Skip to main content

Full text of "Coptic Biblical texts in the dialect of Upper Egypt"

See other formats


“ ΜΨΨΎΨ}}{}2 
; ,;;:;;;;;}7; 


“ “ 
Ἷ " 

, ᾿ “ἥ ἡ 
“ἐκ μ", ᾿ γ “᾿ο“ , γ; 7 
ῃ “, ἤ ννΨ,Ψ»»ψΨ; 
ἡ ἐγ 
γῇ 
"““; 


“ἡ 
ἐκ Ψ., Ψ , 
ἡ ““ῇ “ Ψ 
Ῥ“ΜΜᾳὯ “ μ ““ ν γ , γ 
Μ ῬΜ μ 
, Υ͂ᾺᾺ ᾿ 
“ 77; , 7 77; ἊΨ, 
»,,{[»ὕ᾿ἤ 7 ΨΩ, 


͵ 


7 
γ, 7 ἢ γ 
, » 
»; 
; 
7; 


» 


7 γ 
΄᾿ 


7; ᾿ 
77 
ὦ", 


ἐ 


Ιϑιςσεμπτφὸὺ τὸ 


ζ"ςε Δ: 0Ὁτδτὺ 
οἵ {θεὲ 


{ππίνεῖτοίίν οἵ ζοϊοπίο 
ὈΡ 
Ἰδὸν δίςοπεῦ 


ττοηῖ τὴς ῬοΘ 6 οἵ τὴς ἴδῖς 


ἕν ἹκΚοθεῖῖ αϊςοποῦ, Ἰκ.ς , ΩὉ.0,, 


Ιϑιεσίοςξηϊξ οἵ τὸς τππίνεισίίν οἵ 
ζοτοπῖο, 1907-|932 


ΟΟΡΤΙΟ ΒΙΒΠΙΟΑΙ, ΤΕΈΧΤΕ 


ΙΝ ΤῊΝ 


ΒΙΑΙΕΟΤ ΟΕ ὕΡΡΕΒ ἘΟΎΡΤ 


τϑνολε-, ΤῈΣ ἀτοὰν ἡ ἡ 
εἰδοτίς. ζω». ὦ 


5 ΘΟΡΤΊΟ 
ΒΙΒΙΠΟΑΙ, ΤΈΧΤΕ 


ΙΝ ΤῊΗΒ 


ὈΙΑΙΒΟΤ ΟΕ ὕΡΡΕΗ ΒΟΥΡΊ' 


ΕΠΙΤΕ. ΒΥ 


Ἐ.. Α.ὙΝΑΙΙ15 ΒΟΠΒΟΘΕ, Μ.Α., 1χττ.Ὁ.Ψ 


ΚΕΕΡΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ἘΘΥΡΊΤΙΑΝ ΑΝῸ ΑΞΘΥΒΙΑΝ ΑΝΤΙΟΌΓΤΙΕΒ 
ΙΝ ΤῊΗΕ ΒΕΙΤΙΒΗ ΜμΜΌβϑευ Μ 


ὙΥΙΤΗ ΤΕΝ Ριατεβϑ ἃ 


ΡΕΙΝΤΕΏ. ΒΥ ΟΚΌΕΒ ΟΕ ΤΗΕΒ ΤΕ ΒΤΕΕΒ 
ΒΘΌΠΡ ΑΤ ΤΗΕ ΒΕΙΤΙΘῊ ΜύβϑεῦΜ 


ἈΚΝΡ ΒΥ ΠΟΝΘΟΜΑΝΒ ΑΝ Οο., 89 ῬΑΤΕΒΝΟΒΤΕΒ ΒΟΥ 
ΒΕΒΝΑΕᾺΡ ΘΥΆΒΙΤΟΗ, 11 ΘἜΈΛΕΤΟΝ ΘΊΒΕΕΙ, ΝΕ ΒΟΝΡ 5ΤΕΕΕΊΙ, ὟΥ. 


ΑΒΗΕΞ ΑΝ ο., 14 ΒΕΡΕΟΕΡ ΞΤΕΕΕΥ, ΟΟΥ̓ΕΝῚ ΟΑΕΡΕΝ 
ΑΝΡ ΗΈΝΕΥ ΕΈΟΥΡΕ, ΟΧΕΟΕΡ ὈΝΙΥΕΒΒΙΤΥ ΡΈΕΞΒ, ΑΜῈΝ ΟΟΈΝΕΕ, ΠΟΧΡῸΝ 


1912 


Αἱ γἱρῆΐξβ γοϑογυοά 


ΡΒΕΒΑΟΘΕΙ͂ 


ΤῊΕΞ ρῥγοϑϑηὺ γοϊυμηθ οοῃίδηβ Οὐρέϊο θυ η5. οὗἉ 
ἔῃ Βοοκβ οὗ Ῥρϑαυϊθγοῃοίων, “9οηδἢ, ἃπα ἐμ Αοὺβ 
οὗ μ6 Αροβέϊθβ, του ἐπ ρᾶρυσιὰβ Οοάθχ Ουθηΐαὶ 
Νο. 7594, ἀηὰ ἐμ Βοοῖς οὗ {π6 Αροοδῖυρβθ ἔγοχῃ 86 
ΡῬΔΡΘΙ τηδηυβοσὶρύ, Οὐϊθηΐαὶ Νο. 6808 ; 411 οἵ ὑπϑίὴ 
ΔΘ υειἐΐθη ἴῃ {πμ6 ἀϊαϊθοὺ οὗ Ὅρρο: Ερυρὺ. Τὴ6 
Ρᾶργτιβ Οοάθχ νγὰβ δοαυϊσθα ὈΥ {86 Τυυβύθοβ ἴῃ 
ἈΡΙΠ] Ιαϑὺ γϑᾶγ, ἃηα {π6 Ῥᾶρϑὺ τηδηυβουρὺ ἴῃ {Π6 
γϑᾶγ 1907. ΤῊΘ οαϊηρ' οὗ {μ6 ὑοχὺβ μδ8 Ὀθθη οϑυυϊθα 
οαὖὺ ὈΥ δῃ ΔιΥϑηροηθηῦ ὙΥ ἢ τὴν ΘΟ]]Θαριθ Ὁγ, 1. Ὁ. 
Βαγηῃηοίί, Κϑϑθροὺ οἵ μ6 Ῥορδιξμηθηὺ οὗ Ουιθηΐαὶ 
Ῥυϊμπίθα Βοοκβ δῃὰ Μαηυβοῦρίβ ἴῃ {μ6 Βυι 8 
Μυβδθύμ. 

ΤῊΘ ἰοχίβ ἴῃ {π6 Ῥᾶρυγιβ Οοαθχ 816 οὗ ρυϑδὺ ἱστὴ- 
Ρογΐίδηοθ, ἔου ἐμ βουιρὺ ἴῃ ἃ αὐσϑοὶς Βαμα ὑυΒ]Οἢ ΘΟΙΠΘ5 
δὺ [η6 6ηά οὗἉ ἐμ Αοἰβ οἵ [86 Αροβέϊθβ ργουϑδ ὑμαὺῦ ὑῃ6 
γοϊατηθ οδηηοὺῦ πᾶν Ὀθθὴ γι θη Ἰαύθυ ὑμδὴ ἐπ 
τ 144]6 οὗ ἐμθ ἔουσίῃ σθηθασγ. ΗΘΠΟΘ 1 15 ΠΟῪ οουίϑ! ἢ 
ὑμπαὺ οορίθθ οὗ βοπθ Βοοῖκβ οὗ {μ6 ΟΙΪα δμὰ Νονν 
Τοβίδιηθηΐβ, τυ ἐὔθη ἴῃ Οορύϊο, συ γΘ ἴῃ Οἰγου] δ] ο 
διηοηρ ἐμ Ερσγρύίζδηῃ ΟἸγιβυϊδηβ θαυ] ἴῃ ὑῃ6 ἤγβὺ 
41 οὗ {Π15 οϑηΐασυ ; δηᾷ 1ὖ 15 Ἰοριϊτηδύθ ἰο 6οη- 
οΙαα6 ὑμαὺ ἐΠ6 οὐἱρῖη οὗἨἩ {ῃ6 νϑυύβίοῃ 1561 οδῃηοὺ ὈΘ 
ΡΙδορα Ἰαΐθυ ἔβη ἐπ ὑμιγὰ οθηΐασυ. Τηθ Οοαοχ 15, 
ἴη ἔδοῦ, {η6 οἀθϑὺ Κπόοῦσῃ ΘΟΡΥῪ οἵ δὴ ὑγϑηβιὐϊοη οὗ 
ΔΙΗΥ͂ ΘΟὨΒΙΘΥ8 016 ρογύϊοη οἵ {πΠ6 ατσϑοῖκ ΒΙΌ]6:; ᾿παθρα 
1ὖ 15. ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ 85 ΘΔΙῪ ἃ5 ΠΥ ΘΟΡΥ ΠΟῪ 1ἢ δχἰβύθηοθ 
οὗ Δὴγ βυβϊδίδηϊιδι ραχὺ οἵ {πμ6 ΒΙ016. 


Υἱ ΡΒΕΒΑΟΘΕ 


Τὴ {6 Τηἰγτοἀποίϊοηῃ 8ῃ δἰδθιηρὺ 85 Ὀθθῃ τηδαᾶθ ἴο 
580 {Π6 τοϊδύϊοη οὗ ὑπ6 Οορέϊο ὑθχύβ ὕο ὑποὶγ ασθοκ 
ΟἹΡΊΠ815, ὕο ἀθβουθθ ὑπ 6 ΡῬΎΙΠΟΙΡΑΙ νυϊδίϊοηβ οἵ {ῃ6 
Οορίύϊο νϑιυβίοῃ, δηᾶ ἴο ᾿ἱηἀϊοαῦθ ο ΒΘ ἢ οἱὗἉ {Π6 στϑαὺ 
ατοοκ ΜΆ. ἐμ ἰοχίβ δῖ6 τηοϑὺῦ ακίῃ. ΤῊ15 σου 
8ηα {Π6 οο]] δ ]Οη5 Ὑγ6 16 ἀγανγῃ ἃΡ ἀπᾶοι {Π6 δανοθ 
οἵ θυ. θυ, γγῆ0 ΤΙη89 ΙΔ ΗΥ ἔΥΙΘΗΑ]Υ βυρροϑίϊ δ. 
Ι δ αἶβο ἱηἀορίθα ἴο ἢϊτη [Ὁ Πῖ5 δυϊμουϊ αῦνθ 
ηούθϑ οἡ 6 ἂρϑ οὗ {η6 Οοάθχ, δηᾶ ομ {Π6 γαὶὰθ οὗ 
ἐπ6 ὑοχύβ 1 1ὖ ἔον ἐθχύμδὶ οὐ ϊοίβυα οὗ [πη6 ϑΘορίυδριηῦ 
δηἃ {πΠ6 Νονν Τοβίδιηθηθ. ΜῪ ὑμδηκβ δῖ ἅπθ ἴο 
Μι. Η. 1. Β6]1, οὗ ῃ6 Ῥοραγίχηθηὺ οὗ Μϑδηυβουρίβ, 
ἔοι. Π15 ἀθβϑουιρύϊοη οἵ Π6 ρᾶρυγιιβ ἔγδαρτηθηΐβ Ὑυ Ὡ 16 ἢ 
Τουηθα ἐῃθ Ὀϊπαϊηρ οὗ {ῃ6 Οοάθχ ; δῃᾶ ἰο {μθ 
Βου. α. Ἠουμοσ, Μ.Α., ψο ρ]δοθᾶ δὖ τὴν ἀβροβδὶ 
ἢϊ5 ὑσδηβουιρὺ οἵ {π6 βδῃῖάϊο Αοὐβ οἵ ἐπθ ἀροβύϊθβ 
ἔγοιη δὴ Οχίοσα ΜΆ. οἵ ὑπὸ ὑνθι ἢ οὐ ὑμιγύθθητῃ 
οΘηδαυ, ὙΠ ΡΘΙΙΙΒΒΙΟη ἴο Ρυϊηῦ 8ὴΥ ρᾶτὺ οἵ 1. 
Ηον ἴδν 1 πᾶνϑ ἃνυδ]θα τγ561} οἵ μ18 Κιπάηθϑβ ὑΠθ 
ποῦθϑ ἴο {Π6 Αοὐβ βΒῃον. 


Ε. Α. ΑΙ ΒΌΡΟΘΕ. 


ΘΕΡΑΒΥΜΕΝΤ ΟΕ ΕΙΘΥΎΡΤΙΑΝ ΑΝΡ 
ΑΒΒΎΒΙΑΝ ΑΝΤΙΟΌΣΤΙΕΒ, 
ΒΕΙΤΙΒῊ Νύυβευμ. 


αγοῖ, 11{}ἰ, 1912. 


ΟΟΝΤΈΝΤΩ 


ῬΑΘΕΕ,ῖ 
ΡΕΕΕΆΑΟΘΟΕ - δ μ ; Ξ : ὶ Υ 
ἹΝΤΕΟΠΟΌΟΤΊΙΟΝ: 

1. ΤΕΒΟΒΙΡΤΙΟΝ ΟὉ ΤῊΞΒ ΡΑΡυβὺῦβ ΟΟΡΕΧ ΟἘΙΕΝΤΑΙ, 

Νο. 7594. ᾿ Ἶ ᾽ " ᾿ Ἶ : ΙΧ 

1. Μπ.Βετι τ ΠΕΒΟΒΙΡΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΞ ΡΑΡΥΕῦΒ ΕΒΑΘΜΕΝΤΒ 

ὝΨΗΙΟΗ ΒΟΕΜΕΡ ΤῊΒ ΟΟΥ̓ΕΒ ΟΕ ΤῊ Μϑ. ΟΕΙΕΝΎΑΙ, 

Νο. 7894. 3 ΐ ᾿ Γ ὲ ὲ “Ὁ ἩΣν 
1Π. ΤῊΕΞ ΒΟΟΚ ΟΕ ΘΠΕΤΕΒΟΝΟΜΥ.. . Χυϊ 
ΙΥ. ΤῊΕΞ ΒοΟΟΚ οΚ Ὅν. Ε Ξ ᾿ ἷ : ΧΕΙ͂Σ 

Υ. ΤῊΞ ΑΟΤΩ ΟΕ ΤῊΗΕ ΑΡΟΒΤΙῈΒ ΣΟ ΕΝ 

ὙΙ. ΤῊΕΞ ΟὐὕΕΞΙΨΕ ΚΟΒΙΡΤ ΑΤ ΤῊΕΒ ΕἾΝΤῸ ΟΕ ΤῊΕΒ ΔΟΤΒ ᾿ Ιν 

ὙΙ1. Α ΟὈΥΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΞΊΧΤΥ ΞΕΈΙΕΟΥ ΡΑΞΒΑΘῈΒ ΒΈΟΝ 

ΤῊΞΒ ΑΟΥΒ ΟΕ ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΙΕΒ, ἼΤΗ ΒΕΜΑΒΚΒ ΟΝ 

ΤῊΞ ΤΈχτσυΑΙ, ΟἨΑΒΑΟΤΕΒ ΒΥ ΠΕ. ΚΈΧΥΟΝ. ΕΤῚ ἢ «1 
ΨΙΠ. ΤῊΕΞ ΑΡΟΘΑΙΥΡΒῈ ΟΕ ΘΑΙΝΤ ΦΟῊΝ.. Ὰ ν ὡΡΩ͂Υ 

ΙΧ. ΟἩΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ ΙΝ ΕΘΎῪΡΤ ΑΝῸ ΤῊΞ (ὍὉΡΤΙΟ ΈΒΞΒΙΟΝ 

ΟΕ ΤῊΕΞ ΟἹ ΑΝῸ ΝῈΨΝ ΤΈΞΤΑΜΕΝΤΒ. ἢ . ΙΧχχ 

ΟΟΡΤΙΟ ΤΕΈΧΈΤΗ: 

1. ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΕ ΠΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ.. ν ᾿ ᾿ ᾿ 1 
1, ΤῊΕΞ ΒοΟΚκ οὁΚ Όνη). ἧ Α Ρ ; πδο ὦ δι 
11. ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΒ ΑΟἹΒ ΟΕ ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΙΕΒ ν ΌΜΩ, ν᾽. 
1Υ. ΤῊΞ ΟὐὕΈΒΙΨΕ ΞΟΒΙΡΤ ΑΤ ΤῊ ΕἾΝ ΟΕ ΤῊΞ ΑΟΤ5 ἘΚῪ γχι 
Υ. ΤῊΕΞ ΑΡΟΘΑΙΥΡΒΕ ΟΕ ΘΑΙΝΤ ΦΟΗΝ.. Ε ὃ ΣᾺ 

ΥΙ. [181 ΟΕ Οὐρτιο ΕΌΒΜΒ ΟΕ ΟΒΈΒΚ ὙΥ̓ΟΕΡΒ ς ἘΕ» ἢ 


ὙΙ1. Τκ8᾽ ΟΕ ΟΟΡΤΙΟ ΕὌΒΜΒ ΟΚ ΝΑΜῈΒ ΟΕ ΡΈΒΒΟΝΞΒ, 
ΟΟΥΝΤΕΙΕΒ, ἘΤΟ. ᾿ ὦ ᾿ : Ἔ . 948 


1. 


Π|. 


Υ, 


ΎΣ 


γΠ. 
ΜΠ]. 


ΙΧ. 


ΡΙΑΤΕΝΒ 


ΑἹ] ἐμ ρ]αΐθβ ἂύϑ τϑάποθαᾶ ἴῃ 586816, οχοορὺ Νὸο. 1| 
Ρ Ρ 


ΤῸ ΕΑΟῈ ΡΑΘῈ 


Οτἱοηί, 7594, ΕῸ]. 4 α (Πα θυ πον νυ. 14--21) 
ΤῊΝ ρΙαὔθ βῆουγϑ ὑπ δυτδηροιηθηὺ οὗ ἔμ Τὸ 
Οοτμτηδηδηθηΐβ. 


Οτἱϑηῦ. 7594, ΕῸ]. 25 ὃ (᾿δαϊθυοπουην χυ]!. 18--17) 
ΤῊ15 ριαἷϑ βῆῃουγβ ἐμ ϑχδοὺ 51Ζθ οὗ {89 υυυϊηρ 
ἴῃ ρα ΘΓ ΟΠΟΤΏΥ. 


Οὐἱθηί. 7594, ΕῸ]. 44 α (Πϑυϊοτοποιν χχχ. 14--290) 
ΤῊΪ5 ρ]αΐθ 1Ππϑὑγαῦθϑ ὑπ νγογταθαΐθῃ οοπ 08 
οὗ ταϑηὴν οἵ {Π6 ᾿ϑθᾶγθβ. 


Οὐἱϑηῦ. 7594, ἘῸ]. 58 ὑ (᾿ αϊογομπουν χχχίν. 11,12 ; 
Φοηδῃ 1. 1- 4). 
ΤῊϊ5 ρ]δίθ 1] υϑγαῦθϑ [μο ἜΧΗ 1οαΐ ὐλμαι 
διη4 ἐπ οἀριΐδὶ ᾿ϑὐΐθυβ οὗ {86 {{{16. 


Οὐϑηὺ. 7594, 0]. δ8 ἃ (Αοὐβ 1. 1-11). 

ΤῊΐ5. ρΙαίθ βῇονυγβ ἃ ρᾶγὺ οὗ {μ6 {116 οἵ (μο 
ΒοΟΚ, δηᾶ 9 Ῥδυδρτᾶρῃ ταδυῖς , διῃᾶ {6 
Ῥϑριπηΐηρ οὗ ἃ ΠΘῪΥ ΡΔΙΆΡΥΔΡΗ. 

Οὐἱοηέ. 7594, ΕὉ]. 70 ἃ (Α οὐδ νἱϊ. 88--46) 

ΤῊ Ϊϊ5 ρ]αῦθ σϑρυθβϑηΐβ ἃ ὑυρῖθαὶ δοταρϑίθ ρᾷρ, 

δια 5ῃονγθ ΠΟΥ ἃ απούδ ϊοη 15 Βοιθεϊ 65 τηϑυκοᾷ. 
Οτϑηῦ. 7594, ΕῸ]. 96 ὃ (Αοὐβ χχ. 88---χχὶ. 4) 


Ουὐἱθηῦ, 7594, ἘῸ]. 108 ὃ (Αοὐδ χχῖν. 8--16) 

ῬΙαΐοϑ ΙΙ δμὰ ὙΥἹΙ τοριθϑοηῦ ὕνο ρϑρθβ 

ὙΥΏΙΟῊ ἃγ6 Ὀδα]ν ἔοσῃ ἃ πα ρδυθΆ}}γ ΟΡ] οταϊθᾶ. 
ΟΥὐϑηύ. 7694, ΕὉ]. 108 ὃ (Αοὖ χχυ. 80, 81) 

ΤῊΪ5. ρῥ]αῦθ βῆουγβ ὕμο {1016 οὗ πθ Βοοῖκ οἵ 
Αοἶβ, δῃηὰ {μ6 ἢγϑὺ ἔθη 11η65 οὗ {πθ6 ουγβῖνθ 
Βουϊρύ, ΠΟΘ ΌΥ ὑμθ Ἰαΐοοὺ ἀδίθ δὖ σι ΐθῃ {86 
Οοάοχ οδὴ δνθ Ῥθϑη υυυϊθη 15 χϑᾶ. 


ΟΥϑηῦ. 6808, ΕὉ]. 80 ὃ (Βονο]δδίοη χῖχ. 6-11) 


8 


δ4 


94 


114 


122 


168 


286 
256 


270 


818 


. 752 


ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


1. ῬΕΒΞΟΒΙΡΤΙΊΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ῬΑΡΥΒΌΞ ΟΟΡΕΧ 
ΟΒΙΕΝΤΑΙ, Νο. 7894. 


ΤΉῊΙΒ Οοαοχ, 16 ἢ 15 πον ἴῃ ὑπ Ποραυίσηθηὐύ οἵ Οὐἱθηΐϑὶ 
Ῥυϊηύθα ΒοΟῖβ δὰ Μδιηιβουρύβ, νγῶβ ουπα ἴῃ Ὄρρον Ερυρύ, 
ϑιηα νγὰβ δοαυϊγοα Ὀν ὑπ Τυυβύθοθ οἵ ὑπ6 Βυι θη Μυδβούχῃ 
ἴῃ ὑμθ βρυϊηρ οὗ Π6 γϑᾶγ 1911. Τῦ οοῃύδίηβ ὑπ ἴο] ον] ηρ' 
ΒΟΟΚΒ οὗ ὑμ8 ΒΙι101|6: 


1. ΤῊΘ Βοοῖκ οἵ Ὠϑαίθυομοσην. ΕὉΪ]. 1ᾳ. ΤΏ ἰοχὺ 15 
ἱποοτηρ θοῦ, δηἃ ὑμθ [ο]ουσίηρ ῬαβθθρῸΒ δῖθ νυϑηύϊηρ: 
ΟἸΒδΡ. 1, νυν. 1-98; Ομ δρ. 11, ν. 90---ΤΥ, ν. 88 ; ΟΒδρ. ΥἼΠ, 
ν. ὃ---ΟΕΓΧ, ν. 6; Ομδρ. Χ]Π], ν. 18--Χ]ν, ν. 17; Ομδρ. ΧΥΤΙ, 
ν. 11-- -ΧΊ͵Χ, ν. 1; ΟΒδρ. ΧΧ, ν. 6--- ΧΙ ν. 2; δηὰ ΟΒδρ. 
ΧΧΥῚ, ν. 11---ΧΧΎ], ν. 36. ὥϑθνθδι Ὑθυβθθ 8580 816 
νυϑηὐϊηρ' ΟἹ 701]. 86 δπὰ 456. ΤῊ {1{16 οὗ ἐμ ΒΟΟΚ 15 σίνϑη 
δοὺ μθ οπὰ οἵ ἐμ ὑοχὺ ([Ὁ]. ὅ8 ὁ), πτεστεροιποδφειοι, 
δια 15 [Ὁ Πουθα Ὀγ δὴ ἱπνοούϊοη (1π Οὐ) οἵ ρϑῶθθ ὁ 
ἐμ βουῖρθ δῃᾷ ὑμθ τϑϑάθυ, ἸῬΉΗ τὼ τρμαστε πδὶ 
τω ἁπδτιπωσποῖτι; Ὀοΐμ διὸ υυϊὐδθῃ ἴῃ ἰαυρο, Ὀο]ὰ 
Ἰούξουβ, νυ βμουὺ 11η65 ἀγασσ ρον δηα Ὀθίον βοιὴθ οὗ 
ἐμβϑῖη (866 ΡΙαίθ 1). 


ῷ. ΤῊΘ6 ΒΟΟΙΚ οὗ ὅοπδῃ. ΕῸΪ. ὅ8 Ὁ. ὙΠ ἐπ οχοθρύϊοῃ 
οὗ ἃ ψογὰ οὐ ὕνγο ὑμθ ὑθχὺ 15 δοοῃῃρθύθ. Τὴ ἢγθὺ ἔἕϑυν 
ΨΘΥΒΘΒ 816 τΥΙύθη οα ὑπ Ἰουσοὺ ραγὺ οἵ ἐπ6 Ἰαϑὺ ρᾶρϑ οὗἉ 
Ῥϑαύθγοποιαν, δηα δῦονθ ὑπθηι ἴῃ ΟΥΪΏΔΥΥ -ϑἰσθα ᾿θύζουβ 
ἰθ ὑθὸ ποτὰ ἴωπδς (8006 ΡῬΙαύθ 10ὺ; ἐμ6 τηδίῃ ἐϊέ]6, 
ΒΟΥΘΥΘΥ, 18 ρίνϑῃ αὖ ὑμ6 δῃμὰ οἵ ὑῃ8 Ῥοοῖ ([ο]. δὅ7 δ), σσθυθ 
ἴῦ 15. πυϊυθθῃ ἴῃ Ἰᾶγρο Ἰϑυῦθυβ ΒΙσΏ1] 8} ὅο ὑποβ ἴῃ ὑμ6 ἐ10]8 


οἵ Τοαουομοην. 
Ὁ 


Ὲ ΙΝΤΒΟΘΌΟΛΤΙΟΝ 


ὃ. Το Αοἰβ οὗ 89 Δροβίϊθβ. ΕὉΪ]. ὄϑα. Τῇ ἰοχὺ 15 
ἱποοσηρ]ϑύθ, θα ὑπ ἕο] ηρ' ραββαρθδ δι ννδηύϊηρ᾽ : ΟἾΔΡ. 
ΧΧΊΓ, ν. 17---ΧΧΥΙ, ν. 82; Ομδαρ. ΧΧΥ͂ΤΙΙ, νν. 7-9, 17--21, 
δηα 27--29; Ὀοβίάθϑ ὑμθβθ, ρουθϑίομβ οὗ βθνυθυύδὶ νϑύβθϑ ἔγΌΤα 
[0]. 87 ὕο ὑῃθ οῃα ἤᾶνθ Ῥθϑὴ θϑύθῃ διύγδὺ Ὁ ουη5. ΤῊΘ 
τηδῖτ {1016 οὗὐἠἨ ὑπ ΒΟΟΙ 15. ρίνϑῃ οῃ 0]. 108 ὃ, πεπρδισις 
ποποστοΐλος, 619 1ὑ 15 ει θη ἴῃ Ἰούθουβ οἵ {μι ΟΥ̓ ΠΔΥῪ 
51Ζ6, δ: Θδῃηο]οβϑα τ] ἃ Ρ]αῖπ Ρ8]πι-1οῦ Ῥογᾶθυ, δὖὺ θοῇ 
ΘΟΥ̓ΠΘΙ Οὗ ὙΒΙΟἢ 15 ὑπ6 τηϑυῖς ππ ΟΥ̓ ΠΔΙΪΥ υδοᾶ ἴον 
αἰντάϊηρ' ραγΔΡΥΔΡΗ5 (866 Ρ]αίο [Χ). ἢ 


4. ΟοΙορβοη. ἘῸ]. 108 ὃ δῃηὰ ἴοϊ. 109 δῃὰ ὃ. Ἱποοιη- 
ῬΙοίθ. ΤῊΙΒ 185 τυυιθῃ ἴῃ ουγϑῖνο ΟὙΘ 6 Κα ομαγϑούθυβ, Ὀαὺ ὑΠ9 
Ἰαηραδρθ 15 Οορύϊο. 

Τὴ6 Οοαθχ οοπύδϊηβ 109 Ἰἰθῶνθϑ τηθδϑασηρ' ἔσοτη ΤΟΣ 1η. 
ἴο 112 ἴῃ. ἴῃ μοῖρ, δῃὰ ἔσοιη ὅξ ἴῃ. ἴο 6ξ ἴῃ. ἴῃ σαί; 
ὙΨΏΘΗ ὑπ 6. ΘΥΘ ΠΟῪ ὑπο ἀυθυαρο Ποῖρηῦ τησϑὺ ἤδνθ ὈΘΘῊ 
δουῦ 129 οὐ 122 1η., δηα μον σψοῖθ δθουῦ 8] δὴ 'π0Ὰ 
ΜΙΔΘΥ ὑμπδη πον. ὙΒΘη οοτηροῦθ ὑμ6 Οοαθχ τηυϑὺ μᾶνθ 
οοηὐδιηθα ϑθοαὺ 188 ᾿ϑανϑϑ, ἴοῦ ὑμ6 ρᾶρίπϑύϊου δηα {πῃ 
Ιδοῦηδδ ἴῃ ὑπ ὑοχὺβ ᾿πἀϊοαῦθ ὑμαὺ 94 Ἰϑθᾶνθθ δύθ νϑηὐιηρ,, 
ΤῊΘ ρυθδύθυ. ΠΌΤΩΡΟΣ οὗὁἨ ὑμ6 Ἰδοῦῃδθ ΟΟΟαν ἴῃ ὕμθ Βοοκ οὗ 
Τα θ ΌΠΟ ΤΥ ; 566 Ρ. 1 (8 τ 2 Ἰϑᾶνθ68), Ρ. ὅ (6 Ιϑᾶν65), Ρ. 290 
(2 Ἰθῶν 65), Ρ. 42 (1 Ἰϑϑΐ), ρ. ὅ7 (1 Ἰοδῦ), ρ. 62 (8 Ἰθῶνϑβ), δὰ 
Ῥ. 77 (ὦ Ἰθῶνθθ). 1ῃ 6 Αοίβ οἵ ὑπ Αροβύ!θβ ὕμϑυθ 18 οὴθ 
Ἰδοῦηϑ ; 8668 Ὁ. 257 (4 ἸΘῶγ 68). 
᾿ ΤῊΘ ΡᾶρῸ5. ὑγοΥθ πυτηρογθα ὈΥ ἰούθουϑ οἵ ὑπο διρῃδθοῦ, 
δα πγθο αἰδυϊμποῦ ρδρι δ οηΒ τᾶν ὉὈ6 ἀοηὐηρθα. ΤῊΘ 
ἢγϑῦ τ ἊΡ ἰο δρουὺ βᾳ:6, {Π6 βθοοῃᾶ ὑο ΞΕ, πᾶ ἐπ6 ὑμίτὰ 
ο γιὸ ; ὨΘΔΥΙ͂Υ 811 {μ ρᾶρϑ παμη θυ 5 μᾶνθ αἰβρρθατσθά. 

θη ὑμ6 Οοαθχ νγᾶβϑ ἔουμα 1 νγδβ ἴῃ ὃ συ υὺ αἸΠδρΙαδίοα 
βύδὑθ, ΟΣ 411 ὑπ6 ἰθᾶνθϑ δα ὈΧΌΪΚΘα αυᾶὺ ἴγοτη ὑῃ6 Ὀδοὶς 
οὗ 06 Θουϑ, ΤΔΩΥ ὙΘΥΘ [ἢ ΒΘΥΘΥΓΔΙ ῬΊθΟΘϑ, δηα 811 ὑγ 0 6 
80 Ὀυιυ]6 ὑμαὺ 1ὖ νγᾶϑ ὨΘΑΥΪΥ ἱτ ΡΟ ΟΒΒ1 016 ὅο ὕσσῃ ὑμθιη ΟΥ̓ΘῚ 
πὶ μοὰὺ οδυδβίηρ' ὑΠ6 ἴῃς ἰο ἢν οἥΐ ἔγοτη ὑμὶν βϑυγΐδοθβ. 
Μϑὴν ᾿ἰθᾶνθθ ὑγογΘ νγοστη-ϑαύθῃ, [0016 ΟΥ̓ το ἢ (866 Ῥ]αῦθβ 


ΙΝΤΒΟΒΘΌΟΤΙΟΝ χὶ 


ΠῚ, ὙΠ, δὰ ΓΧ), δὰ ἐμ οαὐου τηϑυρὶπβ οὗἨ βϑυϑῦδὶ Πδὰ 
ὈΘΘῺ τυ θα δνγαν ὈΥ 186 ἴῃ δηποϊθηῦ ἄαγθ. ΤῊ στουπάθά 
ΘΟΥΏΘΙΒ. Οὗ 8}} οὗ ἐπϑιὴ βαρροϑὺ ὑμαὺ ὑμ86 Οὐάθχ νγὰβ οδυυϊθά 
διθοαῦ ὈΥ 108 ΟΥΤΠΘΥ, οἰ ΠΥ υταρρθα ρ ἴῃ οἱοῦ οὐ ἴῃ ἃ τουρῇ 
Ἰθαύῃϑι νγϑ]]οῦ. Α5 10 νχᾶϑ ἱπῃροββίθ]6 ὅο ΘΟΡῪ ὕμϑιι ἴῃ ὑμῖ8 
βύαύθ, 1 νγῶβ ἀθοιἀθα ἰο ἐδκβ ἐμ Οοάθχ ἰο ρίθοθ., δηᾶ ὅο 
τηοαηῦ ΘΘΟἢ ἰθαΐ βϑραγδύθὶν Ὀθύνγθθῃ ὕνγο ρίθοθβϑ οἵὗἨ ρ]δββ. 
ΤῊΘ ΘΟΥΘΙΒ γγ6 6 ἰουτηθα οὗ ἔγαρτηθηὺβ οἵ ἀἰβοαγάθα ραρυυυβ 
ἀοουχηθηΐθ, βύμοὶς ὑορθύμου: τ σατη, δηα οονθυθα ΟΥ̓ 
ΣΙ ἢ ἃ ἰαγον οἵ ὑμίη ΚΙά-βκίη νυηϊβῃθά, ΤῊὴΘ Ὁ80Κ οὗ ἐπ 
ΘΟΥΟΡ ὕο ὑγΒΙοἢ ὑμ6 αὐἷγτοθ μα ὈΘΘῺ βϑύγῃ νγὰβ ἔουτηθα οὗἉ 
ὃ ΒΡ οὗ ὑμῖοκ, ἄδυκ Ὀσόσα ἰοαῦμον, ᾿ἰπρᾶ τὺ ὑνγο ΟΥ 
ἔβγθθ ἰδισϑιβ οἵ ραρυύυβ. ΤῊ Θουϑὺβ ὑγ6 16 ὑδκθῃ ὕο Ῥίθοθϑ, 
δηα ἐμ6 ἔγαρτηθηΐβ οὗ ᾿ῃβουϊ θα ρῬάρυυιβ οὗ συ Βΐῖο ΠΥ 
ΥΘΥΘ ἴουτη θα ΒΌΡΡΙΥ νϑ] 8 016 ᾿ηαἀϊοδύϊοηβ ἃ5. ὑο ὑμ6 ἂρθ οὗ 
ὑπ Οοάθχ. ΤΉΘΥ ᾶνθ Ὀθθη θχϑιηϊηθα ὃν Μυ. Η. 1. Β6]], οὗ 
ὑμ6 Τλοραυϑιηθηὺ οὗ Μδηυβουϊρύβ, Βυ υϊβη Μυβθαχω, δημα ἢ ΐ8 
ἀρβουιρύϊοῃ οἵ ὑῃϑιὴ ν}1}} Ρ6 ἔοιπμα αὖ ὑμθ δῃὰ οὗ ὑι15 βθούϊοῃ. 

ΤῊΘ αυΐγθθ αϑαδ}]ν οοηὐδίπθα οἱρῦ ᾿θανθ5, ἱ. 6. ΤΟΥ Βῃθοὺβ 
οἵ Ῥδργυυύυβ τηθαϑασίηρ ἃρουῦ 193 ἴῃ, ἴῃ ποὶρῃὺ δῃὰ 18 ἴῃ. 
ἴῃ σι], Το] θα ἴῃ Πδ]ῇ, θαὺ βοὴθ οοηὐδὶπϑα βἰχ ἰθανθϑ, δα 
ΒΟΠ1Θ ΟὨΪΥ ἴουγ. ὙΥ̓Βούμου ὑμ6 ααΐγθ8 ὑγ 6 βίρηθα Ὀν Ἰϑὐουβ 
ΟΥ̓ ὨΌΤΩΌΘΥΒ οδηηοῦ Ὀ6 Βϊά, ἴοῸΥ ΠΟ ααΐγθ τηδυῖς 15. ργθβουνϑα 
ΟἿ ΘῺΥ͂ ἰοοῦ, ὅϑθνϑιδὶ οἵ ὑπ αυΐγοβ ρΡρϑδσ ὕο δῶν ὈΣΌΚΘΗ 
ΘΥΤΩΥ ἴγουη ὑμῖν ὈΙπαϊηρ ἴῃ δἃποϊθηῦ ἐΐμηθβ, μα γμθη ὑῃ6 
Οὐάθχ νγὰβ γϑραϊγθα ὕμθϑθθ ὑγθῦθ βύγθηρμοηθα Ὀθΐοσθ στϑ- 
ΒΩ ὈΥ 5 χ]Ρ5 οὗ σὙθὺῪ ἢπθ νϑ]] τη οατημηθα ἀονγ ὑμὶν 
ὈδοΚ8. Ατἰηοηρ' {μ6 Ρίθοθϑ οὗ νϑ]] τα 8θα ἴῃ βύγθηρ ποηϊηρ 
ὑπ αυΐγοθβ 15. ἃ γϑούδηρ δ ἔγαρτηθηῦ οἢ ΥΒΟἢ ἃγὸ τυϊυὐθῃ 
γν. 17 δῃᾷ 18 οἵ ὑπὸ ἢγϑὺ ομαρύθσ οἵ ὑπ Βοοκ οὗἨ Ῥδῃϊθὶ 
ϑοοογαϊηρ' ἐο ΤἬθοαούϊομ ; ἕου: ὑῃ6 ὑχδηβουιρύϊοη οὐ ὑμ6 ὑδχὺ 
866 Ὁ. ΧΥ. 

ΤὨγουρμουῦ ὑπ Οοάθχ ἐμοῦ ἃγΘ ἢῸ ἀθοογαύθα τηϑυρΊ 8, 
δα 0 ΟΥ̓ΏϑΙηθηΐδὶ [ηἰύ1818. ΤῊ ΟὨΪν δὐὐοτηρύβ δὺ οὐπᾶ- 
τηρηὐαθίοη 806 Το ΟἹ [0]. ὅ8 ὃ δῃᾷὰ ἴο]. δὅ7 ὃ, θυ δὖ ὑμ8 


ΧΙ ΙΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


Θῃα οὗ ϑδοὴ ὑθχὺ δύ ἀυᾶνγῃ ὕνγο ΟΥ ὕπυθθ Ῥδὶπὶ ὈΥΘΏΘΠ6Β, 
ὙΒΙΟΙ 8:6 ᾿ηὐομαθα ὕο ΒΟΥ 6 85 δι] ΡΊθοθβ. 

ΤῊΘ ομᾶ οὗ ἃ βϑούϊοῃ 15 τηδυῖκοα Ὀγ ὕνο ἀούβ ἕο] οί ηρ' 
8 Ἰαϑῦ ψογὰ ὅ, δῃᾷ οὔὔϑθῃ ὈΥ͂ ὁῃ6 οὐ οὔποὺ οἵ {ῃ6 ζο]]ουγῖηρ' 
ΒΙΡῺΒ: ,ὐνα ῦ, Ρ. 8, Ψ" Ρι 1, ἣν μρρνα Ρ. 24, 
»-. Ρ. 4ὔ, 5»-- Ρ. 89, δῃὰ Σ- Ρ. 188; πμθ τρᾶῦκ 
τηοϑῦ ΘΟΙΩΤΊΟΗΪΥ θα [5 τ᾿ ΤῊ ἰοχὺ οὗ ἃ πο 


ῬΔΥΔΡΎΘΔΡΗ υϑυδ!ν ὈΘρΡΊΠΒ ἴῃ ὑπ βϑῖὴθ 11ὴ6 88 ὑμδὺ ἴῃ 
ὙΒ1ΟῊ 0Π6 ΡΥΘοθαϊηρ' ΡΔΥΔΡΥΎΘΡΏ οηᾶβ, θὰὺ ἴῃ ὑπὸ ἢγϑὺ οοτα- 
Ρἰοίθ πη οὗ ὑΠ6 πϑὺγ ῬϑυΔΡΎΘΡΗ ὑμ6 ἢγϑὺ Ἰϑυου οἵ ὑπὸ ἢνϑῦ 
ὑορα 15 συϊύθῃ ἃ 10016 οαὐδῖάθ ὑπ6 τηρθ οἵ ὑῃ8 ὈθριπηΐηρΒ 
οὗ {Π6 οὔμοὺ ᾿᾿πο8. ΤῊΘ 86 οἵ {88 Ῥδυδρυ ΡῈ τηϑυκ 


δα ὑπ6 αὐούαὐϊομ τηϑυῖκκ ἃγθ νγ16}1 Π]υδύγαῦθα Ὀν Ρ]αΐοβ Υ 
δϑηα ΥἹ. 

ΕΟ ρδρθ οοῃὐδίηβ οὴ6. ΘΟ πη οἵ υυυϊθηρ, πα 086 
ΠΌΤΩΌΘΥ οὗὨ 11Π65 ἴῃ 1 γϑυ65 ἔγόσῃ 29 ἴο 88. Τῃ Τα ΘΟ ΠΟΤΥ 
ὑῃ8 δυθύδρθ ὨυΤΩΌΘΥ οὗ ᾿ἴπθθ ἕο ὑπ ρᾶρθ 15. 82, ἴῃ Φόῆϑῃ 
10 15. 29, δῃᾶ ἴῃ ὑπ Αοΐβ οἵ ὑπ Αροβύϊοβ 88. ΤῊ 5126 
οὗ {86 υυϊύϊηρ δῃηὰ ὑῃ6 βρϑοίῃρ οἵ ὑπ Ἰθύϊθιβ νϑῦγ, δηὰ 
ἴῃ ΒΟΙῊ6 ὈΙϑοθϑ ὑπ Ἰϑυῦθυβ δ ἀυϑυγῃ το 6 οδγθα ]]γ ὑῆδη 
ἴῃ οὔμβοιβ. ΤΠΟῸΡΉ ὑμοῦθ ΔΥΘ ΤῊΝ τηϊβύδϊκ 5 ἴῃ ὑπ ὑδχύϑ, 
ΘΥΘΒΌΓΘΒ 816 ἴδυγ ; ὑπ Ἰαυροϑῦ 18. οἡ ἴο]. 16 ὁ. ὙΠΘΥΘ δῖ 
Τηδν ἰσγθρτ δυϊ 68. ἴῃ ὑπ6 βυγίδοθ οἵ ὑπ ρδρυσαβϑ, συμ ἢ 
αὖ πγϑὺ βίρῃηῦ δρρϑδν ὕο τηδυῖκς ΘΥαθΌσΘβ, θαῦ ὑμ6 οομυϊπυ 
οὗ {μ6 ὑοχὺ βῆονγβ ὑμαὺ ὑμθ βουύῖρθ νοϊθα ὕμθ86 τὶν ἕο 
ΒΡδΥ6 δὶβθ ΡῬθὸη. Αὶ οδγϑία! θχϑιηϊηδύϊοη οὗ 8411 ὑπ ὑθχύθϑ 
Ββονθ ὑμῦ ὑπο ν σοῦ τυϊυῦθη ὈΥ ομ6 8πηα ὑπ βϑῖηθ μδηά. 

ΤΙ Β6Υ 8] Ρ]θοθϑ ὑῃ8 θᾶνϑϑ 816 850 τη 6 τα θα ὑμδῦ ἐπ 
ἐοχὺ 15. 1ΠΠ]ΘρΊ]6 (866 Ρ]αύθβ ΥἿΙ δηὰ Ὑ111), πὰ ἱπ τηϑηῦ 
τογβ Ἰϑυθουα δν βακοα οἢΐ, Ἰοωνίπρ πούμίηρ Ὀϑμϊπὰ Ὀαῦ 
ὑῃθ τηϑυῖκα οὗ ὑπ6 στοὰ ρθῆ. Οὐϑυύαϊῃ Ῥδββδρθδ τηυϑῦ ἢᾶνθ 
Ῥϑθῃ 1ΠΘΡῚΡ]6 ἴῃ δηοϊθηῦ ἄδυ8, ἴῸΥ οἡ ἴο]. 27 ὁ (]ϑὺ 11π6) ἐμ 
τῆ σοῦ γοῤουομθα ἴῃ ἰηΚ οὗ ἃ αἰβονγθηῦ δοθοῦν, πᾶ ὁπ 
ἴο], 38 ὃ βονϑυδὶ οἵ ὑπμ6 Ἰϑύύψθυβ ᾶνθ Ὀθθ βία ]υ}ν ὑχθαίθα, 


ΙΓΝΤΕΟΘΤΌΟΤΙΟΝ ΧΙ 


Ὀαὺ ποὺ ὙΘΥῪ ΒΒ. ΟΟΘΒΒΙΆΠΥ, ἴον ὑπμ6 τοϑύογθα ᾿ϑὐθθυβ αὺὸ 11]- 
Βῃδρθα δῃηᾶ ἸΑΓΡῸΣ ὑπδη ὑποβθ ἰπ 086 τοϑὺ οὗ {πΠ6 ὑθχύ. Οἱ 
ἴο]. 29 α 80ῃ86 σϑϑϑυ ρρϑδιβ ἕο μᾶγθ πούθα ἐπ οὐηϊβϑίο 
οὗ ἃ νον, δὰ ο μᾶνθ δά θα δὔθονβ {μ6 1ἴπ (ἐγ ἔτγομι 
086 Ὀοὐίοτα) δύδιτ ΤῸ διοσ δι. 

ΤῸ δβϑῖρτι δηνθΐηρ Πκ δὴ οχϑοὺ ἀδύθ ὧο ἐπ Οοάθχ 15 
οχύγθιηθὶ υ αἰ Πα], Ῥθοδαβθ ἰὖ 15 τηϑη ἔθϑῦν ΟἹἀ6. ὑμδῃ ΔΗΥ 
οὔὗμοσ. Οορύϊο ἀοουτηθηῦ ναι] 16, θη Ὀθοᾶσβθ τ Πᾶγθ 
πού] ηρ᾽ 6186 οἵ ὑΠ6 βϑῖηθ ρϑυϊοα νυν νυ οι ὕο δοιρδγο [ὐ. 
10 15 οἱάθυ ὑμδὴ δὴν οὗ ἐμ Μ5. ἢ]αδυγαίθα ὈῪ Ῥυοΐβββου 
Ηγνογηδὺ ἴῃ ἷἶβ Αἰδωην ὧδ Ῥαϊόοσγαρϊνίε Οορίθ. ἘῸτΣ 
ἔαγίμου τϑιηδυῖζβ οα Π6 ἀρδ οἵ ἐμ Οὐάδχ 566 ῥ. [ν]]. 

Ατηποηρ᾽ ὑπ τηϑὴν ᾿ἰηὐθγθϑύϊηρ' ομαγϑούθυ βύϊοβ οὗ ὑπ Οοάθχ 
τηϑν Ὀ6 τηθηὐϊοηθα ὑπ ἴο]]ονηρ’: 

ὙΥΉ θη ὑπ οοργἱβϑὺ οαπηθ ὕο ὑπ μὰ οὗ ἃ ᾿ἴπθ, δηα ἴουπὰ 
ὑμαῦ ἢ6 δὰ ποὺ βρϑθθ που ρἢ ὧο βμῖβῃ ὑμ6 ψοσὰ ἴῃ νυ υϊηρ; 
οὗ ἐμ6 ΟΥΙΠΔΥΎ 51Ζ6, Π6 τϑαπορα {ῃ6 51ΖῈ οὗ δ185 Ἰϑύξθυβ, δηᾷ " 
νγγούθ ὑμθηη 80 οἷοβθ ὑορθύμϑν ὑμδὺ ὑῃπθν ἃτθ- οἴξθῃ 1ΠΘρΊ0]6. 
Μϑὴν ἱἰπδύϑηοοβ οἵ ὑμ18 Ψ1}1} Ὀ6 ἔουπα ἴῃ ἐμ Βοοκ οἵ 
Πϑαϊθγομοιην. 

ΤῊΘ οοργιϑὺ νγᾶϑ ὙΘΥῪ ᾿ποομϑιβύθηῦ ἴῃ ᾿ἷβ ἀ86 οἵ ἐῃθ 
ΒύΤΟΚΘ ΟΥ̓ΘΥ ὑπ Ἰούύθυβ 49 δᾶ τἴ, δπα 6 ἔγθαιθηθν οτηὐὑβ 
ἰῦ θη οἰύμον οἵ ὑμθ86 Ἰθύξουβ [Ὁ]]ονγ5 ἃ σγοσὰ οπαΐηρ ἴῃ 
ἐοΥ τ. [8 86 ἃπα ἀϊδβιβο ΔΡῬθδΣ ὅο βδγθ δϑϑιϑύθα ἐμ 
γὨγ Βτηΐοα] ον οἵ ὑπ υγογὰβ ἴῃ σϑδαϊηρ,, 

γε ἢπά ἴῃ τϑην ρἰϑοθθ ὑβσουρμουῦ ὑμ6 Οοάθχ ἃ τοϑυῖς 
ἔκ ἃ Θομητηδ, ρἰδοθα αὔνον οουὐαΐῃ Ἰθὑξθυβ, 6... «"᾽, «ἢ, Ρ᾽, 
π᾿, Δ᾽, ἄς. Ὧτ. Κϑῆγομ ἱπέοστηβ τὴθ ὑμαὺ ὃ βί ταῖν τηπδυὶς 
ἰβ οὔὔθῃ ρδοθὰ Ῥϑύνγθθῃ ὑνγο δοπβοπδηΐβ ἴῃ τθοκ ΜΗ͂Β,, 
δα δἰ8ὸ οὖ ἐῃθ ϑπᾶβ οἵ υὑπάθοϊποᾶ ἔογθίρηι πϑῖηθθ. [ἢ 
ΟἿΤ ὑθχύ, Βουσθυϑυ, ὕΠπ6 ἀ80 οὗ ὑ818 τηδυῖς 15. σΘΠΘΙΔΙ, δηᾶ 
0Π6 [ΟΠ] ον πρ' ΘΧδτρ]95 Ὑ1}}} 1ΠΠυβυγαύθ ἰὉ: σὠταξ᾿ τπε, 
Ρ. 100; πηδο᾽ εωτακ᾽, ρ. 100; δι τδακειοπ᾽, Ρ. 100; 
πεπο Ἄλλο, Ρ. 100; ««ιηδουω ᾽ πόδ, Ρ. 102; στα ε 
φφδΐ, Ρ. 104; πεξδεῖ πδο κε, Ρ. 110; πετ ὑπ᾽ ἐσῖ, 


ΧΙΥ ΓΝΤΕΗΟΘΤΟΤΙΟΝ 


Ρ. 111; εἰπδτδοτί τ εἸ, Ρ. 929; εαῖτ τδχ δἴδι, Ρ. 391; 
πϑδπ’ το κκδ., Ρ. 224; τ ροσ, Ρ. 339; ᾿ττ᾽ ρτΡ, Ρ. 342; 
πατ᾽δ, Ρ. 2ὅ4; ἀἦςοπ᾽ς, Ρ. 362; ταδλδτῖδ, Ρ. 222; 
φεοουτ᾽ δύ, Ὀ. 918; ταιτ οχῖο, Ρ. 186; ππουτε, 
Ρ. 181. 

Τὴ ἐμ ϑοῃρ οἵ Μοββϑβ (ρρ. 100 ΗΕ) ἐβϑῦθ ἂῦθ ϑυϊάθῃθθβ 
ὑμαὺ δὴ δὐῤθιηρὺ σγὰβ τηϑάθ ὑο δοοϑηὺ ρᾶιίβ οὗ ὑμθ ἐθχύ, 
ῬΙΟΌΔΌΙΥ ἴον βίῃρίηρ Ῥύσροθοβ. ὙπὰΒ το πᾶνθ: πρᾷᾶϊτ, 
Ρ. 100; ππϑσφεδ, Ρ. 101; ππερ εἴειδ᾽ «εἶτ πόετλε, 
Ρ. 101; δεεεῖ δεῖ τάει, ρ.101; ἅμ, Ρ. 102; τοιδαεόόσ 
“ε οδ', Ρ. 102; υ]δ. οσᾷ, ». 108; τὲ παιαῦᾷ τπδτοοίθε) 
πάν, Ρ. 104; ἅσω πτοίσοος, ρ. 106; πτμπτελοῦιδ, 
Ρ. 107; πτϑς᾽ τὲ ᾧυλη πίοσδλᾷ, ρ. 107; τε ψμεδᾶσ, 
Ρ. 108; τετπιδιεπειμάίλι οὰς παρὸ ἐτ πεεναῦ, Ρ. 109; 
πιῶτ᾽, ».110; τπὰρο δι ῖδ,ρ.110; ουσασόσει" ἐδ ὡρὸ 
τ οὐσθόει, Ρ. 110; παόεις, Ρ. 110; πειεπῆου, Ρ. 110; 
τειουσερῆτε, Ρ. 110; πεστερέωκεδ, Ρ. 111; πεμιυόν- 
τόσ, πτοοῦ ποῦδσ, δςπᾶ, πεπϑδλεῖες, πμῶτε, 
φιερυχῶ, τεφοιπίμπη, Ὡ 11: εΗἩπῶρ, αερῆδε «π 
πρίεεε, πῆ, Ρ. 112; φὸ οἱ οὗ, Ρ. 118. 

ΤῊ ϑοῃρ' οὗ Νίοβθβ 15 υυιθῦθη δ8 1 ἰὺ Το Ῥσόβθ, πὰ 
ἴῃ ΤΏΔΗΥ ΟΔΡΘΒ ὑπ Θμαβ οἵ ὑῃθ γτυθυη 6 15 οὗ 86 Ὑϑυθ6 85 8 ΓΘ 
ποὺ ΘυΘῃ. τηδυκοα ὈΥ ἀοίδβ. 


Π. ΜΒ. ΒΕ, 5 ΘΕΒΟΒΙΡΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΡΑΡΥΒΌΞΒ 
ΒΒΑΟΜΕΝΤΥΒ ΜΨΜΗΙΟΗ ΕΟΒΜΕ.) ΤῊΝ ΟΟΥ̓ΕΕ 
ΟΕ ΤῊΝ ΜΒ. ΟΒΙΕΝΤΑΙ, Νο. 7594. 


1..Α 5128}} νϑι]υτη ἱγαρτηθηῦ, αϑϑὰ ὑο βύγθηρύμθη ὑῃ 
ῬΔΡΥΥᾺΒ ἴῃ ΟὯ6 ὈΪδοθ. Τὺ μδ8 νυϊθίηρ Οἢ. ΟὨΪΥ ΟΠ6 5166, 
νἱΖ. 8161 (1π ΤΗθοάούϊοη᾽ 5 Ὑϑυβ] 0) 1. 17, 18, νυ ἢ βουὴθ 
να}. ἰθοίϊοτθβ ποῦ ποθ ἴῃ πῃ6 δρραγαύυβ ο ὥυγϑῦθ᾽ 8 
ϑορέινασίγι ((Δηα υϊᾶρο, 1894,, νοὶ], 111). 1 5ῃου ᾶ δββῖσῃ τὖ 
ἕο ὑμ6 Τουσίῃ οοηύαυυ, δα τοῦθ ΡΥΟΘΌΙν ὑο ἐμ ἢγβὺ ὑπδῃ 
ὑο ὑπ βθοοῃά μα]ῇ οἵ ὑμ6 οοῃύασυ. ΤΉΘΥΘ 15 ΠΟ Β]ρῈ οὗ {6 


ΓΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΧΥ͂ 


ΒΘανΊη655 ομαγϑούουι δύο οἵ ὑΠ6 ΕΥ̓ ἃ πα [Ο]οσσηρ' σθηὐαυθ8, 
δια {88 Πδηα Βθϑιὴβ οἰθαυ]ν θαυ] 16. ἐμ οἰὑμον ὑπ6 Θ᾽ δι θϊουβ 
ΟΥ̓ ὕπθ ΑἸθχϑπασγιηθβ; 1τὖ 15. ποὺ αἰββίτηϊδυ ὑο ὑπ6 Υ᾽ δὐϊοδητβ 
(Θθθυα ἢν ἀαύθα τη α]6 ἔοαγί), πρρλανὲ 1685. ποϑῦϊν δηὰ 
πον τυ ύθῃ. 
Δ η16] (δοοογαϊηρ' ὑο ΤΗθοαοὐίοῃ) 1. 17, 18. 
καὶ τὰ παιδά]} 

[ρι]ϊα ταῦτα οἱ τέσσαρες αὐτοὶ ἔδωκε[ν] 

ὁ θεὸς αὐτοῖς φρόνησιν καὶ σύνε 

[σιν ἐν πάσῃ γραμματικῇ σοϊ φίϊᾳ 

[κ]αὶ Δανιὴλ συνῇκεν ἐν πάσῃ ὁρά 

[σ]ει καὶ ἐν ἐνυπνίοις. καὶ μετὰ τέ 

[λοῖς τῶν ἡμερῶν ὧν εἶπεν ὁ βα[σι] 

ἱλεὺ]ς εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς καὶ εἰ σ]ή[γα] 

[γεν] αὐτοὺς ὁ ἀρχευνοῦχος ἐναϊν) 

[τίον ΝΝαβουχοδονοσόρ. 


2. ΕἸἰξύθοι ἔγαρτηθηύαυν ΟὝΘΘΚ ΡΑΡΥΥΪ ἴῃ Θαγβῖνθ βουὶρύ. 
ὙΥΊᾺ ὕνγο ϑχοθρύϊομβ ὑΠΘΥῪ 816 8}} δοοουηύβ. ΤῊΘ οχοθρύϊοῃβ 
δΥΘ οοηὐγϑοῦβ, Ῥούῃ Ὑ ΥῪ ᾿πηρουΐθοῦ; ομ6 Ῥθυύῃδρβθ τϑδβϑ 
ἴο δὴ γροὐμοοδύϊομ, ὑπ οὔμϑὺ ρον ἕο Ἰαπαθα οὐ μουβ8 
Ρτοροσέυ, ἃ5 ἐμ βιβλιοφύλ(ακες) ἐγκτήσεων τα τηϑπὐϊοηρα, 
ΤῈΘ δοοουηΐβ ἃ’ ἴῃ τῆουθ ὕπϑη οὔθ μη, θὰὺ 85 ὑΠ6ΥῪ 806 
811 οὗ του οι {Π|6 βδιῖὴθ ομδγϑοῦθυ δα βίτη δι ϑηὐγ 68 ἔγθα αθμθ]ν 
ΟΟΘΌΓ, Ὁ ΒΘΘΙῚΒ ΡΙΌΡΔΌΙ6 ὑμαὺ ὑπον 411 Ῥθὶοηρ' ο οὔ δοοοιηῦ 
ΟΥ̓ ΒΘ1165 οὗ δοοοιηὖβ. ΟΠ οοηὐδίηβ ὑῃγ66 Ρ]866- ΠϑΠη65 νυ ΠΙΘἢ 
δ.Θ Κποῦσῃ 85 ὑμ6 Πϑη165 οἵ ν]]δρθ5 ἴῃ ὑπ Ηθγδοϊθορο θ 
ΠΟΙΉΘ, Ὀαὺ ἴῃ Θηού . πϑτηθβ οὗἨ νἹ]]αρῈ8 ἴῃ ἐη6 Ἡϑγιηορο δ 
ΠΟΙῚΘ ΟΟΟΌΣ, 8δπα Ὁ 5605. οἶθδὺ ὑμαὺ ὑμ6 δοοουηΐβ τοὶ αΐθ 
τηϑίηϊν ἕο ΗδυτηοροΟΙΊ5, δπα ἕο {μ6 οἷδυ ταύμϑυ ὑμδὴ ἐπ 
ΠΟΘ. ΤῊΘ βοῃδίθ 15 τηθηθοηθα βονουϑ] ὑΐτηθθ, αἰθδὸ ὑμ6 
Ῥυγύδηϊβ, ὅθ. ΤῊΘ Ὀαύηβ οἵ Μοββα! (πη) δπα ΤΊύαβ δηα {ῃ6 


1 ΤῊ ζΟ]]ονγίηρ 11πὸ 15 ὑῃ6 ἢνϑὺ οἵ ἐπθ οοϊισηη, δηα ἐῃ956 
γγογὰβ γτηυδὺ ἤδυθ Ὀθθη δὺ ἐμ Ῥούξέοτῃ οὗ πῃ ρυθοθάϊηρ δοϊαπιῃ 


(ον Ρ8ρ6). 


χυὶ ΙΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ 


Θυ τ ηϑϑίαγ 8ἃγ6 τηθηὐοηθά, 4180 ὑπ ὑθιαρ]θ8 δῃᾶ ῥυϊθϑὺβ οὗ 
Ἡρυτηθθ δηᾷ Αρῃγοάϊίο; δά ἃ “ΡῬαὈ]16 βορϊϑυ᾽ (δημοσίου 
σοφιστοῦ) οὐουγβΒ. ΤῊΘ “βίϑο!θ οὗ ὑπ6 αγυθθηβ᾽ (086 οἰγοὰβ- 
ἔδούϊοῃ) 18 αἰ8οὸ ταθῃὐϊοπθά, δηἃ ἩθυτηορΟΙ 5 18. ὩϑιηΘα ΤΩΟΥΘ 
ὑμϑη οὔθθ. “ΤῊ 6008 οὗἩ ὑπ οἱὐγ ᾿ τηϑῖκθ ραυγτηθηὺβ βου θυδὶ 
ἀϊτηθβ. [ἢ ΟἿΘ 6888 ἃ ραγσυηθηῦ οὗ 41 ὑδ]θηὺβ δηα 16 ἀγϑοῦγηδθ 
ἴθ τηϑᾶθ ὃν “ὑμ6ὸ Ηουιπορο ἔδηβ ὑμγουρ ΘΠ ναηὰβ {6 
Ῥυγύδηϊβ᾽. 

Τὸ ἰἴΒ. ποὺ οἷθδὺ ψμϑύμου ὑπο δοοοιηΐβ δῦ Ὀυϊνϑῦθ ΟΥ 
οΠοῖα]. Ἐχροηάιθαγθ δηα γϑοθὶρίβ δ|Π|τ οσοαν, δηά ἐμ 
τηθηὐΐοη οὗ ἀπαιτηταί δια οἵ Βοῃ! Ῥδυτηθηῦβ 85 ὑμὺ ὈΥ 
ὑπ6 οἷὐγ γοξουγθᾶ ὕο ἀθονθ τηϊρῃὺ βυρσροϑὺ ὃ ὑδχίηρ' δοοοσηῦ, 
Ῥαὺ ἐπ 1ἰϑὺβ οὗ θχρϑῆβθθ τὔδκθ ὑμὶβ ἀουιύξα]!. Τῦ τᾶν Ὀ6 
Βαρροβύθα ἃ5. ἃ τη γ6 οοηἸ]θούσσθ ὑμαῦὺ ὑμ6 δοοοιηΐβ Τηδ 
ῬὈῈ οοππρούθα τὰ οπθ οὗ ὑπ6 οἰτουβ- ϑούϊομβ. ἊΑ οἰοβθοῦ 
βύυαν οὗἉ ὑπ6 ἔγαρτηθηὺβ ὑμδη 1 αν πα {ΐπηθ ὑο απᾶαθγίακθ 
ὑοῦ] ΡΟΥΠ8Ρ05 γ]θ] ἃ τόσο ἀθἤ ϊῦθ ΘΟΠΟΙ υΒΊΟΠ8. 

ΤΙ ἵγαριωηθηΐβ ἀο ποῦ βθθῖῃ ὕο οοῃηύδίη δὴν ἀδὺθ υγβδύθυυ. 
ΤῊΘ ομδγϑοῦθσ. οὗ ὑπμ6 μβαπανυιϊηρ βαρροβὺβ ἃ ἀδύθ θυ] 
ἴῃ {86 ἴουγθῃ οὐ ἰαύθ ἰπ ὑμ8 ὑμϊγα οϑαύαγυ, δηα ὑμ18. Θο- 
ΟἸαβίοῃ βθϑιὴβ ὕο Ὀ6 οοῃμῆστηθα ὈΥ {86 Ο]]ονίπηρ' ἴϑοίβ : 


(1) ΤῊ οοἰῃαρθ 18 ΘΟ ΓΘΙΥ ἴῃ ὑδ]οηύβ δηα ἀγϑοῆγηδθ, Ὠοὺ 
ἴῃ 5011] δηᾷ οαγαΐβ. ΤῊΘ βύτηβ 806 Πρ, βαρροβύϊηρ' ἃ ἀδύθ 
ποῦ δύ] θυ ὑμδη Πϊοοϊ οὐδ, ὙγΠΟ86. τϑίουτηβ ἴῃ ὑΠ6 ΘΟΙΠδρΘ 
οδθοα ἃ τ ρϊ δῃηᾶ δϑύουπαϊηρ ἀθοϊπθ ἴῃ ὑπ να]ὰθ οὗἩ ἐμ 
οἷά ἀγϑοιτηδ-οοΐμαρθ. ΟἹ ὑπ οὔμϑυ βϑηᾶ ὑπ βυυηβ 816 
τοῦ ϑμουηοιβ. [ἰθὺ ἴῃ ὑπ θαυ Βυτη8 οὗ οὐδὸν 100 
ὑδ]θηὺβ ἃγθ οοτγηοη. ΤῊυΒ ἴῃ 8Μ. ΓΤ. Οαΐ. τ, Ῥ. 816 (4.}. 887.- 
860) ὕνο βίαν οοβὺ 2400 ἰαϊθηΐβ ; ἴῃ Βϑυ]η Ῥδρ. 91 
(Α.Ὁ. 840) νγαρθβ οὗ 9, 1ὅ, ἄορ. ὑα]θηΐβ ἃ τηοηϑῃ ἃγθ Ῥαϊά, 
ὃ Χοϑύθβ οὗ συῖπο οοδὺβ 8 ἐδ] θηΐβ, ἄς. Ηδθσθ, ϑχοορὺ ἴῃ ὑούδὶβ 
ΟΥ̓ ὑπ ραγτωθηὺ ὃν ὑμ8 Ἡθυτηορο ὔϑηβ, ὑπ παχὺ οὗ ὑα]θηὺβ 
ΤΆΥΘΙΥ ΘΧΟΘΘβ 8 δὖ τηοβϑῦ, δ μι ὙΘΥῪ Τηϑὴν ϑιηοαηὐβ ἃν οὗἉ 
1688 ὑῃδῃ ὡ ὑδθηῦ. ὙΘΥΥ Βἰ χη 118} δια ηὐβ οοοὰν ἴῃ Ῥ, ΠΔΙΏΘΥ 
ἘΞ 2000 (Α.». 814), αἰδο ἔγοιηῃ ἩθυηΟΡΟΙΒ, ρα Π]βηθα ὈΓ 


ΙΝΤΒΟΘΌΟΛΟΤΙΟΝ ΧΥΙΙ 


 ββ ον ἴῃ δὲέσιυνυρεῦον. ἃ, ῬΠΐϊ.-Πιδέ. ΚΙ. ἃ. Καΐξ8. 48. ἃ: 
Ἡγ188., θη, Βά. 149, ΑΌΝ. ν, ρ. 12, Μουύϑονϑὺ, Ὡ0 βύτηϑ 
οὗ ἀγδοῆτηδθ Εῖρθου ἐμδη 999 (6000 ἄγ. -- 1 ἐ4}.}) δὺθ θυδὺ 
τηθηὐϊοηθα ; ὑμθυθ 15. ὯῸ τϑοκοηΐϊηρ ὈῪ “ταυτῖϑᾶβ᾽, ΒΌΟἢ 88 
ἴ8. ΨΘΥῪ ΘΟΙΉΤΉΟΣ Ἰαύθυ. 

(4) Ομ οὗ {μ86 ἔγαρτηθηΐβ οἵ οοῃύγαοίβ τηθηὐουβ ἐπ 
βιβλιοφύλ(ακες) ἐγκτήσεων. ΤῊδ Ἰαὐοϑὺ Εἰ πουέο γθοογάθᾶ 
ΟΘΟΘΌΤΣΥΘΠΟΘΘ οὗ 686 οἴἶοῖα 5 οὐ ὑμοὶσ οϑῖοθ 15 ἴῃ ἃ.Ὁ. 807, δῃᾷ 
{86 Ἰαὐθϑὺ θθΐογθ ὑμαὺ ἀδίβ 18 289 (ἀουδύξα}]) ον 27ὅ (οογίδϊη). 


᾿(8) ΤῊΘ ῥυϊϑδίβ δὰ παστοφόροι οὗ Ἠδητη65 δπα Αρῃγοάϊίθ 
ΘΟΟῸΣ ἔγθαπθηύν, Ὀοὺἢ 85 ραυΐηρ δ μα 85 γϑοθὶ γ]ηρ' ΤΩΟΠΘΥ. 
Οπ ὑπ οὐμιοὺ μβαῃπᾶ ἐῃδῦθ ἃιθ πὸ Ο τ ἰϑύϊδη γϑίθγθηοθθ. Α ἤϑιηθ 
Ῥϑαϊυὰ5 δηὰ ἃ ἀουθύζα] πᾶτὴθ ᾿Ισάκ δῦ ἐμ Οὔ]ἹῪ (ροββὶ }]6) 
Ἰπα]οαύϊοηβ οἵ ὑπ οχιβύθῃοοε οἵ ΟἩγιβυϊδηϊον ἐπαὺ 1 μδνθ 
πούϊορα, Ῥδα]υΒ 18 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΥΪΥ ἃ ΟΠ γἰϑύϊδη πδηηθ, δπὰ 
ἐπ γτοδάϊηρ' ᾿Ισάκ οδι Ὀ6 δοοορἐθα οὐὔἱν υὶῦῃ σγϑαῦ ΤΟΥ : 
Ἔύθη 1 οογτθοῦ, Ὁ τον Ὀ6 ὑΠ8 πϑιηθ οὗ ἃ 99νν. ΤῊ ᾿πθυθμοθ 
ΒΘΘΙῚΒ ποὺ ὉΠ]Π|Κοὶν ὑμαὺ ΟἸΥΙβυϊδηϊν τπγὰθ ποὺ ἃ5 σοὺ 
ΟΥ̓ΙΟΙΔΙν ὙΘοορηϊσοα ΟΥ ὙΟΥΥ τ] ἀοβργοδᾷ ἴῃ ἨυτορΟΙ 8. 
ΜΥ οοποϊυβίοη σουἹὰ Ὀ6 ὑμπαὺ ὑμθ ρῬδρυυΐ ἃγθ ὑπ] Κοὶν ἰδ 
Ὀ6 οὗ ἃ Ἰαύϑν ἀδίθ ἐμβδὴ δρουῦ 820, δῃἃ τηδὺ Ῥγ Δ ΌΪΥ Ὀ6 
8.5 ΥΩ ΠΟ 88 ὕθῃ Οὐ ὑυγθηῦυ ὙΘΔΥΒ ΘΔΥ] ΘΓ. 

8. βουὴθ 51η8}] βού }85 οἵ πὸ νᾶ]ὰθ. Ομ 18 Οορίϊο. Τνο 
δοπύδϊη τυϊθϊπρ ἴῃ ΠΣ ΘΓΑΥΎ ὉΠΟ1815 νυ ο ἢ τηϊρῦ Ρ6 οὗ ὑμ6 
ΒΓ οοηύασν, θαῦ ἃ 6 ποῦ Ῥϑύῃδρϑ πθοθββαυῖν 80 (οἴ, ΡᾺ ΟΧΥ. 
661). ΤΉΏΘΥ Ὑ6ΓΘ, ΡΥΘΒΘΌΤΩΔΟΙΥ, 1 οὗ ἐμ6 Αἰἢ οοπύαγυ, Ἰδαίου 
ἸΏΒΘΡ ΙΟΙΒ. 


1Π. ΤῊΝ ΒΟΟΚ ΟΕ ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ", 


ΤῊΘ Οορίύϊο ἰοχὺ οὗ ἐμὶ8 ῬοΟΚ οι 15 ῥυϊηίθα ἴῃ ἐῃς 
ΤΟ]ονγϊηρ' ΡαρῈ5 ἀο065 ποὺ ἄρρϑδν ἔο τὴη8 ἰο Ὀ6 δὴ ἱπάθροπάθης 


ΟΣ Ῥογίοηβ οὗ ἐμθ ἰοχὲ οἵ ἐμιἰβ ῬΟΟΚΚ διὸ ἑουπῃᾶ ἴῃ ΜΆ. νυ ῖ ἢ 
ΥΔΙῪ ἴπ ἀδίθ ἔγοσω ὑμ6 ϑἱβῃ ἰο {μ6 ἐνυϑ ἢ οϑπέυσυ, 866 Οσαμ, 
Οαΐαΐοριιο 07 {6 Οορέϊο ΜΙ 55. ὧν {6 Βυιέδ]) Μνβοιηι, ΡΡ. 4, 892 ; 


ς 


ΧΥΙΙ ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 


ὑγϑηβ᾽δύϊου ἔγοση ὑμθ ΟὝθϑῖς, Ὀὰῦ ἃ ΘΟΡΥ τηϑάθ ἴῸΣ 80 1η6 
ἀονουῦ Ῥϑύβο, ἴον 8 ρυϊναῦθ 86, ἔγοτη ϑοῖὴθ οχ βύϊηρ' 
τη βου ρύ. ΑἸ οχδιηϊηδίέϊοη οἵ ὑπ ὑθχὺ βῆουγβ ὑμαὺ ἴπ 
ΒΘΥΘΙΔΙ ῬΙδοθθ ὑπο γΘ ΔΥΘ ΟΤἸΩΙΒΒΙΟΩΒ ΟὗὨἨ ΟἿ6 ΟΥ ὕγχζο ΜΟΓΩΒ, 
δα ὑμαῦ ΘΚ ΥΥ ΠΘῚῸ δπα ὕπο ὑπ Οορύϊς μδ8 τὸ ϑαυΐνδ- 
Ἰοὺ ἔου ΒΟ] νΘυθ65 ἴῃ ὑμο Οασθοκ, Τῇ νχὸ δββάτηθ ὑμαῦ 
Οὐν ὑοχὺ ἰ56. δὴ ἱπάδροπαάθηὐ ὑγϑηβιδύϊομ ἔγοτα ὑπ ΟὙθοῖε, 
ὑπ ΟὨΪΚ δχρ δηδύϊοῃ οὗ ϑο ἢ οὐ βϑ] 05 ῬΟΒΒ10]6 18 ὑμαὺ ὑμ6 
ὑγϑηβὶαύου. ἕογροῦ ὕο ὑγαῃβϑὶαῦθ οουύαϊη σσουτὰβ δηα Ῥ8558ρ68. 
1 νγ δβϑάχηθ ὑμαῦ οἿσ ὑοχὺ 18 ἃ ΘΟΡΥ ἔγοτῃ Βοῖὴ8 οχὶ βϑύϊηρ' 
τηϑη βουρύ, ὕμθη 16 τηυϑῦ οομποῖααθ ὑμαὺ βυο ἢ ποσαβ δηᾶ 
Ῥᾶβϑδρθϑ Ὑγ6 16 ΟἸΠΟΥ νγϑηθπρ' ἴῃ 06 Διο μοῦυρθ, οὐ ὑμαῦ {Π6 
ΒΟΙΙΌΘ ὙὙῸ τηϑᾶθ {ῃ6 ῥγδϑθηῦ ΘΟΡΥ οταϊύψθα ἔμθιῃ 1πδᾶ- 
νογύθηὐγ. ΤῈ ΤΟ]ου ηρ᾽ ΔΥῸ ΘΧΘΙΏΡ]65 οὗ ΒΌοἢ ΟΥΑΙ ΒΒΙΟΙΒ : 


1..Α. ρατὺ οὗ ν. ὅ δᾶ ἐμ σ8ο]6 οὗ ν. 6 οὗ οῇδρ. νἱ 816 
ομη ὐθα (866 Ρ. 12). Τὰ ὑπὸ ΟἼθοῖε, ν. ὅ, γσγ αν τῆς ψυχῆς 
σου, διὰ ἴῃ ν. Θ γὸ βᾶυθ τῇ ψυχῇ σου, δι! 88 ουν Οὐοάθκ 
οὔθ ὑῃ6 ψΠΟΪΘ ραϑϑαᾶρθ Ὀϑύνγθοῃ ὑμθθθ νγοσᾶβ, 1 ΒΘϑιηΒ 
οἰθαν ὑμαὺ ὑμθ ουθ οὗ ὑμο Οορύϊε ὑγϑηβίδῦου. οὐ οορυ ἰβῦ 
ὑγῶυ ]6θα ὑο ΨΥΧῊ οου ἰπϑίθαα οὗἨ ὅο ψγχης οου, ὑπ οὔηῖβ- 
Βῖοηυ οὗ οὔθ δῃὰ 8 Βα] νϑύβθθ ἴῃ 15 ἰδχσὺ Ὀοίῃρ ὑμθ 
γοϑα]ὺ. ΑΒ ὑπὸ σψοτὰ ἄγσχ Ἢ σγ88 σΘΠΟΥΆΠΥ δἀορίθα ὈΥ 
ἐμ Οορίϑ δβ ὑμοὶῦς ποσὰ ἴου “βοι]᾽, ὑμ8 οχηϊβδίοη οὗ {86 
Ῥᾶβϑδρθ τηϑὺ 6 ἄπο αὐἱῦθ 8ἃ5 ὙΧ16}} ὑο ὑπ6 οοργιϑὺ 88 ὕο 
086 οΥὐἱρῖπαὶ ὑγαηβιΐου. 

2. ΟΒδρ. νυἱῖ. 8. Τὴ Οορίϊο μὰθ πὸ ϑαυϊναϊθηῦ ἴἕοῦ {6 
ατθοκ καὶ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ οὐ λήμψῃ τῷ υἱῷ σου. 

8. ΟΒδρ. νἱϊ. 10. Τὴ Οορύϊε μδ8 πὸ ϑαυϊναϊθηῦ ἴογ ὑμ6 


Οτθοκ κατὰ πρόσωπον ἀποδώσει αὐτούς. 


Ὅν οσβοῖν, Οαγὶθοϊιάδοῖο μα Κορέ ϊϑοι6 Τοχίο, 1, Ῥ. 28 ; Οἴαβοδ, Εἴ γαρ- 
γηοηέα Οορίο- ϑαϊιαϊοα, νο]. ἱ, ομθ, 1885, ρὑρ. 118 ; Ἑγγήδῃ, 
Βγιοϊοίίοῖξο, Οδιύίηρσθη, 1880, Ρ᾿. 158-17; Νίδβρϑγο, 27|88ἱοΉ,, ἴουη. 
νἱ, Ρρ. 11 δ΄. ; ῬΙογίθ- Βοοϑου, 2758. Οὐρίοβ, 1897; 5] οί θυ, 
ϑιἐσιιηρεϑογιογιίο, Βᾶ. 1602 δηὰ 164; Τιϑίχγη, ϑδαϊίαϊδοηο Βιθοῖ- 
ἡαρηιοηέο, 111 (1906) ; “ουγηαῖ 97,7 ΤΠοοϊορίοαϊ δένιαϊο5, 1906, Ρ. 78, 
δια Φαηυδυν, 1910, Ρ. 246, ἄο. 


ΓΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΧΙΧ 


4. ΟΒδρ. χἰ. ὅ. Αὔοσ πέρε Ῥῷδεοῦ βοιηθ σγογὰ |1Κθ 
εεφοοῦ 5 σσϑῃἐϊηρ' ὑο γορτοϑοηὺ ὑπ αὙθθκ ἀποθανεῖται. 

ὅ. ΟΒμδρ. χἱδ]. 9. Αἴδοῦ εφϑφοοῦτε, βοὴθ ποτὰ 11Κ 
ἘΠΠΟΡΤ 15 νσοπύϊηρ' 0 τϑργθϑθηὺ ὑπ τσθοὶς ἐν πρώτοις. 

6. ΟΒμδρ. χυἱἹ. 11. Αὐοῦ παξοοόδλη ὑῃ6 ποσᾶὰβ πᾶτὰ 
πποεεος (Οτ. κατὰ τὸν νόμον) ἃγτ6 οτηϊ θά. 

7. ΟΒδρ. χυἱ. 1. ΤΏδ Οορίϊο μ88 πο ϑααϊναϊθηὺ ἔοσ ὅλῃ 
φυλῇ Δευεί. 

8. ΟἸιδρ. χὶχ. 4. Τὴὸ Οορίύϊο 88 ὕὸ ϑαυϊνα!θηῦ ἴου τοῦτο 
δὲ ἔσται τὸ πρόσταγμα τοῦ φονευτοῦ. 

9. Ομδρ. χὶχ. 19θ. ΤῊ Οορέϊς μδ8 πὸ δαυϊνα!θηὺ ἴοσ καὶ 
ποιήσετε αὐτῷ ὃν τρόπον ἐπονηρεύσατο ποιῆσαι κατὰ τοῦ 
ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 

10. Οῇδρ. χχὶϊ. 21. ΤῊΘ Οορύϊο μδ85 πὸ δαυϊναϊθϑηῦ ἴον 
ἐὰν δὲ μὴ θέλῃς εὔξασθαι. 

Ιπ ἐῃθβθθ ῥδοθβθ ἰὖ βθϑηβ οἰθδὺ ἐμπαὺ ἔγοτη. οὔθ ὧο ὑῆγθ 
Ἰπθ8 οἵ Οορέϊο δύ οτηϊυἐθα, πὰ ὑμπαὺ ὑπ οὐἱρῖπδὶ ὑγϑη8- 
Ἰαύου οὐ ὑπ οορυἱδὺ τηδν ϑαυδ]ν Ὀ6 6 Ῥϑύβοῃ ὑο Ὀ]δπιθ ἴοσ 
ἐμ οὐηϊββίοηθ. [Ι͂ἡἢ ὑπμθ ζο]]ουγῖηρ Θχϑιηρ 98 ὑπῃ6 ὈΪδιὴθ ἔοὸυ 
ἐμ ὈΙΠοΥ5 βθθιηβ ἰο σϑϑὺ υυιθῃ ὑπ οορυ δύ. 


1. ΟΒδρ. 1. 42. ΤΏΘΥΘ ἰβ πὸ σοὶ ϑαυϊναϊοπὺ ἔον (86 
Οορύϊο πδιτὰ φωδ πτὸς ἐπτὰ πποεῖς πεθποστε σὼπ 
ἀβοοοοῦυ ε τοοτῖ ; ἰῃθ ψγΟγὰβ 8΄Θ ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΙΎ, δὰ Ὁ 
Βθϑιὴβ ἐμαὺ ὑμθ βουΐϊθθ δορὶ θᾶ ἐμϑιῃ ᾿πϑαάνοσυύθην ἔγοσα ὑπ 
Ῥυθοθάϊπρ' ν 56. 

2. ΟΒδρ. 'χ. 36. ΤῈ 1ἴπὸ οὗ Οορύϊο εὖτ δαῖττε ε ὑολ 
οἵ ππδὸ ἵἴἴὸἮ πηφεε ἷβ ἔνγο ᾿ἶποϑ ἰοὸ ἰἸοχ ἄονῃ, δᾶ ἷὖ 
ΒῃουἹὰ [0] ἐμ 1'πὸ ος εἴτ τέϑπεεερις τοῖ εἴτ 
δΔΗςοτίπξῃ. 

8. Οδρ. χ.ὄἕ 12. Τὴ πογάβ ε δοᾺ οἵζ πέποητ τηρξῖ 
δύ6 οὈνίουβὶν γορθδὐθα ἔγοτγη ἐμ ργθοθάϊηρ' 11π6. 

4. ΟΒδρ. χἱϊ. 15. πεησύς, “ἢν Βαηάβ᾽, ἰβ ορυϊουβ 
ἃ τηϊδίακο ἕοσ πηπεησλιλ, “ἰγ Ὀαυτγπί-οἴἶοσίηρβ᾽, τὰ 
ὁλοκαυτώματαις. ΤΐθΒ τηϊδέδκαο σὰβ Ῥεγρούυδίθα ἴῃ 8 
τηϑη βου ρὺ ἀδβοὰ Ὀγν Οἰδβοδ. 


Χχ ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


ΤΉ ΘΟ 816 Βθνθυῦα] οἶμοὺ βῃουὺ ρᾶβϑδρϑ οτηϊύθα ἴῃ ἐπ 
Οορέϊς ἰοχύ, θὰῦ ἃ8 ΠΟΥ 8.6 8180 οτηϊ θα ἴῃ 6 ΟὙΘΘΚ 
οοἄϊοοϑθ ἡ Ιοἢ ἃγθ οα]θα ἃ δηὰ Β' ἴῃ Ῥγοῦ, ϑ'ιυούθβ Ο͵ά 
Τορίαηιοτ ἔην ΘὙΘοἶρ, Ν16 ταν ἀββάσωθ ὑμδῦ ὑμ Ὺ σγουθ νγϑηὐπρ 
ἰπ ἐμθ ασθθκ τηδηυβουρὺ ἔγοτη ὑυΒ10} ὑπ οὐἱρῖπαὶ Οορύϊο 
{γϑηβ]αἰΐοη νγὰβ τηδάθ. Οἱ ὑπι688 {86 ἴ ΠΟ Πρ' ΔΥΘ ΘΧΘΙΏΡΙ68: 


1. Ομδρ. ν. 14. ἐν γὰρ ἐξ ἡμέραις ἐποίησεν Κύριος τόν 
τε οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ 
ἐν αὐτοῖς. 

2. ΟΒιδρ. ἰχ. 1ὅ. ἕως τοῦ οὐρανοῦ. 

8. ΟΒδρ. ἰχ. 29. καὶ ἐν τῇ χειρί σου τῇ κραταιᾷ. 

4, ΟἸδΡ. χὶ. 4. καὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν. 

δ. ΟΒδρ. χὶϊ. 27. Τὴ Οορίύϊο ἑθχὺ ἀριθθθ ἴπ ρᾶυὺ νι ἢ 
Ἁ δηὰ Ἐ', Ῥυὺ μᾶβ8 Ὧο θαυϊναϊθηὺ ἴοσ τὸ δὲ αἷμα τῶν θυσιῶν 
σου προσχεεῖς πρὸς τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου του 


θεοῦ σου (ϑ'νυηιίο, Ρ. 870). 


Τῃ βονϑυαὶ ραββαρθβ ἐμ Οορέϊο ἐοχὺ ἄρτθθβ ἱδα ὑπαῦ οὗ Α, 
ΟΣ Β, διὰ Κ᾿, 6. 5.: 


1. ΟΒδρ. ν. 17-19. ἴΙ͂ῃ ἐπ6 ογᾶϑε οἵ {86 βιχύῃ, βουθῃΐῃ, 
8η4 οἱρηῦῃ ΟὈὐτἸητηδηατηθηΐβ, 1. 6. Το βῃδ]ῦ ποῦ οοτητηῖῦ 
δααϊίογν; ΤἸμοὰ 5] ῦὺ ἀο πὸ τηυχάθυ; Του βμδ]ὺ ποῦ 
βϑύθαὶ. Ηρ 1ὖ ἀρυθθβ τὺ Β ἀραϊηϑὺ Α Ε', : 

2. ΟΒδρ. σι. 25. Α Ε' τὸν φόβον ὑμῶν καὶ τὸν τρόμον ὑμῶν. 

8. ΟΒδρ. χὶϊ. 6. ΤΠ Οορύϊο ὑοχὺ ἀρυθθβ τὺ ὑμ6 ατθοῖκ 
καὶ τὰς ὁμολογίας ὑμῶν καὶ τὰ θυσιάσματα ὑμῶν καὶ τὰς 
ἀπαρχὰς ὑμῶν καὶ τὰ ἑκούσια ὑμῶν (ϑ'»γοίο, Ρ». 868). 

. 4. ΟΒδρ. χὶν. 235. ΑΕ' ἐπὶ βουσὶ ἣ ἐπὶ προβάτοις ἐπὶ. 


[4 


οἴνῳ ἢ ἐπὶ σίκερα ἢ ἐπὶ παντὸς οὗ ἐὰν ἐπιθυμῇ ἡ ψυχή σου.. 
δ, ΟΒδΔΡ. χνυῖ, 8, Α Ε' ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

6. Ομδρ. χχῖν. 17, Α Ε' καὶ οὐκ ἐνεχυρᾷς ἱμάτιον χήρας. 

7. ΟΒδρ. χχν. 16. ΒΕ ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σου 
πᾶς ποιῶν ταῦτα πᾶς ποιῶν ἄδικον. 

8. ΟἸδρ. χχυἹ!. 81. ΑΕ καὶ οὐκ ἔσται σοι ὁ βοηθῶν" οἱ 
υἱοί σου καὶ αἱ θνγατέρες σου δεδομέναι ἔθνει ἑτέρῳ. 


ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ χχὶ 


9. ΟΒάρ. χχχὶϊ. 42. Α Ε' καὶ ἡ μάχαιρά μου καταφάγεται 
κρέα ἀφ᾽ αἵματος. 

Ιῃ ΤΩΔΗΥ͂ ῬδβθαρῸΒ. ὑμοῦθ ἃ.6 (ρίϊς σγοσὰβ ἴοσ ΒΟ ἢ 
ὑπο γθ 8. πο δαυϊναιθηΐβ ἴῃ ὑπ τϑοοῖνθα ΟὙΘΟΙς ἑοχύ, 6. σ᾿: 

1. ΟΒδρ. νἱὶ. 1ὅ. εξ πεβκιχεοῦ τηροῦ " δύω. 

2. ΟΒδρ. χὶ.Ἅ 1. πε πτ δι φων «φεοοῦ ἐτοοτῆ. 

8. ΟΒδρ. χὶ. 34- εἐσπδίσωπε τ οττῖτ τὲ πειτοῖῦ 
τ-πῶπε- 

4. ΟΒδρ. χὶἹ. 1ὅ. πᾶτὰ πὲτ ἐφτε τεσ ΧΗ. 

ὅ. ΟΒδρ. χὶϊ. 18. «αοἷ πέβίθηρε δσὼ τεβπίσεερε. 

6. Οδρ. χνὶ. 30. πᾶτὰ ᾧὥυσλη" δύὼ ἐπέπριπε κε 
πλίδ]ος οἵ οσρὰπ ἂς “τε. 

ΤῊ ὑγδηβύουβ οὗ ἐμ ΒΙ0]6 ἰπίο Οορύϊο Ῥοστονγθα ἔγοιῃ 
[μ6 ΟαὙτθθκ ἃ ργϑδῦ ϑην Οσ8, υΥυΒ]Οἢ ἐμου γοαποθα ἕο ὑμοὶν 
Βχηρ οϑὺ ἔοστηϑ πα ἱποογρογαύθα ἴῃ ἐμιοὶν ὑγαπβαὐϊομβ. [Τὴ 
ΒΟΥΘΙΔΙ ῬΑΒΒΔΡῸΒ γ)1ὸ ἤπα τοῖς σοσὰβ ΒΟ ἃγο αἰ θυθηῦ 
ἔγοτῃ ὑμοβθ υβϑθα ἴῃ ἐμ ρϑγ8}]6] ρ'δοθϑ ἴῃ {μ6 γθοϑῖνϑα ΟὙἼθοὶς 
ἰοχύ, 6. .: 

1. ΟΒδρ. 1. 48. δτετπδδτηδιζε τοργοβοηίβ παρα- 
βιασάμενοι. 

2. ΟΒδρ. 1}. 8. Δπδρδτς σοργοβοηὺβ παρήλθομεν. 

8. ΟΒδρ. 11. 18. ττππαρδε τοργοβοηίβ παραπορεύεσθε. 

4. ΟΒμδρ. ν. 8.6. βσπτοιυ τὑϑργοϑοηΐβ εἴδωλον. 

ὅ. ΟΒδρ. νυν. 1. πεπροοηλστος ετ προῦσ πὶ 
πΕΗπυ ΔΗ τοροβοηΐβ ὁ προσήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοί. 
[1 ὁμδρ. χὶ. 20 πετῖτ ““ὰ ἴτ οὔος -- τῶν πυλῶν ὑμῶν. 

6, Ομδρ. χνὶϊ. 1. πεϑύειδ. τοργοβομίβ καρπώματα. 


Τῃ Βοπηθ οᾶ865 88 Οορύϊο ὑγϑηβιδίου. τηϊββθα ἐμ ροϊηῦ οὗἉ 
{π0 ατθοκ ἰαχὺ οὐ σᾷνϑ ἃ ἀἰδυθηὺ ὑυση ἐο ὑΠ6 τηθϑηϊηρ,, 6. Ρ. : 


1. ΟΒδρ. χὶ. 10. Τὴ ατθοκ ὅταν σπείρωσιν τὸν σπόρον 
καὶ ποτίζωσιν τοῖς ποσὶν αὐτῶν ὡσεὶ κῆπον λαχανίας 18 
γοπἀογθᾶ ἴῃ ἐμ Οορύϊο ὈῪ “ὑπ ὑμουὺ ὑμγον ἴῃ ὑμθ 566α, 
δα ναῖον ἴὖὸ τι βυβδυϊηρ (ΟΣ, βθυθσθ Ἰδοῦ), 88. [τπθὴ 
νγαύου] ἃ ἔμπα νϑρϑίδ]θ σαγάθπ᾽, 


ΧΧῚ ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


2. Ομδρ. χὶ. 24. καὶ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐπὶ δυσμῶν 
ἔσται τὰ ὅριά σου 15 ΥΤοῃᾶογοά ὈΥ “δηὰ 85 ἔδυ 85. ὑῃ8 βϑᾶ 
ὙΒ1ΘῊ. σἰβοὺῃ ἴῃ ὑπ Ρ]δοα οὗ ὑπ βοιξηρ' [οὗ {πθ βα7᾽. 

8. Ομδρ. σχχὶϊ. 28. θάλασσαν καὶ λίβα 15 τϑπᾶοτοᾶ 
ὈγΥ τεϑδλλδοεοοδ εἶ περεῖττ “ὑΠ6 5θὼ δηᾶ ὑμ6 σχοϑὺ᾽ ; 
ἐμ6 Οορύϊο ὑχδηβιδῦοσ ὑμβουρμὺ ὑμαὺ λίβα γχὰ5 Τὐργα, οσ ὑμ6 
νγοϑῦ. 


Μη Ῥδββαροβ 1ΠΠυϑύγαῦθ ὑμ6 οδὺθ σοῦ ὑμ6 Οορίϊο 
ὑγϑηβύου. ὕοοϊς ἐο στϑπᾶθυ δουγθοῦυ αι οα]ῦ σογαβ ἴῃ ἐπ 
Οτθοκ ἰοχὺ Ῥοϑΐογθ ἶσα, 6.5. ἵνα μακροημερεύσητε 15 ὑγδ8- 
Ἰαύθα Ὀγ “ὑμαὺ γϑ τωδύ ταδί (ΟΥ, 1176) ἸΘῪ ἄδγδ᾽, ΞΕ 
ἐτετῖτ ἐ εἰρε ἴτ οσηπῖσε ποοοῦ (νἱ. 2, Ρ. 11); 
ἡμέρᾳ ἐκκλησίας ὈΥῚ “0 ἄἀδὺν Ὑουθὶη γθ ρδύμοσ ἰῃ 
ἰορούμου ᾽, π[εἸροοῦσ εὔτὸ τετποωοσο εἐφοῦσὰ (ἰχ. 10, 
Ῥ- 291); ξύλων ἀσήπτων ὉΥ “Ρ΄6665 οὗ ψοοᾶ σπΒΙΘΩ ἀο ποὺ 
Ῥγοάυοε χορ σγουτοβ᾽, φέπι!ε εεἪ εὐρχοολες (χ. 8, 
Ῥ. 34); τῷ ἀλλοτρίῳ ὈΥ “ τα ὑμαὺ ὑμβοὰ Κπονυγοδὺ πού᾽, 
πετε πτὸ ἐροῦσι ἀπεεοο δὲ (χὶν. 230, Ρ. 48). ϑοτηθύϊπαβϑ 
ἴο τηδκο ααϊθ βυαγθ ὑμαὺ Β6 μδϑ σίνϑῃ ὑμθ οχδοῦ τηϑδῃΐῃρ' 
οὗ ἃ ΟὙθοκ ποσὰ μ6 ρῖνϑ ὃ ἀου]ο γϑπάοσϊηρ, 6.5. καὶ τὸν 
θλιμμὸν ἡμῶν 15 ὑγαμδὶαὐοα ὈΥ “ δα ΟἿΥ ΒΒ β Υηρ5 δημα ΟὟΥ 
ὑὐϊθυ!αὐύϊομδ᾽, τας πεοιςε πὰς τεπϑλιζεις (χχνὶ. 7, 
ΡῬ.- 76), ἐμ δάάϊπρ ἃ ατγόθθκ σογὰ στο ἀο68 ποὺ δΡΌΘδΓ 
ἷπ ΟἿΥΓ γχοοοϊνοᾶ ατγϑοὶς ἑοχὺύ. ἀπά καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ 
διακρινοῦσιν αὐτῷ ἰΒ ὑταγιβ᾽αἰοα ὈΥ “ ἷθδ Βδηᾶβ 588}} Ἰυαᾶρε 
Βΐτη, ἐμ νυ 58}411 ὑδῖκο Ἰυἀροιηθηὺ τὶ Εἴτα, σε διδπριπε 
δ πσι πεῖσις σεδσι δ π᾿ τε φελο᾿ (χχχὶϊ!. 7, 
Ῥ. 108). ὙΤΒουρΡ ν76}1 δοαυαϊπὐθα τι ἐμ αγθοὶς ποσὰ 
στήλη, ὙὨΐΟη ὯΘ υ8608 ὑγγῖθθ (ρρ. 18, 16), ἱπ ὁῃ6 Ὁ]866 
(ανὶ. 32, Ρ. ὅ2), Ἀ6 γοπᾶθιβ ἰὺ ὈῪΥ δὴ οἱὰ πϑίϊγϑ ποσὰ 


ούόοειτ, ἰπ οἹὰ Εργρύΐδῃ Ὁ. ἢ. ϑοταθύϊτηθϑ ἢ δ σθ- 
νἱαῦθβ ἃ ραββᾶρθ, 6.Ρ: Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστιν, 
ἴου σ ΐοι ὑμ6 Οορύϊο μδ8. βαρ “αοά ἰΒ Ομθ᾽, οὐδδ. 
πε παοειῖς (νἱ. 4, Ρ. 12). ϑϑοιηθύϊμηθθ ἢ6 ὑγϑηβίδύθβ ἃ 


ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΧΧΙΙ 


τγθοκ τοοὺ αἰβογθηίυ, 6.5. ἄρξεις ὈΥ “ὑδμοὰ βμδὶὺ τρδκθ 
ὑΒγ 861} ἃ ρονυθσποτ᾽, ΕΒ ΕΡ ΔΡΧ ωπ, δηαὰ οὐκ ἄρξουσιν ὈῪ 
ΓΟΒΘΥ 58.811 ποὺ τηδκθ ἐβθιωβθῖγοβ Ἰογάβ᾽, ππεῦΡ ποεις 
(συ. 6, Ρ. 46). ϑϑοταθέϊηθαὲ: ἐμ ὑσγο ραγὶβ οὗ ἃ Ὑθῦβ86 816 
ἰηνογίθα, 6.6. ἴῃ χν. 15 κε πτ ροσεοδὰ πδ ποο 
προσοπε -- ἐδούλευσέν σοι ἑξ ἔτη, διὰ πϑθὲ ἴττστ ποὸὼτῷ 
ΝΠ οὐρῖς ὄεπε εἸροτΡ τῦ Ῥόοοδεπε -- ὅτι ἐφέτιον 
μισθὸν τοῦ μισθωτοῦ (ρ. 47). ΑΡουαῦ {π6 Θχδοῦ τηθδηΐηρ' 
οὗ ὦ ποτὰ {πο ὑσδηβιδίου βθϑύὴβ βοζωθύϊηθϑ ὑο Ὀ6 ἱπ ἀουδύ, 
ἴου ἰπ 11. 6 ἢΘ τϑηάθυβ “β]νου ᾿ (λήμψεσθε παρ᾽ αὐτῶν 
ἀργυρίου) ὈΥ ΦΟφεντ, “ ὈΤΆΒ5, ΟΥ ὈΤΟΙΖΘ᾽, ἃπὰ ἰπ χαυ!. 28 
ὮΘ τϑπάθιβ χαλκοῦς ὈΥ ἐμθ βᾶπηθ σγοστά. ἴπ ὁὴ9 ρδββδᾶρθ 
ἀμ ὑγδηβίδίου τοϑκοθ ἃ ουγίοιιβ τηϊδύθκθ. [Ϊὶῃ χυὶ. 1 {ῃ9 
νγογὰβ ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου νυκτός ἃτὸ τοπάθτϑα ὃν “ἐμοὰ 
ἀϊάδθ δοῖὴθ ἔουίῃ ἔγοση ἐμ Ἰαπὰ οἵ Εργρὺ ἔοῦ. ποίμίηρ᾽, 
δπεῖ ε οᾺ οἵ ππδο τὶ πηδεε τὸ ΠΤ ΧΗ. 

πῃ ἃ ἴϑθυγ ρίδοοβ ἐβθ Οορύϊο ὑγαηβὶαῦοσ 85 βοΐιοποα 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ ὙΓΏΪΟΗ βθθιηθα ο ΐτη ἐο 6 οοᾶσβθβ. ΤῆυΒ ἰπ 
ΧΙ, 6 ΒΘ Υϑ πάθυβ ἡ γυνὴ ἡ ἐν κόλπῳ σου ὈΥ “ἰδγ τὺὶΐθ 80 
18. ει ὑποθ᾽, τεπέριδες ἐτ πεεελη. [Ι͂Ιἢ χχίϊ!. 12 δ.Θ 
{6 πογὰβ δσὼ ερὲ οὔὐδεδὰ πιθὼπε πδλρ ε δολ πὶ 
τπδρεοεδολη" δσὼ εἐπεῦύωμ ε ὑοὰλ ε πεὰ ετ 
ἀπεελῦ, ΠΙΟΩ γοργοβοηὺ ἐμ τϑδάϊπρ οὗ ΒΑ καὶ τόπος 
ἔσται σοι ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐξελεύσῃ ἐκεῖ ἔξω. Τη 
ΧχΥ. 11 καὶ ἐκτείνασα τὴν χεῖρα ἐπιλάβηται τῶν διδύμων 
αὐτοῦ ἰΒ τοπάοτοα ὈΥ πόοουστ τοῦτ ε ὑοσᾺ πῦσεπ 
πουουπξί, “586 βυγϑύομϑῦ οαὐ ΒΘ μδηά, 886 ὑουομθίι δ 
Ῥοβοῖα. Απᾶ ἷἰπ χχυῖ!. 27 πατάξαι σε Κύριος ἕλκει 
Αἰγυπτίῳ εἰς τὴν ἕδραν 18 γτοπάοτοα ὈΥῚῪ ερὲ πκαοεις 
Θεεοοι ΟἿ πολ! τὸ πΗεες, “Οαοα ν7}}} ἱπῆϊοῦ ὁπ {Π60 
ὑ8μ6 ρίαστιιο οὗ Εργρύ᾽, δπὰ ἴοσ. εἰς τὴν ἕδραν ἔπογθ 18. πὸ 
οαυϊναϊοηὺῦ ἱπ ἐμ ΟορίϊθΌ. ἷὶῖπ χχὶϊ. 18 ὑπὸ πογᾶβ 
τελεσφόρος διὰ τελισκόμενος Βθοῖὰ ἰὼ ἢᾶνθ οδυβοᾶ {δ 
Οορέϊο ὑγωμβϑιαῦου βόα αἰ οα]γ, ἴον ὑμ6 ἔοσταοσ ἢ ὑσδῃβ- 


ΧΧΙΥ͂ ΓΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ 


Ἰαύθϑ ἱπδάθαυδίοι νυ, πᾶ ὑπ Ἰαύίου 18 οὐ θα ἔγοτη ἐπ 


ΨΘΙΒΘ. 
ΤΏΘΥΘ 816 ἃ ΠυτΏΡο. οὗ ᾿πύθυθϑύϊηρ' ΓΌΥΤΩΒ ἰῃ ὑμ6 Οορύϊο 


ὑοχύὺ, διθοηρ ὙΪΟΝ ΤΥ Ὀ6 ποίθα: Ετ ἀδοοδοῦ [Ὁ ἐτ 


ἀφοοδισ, ῬΡ. 23, 8; πδοῦ ἴὉ0 πδδ, Ῥ. 18; ἀϑοφοεὶ ἴοτ 
Ἄβεφοι δῃὰ εἐφοει ΤῸΓ ερου, ΡΡ. 18, 22; ῷο ἴοσ. προ, 
Ῥ. 11ὅ; Φητ ἴον πρῆτ,. 117; Φδπ ἴοσ ποὰπ, Ρ. ὅ4 ; 
ΠΔΌΠΕΣ ἴον ἐδ, Ρ. 80; ἐπερολοου ἴοσ ἐπεροποοῦυ, 
Ῥ. 19; «τ χ' [Ὁ 4εδῆο, Ρ. 21; φοχοῦυ ἴοσ. ροπροῦ, 
Ρ. 84; Φωὸ ἴον πρωΐ, Ρ. 6ὅ; Φηπε ἴογ πϑηπε, ρ: 72. 
ΤῊΘ ΤΟ] ρ' ΘΧϑιαρ]95 οὗ ὑ89 ὑ80 οὗ 9 'ἴπ ὑγϑδῃβου θη 
ΟὙΘΘΙΚ ἴουτηβ οὗ ἩΘΌΥΘΥ ῬΥΟΡΘΥ ΠϑΙΉ ΘΒ ΓΘ 8180 1ηὐουθϑύϊηρ : 
φεέρανα -- Ἑρμά (ρ. 39), φρδίῴειις -- Ῥαφαείν (ρ. 4), 
οπλβειοε -- ᾿Ενακείμ (Ρ. 4), ἐσφδῖος -- Εὐαῖον (ρ. 16), 
ὑδλρδδες -- Βαλαάμ (ρ. 66), «““ῇϑιρδας -- Μαριάμ 
(Ρ. 71), ἄο. 

ΠῚ στὸ δοιαρδῦθ ὑμο ἰοχὺ οἵ Πϑαύθγομόοτην 8ἃ5 1 ὈΡΡΘΔΥΒ 
ἴηι ὑμῖ8 Ρδρυγὰβ Οὐάθχ τυ βυο ῬΟΥ ΟΠΒ. ἃ8 ἃγθ οχύθηϊ 
οὗ ὑῃ8 Ὑϑυβίοῃβ Β1Ο ἢ Ὑσ0γ6 ουγγθηὺ Ὀϑύνγθοι ὑπ 6 βονυθηθῃ 
δ ἃ ὑμ6 οἱθνθηῦῃ οθηύυσὶθθ, γ πᾶ ὑμπαὺ ὑμ6 αἰ ἔθυθηοθβ 
ὙΠΙΟῺ οχὶϑὺ Ὀούνγθοῃ ὑμθιη 86 δοιηρδυαύ θυ 8] ἱρῃὐ, ἃ ἔδοὺ 


ὙΒΙΟΩ ΒΘΘΙῺΒ ἰο ἰπαϊοαύθ ὑμαὰὺ θη ὑμθ Ῥϑρυτὰβ γγ88. 
συϊύθη ὑπ Οορύϊο ἑοχὺ οὗ Τϑαθθυοποιην μδα Δαν ὈΘΘΗ. 


χοᾶ, ΤῊ15 πθϑᾶ οδῦβθ ΠῸ ΒΌΓΡΥΪΒΘ, Ὁ ἃ ΟΥ̓ΘΘΙΚ νϑΒΊ 1, 
οὗ 6 Ἡρῦτον Ῥοηξαύθαοῃ τγῶβ ἴῃ οχἰβύθηοο Ὀθίοσθ 8 
6]οβθ οὗ ὑμ6 {μισὰ οθηύασυ Β.6.ἷ, ἅμα νϑυβίοηβ οὗ ραδσύβ, 
ΟΥ 81] οἵ 1, ἰπ {6 σϑυηϑοῦϊαῦ τηυδὺ ἤν ὈθΘη Κποντῃ 
διηοηρ ΟἸὨ σι βύϊϑη ἔθου δῦ Ἰϑαϑὺ ἱπ ὑμ9 ϑδυ]ν ραγὺ οὗ {86 
ὑμἱγᾷ οοθηύασυ Α.Ρ. ΤῈ ΦΟ]ονίηρ οχύγδοίβ ἔγοτη ἐμ ΜΆ, 
Οτἱθηΐαὶ Νο. 7594 δπᾷ ἔγοτα ὑμ6 ἑοχὺ οἵ Οἴδϑοα 1] πδύγαΐθ 
{86 το]αὐϊομβῃὶρ οὗ ὑπ Ἰαύθυ ὑο ὑπ ϑδυοῦ ἔοστα οὗ ἐμ 
ὙΟΓΒΙΟΙ. 

1 5690 ϑ'ιυνοίθ, Ζρηγοανοίίου ἰο {86 ΟἸά ΤΤοδίαριθηΐ ἴθ Ογεοῖ, 
ΡΡ. 10 Ε΄. ; ἀηά Κοηγοι, ον Βιίϑϊο απὰ {6 Αποϊομέ ΜΠαρϑον ρέδ, 
ΡΡ. 49 Εἴ 


ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΣΧΥ͂ 


ΜΒ. Οτϑῃΐθι Το. 7594. 
(ΟΒαρίοσν Υ. 1--24.)} 

1 φιλωσεοης δὲ δίοεοστε ἘΠΊ ΟΡ ΔΗΛ ΤΗΡΕΙ͂ πεχ δεῖ 
πῶσ κε σὠτας - ΠΙΟΡΔΗΔΛ εὐλιβδιώδεδ δοῖτ ποδπ 
ποῖ εὐπδτασοοῦυ ε πετίτεεδιιχε οραΐ οἵ ποοὸῦ 
προοῦυ σέπδς ετετπεοῦο ἐροοῦ δύὼ πτετῖῖ ολρερ 
εἐροοῦυ ἐδδῦ" 2 πποεῖς πεπποῦτε δσεειτε ποῦ- 
ΔΙΔΘίΗ ΒΗ) παεοόνητ τ ἋΩΡΗδ’ 3 πτὸ [πχοετο] 
ἕαῖπε δῖ πτεΐδιλθηη 44. [πε]τπεῖοτε " διλλδ 
πτοιοκεῖττε [το] οϑητῖς πτωτῖς τηρτῖς τετηπερ] 
κεποοῦυ κεπεΐαλοδ " 4 ποο οἷι 90] πποεις {5 ὁὍπὸὲ πεὲεε- 
τ οἵ ἱπτοῖου τ τοτὲ πτόλτε" 6 ὅποια Θὼ 
πεΐδρερδτ οἵ τῖητε ας πχοεὶς δύὼ οἵτ τετῖ- 
Ὅτε ἂς πούοεῖ! εταξοοόλσοῦυ ἐτρδτασο [ερωτὴῖ 
ππίιδχεὲ πεπχοεῖς [Δτεϊτπροοτε ΟΑΘΗ πτοδτε 
δισὼ κεπετπύωμ εορδΐ ἐπτοοῦ" ΕἼ κὼ ἀεεοος χε" 


Οἴαβοθ (ΕὙδδιιθηΐα, Ὁ. 125). 
(Ομαρίονυ Υ. 1-24.} 

1 ωὐϑοης δὲ δίαθοστε ἘΠΙΗΛ τη πέχδοῖ 
πο Ξε εὠτὰς πΙΗ͂Ὰ εὐλιβδιώ σεν" φεἰτ πὸ δ π᾿ πδῖ 
ἐξποτασοου ἐπετίτεεδοσε ορδῖ οας ποοῦ προοῦ" 
“επὰς ετετπεοῦο᾽ ἐροοῦυ" δύὼ πτέτπο ρὲ ἐροοῦ 
ἐδὰσ 2 πχοεῖὶς πετπποῦστε δι΄ δεττε ἸΟσ ΔΙΔΘΗΒΗ 
ναε] ἐφ ηἸτῖ οὐ Χωρηδ' 3 πτὰ παίοϊεῖς σαεῖπτε δι᾿ 
πτεϊλ Δ ΊΘΗΒΗ «εἶτ πετπεΐοτε " δλλδ Ἰττδι το κεῖττε 
ασοητ" πτωτ τηρτῖ τετποπῷ κεποοῦ" κ4:- 
πεΐοοα. 4 προ οἵ οο" ἃ πξοεῖς {πὲ νὰν εεητι 
οἷς πτοοῦ οἵϊ ταεητε πτοδτε " 6 ἁποῦ Θὼ πεῖδιρες- 
Ῥὰτ᾽ οὐ τόῖητε επχοεῖς " δὼ οὐ τετίτεσητε 
βεπεσοεῖα εταβεοδῦ ἐτρατασο᾽ ἐρωτι πίθδκε ἀτπ- 


““οεῖς " σὲ δτέτπροοτε ΟΔΘΗ ἀεπχοεις " δὼ φεπὲ- 
ἀ 


Χχνὶ ἘΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


θ ἃποη πὲ πποεὶς πεέπποστε ε δἴπτηε εὐολοῖς 
πῆδο ἴπηφεε εὐολοῖτ πῆξεν ππτεπ εἸτοατολλ' ἃ 
ἢ [π]κέσιπῶπε πα πσὰὶ φεμππεπουϊτ]ε ἀεπδεῦτο 
εὐολ. 8 ππεθτδαεῖο πλσπτοῦ πὰρ οὐτε πτοῦ 
ἱτ πίλδὰσ ππετίθοοπ οἷν τπὲ οὐκωΐπ" “εἶτ πετ- 
ἴποοπ «ἐππδῷ ΔἜΠΕΓΗΤ σὼ πετίθοοπ ΟἿἕ «τοοοῦ- 
εἴοοσε ΟΑΡΟΣ φἐπῆδο" 9 ΠπεπόσΌθ πδῦ" οὔτε 
πηεπιθαεῖθε πλοῦ σὲ δῖοι πὲ πχοεῖς πεέεππουτε 
ουποῦτε πρειπὼςρ " εὐὐπαϊτωωδε ππποῦε ππτετοτε 
ἐρορδΐ εχ πεσίσηρε ἐστ ἀσποεετε δὼ Ἐπὶ εἴτὸ 
παέπεὰ ππεέτεεοςτε «ετοοοεΐῖ" 10 δθὼ εἰδΐειρε 
ποῦυπὰ εἴὔοὸ παέπελ " ππέτεεε ἀφόοοει τς πετο 
ἰδ ρ]ερ ἐπδοσέφεδρπε: ὦ 11 [ππεῖπεὶ πεπρδῦ κα- 
πποεῖς πεμίπηοστε εἐατ οὐσρωῦ εἰγποσειτ" 
[πίπκοεις τ πὰρ ππδπὼ δὲ εὖολ [«"Ἰπετδισι 
τεπεῖρὰπ εἐαὰὶ Φωΐῦ [εἰτισοσειτ: τ 12 φδρερ 


ταθωπ᾿᾽ ἐρρδΐ ἐπτοοῦ: εὔχὼω ἅξεεος " 6 χε δῖοι 
πε πχοεῖς πεπποῦτε δἵπτη εὐολοας ππδὰὸ ππη- 
44ε. εὐοσλρες πηΐ πτεπεεπττοιεοδὰ" 7 ππευπὼπε 
πδὴ πσι φεππέποστε πεπδιβετο εὐολ. 8 ππεβτδαοτς 
πλσπτου πὰρ" οὐδε βεπτοῖ τ πλδὸὰσ ππετίποοπ᾽ 
οἱ τπεὲ ἴἴτπε- “"ἴὖ πετίποο φὰς πῆδὸ ΔΈ ΠΕΟΗ͂Τ" 
δὼ πετιποοπ᾽ οἵτ πεοεοσειοοσε ΟΑΡΟΙ ἀεπῆδο " 
9 ππεποσώῦστ πὸσ' οὐδὲ πηιεπίθασ!ε πὰ" κε 
ὅποι πὲ πποεῖς πεβποστε" οὐποῦτε πρειπωρ " 
εὐὐαϊτωωδε ππποῦε πηπεῖοτε εαῖτ πηρε" ἐδπ 
ἴποοότε “ δύὼ ἐχὶὶ το ποπεπεδ " ππέτεεοςτε ἀεεροΐ" 
10 ἀσὼ [εἰ δΐειρε ποσιτδ᾿ πταο [π]σεεδ " ππετεεε 
ἀποροῖ “εἴτ πετολρερ᾽ ἐπδοσεροδοιε" 11 περι 
πρδις πεπχοεῖς πεθποστε ἐπὶ ποσοωδ εἰποσειτ" 
πχοεῖς ἘΔΡ ππδπὼ δὰ εὐοδ' πεπετηδικι κεπει- 
Ῥαπ᾿ εἐχῖς ποωὺ ετισοσειτ᾽ 12 ϑόρεῷρ ἐπέροου 


ΙΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ ΧαΥΪ 


ἐπεί οου ππεδόδοτοι ετδοο ποτὰ] θὲ επτὰ 
πκχοεῖς πεμπουτ]ε Θὼμ ΕἘτοοτῆ " 18 ἐροῦυ προοῦ 
ἐπέεδδσ εὐπροωῦ ἃσὼ ἐπέεῖιρε ποητοὸῦν πηπεπῷ - 
ὑποσε [τηροῦσ " 14 φᾷς πεοεεοοδίε δὲ προοῦυ πὶ 
ἐδιδύδιτοι πὲ ἀτπποεῖς πεποστε" ΠΉΠΕΗΡ ἈἌδὰσ 
ἃς οωὖῦ ποητῖ" πτοὶ «εἰ πεπῖθηρε" “τ τει- 
πεερε" πεβοαεοδὰ προοοῦτ “1 τεπροιεοδὰ 
ποριθεε" πεδεδοε πὰ πεπιαΐ ποοῦ δσὼ τῦπη 
πιο ΠΊΔΗ δὼ ΠΕεΠΡΟΓΗΆστος ἐτ προῦὰ ππεπ- 
πσλη: πεπδς εἐρὲ πρεεοδὰ ἥττοῦ ἀξεροςῖ 
πτέῆθε Θωὼπ" 1 σὼ εἐπεύπεεεεσε χε πεπὸ 
πραφοδὰ οἵ ππδὸ ππῆδδε " δύὼ ἃ πποεῖς πεπ- 
ποῦτε ὅτ εὐολοῖς πεεὰ εταξεεδλοῦυ οἷ οὐστς 
ἐσσοορ " δσὼ οἵ οὐσύοει εἴὔἴχοςε" ετὸῶς πδΐ ἃ 
πποεῖς πέπποῦτε φὼμπ εἐτοοτε ἐτρεηοδρερ ἐπεὲ- 
φοου πποδύδοτοθ δύὼ πᾷ τῦδοι ἃ 16 ταῖε 


πποδόδατοι᾿ ετῦοο " πᾶτὸ θὲ εὔτὸ πποεὶς πεπ- 
ποστε οωΐτ᾿ τοῦτ" 13 ἐοοῦυ προοῦ ἐπέδδσ εππ 
Ῥρωδ' δύὼ ἔπεειῖιρεὲ πρητοῦυ πιεπούησε τηροῦ " 
14 φὰς περεροδι δὲ προοῦυ ποδοδιτου πε κε- 
παοεῖς. πεάποῦστε" ΠΉΠΕΗΡ Ἄδὸὰσ ποωῦ ποητέ" 
πτοη “εὖ πεπίθηρε" «εἰ τεπίθέερε " πεποισοδὰ 
ποοοῦτ᾽ «οἴ τεποιεοδὰ ποριεεθ" πεβδεδοε" 4“:1 
πεμεαΐ ποῦ" σὼ τῦπη πιας πτδπ δσὼ πεπρος- 
σλητος τας θοῦ" ππεμπύυλη" σεπὰς ἐρεὲ πεέποε- 
οδ΄ οἴ τεποιεοδὰ κετοῦ ἀξέεοοῦυ πτεποε φωὼπ 
15 ἁσὼ εἐβερπειέεεσε χε πέπο ποαφοδίλ πε οἷς 
ππὰρ ππῆσε " δθὼ ἃ πποειῖς πεβποστε πτὰ εὐολ, 
φὰς παρὰ εταξεελῦ οἵ οὐστς εἼχοορ᾽ «εἴτ ουὐσύοϊ 
εἴκοςε" ἐτῦε πδΐ δ πποεῖς πείποστε Θὼμ ἐτοοτπ 
ἐτρεποᾶρερ ἐπεροοῦυ πποδόδοτου " ἀσὼ πὸὰὶ τοῦοςς: 
18 τοῖε πεβεέιωὼτ “εἴτ τεπεοδιὰσ ἐπθὲ εἰτὰ πχοεῖς 


ΧΧΥΪΗ ΙΝΤΕΒΟΌΠΟΤΙΟΝ 


πεέπειὼτ «“:ἴ τεπεεδὰσ ποὲ εἴἴτὰ πσχοεῖς πεη- 
ποῦστε σῶμ ἐτοοτε " χεέβὰς ἐρε πετπδτοσο τθὼπε 
ἀεοοπ δὼ “ὲ ετέτπεερε τὸ οὐποσ ποσοειί 
φυχας πῆδο πδΐ ετέρε πχοεῖς πεβοῦστε πδιτδι δεῖ 
ἴδηι: Ε 17 ππεμβποειη " 18 ππεποωτῶ" 19 ππεπ- 
“ιοσε: 20 ππεηράεῖτρε πποῦς ἐπεέτο τοσὼπ ποῦς 
Δεπτέεῖτρε πποῦπ: 6 21 πηπεμπεπειθσσει ἐθειεεε 
τεπετοιτοσὼπ" οὐδὲ πηεπεπειθύδεει ἐπηΐ κεπετ- 
φιτοσὼπ " οὔτε τεζεωϊσε οὐδὲ πειιραεοδὰ" οὐδε 
τε ραεοδλ' οὐδὲ πείοσδοε" οὐδε πειζοῖ πδοῦ" 
οὔὐδς τῦπη πτὴς [πτλ " οὐ]εὲ Ἄδδσ εαοοπ κε- 
πετοιτοσωπ" 22 ποῖ πὲ πίηδχε εἐπτὰ πᾷχοεις 
““οου εἐτετποσπδπώῦθτη τῆρὲς φὰς πτοοῦ εὐολ 
οὐ τῖῆπητε πτολτε" εδῦπὸμε τθὼπεὲ «41 οὐ- 
δοςῖε" «εἶτ οὐοδλτηοῦυ 4“ οσοροοῦυ " ἀσὼ «εποῦυ- 
οσὼρ εθωπε’ δθὼ διιερδίοοσ ἐκὶὶ πλδα οἶττε 


πεπποστε οωπ᾿ ἐτοοτπ᾽ πεπδς ἐρε ππετπδιποσο 
-πῶπε ἀφ οοοῖ " δισὼ ΣῈ ἐτετίεειρε πούσποσ ποσοειμι 
φυχας πῆδῷ" πδὶ ἔτερε πχοεῖὶς πεβποῦτε πδιτδ δεῖ 
πδῆ 17 ππεμΡποειπ 18 ππεποωτὰ" 19 ππεῖ- 
“ἰοσε" 20 ππεηρεῖῖτρε πποδς ἐπετοιτοσὼπ 
ποῦ δεττοεῖτρε ποῦ 21 ππεπεπιθύδεει ἐθιδες 
«Ὡπετοιτοσὼπ " ππεπέπιθυ κει ἐπηΐϊ κπεπετοιτόοσὼπ " 
ουδὲ τειζεωῖσε" οὐδὲ πειραεοδλὰ" οὐδε τεῖρις- 
οδΆ οὐδε πείδεδοε" οὔλε πειζδῖ παοῦ οὐδε 
τόπη πιρο᾿ πτὸ " οὐας λδὸὰσ εποοπ πεέπετοι- 
τούσωῶβπ : 22 πδῖ πε πιῦδχε εἐατὰ παχεῖς σχοοῦ 
ετετποσπδπτη τηρξ οἷς πτοοῦ εὐολ οἵ τεῖητε 
πτοδτε" ἐδύπδμε τπὼπεὲ «4“τ οὐσοςαε" “τ οὐ- 
οότησ 4“ ποῦύποσ ποροοῦ " δύὼ δεποσὼρ 
εὔωπε: δὼ διερδῖςοσυ ες πλὸς εἴτε 


ΙΝΤΕΟΌΌΟΛΟΤΙΟΝ ΧΧΙΧ 


πωπε δίτδδσ πδῖ" 23 δὼ δείθσώπε πτερετι- 
εωτὰς ε τέεζϑη εὐολ οἵ τεῖῆτε πτολτε" δυὼ 
πτοοῦ εἰδεοσο οἵ οσεδτὲ δτετιττπετπουοει 
ἐροὲν παρχωπ πππετπσλη «οἰ πετπολλο" 
24 ἐτετσω ἀτεοθος ποΐ τὰ εἰς ΟΒηΗΤΕα ἃ πκοεις 
πέπποστε ετολῦοα ε πεεοου ὅύὼ πειρροοῦ 
δσώτας ἐροι εὐολ οἵ ταέητε πτοὰτε εἐορ δῖ 
φας ποοῦυ προοῦ ἁππὰσ πὰ πποῦτε πδίθδκε 41 
Ῥωδφδεε ποζωμπδ' 


ππώπὲ" δτδδσ πὶ" 23 δὼ δείσωπε ὅτε- 
φῬετποωτας ετεοιη᾽ εὐολ οὐ τόῖητε πτολτε" 
δὼ πτοοῦ πειίοεοσο᾽ οἵ οὐέᾶτε διτετιτὴὶ κε- 
πετποσοΐῖ ἐροΐ πρό ωπ᾿ πεταευ λη" «εἶτ πετῖῖ- 
οἈλοῖς 24 ετετθκω ἅβεέος πδῖ" σε εἰς ὅθητε 
ἃ πποεῖς πεέπποῦτε τεοδλῦοι᾽ ἐπειέεοοῦυ " δσὼ πει- 
φῬοου δισωτας ἐροι εὐολ οἵ τεέεητε πτοδτε" 
φρδῖ οὰς ποοῦ προοῦ δῦ σὲ πίοστε πίθδκε 
ααἰτ Ῥώλεε πωπο " 


Ιγ. ΤῊΗΒ ΒΟΟΚ ΟΕ 9ΟΝΑΗ. 


ΤΠ6 ἐοχὺ οἵ ὑπὶ8 ΒοοΙς ἰπ ὑμ6 ρρυσὰβ 18 δοιηρ]βύθ, υυἱὺῃ 
{86 οχοθρύϊοῃ οὗ ὑνγο οὐ ὑῆγθθ Ἰθὐθυβ ὑγβῖοἢ ἃγθ ππϑηῤίηρ' 
ἴῃ οἢδΡ. 1. 17 δὰ ομϑρ. ἱν. 8. ΤῊ6 ἢγϑὺ ἔουυ γουβ6 8. 8.6 
υυυὐθη. οἡ [0]. ὅ8 ὁ, Ὀαὺ ἴο]. 4 α 15, πονϑυύμθὶθϑβ, ρᾶρθ ἃ 
οὗ ὑμ6 Βοοκ. Τπὸ Οορίέϊοε ἐοχὺ ἀρυθθβ φῬΏΘΥ ΠΥ τ ὑπ 
γτοοοῖνοα Οὐκ ἐοχὺ (866 ὥὅ'ινοίο, Οἰαὰ Τοβίαγιογι ἐν Θγθεξ, 
νΟ]. 111, Ρ. 48), θαὺ ὑμϑυθ 8.6 ΤΏΘΩΥ 51η8}1 ναυϊδηΐβ τ Ποἢ 
δρτθθ σῖῦῃ τοϑάϊηρβ ρίνθη Ὁ ἃ δῃά ῷᾧ. Τῇ βύγν]θ οὗ ὑπ 
στ υϊηρ;, ὑπ6 σγϑιωτηδύϊοα! ἕογιηβ, δ ἐῃ6 βρϑ] ηρ οἵ ατσθοκ 
ὍΟΓΒ, 8411 ργονϑ ὑμαὺ ἐμ οοργιίβὺ οὗ ὑμπὶβ Βοος συγούθ 8150 
ὑπ ΘΟΡΥ οἵ ὑμ6 Βοοκ οἵ Ῥϑαύθυόποῖν ὑγ]οἢ Ρργθοθαθβ ἴὖ. 
Τὸ τᾶν 6 ποὐύθα ἰοοὸ ὑμδὺ 6 τηϑδάθ πὸ δὐξοιωρὺ ὑο ἱπαϊοαΐθ 
ὑπ ροθύϊοδὶ ρουύϊοηβ οὗ ϑδοὸρ Βοοῖὶς ἐο ὑμ6 γϑϑδᾶθσ, ἕου. θούῃ 


χχχ: ΤΝΤΕΟΏΌΠΟΤΙΟΝ 


ὑῃ86 ϑοηρ οἵ Μοβθβ δῃὰ ὑπ Ῥγδᾶγυϑν οὗ Φομδῇὴ 8.ὸ οορίϑᾶ 
ὑμγοαρῃουὺῦ οοηὐπθοῦθιν. ΤῈῸ βύγ!θ οἵ ὑμ ὑγϑηβίαὐϊοη 
ἰθ θεά δηᾶ αργαρύ. Α ρογίϊοῃ οὗ ἃ Οορίϊε νογβίοῃ οὗ 
ὑῃ6 Βοοῖκ οἵ Φομπδὴ ἴῃ ἐμ αἰδϊθοὺ οὗ ὕρρον Ερυρὺ 85 
Ὀθθη ΡΠ Βη6α Ὀγ Οἴαβοὼ (γαρηνοηέα, ἴοτα. 11, ΡὈ. 848, 844), 
δη4 ὑμ6 ΤΟ] ονηρ οχύσδοῦ ἔγοσα ὑπὸ ὑθχῦ γ01}} 1Πυϑύγαῦθ ὑμθ 
ΠΌΠΟΙ δηα οΠδαγϑοῦου οἵ ὑμ6 νϑυϊδηΐβ: 


ΟΒδΡ. 1. 10. ασὼ δύῦῇφοτε πσὶ πρωδεε οἵ οὐποσ' 
προτε" πέχδσ πίωπδε" κε ετῦε ΣΔῈΡ πὶ πὰ" 
ἐπεΐλη δυεῖσεςε πσὶ πρωδδε σὲ πτοῖπωτ ττπὰ- 
φῬας πρὸ κεπκχοεῖς " εὔολιχε πτδιτὸεἴου. 

11. πεκὰσ πδι χε οὐ πετετππδδδι! πὸ 
ἔρε ϑδλδεοὰ πδολο ἕσοο ποοεῖεε ἔρον. εὐολχε 
ϑδλδοοὰ εστωοση προσ εἐεπερ πε πουποσ' 
το οεἴεε. 

12. πεέκε ἴωπδς κε τ πτετπποχῖτ ἐθδλδοσδ" 
δσὼ εἐσπδίλο ἔσο πὸ οεΐδε ἐρωτ" εὐοὰλ κε δἴεισεε 
ποι πῈ ετύηητ ἐρε πεῖποσ ποὸρεΐος οἵπκωπ. 

18, ἀσὼ πεσεῖρε παπδτοοτοῦ πρώδεε επτοοῦ 
Ἐπέηρο" δύω βεποσείστοου εὐολσε τεθδλδοςδ 
πος φοεῖοε ἕεελτε ἔκωονυ. 

14. ἀύσω δδσοσὼμι εἐοφραΐ Ἐπὸς εὐσχω “τος σε 
Ἐπ σώ τ εροῖ πος δὼ ἀφο πετρηοοοῦ ετὺε τευ ΧῊ 
κεπεΐρωκνε" τεπρεῖπε εοραΐῖ ἔξὼπ πούόποο ττλῖ- 
ΒπΒαῖος εὐολχε πϑὲ πτδαπουδῖσε πσοεῖς Ἑπδὰδς. 


1ὅ, ἀσὼ δυσῖ πίωπδς δυποςε ἐορ δῖ ἐϑδιλδοςδ" 


δσὼ δελο πσΐ θϑδλδεςδ ἕσοὸ ποὸοεῖφδε. 
16. πρωδδε δὲ δυῇφροτε οητο «πος οἵϊ οὐποσ' 


ποοτὲ " σὼ δσισὼτ ποσϑυοῖδ φεπχοεις" ΔΌΈΡΗΤ, 


πο πεν. 

ΟΒΔρ. 11. 1. δσὼ ἃ παοεῖς Ἀαστέρελους πουποσ 
ππῆτος δθώδπ πίωπδςο" δθσὼ περε ἴωπδς τθοοπ 
οἵτ ΟΗτῖ βέππητος πισολεῖττ πούυυη. 


ΓΝΤΒΟΒΘΌΟΤΙΟΝ 


Υ͂. ΤῊΕ ΛΑΟΤΘ ΟΕ ΤῊΕΒ ΑΡΟΘΤΊ,Ε. 


ΤῊΘ Οορέϊο ἐοχὺ οὗ ἐμ ἀοίβ οἵ ὑμθ ἀροβύϊθβ. 15. γγ8}} 
νυ! ύθῃ,, ἴῃ ἃ σοοά μϑηά, ἃπἃ ΔρΡρϑᾶῦβ ἐο πᾶν Ὀθθῃ δορὶ θὰ 
ἔτοτα δῇ θαυ] ον ἀοουιηθπὺ ὈΥ ὑμθ οοργῖβὺ ψἘῸ τηϑάθ {86 
ΘΟΡΙΘ5. οἵ {ῃ6. ΒοΟΚΒ οἵ Τοαϊθγομποόιν δηα Ψόηϑῆ, τ ΒΟ ἢ 
Βανθ αἰνοδᾶν Ὀθθὴ ἀθβουῖρθα, Μιβύακοβ ἴῃ Βρϑ᾽]Ππρ Ὀοὺῃ 
Οσθθκ δῃὰ Οορύϊο νγουβ ἃΥΘ ὨΠΌΤΩΘΥΌΙΒ, μα ὑμ γ6 ΔΥΘ ΓΘ 
ὈΙ.ΠΘΥΒ ἴῃ τυϊθηρ,, ΒΟ ΘΟυ] ἃ ΟὨΪ]Υ Ὀ6 τηϑαθ ὈΥ ἃ νϑΥν 
ΘΔΓ6]685 ΘΟΡΥ ἰβὺ, ΟΥ ὈΥ͂ ὁῃ6 ὙΠῸ τγᾶβ δορυϊπρ' ἔγομη δῇ οἷά 
δια ραυύϊν ΟὈΙἐογαύθα ὑθχὺ. Θιηϊββίομβ οἵ νγογάβ ἃπμαὰ συ Π0]6 
Ἰΐη65 18 ἐγοαιθηύ, ἃπᾶ ΟὨΪΥ ΤΆΓΘΙΥ ΓΘ ἐμθγ8 βῖρτιβ ὑμαὺ ἐπ 
ἙΟΟΡΥ ἰβὺ γγᾶβ Θοηβοῖουβ οὗὨ ὑῃ8 τηϊβίβκοϑ ὑυ] ἢ 6 μδά τηϑ66. 
Τιϑὐθθιβ βίο μ6 οποϊ θα ἴῃ υυὑϊηρ’ οογύδϊη ὑγΟγ 8. ἃΥῸ 
οἴξθη δάάδοθα δθονθ ἐμ ᾿ἴπθϑ, θαὺ δ8 ἐΐμ ἴπκ τῖθῃ ψἘΐοὴ 
ΠΟῪ 8:6 υυϊψύθῃ ἰβ ἐμ βᾶῖηθ Θοϊοὰ 88 ἐμ ἀποῖδὶβ, ὑπ 6 Ὺ 
οδηποὺῦ Ὀ6 τοραγάθα αδϑ ϑυϊάθποθ ἐμαὺ ἃ σϑυϊβίου οὗ ἐμ ἐθχὺ 
νγ8 8 τηδ6 οἰὐμ ον ὈΥ ἐπ οοργἱβὺ Ἀϊπηβ6] ΟΥὁΎ ὈΥ ΒΟΙῚΘ τϑϑάϑυ. 
Ηδθηοθ ἐμ ὈΙαμ θυ Βῃου]αὰ ΡΟ ΌΪν Ὀ6 αὐῤτιθαύοα ὑο ἢῖ5 
ΔΙΌ Πούγυρο ; δηᾷ 8411] ὑπ τῆοσθ βῖίποθ ἴῃ ὑπ Ῥυθοθαϊηρ' θΟΟΚΚΒ 
6 δα5 ββονῃ Ηἰτηβοὶ ἢ ἃ οαγοία] οορυἰϑὺ. Αβ ἰπβέδῃοοβ οὗ 
ὈΙ.Πἀ6γ5 ἴῃ οορυίηρ; ὑΠ6 Το] ηρ᾽ ἃγ6 Βα Ὀτηϊὑἰθα ---- 


Αοὐϑ ἱ. ὅ. δλδὰ ἴον αλλὰ | Αοὺβ ἢ. 41. δίαετ το ἴον 


1. 90. κε σε ἴοσυ σξε 
ΐ, 91. ἐτοὰᾺ ἴον εὐολ 
1, 28, Ἔρττξ ἴοσ ἀρ απξῖ 


ὃ 123. ππττδο οὶ ἴοσ ππὰ- 


ορπ 


Ἡ.1δ. τοῖτ τποοοτε ἴον Ἐπ 


{πο2.τεὲ 
1.26. ετὶ ἈῈ ΔῈ ἴου τὰ δὲ 
1. 80. τεῖζπιπε ἴον τες - 

ἐπε 
ἢ. 856.Ὀ πιεπκαχε ἴοσ 

πηπεπκίξεεν 


ἀψπεῖττ [0 

1:. 45, Δσ τωιῖς ἴῸΣ δσπτ 
ΟΥ ἐσπωτῃ 

11. 2. «ἴτ ἴῸ “τις 

111,11. τέστο ἴον τεστοδ 

ἯΙ. 19. πεσε! ἴου πε- 
Ουὐόεια, πὰ τοῦς ΤῸ 
«τοι 

ἦν. ὅ. ετρεστσωπε ἴον ετ-- 
φεσεωουνο 

ἦν. 9. εεδδρτιτε ἴοτ ςἐ- 
πδι δ Ῥατε 


ΧΧΧῚΣ 

Αοὐδβ 'ν. 14. ἐδ ἴογ ἐχξὼ 

ἷν.16. πρωώκεε ἴον ππει- 
φῬωξεε 

ἷν. 17. ερέπιίθοξε ἴον πα 
πεπίσδξε 

ἱν. 22. πτὰπο ἴοσ πτλλσδο 

ἵν, 86. εἰσλσδιρ δε ἴὸτ 
εἰσοσοῦδο εεεῖ 

ν.8. ττδεοῦ ἴοσ τὰςοονυ 

ν. 4. τερε τα δεῖ ἴοσ πι- 
τερεβτδ δῖ 

ν.10. αστοδῖς ἴῸΣ ἃσ- 
τοδιος 

ν. 21. ἀσεουδὸο ἴοσ ἂσ- 
εεσο 

ν. 38. πδοσθθιίπε ἴῸΣ τ18.- 
πούρυε 

ν. 9ῦ. σὰ ἴοσ οσὰ 

ν]]. 8. πεῖὰ τθπλοοσὰῖ [ῸΥ 
περεὲρ τπΠλοοῦσπ 

ν]1.16. φασδεου ἴοσ οὰ- 
ουδεοοῦυ 

ν]. 24. εσὰ ἴοσ ἐουύδ 

ν]]. 84. διεῖ [ῸΓ δῖει 

νἱϊ. 86, 44. πκδλεῖες ἴον 
πκδῖς 

νἱἱ. 88. τερούδεος ἴον τε- 
Ῥηδεος 

νἱὶ, 89. αλλὰ δλλὸ [ῸΣ 
δΑλὰ 

νἱϊ. 46. σὰ ἴο Ὁ ἁσὼ 

ν]]. ὅ8. ἀρτπελος ἴον δὰ- 
πελος 

νἱ]. ὅ6. ἐστι ἴοσ ἐσ σῊΣ 

νἱϊ. δ7, τότου ἴου τοροτοῦ 


ΙΝΤΕΒΟΌΌΟΤΙΟΝ 
Αοίβ νἱϊ. ὅ7, διστὴ τοοτοῦ 


ἴου δισσὴ πεσοσοι 

γῇ. 60. ἐζεπιπδλι εὔκω 
ἀξεεος χορθαΐθα ἴτοτϊω 
ψΘΙΒ6 ὅθ 

γ111.1., οσθλυζις ἴον οὐ - 
ποσ πϑολυψις 

νἱ, 14, πτερουύπδισ ΤῸ 
πτεροσεωτας (Ἀκού- 
σαντες δὲ) 

νἶ]. 14. ἐροοσῦυ ἴοσ ἐρος 

γ111.19. κε πδιδς ἔθ κεπδς 

Ὑ111. 20. φὰπ ἴου φὰτ 

ΥἹ. 21. ΤῊΘ βοοομα 4“φὉἶτ 18 
ΒΌΡΟΓ που 

ΥἹΔ]. 27. πεζδεζει ἴον πεὲ- 
δεῖ 

γἹΔ, 80. πειοσοει ἴοΥ πε- 
όσοι 

νἹ]. 89. ΔσΤωΡ πὶ ἴῸΥ δε - 
τωΡπ 

ἷχ.1. ΤῊ6 οοργιίϑδῦ συσοῦθ 
εἐποσπδ πώ Η, δπα ἔμθ 
τὰ πεσπδιπώπη, Ραυὺ 
1εῦ ἐποσπδτπη υη- 
ἀοΙοίοα 

ἷχ. 2. εεσξιτοῦυ υυϊύθη 
ὕνσοθ 

ἶχ. 8. τῦ»ι᾽ ἐξ ἴοσ εῷ - 
Ῥδι ἐκεῖ 

ἶχ. 6, χ. 90. τωοσπτῖ [ῸΓΣ 
τοῦ πὸ 

ἶχ. 6. πετιθε ἴου πετείθιθε 

ἰχ. 9. τποοεῖτλε ἴὸν τ0- 
ΑοΤ 


ΙΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


Αοὐβ 'χ. 10. ἵστοῖ ἴον ἵττοςῖ 

1χ. 11, ου δὰ ἴου τοῦδὰ 

ἶχ. 12. ἐςζειτδισ ἔθου διε ταῦ 

ἷἰχ. 18. φεποὺς ἰοῦ φει- 
οδὸς 

1χ. 28. ἀφοιδλσ [Ὁ τ|49- 
ατδῦ' (μετ᾽ αὐτῶν) 

ἶχ. 81. ξοσλδῖ ἴον ζου- 
Δαῖδ 

ἰχ.88. οὐσδολ ίου οσσλοσ 

ἷχ, 84. πττὸ πρῷ! ἴον πὸ 
πωρῖῃ 

ἰχ.89., ξεὐοτδαϑῖοο [Ὁ ες- 
τὰ ϑεῖο 

ἷχ. 42. ἰὼ τὠπε ἴον 
τπὠπε 

ἶκ. 48, χ. 6. φδοτῖς [ῸΓ 
φ τα 

Σ. ὃ. οσοσωπο ἰοσοσωπο 

χ. 8,380. κπεῖτε ἴοσ σπ-|ο 
ἅττε 

Χχιὔ, Χ11.12, πειασεοῦστε 
ἴου πετείθδσαθοῦστε 

ΣΧ. 11. τὸῖὶ ἴοσ τὰπ 

χ.1ὅ. «επρερεχδριοοῦυ 
ἴου τεπρχδροεον 

χ. 16. τῦπετ σὠὼπ ἴον 
παι φοῖττ ἐοοπ (ἢ) 

Χ. 21. πεωΐ ἴον ποεῖ 

χ. 231. τσοεῖλε ἴου τὰο- 
ΕἸ:66, 1.6. “ΒΟΪΟΌΓΠΘΙ ΤῸΓ 


ΚΕΕΝ 
χ. 2323. διστεδῥοτείοτ εαῦ- 
τεοδλεειδτεῖ, βθουίηρ 


ΘΟὨἑ ΒΟ. Ῥούνθθῃ ὑῃθ 


Θ 


ΧΧΧΙ 
τγογάβ Ὁ. “ἐο οἰγοΌΤς 
οἶδο᾽ δῃηᾷ “ἰο ἐθϑομ 


Αοὐβχ.82. τεὸν ἴον τεσ" 


ποῦ 

χ. 40. πεεδο {πολ φ 7 [ῸΓ 
πεεερ {π0 44 

Χχ. 48. φατησ ἴον οδοτην 

χὶ. 2. πεῦο ἴον πε εὐοὰ 

χὶ.9. πποόστετε ἴον πποῦυ- 
τε 

χὶ. 9. τῦδου ἴον ἐδύοοσυ 

χὶ. 10. τπ4ὐὖτ σὡπ ἴον 
{π0ιφττ Ἰποοπ 

ΧΙ. 11. {πο 46τ᾿ ἴον τα οῖττ 

χὶ. 17. δωρεὰ ἴον τεὶ 
ΔωΡεδ 

Χὶ, 92. δι κοοῦ ἴον δῦ- 
“οοῦυ 

χὶ. 285. δι! δε ἕο δῖ - 
Ῥδῖθε 

ΧΙ. 9ῦ. εἴατιτε ἴον εεζίστιτα 

Χὶ!. 1. Θάεπε ἴον ϑάεπο 

χὶϊ. 6. πεσϑαθε ἴοὸσ "|ὸ.- 
πούϑιθε 

ΧΙ, 11. δέιαεε ἴον 
εἴ4εε 

ΧΙ, 11. δια τπποοσε ἴον 
δατπποοῦυ 

ΧΙ, 11. δῦριππος 
ΔΌΡιππδς 

ΧΙ..12. ἐπέπερε ἴου ἐπερε 

χὶ. 20. πέδσολ! [ῸΓΣ 
πεσοδ δ 

ΧΙ, 20. οἵ ἃ πῇφο ἴον 
ΘΙ ΠΆΠΡΡΟ 


δι΄- 


ΤῸΣ 


ΧΧΧΙΥ ΙΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


ΑοὐΒβ χἱϊ. 2ῶὅ. εο ραΐτον εδολ 
ΧΙ. 11. οσόσόοεις ἴοΥ οὐ - 
οὐοετῦ ' 

χἱθ, 11. οὖς ἴον οδὸς 

χὶ, 18. παποελος ἴἋοσ 
παπασλος 

ΧΙ. 18. δεδλοουῖθσου 
ἴοῦ δἀἰολποσίθοσ 

ΧΙ]. 92. πτερεπώωπε 
ἴον τερειποοιεεῖ 

χὶ, 9256. πτεκωπ [ῸΓ 


πτερε κω 

ΧΙ, 25. φφρωτῖτ ἴον δῷ - 
ρωτπ 

ΧΙ. 27. ἀπεδερο ἴον κ- 
«ατοοῦ 

ΧΙ, 28. ἀσΤΙ [Ὁ δι δ δ1- 
τειῖ 

ΧΙ. 89. «φερκοεῖς [Ι͂ῸΓ 
αὐπποεις 

ΧΙ]. 86. ΔΕ ΠΟΤΕ ΤῸ δι 1- 
ἸΒΟΤΕ 


ΧΙ. 89, «επιτει! σαεσο ες. 
ἴοΥ βε πετ σιῖσοες 

ΧΙ. 47. πποσοεῖ ἴον 
πηπουσοσοεῖι 

ΧΙ, ὅ1. ἩΠΕΘΉΡΗΤΕ [ῸΣ 
πηπεσοσέρητε 

χὶν. 2. ἁστωοσποσπον 
ἴοΥ ἃστώοσιε 

χὶν. 90. εττὰλταεὰ ἴὸσὺ 
ἐΑΤ τ ἍΤ, 

χν.8. οστοόποοῦ ἴον οὐ- 
Θποοῦ 

χΥυ. 9. οὐ του ἴοΥ στῶ 


Αοἰβ χνυ. 11. ὕτοοσῦσ γορϑαύθα 

ὉΠ ΏΘΟΘΘΒΔΙΥ 

χνυ. 18. παεῖῖοδ ΤῸ «τ- 
τποὰ 

ΧΥ. 14. στπίσιπε ἴον σ1ε- 
πίσετα 

ΧΥ. 1ὅ. ἐστε ϑωπείου εἐ- 
σσεεθωπεν 

Χν. 16. ἔπδποτε τῖδ- 
πὼτ ἴον ἔπδητοι τὰ - 
ΩΤ 

χν. 20. «τοεοοῖσ ἴον κε- 
«τοοῦ 

χυ. 2ῶ8.0Ὀ. διρδῖτὰ [ΙῸΓ 
“δίρετε 

ΧΥ. 394. εἰπὶ ΔΗ ἴῸΥ ἐπεὶ 
ΔΗ 

χυ. 9ῦ. ἐτρεσεωτας [ὉΓ 
εἐτρεέποωτπ 

χν. 29. ετετπαθδο δες 
ἴοσ ἐτετπσδτο διρὲρ. 

χν. 29. τετ ρ δῖ ἴον τε- 
ταδρίθδσ' 

χυ. 80. δύςξερς ἴον δδ- 
ἐἐσο 

χυ. 8ὅ. εὐσδτθπελιζε ἴὸσ 
ἐσεσδπσελιζε 

χΥ. ὃ9θ. ἀσποροζσσόφδεος 
ἴου δσπδροσζσοαοος 

ΧΥ͂. 89. Δ ΕΘῬΗΡ ἴον δι. - 
“ΘῊΡ 

χυΐ. 18. ἐπι τα ΗΔ ῸΣ 
ἐδ ΔΗ 

χΥΪ. 231. εὐ ταῖπεοει! ἴῸΣ 


δὼ ςεἐτῖθε εν} 


ΙΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


Αοίβ χυϊ. 22. εἐφιοσ ἴῸὼσ 
ἐκωον 

χΥἹ. 97. ἐσ ἴου ἐσ ΗΠ 

ΧΥΪ. 82. ετ οἵ [0 ετ ἂς 

χυϊ. 88. ἂς πεοὰ ἴον 85 
πιδσ' 

χυὶ. 87. σεπατο το [ῸΣ 
σεποῦσξε 

ΧΥἹ. 4. δυπιότεσε ἴὸΣ 
δύπειθε 

ΧΥΪ. 9. τ{πῶρὲ ἴον τῦτι- 
τωφρε 

χυΐ!. 19. τποσ ει ἴον τῖϊ- 
οσῶτῃ 

χυ]. 920. ΤῊ6 οοργι βὺ βυβϑὺ 
στο αεῦρρε, ἔμθῃ 
πῦρρε, ὑμβθὸ οονγγθοῦ 
ἔογτη, δηὰ ἰού απεῦδρε 
τἀπαοϊούρα 

ΧΥΪΙ. 29. ἐεσηῖο [Ὁ ἐς ες 

ΧΥΪ,. 27. ποτοῦστιν ἴον πτι- 
ουησν 

ΧΥΙ]. 8, ΘΑτΗσ ἴον οὰ- 
την 

ΧΥἹ. 6. ἐπποιδωπ εἴμτδ.- 
δὼπ ἴοσ εἰτὰ δὼπ 

ΧΥΪ. 12. δισσὰ [Ὁ δισέτῖε 

ΧΥΪΙ. 14. εἰπδοσο [ῸΓ 


εἰπδόοσὼι 

χὶχ. 16, δίσωσε ἴοι 
δωσε 

χὶχ. 19. εοσοστοῦ [ῸΓ 
εουῖτοῦυ 

χὶσχ. 91. εετπεεῖῖτε [ἋῸΥ 


σαεῖττε 


ΧΧΧΥ͂ 

ἈΑοὐβ χὶχ. 92. ΔΊ Κω ἴον 
δΔΊσΩ 

ἀπεῖπι τ, δεωοσο ΤῸΣ 
δςεσο 


χὶχ. 81. δστασο ἴοὼΥ τσ - 
τὰσοοῦυ 

χὶχ. 88. ἐσπες ἴον δὺ- 
πες 

χὶχ. 88. δ ελδιΑῬος ἴον 
δλεσ δ ρος 

χὶχ. 87. ταεΐρε ἘΔ δὺ9 
ΒαρΡοσἤπουβ 

χῖὶχ. 87. οὐ κδΐοσδ [ὉΣ 
ουσσιοσὰ 

χὶχ. 88. φεπδιπορος [ῸΓ 
φεπδσορδιῖος 

χῖχ. 40. κεποῦ ἴοι κὁ- 
ποοῦυ 

Χχ. 18. εὐτδιδεοοῖις ἴῸγν 
εἰπδιαεοοίθε 

Χχ. 86.(Ὀ ἐροῦὲ “τὶ ἴῸγ 
ἐφροσε ἐξὶ 

Χχ. 88. δστῖπε ἴου δδ- 


ἔπει 


ΧΧ. 88. δ κοοῦ ἴον δὲ- 
ΦΟΟΕΙ 

χχὶ. 6. ἁπελε ἴοσ απολε 

χχὶ. 6. επεύπηει [ἋῸΓ 
ἐπεσηΣι 

χχὶ. 7. φατ᾿ νυ ἴο οδὰ- 
οτησ 

χχὶ. 8. πρειζτδιίσοεται 
ἴον πρει τδιῖπεέοεια 

χχὶ. 8. ΦΑΤΗΣ ἴῸγ Φδ- 
ὁ ΤΗ͂Σ 


ΧΧΧΥΪ ἹΝΤΕΟΏΌΟΤΙΟΝ 


Αοίΐβ χχὶ. 12. διςεπεοςεπ- 
σωπεξῖ ἴον διιςεποωπεῖ 
Χχὶ. 15. παῖδ, ἴον 491|- 
πεὰ 
χχὶ. 18. τπεππρεοῦστες- 
Ῥος ἴον στ φεππρες- 
ὕστερος 
χχὶ. 24. ετρέσφεμβε ἴῸΣ 
ετρεῦσοεεπε 
Χχὶ. 27. δύσεσδ ἴὼγ 
ἁσεεσο 
χχὶ. 398. ὅοητι ἴου ὄοη- 
Θει 
Χχὶ. 28. ε τῇ ἴον ετ ἢ 
χχὶ. 806. ἃ πούω ἴογ ἃ 


ποῦδὰ 
Χχὶ, 88.(. πείιοσοεν [ῸΓ 
πείοσοι 


χχὶ. 88.(Ὀ. πρδλσει εἶττε 
ἴον ποδίλσεις εἴττε 

Χχὶ. 87. ετ Ῥδύχι ἴον ετ-Φ 
φῬαζε 

ΧΧΙ. 88. εεῖε ἴου εταᾷ 

Χχὶϊ. 8. δἴοσιθδ ἴον δι- 
οσωιϊὦ 

χχὶ!. 10. δ σσω 5} [ῸΓ 
διοσωιϊ 

ΧΧΙΪ. 10. ταβοοδῦσ [Ὁ π89- 
«τδῦ 

ΧΧΙΙ. 16. τωοσπτ ἴο τὼ- 
οσπ πὰ 

ΧΧΙΙ. 16. ΘΗ ΔΕ ΘΉΤΗς 
ἴον τπεπποῦε 

ΧΧΙΙ. 17. οσεμτδςις [ἋῸΥ 
οσεμποτδςις 


Αοίβ χχὶϊ. 18, τάειτρε ἴῸΥΣ 


ΑἌἸΤΤ ΑΉἾΉὴΤΡΕ 

χχὶϊ. 19. εεεροσδῦ ἴῸὺ 
ἐεεροῦσα 

ΧΧΙΪ, 92. ε πέκδσ, δὴ υῃ- 
ὨΘΟΘΒΒΔΙῪ ΔΙ ΌΟΠ. 

Χχὶϊ. 806. ΕΔ ΤΗΡῚ [ῸΣ 
ςεβδτηθορει 

ΧΧΙΪ, 9. ΦΑΤΗ ἴον οδ- 
ὁ ΤΗ͂Σ 

ΧΧΙΙ. 8. πᾶτὸ παρὰ πὸ- 
ατος ἴοὙ παρα πποσεος 

χΧΧΙΪ. 6. πμέσὰδ ἴον πΗς6- 
οσὰ 

ΧΧΙΙ. 12. πσοὶ ἴον τσιε 

ΧΧΙ. 21. πστδϑοσο ἴοὸυ 
τστο οσῸ 

ΧΧΙΙ. 94. τα τθοϑετε ἴῸΣ 
Π ιθοκοτε 

ΧΧΊΙ 24. π͵οεέσοοσει ἴον 
τποεκυτεῖ 

ΧΧΙ. 26. ΧΡΔΥ [ῸΣ 
Χιδρετε 

ΧΧΙ. 27. δεῖ [ῸΥ δίει 

ΧΧΙΪ. 28. ετοσεπαδιίλι τοῦ 
ετοσεπηδλει 

ΧΧΙ 39. αἴσιαιτε ἐσ ει- 
πδίλι [Ὁ δισῖτε ἐσ- 
ἐππδλει 

ΧΧΙΪ, 80. δἴτδοϑοε ἴον 
ἘΣΎ Χο 

χχῖ!. 80. εἰπαραπλεῖλε 
ἴον εἰπὰρδππείλε 

Χχῖν. 2. τεμπροποποιδ 
ἴουῦ ΤΕ ΠΡΟΊΟΙδ, 


ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΧΧΧΥΙ 


Αοὐβ χχῖν. 8. εέτδειο ἴον 7 Αοίβ χχίν. 10. οσαϑιτοιῖς ὉΥ 
ξετδῖο ουδετοιῖ 

χΧχῖὶν. 10.ὡὉ. Τπὸ οοργιίδὺ 5 χχίῖν. 11. αοἴττποοῦς [ῸΣ 
ουρηὺ ἕο πᾶν συυϊυύθῃ αοὐτοποοῦσς 
ε εἴσεοοσι ἀδόέομ, χχίν. 18. αφοεοοῦ ἴον 
Ῥυῦ ΒΘ σεούθ γε εἴ- ἀβεηοι 
σοοῦσ ὅεοεος, τ Βΐο ] ΧχΥ] 4. πε π᾽ ἐπες ας πιὸ. 
Β6 Ἰοῖδ πἀπαο]οὐθα, δηὰᾶ ἴον ασπεςε πτί 
ὑμβδὴ πτούθ ὑπ πογᾶβ . χχυ δ. 10. ε σωονῦν ε δολ 
[Ο]]ουσίηρ' οογσθούϊυ. ἴογ ἐ δὼ ε ὑοᾺ 


ΤῊΘ ρσυθδῦθυ. πυτηθ 1 οὗὨ {8686 ταὐβύθκοϑ τοϑν Ὀ6 ἐμ τϑϑαὶὺ 
οὗ οδυθίθββηιθθθ, θαῦ βουὴ οὗ ὑβθτῖὰ βαρροβϑὺ ὑμαὺ ὑπ οορυἰδὺ 
αἸὰ ποὺ δἰνγαυβ ἀπάἀουβύδπα τυ μβαῦὺ 6 νγὰϑ συϊθϊηρ', 6.0. τεῖ 
εη σὠσσῷ ἃ ΠΉ ΉΗΪΠΕ {ΠΤΟΡ ΤΡ ἴον τεῖ σδεη τ ὼπε 
ἃ πρέηῆσ!ε σὐοσο δὼ ΔΟΙΠΤΟΡΤΡ (Αοίβ ',. 6); 
πτὰμο, “ὑμβ6 ἀοδύυγαούϊοπ᾽, Ὁ. πταλσδο, “086 Βοα]ϊηρ᾽ 
(Αοὐβ ᾿ν. 239), 1.6. ἐμ οχδοὺ ορροβὶῥθ οἵ ψμαὺ ἢθ σιβῃρᾶ ἰὸ 
σγεϊίθ ; 9 Δι, “ἡ υἀροτηθηύ᾽, Ὁ Ὁ διτ, “ ΒΊ]γ ον (111. 20) ; ΘΟ, 
“ὐμοῖθ᾽, ἴον σ'λοσ, “Ῥϑᾶ᾽ (ἰχ. 84); πιεμιδολϑητης, “ἢγ 
ἀἰβοῖρ]οβ᾽, ἴον τπτεμτοῦε, ὑμγ βἰηβ᾽ (Χχὶϊ. 16). Ηθ πιδᾶθ 
Ὧ0 δύψοιωρὺ ὑο θύδᾶϑθ σου συ] οἢ 6 ᾿ϑα τυϊυῦθη ἩΤΟΠΡῚΥ 
ΟΥ ουαὖὐ οἵ οτγάον, δῃὰ ἐμὰ γγὸ Βᾶῦθ 500} ΡῬδβϑβθδρθδ ἃ 
πτοσχη οὐ πούσχη τ δέδοοῖῖτε (11. 27) ; 
ΦΔΤΕΘΗ ΠᾺΡ πὶ οὐποσΐ πὸ πεΐροοσυ (γ. 86); δῃὰ ἃ 
φιλίππος δὲ οσὼπ πὶ Ῥω δ ΧΙ ε οσὼπ τ 
Ῥωξ ε ὑοᾺ (ν111. 86). ΙΔ0016 αὐὐθηύϊομ 15 ραϊὰ ὑο {μθ 
αὐϑηθν οἵ σόνγθὶβ, δῃα ὑμὰ8 ψ αν πέεσσοορας ἴου 
πεύυσῶὼϑδε (11. 46); πειιιδηρ ἴον πεεισόεερ (χ. 24) ; 
δ. Ῥὼτ ἴον {πὰ Ῥὸι (ΣΙ. 6) ; ΟῬΟΔΗ ἴον ρώλη (ΧΙ. 14); 
πδτδῬοσττης ἰὼ πὰτοφροπητης (ΧΠΪ. 40), ἄοσ. 
ΤῊΘ νὰ τε, ΟΥὁ Η;το, ἰδ βρϑὶῦ το ηρῚν ὑμγουρβοαῦ, 6. Ὁ. 
ΜΕΤ ἴον ἅπὴτε (111. 19); ποτε ἴου πτοει (111. 26); ετποτὸῖ 
ἴον ἐπ τοῖῦ (111. 28); φοδρτποτῖς [Ὁ φε Ρατοι (Χχν. 
86); ἐμπωτε ἴοὼγ επτοῖ (χχ. 8). ἴπ χὶϊ. 6 ψγὸ Βδᾶνϑ 


ΧΧΧΥΙΙ ΓΝΤΕΟΘΤΠΟΤΙΟΝ 


δΌριππὰς ἴου ὁ Ἡρώδης ἴῃ ὑπ6 τϑοοϊγθα ὑθχύ, δὰ ἴῃ 
ΧΥ. 99, 9, δῃᾷ 88 νγὸ βῶνθ ὑμ βύγδηρθ ἴοσιηβ δεῖτδεσι 
δι ἃ δεοσι ᾿πϑύθϑα οὗ δοδοπει -- ἔδοξεν. 

Τῃ ὑγϑηβουιηρ' ῬΤΌΡΘΙ ὨϑΙΘ0Β8 Θ΄ ὑδίκοα ἐμ ρἴδοθ οὗ 5, 
6.5. στ! δηᾷ σόσαι, “Οὐβὰ ᾿ (ν11}, 7); τὸ οὔδθη ὑδῖκοβ ὑπ 
ΡΪδθθ οὗ πὶ δπᾶ τ οὗ ", 6.5. τορθδοε ἴοσ δόορπὰς (ἴχ. 40) ; 
δηα ἐμ ἀ86 οὗ Φ' ἴῃ ὑπ6 [0] ον πηρ' ΘΧΘΙΏΡ]98 15 Ἰηὐογθβύϊηρ:: 
φεποφῶσθε, Ρ. (26; φοροδέδιος, Ρ. 127; οφρωδεδιος, 
Ρ. 910; φυποποδῖοι, ρ. 181; ρρεῷδι - Ῥεφάν, Ρ. 18 ; 
ΔΡΧ το ἐρέσεο, Ρ. 169; δε πδροηςιδζε, Ρ. 171; εἰπὰρ- 
οησιδζε, Ρ. 172; ΟΡΟΔΗ, Ρ. 188; φηρώδης, ". 189; 
οτεροσεδίλησε, Ρ. 201; φερεεςεις, Ρ. 102. ΤΠ Ἰούνον 
ΑἾθὸ ἱπύθυομδηρθθ Ὑγιῦῃ 6: ὑμυβ ἴῃ Χχχ. 7 σγγὸ βᾶνθ οας 
ππὼρ ὅς: πΠοεῖμ ἴῸ κα ππὴῸ Π| κε ποειῃ, δηὰ ἴῃ χχ. 1] 
δι Ίπωρ ἴον δ πῶσ. [ἢ χἰϊ!. 2ὅ γγὸ παν δὺἋ ε ὁοὰᾺ ἴον 
τ δωλ ε δον; ἴῃ χυ. 86 δῦδρπδῦδις ἴον πὸδιριτο- 
ὅδε; ἴῃ χνὶϊ. 18 δῃᾷ 231 δύῦρρε ἴον πῦδφρε; ἴῃ σ. 47 
ΔΆδδσ ἴον πλδδσ; ἴῃ ν. 19 προ ἴον ππρο; ἴῃ χὶν. 
11 εἰ φωκεε ἴον εἰπὲ ππρωδθε ; ἴῃ χυϊ!. 80 πρρωκεε 
ἴον ππρώδφεε; δηᾶ ἐπ ἱπῆμπθμηθο οἵ ᾧ οῃ “ες 8 Βῃουγῃ ἴῃ 
86 ἔοσυτβ αεὖῦρδφε ἴον πῦρρε (χν!!. 20), δπὰ διτοιδιδῦδιτε 
ἴον ἀπδιλδούδιτε (1. 3). Τπ 016 ὁᾶ86 ἐμ οοργι ϑὺ νυυὶῦθβ 
ὃ Οτθοῖς ποσὰ δ5 ἰὖ 15. Ῥτοπουμοθᾶ, 1.6. σσππειπιδ [ῸΓ 
εὐπαεπιὰ (νυ. 8); Β6 ττϊδοβ δΙνγαγθ φόροδεδ ΤῸ 
φορδαϑὰ (ν]]. 81, 6.) ; δῃηὰ γγϑ αν δι τ ΘῬΟΜπ ΤΗς [ῸΣ 
πα ὈΡΟπΉ της (Χ111. 40). 

ΟἸΑἰββΙ 5 οὗ νου 8 ϑη ἃ Ὑγ78016 1π65 ἃ΄θ ἰγθαπθηῦ, ἃ5 ὑπ 
Το] ον ηρ ΘΧΘΙΆΡΙ8Β ΒΠΟΥ: 


Αοὐβ 1. 18. Αἴϑου. δαπωι ὑμβθ σουὰβ οἵ τείαθητε 810 
οἱ ὐθά. 
ἱι, ὅ. 7Ὑὸ«: ΒΒου]ὰ οχρϑοὺ ἐσοϑηρ δἰδου “ 'ῃ Φογυβαίθιη᾿, ἃ8 
ἴῃ ἩοΥΠοΙ 5 ὑγϑηβουϊρύ. 
1. 8. Αἴδον ττοωτας ὑπΠ6 τογὰβ ποῦδ ποῦ δ 816 σδηύϊηρ. 
ἢ, 24, ΤῊΘ οοργίὶϑὺ βκιρρεᾷ ἴτοι πιοστε δτετῖ- 


ἹΝΤΕΟΒΠΌΟΤΙΟΝ ΧΧΧΙΧ 


τὰδ ἰο πῆοῦτε τουποςξῖ, δηὰ 80 οταιθίθα {ῃ6 
ὙΓΟΤΒ 

ΔτΤΕτ ΤΑ ἢ ἐορδι ΕἸσΊτΣ 

ππτοοσεος ἐδιτετ δ τε 

δτετβοοστα πιοῦτε. 


Αοὐβ 11. 96. πὰς 15 οτηϊὐρα αἴξου “κε. 
11, 88. ποσὰ ποῦδ. 15 οτηϊδέθα, δηὰ πεαεδια δἀαθά. 
1, 9. Αἴδον ἀφοϑοεῖ ὑπθ σοτὰ ἀφ όφη τε 15 οτηϊἐὐθα. 
111, 4, ΤῊΘ δοργἰϑὺ βκιρρϑα ἔγοτη οπθ “"ἶζ ἑωρ δτης ἰὸ 
086 ποχῦ, δπα 850 οτηϊ θα ὑῃ9 νγογάϑ, νυ ῖοὴ το ἤν ἴῃ 
ΗΥΠΘΥΒ ὑγϑηβουιρῦ, 


ἐσπδδωμ ἐροῦσι ἐπερπε δὲ 
επεωποῦυ εἴ πδι! που φεῖττιτδ" 
πέτρος διειωρας ἐροῦσι ε 
ΟΡΔΕ “εὖ ἴωρδππης. 


111. ὅ. ΟἿ 11η6 οτηἰ ὑθα----ἰττοςῦ ΔῈ ΔΊ στ ἐροονυ. 

11, 16. Αἴδον πδῖ ὑπ σσογτὰβ ἐτετιτδισ ΡΟ δισὼ 810 
οτηϊὐθά. 

νἱ!. 19. Αὐδοῦ πεῖος βοόῖὴθ σγογᾶβ πκὸ εβφεοσηρ ππεὲ- 
ΠΕΙΟΤΕ 816 οτηϊ θά. 

νἱ!. ὅ7. Αὐϑδον διστὶ τότοῦ βοῖὴθ ποσᾶβ {|| οἵτ οὐποσ' 
Τ Ο42"}0| ἃ1θ οχηϊθα. 

ἶχ, 2. Αἴϊον ἐροοῦ ἐμ σπογὰβ εὐοὰ οἵΐ τέϑιη 810 
οτηϊ θα. 

ἷχ. 21. Αἰδου σωτὰς ἐροεῦ 15 οτηϊ θα. 

ἴχ. 88. Αἴδου οσεωταςξ τι Ἰοό Δ ΘΗΉΤΗςΝ [15 οταϊἐὐθά. 

ἶχ. 88. διό 15 οτοϊ θα Ὀϑίοτθ ἀφοοδῦ,, 

χ. 7. ε ἐπδσ' 15 οταιὐὑθα οἴνου τεῷ το διὰ. 

χ. 26. ΤῊΘ οοργίβὺ βιεῖρρϑα ἐμθ 1ἴπθ πὸ " πέτρος δὲ 
δ τοσποςξῖ, θυὺ δαάοα 10 Ὀθύνγθθῃ οαγϑέ ταδυῖκ5 αὖ ἐμ 
ἰοοῦ οἵ 86 Ῥῶρθ. 

χὶ. 19,20. Τμ οοργίβὺ βκιρρρα ἔγοια ἄσπρος ἰοὸ ἴησ- 


ΧΙ] ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


πριος, δηᾷ 50. οτηϊὑὐθᾷ ὑμ6 νυγοσᾶϑ, Ὑυμ]0ἢ τὸ μᾶνθ ἴῃ 
ἩοΥΠΘΙ 5 ὑγϑηβουϊρῦ, 


“εἴὶ ταυτὸ. ΠΟεχὼ δῖ 
«επί κε ἐλδδσ ετλεητι 
πιοσλὰιϊὶ δαῦδδσ" 20 πέεσῖ 
φοεῖπε δὲ εὐοὰλ πρητοῦ 
ἐρεπρωεεε. 


Αοὐβ σχῖν. 8. ΤῊ οοργίδϑὺ οταϊ θα ἐμὸ 11πὸ ἐὐσσδλε πε 

“τὰ εὐποητε πτείζοεδῦσ. 

χν. ὅ. ππεπτασπιστεσε 18 οτὔαϊυνοα οἴνου οϑεττε, δηθὰ 
πεοεπαραπαείλε πὸσ' ἴσον ἀσὼ. 

χνυ. 3ῦ. ντς πεάβέρατα 15 οταἰ θα οἴνον τῃ δ. Ῥωτι. 

χυὶ. 18. ΔΙΤΆ ΤΟΕΙ 15 οτηϊ ρα αἴνον πασάδος. 

χυϊ. 88. πτεροσεωτας 15 οἰ θα οἴου δισὴ)ῷ οτέ. 

Ιῃ χῖχ. 1 ἐμ οοργιϑὺ οορὶθᾶ ᾧ 11π ὑνγῖθθ, 50 


δε τΤ ποὰ ἐτ ρας πακιςε 
δι 4 εεῖυτ τοδὶ ἐτ οας ΠΣ (ἐ), 
χχ. 8. ἐπδιῃοσυ 18 οταϊθθα ἴδον οἐπλδϑπὰς. 
Χχὶ. 80. Τὴ9 σποτάθ πτέεσῖοσ ύστασε ΠΡΟ 819 
οτηλυὐοα αἴξον περπε" ὅσω. 
χχὶ. 89, 40. ΤῊΘ οοργί δβὺ βικιρροᾶ ἔτοα πλδος οὗ νυ. 89 
ἰο ε πλδος οὗ ν. 40, δᾶ 5ο οὐηϊυὐθᾶ {μ6 νγογᾶϑ, ὙγἈ 10 ἢ 
Ὑ6 ΠδΥ9 ἱπ ΗοΥΠΟΙ᾿Β ὑσδηβουϊρῦ, 


πτερε πδιδ! δὲ πστπλ ΤΑ τδ. 
Ῥχος πασλος δέζδρ ἐρ ιτὲξ 
ἐστ πτωρτΡ δ πιαε τες 
δσΥΣ ἐπλδος. 

ΧΧῚΪ, 17. “κι 185. οὐἱυὐθα οὐδοῦ πεαδιῖ κε. 


Τὴ Βθυθυδ] ραβϑϑδρθθ 179 ΠᾶΥΘ ὙΟΙΩΒ ἴῸ ὙγΒ10 ἢ) ὑπ 9 ἃΥΘ 
πο οϑααϊναἰθηΐβ ἰπ ἐμ ατθοὶς ὑθχύ, 6. ρ. φαα περπε (ν. 12); 
πλδος δὲ πτεροσεωτας (υ]]. ὅ7); ας πεεηητε (ὙἹ}}. 
26); πτέσποῦ (ἰχ. 18); που δΐ (Ἰχ. 90); τίου δῖ τὰς 
ποσεειεπιι (ΧΧ. 94). 


ΙΝΤΒΟΘΌΟΛΤΙΟΝ ΧΙ 


ὙΠ Βθη ὑπ ἐγ αῦοσ. Ῥουτουθα σγοσάβ ἔγτοτα ὑπ ΟὙὝ ΘΚ 
ὯΘ αϑ8}}γ ὑοοῖκ ὑμοβθ σβῖο, ῬΥθϑαμ ΌΪγ, τγσθσθ πὶ {μ9 
Οτθοκ ἐοχὺ ἴγομι πο ἢ νγαβ ὑγαπβιδὐϊηρ', αὐ βομαηθυϊτηθϑ 
τὸ πᾷ ἰπ {π6 Οορύϊο ὑοχὺ Οὐθθκ τοῦθ συ οη. ἃγὸ ἀϊξ- 
ξογϑπὺ ἔγοταη ὑμοϑθ ΥΒΪΘ τὸ Βπὰ ἴῃ ὑπ γϑοοϊγθα Οὐθοκ 
ἐρχὶβ. ΕἸΧΔΙΏΡΙ65 ΔΘ: 


Αοὐβ ἴϊ. 46. «εἰττοαπάοσς πτὲ πεέύοητ -- ἀφελότητι 

καρδίας. 

υἱ!. 16. φαεὶ πταῷος -- ἐν τῷ μνήματι; Ὀαὺ ἴῃ 11. 29 τὸ 
μνῆμα ἰβΒ τοπάογοθα ὈγῪ βερδδσ, ὑμ6 Θοιημηοῃ. Οὐρύϊο 
ὙγΟΓα [ῸΥ ὁ ΒΘΡΌΪΟΙ ΓΘ, ὑοτηδ᾽. 

ΧΙ. 29. οἵ οσταῷος -- εἰς μνημεῖον. 

χὶχ. 18. πεπτῖδ πλθδρτουῦ -- τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ. 
ΗοτποΥ 5 ὑγαπβουρὺ μὰ5 πεπῖδ ἀἘΠΟΙΉΡΟΙ. 

χἰχ. 19. φειτδετπέρτερος -- τὰ περίεργα. 

χχὶ!, ὅ. ἘπτΟΛΗ -- ἐπιστολὰς. 

χχὶϊ. 38, οὐποσ ΤΟῬΗ 68. -- πολλοῦ κεφαλαίου. Τῃ 
νἹ]. 27 τὸ πᾶ {μ6 πογὰ Ῥη “ "δ. υϑϑᾶ ἴῃ τϑπάθυϊηρ, 
ὃ ἴοταῖρτι νγογὰ ῸΣ “ ὑγθδβασθ (τῆς γάζης αὐτῆΞ). 

χχὶϊ. ῶ9. πστ πετπδόδιοδιειζε ἀφαφοσ -- οἱ μέλλοντες 
αὐτὸν ἀνετάζειν, χὶθ ΙΟἢ ἩΟΥ ΘΙ Β ὑοχὺ ΔΡΎΘΟΒ, στ 
πεέτδο εἐτδζε. 


ὙΥγΒαὺ ἐμ ατσθοκ ἰθχὺ νγᾶβ ὙγΒ 10 ἰ8 τορυθϑοηΐθα Ὀγ οἵτ 
φΎ ΠΟΤ ΤΗ πτες ἴῃ 1]. 22 18 ποὺ οἶϑᾶσ. Οοδβί ΠΥ {ἘΠ 
ὑγδηβίαίου τοπάθγθα Ὁ. δὴ ογτάϊπαυυ Οορίϊο ποσὰ ἃ ατσθοῖκ 
ποτὰ ὑοῦ ἢΘ. τ18085 ΘΙΒΘΒΘΥΘ, 6.05. ἰῃ Υἱ. 4 τγ1ὸ ΠδΥθ 
πτποΡεε -- προσκαρτερήσομεν. 

Ιῃ ἃ ἔδθυννγ ραϑβϑᾶροθ ὑμθ γϑδάϊπρβ οὗ ἐπῃθ ραρυστιβ Οὐάθχ 
ἃτὸ αἰβουθηῦ ἔγοτα ὑμβοβθ οίνϑη ἴθ ὑμ6 Ἰαύθὲ Μ5 ΒΚ, οἵ ὑμ9 
ΘΒ 16 ὙΘΥΒΙΟΏΒ; βοιηθύϊηθϑ ὑμθθθ ὥῦτθθ τὺ ὑμ6 Οτθοκ, 
δα βοτηθύϊπιθϑ ὑμθυ ἀο πού. 


Αοὐβ νἱ]. 3. Το Ῥδργύὺβ δὲ “αοὰ οἵ οὖσ ἰδύμουβ᾽, 
πποῦστε πηπεέπειῖοτε, δηα ὑῃ6 Ἰαύθυ υϑυβίοηβ " αοα οὗ 
ἕ 


ΧΙ ΙΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ 


ο᾽οῦγ᾽, πποῦτε δεπεοοῦ, συ ΪΟἢ ΔΡΎΘΟΒ ἢ {μθ 
Οτθοῖκ. 

Αοἰβ νἱ. 48. Ηδθγο ὑμ6 ρᾶρυσιβ μ85 ὑπ βίσδηρθ σϑπαθυϊηρ 
“1 “111 δμποῦηοθ ἰο γου᾽, ἐποπαελι ἐτηστις, οἵ {0 
Οτϑοκ μετοικιῶ ὑμᾶς. ΤῊΘ Ἰαύον Μ 55. Βανϑ ἐπδπεειτα 
τῆσ τι, ἡ ὨΪΘἢ ΔΡΎΘΟ5 ταὶ ὑπο ατθοϊς. 

ἴχ. 1ὅ. ΤῊΘ Ῥδρυσὰβ ὰὼ5 πὰὶ οσόμπεσος πὶ ΠΟΩΤΙ, 
ὙΓΕΪΘἢ ἀρτθο5 γι ὑμ6 ατοοὶς σκεῦος ἐκλογῆς ἐστί μοι 
οὗτος, θαὺ Ηογηθιβ ὑγαηβουϊρῦ μὰϑ “(18 18. ἃ οἴ οβθ 
τὶρύθουβ ταδὶ ο ταθ᾽, οὐ δῖπδῖος ΠΟΤ δὶ πε. 

χ. 18. ΤῊΘ Ῥωρυυὰβ πὰ8 δισίθτιτε, “ΠΥ δικά ᾿. ΗοΤΠΘΙ 8 
ὑοχὺ Βδϑ “ὑῃ6Ὺ οδι]θᾶ δηά ἱπαυϊγοὰ οὗ ὑμϑιὰ᾽, ἃσ- 
“τ΄οὐτεὲ ἁσὼ δύ χποσοῦυ (φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο). 

Χ. 42. Τὴ Ῥδργυὺβ Βὰβ ξεύω, δὰ ὑμ6 Ἰαΐθι ὑοχὺ ἐβπη- 
Ῥσεςε (κηρῦξαι). 

χ, 44. ΤῊὴΘ Ῥρυτὰβ μὰ5 φὲ ἐφρδί, ἐπέπεσε, δ! ὑπθ Ἰδίθυ 
ὑοχὺ εἰ ἐφ Ῥ ΔΙ, “Θοτηθ ἰηίο᾽. 

χὶ. 9. ΤῊΘ Ῥαργτὰβ μδ5 “ὑμ9 νοΐθθ δηϑυγοσθᾶ᾽, ἀπεκρίθη δὲ 
φωνὴ, δια 086 Ἰαύου ἐθχὺ μδ5 “08 ψοΐϊθθ γγχἂὰβ δρδῖῃ ἴο 
τη, ἃ τέεέβη δὲ οὐ τπὼπε {δ ’Ρου. 

χὶ. 2ὅ. ΤὴΘ Ῥδρυυὰβ μὰ8 δι υτξῖ, δηα ὑπο Ἰαύθυ ὑοχὺ 
δΔΈΠττΕ. 


Οἴϊνοη ἐμ γϑδάϊηρθ οὗ ὑμθ Ῥδρυσυβ 86 τηογ6 οουγϑοῦ 
ὑμδπ ὑμοβθ οἵ ὑμ6 Ἰαύθυ. ὑθχύβ, 6.5. πεὶ τοῦς, ἡ βουλὴ, 18 
Ῥούνον ἔμδῃ πειδβε, “ὑμ15 πογᾶ᾽ (ν. 88); οὐδε πετῖ- 
τύφδππος, οὔτε οἱ ἄρχοντες ὑμῶν (Υ. 89) 15 σγδῃίϊηρ ἴῃ 
ἩοτηθΙ 5 ὑγϑηβουϊρῦ; δηᾷ ἴῃ ν. 42 πεσθτεν ΔῈ 18 Ὀούδου 
ὑμπ8ὴ πέσ ΗΠ δὲ. 

ΑΒ ΘΧΘΙΆΡΙΘ6Β οἵ ταἰβυσηβ] αὐὔϊομΒ πᾷ οὗ ἱποχϑοῦ, θσραπαθα, 
ἃ ὩὈτονυϊαίθα τϑπἀθυϊηρδ ἐμ [Ὁ]]ΟνΤ Πρ τη Ὺ Ὀ6 ποὐοθᾷ : 


Αοὐβ νἱ1]. 9. τὼ ἅξειος ε ῬΟῚ κῈ δῖοι ΠΕ, “βδυ]ηρ' 
ΘΟΠΘΟΡΐηρ Ὠἰτηβο ἢ, 1 ὁὰ μ᾽, αν. λέγων εἶναί τινα 
ἑαυτὸν μέγαν. 


ΙΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΧΙΠΙ 


Αοὐβ 'χ. 320. πδι πὲ πεχξς πίθηρε 4Ἢ πιοῦτε, αΥγ. οὗτός 
ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 

ἶχ. 81. φὰς πεοοπ, “ἷπ βυρρ!οαύϊοη, τ. τῇ παρα- 
κλήσει. 

χὶ, 7, τῶοσ ππὶ οσωαν, “Δγῖ8θ, οαὺ᾽, αν. ἀναστάς, 
Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε. ΤῊΪ8 τοδάϊπρ' Δ αἷἶθὸ 6 
ΘΧΡ αἰ πθα ὈΥ δββαταϊηρ' ὑμπαὺ ὑμ6 οοργι ϑὺ [οὐ οαὐ {86 
σοσάβ πέτρε ποιθωτ. 

χὶ. 38. ἀσὼ πεέίιεοπς τ σοι πος εἐτρεσσὼ οἷς 
πκοεις" “Απὰ Β6 οηὐγθαύθα ΘΥΘΥῪ ὁΠ6 ο τϑιηδίη (ΟΥ̓, 
8.0146) ἴῃ αοά᾽᾿, ατ. παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς 
καρδίας προσμένειν τῷ Κυρίῳ. 

χὶὶ, 17. ἐσακὰ τ πὰς, ὁ ἀοϑοσὺ ρ]δοθ᾽, ὅτ. εἰς ἕτερον 
τόπον. 

χυὶ. 18. πέσδιῖῖ οἂς πέπιῖδ, “ΒΘ Βα πὶ ὑμ6 ϑρίσιθ᾽, Βαὐὺ 

ἀπ ΒΘ θοκ τῷ πνεύματι 15 οοπδύτιιούο σι ἐπιστρέψας. 

ΧΙχ. 9. αὐ ὺπποωτας ρὼ κε {πδ)ὃε οὐονῖ “πὶ πιὰ εεἴοῦυ- 
δῦ, “τὸ Βαᾶνθ οου δὶ ΠΥ (ΟἹ, ΟἾΓΒΘΙγ 65) ποὺ μϑαγὰ 1 
ΟΠ6 Βοΐῃ τοὶ γα (ΟῚ, ΔΠῪΥ͂ 016 15 νγοπῦ 0 τϑοθὶνθ) ἐῃθ 
Ηοῖν ὥρισιῦ᾽, ὑμ8 τηϊβδίηρ ὑπο ροϊηὺ οἵὗἨ ὑμθ ατθοὶς 
ἀλλ᾽ οὐδὲ εἰ Πνεῦμα Ἅγιόν ἐστιν ἠκούσαμεν. 

Χχ. 8. ρ44ε ποοοῦυ, "ἔοσύν ἄδγβ᾽, τσ. μῆνας τρεῖς. 

ΧΧΙΝ, 6. ϑελπις τὸ ταπδοτὰςις, “ΒΟΡΘ οὗ {86 γϑϑστθο- 
ἐΐοπ ᾽, ἅτ. ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως. 

11, 294, λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου. ἴπι 86 ῬΔΡΥυΥὰΒ 
7 ῶγθ “Ηθ ταϊβθα Ηΐτη ἋΡ ἔτοια ἐμ ἀθδᾶ δπα ἐπθ 
Ρδὶπβ οὗ ἀθαύῃ᾿, τουσποςξῖ εὐολ οἵτ πετεεοοῦτ τς 
πΔΒΕ 4“ πεεοῦ. [Ι͂ἢ ΗΟΥΠΟΥΒ ὑγϑηβογὶ ρὺ 7 ΒδΥθ 
“Ηο τδϊβϑα Ηΐτὴ ἀρ, Ηθ ἀοϑύσογθα ἐπ ραΐῃβ οἵ ἀθαύμ᾽, 
τούποςξῖῖ ἐδ ων εὐολ ππδδπε ποπεεοῦ. 

ἢ, 40. ἑτέροις τε λόγοις πλείοσι διεμαρτύρατο, καὶ παρ- 
εκάλει αὐτοὺς λέγων. ΤΠ6 ϑαυϊγαϊθηῦ ἴον ὑμι18. Ῥαββαρθ 
ἴπ ὑῃ8 Ῥδρυσιβ 18 “1ὶὰ ὑπθ ἄδυβ ἢθ βρϑῖκθ ὧο ὑμϑῖὰ 
ὃ' Βυπάτοα νγογᾶβ (τ, ὑμ]Π 65), πὰ οηὐτθαὐθα (ου, 6χ- 
Βογύθα) ὑπθμα, βαυίησ᾽. [Ι͂π ΗοΥΠΟΙΒ ὑγϑηβουϊρὺ τγ6 


Χ]ν ΙΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


αν “δ ὑθϑυηθα ο ὑμϑῖὰ 4180 ἴπ του] υϊὐπθ5 οὗ νου, 
δ οαὐτθωύθα (οσ, θσ μουῦθα) ὑμθιῃ, βαυΐηρ᾽, δα οἵτ 
φεππεκεηηῖσε τισδκε πε βαεῖῖτρε διόὼ πες- 
οοπς ἀφοοοοῦ ΕἸ κὼ δεεοος. 

Τη {μθ Οορύϊο ὑγδηβ]ύϊομ ὑμθ οὐᾶϑυ οἵ γ θυ 5 δῃηἃ ΠΟΌΠΒ 
15. Βοιηθύϊηθβ ἱηνογιθα, 6.5. ἰχ, 15 ππερώοσυ τς ἴτο ε- 
ϑιος, ατ. τῶν ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων ; χῖχ. 16 δΔίσαεσοες 
ἐροοῦ κεποδξῖ δρκοεις, “μ6 Ῥυθυδιθα οὐον ἔβθιη, 
086 βϑύθῃ (80), Βθ ταϑᾶθ Ἀΐτη561 τηδϑύου ᾽, ὅτ. κατα- 
κυριεύσας ἀμφοτέρων ἴσχυσε κατ᾽ αὐτῶν, ἄο. 

Ατηοηρ; γοϑαϊηρΒ ὙγΒ1οἢ δ 16 1Πυδϑύγαὐθα Ὀγ Ῥτοῖ, ϑουοι 
οὐἰὑΐοοὶ ὡρραγαύυβ (Νουννην Τοβέαηυθγυίίινην αγαθοθ, Οχἴογάα, 
1910) τὺ 0 τηρηὐϊοπθᾶ: 1. ὅ τὰ ὙΠΊΓΤΗΒΟΟΤΗ ; 
νἱ. 8 εὐολ οὐτῖ πρὸ ας πκχοεις; Υἱῖϊ, 1 εαῦσὼ 
οἵ ϑιερουσεδληδε; χ, 41 πρεεεὲ προοῦ; χυ. “0 
ἀσὼ πέτε ποεοσδῖθςῖ δὰ ἐτρε πε ἀφ εεος ετὰς 
τρέσδδα σε; χυ. 84 δεῖδλοσι δὲ ποῖλδς ἐτρέσὼ ἐς 
πεεὰ ετ ἀξεεδλσ; δηὰ Χχυ]. 16 δὶ πὸ ἐπ τοῦτα ρος 
ἂ ππετόλὴρ ε τοοτῆ ας ΠΡ Χ ὧδ πα ϑεε δ τοῖ. 

ΤῊΘ πϑῖὴθ Φθθυβ 18 δίνγαυβ υυϊθύθη τῷ, θαὺ 'ἴῃ ΗΟΥΠΘΥΒ 
ὑγϑηϑουϊρὺ σγ ἤδύθ ομοθ τῆςζοῦς (ΥὙ]1. 45). Ἐχδιηρ 5. οὗ 
{86 α8θ οὗ τόρ σΘ ΠΟΥ 9 τετ τδιϑεῖε ἴὉΥ τεπτδο- 
τδϑεῖε (Υ1. 60) δπὰ δέΓτ ἴον διαὶ (1. 16). 

ὟΥο "δ. ΠΟΥ͂ ΘΟΙΡΘΙΘ ὑμ6 αὐούαθ!οῃϑ ἔγοτη ὑπ ῬβδΙ ΠῚ8 
ὙΏΙΟΗ ΟΟΟῸΥ ἴῃ ὕμθ ὑοχὺ οἵ ὑπ Αοίβ οὗ ὑπ Αροβύϊθβ ἃ8 
Του 'π ΟΌΥ Ῥδρυτῖβ (Ογιθηΐαὶ 7594) σι ὑπθ νθυΒΊΟΉ 5 
οὗ ὑμοῖὰ ρίνϑῃ ἴῃ ὑμ6 βουθηὐῃ-οθηύασυ Ῥβαϊίοσ, ΜΙ. Ουὐϊθηΐαὶ 
Νο. ὅ000. 


Ῥβδ]πὶ ᾿χῖχ. 2ὅ (ρ. 125). 
ΟΥἱθηΐδιὶ 7894. ΟΥἱϑηΐδὶ 6000. 
φἰὰρε τεβεοὼ τθὼπε ΑὰρΡὲ πειοελτ!πε 
ππδεῖς δὼ φεπρτρει- Ῥαδίε" πειζτακίθωπε ἴτ- 
᾿-πὼπε σι πετοῦηρ οἵ σὲ πεέτουσηῦ οἴ πε 
πειεεδίθὼπε " αλλ Πὧπε " 


ΓΝΤΕΒΟΏΠΟΤΙΟΝ 


χὶν 


Ῥβδὶμῃ οἷχ. 8 (ρ. 190). 


ἀσὼ τε εφπἰττεπισπο- 
πος “εὰρὲ πέσὰδ “το. 


πτὰ πεοῦσὰ σι πτει- 
αεἰὐτεπιςποόπος. 


Ῥβδίτη συ]. 8-11 (ρ. 129). 


8 πειπδσ ε πχοειῖς πὲ 
αὐπᾶκοτο εὐολ πουοεῖ 
πιο. κε {πποὸπ τῖοδ. οὐ- 
ἴδιας ἀφοοοΐ χε πλπτφ 6" 

9 ετῶε πδΐ ἃ ΠΑΘΗΤ 
εἐσῷφαιτε ἃ πδλδςε τῆς 
ΔΗΛ ετὶ δὲ δὲ ρὼ τὰβπε- 
ἐὰν πδοσὼρ οἵΐ οὐ- 
φελπιςο" 

10. “ε πὸ πδβθὼ ποὼβπ 
δι ΠΤ ΧΗ ΟἿ᾽ πὰ- 
Ψσ ΧῊ τ ἀεδϑοῖττε" οὐδε 
μὰ ποὺ δὲ τεπεῆπε- 
τουσδδὸ εἴδσ ἐπτὰβο" 

11 ἁποσωμο πο εὐολ 
πηερτοουσὲ κεπωπῷ πιτδ- 
ΣΟΗΤ εὐολ πεποσποςιῖ 
ἀεπεῆρο" 


8 πεΐπδσ' ἐπκοεις 
ἀεπδάετο εὐολ ποσοεῖαι 
π|4.. Χὲ εἴοι οὐπδῖς 
ἀεεεοΐ χε πηλπτοο" 

9 ετὺςε πδΐ ἃ ΠΑΘΗΤ 
εσῷφδιε ἃ πδλδς τέ- 
ΔΗΛ’ ετὶὸὶ δὲ τὰπεοδρς 
πδοσὼρ οἵτ οὐσοελπις" 


10 κε πὸ παβῷῶ ποὼΐπ 
δια τσ ΧΗ οἵἵ δαοῖῖ- 
τε’ οὐδὲ πηπερ κεπεῖ- 


πετοσδλὰδ εἴὰσ εἘπ- 
τὰβο" 

11 ἁβοσωπο παῖ εὐολ 
ππεέριοοτσε ταπωνῷ " 


ποτ εὐοὰ πουοῦυ- 
ποῦ «εἰ πεῆοο" οὐάετοιῖ 
πέτοῖ τεπούπδας {81 


δολ-ο 


58 ]τὴ οχ. 1 (ρ. 181). 


πέξχε πχοεῖς 4 πὰ- 
οεῖς χὰ φιέοος ἴοὰ 
οὐδ ἀτοοοΐ" (πὰ 
πω ππεππκδχε ποῦπο- 
ποῖον πε πόοσέρητε. 


πέεχκε πκχοεῖς πὰ- 
““οεῖς κε ρέεοος οἱ οὐ- 
δας ἀτεοοΐ τύδι ἔπὼ 
πεῖν ν 1: ἐσ ΔΠΕΈΓΗΤ 
πιτεπόσέεφρητε. 


ὐθῃββὶβ χχῖϊ. 18 (Ρ. 187). 


φαΐ οες πεμόπερεὰ 
ςεπὰι ἕατοῦυ σι κ4:- 


ἐσ εἐπίοεεουσ ἐρφαΐ ρας 
πεέβόπρεκὰ τῖστ το ἐϑιῖος 


ΧΙνὶ 


πᾶτριὰ τηροῦ ἀεππδο" 


ΓΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


τηροῦ εὐοὰ ξε δϑπεωτας 
τὰ ΤὰΟΔΗ. (Οἰαβοὰ, 
Ῥγασηυθηία, ἱ, Ρ. 92.) 


Ῥϑ8]}ὴ 1}. 1, 2 (ρ. 141). 


ετὸς οὐ δπρέθπος 
“τος ἀϑοεοοσ διλδος 
αλετδλετὰ οὐ το ἐππετα 
{ποσεῖτ ἀθδθε Ῥᾶτου 
τσι περρῶοσ τεπῆὰρ 
δσὼ ΠΑΡ ὧπ δσοώοσο 
εἐπεσέρησ εἴοσὺες π- 
“οεῖς πεχε: 


ἌρῬοου πρεέθπος δδ- 
“ιςε πρητ δίλδος «εε- 
ἌΔετὰ ποειϑεετι ΠΟ ΙΤτ " 
ἀσᾶρε ρᾶτου πσιὶ περ- 
Ῥωοῦν 5 πῆδο " δισὼ δι- 
ΔΡΧΩΝ εὐοσοὸ εδαθὰ 
ποσὼτ᾽ εἴουσῦε παοεις 


αεὐν πε Χο " 


Ῥβϑίτη ἰχχχῖχ. 90 (ρ. 199). 


ε δἵρε ε δᾶσειλ 
πίθηρε τὸ ἵεσο δῖ επησ 
οἵτ ΠΆΘΗ πδΐ ἐτδειρε 
ατδοστ! τηροῦν" 


ἴστε πλαδεῖλ πὰ- 
ραδοδλὰ" δῃὰ δομρδΙ Ὁ 
1. ϑδιη. χἱ]. 14. 


Ῥβδίτῃ 11. 7 (ρ. 194). 


πτοῦ πὲ πλῖΠΗΡε δῖοι 
δἴχ ΠΟμ ἀσποοῦ " 


τοῦ πὲ ΠΔΙΠΗΡΕ ΟΝ 
δύσξποι φὐποοῦ" 


Ῥβϑίτη χυΐ. 10 (ρ. 190). 


περ ἂς πεμπετοῦ- 
ἁὰδ ε πὰσ ε πτὰβὸό" 


Αμὰ Θοιρδγο ὑπμ6 [ΟΠ] ον πρ᾽: 


πιεῖ πεπεππεέτοῦυ- 
δὰ ἐπὰσ Ἐπτὰ Βοὸ " 


ἨΔΡΑΚΚαΚῚ ἰ, ὅ (ρ. 194). 


δδσ τ ιτ Ῥοσ της 
πτέτῖρ τὑπηρὲ πτετῖ- 
Τὰπο χὰ απὸ οσοωῦ 
δῖοι οὐ πετοοοῦυ οὐ- 
οωδ εὖ πετιπιοτεσε 


δῖδσ' πατηδτα ρονεῖ 
πτετιτσὶ οτητῖς πτετῖ- 
πὰ ἐο τ! πηρε " ττετῖῖ- 
τὰθπο χὲ οὐσρωῦδ δῖοι 
τπδεῖρε ἀεεεοι οἵἕ πε- 


1 Νοὺ Ιβαῖϊδῃ χχῖχ, 14 85 βαϊὰ ἴῃ ποίθ 1, Ρ. 196, 


ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΧΙνΙ 


εἐροι ερσδι οὐδ πόσο τῆροοσ" ποΐ πτετπὰ- 
εἐρωτπ. πίστεσ ε δῖ ἐροςῦ ερίσδις 
οὔσὰ τοῦ εἐρωτῖ. 
(Οἴαβοα, γαρτνιθηία,11,Ρ.847.) 


Ιβδΐδῃ ἵν. 8 (ρ. 195, 1. δ). 


ποῖ πῆτὶ πηεὲτ ἀσὼ τπδςζεείτε τἴὯς- 
ουδλδὸῦὺ πδᾶσειλ ετῖ-- Αφ9ητῖϊ ποῦ ΔΙ ΘΌ ΒΗ {|8δ. 
φοτ᾽ ἔπερ " πετοσδὰ ποὰ- 


σελ Ἐτποοτ" (Οἴαβοῶ, 
Ῥγαρσηιυθηΐα, 1ὶ, Ῥ. 948.) 


1βδῖϑῃ σχ!χ. 6 (Ρ. 197). 

ὕπο ἀϑ 4905 πιτούσοειετ ΤῊΘ Οτθοῖς ἰοχὺ ἰ5 ἰδοὺ 
τ πο ἐϑίπος ετρεμίθωπε δέδωκά σε εἰς διαθήκην γέ- 
ἐσου δι 68. ΔΡΙΗ ΕΙ καὶ νους, εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶναί 
πῆδρ' σε εἰς. σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου 

τῆς γῆ. 

ΤῊ Οορέϊο ἑοχὺ μᾶ5 πὸ δαυϊνα!θηῦ ἴον διαθήκην γένους. 

Τῃ οπ6 Ρἶδοο δὖ ἰϑαϑὺ ἐμ οὐἱσῖπδὶ (ορύϊο ὑγδηβίδῦου, οὐ 
Ηἷβ οοργιίβὺ, δἰύθυβ ὑμ6 ογᾶθυ. οὗ ουθηΐβ συμ οι ὑοοὶς ΡοΪδοθ 
ἴῃ οοπηδχίοῃ υυἱθ ἢ ὑπ ρουβθουίίοη οὗ 5.0. Ῥδὰ] οὖ ϑυβαίθῃι. 
θη, δοοογάϊηρ ὑο ὑπ ατσθοὶκ ὑθχῦ, ὑπ6 οΒ Πα γοὴ ἕουπά οαὖ 
ἐμαὺ 5. Ῥαὰ] νγᾶὰβ ἃ Βοτϊωϑδῃ οἰὐίζσθη, θα ὑμαὺ μ6 δὰ Ῥθθῃ 
Ῥουμπᾷ, μ6 Ὀθοϑῖὴθ δἴταωϊα, θαὺ μ6 ὕοοϊκ πὸ βίθρϑ ὕο σὑϑίθαβϑθ 
0Π6 ῬΥβοπου ἀπὲ] ἐμ ποχὺ ἀδυ. ΤΉθη, τ]βῃϊηρ ὕο ΚΠΟΥΣ 
δχϑοῦν πμδὺ ὑμ8 ομδΥρΘ τσὰϑ ΒΙΟῊ ὑπ6 9ονγ5 ῃδα Ὀγχουρμῦ 
ἀραϊηϑὺ ϑύ, Ῥϑὰ], μ6 βϑὺ Βἴτη ἔγθ ἔλυσεν αὐτὸν, διὰ ἐμ 
ομϊοῦ ρῥυθϑίβ δῃᾶ 8411 ἐμοὶγ οοῦπο] Πανῖηρ Δρρθαγθᾶ ἴῃ 
ΔΏΒΥΘΙ ὧο Πιὶβ οοτητηϑηᾶ, μ6 τηϑᾶθ ϑ'ὑ. Ῥδὰ] βίαπα Ὀθίουθ 
ὑμθῖη. ἀσοοογάϊηρ ὑο ὑπ Οορύϊο ὑδχὺ ὑπ6 ΟΠ το, ἃ5. ὑΠ68 
τοβαϊ οἵ μὶβ ἔδθαγ, “βοὺ δἰτη ἔγθο βυσαϊρύνγαν ", [δι σὼ 
[πτεῖσποῦσ δι ολε εὐολ, τ. καὶ παραχρῆμα ἔλυσεν 
αὐτόν. ΤΗΘ Οτθοῖκ γθδάϊηρ 15 σίνθη Ὀν Ῥυοΐ, ϑουύθι ἴῃ 18 
ποίθ ἰο χχῖϊ. 29. 

Ιη {πὸ ῥγθοθάϊηρ' ρᾶρθθ δὴ αὐῤθιηρὺ μὰ8 Ὀθθῃ τηϑάθ 


ΧΙνΙ ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἄρθβουῖθθ ὑπ6 Ῥυϊποῖραὶ ομδυδούου ϑῦϊοβ οὗ ὑμ6 Οορύϊο νϑυβίοῃ 
οὗ ἐμ Βοοῖ. οἵ ὑπ Αοίβ οἵ ὑπ6 Αροβύϊθϑ δ. ἕουαμᾶ ἴῃ {Π8 
Ῥδργυυὰβ Οοάδχ, Ὀαῦ ἃ σοι ρδυίβοι οἵ ὑ}15 διμοϊθηῦ ὑθχὺ τὶ 
ὑμαὺ ἴουμά ἴῃ ἃ ροοὰ ΜΆ, οἵ ἃ Ἰαύθυ. ρουϊοα γϑνυϑθαὶβ {86 
οχἰβύθηοα ἴῃ ἰὖ οὗ ἃ νΘΥῪ δΥρθ ὨΌΤΩΡΘΙ ΟἵὗὨ 51ὴ8}} νδυϊδηῦβ 
ὙΠΟ. ἃγ6 οἵ δοηβΙἀθυθ Ὁ]9 Ἰηὐθυθϑῦ. 5. 1ὖ 18. ᾿τηρΟββῖ 0 }0 
ο ἀοβουϊθθ 811 ὑμθ86 ἴῃ {πὶ Ὀοοῖς, 1 85 Ὀθθῃ ἀροϊἀρα ἴο 
Ῥυϊηὺ ὕνγο ομορύθυβ ἔγουη ὑΠ6 Ῥδρυυυβ 5146 ὈΥ 846 ῖθῃ ἐπ 
ἰοχὺ οὗ ὑμ6 Οχίογᾷ Μαῃυβουρύ, δοοογάϊηρ ὑο ὑπ6 ὑγϑηβουῖρῦ 
οὗ ὑμ6 Βον. α. Ηουηου, ὑπ δαϊύου. οἵ ὑπ Οχίογά οἀϊύίοῃ οὗ 
ὑμ6 ϑδῃϊάϊο Νὰ Τϑίδμηθηῦ. 


ΟΥἱϑηῦδὶ 7594. 


ΟὨἸδρ. 1. 1 πιφορπἁκεπ πλο- 
τος δύὕτδαλιοε ὦ ϑεοῷιλε ετῦς 
οωὰδ πιαὶ πτὸ τὸ ΡΟ! ππδὰν 
ὅσὼ πῆοδω πρητου 

2 τ|οφραῦ ἐπεφοου πτὰν- 
ἁπαδλδδῦδπε ὅσα διρὼπ 
ετοοτοῦυ ππειαποοτολος οετπ 
πεππὰ ετουσὰδὺ ετδι!εοεια 
ατπεσαττελιοῦ πὸ πτδτο- 
τπονυ" 

8 ποῦ Ππτδαταροι ερδτῆ 
πὰν εἰοπ απ ποσὰ τρελλοῦ 
οἵ φὰρ ἀταχδεῖν πραλε ποοοῦ 
εἰοσὼπ εὐονλ πὰν σὰ εἰἰ- 
{πὸ κε ετῶς ταλπτερο πσπποῦτε᾽ 


4 δτὼ εἰοσώλε παταλδῦ πει- 
πὰράττειλε πὰσ ετάχεν εὖολ 
φτ ϑιερουσδληαι ἈΝ δ ἐσ 
ΕΠΕΡΗΤ ἀτπίὼτ πὰ: Ππτὰτετπ- 
σοταχει: 

ὅδ πεχδὲ σε ἕωραππης αλεῃ 
δαδαπτιζε ὁπ ὁϑαλοον πτωὶπ 
ςεπδϑδπτιζε ψταλωτη ὁπ οὐ- 
πὸ εἰονοδῦὺ αὐπποὰ φὰφ 


ΤῊ Οχίογσα ΝΜδηιυιβουὶρῦ, 


ΟΒδΡ. 1. 1 Πιπορπ «τεπ π- 
Ἀοτος εἐδιτδαλίοε ὦ ϑεοῷιδλε 
ετὴς φωὴδ πιακ πτὸ τῷ ἀροζει 
πδὰσ ἀσὼ πξοδὼ πρητου. 

2 τδερρδι ἐπέεφροου πτὰν- 
δπδλδαιθαπε ἅξαλος. ἐδ ρὼπ 
ετοοτονυ ππὰποότολος οιτὰς 
πεππδ ετουσδδῦ ετδιηεοετι, 
ἀαπεσατοελιοσ, πὸι πτδι- 
ξσοτποῦυ, 

8 πδὶοῖ πεπτδῖταοος ερὰ- 
τῇ πὸν εἰοπτ ααπποὸ τρείλιον 
οἵ οὰρ πτλλδεῖις προις ποῦ, 
εἰουσωμπῦ πὸσ εὖον δϑὼ εα- 
5 πὲ πᾶπεκὸν τὸς ταλπτερο 
ἄχπποῦτε. 

4 ἀσθὼ εἰονσῶλε πατξλεδυ, 
πειπδραστσεδλει πὸὰν ετατει 
εἴονλ ὁπ οιἰλῆλα. Ἀδὰ ἐδὼ 
ἌΣΠΕΡΗΤ ἀσπειωτ, πὰι πτὰτε- 
τποοτανεῖ ΠτΟΟΤ, 

δ πεχὸ. “χε τωφλππης 
ἀλεπ δαδδπτιζε ὉΠ ὁϑάλοον, 
πτωτπ δε ςεβάπτιζε ἀσαχωτῆ 
οἵ οὐπῖδ εἰουνδδοὰ πποὰ 


ΙΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


προῦσυν ἀπ ὅλὸ 6) τὰ τππτη- 
πούτη: 

6 πτοοῦυ σε ἁνεωοσο ἂτν- 
“πονα ἐσ 5τλῖὸς Ξε πποεις 
εὖ ἐρρδΐ σε τς πεΐοϑοειαι 
Καδοὶ πταλῖτερο τὶ ΠΙΓΌΔΗΝ " 


7 πεσδ!ὶ πὸ ΣῈ στπωτπ 
ἃπ πὲ σοῦ πουοεῖ πος 
πεοόϑοπος πὸῖ πτὸ πτὼτ κδσ' 
θὰ. τεξεζονοῖδ αὐδιϑδιδς ἡ 


8 ΔΆΝὰ τετππδχι πουσοες 
ερισὰπ πεππὸ ετουδδὰὺ εἴ 
ἐφρὸσ εἐχωτπ᾿ πτετπιπσῶπε 
ἄχλλπτρε πὸῦ ὁπ Θιεροσοδληλι 
πὸ του διὰ ΤΡ ς πᾶν τοδατὰ- 
Ῥιδ Δ ὼ π|8. ΔΡΗ ΞΕ πεπκὸὰρ " 

9 ποῖ πτερείχοου ἂν- 
ΚΆΘΟΝλε «τὸ 5 ἀσὼ δὄσα 
ἄχλλοι Εὐ0Ἃ οιτοοτου" 

10 ενειορᾶς ποωΐ εἰπε 
εφρδῦ ετπε" εἰς ρωλιε ἌἽπὰν 
πευδρερότου εκώοσυ οἷ φει- 
φῦςω ετοσοῦτηῃ" 

11 ὅθσὼ πεκὰν πὸ “πε 
πρώλλε πιδλίλεος δορωτη 
τετππδρερδττησντα τετπσωιϊτ᾽ 
εἐρρὸῦ εἰπε’ ποῖ τὸ πτὸν- 
{{{{|ἧ πτετηστ εοραϊ ετπε᾿ 
τὰῦ τὰ θὲ ετξῆπην σταῖς" 
πὲ πτὸτετππὸσ ἐρος εἰπὸ- 
ϑὼκ ερροῖ ετπε" 

12 τοτὲ ὅσκοτου εφραῖ 
εἐϑιερούοδαμας εὖολ οἷς 
πτοοῦυ εἰηδϑάλουτε εἐρος! “Ξε 
πτοοῦ ππχοειτ εἰοτνηοῦυ 
εὐολ πὶ Θιερουοδληαλι πουριη 
ποδί! προουτῖ 

13 ὅσω πτεροσει: 


εφροΐ 


ΧΙ 
φὸρφ δι προοῦυ. δΔᾺΝΛα. ιπὰ 
τπεπτηπκοοτη. 

0 πτοοῦ δὲ ἀσεοωουφ ἂτν- 
ΠΟΘΙ εὐ ὅσιος. σε 
πποειῖς. ἐπε φρδι φὰς πει- 
οὐοεῖ! ποδὶ πτοπτερο πὶ 
ΠΙΗᾺ., 

7 πεσδι πᾶν ξὲ βξεπωτπ 
ὃἃπ πὲ εἐὔουῖ πεουοεῖ! “Π 
πεοοροπος. πὸὶ πτὸ πεῖὼτ 
πδὸϑ ὁ τεφεζονοιδ ακὰσ- 
διδιῖ- 

8 ΔᾺΝδ τετπδχι πουσολς 
ερῦθο πεππδ ετουδὸῦ εὶ 
εορὸσ επώωτπ, πτετπιηωπέ 
ΠῚ Ἀπ ΠπΤΡε οἵ ΘΙΧΗκ πὶ 
τουδλδῖδ τὴρο αὐ τοδαχδριδ 
ϑὼ {πὸ ΔΡΗ ΝΞ πππκὰρ. 

9 πὸ δ)ὲ πτερείχοου ἂν- 
ΚΆΟΘΟΝΕε “πετξ. δϑὼ ἄσέει κ1- 
ἌχΟα! ἐφρδι εὐοὶ οιτοοτοσ. 

10 εὐεῖορὰσ δὲ ποωξ εἰ- 
ὅηππ εἐφρὸι εἰπε εἰς ρῶωλιε 
σπὸσ πευδρερότου φιξωοϑ' 
οἵτ φεποῦςω εὐοσυοῦτῃ. 

11 ὅσω πεξκὰν. χε πρωλες 
ποδλιλδῖος ὄφρωτη ετετπὰ- 
φερδττηστη ετετπσώτῃτ ἐφρὰς 
ετπε. πὰ: πε τῷ πτὰ σε ττῇ] πτε- 
ΤΗΥΤΙ εἐορὰι εἰπε. τὸν τε θὲ 
ετέπησ ἄταλος, πθε πτὰτετῆ- 
πὸ ΕΡΟΓ εὐπδδωμ ερρὰ: 
ετπε. 

12 τοτὲ ἁσκοτου Ἐϑιλῆλε 
εὖοόν οἷς πτοοῦυ εἰὔδσαχουτε 
ΕΡΟ! ε πτοοῦυ ππχοειτ. εἰἰ- 
οὐὴησν ποιλῆκχε που ποδιθεῖ 
ποοουῦτπ, 


13 ἁσὼ πτεροϑει εἐφουνπ 


Ἰ-: ΙΝΤΒΟΘΌΟΛΤΙΟΝ 


ἀυδωμ.. εοροῖ. ἐπλλλῖτπε " 
ἐπεσόσθὴρ ποτ πεέετρος πες 
τωρδππης πᾶ δκωδος πᾶς 
δι Ρεὰς Φιλππος πεῖ ϑὼ- 
ατκὰς δοδρϑολοδιδιος πεξ ττὸ- 
ϑᾶϊος ἴδππκωδος πίπηρε ΠπΔᾺ- 
ᾧῴδιος ὅϑὼ σακὼπ πζηλώτης 
πὶ τουδλὰς πίηηρε πίδππκω- 
ὃος" 

14 ποῦ τηροῦυ ουὐπροςσκὰρ- 
τερ: ἐπε Ἀ ΗΝ πὰς ρεποριαδε 
ἄϑὼ ἀκδριρδϑιὶ ταλδὰν πὶς πεν 
πειοπην τηρον " 

16 φραῖ δὲ ππεῖροου δὲ- 
τωοῦσπ πσίπετρος πτάλητε 
ππεοπην εὐ ΟΥ̓ΑΛΗΗΓΠΕ κπ- 
Αλὰν εὐπὰΡ δῖε κόσὼτ πΠρδπ᾿ 
δὼ πέσ " 

16 κε πρωλεε πεόπησν πε- 
φὰπὸ ετρε τετραῷη ξὼκ εὖολ 
τοῦ πτδσοος καὶ πιηορῖ οες 
πέππδ ετουδδδ εὖονλ φιτπ 
ττὰπρο Ππλλ σεΙ ετῆς ουδλὸς 
πε πτοπΠπε ΠρΡΕ τΆλοεΙτ 
ππεπταυνίῇὼπε πε’ 


17 χε πεδύοπξ φρδῖ πρητ 
δὼ δίκι ἀσπεπληρος πτδει- 
ΔΙΔΒΟπΙδ ἡ 

18 παΐ σε δτωπ πὶ ποῦυ- 
δωδλε εὐοᾺ οτς πδεκε ἀσπειαν 
ποσοῦ" δέρε εχ πεέρο" 
δάπωι πετππείρουῖ τηροῦν 
δυπίυπ εὐονλ " 


19 ὅσω ἃ πεῖρωδ σΏΧΝΧΠπ 
εὖοόνλ σέπελιτο εὐολ πουὸπ 
πανὶ ἐτουὴρ ΠπΘιΙερου Δ ἈπλΑ " 
φώςτε πσελεουτε ἐπσώλε ετ- 
ἁπαλὸν οἷ τευσδόπε χε δεὰλ- 


δυδὼμπ εφρὸς εὐαλὰ πτπὲ 
εἐπεσόσηρ ΠΟΗΤΕῚ πσίπετρος 
ἍἍΠ τωράππης αὐἴτ τοκωδος 
δσὼ ἀπλρεὸὰς Φιλιππος κκπ 
ϑώλεὰς δορϑολοδιδῖος "πὶ 
Ἄλάϑϑδῖος τοπώωδος πίπηρε 
πολῴδιος ἀσὼ σαχὼπ πζη- 
λώτης Ἀπ τουσδλὸὰς πίπηρε 
πιδπώθος. 

14 πὰ: τηρου πευπροςκὰρ- 
τέρεν ἐπε ἈΗᾺ. απ φεπορφιλεε 
ἈΔΠ ἐΔΡιρδαΣ ταλδιὰν πιςὶ σὼ 
πειίοπην, 

15 φρὸ δε ὁτὲ πειῖροοὸν 
δίτωονῦη Ππσίπετρος ΟἿ Ταλητε 
ππεσπησν, εὐπἔὀ οὐάληηῖε κ᾿- 
Αλὰν εὐ Ρ τηε ποσυσῶτ. πρδπ, 
δύὼ πεκδ- 

16 κε πρωϑλες πεόπηνσ. πε- 
φὸὰπ πε ετρὲε τετροθη σὼκ 
εὖοὶνλ τῶι επτδίίχοος σὶπ π- 
{πορπ πστπεππδ ετουσδδὺ εὐολ. 
φιτῖ ττὰπρο ΠΆΘΕΙ. ετὺες 
τουδὰς, πὶ πτο πε πες - 
ἴλλοειτ οητοῦ ππεπταυσώπε 
πες, ρὸ κὰ ἐ δι 

17 χε πεδυσοπξφρδι ποητπ. 
ἃσὼ δέκι χπεκληρος πτει- 
ΦΊΔΕΚΟΙ δ. 

18. πὸ: 5: δ! Πὼπ πα! πον - 
ὅλα φὰξ πῦεπε. ἄσπειίκαι 
πσοπς, ἀσὼ δέφε εἰχὰς πεεφο, 
δαπως! οἵ τεϑλητε. ἃ πετ- 
λπείφοστ. τηρῶν πώωπε 
εὐολ. ἐν 

19 ἄθσωὼ ἃ πειφρωὰ σΏΝΧΠπ 
εὖον πουοὸοῖ πιλὰὶ ετουσὴρ οἧπ 
ΘΙΆΗ͂Ακ. φώστε πσελλουτε εἐπ- 
δὼλα ετατακὰν ὁ τευδοπς κε 
ΔΙΕΝδαλδοῦ. ετε πὸ πε. 


ΓΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ Η 


Ἄδιδη ἐτε πὸΐ πὲ πόϑώϑλε 
ἀσπεσπος" 

20. εηρ τὰρ φτὶ πξώώϑλεε 
ππεψολλαιος χε ὲ δτὰϑρε 
τεῆρεὼ πε πκὸῖε δϑὼ 
ταπρτρειίπὼπε ποσὶ πετουὴρ 
φπ πεφιλαπίθπε δὼ τει- 
τὐπτεπισπόπος ἀτὰρε πεσὸ. 
“τοῦ 

21 ἴππ|ε σε εὐοἈ οπὶ πρωλκε 
εἐταλοοί!ε πασαλὰπ πεπεὶ οὐ- 
Θεσ! ΤΗΡΞ πτδ ει ἐρφοῦστ δισὼ 
δέδωκ ἐτὸνκ (οἱ φι τοοτπ πσι 
πποεις τῷ " 

22 εδἰλροοι πὶπ πϑδπτι- 
ἕαλκὸ πτωρδππης {Πρὸς ἐπε- 
φοου επτασετι|! εοροΐ οι 
τοοτῖῖ ετρε οὐὸ Πππδΐ τπῶπε 
πὸ πτάῖπτρε πτειοπδοτδςις " 

28 ὅσὼ ὄἄσντδρε σπὰν ερὰ- 
του ἴωσης πετει!δσαλουτε 
εροςι! ξε δδροδῦδὸος παῖ πτὰνυ- 
Τριπε κε ἵἴοσεοτος ὅσὼ ακὰ- 
τιὰς " 

24. Δτληνλ Ὅε εὐσὼ 
Ἄλκλλος χε πχοεῖς πτοῖ πετ- 
σοοῦ ἀσποηῖτ ποσυοῖ πιο. 
ουωὼπῦὸ εὖοκλ πονὸ. χεπεΐσπον 
πεπτδηοοτπξ " 

25 εαι παλιὸ πτεϊδιδκοῖτο, 
δὼ ταιπτὰποστολος εἐπτὰ 
ἴον δὸς πδρδδὸ ἀκαλος ετρες- 
δὼωκ εφροΐ ἐπεί ἀσαλτῖ 
ἌχΑλΟΙ " 

20 ὅσω σὲ πὸν ὅς πευ- 
κλῆρος ἃ πεκληρος εἰ ἐχπ 
λδτιὰς ᾿ ΔΡΌΠΕ πὶ πλήπτοῦε 
ποποοτολος " 


πσας πεπεςποι. 


20 ἕσηφ τὰ φὰς πκωώλλε 
ππείψδλαιος. σὰ ἀκὰρε τεῦ - 
ἐροω τπὼπε πκδτε, σὼ κππῇ- 
τρεπε ποσὶ πετοσὴφ ὁπ 
πειφικαπίθώπε. ἀσὼ τεῖλλπ- 
τεπίσβοόοπος ἀλὰρε πεουὸ στο, 


21 ἴται!ε δ6Έ εὖοὶν οπὶ πρωϑλτε 
ετάλοοῖε πετλεὰπ οες πεῖοῦυ- 
οεῖτ! Τηρξ ἐπτὰ εἰ ἐροῦστ σὼ 
δίδὼκ εονλ φιτοοτῖ πσιτπ- 
“οεις τῷ, 

22 εδἰδροεν σαὶ πῦλπτι- 
ἕλκὸ πιωρδππης {πᾶφρρδι ἐπε- 
φοοῦυ πταάτε ἐρρὰι πτοοτπ, 
ετρε οὐὸὰ ππδὶ τπῶπε πεταλὸπ 
ἅταλττρε πτειαπδοτδςις. 

28 ἀϑὼ ἄσταφε σπὰσ εἐρὰ- 
του. τῶζης πετείδαλουτε 
ΕΡΟΙ κε δοροδῦδας. πὰς π- 
ταῦτριπξί κε τουοότος, δσὼ 
Αλδϑϑιὰς, 

24 ΔΥΆ ΗΝ δε. ευσὼ κε- 
τατος. Ξε πποεῖς, πτοῖ ετοοουπ 
ααῷητ πουὸοπ πιλὲ. ουὐὼπὸ 
εδοόοκλ πουὸ φπεπεισπὰν πεπ- 
τοποοτπξ. 

25 εαὖ'͵’᾿ ἀσπλλὸ πτεύδιδκο- 
πιὸ. ἃϑὼ ταλπτὰ ΠπΟστοΟλος, 
πτοιπαραδὰ πρητὸ πόποσλδς 
ετρεφῆωμκ ἐφρδι ἐπειλλὸ κἀτ- 
ἌΧ ἀσακοῦ. ς 

26 ὅσω στ πὰν πρεπκλη- 
Ῥος. ἃ πεκληρος εἰ ἐφρδι εσπ 
Αλαθϑιίδς, ΔΟΠΞΙ ἈΔΠ πλλπτοτυε 
πὸποοτολος. 


"1 ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


ΟΡ. ἐϊ. 1 πετρος δε πὰς 
τωράππης πευσποῦωπκ εφρδῦ 
ἐπερπε Ξτπτὰν πχποῖτε κι- 
ππδῦ ΞΣΠΕΙΠΆΗΝ " 

2 ἄϑσὼ πεῦσπ ούρώλεε πόλλ ε 
“πο ειποητε πτε διδὸν εἰπδῦ- 
4ττ} ποῖ πεύυκὼ ὅἀτάλοι ορπ 
προ ετούϑλοῦτε ερο! “ΣῈ 
πετπεσὼς! πτε περπε ετρει- 
{πετ αὐ πτῆὸ ΕΟᾺ οἵτ πετόωκ 
ἐφοσῦστ ε περπε' 

8 ποῖ πτερεῖίπδν ἐπέτρος 
Ἅλπὶ τωρδηπης 


4 


πεκὸν πδὲὶ! χε σωττ ἐροῖ 

ὄ 
εὐθλεεσε χὲ εὐπδδι ὀυλδὸὰν 
πτοοτοῦυ " 

6 πετρος δε πε δ! πὸ ΣῈ 
ἌΛΠ οὰΤ οὐδὲ κ'ἢ πουὺ τπσοπ 
ποῖ πετεούπδειι ΔῈ πδτδδει 
πὸ οἷ πρὰπ πιξ ππὸζω- 
Ῥδιῖος ἀκοοίῃε " 

7 δὼ δίδλλδοτε πτειστα 
πουπδαὶ διτουποςῖ δὼ ἂν- 
τὰρο κι πεισοπ ἀσὼ πει- 
ἀε" 

8 δὼ δ ΟσΈ δέδφερατε 
δὼ δέδλοοιηςε δέδωκ πατακὰν 
ἐφουπ ἐπερπε εὐβδλοοίθ!ε δὼ 
εἰ κιοσς δύὼ εἰΉλλον ἐπ- 
πουτε" 

9 ἃ πλδος τηρξ πὰν ἐροιι 
εἰλλοος ὅσὼ εἰζΊαλον ἐπ- 
πουτε 

10 δϑεονωπε κε παΐ πετ- 
φιιοος εαππεὲετ ἈΠΤπὸ. οτρπ 


ΟἸδρΡ. 111. 1 πετρος δε "ἐπ 
τωρφάππης πευπόῦὼμ εφρδι 
ἐπερπε πχπίιτε πεππὰν Ξε- 
ΠΕΙΠΝΗᾺ, 

2 ὅσω πευποπσρώλεε πόλλ ε 
“απ εὐἰπρητὸ πτείδλιδδσ, 
εὐσασεττε. πδὶ ἐπεσβὼ ἄσαλκοεςς 
ἌΧΆΛΗΠΕ οτρας ΠΡΟ. ἐτόϑάκουτε 
εΡ οι! ξε πετπεζωξ πτε περπε. 
ετρεψίθετ αὐπττὸ εὐονλ οιτπ 
πετόηπ ἐφοῦσπ ἐπερπε. 

8 πὸ: πτερειίπδν ἐπεέτρος 
Αλπ τωφάππης ἐσπδῦὼκ ἐροῦπ 
ἐπερπε διοποωποσ εἴ πα 
πουλλπτηὸ 

4 πετρος δίειωρας ἐφοστ 
ΕΡΡῬΔῚ “πὶ τωφαππης πεχὰν 
πδί. κε σωττ ἐροὸπ 

ὅδ πτοι δὲ δεσωττ εροονυ. 
εὐὔλλεεσε χε εἰποκι οὐλδὰν 
πτοοτονυ. 

6 πετρος δὲ πεζδι πδι. 
“ε ἅτλλπ φὰτ ουδὲ πελπ που 
τπτοοὰχ πὸι. πετευπταῖο ΔῈ 
ἀπδτοδὶ πὸπ, ὁπ πρὸπ πιξ 
πεοζ τ ππδζώρδιος Ἄλοοιηε, 

7 δὼ δέδαικδοτε πτειστπ 
πουπδλι δ τουποςξ. πτευποῦν 
Ἢ ἀυταχρο ποατπείσοπ Ὧ1Π 
πειρτῶς, 

8 δΈΟΘΕ δεέδρερδτξ δι- 
Ἄλοοῖ!ε. δσὼ δέδὼμ πασαῖὰν 
εφουπ ἐπερπε. εἰλλοοῖ!ε ὅσὼ 
δαπκιοσς, εἰσαλον ἐππουτε. 


9 ἃ πΆδος τηρξῇ πὸν ἐρος 
εἰλλχοοί!ε ὅσὼ εἰἴζλλον ἐπ- 
πουτε, 

10 δυσουωπξ. κα πὰ: πε 
ἐπεέραλοος εὐ|ετ αὐπτπὸ 


ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 


ἜΠΥἈΗ ετπεζὼς ἴτε περπε" 
δινάλουο προότε ὅἁσὼ ἁυποωϊς 
εφρὰν ἐχπὶ πρωὸ πτοπε 
ἌχλλΟ ἢ 

11 εὐδάλρτε δὲ σζπετρος 
Ἅπ|᾽ τωράππης ἃ πΆδος τηρεῖ 
σωοῦσο εροου δὰ τεοτοίδ) 
ετουύϑλοττε ερος σε τὸ σολο- 
Ἀκὼπ ΕὐπτΡτΡ 

12 πτερείπὸσ δὲ ποσὶ πε- 
τρος πεχδὶ σε πρώϑλλε ὅτε 
ΠΙΓΡΔΗΝ ἀφρωτη τετπρίῃπηρε 
ἐαπὶ πὸ ἡ ετῶε οὐ τετπειορᾶς 
ποὼπ φὼς ΠπτὰΡ πὸΐ οἱ τεῖ- 
δολι ἡ τεπαιπτεσοεδης " 


18 ππουτεὲ πὶ δῦραρδις 
πποῦυτε πίοδι ππουτε πίδκωδ 
ἄθὼ πποῦτε ππεέπεῖοτε δ - 
ἕεοον τππεθηρε τὸ ποῖ π- 
τῶττ ἐπτατπτδδι! ἐοραΐ ἐπὰρ- 
πὸ ἀταλο ὅσ δτετποοιίξί 
Ἄχπελιτο εὖον πτπιλᾶτος εὰ 
πετπξακὸν ΚΡιπΕ ἐπα! εὐοδ " 

14 πτωτῖ χε πετουτδδὺ δὼ 
ποιίπδῖος δτετπαρπὸ πτλλοςῖ 
ἄσπεαλτο εὖονλ πεπίλοτος 
εδτετπδιτε ἐκ πητ εὐοκλ 
πουρωκλκε πρειφωτὰ ἢ 

15 παρητος δε χεπὼπῷ 
ΔΙΤΕΤΠΆΛΟΘΟΥΤ πσλλος πδῖ Π Τὰ 
πποῦυτε τουποςῖ εὖολ οπ 
πεταλοοῦυτ πὸΐ ὅποι ἐπτποοτι 
ΔΙῚ ἀτλλπτρε 

16 δϑσω φρὸΐ οἷ᾽. τπιοτις 
ἀππειρὸσ πὸΐ ετετποοοῦπ 
ἅπαλος ΔΤ ρος (9) πστ πει- 
Ῥαπ ἀσὼ τπίστις τί εὖολ 
φιτοοτέ διῖ πδι ἀσπεΐζουκὸῖ 
Ἀσπετπαετο ΕὐΟᾺΝ τηρπ: 


1π| 


φΡπ τπύλη ετπεσὼς τῖτε 
περπε. ἀϑάλοῦο δε προτε δσὼ 
δύυπώϊῃ εορὸς εααὶ πρωΐ 
πτοπε ἀτακος. 

11 εἰδαλδοτε δε ἄσπετρος 
ἍἍπ|θὴ τωράππης ἃ ΠπΆδος τΗρξΐ 
σωοσρ ἐροοῦ φὰ τεστοὰ ετοῦ- 
ἀλοσῦτε ερος. ξε τὸ ςολοδλεὼπ 
εἐσιτρτωνρ. 

12 πτερειίπὸν 2) ποῖπε- 
τρος πεχδε πὰ. χε πρῶϑλϑεε 
πτε πιΗΝ. ὀφρῶώτι τετπριῃ- 
ΠΗΡΕ εφρδι εχεὶ πὸὰ:. Ετὰ 
ετῶε ου τετπειωρες ποωπ. φὼς 
τὰ ΠΡ πὸ: οἵ τεπσΌας ἡ τεῖ- 
αὐπτευοεῦης, 

18 ππουτε πὶ δῦραδρδαι “πὶ 
ἰδ ἈΠ τοπκωΐδ, πποῦτε 
ππεπεῖοτε δαζεοονυ σπεπει- 
{πῆηρὲ τῷ, πὰς πτωτπ πτὸτετῖ- 
Τὰδ ἢ ὅσ ΔΤΕΤ ἀρὰ ἀτλχοεῖ 
ἄχπελετο Εὐοὶ πεπιλᾶτος, εἃ 
πετασαλδτ ἘΡιπε ἐκδδι εὐ οᾺ. 


14 πτωτῖῖ δε ππετονδὸῦ 
δσὼ δτετπαρπδ, 
ἅχαλος. εατετπδιτει ἐκ πητπ 
εὐονλ ποσρωσιε πρειφωτῇ, 


πϑικδῖος 


165 πᾶρχητος δὲ τεπωὼπῷ 
δτετπαλοσοῦυτ ταλος. πὸν ἐππιτὸ. 
πποῦτε τουποςξ εὐοκ οτ πετ- 
ἌλΟοΟῦτ, πὸὶ ὅποι ΕἘΠΙΠΟΟΝ 
πδ! ἀτλεῖτρε. 

10 ἃσω φρὸ:ς οτἵ τπιοτις 
ἀσπείρὸν πὸ: ετετππὰν ἐΡου 
δσὼ ετετποοοῦυῖ πεδιος δὲ- 
Τὰ ΡΟ ΠΟΊ πείρὰπ. διθὼ τπιῖ- 
στὶς εὖοκλ οιτοοτξί δοῖ πδι 
ἀεπειουκὸι ἀσπετπαστο Εὐ0Ὰ 
τηΡπ. 


ἣν 

17 τεπὸον σε πδόπην ζέταλα 
“ε πτὸ τετῆδδς πὶ ὀυσαλπτὸτ- 
ἕοσυπ ποὲ ππετππεδρ π᾿ 

18 ππουτε δὲ πεπτδίκοου 
δππ Πιπορῖ ἘΔΟᾺ φετπ ττὰπρο 
ππεπροῴητης. τῆρὸσν ετρε 
πε ξ τποποῦυ δέκοπου εδοὸλ 
πτεῖρε" 

19 αιεταποῖ 66 δὼ πτετπ 
κεττηστ ετρεσωτε εὖολ 
ππετπποθε χεκὰς εσίθδπει 
πσι πευοεῖ! ὅτ πέπτοῖ (οἐ) 
ἄχπεῖετο ΕὐῸᾺ ἀσππκοειῖς " 

20 εἰετῆποου ἀσπεπτὰν- 
τοι} πὸ πὲ περοῦ τὸ " 

21 πὸΐ φὰπξ ετρεψιθὼπε 
τ τπὲ τπορραΐ επεσοεπι 
ἀσπκῶΐ εὐολ ποωὺ πιλὶ ἐπῆτὸ 
πποῦστε κοοῦυ στρ ἐπερ εὐοὸλ 
φιτῖ ττὰπρο τσπειπροῴητης 
ετουσδὰδ᾽᾿ 

22 «,ὠὐοης τὰρ δίχοος 
ππδορῖ πεπείοτε " κε πᾶοεις 
πεπποῦντε πδτοῦυπος οὔπρο- 
ᾧῴητης πῆτῖ εὐοκλ ὁπ πετῆ- 
σπην πτὰρε" σῶτας πος τη ΞῈ 
πιλὲ ετίποικοονυν ΠΗΤΠ᾿ 

28 εζείψωπε )ε στη πιας 
ετεπξπδοωτας ἀπ πρὸ πέπρο- 
Φητης εταχλκὰν ςεπδοτε 
εὐολὶλ τ πλδος " 

24. πεπροῴητης οὐ τηροῦν 
“τι ΟΔΑΛΟΤΗΝ ἀσὼ αὐπποωεῖ 
δυπδκε δὼ δυτδῖθεοειι! οἵ 
πεφοου" 

25 πτωτῖ δὲ πε πίπηρε πὶ 
πεπροῴητης πῖὶ ΤἌΙΔΘΉΚΗ 
τοῦ επτὰὸ πποῦτε σαντο πος 
πεέπεῖοτε εκ ἀσαλος πποῦρὰ- 
φόδλ δὰ φρδἕ φὰς πεπόπεραλὰ 


ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 


17 τεποῦυ σε. πδόπησ, ξειαδα 
“ε πτοτετπδὸς οἵ Ὀυσαλπτὸτ- 
σοουῦυῖ πϑοὲ ππετπκεδροπ. 

18 πποῦτε δὲ πεπτδί ξοον 
“τπ Πιπορῖ ΕδοἋ φενῖ ττάπρο 


ππεπροῦητης τῆροσ. Ετρε 
πεῖ τόπου. δέκοκου εὐολ. 
πτεῖρε. 


19 αιετάποεῖ 6 ἄσὼ πτετπ 
βτετησῖπ ετρεσέίωτε εὖολ 
ππετπποῦε, κεκὰς εστήλπει 
πσιπεουύόοεῖ! ππετοῖ πτπεέῖετο 
εὐοόοὶκ χσπκοεις, 

20 εἰετπποοῦυ 
το! πὸ περ τῷ, 

21 πὰ: ἐφὰπὸ ετρειπ!πε 
οἵ τπὲ τηδεορὰς πεούόειπι 
ἀχπκὼπ εδοὸνλ ποωὺ πιλὶ πτὰ 
ππουῦτε κοοῦυ ξτπ πεπερ εὖολ 
φετῖ ττπρο ππειπροῴητης 
ετουδδῇ. 

22 «τωϑοης ἅττ δίξοος 
πο πεπειῖοτε. τὰ πκοεῖς 
πποῦτε πότοῦπες οὐπροῷη- 
της πη ΕὐὁᾺ οἵ πετποπῆν 
πταρε. σωταῖς ΠΟΣῚ ὁπ τηδκε 
πιαὶ ετξίποκοοῦν ΠΗΤΠ, 

28 εεεί!ωπε δε σε πτλὲ 
ετεποπδοωτας ἀπ ποὸὰ πεπρο- 
Φητης ετασλλὰσ ςεέπδεοτε 
Εὐοὶ οἷς πλδος. 

24 πεπροῷητης δε οπὶ της 
ρον κι ΠΟδΑΛΟσΗΝ ἀσὼ πετ-ο 
ΑἈΠΠ ΟΣ στ. ἘῈ δσὼ δυτὰ- 
τ-περεῖ! ππειροοῦυ. 

25 πτῶτῦ δὲ πεπίηηρε 
ππεπροῴητης δσὼ ΤἈΙΔΘΉΚΗ 
ἴἴτὸ ποτα στ τα πετῆ- 
εἰοτε εἰκω ἄστλλος πδῦρδϑδας, 
Ὲ εορὸ φεξς πεκοπερϑιὰ, 


αλπεπτὰν- 


ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ Ιν 


ἐεπδκίοανονυ πκιτεπδτριὸ τη- 
ρὸν τιππὰρ 

20 πτωτὰ πιηορῖ πποῦτε 
τουπος πεηρε πητπ δ τπ 
ποοῦνῷ εἰοαιον εἐρωτ οες 
πτρὲ πουὰ πουὰ ποτῖ εὖολ 
οπ πειποπηριὸ ἡ 


ςεπδχισαιοῦν Πστασπὰτριὸ τη- 
φον ἀσππὰρ. 

26 πτωτῖ πιηορπ ἃ ππουτε 
τουπες πεθηρε πητ δ τη 
ποοῦνῷ εἰολλοσ ἐρωτπ. οες 
πτρε πουὰ πονϑὰ πτδϑώτῃ πτοο 
εὐοὶλ οπ πειξιοπηρτὰ.. 


ΟΥἹΙἱ. ΤῊΕΒ ΟΥΒΞΙΝΕ ΒΟΒΙΡΤ ΑΤ ΤῊΝ ΕΝῺῸ ΟΕ 
ΤΗΝ ΑΟΤΞ. 


ο Οἢ [0]. 108 ὃ (866 Ρ]αύθ 1Χ), οὰ. ὑμ6 Ἰονγϑὺ Β8} οἵ {μ6 
Ῥᾶρθ, 18 8 ορϑῃϊῃρ' ραγὺ οὗ ἃ βμογὺ οοιηροβιθϊοι, νυ θη 
ἴῃ Οορύϊο Ὀαὺ ἰπ ἃ ουγϑίνγο Οσθοὶς μδηᾷ, συ μῖο οογέδϊη]ν 
ΘΟΥ̓ΘΓΘα ὑπ σγΠο]6 οὗἉ [0]. 109 ὦ, ἃ ργόθδΌ]Υ οὗἁ ἴο]. 109 ὁ 
αἶβο; ὑπ ἢνβύ 16 11πθ5 δῦ δἰτηοβὺ οοϊηροὐθ, Ὀαὺ 411 88 
ΤΟΙ ΠΟΥ 8.6 ΤΠΊΟΓΘ ΟΥ̓ 1685 τη !]αίθα, ΤῊ ἴο]Πουηρ 18 
ὃ Το παἀθυϊηρ' οὗ 8 Ορθῃϊηρ' Π1Π685: 

“ΤΙ ῆογά οὗ ὑμ6 Τωογὰ νγχὰβ ὑο τη6, βαυΐπρ' : ὥρα ὑβοὰ 
ὑπῖ8 απο ΜῪ ρϑθορῖὶθβ. ὙᾺΥ ἀο γϑ δοιητϊὺ βίῃ ὃ Υ δαὰ 

βίη ὕο γΟῸΓΣ βἰπἷ, γ8 τηϑῖζ ο θ6 σοί ἐμ Τογὰ αοά, Υηο 
 Βαΐῃ ογθαίθά γοὰ. ἴων ποὺ ἐπ σπουἹᾷ, ποὺ ἐμ ὑμίηρβ 
ὙΠΟ 86 ἴῃ ὑμῃθ ψουῦ]ᾶἤ, ἔοῦ ὑπ ρίουυ οὐ {πμ6 σπου] ά 
ὈθΙοηροίηῃ ἰο ὑπ 1)6ν11, δῃᾷ ἐμ ἀοθβύγυούϊοη ὑμοσθοῦ. 
ΒΘ ΘΙ ΡΟΣ ὑμαὺ ὑπ Τοσὰ μα βῃονγθα δοϊωρδββίοῃ ὍΡΟΗ 
γοα; 1ὑ 15 Ηθ ὟὟἾὟο Βαύῃ ογθαύθα δνουυὑμῖηρ, ἴῃ ογάου ὑπδΐύ 
ΗΘ τοϊριὺ ἀρ! νον ὰ8 ἔγοσα ἐμ οαρϊνιὺν οὗὨ ὑπ1ὶ8 ἃἀρθ. ΕῸΣ 
ΤΩΔΏΥ ὑἰτηθϑ ὑμ6 6.1] τβμθῦῃ ο ργονθηῦ {μ6 βὰῃ ἔτγουη 
ΤΊΒΙηρ' οα ὑμ6 θαυίῃ, ποιθμον σγουὰ ἢθ δον ὑμ6 θαγῃ... 
Ηδ νἰβμθῦῃ ἐο βυγϑι]ονγ ἊΡ ταθη.... . Β6 Ῥυγβαθίῃ ΚΙηρΆ (9), 
6 τιβμοὺῃ ἰοὸ βυγϑί]ουν ὑμβοα ἊΡ {κ νγαῦθσ. ΕῸΣ ὑπὶ8 
τϑάϑοη οὐ μαίνῃ βῃῃονγθαά δοϊωρϑββϑίοῃ ΠΡΟ ἃ8, ἴῃ Βοηαϊηρ (}) 
Ηἰβ ὅοῃ ἰηὔο ὑπ σου] ὑμαὺ Ηδ ταϊρηῦ ἀθ νον ὰ8 ἔγοτα ὑ}8 
οδρύϊνιὺν οἵ ὑμ18 [ἀρϑ, δηὰ ἔγοτη ὑπ ϑῃα υυ ] ἢ 18 θοτηϊηρ; 3].᾿ 

Τὴ {μ6 ρουγύϊοι οὗἉ ὑμ6 ὑδβχὺ συμ ]ο ἢ ἤΌ]]ονγβ ὑπ Ὀσθακ ἴῃ ὑΠ6 


1 Οομρδῖθ 961. Χ]ῖν. 7, 8. 2 Οομλρδῖθ 1 ΦόΌΒὴ 11. 1ὅ. 


Ἵν! ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 


Ἰοαῦ, ὑὴ86 Ὑυϊῦου γοῖουα ἕο οογύαϊπ ὑθδοἑηρ5. ΒΟ ἃτὸ ποῦ 
ἐμοβα οὗ αοάᾶ, δηὰ σ μος πᾶν πὸ ἀϊνίπο δαύμουϊγ. [ἢ 
{86 1η68 ζο]ονίηρ ἰὺ 18 βαϊα ὑμπαῦ "ζαβύϊηρ 15. ποίην, δπά 
αοά ἀϊᾶ ποὺ ογϑαΐῃ δ᾽, δπᾷ ὑμαὺ [ποθ ψῆὸ ῥγϑοῦϊβο 10] 
ἔχη Κα ὑμϑιηβοῖ θα βύγδηρο Β ὕο ὕΠ6 Οονοπδηῦ οὗ αοα᾿. ΤῺΘ 
τυ ἐ!] οὐρα οοπάϊ οι οὗἨ ὑπ ὑθχὺ ἤθυὺθ τηᾶῖκοβ ἰὺ αἸβοα]ὺ ὑο 
ΒΌΥ Ὑ μϑύμ ον ὑπ υυυϊίου 15 οομἀθιηηΐηρ' ὕμοβ πΠῸ ἀθοϊαγοᾶ 
ὑμαῦ ζαβύϊηρ 18 δὴ ογάϊπδηοο οὗ τηθῃ, δπα ποὺ οὗ ὅοά, οΥὗ 
νοῦ υ 8 ορίῃΐοη οἡ ὑΠ6 τηδύθθυ αρυθοϑ τι ὑμοῖσθ. ΤῊΘ 
ΘΘΏΘΙΓΔΙ τηθδηΐηρ' οὗἩ ὑΠ6 Ἰαῦθυ ᾿1π6 5. ΒΘΘΊῺ8 ο βασρεϑὺ ὑμδὺ ἢ 
ἐμῖηκ5 ὑμαῦ ταθ οαρῦ ποὺ ὑο ἀθδίσου ὑβθιμβϑῖνοβ ὈῪ ζαϑύϊηρ, 
ἴου ὑμβουθὺυ ὕμπου ἀοίγαυα ἐμοιηβοῖνοθ οὗ ἔμ ρ]ογίουβ ἔγυϊδ 
νΒΙοἢ. ἐΠ0 Υ ταϊρῦ οὐμουνῖβα δοααῖτο ὈῪ ἔαϊθῃ ; Ὀθβϑ᾽ 98 ὑ8185 
ὑμον ᾿ηῇϊοῦ βαδυϊηρ δηα ἐγ] α]αύϊομ οα ἐμοὶν Ὀοάϊθβ, πᾶ αοά 
Βαύῃ ποῦ δρρτονϑα οὗ ζδϑύϊηρ, βίποθ Ἠδ ογθαύβα ὑπ ἤθαύθῃβ. 
1 815 Ἰηὔΐθγθμοθ Ὀθ οογγϑοὺ ὑῃ6 υυου οὗἩ ὑμ18 ὑθχῦ τηυϑῦ 
Βᾶν Π6]α {π6 νίϑυγβ Θχρυθββϑα ἴῃ ὑμθ ἢγϑὺ οὗ ὑπ ΚῚΣ [δννϑ 
Ὑ ΒΊΟΝ. ὑπ6 δηρθὶ σάν ἰο Ῥομογηΐϊαβ ἤθη 6 οοπητηδηᾶοα 
τη ἐο Τουμα ὑμθ Μομπδβδίθσυ δὖ ΤἈΡΘηηα ἴῃ ὕμθ ΤΠΘΡαϊά : 
“Τοῦ ΘΥΘΥΥ τοδῃ οαὺ δηα ἀσὶη]ς ὙΠ ΏΒΟΘΟΥ 6 τ Ιβμοίν, ἀπὰ 
ϑοοογάϊηρ ὕο ὑπο βύγθηρίῃ οὗ ὑῃῆοβθ σγῆο οδὺ δηὰ αἀσὶηὶς 
ΏΡΟΒ6 ΜΟΥ ; δηα ποὺ βῃα]ὺ τοϑύσχαϊη ὑμϑυη πϑῖθο ἔτοσα 
οδύϊπρ' ΠΟΥ ἔαϑύϊηρ. ἘᾺΥ ΘΥΤΛΟσΘ, οα ἔμο86 Ὑ7}0 δ.Θ Β ΣῸΠρ᾽ 
ὑμοὰ 5] ᾿τροβα Βθυ 8 ἸΒΌΟΌΣΒ; δη4 ΡΟῚ ὑποβθ 70 8.6 
οὗ ᾿ΠΥου ΟΣ βσθηρύῃ, δὴ ἀΡρΟμ ὑμοθθ Ὸ ἔαϑὺ, μοι 588] 
᾿τΡΟΒ6 Πρ ὐ ἸΔΟυ 8 ᾿.᾽ 

ΕὙοτα ὑπ δῦονθ 1 18 οἴθαν ὑμὺ ὑῃϊ8 βουὶρῦ ΒΡ Ὀ]165 πὸ 
τηϊογτηδύϊοη δθουῦ οὐὐ Οοάοχ, δηα ὑμαὺ 15 οοηὐθηΐβ ἢᾶνθ 
ποὐμῖηρ ἕο ἀο νι ὑπ6 ὑδχὺβ ἰπ 10. Τύβ οῃἱθῦ ἱτηρογύϑμοθ 
ἴο ὺ8 15 ὑπ6 ϑνυϊάθῃμοθ Ὑγ ΒΘ ἢ ἰὖ Δῇογ8 ἃ8 ἕο ὑπ ἀδίθ οὗ ὑῃ6 
Οοᾶοθχ. Ὄγ. Κϑῆγοι 88 θχδιηϊηθα {Π6 βουϊρῦ νθΥῪ οδγοα]]ν, 
δ, 85 Ὑ01}} Ὀ6 Β6θὴ ἔγοσω ἢ18 πούθ οἡ Ῥ. 1Χχ1]], δου Θοση ρδυῖηρ' 
ἰὺ τ ἃ Ἰᾶγρθ πατηὈο. οὗ ἀαίθα ῬδΡυΥ, ἢ6 ἢδ8 Θουὴθ ἔθ᾽ 


1 Μίρῃο, Ῥαΐ. Οαγαθο., ἴοτα. χχχῖν, 60]. 1101; Βυᾶρο, Ῥαγαάΐϑε, 
γ0], ἵν Ρ. 144. 


ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 1ν1] 


ἐπ οοποϊαβίοη ὑμαὺ 10 νσὰβ τυ ύθη δθοαὺ ὑπ6 ταϊ4α]6 οὗἨ ἐπ8 
Τουσίῃ οοπύασυ. ΟΥὨ {μ6 δοοῦσϑου οἵ ὑμ18 δοπο αϑίοη ὑμθυθ 
5. ΠῸ ΤΌοΤΩ ἴον ἀουθύ, δηά, 1 ἐπ βουὶρὺ σγθσθ δἀθα ἐο ὑπ6 
Οοάοχ ἱπητηθαϊα ον αὔθ ὑμθ οοταρ ϑέΐοη οὗ ἐμ δορυΐηρ, 
ἰδ 15. οἷθαν ὑπαὺ ἐμ Οοάθχ νγἂὰβ συϊύθη δθοαὺ Α.Ὁ. 850. 
Ὅν. Κϑῆγοι ἔυσέμου οχϑιιϊηθα ὑπ βουϊρὺ τῖϑῃ ὑῃ 6 ΥἹΟῪΣ 
οὗ ἀϊβοονουίηρ' δὴν αἰ βδυθποο ἴῃ ἐμ6 οο]ουν οὗἉ ὑΠ|6 ἴῃ ἀβθά, 
ΟΥ 8ηΥ ἱπαϊοαύϊομ νυ ἢ σσου]Ἱὰ βαρροϑὺ ὑμαὺ ἃ ΘομΒ᾽ ἀογ Ὁ ]6 
ἰπύθνγαὶ οἵ ἐΐτηθ μδά οἱαρβθᾶ θϑύνσθθῃ ἐμ οοργίπρ' οὗὨ {μ6 
Οοάοχ δηθὰ ἐμ δαἀαϊέίοη οἵ ἐμ βουὶρύ, δῃὰ ἀθοϊαθα ὑπαῦ 
ἐπ ουϊάθποθ ἐο Ὀ6 ἀογίνοα ἔγοιη ἴὖ οὐ ὑπὶβ ροϊῃὺ νγὰβ 
Ἰποοποίαβῖνθ ὍὙο Κπον ἴτοιῃ ϑ'υτῖδο δηὰ Εἰϊορῖς τπᾶπὰ- 
βουϊρίβ ὑμαὺ ὑποῖν τϑϑᾶθυβ οἵδθη ἔοοῖ ἐπ ορρουύπηϊνυ οὗ 
ὙΥἸ ]ηρ᾽ ΡΥΔΎΘΙΒ, ἩΥΊΠΏΒ, ἄτ6., Οα ΔΩ ὈΪΔΠΚ ΒΡ86Θ ΟἹ ῬδᾶρΘ 
γ ΒΙοἢ ὑμον ἴουπα δ ἐμ θθριπηϊηρ' ΟΥ πα οὗὁ ἃ ῬΟΟΚ ἷ, δπα 
ὑμουθ ἴβ ἐπ Ῥοββι ὈΠ1ΠῸν ἐμαὺ ὑπ βουϊρὺ δὖὺ ὑπ ϑπὰ οὗ οὔσ 
Οοάοχ τηδὺ μᾶνθ Ῥθθη δάἀάθα ὈΡ βοιηθ τϑϑθυ ἰηΐο ὙΠΟΒ6 
Βδηα5 1 611 βουθ δοῃβί θυ Ὁ]6 ἐΐϊτηθ δἵϑϑν ᾿ῦ νγὰβ οορὶθά. 


ΥΠ. Α ΟΟἸΙΠΙΑΤΊΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕΒ ΒΙΧΤῪ ΒΕΓΕΟΤ' ΡΑΞ- 
5ΞΑΟΘῈΣ ΒΒΟΜ ΤῊΝ ΑΟΤΞ ΟἿ ΤῊΝ ΑΡΟΞΤΙΕΝ 
5ΞΕΤ ΟἹ ΙΝ ΡῬΒΟΕ. ΒΑΝΘΑΥ Κ ΓΑΡΡΕΝΌΙΟΕΒ 
ΑὉ ΝΟΥΜ ΤΕΞΠΤΑΜΕΝΤΌΜ ΞΤΕΡΗΛΑΝΊΙΟΌΜ᾽, 
ΨΙΤΗ ΒΕΜΑΒΚΒ ΟΝ ΤῊΝ ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΟΗΑ- 
ΒΑΟΤΕΝ ΟΕ ΤῊΗΒΝ ΟΟΠΕΧ ΒΥ ῬὉΒ. ΚΕΝΥΟΝ. 


ΤΙῃ οτγάθυ ἰο ἔβοϊαΐθ δὲ δχϑιηϊηδύϊοη ἱπέο ὑπ6 ὑθχύσϑὶ 
οΒαυδοίου οὗ ἐμ Οοάθχ, ἃ βἰαίθιηθηῦ 18 δρροπαθα οἵὨ 18 
γο Δα ηρΒ ἴῃ {Π6 β' χὺν βοϊϑοῦ ραββαρθβ βοῦ οαὐ ἴῃ Ῥγοῖ. ϑδπάδν 5 
ἴπνα!θ 16 4ροτπαϊοοβ αὐ Νουιην Τοδέαπιοηίινην, δίορπατί- 


1 ΤΉ ἰπ Αἀά, ΜΆ. 1449, ἴο]. 116 α, ἃ τηδηπβογιρὺ ἀδίθα 
Α.Ὁ. 464, μοῦ 15. ἃ ῬΥΥΟΥ ἕον ἐμθ ΟΠ Όγοῃ, {ἢ ΟἰΘΥΡΎ, Κη 
δηᾶ Ἰπᾶροβ, το ἃπᾶ ροοῦ; ἴῃ Αἀά. ΜΆ. 17102, [ὁ]. 60 ὑ, 
υυυϊ θη ἃ. Ρ. ὅ99, {που 5. δὴ δηδίπουηα οα Νοϑίογϊαβ ἢ ἴῃ Αἀά. 
ΜΒ. 14484, [0]. 29 ἢ, ὑμοῖϑ ἰβ ἃ ᾳυοίβέϊοῃ ἴῃ 1δἐϊη ἔγοση Ῥ88]η} Χ] 

ἢ 


Ἰνπῖ ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


οὐν (Οχἴονα, 1889), νυ μῖοὴ ᾿ποϊαθ5 811 ὑΠ6 τηοϑὺ ἱτηρονίδηῦ 
νυϊϑηύβ οἵ ὑπ6 ομϊοῦ δαύμου ϊοθ. Τῃ ϑϑηάδν 5 οο!]ὐϊοι ἢ 
τ δα ϊηρΒ οὗ ὑΠ6 ϑδῃϊαϊο νϑυβίοη ἃγὸ ὑδκθη ἔγοτη ΤΊ βομθηάοσῇ, 
ὙΠῸ δὰ τὸ ΜΆ. θδυ! ον ὑμδη ὑπο ὑνγϑ ἢ οοηύασυ. ΤῊΘ 
ΟΠ] ονσίπρ ὑ80]6 Βῆονγβ ὑμαῦ οὐσ Οοάοχ οοπῆντηβ ὑπ γθϑάϊηρΒ 
οὗ ὑμ6 ϑδμιάϊο νϑυβίοη ἃ5 Εἰὐμουύο πον ἴῃ δἰμηοϑῦὺ ΘΥΘΡΥ 
Ἰηϑύϑηοθ. ΤῊ ΟἿΪΚΥ νϑυϊδύϊοηβ ἃγ8 85 Ό]ονγα: [ἢ τἱ]. 46 
1ῦ ὰ8 ὑῃθ βίσδηρθ τϑδαϊηρ' τῷ οἴκῳ ᾿Ιακώβ, πὶ δὶ ΒΌΏΗ, 
διρδὶηδὺ ρυϑούϊοα]ν 811 οὐμον δαύμουιθϊθϑ ; ἴῃ χὶϊ. 9 10 85 {6 
θα. ἹΤΩΡΥΌΌΔΌ]6 εἰς ἱΙερουσαλήμ, νι δὲ Β δηα οΟὐΘΙΒ; 
ἴῃ χυΐ. 18 105 τϑδαϊηρ 15. ΠΘΔΙῸΥ 0 ἐνομίζετο προσευχή ὕπδῃ 
ἰο ἐνομίζομεν προσευχήν; ἴῃ ΧΧ. 4 1ῦ 88 “ΘοΒΙραῦτΟΒ. 808 
οὗ Ῥγυτμδ᾽ (ἃ Ὀγθδκ ἴῃ ὑπ ρδρυυὰβ ἰθᾶγοθ 1 ἀουδύϊζα! 
θύμον 1ὖ τοϑαὰ ᾿Εφέσιοι 7υϑὺ αὐὔϑθυνγαυ 8) ; ἴῃ χχυῇ. 16 
1ῦ 85 Κλαῦδα, πιῆ 5Α ; ἴῃ χχν]. 89 ἐκσῶσαι, ψὶῃ ΒΟ; 
ἴῃ ΧΧΥΠ]. 1 Μελίτη; δια ἴῃ ΧΧν]. 16 1 μᾶ8 ὕΠ6 ῥαββϑδρθ 
νυ ἢ γορϑγα ὕο ὑπ ἀθ! νοῪ οὗἩὨἁἈὑΠ6 ὈΥΙΒΟΠΘΙΒ ὕο ὑπΠ6 στρατο- 
πεδάρχης, ὙΥΈΪΟΙ 15. οτηϊ ρα ἴῃ 8411 οὔ θαυν ϑαύμου ὑϊ68 
(ἰποϊααϊηρ ἐμ6 Βομδίτο), σχοθρὺ ὑπὸ ΟἹα Τιαύϊη. ἘῸΣ {18 
Ῥᾶϑβαρθ (1 Θἢ, ἴῃ νον οὗὁἨ ἁ Μοιητηβθηβ ἀοιηοπβύγδαύϊοη οὗ 
ὕπμθ ϊβύουιοδὶ δοοῦσδου οὗ ὑπ τϑἴθσθηθοθ ὕο ὑπ στρατο- 
πεδάρχης, 15. οἵ δοτηθ ᾿ηὐθυθϑο) 108 θυϊάθῃοθ ἴῃ βαρροσὺ οὗ 
ὑΠ8 ΟἸἹὰ Τιαὐΐῃ 15 οὗ δοῃβι θυ 16 ᾿τηρογύδηοθϑ. 


Αοὐπ 11, 80. ΤΏΘΥΘ ἰβ πὸ ϑαυϊγαϊοηὺ [Ὁ τὸ κατὰ σάρκα 
ἀναστήσειν τὸν Χριστόν. 
11. 1. ᾿Επὶ τὸ αὐτὸ ἔοττηβ ἐμ ϑῃᾶϊπρ οὗ οἤδρ. 11, δηᾶ 
ΟΒΔΡ. 111 Ῥορὶμπβ συ Πέτρος δὲ, 


(ΧΙ!) ; ἴῃ ΜΒ. Οτϑηῦ. 494, [0]. 1 α, '5 ἃ ΘΟΡῪ οὗ ἐμ ἢγϑὺ ομαρίοσ οὗ 
{86 Κυτϑπ; ἰῃ ΜΒ. Οὐϑηῦ. 595, [01]. 108 ὃ ἀπᾷ 109 α, ἐῃθγθ 8.6 
ΒΘΥΘΙΆΪ ὈΥΔΥΘΙΒ ; ἴῃ ΜΆ. ΟΥϑηίΐ. 528, [0]. 79 ὃ, {Πθγθ ἰβ. ἃ ῬΥΔΥΘΥ 
ϑϑϊηδὺ 881]; ἴὴ ΜΆ. Οὐἱϑηί. δ29, [0]. 97 α, ἔμϑυθ δῖθ υυυ θη 
ΘΟΡΙ65 οὗ ἀθϑᾶβ ἴῃ Αὐηῃδυῖο; ἱῃ ΜΆ. ΟΥϑηὺ. 687, [01]. 2 α, 108 ὃ, 
δηὰ ἸΟ6α, ἔμθῦθ δἃ.Θ οορίϑθϑ οὗ ἀθϑᾶ οὗ οἱ ῆβ, 1ϑὲβ. οὗ ἔυσηϊξασθ 
δα ὈοΟΚΒ, ὅθ. ΑἸ] {π686 δα] οηβ δγῖθ υυυὶ θη δὖ ρϑυϊοᾶβ ἴδ 
Ἰαΐου. ὑβδὴ ὑπ σηδηιυβουϊρύβ. 


ΓΝΤΕΒΟΒΘΌΟΛΤΙΟΝ 1 χ 


ἈΑοὺδβ ἷν. 1. “Ῥυϊθδίβ᾽, πουσηῦ -- ἱερεῖς. 

ἵν. 2ὅ. “ἼἾὟἜο βρᾶῖκθ Ὀγ ὑπ Ηοὶν ϑριυιῦ ἴῃ ὑπ ταουνῃ οὗἉ 
ΟἿ ἰδύμου Τ)ανα, ΤῊ βουνπὺ, ΤΏοα βωγοϑὺ᾽, πετὰ- 
πκοος εὐοὰ οὐτῖτ πεπτῖς ετουσδδὺ οἵ ττπρο 
Δἐπεπειὼν ἌΔσΈτα πεηραθοδὰ ἐπκὼ ἀφεοος. 

νὴ, 26. “Ηθ σου] μανϑ ααϊοὶθα (οτ, ρϑοὶβθα) ἔβϑῖα ἰὸ 
Ῥϑδοθ᾽, δῖ οτποῦυ ἐσ ΕΙΡΗΠΗ. 

γἱϊ. 46. “Ηθ δβἰκϑα ἐο ἢπα ἃ μαβιαύϊοπ ἴῃ ἐμ πουβθ οὗ 
Φδοοθ᾽, δ δττε ἐστε που φολ! πε ἀφ πηΐ ττἴδ.- 
πω. Ηογπουβ ὑγδηβουὶρὺ μδ5 “ἷπ ἐμ αοά οἵ Φδοοθ᾽, 
αεπποστε πιδμωῦ. 

νἱ. ὅ. ΦῬΗΙΡ δδθθ ἰπύο ἃ οἷνυ (εσπολις) οἵ 
ΘδΙηδΥ ͵δ.᾽ 

ψ111. 10. “ΤῊΙΒ 185 ἐμ σγϑδὺ ρονγοσ οἵ Οοάᾶ᾽, οὐ “ 0818 τηϑῃ 
18 ἐμ στϑαὺ οπθ οὗ ὑπ ρον οὗ αοά᾽, πδΐ πε τποσ' 
πσοος πτὲ πποόῦτε (Πουπον τἴσοες πεπποσυτε). 
ΤῊΘ Οορέύϊο μὰ8 πὸ θαυϊνδ]θηὺ ἴον ἡ καλουμένη. 

γὴ]. 87. ΤῊΪΒ Ὑ Υ86 15. οταϊυὐθα πὶ ὑμ6 Οορέϊο νϑυβίοῃ. 

ἴχ. ὅ. ΤῊ Οορύϊο Βὰ5 πο ϑαυϊνδ]θηὺ ἕο σκληρόν σοι πρὸς 
κέντρα λακτίζειν. 

ἶχ. 81. “Νον ὑμ6 ομυσος ΒΘ γᾶ ἴῃ 8]}} πὰ άδοδ, δηὰ 
ΟΘ11166, δῃᾷ ϑδτηδυῖα υγὰ8 ἴῃ ρϑϑοθ᾽, τεβηληςιδ σὲ 
ετ οὐ πὶ ζουσλδῖ τὴρς πᾶς τπδλιίλελ τς 
τοδασδΡιδ. 

χ. 86. “ΕῸΣ Ηἰ5 ποτὰ Ηρ βοῃὺ ἰὖ ἐο ὑμ6 ομ!]άτσθη οὗ [5086], 
Ηδθ Ῥυθδοῃβᾷ ρϑᾶθθ ὈῪ ψθβαὰβ ὑμθ ΟἩγὶβὺ, ὑμ185. 15. ἐμ 
Τιογά οὗἉ ΘΥ̓ΘΥῪ ομθ.᾽ 

χ. 87. “1Τὸ Ῥορδῃ ἴτοτη (8 111606᾽, δ ΡΧῚ σπτ τοὰ- 
Δτλεδ. 

χὶ. 30. “Απᾷ Βωνίῃηρ δοῖὴθ ὑο Απύΐϊοομ ὑμθῪ βραῖκθ συμ 
{86 Οτθοῖκβ (οσεετειτιτ, 1.6. “ ΤΟΠΙδηΒ᾽ 1), ἐμ Ὺ Ῥτθδομθὰ 
ἐμ6 Τογὰ “οϑυβ. 


5 Λλλλλλ ΔΛΛΛΛΛ 
1 ΠῊ 9 οουπέγγυ οὗ Τοηΐδ 15 ᾽πὶ Πϑμιοίϊο 6) ] ] Θ 5 ὁ 6 ἀδέ ῷ: 
566 αὐ, Ομξαΐοσιιο, ». 420. 


Ιχ ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


Αοὐὺβ χἰϊ. 9ὅ. « Βασπαθαβ δηᾷ ὅδ] ὑατποᾶ ἰηῦο σϑγαβαίθτα ἰο 
Απύΐοομ, ὑμου δοταρ]ο θα ὑπ βουνὶοθ Ησηουβ ὑσδη- 
Βουιρὺ Πδ5. “ὑμπϑυ ὑυτποα οαὐὖ οὗ Φογαβαίθση ὑοὸ Απύϊοομ᾿, 
δύποότοσῦυ εὐοὰ οἵτ ϑύλῃδο ἐτδαστιο Ἰδ.. 

ΧΙ, 18, “Η6 πυτβοὰ ὄποπι (δ εδιοοσίθοσ [ῸΣ διεοδ- 
ποσιθου) [ῸΓ ἰουὺν Ὑθ81Β ἴῃ ὑπ6 ἀοβοσύ. 

ΧΙ, 19. “Η σαν ὑμὶν Ἰαπᾶ ο ὑβθῖὴὰ Ὁ δὴ ἱπμουῖ- 
ἔδιη66.᾿ 

ΧΙ, 20. “ἘῸΣ ἴουγ Βυπάγοα [2Ππ4] ΒΓ γ γϑᾶγβ, δπα Ηθ ραὰνθ 
ὑμθῖα χἄροα Ρ ὑο ϑδιυαθὶ ὑμ6 ργορμού. 

ΧΙ, 88. Τὴ ὑπ βθοοῃᾷ Ῥβαϊιι, οαὰς πεεὲρ Ἵεπδσ' 
αεὐδίλφεος. 

χν. 18. “ἔθ ὟὟμο τοδῃϊθϑύθυ ὑπθ8θ ὑμῖπρδ ἴσοτη θυϑγ᾽, 
πετοσώπο εὐοὰ πιδῖ τς ἐπερ. 

χν. 30. Το Οορύϊο δᾶαβ “ὡηᾶ ὑπμπαὺ στ μῖοῃ ὑμον ἀο ποῦ 
νῖβ ὑο ὈΘ ἰο ὑμθιη, ποὺ ὑο ἀο᾽, ἀσὼ πετε ποεου δῖε 
δα ἐτρεσ!ωπε ἀϑοφοςῖσ οὐ ετὰς τρεῦσδὰδι. 

χν, 84. “1 ϑοοιηθᾷ σοοά ἴο 3115 ὅο σοιλδίῃ ἴῃ ὑμαὺ ρ]δοθ᾽, 
δολοσι δὲ πεοίλδς ἐτρέεσὼ φὰς πεεὸ ετας- 
δεδσ. 

ΧΥΪ, 6. “Απᾶ ἔμοὺ οᾶτηθ ουὖὺ Ὀγ ῬΒγυρίδ ὡηα ὑπ ΘουπύσΥ 
οἵ Οα]ούϊω ; ὑμθῪ σσοῦθ μ6]4 Ῥδοὸκ Ὀγ {μθ Ηοὶν ϑϑριγὶῦ, 
ποῦ ἰο Βρθῶῖκ ὑπὸ ποσὰ ἴῃ Αβὶδ. 

χυ]. 7. ΤῊΘ ὕορ οὗ ἐμ Ἰϑαΐ ([0]. 87 δ) 15 θϑαύθῃ δύσῶυ, δθὰ 
ὕνγο 1ἰπ65 οὗ ὑοχὺ 816 σγδῃύϊηρ, Ῥαὺ ὑπὸ στϑϑάϊπρ' “ ὑῃθ 
ϑρισιῦ᾿ (υυἱέμουΐέ “ Ἠο]ν ᾽) 15 οογ αϊῃ. 

ΧΥΪ. 18. “Οἱ {π6 ἄδὺ οὗ ἐμ ϑδ}ρθδαίῃ τσ ὀᾶῖὴθ οαὐ ουὐ- 
5146 ὑῃρ σαύθ, οὐ ὑπ τῖγϑι, ο ἃ ρὶδθοθ θυ θὶη 1 
ταϊσ ῦ ργαγ᾿, ἀπε φοοῦ δὲ ππσδῤδδτοι δτεν εὐοσὰ 
πῦολ πτπυλη ἐστ πιέροὸ ἐσ ακὸ ἐπι δ Δ ΗᾺ. 
το ΗΤ᾿ 

ΧΥΪΙ, 1. “9. οδιὴθ ο Τ᾽ Ἀθββδ]οῃΐοω, ὃ Ῥ]δθθ νυ μϑυθίῃ ὑπ 09 
γγῶϑ ἃ ΒΥΠΑρΡΌρΡΊιΘ οἱ ὑπ 6 ννγβ.Ἅ 

ΧΥΙΙ, ὅ, ῬΩᾺ] νγὰβ Ῥϑυβουθυϊηρ ἱπ ὑῃθ σοσᾶ, ἢθ τῦᾶϑ 
ὑρβυι γίπρ ὑο ὑμ9 ὅθ ὑμαὺ Φοβὰβ νχὰβ ὑπ ΟἸσἰϑυ. 


ΙΓΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ Ιχὶ 


Αοὐβ χυῆἱ!. 7. ΤῊΘ Ῥϑρυσὰβ 18. Ὀγοίκοη, Ραὺ ὕμογθ 15 Πα] 
ΤΟΟΤᾺ ἴῸΣ ὑΠ6 πϑτηθ “ αβύμδ᾽. 

χυ δ. 17. .Α1} ὑπο Η6]16π685 (τὸ ελΛ ΗΠ βοϊζοα ϑοβύμθμθβ. 

ΧΥ. 21. ΤῊΘ Οὐρύϊο μὰ8 πὸ ϑαυϊναϊθηὺ Ὁ “1 τουδὺ ὈῪ 
811 τηθϑῃϑ Κϑθρ ὑμ18 θαβϑὺ ὑπαὺ δοταϑὺῃ ἴῃ θυ αϑα!θιλ᾽, 

ΧΥΙ]. 28. Α ραυὺ οὗ ὑμὶβ γϑυβθθ ἰἴβ θαύθῃ διύῶΥ ; νυμδὺ 
τϑυαϑῖηβ τᾶ: “ὑμ6 Ὀγϑύβγθῃ ϑποουγαρθα Ὠΐτη ὅθ ὈΘ 
ῬΙθαβϑα ἰο ρῸὸ ὑο Ἀομδῖδ, ὡπὰ μου στοὺθ ὑο ἐμ Ὀσθύῃγθῃ 
ὑο τοί[οθὶνϑ) ἷἰτη᾿. ΗουποΙβ ὑσθηβουὶ ρὺ Ἠδ5 “ΒΘ η. ἢΘ 
Βδα ὀοιὴθ ἔθθῦθ ἢθ βϑὶρθὰ ουθδῦν ὑμβοθθ σπὸ Βδᾶ 
Ῥο]ιουθα ὑμβτουρ ρτϑοθ᾽, 

χὶχ. 16. “Ηθ ργϑνδι]θϑα ουὐϑὺ ὑμθ βϑύϑθῃ, ἢ τηϑαθ ἰτηβο 
Ἰογὰ οὐϑν ὑμϑιη᾽, δ σαεσοας ἐροοῦυ ἀφο ποδί δ Ρ- 
““οειῖς ἐρρῬδΐ ἐχκώοσ. 

χῖχ, 88. “Ουὐὖ οὗ {μ6 τυυ]υϊύπθ ὑμθ «68 ὑβτυθϑὺ ἔουσασγα 
ΑἸοχαπάογ᾽, εὐοσὰ δὲ φὰς πεεηπθ!ε ἐσπὲς δλε- 
δ Ρος οὐ ἐρ οὐ τῆῖστ ποσὰ ἵν" 

χὶχ. 89. “Βαυὺ 1 1ὖ Ἀθ βοῖὴθ οὐμὺ τηδύϊοσ δοιῦ τ Ἰθ ἢ γθ 
σγουἹα ἱπααῖγο. 

Χχ. 4. “Νον ὑοῦ [Ὁ] ονσοα ἴσα ϑοβιρδύγοβ, ἐμ βοῃ οὗ 
Ῥυττθῶ, ἔγοιη Βοῦθῶ, ἴγοτη ᾿Τ μθϑβα! οπίοω Αὐὶβῦαυ μ8, 
διὰ ϑϑουπᾶμβ, πὰ Οααδΐαβ οὗ ΠοΥΡ6, δπᾶ Τίμα... .. 
(ὑδχὺ θαύθῃ υγαυ). 

χχ. ὅ. Τοχὺ θαύθῃ αὐσζῶυ. Ηουπου 5 γα ηβουρὺ ΠδΒ “ΠΟῪ 
ὑμι6886 ρυθοθᾶθα, ἐμ νγαϊ θα Ὁ} ἃβ ἴπ Ττοδβ᾽. 

χχ. 1ὅ. Τοχὺ τοῦ Ὀτοῖκρη. 

Χχ. 28. “ΟΒύγοι οὗ ὑμ9 Τωουᾷ (πκοεις), μοι Ἠθ Βαὺμ 
δοααϊγοᾷ ὑβγουῦρῃ Ηἰβ οσὰ ΒΙοοά᾽, ττεβηληςσιδ 
ἀπκοεις " ΤΕΡΤΔῚ [πος] ποι εὐοὰ οὐτῖς πει- 
σἸΟΟ εἰ 4οτ}) ἀφο90 

χχὶ. 8. “Ἡδνὶπρ' Θοπιθ πρὸ ὑο ΟΥΡυα5, τγ ον 10 οχ ἐμ Ἰοΐὑ 
οὗ 8, γγχὸ βαϊ]θᾶ ἰο ὥὅυϊδ, γγσθ οῶτηθ ἱπύο ΤΎΤΟΘ, ἕο ὑῃ6 
5810 γχὰβ ὅο Ρ6 υπ]οδαθα ὑποθ.Ψ 

χχὶ. 1ὅ. “Αὐδου. ἐμιθθθ ὑμίπηρϑ γγχ9 τηϑθ ΟΌΥΒΘΙ ΘΒ ΤΘΘΑΥ, 79 
σγοπὺ ᾿ἰπύο «ΘΥυβα]θηι. 


ἹΧ1 


ΓΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


Αοἷδ χχὶ. 16. “ΤῊ ἀἰβοῖρ]θβ 0 ἡ γ6 ἴῃ δϑβαῦθῶ ὑοοῖὶς τ 
ἰο 8ῃ οἹά ἀϊβοῖρ]θ, Ουρυΐδη, ΝΝοιβδβοι, ὑμὺ νγϑ τηϊρὺ 
ΒοΟ]οῦση συγ ὐ ἢ Ὠΐτη. 

χχὶ. 22. “ΤΉΘΥ Ὑ1111 δϑβυθα]ν Πθῶν ὑμπαὺ ὑμποῖι μαϑὺ θοτηθ. 
χχῖν. 2. “ΤῊθ ὑμίπρβ 10 ἢ τὸ σοοᾶ; 
χχῖν. 6--8. Α5. ὦ ρογύϊοῃ οἵ ὑμ6 ΠΡΡῸῚῪ ρατὺ οἵ ἴο]. 108 ὃ 15 


οαύθῃ δύων, 1ὖ 18 ἱπΠΡΟΒΒ1016 ὑο 88 0ὺ οχδοίϊν σνδμϑί 
ὙΓΟΥΩ͂Β ΔΙ τοϊβθίηρ',, Ὀαὺ ὑπ6 ἢγϑὺ 11π6 ἀπᾶουθύθα]ν οοη- 
ἰδϊπθα μθ σψογὰβ “ὑγϊθα ο ῬΡο]]αύθ ὑῃθ ἐθιαρὶθ᾽, 
πεῖρᾶζε ἐχκωρας φέπερπε. ΤὴῸ Οορίϊο ὑοχύ 6δοη- 
ὑλπαθ85, “ ὑ18 15. ἢΘ ΠΟση Ὑ79 Βθ1Ζθᾶ, Νον ὕμποι ὑπ υβ6 
ψγ]]Ὁ Ρ6 8016 ὑο ϑχδιηΐῃθ δΐτη, ἰο ΠΟΥ ΘΟΠΟΘΥὨΪΠρ' 8] 
{8686 ὑμῖηρβ οὗ 10 τγθ δόθαβο ῖση. ἀπά ἐπ 96.718 


ὑβουάβθινοθ τηϑθ ΦΏΒΥΤΘΙ,, βαυΐηρ', “ΤΉ ΘΒ6 ὑπίηρα ἀϊά 


3) 


ὑῶκθ ρίδοθ ἴῃ ὑῃ18 τη Υ ἡ. ΤΉΘΓΘ οουύδίη]ν 18. ΠῸ 
ΤΟΟΙᾺ πὶ ὕΠ6 ΡΔΡΥΥῸΒ ἴῸΥ σ 80 7 ἴῃ 108 οηὐϊτοῦυ. 

χχίὶν. 12. “πᾶ ὑμον ἀϊὰ ποὺ ἢπᾶ τὴ βρϑδίκίπρ' ὑσὶ ΔῊΥ 
06 ἴῃ ῃ6 ἔθιηρ]θ, οὐ σαύμουϊηρ' ὑοσοϑύμου ὑπ τη] ϊὐπθ 
ποδὶ υ ἴῃ ἐπ βυπαροριθ ΠΟΥ ἴῃ {86 οἰὐγ.᾽ 


ἄχν. Ὁ: Αἴδον 100].108 ἔοαΣ Ἰθῶνθβ ἃ Θ νυ ϊηρ' ; ὑΠ686 

Χχν. 18. οοπὐεϊπθα ὑμ6 ἐοχὺ ἔγοση ομδρ. χχίν. 16--- 

χα. 16, χχνὶ. 82. [Ιπ ἐμ6 Οχίοτά ΜΒ. ἐμ ὑθχὺ 15 

χχυΐϊ. 98. νυϑηύίηρ' ἔγοα δι πές, ομδρ. χχῖν. 10 -- 

ΧΧΥΪ. 29. ΧΧΥΪ. ὃ, δηᾶ ἴγοτη εδύτες δῷ ᾧ, ΘΠΔΡ. 
χχυΐϊ. 10 ὑο ὑπ6 οπᾶ οὗ ὑμ6 ομωρύθγ. 


ΧΧΥΙ!. 1ὅ, «Οὐγδκυου᾿᾽, ουσρδθυδωπ. 
χχυϊϊ. 16. “ΚΙαυάε᾽, πλδασλὰ. : 
Χχυΐ!. 87. ΤῊΘ τουδὶ πΐηρ' Ἰϑυθθυβ οὗ {Π6 βθοοῃά 11η6 οὗἉ 85 


ΨΘΥΒΘ ΒΒΟῪ ὑμαὺ ὑμ6 τϑδάϊηρ' νγὰβ " βουθηύυ-ϑ1χ Β0Ὲ}8᾽. 
Ἠοτποτ 5 ὑγαηβουϊρὺ 180 ρῖνοθ πτιθέετδςςε ἀσ Ὁ Η, 
“βουϑηύυ-ϑὶχ βου ]β᾽. 

χχυ]. 89. “Απᾶ ὑμ6 0 ὕοοϊκ ὁοΟυ 861] ο 566 νυ θύμο ὑπο Ὺ 
στοῦ] ὍΘ 8016 ἰο βανθ ὑμ6 βῃλρ 'π ὑμβουθ᾽, ἁσὼ ἃσσι- 
τπςσκε ἐπ κε ςεπδιυσαεσοες ε τοῦχε ποῖ 
εἐφῸ ἐκεδσ. ἨουποΙΒ ὑγδηβουρὺ τϑϑὰβ ἁσὼ δῦ δι- 


ΙΝΤΕΒΟΘΌΟΛΤΙΟΝ Ἰ1Χ1Π 


ποχπε πὸ χὰ εἐπεσεπδίθτοσχε πχοὶ ἐροῦσι 
ἐεεδῦς. 

Αοὐβ χχυῖ!. 1. “ΤΉΘη τσ Κπου ὑμδὺ ὑμ6 πᾶῖὴθ οὗ ὑμ6 ἰβαπὰ 
νγὰ8 «οολιτη. 

ΧΧΥΪΙΙ. 18, “9 561164 ἔτοτη ἐμὺ Ῥ]δοθθ, γγθ ὀᾶτηθ ἀἰσϑοῦ νυ 
ἰο ΒΒοσίατα. 

ΧΧΥΙΙ, 16. “ΤῊΘ Βοϊκαθοπύδσομοβ σῶνθ ὑμοϑθ ὙῈΟῸ γγ6 18 
Ῥουπα ἱπύο ὑμ9 παπᾶ οὗ ἐμ δύόμοῃ οἵ ὑπ βο]1θυϑ. 
Ηϑ βοῃὺ δύσδΥ (οὐ, ρϑυτηϊ 64) Ῥϑὰ] ἰο τϑιιδὶπ ὈῪ Εΐτη- 
5017 τι ὑπο Βο] ἴον γΒῸ σαυδτάθα Εἰτα᾽, ἃποὸ ἐβδτοις- 
ταρχος ἴ ππετόσὴρ εἐτοοτῖ κεπλρχ ὼς τς 
αολτοῖ" δπδ πᾶσλος ἐτρει σω οαρε ΟΔΡΟΣΙ 
τς πεελιτοῖ ἐτοδρερ ἐρος" 

ΧΧΥΙΙ. 29. ΑΡουὺ ὑνγοῖνθ 11πθὸ5 οὗ ὑμθ ἌΡΡΟΣ ραᾶγὺ οὗ 
“01. 108 ᾶνθ Ῥθθῃ θαύθῃ διύγδυ. 


ΤῊΘ σθηθυαὶ τϑϑαὶὺ οὐ ἐῃθ οο]]δύϊοη 18 ὕὑο οοπῆσντη ὑπ 
ουϊάθπμοθ οὗ ὑμ6 Ἰαΐθν ϑ'δῃῖαϊς ΜϑΚ., οθὰ. ΒΟ γ μᾶνθ 
ιὐμουτύο Ὀθθη ἀθροπαθηῦ, πα ἕο θϑὑθ Ὁ] 18}} δ0}}} ἔασύμθυ ὑπ 
ΘΒδγϑοῦου οἵ ὑῃ18 νϑυβίοῃ ἃ8 ὁπ6 οὗ ὑπ Ὀοϑὺ δϑαύμουιϊθ8 ἴῸΣ 
{86 ἰοχὺ οἵ ὑπὸ Νουν Τοβϑίδιηθηῦ. Βαΐ, ἴῃ δαάϊθϊοη, ΟἿΣ 
Οὐάθχ 18 οἵ σγθαῦ ἱτηρουΐϑηοθ ἴου ὑπ6 δυϊάθῃμοθ ὑυΒ 10 ἢ 1τὖ 
σῖνθβ δ5. ὧο ὑπ ἂρ οὗ ὑπ ϑδῃϊιαϊο νϑυβίοι 1.861, ΤῈΘ 
ουγβῖνθ βουϊρὺ ΒΟ ἢ [ΟΠ ονγ5 ὑμ6 μα οὗ Αοβ οδὴ 6 ἀδίθα 
νυ ἢ Ῥγϑούϊοαὶ οουύαϊῦν, ἔγοτη οοτηρδυῖβοη υγὶῦἢ ἃ ἰΔΥρΘ 
ὨΌΤΩΘΥ οἵ ἀαίθα Οατθθῖκ ραρυτῖ, δροαῦ ὑπ τα α]6 οἵ ἐπ 
Τουγτῦῃ οθηθασγυ. ΤῊ5 ρον ἃ ἐδγηνΐηιιβ ατέθ φιυνθην ἴον 
μ6 ΒΙΌ]6 ἰἐδχύ, νυ οὐμουνσῖβθ οὔθ σου ὰ Πδυαϊν ἢᾶνθ 
νϑηὐαγοα ὕο ΡὈΪδοθ 80 θαυῖν, ὅϑ1ηδθ ὅΠ6 ομδγϑούδυ οἵ 6 τηἱ8- 
δ κ65 ἴῃ ὑπ18 Οὐάθχ (866 ρρ. χυἹι Ε᾿,, χχχὶ Εἰ.) 15 ΒΌ ἢ δ8. ο 
ῬΥΘΟΙ 6. ὑπ Ῥοββι ὈΠιῸ οἵἉ 108 Ὀθίπρ' δῃι οὐἹρὶπα] ὑγϑηβ]ύϊομ, 
1ὖ 15 ἔδῖν' ὕο ἀῦρὰθ ὑμαὺ ὑΠ 6 νϑυύβίοῃ 1561} τησβὺ, ἴῃ 811} ρυοῦδ- 
ΠῚ, μᾶνθ οοτηθ ᾿ηὗο οχὶϑύθηοθ Ὀθΐοσθ ὕΠθ δπᾶ οὗ ὑπ ὑμιγὰ 
οοηὐγΥ ; 8116 1Ὁ την, οἵὗὁἨ οοῦυγβθ, ΡῈ γοὺ οἱάθσ, Οὺὐ Μϑ. 
ὑμογυθίοσθ ὑθμᾶβ ὕο βυαρρουτέ ὑμ δυο ταύμου ὑμδὰ ὑμ6 


Ἱχὶν ΙΝΤΕΒΟΘΌΟΛΟΤΙΟΝ 


Ἰαΐθυ οὗ ὑπ ἀδύθα ὑμδῦ ἴᾶνθ Ὀθθη δββιρηθα ὅο ὑπ6 οὐἹρίῃ 
οὗ {π6 νϑυῃϑοαϊαν ΒΙΡ]6 ἴῃ Ἐρυρῦ. Α ἔυ]16ὺ αἰβουββϑίοη οἵ 
ὑπ15 ααθϑύϊοῃ 15. σίνθῃη ἴῃ δηοῦμοι ρᾶγὺ οἵ {18 Τηὐγοάπο- 
ὑϊοη (866 Ρ. Ιχχ ἢ). 


ὙΠ. ΤῊΗΕ ΑΡΟΟΛΔΙΥΡΒΕ, ΟΕ ΒΑΙΝΤ 90ΗΝ. 


ΤῊ ϑδμιαϊς ἰοχὺ οὗ 9 Αροοδῖίγρϑθ ρυϊηύθα ἱπ ὑπ18 
ψοϊτηθ 15 δαϊοα ἔσο ὑμῃ6ὸ ΜΗ. Οτἱθηΐαὶ 6808, ΒΟ ἢ τγᾶβ 
ζουπᾶ ἴθ Ὄρρον Ἐργυρύ, δπᾶ 15 πον ἰπ ἐμ Τ)οραυύτηθηὐ οὗἉ 
ΟὐἹθηΐαὶ Ῥυϊηύθα ΒοΟΒ δηὰ Μδηυβουρύβ. ΤῊ]Β τηϑηπβουρὺ 
οοηὐεϊηβ 86 ῬΦΡΟῚ ἰθᾶνθϑ, τηθαϑασίηρ 10 ἴῃ. ἰο ΤΌΣ ἴῃ. ἴῃ 
Βοϊρηῦ, δα ἔσο ὅξ ἴῃ. ἴο 6 ἴῃ. ἴῃ σα ; ομθ Ἰθαΐ δὺ ϑϑοῖ 
Θηα 15 ννϑηὐίηρ, ΤῊΘ ῬΔΡῸΒ 81:6 Ὠυτη ογθα Ὀν ᾿Ἰθὐΐθυβ, ἔγΌσα 
τὸ ἰο δ; ὑμ9 πύυτσηθοῦβ ο ἐμ ἢγϑὺ ἴουῦ ρᾶρθδθ ᾶνθ Ὀθθῃ 
ἰοτῃ οἵ, ΤῊ οο]οὺν οὗἨ ὑῃθ Ῥῶρϑὺ υβϑᾶ ἴῃ ὑπ τιδηαβουρῦ 
ΤΟΒΘΙ.Ό]68 ὑμαὺ οὗ ἃ ἸΙρῃὐ-οο]ουγοα ῬΑΡυταΒ; ὕΠ86 ῬϑΡΘΥ ἴδ. 
ὑΠ1οἸκ 8δηα νγϑύθυ 11Π65 ἃΓ6 ΟἸθαυ]ν ν]81016 ἴῃ 10. Εδοῃ Ῥϑρθ 
οοηὐδίηβ ΟὯ6 οοἸατηη οὗ τυϊθϊηρ' οἵ 29 οὐ 236 Ἰἴηθ8. Α ἴθιν 
Ἰοῶνθθ 816 ννδίου-ϑύδὶ θᾶ, δῃᾶ [0]]1. 1- 86 τοῦθ ΟΥ 1685 
ἀδτηδρθα δὖὺ ὑμθ ἰορ. Τὴ τιϑηυβουιρῦ 18 υυϊὑΐθη ἴῃ ἃ ἤπ6 
Ῥο]Ϊά μαπᾶ οὗ ἐμ ὑνϑι ἢ οοηύασυ (866 Ρ]αίθ Χ);, Ὑνο 
ῬΔΙΔΡΎΘΡΩΒ μᾶνθ ἰΔΥρΘ, οΥπμδτηθηὐδ] 1Π101815, ἴῃ νυ 16 ἢ. ὑῃθγΘ 
806 ΤΟΙΏ8 1:8 οὗ ἃ τϑᾶ οοϊοαν, θαὺ ὑπ σγυθδῦθυ. πασηθοῪ οὗ {6 
1ηἰ01815. δὺΘ ἴπ τηοπορΏγοιηθ. Ομ [0]. 18 (ρ. ΔΗ) ἰΒ ἃ 
ἀγανῖηρ ἴῃ ὈΙΔΟΙ δα τϑά, συ βῖ ἢ 15 ᾿Ἰηὐθηαθα ἕο τϑργθϑθηῦ 
ὑπ “σουιδῃ οἱούμοα τὶ ὑμ6 βυπ᾿ ἀθβουϊ θα ἴῃ ΟἤΔΡ. 
χὶϊ. 1. Ηδῖ Ποδά 18 ϑηνϑὶορϑα ἴῃ ἃ γϑᾶ δηα Ὀ]δοὶς βῃαν, 
διηἃ Β6Ὶ τηουδῃ 18 οΘονογθᾶ ; οὗ Π6Ὶ ἴδοθ ον ὑπ8 ποθ δηᾶ 
ΟΥ̓ΘΒ. δΥΘ ὙἹΒ1 016, ΤῊΘ τηδηυβουιρὺ 18 ιὐπουῦ ραπούπδίϊος 
ἐβγουρμουῦ, ἀμ Ῥϑυϊοαβ ἃγθ ἱπαϊοαύθα Ὀν ὈΪΔΠΚ βρϑοθβ οἵ 
νϑυγίηρ' τ], ΤῊΘ Βῃοσὺ 11Π65 ΒΟ ἢ ἃγθ ἀβϑαδ}]ν τυ υῦθῃ 
ΟΥ̓́ ἀφ, τ, δη οὐμοὺ Ἰούνουβ ἃΥΘ υγϑη ϊηρ ἴῃ ἃ ὙΘΥῪ ἰδυρθ 


: Πγγο ρᾷρϑβ οὗ ἐπὶ58 Μ5. βᾶνθ Ὅθθῃ γϑργοδαοθα ρῃοίορυαρ]- 
6811ν ἴῃ Ἐπιϑίδ 8611, Ζρηέ 47) Ἐρυρί, Ρ. 109. 


ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ Ιχν 


ΠΌΤΩΙ οὗ ο8865.. ΤΠ ἐοχὺ οἵ ὑπ ἀροοδίυρβϑ ἰπ ὑῃ15 ΜΆ. 
ἰβ. οοτηρ οί σιὺϑῃ ὑπ θχοθρύϊοη οἵ νν. 1-ὃ οὗ. οβδρ. 1 δθὰ 
γν. 1δὅ--2] οἵ οἴδρ. ΧΧΙ]. 

Α οο]]ούίοι. οὗ ὑπ Οορύϊο γϑυβίοῃ ρίνοπ ἴῃ ὑμ15 ΜΆ. 
νγῖ Ῥγοῖ, Θουύουβ ὑθχὺ ΒΡ} ]165 ὑπ [Ὁ ]οσίηρ: 


ΟΒδρ. 1. 1ὅ. ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, Οορύ. εἶπε τ οὐσφόσειτ 
“π ὄδρωτ, “ΠΚ6 Ὀγδββ οὗ Ὀγαββ᾽. 

ἷ, 18. καὶ τοῦ ἅδου -- «εὐ διαεῖττ, “πα Ατηθηὺ᾿. 

1.1. ΤΏΘΓΥΘ 15 πὸ ἀγροῖς Ὁ πσιὶ παοεῖς, “ὑμ9 Τιοτά᾿. 

ἰϊ. 2. τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους, Οορύ. διτοῦι ἡ εἰι- 
ἁποστολος, “σγ1ὸ 81Γ6 Δροβύ!θβ᾽. 

11. 2. καὶ οὐκ εἰσί, Οορὺ. τρόοῖτε δὺς πτέ, “ΒΟΙῚΘ ἐμ Ὺ 819 
ποὺ᾽. 

1.. 4. κατὰ σοῦ, Οορύ. φεπποσι ἐΡΟΗ, “βοιὴθ 11{016 ὑπ πρα 
ἀραϊμδὺ ὑμ6θ᾽, 

ἰι, 7. τοῦ Θεοῦ, Οορύ. «« πὰ ποῦτε, “οὗ τὴν Οοά᾿. 

11, θΘ. ᾿Ιουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσίν, Οορύ. ποι 
φεπιοσλδι ποτε δῖ τε, “76 ΔΓΘ 6078, ΒΟΙῚΘ ὑμον 
816 ποὐ᾽. 

1. 18. ΤῊ Οορύϊο ἄοοθϑ ποὺ τηθηύϊοι ἀπύϊρδϑ, πα γϑδάϑ: 
“ἼΤΒοὰ Βαϑὺ Κορὺ Βο]ἃ ὍΡΟΙ ΤΥ πϑῖηθ, ὑμοὰ μαϑὺ ποὺ 
ἀθῃϊοα τὴν ἤαϊύῃ, πὰ ἐμπουὺ αἀϊαβὺ βύδπα ἔσντη 'π ὑπ 6 ἀδγ8 
ἴῃ ΒΙΘῊ τὴν [αι] τηδυῦνΥ σσὰβ Ραὺ ὑο ἀθδύῃ διηομρ' 
γοὰ ; ὑμθ ρῖδοθ 'ἰπ σοὶ ὑπ ἐβσοπθ οὗ ϑαύδῃ 18 
βοὺ ἂρ΄᾽. 

ἷ.. 14. Βαλαάμ -- δδίλδρδια:. 

1ϊ. 17. Ὑὰ βῃου]ὰ ὀχρϑθοὺ χε οὐ πὲτ ερε πεπιῖδ ὼ 
Αὐοοος ἢ ΠΕΠΗ ΔΗςΙΔ. 

ΤΉΘΓΘ 18 πὸ Οὐκ ἴον ετρειζοσ δε, “ὑο οαὐ᾽. 

1. 17. ψῆφον͵ (ορύ. τσ ῷος. 

11. 19. πλείονα, Οορύ. τταιδιδισ', “σγθαύου᾽. 

11. 20. τὴν γυναῖκα, Οορύ. τέεερ τανε, “ὑμ6 σνγοτηδη᾿. 

11, 30. ἡ λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν, Οορύ. “πο Βοωῖῦι οὗ 
ΒΘΙΒ6] 7, 1 δὴ ἃ Ῥσορμού᾽. 

Ἢ 


᾿κνὶ ΙΝΤΒΟΌΌΟΛΤΙΟΝ 


ΟὨΔΡ. 11. 29. Οορύ. “ἰο τοροπῦ οὗ μον Τογπιοαύϊοπ᾽, ΤΏΉΘΙΘ 18 

0 Θαυϊνα!οπὺ ἴον καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι. 

1ϊ, 22. ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς, Οορύ. “ οὗ ΒΟΥ ποΥϊκθ᾽, 

ἰϊ, 27, Οορὺ. “ἢ ἃ τοῦ οὗὨ ἴσο, δῃὰ ἢ 8881} Ὀσϑδκ 
ὑβϑῖὰ 885 {10 νθ85615 οὗ ὑμ6 ρούῦοι ἃ: βιμδϑηῃθα, Ὀγϑα ΚΙ ρ’ 
ὑμθτα δοοογάϊηρ ὑο αῦ 1 τηγβ61 μᾶνθ τϑοοὶν θα ἔγοτα 
ΤΩΥ Βαύμου᾽. 

1ῖ, 29. ὅ'ϑο ποῦθ ὅο σϑυθθ 17, 

1, 4. ὀνόματα, Οορῦ. “τηθπ᾿, πρῶ 446. 

11. 8. Οορύ. “ἔον 110016 156 ἐμ! ν βύγθηρίμ᾽, 

111,11, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου, Οορύ. “ΚΘορΡ ΒοΙὰ 
οῃ. ψμδὺ 18 'ἰπ ἐμ γ μπᾶ, ὑμαὺ ποὐμΐπρ' ὑμογθοῦ [Ὁ]] οαὐ᾿. 

1, 12. Οορῦ. “ὑπ ποὺ ϑογαβϑαίθια πο οοιαθίμ ουαὖ οὗ 
Βοανθῃ᾿. 

111. 14. ὁ ἀμήν, Οορύ. πῷδιατηπ|. 

1... 17. ὁ ταλαίπωρος, Οορύ. πτδἌσ πορος. 

ἦν. 1. Οορύ. “ὑπὸ ὑμβίηρβ τβῖο 58.811 Ὀ6 νος ὑμοβθ᾽. 
δεῖ 15 ποὺ ὑσδῃβ]αὐθά. 

ἷν. 8. σαρδίῳ, Οορύ. εἀθαιπος; ἧρις, Οορύ. οσοειν, 
“Πρμύ᾽; ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ, Οορύ. “10 γγχᾶβ 1 
ἃ Βαγ 0. ᾿. 

ἵν. 8. Οορῦ. “ἔγνοια ὑμὶν οἷανγβ τουπᾶ δρουῦ ΠΟΥ το γ0 
Β]1οἃ τὴ ΘγθΒ ἴῃ ὑπο ἰμβι ἀθβ᾽. 

ν. ᾧ. κηρύσσοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Οορύ. “ΒΘ οΥγοα οαὖ ἔνθ 
ὑὐμηθβ σὺ ὦ Ἰουα νοϊοθ᾽. 

ν. 6. “Οορύ. “Βονθὴ ΘΥ685, ὙΥΒ1Οἢ ἅτ 6 βθύθῃ βριυῖβ οὗ 
Οαοά᾿. 

ν. 11. Οορύ. “{μ6 6] άθυβ δῃᾶ ὑπ ᾿ϑαβύθβ᾽. 

ν]. 2. Οορύ. “1 βωνν, δῃᾷὰ Ὀϑμο]α᾿, 

νὶ. 6. Οορύ. “ἃ τηθᾶϑαγθ οὗ συ ῃθδῦ ἴον ἃ βύδύθυ᾽". 

νἱ. 9. Οορύ. ογητὺβ “1 βϑυν᾿. 

νὶ. 12. Οορύ. “δηὰ {Π6 πηοομ Ὀθοϑιηθ Ὀϊ]οοᾶ᾽᾿. 

νἹ1. 18, Οορύ. “γὙἜο δ: ὑῃ8βθ᾽ ἢ 

χΠ, 17. Οορῦ. “ὕμ8 Ταῦ. .. 888}} σὸ νι ὕμθιη, 8}8}]} 

Ραβύασθ ὑμθηι, ἃ 8}}8}} σιαϊαθ ὑμϑια ὕο {116 ξοηὐδίη᾿, ὥα. 


ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ Ιχνἢ 


ΟἸδρ. νυ]. 7. Το Οορύϊς μὰβ πὸ δαυϊναϊθϑηὺ ἴον καὶ πᾶς 
χόρτος χλωρὸς κατεκάη. 
νἱ, 18. Οορὺ. “βαγίηρ τὺ ἃ Ἰουᾶ νοΐοθ, ὅοθ, ὑμυθθ 
ὑϊταθβ᾽. ᾿ 
ἶχ. 11. ἙἙβραϊστὶ ᾿Αβαδδών, Οορὺ. «ε- «τ“πτὸ εὔφαδιο 
δδττωμ, πολλύων, πεττὰΕο. 
ἷχ. 16. Οορό. 10000 χ 10000 ὑνῖοθ. 
ἷἰχ. 17. θειώδεις, Οορό. ΘΗ, “ Ρ᾿ὐοῃ᾿. 
ἰχ. 90. τὰ δαιμόνια, καὶ τὰ εἴδωλα, Οορῦ. “ὑμ6 ἀθτποβ οἵ 
θο]ἃ μὰ βνοῦ. Τῆθτο ἰδ πὸ θαυϊναὶθηὺ ἴῃ {86 
Οορέϊο ἴοσ τὰ εἴδωλα. 
ἷχ. 31. οὐ μετενόησαν, Οορύ. 4«.1π οὔὐκφε. Τῃδ βουΐθο 
ἔουσοὺ ἐΌ ΗπΙβ ὑπ νγογὰ φφετδτοι. , 
ἶχ. 31. φαρμάκων, Οορέ. τῆ, “ Θπομδηύμηθηὐβ᾽. 
ΤῊΘ Οορέϊο 88 πὸ ϑαυϊναϊθηῦ ἴον οὔτε ἐκ τῶν κλεμμά- 
των αὐτῶν. 
χ. 3. βιβλαρίδιον, Οορὺ. οσ“κωω 4:6, “ἃ Ῥοοϊ᾽. 
. 3. ἐπὶ τῆς γῆς, Οορὺ. ο᾽ ΟοὔἜἌΡο, “ὁπ. ἐμθ βῃογθ᾽. 
. 4. ἔμελλον γράφειν, Οορέ. “1 νγᾶϑ Θοταΐπηρ' ὑμαὺ 1 τηϊρ ὺ 
τῖθο ὑπὸ ὀπὶπρθ συ βῖο ἢ 0Π6 βου θη ὑμυ που βαϊα᾿. 
χ. 6. Το Οορέϊς δἀᾶβ “Ατωθπ᾿ δου “ΤῸ ουὸσ διὰ 
Θγοσ᾿. 
8. ΕῸΥ καὶ λέγουσαν ἰμ6 Οορύϊο ΒᾶΒ πὸ φαυϊνδ]θηύ. 
. 9. Οορύ. 1 σπτιοπὺ ὑο ἐμ δῃῆρθὶ), ῃθ βαϊα ὑο τηθ, “ Οἷνθ 
τὴ6 {86 Ῥοοκ ᾿᾿. 
χὶ. 9. ἔκβαλε ἔξωθεν, Οορύ. “ οαϑὺ 1ὖ ὈομΙπα᾿. 
χὶ. 8. τὸ πτῶμα, Οορύ. πττε πεσε 4ηδ. 
χὶ. 9. πτώματα, Οορύ. πεσεω 498. 


Χ. 
Χ 


ΚΝ 


χὶ. 18. ὀνόματα ἀνθρώπων, Οορύ. “ οὗ πιθη᾽. 

χὶ. 18, τῶν νεκρῶν κριθῆναι, Οορὺ. “ἰο υᾶρα ὑπ ᾿ἰνίηρ 
δα ἐμ ἀθδᾶ᾽᾿, 

χὶ. 19. ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, Οορύ. “ ἔγοτη Ποανθη᾽. 

χὶϊ. 1ὅ. Οορύ. “ ὕο τιᾶῖκο 1ὖ (1.6. ὑπ Υἱνϑυ) βυγι]ονν ΒοΥ᾽. 

χῖΐ, 7. ΤῊΘ Οορύϊο μδ8 πὸ ϑαυϊναϊθηὺ ἴον καὶ ἐδόθη αὐτῷ 
ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων, καὶ νικῆσαι αὐτούς. 


Ἰχνε ἹΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


ΟΒδΡ. σι. 10, Οορύ. “Π6 ψο β]ανγθὺῃ υυῦῃ ὑπ βυγοσα 588}] 
Ὀδ 5]6ῖπ Ὀγ ὑμ6 βυνογα᾿᾽. 

ΧΙ, 11, ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, Οορῦ. “ δΘογηϊηρ᾽ ᾿ηἴο ἐπ 568᾽. 

ΧΙ. 1ὅ. ΤῊΘ Οορύϊο μδ5 πὸ ϑαυϊναϊθηῦ ἴου τῇ εἰκόνι. 

ΧΙ. 18, Οορῦ. “δ γψγῆο μαύϊι υπάογβίδπαϊηρ, ἰοῦ μΐμτη οουηῦ 
6 παστοῦ οὗ ὑπμ6 πϑῖὴθ οἵ ὑμθ Ὀρθαϑὺ; ἴου. 1ὖ 15 86 
ΠΌΠΟΙ οὗ ἃ τηϑῃ, 1 τηϑκοῦῃ 51Χχ Ὠππαγθα, Β1Χ, βιχύγ᾽. 

χὶν. 16. ΤὴοΘ Οορύϊε μἢδβ πὸ θααϊνγαϊθϑηὺ ἔου καὶ ἐθερίσθη 
ἡ γῆ. 

χίν. 18. Τὴο Οορύϊο ἢδ5 ἢο θαυϊνα]οηῦ ἴον τὸ ὀξὺ. 

χν. 8. δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, ὁ βασιλεὺς τῶν 
αἰώνων, Οορύ. “τἱρηιύθουβ δηα ἔσθ ἃ ΤῊΥ σου β, δπὰ 
ΤῊΝ σγᾶγ8 δ: θυϑυϊδβύϊηρ (}). 

χν. 4. ὅσιος, Οορύῦ. “ΒοΙΥν δηὰ τἱρηύθουβ᾽. 

χνυ, ὕὅ. ΤῊΘ Οορύϊος Π88 πὸ δαυϊναϊθηὐ ἴον εἶδον καὶ. 

χν, 6. Οορύ. “ν ϊΐθ ο]ου σ᾽. 8.66 βουΐουβ ναυϊδηῦ. 

χυ]. 1. ΤῊο Οορύϊο μᾶβ πὸ ϑαυϊγαϊθηῦ ἴον εἰς τὴν γῆν. 

χνὶ. 16. Το Οορύϊο μδϑ πὸ θαυϊνδ]θηῦ ἔου εἰς τὸν τόπον. 

χυὶ!. 4. καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ, Οορύ. “ ἃπὰ ρο]ά᾽. 

χυὶὶ. 4. λίθῳ τιμίῳ, Οορύ. “ὑτὰ βΒύομοβ᾽, 1.6. “υϑδ] βύοπϑβ᾽. 

Οορύ. παπῆδρ, “δηὰ ὑπὸ ὑμίπρβ οἵ ὑπ ϑαγί μ᾽. 

χυῊ. ὅ. Οορύ. “ΤΏΘΥΘ σγὰβ ἃ πϑτηθ οὗ τουβϑύθσυ υγεϊυῦθῃ. 
ὍΡΟΙ ΒΟΥ ογθμῃθδά᾽. 

χυἱ!. 6. ΤῊΘ Οορύϊο 8 πὸ θαυϊγαϊθηὺ ἴοσ θαῦμα μέγα. 

ΧΥΪΪ. 18. οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσι, καὶ τὴν δύναμιν καὶ 
ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ διδόασιν ἰΒ ποὺ γοπάοτοα ἰπ 
{86 Οορύϊο. 

χνυὶ!. 14. Οὐορὺ. “ἴον {86 Τιογὰ 15. οὰν Τωογὰ᾿. 

χνΐ!. 1ὅ. Οορύ. τπολις, ἃ τοϊβύακϑ ἴοσ τπόρ πη (ἡ πόρνη) 
λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶ καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι, Οορύ. “ῬΘΟΡΙΘ68, 
δια ὑσὶ, ὡῃα οηριιθδ᾽. 

χυὶ. 17. τὴν γνώμην αὐτοῦ, Οορὺ. “ἷβ σῖθῃ᾽, «ε 
πειιοσωθ. 

χΥ]]. 18. Οορύ. “Βανΐπρ ἰπ ΒΘΡ ὑπ τίθμο98 οὗ ἐμ Κίῃρβ οὗ 

εὐλθ ϑαγθ᾿.. 


ΓΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ Ἱχὶχ 


ΟΒδρΡ. χυἹ. 2. ΤῊΘ Οορέϊο μὰ5 πὸ ϑαυϊγαϊθηὺ ἔοσ φυλακὴ. 

ΧΥΙ. 8. Οορύ. “ΒΥ ἐπθ νὶπθ οὗ ἐμ υγαίῃ οὗ μοὲὺ ἔοσηΐ- 
οδύϊομ 811 πδύϊοηβ ἢᾶυθ [8116 ᾽. 

ΧΥΪΙ. 7. ΤῊΘ Οορύϊο μδ8 πὸ θαυϊναϊθηὺ ἔον βασίλισσα. 

ΧΥΙΣΙ, 18, ΤῊΘ Οορύϊο μδ5 πὸ θααϊνα]οηὺ ἴου καὶ σῖτον. 

Οορῦ. “διηα ΠοΟΥΒ65, δηα τὰ]65, δμα οϑιη6]5, πα ομαυϊούβ, 
δια βουνδηΐβ᾽. 

ΧΥΙΪ. 14. καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο 
ἀπὸ σοῦ, Οορίύ. " δηὰ τηϑὴν στοῦ ἀ 9] οδοὶθβ τὸ ἀθϑυγουθα, 
8ιηα 5}}8}] ΠΟ τῆοσα 6 ἕουπά᾽, 

ΧΥΠ]. 16. καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ, (Ορύ. “ἀπὰ ρο]α᾿. 

ΧΥΙΙ. 17, καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον πλέων, Οορύ. “δπα ἐποβθο 
ὙΠΟ 581] οὴ ὑῃ8 Υἱνϑυβ᾽,. 

ΧΥΙΙ, 18, Οορύ. “Υ Βαῦ 18 ὑμβθσθ ὑμῶῦ οδὴ 6 οοιηραγθα ἴο 
ὍΠ15 σγοαῦ οἰύν, νυ βου 411 8 ῬΌΨΘΥΠΟΥΒ ἢν ὈΘΟΟΙηΘ 
το ὃ Απαὰ ὑμουὺ οαϑὺ ἀυδὺ οὐ ὑμὶν ποϑάβ, ὑμθν ΟΥὟῪ 
οαὖ, 6 “66Ρ, ὑμθὺ τηουση, βαυῖηρ, ἾοΘ, σσοθ, ὑο ὑμ6 
στοῦ οἰδγ, ἡ ΒΘγθίη ἤδυθ Ὀθοοσὴθ τἱοὴ ὑμοβθ ψῃῸ δα 
Βῃ105 οὐ ὑῃθ βθ8 ὑμγοιρῇ 1ὑβ ΤἹΟΠ6Β; ἴῸΣ ἴῃ ὁμ6 ΠΟὰΥ 
ἴῦ Βαύῃ Ὅθθη Ἰαϊὰ νγαβϑύθ᾽. 

ΧΥΠ]. 22, αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν, (ορὺ. “Βίπρουβ μὰ 
ὑχατϊηρούβ᾽. 

ΧΥΪΙΙ, 22. φωνὴ μύλου, Οορύ. φφοοῦ 4“ “"δ' ΔῊ. 

ΧΙ]. 285. ἴῃ ἐμ Οορύϊο ῬὈγϊάθ δπὰ Ὀυϊάθρτοοιη 806 
τηϑηὐϊοποα Ὀοΐογθ ὑπὸ Ἰσμέϊηρ οὗἩ ἐμ Ἰδτωρ. 

χῖχ. 8. καθαρόν, Οορύ. “1ῦ γγχὰ5 ΒΟΥ. 

χῖχ. 9. Τὴ Οορύϊο 88 “ἔθαϑὺ οὗ μθο ῬὈγίάθ οὗ ὑμ6 
Τδιηθ᾽. 

χῖχ. 10. Οορύ. “ὅοβαὰβ ὑμο Ομ υῖβυ". 

χῖχ. 18. Οορύ. “ἐουομοα πῖ Ὀ]οοά᾿. 

χῖχ. 19. ἐπὲ τοῦ ἵππου, Οορὺ. “οπ ἐμ ψ ἰΐθ Βουβθ᾽. 

ΧΧ. 8. πλανῆσαι τὰ ἔθνη, Οορύ. “ο ἀθοοῖνο. ὑμ6 που]ᾶ᾿. 
ΤῊ Οορύϊο μδ5 πὸ δαυϊνα!θηὺ ἴον τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσι 
γωνίαις τῆς γῆς. 

Οορύ. “ο σαύμον ὑορϑύμου ὑο βαύν]6 αορ πὰ Μαρὸρ ἔγοια 


Ιχχ ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


Π15 τηουπέδίη οὗ ὑμ6 δουηον οὗ ὑμ6 θαυίβ, ἔμ ὺ δῖϑ 11 
ὑμ6 βαπᾶ οἵ ὑπ βθδ᾽. 
ΟἸμδρ. χχ. 9. Οορύ. “ἢτο ουαὖ οὗ πϑανϑη ἴτοιη αοα᾿. 

χχ. 10, Οορύ. “ὉΠ 6. 5}114}1 ποὺ ὑδίκθ γϑϑὺ ἴῸΥ θυϑὺ δῃᾷ ουϑυ᾽. 

χχὶ. 6. Οορύ. “Ηθ βαϊὰ ἕο τηθ, 1 δῖ ΑἹρῇῶ δῃά Οτηθρϑδ᾽, 

ΧΧΊ, 11. κρυσταλλίζοντι, Οορύ. “1ὖ νγᾶβ {Πτ6 ἃ ογγϑύδ]᾽". 

. ΧΧΙ, 12, τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, Οορύ. “ἃ ΒΙρἢ τὑν8}}᾿. 
Οορύ. “1ὖῦ πᾶ ὕνγοϊνθ ρϑύθϑ, ὕμϑυύθ ὑσϑύθ ὕνγθινθ δηρῸ 5 Οἢ 
ὑμ6 σαύοβ᾽. 

ΧΧΙ, 18, χρυσίον καθαρόν, Οορύ. “ᾳοοά ροΙ!ά᾿. 

Χχὶ. 19. σάπφειρος, Οορύ. ἐἀππιρος ; χαλκηδών, Οορύ. 
ΧΡ ΧΉΔιοΙ ; σαρδόνυξ, Οορύ. εροστς ; χρυσό- 
λιθος, Οορύ. χῬυεολιιθος ; τοπάζιον, Οορύ. τοπὸ- 
“ἴοιῦ ; ὑάκινθος, Οορύ. οσδισιθιύποι. 

χχὶ. 9. Οορύ. “ὑμογὸ 58.8}} θ6 πὸ πὶρῃὺ ὑμοτθ᾽. 


ΤῊΘ ΤΟ]ονηρ' οχύγϑοῦβ ἔσουη ὑμθ ὑθχὺβ οἵ ὅθ ΑΡοοδΙυ056, 
ῬΡΙΠΒηθα Ὀν αουββοη, Οἴδβοδ, δηα 1) ο]αρογύθ ἔσοιη ὥϑμϊαϊο 
ΜΒ5. οἵ ναγίουβ ἀδύθϑ, ν}1}} ]πδύγαῦθ ὑπ οχύθηῦ δηα ἀθρτθθ 
ἴῃ 16} ὑμθθθ ὑθχὺβ νΔΙῪ ἴσχοι ὑμ6 ἰοχὺ οἵ ΟΥἱθηίαὶ 6808. 


ΒΟΥ ΝΞ, ΟΥ. οοὔ. 408. 


(Η. ὄουβθοη, δέμᾶϊα Τ)οοϊοσῖοα, 
Εδϑο. 1; δῃηά ΒΟΟὟΥ. Ε΄. Οὐ ΠῚ, 
Οαἰαΐϊοσιια 9,.,Σ Οορίϊς Μδ85., 
Νο. 142, Ρ. 29.) 


ΟΒδρ. ἰν. 1 ππαπποὰ πὸτ 
δον εἐὐρὸ εἰοσηπ οἷ᾽ τπε 
ὅσ τιηορπ’ πολι ἐπταῖοωτας 
εροςἴϑε πονοδαπτσς ἐσιιδκε 
πᾶχλλδὲ ΕΟ ὦ αταλος ΣῈ δάῖοῦν 
ἐφρὰῖ ἐπεῖαλα τατοδῦοε ἐπετ- 
ποίπωπε απποὰ πὸ: 


2 ἤἄτεσπουν οἴϊπσωπε οἷς 
πεππδ ἁσὼ εἰς ὁθητε πεῦπ 
ονϑροπος εἰπὴ ἐορὸτ οἵ τπε 
ερε οὐὰ φαῖοος οἵ πεϑροπος " 


Βονδῖδεα ΜΙ 5. ΝΟ ΙΧ ΧΥΙΙ. 


(Βεαϊοϑυσνὶ, Τγαρηνομέα, ἴονα. 11], 
Ρ. 462.) 


ΟἸδρ. ἰν. 1 αἹαἰπποὸὸ ποῖ 
δατὰσ εὐρὸ εὐἰοσὼπ φορὰν ὁπ 
τπε "ὅσ τπρπ πολλὴ πτὰι- 
σωτας ἐρος " πϑε πουςδλπισς 
εσί!δκε ππκλλδι ἐσκ ἄκακος" 
χε δέον εορὸ: επειδεδ 
πτὰτοδῦοη ἐπετπδίηωπε απ- 
τσδ πῖδι, 

2 πτευποῦν δππωπε οας πετ- 
τὸ δἃϑὼ εἰς φηητε πενπ 
οὐόροπος ΜΗ εορδι ὁπ τπε᾿ 
ερε οὐδὸ φλῖοος οι πεϑοροπος 


ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 


8 δύω πετρδέιοος εἴειπε 
ποορᾶσῖς ποσωπε πἴδοπις 
ἃσὼ ποδρδῖπος : ερε οὐοειπ 
κωτε επεϑθροπος εἰ πϑε 
ἄσπιπε πουσλρλειπος " 

4 δυὼ ερε χουτδατε πορο- 
πος ασπκωτε τεπεϑροπος " ἐρε 
φὲ πρεσπστερος φϑιοος οὶ 
πποόυτδῖτε ποροπος ἐὐσΌολ ες 
πρεποοῖτε οὐωδῖη ερε φεπ- 
πολι ππουὰ οὐχπ πεύδπησε" 


δ δὼ πεῦσπὴσ εὖον φας 
πεϑροπος πσι φεπδόρησε παῖς 
φεπσαη πὶ φεποροσῦδοῖ εἐρε 
σαῦιεε Δ λδανπὸς πκωρτ κοῦ 
ἀχπέλλτο εὖον Ξτπείϑοροπος 
ετε πὸΐ πεππδ πεππουτε 


Θ ὅσω ἄσπεέδιτο εδολ Ξτπε- 
ϑροπος πεοῦυῖ ουὐϑδλδςοοὰ 
προδδασηειπ εἐσεῖπε πουκρυ- 
στα Ἀοο: ἄσὼ πτάῖῆητε κτπε- 
Θροπος παὶ πείκωτε πεῖ 
“τοου πζωοπ εἐσακερ δῦδν 
ΦΙΘΗ δϑὼ φιπαϑου " 

Ἄ 7 πιπορπ’ πζωῦ ε{ειπε ποΥν- 
ΝᾺ παχερόπὰν πζωοπ εἥειπε 
πουαάλδςς " παδεοιολατ πζωοπ 
εἰο πθε πουφο βρωλιε" παιεο- 
ττοοῦυ πζωοπ εἰεῖπε που- 
ἄετος ΕἼΡΗΝ 

8 ὅσω πείτοονυ πζωοπ 
πεσῖτε ποῦὰ πούϑὰ ἥτϑῖοοῦν 
σοοῦυ πτπο οτ πεσειειὸ πεπεν- 
κωτε ἔσάκερ ὅδδλ πεπευσροσυῦτ: 
ἀσὼ ἀξεσκδτοοτοῦυ εδοκλ ττπε- 
φοοῦυ πὸ τευ ίπη εἐὐζὼ πτεῖος 
εῈεὶ οὐδοῦ τουδοῦ ουδοὰ 


πσι πκοεῖς ππουτε : ππαπτω- 


Ιχχὶ 


8 δὼ πετραδιοος εἴειπε 
πϑοορᾶσις πουύωπε πιδόπις" 
ἀσὼ ποδρῖπος " ἐρε ουοεῖπ 
πωτε εἐπεϑροπος " ξιδ ποὲ 
Ἄσπεῖπε ΠοΟσΟλλΔΌΔΕΤτοΟς, 

4 δϑὼ ερε χσουτδῖτε πϑρο- 
πος ἀτπὼτε ατπεϑροπος" 
ερε χουτδετε χεπρεσύδτερος 
φιλοος ούχπ πεϑροπος" εν- 
ΘΌΟΝε πρεπροῖτε πουδσύϊη " 
ερε φεπηδοιν ππουὸ οὐχπ 
πεσάπησε "Ἢ 

ὅ ἄϑὼ πεύυπὴν εὖονλ οϑες 
πεϑροπος πσιὶ φεπῦρησε ""π 
φεποη 5 αἴ φεπορουνδῦδτι" 
ερε σαι πλδοπὸς ππκώρτ 
οσο ἀἥπελιτο ΕὖΟΝ πτπε 
Θροπος ετε πὸ πε πεππδ 
ἀχπποῦτε. 

Θ. ὅσω ἅσπεδλιτο εθοκ κ:πε- 
ϑροπος πεῦπ ουσϑδλδοσὰ πὸὰ- 
δασδεῖπ ἐσεῖπε που ρυοτδᾺ- 
Ἀος ὅσὼ πταλητε ἀσπεϑροπος 
Πρ πείκῶτε πεῦῖ ετοοῦυ 
πζώοπ ἐϑάλὲρ πόδ Ὰ φιθη ὅσὼ 
φιπᾶφου. 

7 πιπὼρπ πζωοπ εεπεῖπε 
ποϑάλοσι πλκεροπὰν πζώοπ 
εἴεῖπε ποϑλλδος " παλεριί!οδετ 
πζωοι εἰ προ πρωϑλεε" 
παλέράτοου πζωοσ εἰεῖπε 
ποσδῖτος ΕΕἸΡΗΝ. 

8 ἃσὼ πείτοου πζώοπ 
πεουῖττε πουϑὰ πουϑὸ ἀταλοου " 
σοοῦυ πτπῷ χε ππεσειὼ πεπεν- 
πῶώτε εὔαλκεὲρ πῦδᾺ χσπευρουπ᾿ 
ἀσὼ αλεσπκδτοοτοῦυ εὐολ κτπε- 
φοοῦυ απ τεύσίθη εὐ ἄτατος 
“ε τουδαδ᾽ τουδὸδ' οσδδδ" 
πσιὶ πχοεῖς πποῦτε ππδῖῖτο - 


Ιχχὶ 


Ἐρδτωρ᾽ πετίποοτε ἀσὼ πετε- 
πειιοοπ᾽ πετπην 

9. ὅσὼ ερίσὰπ πζώοιπ ἰτε- 
πεοοῦ πᾶὶ πτὸὰϊτο πῆς τεῦυ- 
“Δριστιδ : ἀσπετρόιοος εππὶ 
πεϑροπος ετοῖῦ τ|ὰ πιεῖτερ 
ππτεπερ " 

10 ᾿παυπᾶρτου πσὶ πκου- 
ταῦτε τεπρεσόστερος ἀσπεϑετο 
εὐονλ πεπετραεοος οἱ πεϑρο- 
πος ποεουώτῃῖ πεπετοιῦῦ τ 
πιεέπεὲρ ππιεπερ: δὼ πεε- 
ποῦσχε Πππευκλοαε. πσπεέϑετο 
εὖονλ ἥτπεθροπος εὐσὼ 
Ἄκαλος : 

11 κε κασπίῃ!. πκοεῖς πεπ- 
ποῦτε ἐπὶ ἄσπεοοῦυ πῖς πτὸῖο 
πε τόρλὶ κε ΠΤΟΙ ΚΟ Τ πεὸ 
πιλὰ : ὅθ ἐσ οοπ ἀσὼ πτὰτν- 
σωπτ ετῦε πεκόσώϊθε " 


ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 


ἘΡΔΤΟΡ ᾿ πετιθοοπ" δισὼ πετε- 
πειίηοοτι ἀσὼ πετπῆσ. 

9 ὅσω εριπὰπ πζώοπ ἢ τὸ- 
πεοοῦ 4“, πτδεῖῦ “ τεῦ- 
ἀρεστὰ ἀτπετροοὸς εαεὶ 
πεϑροπος ἕτοῖῷ τπὰ πιεπερ 
ππιεπερ. 

10 ττυπδρτου ποσὶ ππκοῦυ-᾿ 
ταῖτε πεπρεούτστερος σπεέϑετο 
εἴονλ πτπεύραεοος ουχᾶς πε- 
Θφροπος " ποεουώττ πεπετοπῷ 
τὰ πιέπερ ππεπεο" ἃ σὼ 
ποέπουῦχε ππευπλοες πεπεϑι- 
το ΕὐοᾺ σεέπετρεῖοος οι πεϑρο- 
πος εἐὐζὼ ὅτλλος, 


11 κε παπὰ παοεις 
πποῦτε Εν τἰπερονυ "“᾿π 
πτδειο " τ τόολὶ κε πτοι 


ΔΗΟΤτ ππκὸὰ πιλὲ ἀσὼ ΕὐἸΠΟΟπ " 
σὺ πτὰασι!πε ετῦε πε- 
βουσὼᾷπι " 


ΙΧ. ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ἘΟΎΥΡΤ ΑΝῸ ΤῊΝ ΟΟΡΤῚΟ 
ΨΕΒΒΙΟΝ ΟΥ ΤῊΝ ΟἿ ΑΝῸ ΝΕΝ ΤΈΘΞΤΑ- 


ΜΕΈΝΤΕ. 


᾿ Μυβδιηχηδάδῃ υυϊῦοθυβ πᾶν ΤῸΣ Ἰηδν οοηξαγῖθ5 ἀρτοϑαᾶ 
ἴῃ 681Π1Ππρ’ ὑμ6 παύϊνοϑ οὗ Εσγρὺ σγῆο δι υδοθα ΟἸυἰβϑυϊδηΐν 
ὈΥ ὑμθ πϑῖηθ οἵ " Α]-Κυαθέ᾽ μ5Ά}}, δῃᾷ ἔγοιη ὑμι18 ΟἿΣ πϑῖηθ 
ἴοῦ δὴ Ἐργυρύϊαῃ ΟἸ γι ϑύϊδῃ 18 ἀδυϊνθᾶ. Ἅ“Κυδέ᾽ 185. ἐῃθ 
Αὐδθϊο ὑγδηβουϊρύϊοῃ οἵ Αἰγύπτιος, μη ΟὙΘ6 Κα πϑῆηθ ἴὺ Ὁ δὴ 
“Ἐργρύϊδπ᾽᾽, πὸ την νμδὺ ἢΐβ τ σίου τηϊρηῦ Ὀ6, ΟΥ ἴῃ 
ἴδοῦ οἵ δὴν πδίϊνο οἵ ὑμθ δοιηύγν νγαύθτθα Ὀγ ὑπ ΝΊ]6, 
νΒο ὑπ ΟἼθοῖτϑ δ] Ἅἴγυπτος. Αὐηοηρ ὑμ6 ϑδυ]θϑὺ 
οὗ ἐμ Ογθοῖςα ὅο 86 ὑπ πᾶ Αἴγυπτος 1ῖ5 Ηοτηον, Ὀαΐ 
Ἠ6 τηϑῖκθβ ὑῃ8 τῃϑβοῦ] 6 ἴοστα ΔΡΡΙΥ ὅο ὑπ ΝῚ]6 (Οάψ8. ἱν. 
477), δὰ {μ6 ἴθιηϊηΐπθ ὕο ὑπ οουπέγυ ἰ086} (Οαψϑ. ἱν.. 
478). Α5. Μυβδιηχηδάδη Ὑυσίουβ οα]]6ὰ ὑμθὸ Εργρύϊδῃ 


ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ Ἰχχῖ 


ΟἸτϊβύϊδῃη ΑἸ- Καθ, δὸ ἐμοὺ οδ]ϑᾶ ἐπὶ πυυϊθϊπρ ἀπά 
Ἰδηρυιαρο “ Α]- Κυρθεϊγγδμ’ ἃ.8..8}} οὐ “Οορέϊο᾽, Βιυϊοῆγ, 
Οορέϊο ἴβΒ ἐπ Ἰαῃριδρθ, το τηοαϊ!βοά, ᾿ὐ ἰ5. ἔσθ, πο ἢ 
γγὰΒ τυ ΐθη ἴῃ ΠΙΘΙΟΡΊΥΡΗΪΟΒ, πα ἴθ ϊογαίίο, ὑπ οὐτ- 
δῖνθ ἔἕουτω οὗ Βἰθυοριγρηὶς υυϊδίηρ, ὑμαὺ 18 ἐο β8ν, ἰῦ ἰβ 
ὑπ πδύϊνθ ἰδησιαρο οὗ Εσγρύ. [Ι͂ῃ Ῥμδυδοηΐς ἐΐτηθϑ ὑῃ6 
Ἐργρύϊδηβ ϑιῃρ] ον ἃ Βἰοσορ᾽ γρῃΐο βουρῦ ἴου. πιοπυτηθηΐαὶ 
ΔΙ ΘΘΓΕΙΠΟΙἾΔΙ ῬΌΓΡΟΒΘΒ, ἃπμα ἃ. ουγδῖνθ ἴοστη οὗ Πίθτο- 
δΙγΡΕΪο βουϊρὺ, συμ] ἢ 18. ΘΟΙΩΤΠΟΏΪΥ 68]16 Ηἰογαύϊο. Αθοαῦ 
ἐμ6 ΧΧΥΤΟ ἀγμπδβϑῦυ, ΟΥ Ῥϑυθμϑρβ ἃ 11{016 θαυ θυ, ϑπούμον 
ΚΙιπά οὗ βουϊρὺ νγὰβ βορὰ ἴῃ Ὀυβίπθϑβ ἀοουτηθηΐβ, ἄο., δηθὰ 
ἕο ὑμ18 ὑμ6 ἤδιπθ οὗ “ ἀθμπιούϊο᾽ 18 ἀθυδ}ν οἴνθη. ΤΙ {δ 
ατθοῖκ ὑοχὺ οὗ ὑπ ϑ 66 οὗ δῃορὰβ (]. 74) ὑπ6 ομαγδούθυβ 
ΘΙΏΡΙογϑα ἴῃ ὑπὶ5 υυϊθηρ το 68]16 “Αἰγύπτια᾽, διὰ ἰπ 
ὑῃ6 ατγθοῖ ἐοχὺ οὗ ἐπ Βοβοέξω ϑίομπθ (1. ὅ4) " ἐγχώρια᾽, 
ἷ, 6. Π Βυτα 015 υϑοᾶ ἴῃ παίϊνο Εἰσγρύϊδη πυϊυϊηρ' ἐμγουρἢ- 
οαὖὺ {Π8 δου πύγυ ἴου θνουυ ἀδὺ ῬυΓΡΟΒΘΒ. 

Νονν, ὑπ ἀουηούϊο βυ]Π]ΔΌΔΥΥ νγὰβ αἰ ΠΟ] ὕο Ἰθασπ, δηὰ ἰο 
811 θαὺ ὑπ6 δχρογὺ ἀοουτηθηὺβ υυϊ ύθη ἴῃ ἐῃθ ἀθτηούίο βουὶρὺ 
ὙΕΙ͂ 8ἃ8 Παγὰ ο γᾶ ὑμθῃ 85 ὑὕπϑὺ δῖ6 ποῦν. ΟὙΘΟΙς τὰ 
ψ]6]ν υδορᾶ ἴῃ Ἐσγυρὺ ἀστίηρ ὑμ6 Ῥιο]ουιαΐο Ῥουϊοά, δηα {ἢ 
Ἐρυγρύϊδηβ Βοοη τϑοοσηΖοα ἐπ δἀναηίαροβ οὗ δὴ δ᾽ ρῃβθοῦ ἴῃ 
γν ΠΙΘὮ ΘΥΘΙῪ ΟΠδυϑοίου δα ἃ, β' 1016 ἕοστη. Εχϑοῦν ΤΠ θη δηᾶ 
Βονν ἰὖ οᾶτὴθ δροιῦ οδηποῦ μ6 βαϊᾷ, θυ ῬγοΌ]ν ὈΥ ὑμθ οπά 
οὗ ὑπ6 ἢγβὺ οδοῃύυσυ αἴξον Ομγϊδὺ ὑπ Ερυρύϊδηβ μδά δἀορίθα 
{86 ϑηύϊγο ασθθὶκ δρῃδθού, ἀμ δαἀϑᾶ ἕο 1ὐὺ βὶχ 1ϑὑξθσβ, νυ μΐοἢ 
ΘΓ ὑδῖκοη τόση ὑπ6 ἀθπηούϊο ΒΥ], ὕο ΘΧΡΥΘ85. οοσέθϊῃ 
Ἐργρύϊδη βου πᾶ β ἴον συ] ἢ ὑπ Οσθθκβ ῃδα πὸ ϑαυϊνα]θηΐβ. 
ΤῊ ϑδυ]οϑὺ θχϑιωρ]θ οὗ ἐῃϊ8 τηϊχϑᾶ δἱρμβαροὺ 15 ἔουπᾷ ἴῃ 
ϑ΄ ΒΟΓΌΒΟΟΡΘ γι θη οα ὑμ6 Ῥδοὸκ οὗ ἃ Ῥαρυσὰβ ἰπ ἐπ 
Βυῖβῃ Μυβθατη. Οοοάνίη, γῆοὸ ἢγθῦ βυυαϊθα 10}, ἀϑδσηθα 
ὑπ ἀοουτηθηῦ ὕο ὑπ γϑᾶν Α. Ὁ. 164, θυὺ γ. Κϑηγοι 5805 
ὑμαὺ ὑπ6 ὨΟΥΌΒΟΟΡΘ νγᾶβ οδ]οα]αίθα ἴον ἃ παὐύϊνιν ἴῃ οἰὑῃον 


1 Ξ'69 Ομδραβ, ᾿έδαρηροβ, 85 ϑόν., ρ. 394 ; 40. Ζοϊέ,, ἵν, ». 18. 
Κ 


Ἰχχὶν ΓΝΤΕΒΟΏΌΟΤΙΟΝ 


Α. Ὁ. 9ὅ οὐ Α. Ὁ. 1δδ, ὑπ6 ἔουτηθυ Ὀθὶπρ' ὑΠ 68 τοῦθ ῬΥΟΡΔΌ]6 
οὗ 86 ὑπο. Τῇῃὸ δἱρῃαθοῦϊο ομγϑούθυβ ἤθῦθ θιηρὶ ουθᾶ 
Ὀθοϑιηθ, ἴον οουύαϊη τηοαϊβοαύϊομβ, ὑμ6 Οορύϊο αἱ ρ μα θῦ. 
ΤῊ Οορίβ δββουὺ ὑγαάιθοηδ!]ν ὑμαὺ ὑπη6 ἢγβθὺ Ῥαύγϊδυθῃ 
οὗ ὑμῖν Ομυσομ τγὰβ Αμπϑηΐαδ, 0 νὰ δρροϊηΐθα ἈὈΓΥ͂ 
δῦ. Μαγκ, σο 15 βαϊὰ ἐο ἤϑνθ ν᾽ ϑιύθα ΑἸθχδπάσχίο δροὺῦ 
ὑῃ6 γϑᾶν Α. Ὁ. 64, δα ὕο ἢδνθ ρυθδοῆθα ἔθ οϑρϑὶ ἴῃ ὑμ6 
οἷν δῃηὰ ἴῃ ὑμθ ἀϊβυυιοίβ τουπὰ δρουῦ ἰύ, δῃᾷ ὅο Βᾶνβθ 
οβϑύθ ] 186 ἃ ΟΠ γιϑυϊδηϊν ἴῃ Εργρῦ. Τμδῦ ὑπ18 ἐγα!ὑϊοη ἰβ 
Βα Ὀϑύθηὐϊ8}}ν ὑσαθ ὑῃουθ 18. ΠῸ σοοα γυϑᾶϑοη ἴον ἀουδέϊηρ, 
ΘΒΡΘΟΙΔΠν 1 τὸ Ὀ6 Θομβι ἀουθά 1ἢ Θοπηθχίοη υγιῦῃ ὑΠ6 ραϑδθαρθ 
ἴῃ ὑπ6 Αοὐβ ὑυΒ10 ἢ τηθηθοηϑ. ΑΡΟ]]οΒ (ΧυἹ]. 34--8). ΤῊΪΒ 
ΑἸοχϑηάσίδη ον δα βοθ Κπον]θαρθ οἵ ὑπ6 ρυθδοιίηρ 
οὗ Οὐ Τογὰ, δηᾶ 1ὖ 18 ᾿τπηρόββὶ 016 ὕο δϑβτηθ ὑπδὺ ἢ6 νγᾶβ 
ὑΠ6 ΟὨΪΥ ῬΘΙΒΟΩ ἴῃ ΑἸοχαμπάγια ψοῸ πδα. Τὺ 18. ΠΘΔΡΥ 
οογύαϊη ὑμῶὺ γορουΐβ οὗ ὑμθ ονθηΐβ βοὴ ὕοοϊς Ρ]δοθ ἴῃ 
Ψογ βδ]θυη ἴῃ ΘΟΠΠΘΧΙΟΩ νι ὑπ ΡΥ ϑομῖηρ' δα ὑθϑοῃϊηρ' 
οὗ Ομτϊϑῦ δπὰ Ἠΐβ ἀροβύϊθβ σγθύθ οδυσιθα ἱτητηθαϊαίθὶν ἰὸ 
ΑἸοχϑηαγίδ, δη Θβρθοὶ}]ν ὑο ἐμ 96 νυν οὗ ὑμαὺ οἱῦγ, ψῃο 
τηαδὺ ἤν Ὀθθη οὐτίουβ, αὖὺ 1οαβύ, αροαῦ ὑπ6 στον οἵ ὑμ6 
ποὺ ἀοοίτηθ. Απα 1 15. ῬΥΟΌΔΌ]6 ὑμαὺ ψῆθη δύ. Ματκ 
ΔΥΥΙνΘα ὑπουθ ἢ6 ἔουπα ΤϑῊν ΡΘΟΡ]6 γοϑαν ἕο 1ἰδύθῃ ἕο 
ἢΪ5. Ῥγθδοιϊηρ δηα Ὑ]]]1ηρ' ὅο ᾿πογθᾶϑθ ὑμθῖ Κπον]θᾶρο οὗ 
ἐμ Εὐυπάου οὗ ΟἸγἰϑυϊηϊῦν δηὰ ΗΒ σους. ΤῊΘ ἰδηρσταρο 
ϑθα ὈΥ δύ. Μαυὶς νγὰθ ασθοῖς, δα ὑῃ6 ρυθδῦθι. ΠΌΤΟΥ οὗἉ 
ὑμοβθ ψγιοὸ 11βύθπθα ὙΠ] Πρ ὑο 8 ἀοούγ!ηθ τηυδὺ πᾶνθ 
Ῥθθὴ ΑἸοχδπάσγίδη ὅθβ ὙΠῸ σγογθ αἰββαύβῆθα ἢ ὑπ 
Ψυάδίβτη 88. ὑδαρῆηῦ αὖ ὑμαὺ ὑϊπηθ ἴῃ Α]οχαπᾶσια. Τὐῤι]6 ὈγΚ 
10 016 {πΠ6 ἀοούτγϊπθ οὗἩ ΟἸγῖϑὺ Ὀθοδτὴθ Κπόυσ ο ὑπ ΑἸθχδῃ- 
ἀγίδη Οὐθοῖκϑ, ϑηα ἔγοτῃ ὑμθη 1ὺ ραβϑϑὰ ἕο ὑμ6 αυθοῖζβ γ8Ὸ 
Ὑγ6γ6 βϑύθ]θα ἴῃ οὔμον ραγὺβ οὗ ὑμθ 1)6]δ, δ βα θβθαπθηθν 
ἴο ὑμοβθ γγο σγϑῖ8 ἴῃ ὕρρεν Εσγυρύ. ὅ'ο Ἰοῃρ' ἃ8 Θοῃ υΒΊ0 ἢ 
ἴο ΟἸγιϑυϊδηϊον σγ8 οομῆποα ἕο ὑπ ὅονβ οἵ ΑἸοχδῃηάσία, 


1 ϑηγοι, Τονέμαϊ Ογὶἐἰοίδην ο7 ἐ]ι6 Νοιυ Τοβίαηιθηΐ, ἡ. 152. 


ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ Ιχχν 


ἴῦ τγᾶϑ ὉΠΠΘΟΘΕΒΑΤῪ ἰο ὑγδηβϑίαίθ ὑπ Ὠϊδύουυ οἵ ἐπ 116 οἵ 
ΟἸυϊϑὺ δπὰ οἵ ΗΙβ τοῖσϑοὶθβ πο ὑπ Εργρύϊδη ἰδηραδρθ, 
ΟΣ ΘΥΘῪ οἀποαίθα τηθιη θυ οὗ ὑπ «Θυ18}} Θοτατη αν ἴῃ 
ΑἸοχαπάσγϊα οουἹὰ στοὰ αὐ ἀπὰ ἃ Οὕθοὶς νϑυβίοη οὗ 
ὑμεῖς βουιρύατοβ, ὑπ ϑορυπδριπῦ, μα Ῥθθη ἴῃ 86 ἴοὺ1 τη 07 
ἴμδπ ὑνὸ δΒυπάγοα γϑᾶῖβ ψμθὴ ὑπ ἢγβὺ δοοουαηέβ οἵ 
ΟἸτῖϑυ᾿ β ταϊἰϑύσυ τϑϑοῃθα ΑἸοχαπανία. Τὺ 18 ῬΟββΊΌ16, ἴοο, 
ὑμαὺ ὃ ὑϑῪ Πἰτηϊθα πυτηθον οὗ παύϊν Ερυρύϊδηβ σουἹὰ 
ΚποΥ Θπουρῃ Οτθοὶς ὑο ὑπαουβδίδπα ὑπ ργθδομίηρ οὗ {ἢ 
οδυ ϑϑὺ ὑθϑοῆθυβ οὗ ὑπ ματος οἵ ΑἸοχϑπατσῖδ. 

Βαὺ ὑπ6 ΟΟ5Ρ6ὶ τηβθβϑᾶρϑ νγὰβ ἀϊγθοίθα ἴο ὑπ θη 168 ἃ8 
Ὑ7611} δ8 ἐο ὑπ Ηουβθ οὗ [5086], ἃῃὰ ἐπ ργυοραρϑηαϊβίβ οὗ 
{Π6 ΠΟῪ το ρίου σου] ΒραΘ ΠῸ Ῥϑὶπβ ἴῃ οϑυγγίηρ ἰῦ ὕο 
{86 ΠΠ ταῦθ Εργρύϊδηβ σμο ἀνγοὶὺ τουπα δθουῦ ΑἸοχϑηαυῖδ. 
ΕΎοτα ὑμθθ8 86 ποῦ οἵ ὑπ6 ποὺ ἀοούτπθ ρϑββθα ἔτοπὶ 
γΠΠὰρθ ὕο ν]Π]Παρθ, πα τηθγομϑηύβ ὑγϑυ θη ὉΥ οαλανϑηῃ ἰο 
ὕρρεν Εργρὺ δπὰ {μ6 Εργρύϊδη ϑαβη ὑο14 ὑπ6 πη Ι ϑηὺβ 
οὗ {μθ88 ἰαπᾶβ συ μαὺ ὑμου μδὰ πρᾶγά, δμὰ ἐμὰ ἰοπρ' Ὀθΐουθ 
ὑμθ ϑμὰ οὗ ἐμ βθοοπὰ οδπύασυ δὴ δοοοπηῦὺ οὗ ἐμ Πθνν ΓΘ] ]ΡΊΟΙ, 
ἴῃ ΒΟΙΩ6 ἴογιη οὐ οὔμϑυ, τυυσδὺ ἢδγθ σϑϑομθα 411 ρᾶγίβ οἵ 
Ἐργρὺ δηὰ Νουίμβοτη Νυῖα. Τη6 τοδη οὗ Ἐδηϊορίω τγῃῸ 
γγ85 Ὀδρύϊζοα Ὀγ ῬΒ1ΠΡ (Αοὐβ νἹ]. 88) τηυϑὺ πᾶν Ῥυοο]αἰτηθα 
ὑμ8 αο8ρ6ὶ αὖ Μογοῦ διηᾶ ὑμ6 οβίοδουν οἵ Ὀαρύϊβιη, Ὀθΐογθ {86 
οἷοϑθ οὗ ἐμ ἢγβθὺ οδθηύασυ. ὙΥΒθὺ ΟἸγιϑυϊθηιθν τᾶ 
ἐμ Βργθδαϊπρ ἃ ἀθιηϑηᾶ ΔΙΌΒΘ ἴο δἂῃ Εργρύϊδη νϑυβίοιι 
οὗ ὑμ6 Οοβρθὶβ δπὰ οἵ οογίδίη ῬοοΚβ οὗ ὑμὸ ΟἹα Τοβία- 
τηθηὖῦ, ΘβΡθοῖ ἢν ὑμθ Ῥβαίμηβ.Ό. πᾶ ψΠθη ὈΙΒΏΠΟΡΒ. ὙὙΘΘ 
δρροϊηίθά, δροὰῦ ὑπ οπὰ οἵ {πθ βθοοπὰ δθπίαγν, δηὰ 
Ἐργρύϊδμβ σγϑσθ τηϑᾶθ ὑβθδοῃουβ οὗ παύϊνθ δοῃηρυθρδύϊοῃβ, 
πυυιςθη παγγαύίνοϑ οἵ ὑπὸ ἴθ δηθὰ ἄἀθαίῃ οἵ ΟΠ τιϑὺ, πὰ 
οὔ ἐπ ργϑδομβίησ οὗ ὑμθ ἀροβέϊθβ, Ὀθοϑῖθ δὴ 8Όβοϊ αὖθ 
προθϑϑιύυ. ΤΉΏθ86 Ῥγοσθθάϊηρθ ἰοοῖ ρΙδοθ δθοαῦ ὑμθ ϑῃὰ 
οὗ {μ6 βοοοπᾷ οϑῃύασυ δηαὰ Ὀορὶπηΐηρ' οἵ ὑπ6 ὑπῖγα σοηΐαγν, 
δὰ ἐο ὑπὶβ ρουϊοάὰ τηυϑὺ 6 δϑδϑίσῃβα ὑῃθ ἢγβὺ ὑγϑῃβ- 
Ιαἰΐοῃ οὗ ἐμ Βοοκβ οὗ ἐπ ΟἹά δπὰ Νον Τοβίδταθηὐβ ἔγομι 


Ιχχυὶ ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 


Οτθοῖκ πο Ἐρυρύϊδῃ, οὐ Οορύϊο. ΤῊΘ πθρᾶ ἴον δὴ Ἐργρύϊδῃ 
γουβίοη οὗ ὑπ6 Ηοὶν ϑουϊρύσγοβ ταυδὺ πᾶν Ὀθθη ἴθ]ὺ δουύθ! 
ἴθ ἐμ βθοομᾶ δϑηύασυ ὈΥ ὑπ Ἰθδάθυβ οἵ δοιηρδῃΐθϑ οὗἉ 
θη 0 πᾷ ὈῬερσὰη ὑο ἤουβακο ὑπ νου], δμα ὕο τϑυϊγθ 
ἰο ὑμ6 πιουῃύδίηϑ δηὰ ἰβδπᾶβ ἴῃ 6 ΝῚΪΘ ὙΠΘΥΘ, ὑῃ- 
τηοϊοδύθα δηᾶ υπάϊδύυσοα, ὑπο Ὺ οουἹὰ Ἰοδᾶ ᾿ἶνϑβ ἔὉ}} οὗἉ 
{86 βὐογπθϑὺ δϑοϑίϊο Ἰδθοῦσθ. Α ὑγδάϊθϊοη βὐαῦθϑ ὑμαὺ ἀαγίηρ, 
086. γτοῖρῃ οὗ Απὐομίηυβ Ρία5 (188-161), δ Δ οὐ ο8116α 
Βτοηΐο (Βτοπίοηϊ 8) σούμογθα ὑορθῦμοι. βϑυθηῦν ὈγθύΥΘη, 
δ Ἰρα ὑμϑῖὰ ἰμύο ὑμ6 ΝΙυσίδῃ ΤΠ οβουῦ ', μου ὑμ6 υ οὐ] 1- 
ναὐθα ὑμ0 ρυουπά, δηὰ Ἰ᾿ϊνθᾶὰ θχοθθαϊηρὴν δυβύθγθ 11ν68 ὅ. 
ἘῸΣ ομ6 βυϑύθτιωδ ον ἀυυδηρθα “ΒΙροῦ ἔγοιη ὑπ νου 
ΒΌΘΗ 88 ὑῃϊ8, ὕμθυθ τηυϑὺ ἤδνθ Ῥθϑθῃ Πυπᾶγοαβ οδυυϊθα οαὐ 
Ὅν ἱπάϊν!άυδ]5, ΟΥ̓ 8118}} φγΟρ5. οἵ τηϑθῃ, οἵ ψ ΒΟ πῸ 
τΘοοσα ΠΟῪ οχίβίβ. 

Τῦ 15 Θοτωτη ον αϑβογύθα ὑμδὺ ὑπ6 ἔουπᾶου οὗ τποπδϑύϊοΐβυη 
ἴῃ Εργρὺ νγὰβ Απύμομν ὑπ ατγοδῦ, γῆ0 νγδθ Ὀοσπ δοαὺ 9260, 
ϑιῃα {18 15 δὸ ἀουδῦ ἔγχτιθ 80 [81 88 οὐρϑῃϊζθα τηοηϑϑυϊοἰβυὴ 
18 Θοποο64 ; αὐ {86 ΠΙδύογϊθθ οὗ ὑΠ8 ΒΟΙῪ ταθη οοηὐδϊ ρα ἴῃ 
{86 Ῥαγϑᾶϊβα οὗ ὑμ8 Εδύμϑβ, οοτηρηθα Ὀγ Ῥδ]]δαάϊαβ. θαυ 
ἴῃ ὑμ6 ἢ οοηύυγν ἔτγοτα ἰῃϊουτηδύϊοθ. δοαυϊγθα ὈΥ ΐτη 
πη Ἐργρύ, οὖ βγϑὺ μδηά, ἰπ ὑπ Ἰαδὺ αυδγίθυ οἵ ὑπ ἔουγῃ 
οοηὐαγυ, ῥόον ὑμαὺῦ ὑποτθ ὑγοθ την ΟἸ τ ϑύϊδη τ Ώ 8 
Ἰἰνίηρ ἴῃ ἐμ ἀοβογίβ οἵ Ερυρὺ Ἰοπρ Ὀϑΐοσθ Αμὐμοην τγᾶ8 
Ῥοσπ. Ατηοηρ ὑμθ88 ψὰ8 Ῥδὰ] ὑμθ δῃομουϊὺθ γγΠο, ϑοοογά- 
ἴηρ ἰο ὑμ6ὸ ὥὄγίδο νϑυβίοῃ οἵ ὑπο Τδυβίδο ἰδίου ὃ, “νγᾶ8 
οἀποείοα ἴῃ ὑπ ᾿Ἰϑδυηΐηρ οἵ ὑπ6 ατυθθῖζβ δπὰ Ἐρυρύϊδηβ᾽, 
Ῥεΐῃρ ὑῃ6 βοὴ οἵ σθαι μν ραγθηΐβ. 1ύ 15. Ἰτηροββί]6 ἕο 
γϑοοῃοῖϊθ ὑπ6 βἰδίθηηθηΐβ τ μος. τ ταϑᾶθ δθοαῦ ὑμ6 ἐϊπιθ 
οὗ 5 ἀθδῦῃ, ἴου ἴῃ ομϑ Ὀ]δοθ ἢ 18 βαϊα ἐο ἴδνϑ ἀϊϑὰ ἴῃ ὑπμ6 
τοῖρῃ οὗ Προΐυβ (949-- 208) οὐ Υ δουίδηυβ (2 58--260), ἀπὰ ἴῃ 


1 ΠῚ 9 Υ̓Δάϊ Ναἰτᾶη, δρουὺ ὑνγο ἀδυϑ᾽ ἸΟΌΓΏΘΥ ὈΥ 6816] ἔτοχα 
Οαῖτο. 

2. Αεἰα ϑαρείογιι, ΔΡΙῚ 14, 

3. 560 Βυάρο, Ραγαάίδε 07 ἐι6 Τ αἰλιογ8, γ0]. 1, Ρ. 197. 


ΓΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ Ιχχυὶ 


διούμου μ6 18 βαϊα ἐο ἢϑνθ νιβϑιύθα Απὐμοην ΒΘ ἢΘ νγᾶϑ 
118 γϑδγῦβ οἱά, Αμύμοην ΠΙπη56 1} Ὀδΐπρ' πἰπμθῦυ γϑᾶγβ οἱ αὖ 
ἐμ ὑπωθ. Τὴ Βἰδύουυ οἵ δ15 116 15 σία] ἃ8 Βῃοντηρ' 
ὑμαῦὺ δὴ οἱὰ ὑγδαϊύϊοη ἀθοϊαγθα τα ὅο Ὀ6 ἐπθ ἔδαύμον οὗ ὑῃ6 
ΤΏΟΏΚ5 οὗ ὑπ6 Εργρύϊδη ἀοϑοσύ, μα ὑμουθ 18. ὩῸ γϑᾶβοι ἴοὺ 
ἀουθύϊηρ ὑμαῦ ΒΘ νγῶβ Τϑην 8 Υ8 Οἷον ὑμᾶπ Απύμοην. 
Τὸ 15 ᾿τηροτἐδηῦ ὑο ποὺθ οο ὑμαὺ Ῥϑὰ] ἰβ βαϊα ο ἢδνϑ Ῥθθῃ 
βἀποεαίθα ἴῃ ὑμ6 Ἰθδυηΐπρ' οἵἩ π6 ασυθθκβ δῃὰ Ἐργρίϊδηϑ, δα 
ὑμαὺ μῖβ ἢϊρῃὺ τηὐο ὑπ6 ἀθβουῦ ρυοθθ]ν ὕοοῖκ ρίδοθ Ὀβἕοσθ 
ἢ οἷοβθ οἵ ὑμ6 βθοοπὰ οθηύαγυ. 

Τὰ ὑμ6 ὑμίγὰ οϑηὐασν νγ ἰοῦο ἢ βγτηο᾽ στουπά, ἴον οὐρϑῃ- 
ἰσρά τηοπϑϑύϊοϊβτη τγᾶϑ θϑύθ Ὁ Π5Π6 4 ὈΥ δύ. Απύμοην, νγγ8Ὸ 
γγἃ8 ΟῚ ἴῃ Ὄρρον Ἐρσγρὺ δρουαῦ 960. Ἠθ νγὰβ ἃ ρᾷγθ 
Ἐργρίύϊδῃ, δὰ ὑμ6 βοὴ οἵ ραγθηΐβ ΠΟ 6ΓΘ Ῥοββθϑβθα οὗἉ 
Ἰαπαβ δηα β]ανθθ, δα σῆο ψογθ ΟἸ τ ἰβύϊθηβ ; Β6 γγὰ8 γτϑαγϑᾶ 
ἴῃ ὑπ ἔθαν οἵ αοὰ δῃηά, δοοογάϊηρ ὑο ϑ'ῦ. Αὐμδπδβὶαβ ', μ6 
οὔβουνοα δύ πρὶν 411 ὑπ βθαβοὴβ οἵ ὑπ Ομυσοι Ὀούῃ ἃ8 
ἃ. ΟὨΠἃ 8δηα 88 ἃ γουηρ' τδῃη. θη ἢ νγὰϑ οἱρῃῃίθθῃ οὗ 
ὑνσθηὺν γεϑὺ5 οἱ ἢΐβ ραγϑηΐβ αἰθά, Ἰϑανῖηρ ὑο Ηΐτη 81} ὑπιϑὶν 
᾿ῬΟΒΒΘΕΒΊΟΠΒ, δηα ἐμ ομδυρα οἵ ἢϊβ 1116 βἰβύθσ. ΕΌΓΣ 81Χ 
τηοηύηβ μ6 ἀδθαύθα ἴῃ ἢ τηϊμα πυμαῦ μ6 βΒῃουὰ ἀο σὰ 
ἢϊ8 ργοροσύυν, δῃᾷ ὑῃμ6 ργοῦ]θηη νγᾶβ οὔβ οἵ αἰ βοα]εν ἕο Ηἷπὰ 
ἀη01} ομ6 ϑ'τππάδν, βοὴ μ6 σγϑηῦ ἰηύο ἐμ Ἰοοδϑὶ ομασ ἢ ὧο 
τηραϊαΐα ἀροι 0. ὙΥΒΙδὺ ὑμοσθ μ6 μϑᾶγὰ γϑδα {ῃ8 βθυύνϊοθ 
δα ὑῃθ οβρβὶ ἕου. ἐμ ἀδυν, δῃὰ ἰπ ὑπ Ἰαύυ σσθγθ ὑῃ 
σγοτα5, “1 ὑπο νου] βὺ Ὀ6 ρου θοῦ, ρῸ, 5611 ὑπαῦ ὑμοὰ μαβύ᾽, 
ἄς. (50. Με. χῖκ. 231). Τὴ ορϑάϊθηοθ ἐο ὑπμιὶβ δοτητηδηα ἢ6 
5014 Πϊ5 οϑύδίθ οὗ 800 δοῦθβ δῃὰ ἢϊ5 Βουβθῃο] ροοάβ, δπὰ 
αν ὑμθ ργοοθθᾶβ οἵ ἐμ 8816 ο ὑμ ροοῦ, υυιδῃ ἐμ οχ- 
οθρύϊοῃ οἵ ἃ 5118}} ϑύτη, νυ οἢ Π6 Το βουνά ῸΣ 15. βιβύθυ 
186. ϑοοῦ δξον ἐῃ18 6 σγχὰβ ἰῇ ΠΌΤΟΝ Πα. ᾿8δῃούμου 
ϑυπάδν, δὰ πραγὰ μ6 οβρϑὶ ἴου ὑπ6 ἄἀδὺ τϑϑᾶ, συ ῃῖοῃ 


1 566 Ὠϊ5 7176 ο7, ϑαὶμέ Αηίμοην ἴῃ Μοπέϊδαοομ᾽ ΒΒ ϑαϊ οι, ἐοη,. 
ἵϊ, Ρρ. 450-δ08, ἀπὰ ὑπ 1,αὐΐη γϑυβίοῃ ὈῪ Εὐναρυὶὰβ ἢ Ποβυγου 46 ᾽5 
γιίαο Ῥαΐγινι, Ρῃ. 36-- 74, 


Ιχχνη ΓΝΤΕΒΟΘΌΟΛΤΙΟΝ 


οοηίαϊηθα ὑπ νογᾶβ, “ΤᾺΚΘ πὸ ὑπουρηῦ ἴον ὑπ τρουτον᾽ 
(ϑυ. Μαυύ. νὶ. 926, 81, 84; δῦ. Τα χὶϊ. 921, 32). ΤῊΪ8. οοτὰ- 
τηϑηα ἢ6 ΟὈουθα θυ] γ, ἴου 6 σσϑαῦ δηα σαν ὕο ὑΠ6 ῬΟΟῸΣ 
ὑῃ8 ΣΊΟΏΘΥ σΥΒΙΘἢ ΠΘ δα Ββοὺ δϑίἀθ ἴου ὑμ6 '88 οὗἨ 18 βιβῦϑυ, 
Ρ]δοθα Π6Υ ἴῃ ὑῃθ ομδυρθ οὗ οουύαϊη ΠΟῪ σσοηθὴ ᾿η0 ᾿ἰνϑᾶ 
ἴῃ ὑμ6 ποὶρῃ θουγῃοοά, δηὰ δἀορίβα {86 116 οὗ ἃ βο δα 
ἸΏΟηΚ. ΑΒ ὕῃϑυθ ὑγϑ 8. ΠΟ τηοηδϑύθυϊθβ ἴῃ οχἰϑύθῃοο δὖὺ ὑμαῦ 
{ὑἸπη6, Π6 τοὐϊγθα βγβὺ οἵ 411 ὕο ἃ τηοηύαίη ΠΘᾶΥ ἢΐ5 ὙἹ]ᾶρθ, 
ποχὺ ο ἃ Θοπηθίθυυ, 8δη6 ἤμα]]ν ὅο ὑμ6 ἀοθϑοτὺ Ὀϑύνγθθη ὑῃ6 
ΝΙ]6 δᾶ ὑῃ6 θὰ ὅθ. θυσίηρ ὑῃ6 ἢγϑὺ γϑδυβ οὗ Πϊ5 δϑοϑῦϊο 
ΟΔΥΘΘΥ 6 νγ88 οΎΘΘΟν ΠΘ]ροα ὈΥ ὑμ8 δου 861] δηα Θχϑιηρ]θ 
οὗ ἃ οουύαϊη ο]α τηϑη, 0 ᾿ϊνϑᾶ 85 δὴ ϑηομουῖθ αὖῦ πο στθδῦ 
“πβίδποθ ἔσοτη ΑὨὐΠποΩν Β ν Παρ. 

ΤΉΘ86 βἰδύθιηθηὐβ 8. οὗ βρϑοὶδὶ ᾿πύθγοδὺ ἴῃ ΘΟ Χο 
νι ὑπμ6 ἰϑύουυ οὗ ὑπ Ἐξργρύϊδη γϑυβίοῃ οἵ ὑπ βου ρύμιγἝϑ, 
ΤΟΥ ὕμου βυρροϑῦ ὑπμδῦ, σγμθη Απὐμοην νγἃβ ἃ γουῃρ ΤΏ8Η, 
ῖ..6, δϑοαῦ ὑπ γϑᾶν 270, ὕπουθ γγὰϑ ἃ οθυσο ἴῃ ἢΪ8 ν᾽ Παρ 
ἴθ ΒΙοΟἢ ὑπ Βουνῖο 8ηα ὑῃ6 ΟΌΒρ618 σσθῦθ τϑδᾶ, ϑ'υπαδν 
Ὀγ ϑυπάδν, ἴῃ ἃ Ἰδησαδρα ὙΥ ΠΟ ἢ τγὰ8 “απαογβίαπαθα οὗ ὑπ 
ῬΘΟρ θ᾽, ἃπὰ ὑμαὺ ὑμαὺῦ Ἰαπραδρο νγὰβ Ερυρύϊδη. Τῦ 88 Ὀθθῃ 
δυσαθα ὑμαῦ ὑΠ6 τϑδάου οὗ ὑῃ6 βϑύνῖθθ δηα {6 Ῥαββδρθδ ἵτΌ τη 
{ῃ6 Οοβρθϑὶβ, οι Απύμον Ποαγᾷ ἴῃ ᾿ΐβ νἹ]ῶρθ ΘΠ ΌΤΙ, 
νγᾶ8 τϑδαϊηρ ἔγοτη ἃ τυυϊ θη βϑυνὶοθ- ΌΟΟΚ,, ποὺ ἴῃ Ερυρύϊδῃ 
Ῥαύ ἴῃ ατθοκ, δηαᾶ ὑμαὺ μ6 ὑγαηϑὶ θα ὑπ αὐθοκ ἐθχὺ Ὀϑίουθ 
μῖτῃ ᾿πΐο Ερυρύϊδη ἃ8. μΒ8 ρυοοθθάθα σὺ ὑΠ6 βουνίοθ ΤῊΐβ 
18. ῬΟΒΒ1016, Ὀὰαῦ νΘΥΥ ἱπηργΟΌ8 016. ΤῊΘ γϑϑάθυ ἴῃ ἃ ν]]αρΘ 
ΘΠ ἴῃ ὌΡΡοΥ Ερυρὺ ὑονγαῦᾶβ ὑπ οἷοβθ οἵ ὑπ6 ὑμπϊνα 
ΟΘὨΦΌΓΥ 18 ΔΓ τηοῦθ ᾿ΠἸτ ον ὅο αν Ὀθθα ἃ πϑύϊνθ οἵ ἐμ 
αἰδύγιοῦ, γῇῆο Κπονν πῸ ΟΥ̓ΘΘΙΚ, ΟΥ δὺ Ἰθαϑὺ ποῦ ϑῃοιυρἢ ἴο 
ὑγϑηβϑαίθ ἰὖ οὖ βιρηῦ, ὑμδη ομθ Ο Κπθν Οτθοὶς ψψγ6]]. 
ΑΠΥΠΟΙΥ ϊτηβ6 1 νγᾶ8, δοοογάϊπρ' ἕο ϑὺ. Αὐμιαπδβῖαβ, δὴ τπ- 
οἀὐποεαύθα τηϑη, γράμματα μὲν μαθεῖν οὐκ ἠνέσχετο, Ὀαὺ ὑπ18 
οδ ΟὨΪΥ τηθϑ ὑμαῦὺ ἢ6 οου]Ἱὰ ποὺ τϑδαᾶ οὐ υυυϊῦα αὐθοῖς, ἴου 
Αὐμδμδβῖυβ ΠΙΤΩΒ6}} 6118 ὰ8 ὑμπαῦ Απὐμοην πγοῦθ Ἰθύθθυβ ἴο 
Τρ υῖαὶ Ῥθυβοηδρθθ, ὑμπουρῃ ἢ6 οουἹὰ ποὺ πυϊὺθ αὐΐοκΊ)ν, 


ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ Ἰχχὶχ 


ὙΉΘα οογίαϊη ταθὴ ὙΠῸ ΚποΥν 0 Ἐρυρύϊδη οϑτὴθ ὕο Θομβα]ὺ 
Ηἷπι θοαὺ ὑπ ΟἸιτ βυϊδη γι ρίοη, ἢ6 νγὰϑ ΟὈ]Προα ο βοπὰ 
ἴογ ἃ βΚ1Π64 ᾿πὐουργθίθυ ὑο ὑγϑηβὶαῦθ 18 ΘΉΒΥΤΘΙΒ ὑο ὑμὶν 
ααοϑύϊομβ ἰηὔο ατθοὶς, Ὀθαὺ ὑμθγθ 18 ροοᾶ γθᾶϑομ ἴον ὑμΊ μη ΚΙηρ; 
ἐμαὺ Απύμομυν οου]Ἱὰ τοδα δπὰ ψυυῖύθ ᾿ἷβ πδύϊνθ Ἰδηρδρθ ᾿. 
Απάᾶ μἷβ δχίθηβῖνθ δηὰ δχδοὺ Κηον]θᾶρο οἵ ὑπ ϑουιρύυγοβ 
τϑ Κ68 ἰὖ αἰτηοϑὺ οουΐδϊη ὑμπαὺ μ6 Ἰϑαυπθα ὑῃ6 Ῥβδίτηβ, δὖὺ 1ϑαβύ, 
ἔγοτη δὴ Εσγρύϊδη ὑγϑηβιαὐϊοη οἵ ὑμθτη. 

Αδοαὺ ἐπ γϑᾶν 800, νυ ἤθη τϑην ΤΟ} Κ8 σαὐύμογθα δρουῦ 
Απέμοην, δηα οπιαϊαύθα ἢϊ8 1186 δθα θχϑιηρῖθ, ὑπ 66}18 οὗ 
ἐπ6 το, 85 Αὐμδηδβῖαβ (6115 ὰ5, ψοτθ ΠΠ]1οα τὰιῦῃ ὑῃ6 
Βἰῃρίηρ οὗ ρβδίτηβ, Ἀγτθηβ, 8πΠ ἃ βρὶγῦσϑ] βοῆρθ. Τὴ 
Ηϊβϑύουϊθβ οἵ ὑπ τηοηκβ οοτηρι θα Ὀγ Ῥα]]ϑαϊα5 ρον 8180 
ὑμαῦὺ ἐμοῦ τηυϑῦ πᾶν Ὀθθη τϑην ΟἸγβύϊδη Θποπουιύθβ 1π 
ἙἘσγρὺ δθουαῦ ὑμ18 ἐΐπηθ, δῃὰ ὑμαὺ τηϑὴν οὗὁἨ ὑμθηὶ Ὑγ6 16 
ὑμογουρην νγ786}1} νουβθὰ ἴῃ ὑπ Ἠοὶν ϑουϊρύσστοθ. Τῆυβ 
Ἰβἰάογθ, γγῆο δά Ὀθθὴ δὴ δβοϑύϊο ἴῃ ὑῃ6 Νιύσίδη 816 ν 
ἴῃ 15. ΘΔΥΥ γΘΔΥ5, “Ροββθϑβθα ὑπ Κπον]θᾶρο οἵ ἐμ ΗοΙΥ 
Βουιρύαγοθ᾽ ; ΒΘ ψγὰϑ βουθῃηῦυ ὑϑδβ οἷά ψῃΘη Π6 τηθῦ 
Ῥα]]δάϊα5 ἴῃ 888, δπα τηυδὺ ὑμουθίοσθ πᾶν θαυ ἐπ6 
ΒΙΌ]6 οϑυὶν ἴῃ ἐμ ἴουνῃ οοηύασυ. Ὀιάγτηθβ, ῆο Πδὰ 
Ῥθθη ὈΠΪπὰ ἴγοτη 18 ἔουσίῃ γϑᾶν, δὰ Ὀθθὴ ἐδαρηὺ Ὁ 15 
ἔθ! ΠΟ τποηῖκβ, δπα οουἹά ἰπύουργοῦ ὑπὸ ΟΙΪὰ διὰ Νοὺ 
Τοϑίδτηθηΐβ, σοσὰ Ὀγ σψοσγὰ, δπα οου]Ἱά γοροαὺ Ὀν μοαυὺ τηϑην 
Ῥαββᾶρθθ οἵ ϑδουιρύαγο; ἢ6 ψὰϑβ οἱριιῦν γϑᾶγβ οἷά σον 
Ῥα]]δάϊαβ νἱβϑιύθα τὰ ἴῃ 888, Ατητποηῖαβ, ὑμ6 ἀ15861016 οἵ 
Ῥϑιηθο, οου]ά τορϑαὺ ὑπ ΟἹἃ δπὰ Νον 1 δϑέδιηθηβ ὈῪ μϑαγύ, 
δα Π6 νγᾶβ νϑυβϑα ἴῃ ὑπ Τὴ ὑπουβαηα δηα βὶχ πυπαγρα 
ϑαγίηρδ οὗ ὑπ Εδύμϑιβ νυ Β]6 ἢ σσοσο οοταρ!!]θα Ὀγ ϑίθρμθη 
ὑμ6 τοῆῖκ, Τογούμθοβ, ὑπ τηοηΐ, μδὰ ἴῃ 588 ᾿ἱνρ ἴῃ ἃ 
σαν 6 ἴῸΓ βΒιχῦν υϑϑυύβ, δηα ἴῃ 891 Βρη)αιηΐη, δῃμούμου τη Κ, 
δά Ἰῖνρὰ ἐμ 116 οὗ δὴ δϑοούϊς δὖὺ Νιύσία ἔου οἱρ: νυ γϑδγ8. 
ΑἹ] ὑμοβθθ ταθῃ, τυῖύῃ ὑπ6 οχοθρύϊοη οἵ Ὀιάγψιημδβ, τηυϑῦ μδνθ 


1. 5.66 ἐπ6 1ηἐθυθϑοϊπρ' Γθγ 5 οὗ ΤΊ ]θιηοηὐ ἴῃ ΤΠ δηιοῖγ68 ΕἸ οοἰέ- 
βἰαϑδέϊχιιο8, ἔοτα. υἱἱ, Ρ. 166. 


Ιχχχ ΙΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


δα δρῦθϑθθ ὅο βοῖὴθ Ερυρύϊδῃη νϑυβίοῃ οὗ ἐῃθ Βουρύαγο5 
ὙΒΙΟῊ ὑπο ν οου]ά βὐσαν ἴῃ ὑμοὶν 66118. 

ΑΡουὺ ὑπῃ6 γϑᾶγ 820 Ῥδομοιηΐαβ, δῃ Ἐρυρέΐδη, Τουηᾶοᾶ 
ἐμ ἴδυμουβ τηοηδϑίουυ δὖὺ ΤΆΌΘΏΠδ, δ ἰϑ]θηα ἴῃ ἐμ ΝΊ]ο, 
ποῦ ἔὰ' ἔγοιη {86 τηοᾶθση ἕονγῃ οὗ Πϑηάθυδῃ ἴῃ Ὄρρογ 
Ἐρυρύ. Ηδθ νὰβ Ῥοῦπ ἃ ἔθ γϑδῖβ Ὀοίογθ ὑπ οἷοβθ οὗ 
ὑμ86 ὑμϊγα οϑηύαγυ, δημα 88 ΒΟΟῚ 88. Βἷβ δρθ ρουτηϊ θα Ὁ ἢ 
ΔΒ τη αὶ ἐῃ6 συ οὗ ὕπ6 τποηῖ. ΤΙῃ οὐοάϊθποθ ὑο {μ6 δοτη- 
τηϑηα οὗ δὴ ΔΏΡ6)], Β6 ραύμεγθα ἐορθίῃενν 85 τηϑῆν οὗ ἐπ 
ὙΠ ἀουἹηρ᾽ ΤΠΟΏ ΚΒ 85 6 οουἹὰ πα, δηᾶ 6 ἰδαρμὺ ὑποῖη 
ἴο Ἰῖνθ δὴ δϑοϑίϊο 116, δοοογάϊηρ' ἰο ἐμ δ᾽. Βυ]65 πῃ ἢ 
ὑπ δῆρθὶ σαν Ὠΐτη οαὖ οἡ ἃ ἰδ ]οὺ οἵ τηϑθίϑ]. ΤῊ ραγϑηΐ 
τηοηδβύθυυ οοηὐαϊηθα 1,300 τηοη ΚΒ, πα ὕο θυ ΥῪ ὑΠγ66 8. 661] 
ὑγ885 δρρουύϊοηρα, ΤῊ ΠΟ]6 ον οἵἩ τηοηκϑ νγὰ8 αν! θα 
ἴηὔο ὑνγθηὺυ -ἴουῦ ουδᾶθβθ, θδὸὴῃ οὗ ψῃῖοὴ τπσὰθ Κπουσῃ ὈΥ͂ 
οὔθ οὗ ὑπ ὑνθηύυ-ἴουν Ἰούϊουβ οὗ ὕμθ Οὕθοϑὶς δρῃδθθύ. 
Ατηοηρ' ὑΠπ6 ΤΠΟΠ ΚΒ τϑην ζΟ]]ονγϑᾶ ὑπ ἐγαᾶθϑ οὗὨ συ ΘΠ Υ5, 
ὈΙΘΟΚΒυατθηβ, ὈΘΚΘΥΒ, οδυρθηύθυβθ, Ὑγαϑῃθυτηθη, πδὕ- τ Δ ΚΘΥΒ, 
Ῥαϑικοῦ- τ υβ, δηα οπ6 τοηἶς τηϑᾶθ βϑηᾶδ]5 ἴου ὑῃ6 σΠΟ]6 
ΘΟΙΩΤΩ ΗΟ, 8Π ἃ ΟὯΘ νγὰ8 ἃ Βουῖῦ6. ΑΒ ὑπθβθ ψουκϑα δὖ 
ἐμοῖν ὑγδᾶθβ ὑπ υ στϑρϑαΐθα ὑπ Ῥββίγηβ δῃᾷ οὔμον Βοοῖκβ οὗ 
ὑπ6 ΟἹά δμὰ Νὸν Τοβϑίδιηθηΐβ. Τὴ ἀυΐν οὗ ἐπ βουϊθθ 
νγὰ8 ὅο τυϊῦθ ΘΟρΙ65 οὗ ὑμ6 ϑουιρύυγοθβ δῃα βουνίοθ- θΟΟΪΚΚΒ, πα 
6 ῬΥΟΌΔΟΙΥ οοπαποίρα ὑπ ΑὉοῦ Β Ὀυβί 688 ΘΟΥΥΘΒΡΟ θη 66. 
Τὸ ἴθ. ᾿τηροόβϑῖθ]θ ὕο ὑμῖηῖς ἐμαὺ ὑπ βϑυνίθθ- θοο 5 οἵ ἐπ 
ΤηΟΠδΒΙΘΙῪ ὙγῸΙ6 τ θη ἴῃ ΟὝθθκ, δηα σγθῖθ ὑγδηβὶαὐθα 
ΟΥ̓ῬΡΑΥΘΡΗΤαβοα Ὀν ὑπ γϑϑάθυ ἴῃ ὑπ Ομ ΤΟἢ ΟΥΘΒΒΘΙΩΌΪΥ- 
ἢ411. Ῥδοβοχηΐαβ ἰτηβοὶ Κηθνγ πὸ ΟὙΘοΙς θη 6 Τουπαθα 
Ἠΐβ τηοπδβύθυυ, δηα νγθ τηδν 6 αὐαἰΐα βυγο ὑμαὺ ὑπθ ὑμινν- 
βἷχ βοούϊοῃβ οὗ ἐμ Ῥβαὶίθσ, ῃῖο ποθ ὑπ6 Ἰοαβῦ διηοαηῦ 
ὑμπαῦ ΘνΥῪ τηοηκ δᾶ ἕο γροϊδ ἀυσίηρ' βοὴ ὑνγθηὺν- ΟΣ 
ΠΟΟΥΒ, Ὑγ 6 Ἰοαυηὺ ἔχου οορὶθϑ ει θη ἴῃ Εσγρίϊδῃ, ἐμοῦ 
15 ἐο βαυ, Οορύϊο. Απά ὑπ οορίϑβ οὗ ἐπ ϑουιρύυσθβα τυϊθῦθῃ 
ἴπ ἐμ τηοπϑβίουυ οὗ Ῥδομουηϊὰβ οΥΘ ποῦ τηϑθ ἔγοτωη ΠΟῪ 
τηϑ ΒΟΥ Ρ δ. 


ἹΝΤΕΟΘΌΟΛΟΤΙΟΝ Ιχχχὶ 


Αὐποηρ ὑπ ῬΟΟΚΒ ψΒΙΟἢ ἴουτηθα ὑπ τηοηϑϑέϊο ΠΥ ΥῪ 
γγΘΥΘ οΟ]]θούϊομβ οὗ ὑῃ6 ϑίανίπρβ οἵ ὑπ Βδύμθυβ, δῃα ἐμ 
ΑἸΒΟΥΒ ΒΙΟῊ ὑπ “οἱά τηθη᾿ γγ6 16 Βρροβθα ἴο ἢδᾶγβθ 
τηϑθ ὅο πονίοθβ δηα οὔμθυβ 0 δϑὶςϑα ὑμϑιὴ αὐθϑϑύϊοηβ Οα 
Ῥοϊηὐὺβ οἵ δβοϑύϊο ὑβθουυ δηα ρυϑούϊοθ. Τπ ἐμθθθ ϑδυίηρδΠΟΥΘ 
ΔΥΘ ΤΉΔῊΥ 8] ΒΊΟΠΒ. ὕο ὈΟΟΚΒ, δηα ἔγτοιη ἃ ὥ'υσίδο Οονριιβ 1, 
ὙΠΟ οοηὐαΐηβ δθοαὺ ὑπιγύθοη παυπάνθα πα ἕουὺν ϑασηρΆ 
84 Θαθϑύϊομβ δπα ΑΠβύγ ΥΒ, ὑΠ6 ἕο] Ουσηρ' πούθϑ Ομ ΘΓ ΪΠρ' 
ἕδιηοβ το Κ5 ὙΠῸ Πουγβηθα ἀπτίηρ ὑμ6 ἔουσῃ οθηδασν 
δύ ἰδκθη: Αθρὰ ϑουύδρίοη ψϑηῦ ἰηΐο ἃ Ὀγούῃθυ 5 66]], 
δα βῶνν ἃ ΒΟ] ]ονν ἴῃ ὑμ6 γγ8}} Ε]]οὰ νυ ὈΟΟΚΒ, δπμα Πα 
ὑπ Ὀγούμϑυ βαϊα ὕο ᾿ΐμη, " ὄὔρϑαϊκ οπθ σψογὰ ο τ ΒΟΥ ΌΥ 
1 τὴδν ᾿ἰνθ᾽, Β6 τϑρ! θα, “ Υ Βαῦ βδνθὶ ὕο 880 ὕο ἐῆθθ ὃ ΕῸΣ 
ὑμποὰ μαϑὺ ὑδκθη ὑπμαὺ βίο Ὀθ]οηρθα ὕὑο ἐμ οὐρῆδηβ πᾶ 
νον δπα Ἰαϊὰ 1τὖ ἋΡ ἴῃ 8 Ποῖθ ἴῃ ὑμθ νγὰ}1᾿ (ρ. 80). 
Ανρὰ Τηθοάοτο οἵ Ῥδιτηδ ροββθββθα βοῖὴθ Ὀθϑαύ ἴα] ὈΟΟΚΘΒ, 
δα Π6 νγϑηὺ ἰο Αὐρἂἃ Μϑοδγῖυβ δπα βαϊὰ ἰο Εἷπη, " Εδύμου, 
1 Ββᾶνθ ἔσθθ ὈΟΟΚΒ, δπᾶ 1 σαΐῃ ργοῆὺ ἔγοπι ὑμθῃι, πα ὑπ 
Ῥγθύμγθη ὈΟΥΤΟΥ ὑμθυη ἔγτο πὶ τη6, 8 ὑΠ6Υ αἰδὸ μᾶνθ ργοδὺ 
ἔγοση ὑδϑῖη : [611 τὴηθ, πον, νυ μαὺ 588}} 1 ἀο σι ὑπο ὁ 
ΤῊΘ οἷα τῆϑὴ υϑρ θα, “ Αβοθῦϊς Ἰδοῦ δῖ θϑααύ αὶ, θα 
ἐῃ6 ρογθαίοδὺ οἵ ὑμπθηὶ 8411] 18 νοϊυύδυυ ρονοσύγ᾽ ; δῃὰ 
Τμθοάουθ σθηὺ δηα 80] ἃ ὑῃ6 ὈοΟβ, δῃὰ σᾶνθ ὑῃθ ῥυῖδθ 
οὗ ὑπϑῖῃ ὕο ὑπ ροοὺ (ρ. 85). Α οογίαϊῃ ἕδύμον δα ἃ ῬοοΚ 
οοηὐδίΐηρ' ὑμ6 ΟἹ δηθὰ Νοὸνν Τοϑύδιηθηὐβ συ 10 ἢ νγὰβ σσουθῃ 
εἰρμύθθη ἀδυῖοβ ᾿ (ρ. 40)ὴ.0 Μαγκ, ὑμ6 ἀϊβοῖρὶα οὗ ΑὈρᾶ 
ΘΟ. Ινϑη 8, γγἃ8 ἃ ΒΟΥΙΌΘ, δηα οορίοα ὈΟΟΙΚΒ ἴῃ ἨΪ5 66}] (ρ. ὅ8). 
Απ οἷά τηϑὴ υϑθα ἰο 580, “Τὴ6 Ῥυορῃοίβ οοϊηροβθα ἐμ 
Βουρύσγοβ, ὑμ6 Εδύμουβ οορὶϑα ὑῆθιη, δηὰ ὑπ τθη ΠῸ 
οϑῖὴθ αἴθου. ὑμθυη ᾿θαυηθα ἰο στϑρϑαὺῦ ὑβοὰ Ὀγ μρασὺ; Ὀαὺ 


1 Βυάρο, Ραγαάῖδε οΥ ἐπ.6 Ἑαἰδιογ8, νο]. 11. 

3 ΤῊ 15 Ῥϑύμδρβ ἐμ ὈῬοοκΚ ψῃῖο Βυβῆηι5 σαν τυ ἐῃθ 
ΑΡΡοῦ Απαβίαβίαβ ἴῃ ὅπ Νιτδη Ποϑοσὲ ἴῃ 872, “ Ηδρορδὶ οοαϊ- 
ΘΟ. πῃ ῬΟΥρΡ ΙΘηἷ5 γα] 46 ορέϊτηθ βουϊρύσσω, ααἱ ἄθοθπι δὲ οοΐο 
γαϊοθαὺ βο 415, Μίρῃο, γ͵έέαο Ῥαέγιηι, ἔογη. 1χχ]]1, 60]. 757. 

] 


ἸΧΧΧῚΪ ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 


ὑπῖθ. σοπουαύίοι ραὐθθῦμ ὑπο ἰηὔο σα ρΡθΟα 8. 88. Ὁ5016885 
ὑμϊπρδ᾽ (ρ. ὅ6). ΑὐΡὰ Αρδύμομ τηθηὐϊοηβ {88 6618 οὗ τη ΚΒ 
ΜΏΪΟ ποῖ εἰ ύθυγϑθῃθα, μα οοηὐαϊηθα ἀρ οαταβ 16 
ἢ ῬΟΟΚΒ οὗ ὑμ6 Ηοὶν ϑουιρύυθβ ϑηα βουν!οθ- ΟΟΚΒ (ρ. 69). 
Α οοὐαΐϊη ἴαύμου νυϑαὺ ὕο δὴ ϑηομουῖύθ ἴῃ ϑοθύθ, μα Ὀοδδύθα 
ὑμαὺ μθ οου]Ἱᾷ γορϑῶὺῦ ὑπ ΟἹὰ δηᾷ ὑπὸ Νρν Τ᾽ δϑύδιηθηΐβ ὈΥ 
Ποδχύ, δηᾷ ἃ βθοοπᾶ ἔαῦμον Ῥοδβύθα ὑπαὺ ἢ μδᾶ οορίϑα ἐμ 
Ὑ}016 οὗ ὑμ8 ΟἹ διὰ Νὸνν Τοϑβίδιηθηΐβ (ρ. 905). Α οϑιΐξαϊη 
ὈγΟΥΠΟΥ Ῥοββθϑϑθα δὴ Ενϑηρϑ]υίατη, Ὑυ ΐο ἢ ΠΘ 5014, δπά 
6 ἀονοίθαᾷ ὑμθ6 ργοοθϑᾶβ ὕο βϑύθιηρ ἊΡ ἃ ΤηΘΙ ΟΥ̓Δ] ὅο ἃ 
Ῥγούμο ψῆο πὰ ὈτΌκθῃ ἰηὔο ὮΪ5. 6611, δηᾷ βύοϊθῃ ἢ15 
ΤΠΟΠΘΥ͂ (Ρ. 916). Α οοΥίαϊη ὑθϑοθου σῶνθ ἃ Υἱοὴ τηδῃ {Π6 
ΒοοΙ. οὗ ὑμ6 ΝΥ βάοιω οἵἩ ϑοϊοιμοη ἰο γϑδὰ (ρ. 241), μα ἤθη 
Ανρὰ Αρδύμοῃ νγᾶὰβ 5101 ὑπ Βοοὶς οἵ ὑθῃθβὶβ νγὰϑ γϑδα ἕο 
Ὠϊτη (Ρ. 908). Τῇ Ὀγθύβυθῃ οπυτηθγαῦθα ἢΐϊηθ βρ σἰύαδὶ 
ΘΧΟΘΙΊΘΏΟΘΒ, δα δυηοπρ' ποθ σγοῖθ (Νο. ὅ) “0μ6 γϑοϊύαὶ οὗ 
ἐμῃ6 σοὶ] ΒοοΟΙ οἵ ὑῃ6 Ῥβδίτηβ βϑύϑθῃ ὑϊπηθ5 ἀυγίπο {Π6 
πἰρηὐ Θὰ ἀν᾽, δπα (Νο. 6) “6 γοδάϊπρ οἵ {μ6 Ηοὶν Βοοκβ 
Ῥούνγθθῃ ὑϊπηθϑ᾽ (Ρ. 994). 

ΤΆ γχϑ ΒυχητηϑυῖΖσθ ὑΠ6 ον βδὐαύθτηθηΐβ νγθ δυσίν αὖ {ῃ6 
ΤΟ] οί ηρ' : 


1. ΑΡοΙ]οΒ ὕὉπ6 ΑἸἰοχαπάνίδη 9 πδὰ Κηον]θᾶρθ οἵ ὑπ 
Ὀαρύϊβιη οὗ Φοῆῃ, δηὰ μδᾶ Ὀθθῃ 1ηβυγαούθα ἴῃ ἢ 6 ΨΥ 
οὗ {μ6 Τωογᾷ, Ὀϑίοσθ ἃ. Ὁ. 70. : 

2. ῬΏΠΡ Ὀερχοα ὑμ6 “τδη οὗ Εὐηϊορία, ἃ ϑυμαοῃ οἵ 
σγοδῦ δαὐπουιν ἀπάθυ δπάδοθ, ααθθῃ οὗ ἐμ ἘΦΗϊο- 
Ῥίδηβ ᾽, θϑΐοσθ ἃ. Ὁ. 70, δη θη ἐμ θα παοἢ σούαγηθα 
ἴο Μοοῦ ἢ υπαουδίραϊν ἀθβουϊ θα Πὶ8. ΘΧΡΘΊΘμ06 
δια Ῥαρύϊδηι. 


8. ΟΠ γϑυϊδηϊῦν τγὰβ ρυθδομθα Ὀν δῦ. ΜαΥκ ἴῃ ΑἸοχδπάνία 
ὈῬοΐογθ ἃ.Ὁ. 70, δῃὰ ἃ ομυ το τγὰβ οϑύθ ὈΠ]8η6α ὑπ 6 γ0, 
ϑηα ἃ ῬαύγΥ ἢ Δρροϊηἰθα, 

4, Βοΐοσυθ ὑμ8 οπα οὗἉ ὑμ8 βθοομᾷ οϑηθανν ὑμ6 ΟΠ γΟ 65 ὙΥΘΥΘ 
80 ὨΠΙΊΘΡΟΙΙΒ ὑμαὺ ᾿ὖ νγῶϑ ὨΘΟΘΑΒΑΡῪ ἴον ὑπ Ῥαύν δυο 


ΓΝΤΒΟΘΌΛσΤΙΟΝ ΙΧχχΧΗ 


οἵ ΑἸοχαπάνία ἰο δρροϊηῦ ὈΙβῆορβθ, μα ΟἸἸβυϊϑηβ 
γουϊσοα ὑο ὑπ6 ἀθβοσὺ ο Ἰϑϑα δβοϑύϊο 11γ68. 

ὅ. ΤῊΘ βργϑδὰ οὗ ὑπ6 οβρϑὶ δίμοῃρ' ὑπ6 πδίϊν Ερυρύϊδηβ 
νγὰβ 50 Τρ ἃ ἀυτίηρ ὑπ βθοοπα οθηύανσν ὑμαὺ {πὸ 
ἀοιηδηα ἴον ἃ ὑγϑηβίαύϊο. οὗ ὑπ ϑουιρύσσθθ ᾿ηὔο ὑπ 
γΘΥΏΘΟΌΪΑΙ Ὀθοδτὴθ σΘΠηΘΓΔΙ, 

6. ΤῊΘ 5υϑύθιηδθϊο ὑγϑηβὶαὔϊηρ' οὗ ὑπ ϑουιρύστϑθϑθ ἵτουη ΟὙΘΟΙς 
ἰηΐο Ερσυρίύϊδη, ὑμαὺ 15 ὕο βὰν, Οορύϊο, νγὰϑβ. Ὀθριῃ δθοαῦ 
ἐῃ8 γϑῶῦ 900{Ἠ. ΤῊϊβΒ νίθυγ 88 Ὀθθὴ 6] ὈΥ͂Τ ηϑην 
Οορύϊο βοβο δῦ, διηοηρ ὑμθηη Ὀοὶπρ ϑοηνγαγύζο, Τρ ὺ- 
ἰοοὺ, ΗἩ γνογηδῦ, μα οὔμουβ, πα 15 σϑηθγαὶ οουυθούῃθαϑ 
ἰβ Βᾳρρογίθα Ὀγ ὑπ ραϊδθορυδρῇῃϊα δημα οὔθ θυϊάθπμοθ 
δαάυοορα Ὧν Ὧν. Κϑηῆψοῃ, γγ80, αἰου τϑίθυυϊηρ ὑο {ῃ6 
ΡΓθ- Οὐροηΐδη ομαγθούθυ. οἵ ὑΠ6 ϑδμϊάϊς ΟἹα ᾿Τδοίαμηθηῦ, 

5805, “ΤΡ, ὑπογυίου, γγο ρΡαῦ ὑπμ6 οὐἱσίη οἵ ἐμ Οορύϊο 
ΨΘΥΒΙΟΩΒ ϑθοαὺ Α. Ὁ. 200, νγϑ 5Π8}1} Ὅθ6 δοπϑιβύθηὐ υυιὺῃ 
811 {π6 οχίαπέ ονυϊάθηθθ, δ “Ῥγ Δ ΌΙΥ 588} ποὺ Ὀ6 
ΨΘΙῪ ἴδι' στρ". 

7. Απύμουν δηα οὔμπου πϑύϊνο Ερυρύϊδηβ ὴῸ ΚΗΘ ΤῸ 
ΟὝΘΘΚ σγοῦθ Μ018}1 γϑυβθα ἴῃ ὑπ ϑουιρύστοθ, ὁπ ἀδιν 
τϑοϊίθα ὑπ6 Ῥβαιίθυ, ἴῃ ΨΠ0]6 οὐ ἴῃ ρᾶτύ, Ὀθΐοσθ {π6 
δπα οὗἩ ἐμ ἐμἰνὰ οοπύανυ. 

8. Αρουὺῦ 890 Ῥομοιηΐϊαβ ἴουπαθα ὑπὸ ργθαὺῦ τηοηδϑύθυυ 
αὖ Ταρθηπα. Τὴ ϑουιρύαγοβ ἡγοῦ γοϑα ὑὸ Π6 Θοθῃο- 
ὈΙύθ5 δὖ τηθ8} ἐΐτηθβ μα ἀατίηρ ὑπ6 θνθηϊηρ, δη ἃ ΘΘ 6 ἢ 
ΤΟ Κ γρϑοϊθα ὦ ραγῦὺ οὐ 81] οἵ ὑπ Ῥβαιίθσ. ἀν ἴῃ 
μῖ5. πϑύϊνθ ἑοῆραθ. ΤῊ 50] 1165 βύπα θα ὑμ6 ΒΙΌ]6 
ἴῃ ὑμοὶν 66115, δὰ τηϑην οὗ ὕμθιι ᾿Ἰθαυπθα {ῃ6 Θουιρύστοα 
ὈΓΥ Βοατῦὺ. Α βουῦῖθθ νχ88 οἡ ὑμ6 βίϑῆ οὗ ὑπ τηοπδβύθυυ. 


ὟΥ ὁ τὺ ΠΟῪ Βυτμη μηδ} 1Ζ6 ὕΠ6 ΘΘΠΘΥΘΙ ον! άθηοθ νυ 10 σδη 
θ6 ἕαϊτῖν ἀδάπορα ἔγοτη ΟἿΣ Ῥᾶρυταβ ΟΟαΘΧ, μα Θοιηρδγα ἰὖ Ὁ 
ἢ ὑμ6 ἀθονΘ οομποϊ αβίομβ Τῦ 18 ὑο θυ ΌΪν οονύδϊη ὑμαὺ ὑΠ6 
Οὐάοχ νψ8ϑ ποὺ υβϑα 88 ἃ 5ϑυυ 66 - ΌΟΌΟῸΚ ἴῃ ἃ ΘΠΌΤΟΗ, ἕου 1ὖ 15 


: φρρέμαϊ Οὐ οίδηι (7 {{|6 ΝΝοῖυ Τ οδίανιοηέ, Ρ. 154. 


Ιχχχὶν ΙΝΤΕΒΟΡΌΟΤΙΟΝ 


ποῦ Ἰδῦρθ Θποαρ,, δ8ηα ὑμ6 οχ γϑογ δ υῪ βοϊθούϊοῃ οὗ ὈΟΟ ΚΒ 
οὗ ὑπ6 ΒΙΌ]6 ἴῃ 1ὑ βαρροβὺβ ὑπαῦ 1ὖ νγῶβ υυυϊ θη ΟΣ Οὐ ὈΥ ἃ 
Ῥυϊναύθ ἱπαϊνιάθδὶ, τηοϑῦ ῬΥΟΌΘΌΪΥ ἃ το κ ὍψῺὯῸ 88 8 
ὑγϑιμθα βουῦῖθθ, ΟΣ ῥυϊναῦθ '88β. Βοθνοὺ ὑπ ΟΥΤΏΘΙ Ὑγ88, 
ὑμ6 σου 8η4 τηυϊ]δύθα οοπάϊθίοη οὗ ἐμ Ἰθᾶνθβ βῇονβ ὑμαῦ 
ὑμ6 Οοᾶθχ νγδβ 7Χ8}} υδοά, 50 γγ811, ἴῃ ἔϑοῦ, ὑμαὺ ἰὖ νγᾶβϑ 
ὨΘΟΘΑΒΘΥῪ ὅο βύγθηρύῃθη ὑῃ6 ὈϑΟΙΒ οὗ βοῖὴθ οἵ ὑμθ αυΐγοβ 
Υ βύγρβ οὗ ἤπθ νϑι] τη θη {μ6 ὈΙΠαηρ' τγὰβ γϑραϊγθα, 
ΤῊΘ αἰβύυϊηοῦ ραρὶπϑύϊομβ οὗ θϑοὴ οἵ ὑπ6 ὕῃγθθ ὈοΟΚΒ βυρροϑδῦ 
ὑμαῦ ὑπθν σγϑῦθ οορίϑα δὖ αἀἰῆἕογθαῦ ὑϊτηθβ, ὑμοαρῃ Ὁ 185 
ΟΙθδι ὑμαῦὺ οὔθ δηα ὑῃ8 βϑπηθ βουῦῖθθ συγούθ 8411 ὑῆσθθο. ΤῊΘ 
ΟΥ̓ ΙΒΒΙΟΠΒ, Θ αἰ Ομ 8, γορθυϊυοηβ, μα τηϊβύθκοβ ἴῃ ὑμ8 ὑθχὺ 
ῬΥΌΥΘ, ἴῃ ΤΩΥ̓͂ Ορ᾿πίοῃ, ὑμαὺ ὑπ Οοᾶθχ ἄοθβ ποὺ οοηῃύδϊῃ 
᾿Ἰπαἀθροπαθηῦ ὑγϑηβὶδύϊομβ ἔσομαι ὑπμ6 Οὐθθκ, Ὀαὺ ὑδχὺβ οορὶ θᾶ 
ἵγόυῃ βοῖηθ ϑχ βϑύϊηρ' Οορύϊο τηϑηβουϊρῦ, τυ 810 ἢ. νγὰϑ ΡΥΟΌΔΌΪΥ 
ΟΩΘ οἵ ὑμ6 θαυ !οϑὺ Οορύϊο ΒΙΌ]Ί6Ὸ Μ55. τὰ ὕὍρρον Ἐρυρύ. 
ΤῊΘ ὑοχὺ οἵ Τραϊογοποιὴν οοηὐδίηβ γϑαὐϊνϑὶν ἔθυν τηϊδύακϑϑ 
ΟΥ̓ ὈΙαΠάοΥβ, δηᾶ ὑμιῖ8. ἔδοῦ βαρροβϑὺβ ὑμαῦ {μ6 ἐδχὺ ἴῃ ἐπ 
Δι Ποῦ 6 νγὰ8 ἴῃ ἃ φΟΟα δβύδαίθ οἵ ργοβουναύϊοη. ΤῊ ὑθχύ 
οὗ Φομδὴ 15 σοοᾶ, δῃὰ ὑπ ΜΆ, ἔγομι νυ μῖοῖ τ νγὰϑ οορὶ θᾶ 
Ὑγ8 5 ῬΓΟΌΦΌΙΥ γ76}1 Ῥυθβουυθα δηα θᾶϑὺ ἴο τα. Τὴ ἐθχὺ 
οὗ ὑπ Αοὐβ βΒβθῖηβ ὕο ᾿παϊοαῦθ οἰῦμου ὑμπαὺ ὑπ6 τηϑηβουϊρῦ 
ἔγογη 1 ἢ ὑΠ6 οοργδὺ νγουϊςθα τγὰϑ οἱ δῃᾶ ραγῦν ΟὈ]ὑθΥ- 
αὔρα, οΥ ὑπαῦ ὑμ6 οορυἰβὺ Πἰτηβϑὶ τγὰβ θχ γθιηθὶν ΘΔ 6885. 
ΤῊΘ υυϊύϊηρ 15 ροοά, ἃμα ἸοοΟκ5 6 ἐμ ψουκ οἵ ἃ 5.16 
ΒΟΥΙΌ6, θπὺ ὑπ6 Ἰουθουβ ἴῃ ὑπ 1168 ἃ. 6 Ἰῇοσ6 οσονγαθα ἐμϑη 
ἴῃ ὑπ ὑοχίβ οἵ Ὀραθθυομοίὴν πα Φοηδη, δηα ὑοῦ 16 
ΒΘΥΘΥΆΙ ΤΠΟΥΘ Ππ65 0 ὑβθ ρᾶρθ. Τὴ βουρὺ ἴῃ ουγβῖνγθ 
ΟὝὐθθκ δὖ ὑμ6 ϑηᾶ οἵ ἐμ Αοίβ οἵ ὑπ Αροβύϊθβϑ 18 Βαγὰ ἕο 
χρη, Ὀαὺ ὑμ18 ὑθχὺ 18 ᾿πνδι δ Ό]6, ἴῸΣ τ Πδ5. ϑηϑ]θὰ 
Ὧν, Κρηγοὴ ἰο ἢχ ὑῃθ Ἰαύοδὺ ἀδύθ δὖ βοὴ ἐμ Οοάθχ 
δ ῬΟΒΒΙΌΙν ἤᾶνθ Ὀθθὴ υυϊυθθη, πδιηθὶν, ἐμ τη α]6 οὗ 
ὑπ6 ἕουγύῃ οοηθασν. ἊἈ᾿8, βονγθνϑυ, ὑμθυθ 18. πὸ φργοοῦ ὑμδὺ 
ὑμ6 βουϊρὺ νγὰβ νυ θη ἱτημηθαϊδύθ! ν αὔύθιυ ὑπ οοτηρ]θίϊοι οὗ 
{Π6 φοργιηρ οὗ ὑπ Οοάοχ, ἐὺ τᾶν πᾶν Ὀθθη δἀἀθα βοπιθ 


ΙΝΤΕΒΟΘΌΟΛΤΙΟΝ Ιχχχν 


ἐΐπιθ ἰαύθυ. Τὴ βι ]θοὺ-τηδύξον οὗ 1ὖ βαρροϑὺβ ἕο πὴ ὑμδῦ 
0818 νγὰβϑ ὑπ οα8θ. Αὖ 8}1] δνθηΐβ, ὑπ Οὐάθχ ργόνθθ ὑἐμπδὲ 
ΘΟΡΐ65 οὗ ὑπὸ Ἐργρύϊΐδῃ, ὑμαῦ 15 ἔο βαν, Οορέϊο, ἐγδηβ αὐϊοη οὗ 
ΒΟηη8 οἵ ὑῃ8 ῬΟΟΚΒ οὗ ὑπ ΟἹὰ δὰ Νον Τοβϑύδιηθηὐδ ὑγθ 6 
ἴῃ 186 ϑιηοηρ' Εσγρύϊδη ΟἸγδϑύϊϑηβ πὰ ὑΠ6 ϑαυ]ν ρατὺ οὗ ὑῃ6 
ἔοασίῃ οοηύαγυ ; ὑμουθίοσ ὑπ οὐἱρίη οἵ ὑπ6 νϑυβίοῃ ἰ{β61 
οϑηποὺ 6 ρἰϑοθα Ἰαύθῦ ὑμδὴ ὑμ ὑπίγὰ οθηύασυ. Τυβ 
ὑμοῦθ 18 φοοα σὑϑᾶϑοῦ ἴον Ὀθ]θυηρ ὑμαὺῦ Απύμοην ἀϊά 
ἢν ὑπ ϑουϊρύυσοβ γοϑὰ ἴῃ ἢΐϊβ8 νη Παρ ΘΠΤΟΙ ἴῃ ΐ8 
ηϑύϊνο ἰοηρτιθ, δηά ὑμδῦ τηϑὴν οὗ ὑπ θϑυ]οϑῦ τη κ5 ἴῃ 
ἐμ ἀθβουίβ οὗ Νιύτϊα, ὑπὸ Βθὰ ὅθα, διὰ ὍὌρρον Ερυρύ, 
Ἰϑαυηθα ἰο σϑρϑαὺ ὑῃθ Ῥβδίγηιβ δμὰ σῃ01]6 ΒοοΚβ οὗ {Π6 
ΒΙΌΙΘ Ὀγ ποαυὺ ἔγοιῃ Οορύϊο δηα ποὺ ἔγοιη Οὐθθὶς τηϑηυ- 
Βουιρίβι Τὴ ονυϊάθμοθ δῇογαρα ὈΡ ΟἿΣ Ῥᾶρυυιθ Οοάθχ 
ὕθηᾶβ ὑο δοῃῆγτη ΘΑΥΪῪ τηοηδϑύϊο ὑγϑα ὐϊοηβ ΘΟΠμοοἰῃρ' ὑπ 6 
Βργοδὰ οἵ Ομ γιβυϊδηϊθν ἴῃ Ἐρυρῦ, δῃα ἱπάϊοαϊθα ὑμαὺ 
ὑπ Οορέϊος νϑυβίοῃ οὗ ἐμ ϑουιρύσχοβ 15. οἱ ἄθυ ὑμαὴ βοῖηθ 
Πᾶνα Βαρροβαά. 


Ἢ 


᾽ 


ΡΟΠΟΠΙΟΗ. 


» 


ΠΤΘΥΤΘ 


᾿ 


᾿ ΕΒΒΝΑΤΑ. 


ετε πὸΐ; ;Ρ' 186,1. 10, τοδᾶ εὐίθδπει. 


[ΠΤΘΥΤΟΡΟΗΟΠΙΟΗΙ] 
(Βεῖξ. ΜῸ5. Μ8. ΟΥἱϑιῦ. 7594) 


ΟΒδΡ.1. 39 σὼ τπηρεῖσηδε πτὸὸ πῦρρε ετε 
πρσοοῦσ δὴ κα ποοῦ τεπετ τὰ. 
ποῦ ἧϊ κε ππεϑοοῦυ" πὶ πε [ετ] 
παδὼπ ε φοῦσιν ε Ῥοι" δύίω Π| 
τοοῦ πὲ ε ἔπδτδδι πδοῦ [ε Ὁ] 

40 πληφροποδεν ἀδοφοῖ " δσὼ πτὼ 
τ δτέτπητε τοῦτ Δ[ΤΕ] 
τδεοοῖ!ε οὐ τέρηδοος ε ΤΕΟΊΗ 
ἐτ χιὶ ἐσπ τέερύθρὰ ϑδλλδεοδ" 
41 ἃσὼ δἁτετποσωιμδ ἐτετπσω 
ἀτοτος ποδί χε ΔΡ ποὺς τῆπε 4“. 
το ε δολ κε πχοεῖς πεέπιοῦστε" 
ποι πὲ ἐτ πὸ ε ορδαΐ ε “ἶἴπε 
πεέροδσ πᾶτὰ οωδ πιὸ εὐτὰ 
πχοεῖς πέπποστε οὼπΐπ ἂς 
ατοοῦ εἐ τοοτῖῖ ἁσὼ ἃ ποῦύὰ 
ποῦδ ἀφτεφωτι χα τ πτεῖῖο πδιδσ᾽ 
ἀξεετ!ε ἁτετποωουσδο᾽ ε φοῦι 
42 ἁτετπύωπ ε ορδΐ ἐ πτοοῦ " δὼ 
πέκε πχοεὶῖς ποῖ χε δ'σιὶς πὰ 
ὲ τἦπΡ ὕω ε ορδΐ οὔτε" τεπΡ 
αδαῖθε περελσ πατὰ ἡ οὐ πιε 
1 ΠΉΘΙΘ 15 ἃ 5118] τηδυὶς ΔΡΟΥΘ ἡ ΚΘ ἃ 5118] εἴ. 
5. δῪὼκ ομργίξοα ὃ ὅ οὐδέ. 
“Οὗ ἐπθ ρδβϑᾶρθ Ῥορί πηΐηρ Υἱἢ κατὰ δηα4 οηαϊηρ τ 
ε τοοτῖ ὑΠ676 15 Π0 Θαυϊνα]θηῦ ἴῃ ἔμ6 Οσθοκ ; ἔῃ βου 06 5Θ0 5 


ἴο πᾶγθ γϑρϑαίϑα 1ὖ ᾿ηδάνθυ θην ἔγομι ἢ ρυθοθάϊηρ γ6 156. 
Β 


ἘΟΡῚ.1α 
[τὰ] 


ἘΠῚ1.10 


[8] 


2 ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ 1. 42--1ῦῸ'. 1 


ἐπτὰ παοεῖς πέπποῦτε 
φὼπ ἀξεεοοῦ ε τοοτῖῖ τὶ πε 
ΔἸΗΤΙ Δ ΦΦηποότε τὸ τετποῦ 
ΟῚ ἀεπὲ τετὸ ε ὑοὰ τπῃϑ περὶ 

48 αὐκεοῦ ΔΕ ΔῈ ΠΕΦΗ 
τ ἁσὼ ἀπὲ τπσωτας πδΐ [τε] 
ταπαρδαῦδ κα πίδκε κε πο εἰο] 
διτετπδ δ τε ᾿ ἀφο τι 
δτετπῦωπ εἐ ορδΐ ε πτοοῖσ]" 

44 [δϑίω διεἴ ε δολ πσι πδεεορφίδιος): 
πὲτ οὐὴηο οἷς πτοοῦ ετ βτεεὰσ 
ἐ τρὲε {οὐτσε περοητῖτ ἀσὼ ἂν 
πὼτ ποὸὰ τηοῦστῆ πθὲ ε 58 
δον. δὰ πὶ εὐτὼ δὰς " ἀσβὼπς κε 
[«]ωτὶς στ ἐπεῖρ {πὰ ορδΐ ε 

45 [φεῖρειδ ὁ. δισὼ διτεέτῖῖο φεοος 
[ὲ φἹρδΐ εἐτετῦρισεε τπὲ ““τὸ 
ε δοὰλ κε πχοεις " δσὼ πὲ πο 
εἰς εωτὰς ε πετποροοῦ οὐ 

46 τὲ δεπ ἔὶ της ε Ῥωτῖ" δῦὼ ἃ 
τέτποοοοος οἵ πδδλης πὶ οὲμ 
φοοῦυ ἐπδίσοου πᾶτὰ πέθὸ 
οὐ εὔτὰ τετπδὰσ φὰς παρὸ Ετ κε 

ΟἸΔΡ.11.1 φτδοῦ δ. ΔΙΤΟΙ δὲ ἁπεεοοῖθε ἐο 

φῬδοΐ ε τέρηδσεος ἴτ τέριη ε τεσ 
Θὰ ϑδλλδοςδ" Ἂς πεοεεοτῖ εἰ 


.] 


1 βιυγοῦθ᾽β ὑοχὺ ἢδ8 καὶ παραβιασάμενοι. ὁ ᾿Αμορραῖος. 

3 Πγο Ιοὐΐοτβ αὖ Ἰϑαϑὺ νγδηίίηρ,. 

41,9. Ἑρμά, ΗΘ. ΠΙΟΠ, ΚἼογτδῆ ; ὑγᾶθθ8 οὗ ε 818 ἔουηά οἡ 
ἐῃ6 ὈγΌΚοϑη ϑᾶρϑ. 

δ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

6 ὅσας ποτὲ ἡμέρας ἐνεκάθησθε ἐκεῖ. ΤῊΘ ἔογτα ετ ἅταλδον Ξϑὸ 
ετ ἀξαλὰσ. 


Ὶ , 
ὃν τρόπον. 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ἢ. 1-8 8 


τὰ πποεῖς {πὰ χῈ πεεοδλΐ δύὼ 
ἁππῶτε ε πτοοὸῦ ἴτ ἐπεῖρ οἵ 
φεπφσοοῦυ ἐπδιθώου " πέξε 

8 πκχοεῖς δὲ παΐ χὲ φὼ ε βῬωτῖτ 
ἐτέετππωτε ε πεΐ τοοῦ " ὅτ 

4 τηοῦτῖ δὲ ε πεέφεριτ δὼ οὼπ 
ε τοοτέῇ 8: πλδος εβίξου κξεοος 
“εὲ πτῶτὰ ἐτετπηδοοοοίθε 
ε δοὰλ ουτῖτ πτοῖ! τὸ πετῖοπη 
ου πῆρε π ποὰσ πὲτ οὐ 
οὐ “περ σέεπδροτε οΗτ᾽ 
[τη τς ἀσὼ ςεπδισλδο ἕπτ 

ὅ ΤΕ" δ1ὲπῸ Ὁ πολέεεοος πεεεδῦσ πὶ 
πδοϊ πὰρ πῆτπ δὰ ε ὑοᾺ οἷς 
πεσπὰρ πὸ οὕὐτᾶσεε ἴτ οὐἿε] 
[Ῥίητε " χὲ πτοοῦ πὸ τῷ ΠςΗ] 


εἰῷ΄ πτ δἴτδδι αὶ τὸ πιΠηρὲ τὸ ποὰσ ἘΠ]. 3 
6 ἢ πληρφοποδοῖδ " ἐτετππδπ [τὸ] 


πτοοτοῦυ πιετετπδουοδεῖ.. 
ἐσὼδε ἀσὼ πτετῖτκι τὸ τοοίτοσ] 
τ οὕεεοου οἵἵ οὐἵσι οδ. φοσα[τ])" 
7 πτετποοοιι" πποεῖς ἘΔΡ πεὶ 
ποῦτε δοσεου ε Ῥοι οἵτ περ] 
ὕποσε τηροῦυ ππεηστς εἐ[ἐτεεε] 
“ε πτδηφοοίθε τ δῖ τ θὲ οἵ 
τεῦ ἐρῆφσεος ἐτ πδίθως ἐτ ὁ 
τ οοτὲ εἰς φ4εε ἴὸ'ὶ ροεῖπε πχο 
εἰς πέβποῦτε περοδλπ ὅο 
8 π Βαιώὼτ π οὐὐσοκε" δὼ 
Δπαρατε " τ πεποπηοῦυ ὁ πὶ {πὴ 


1 ΟὨθ οὗ ὕγγο ᾿ἰϑἐξθυβ υνγϑῃύϊηρ ; ἐμ6 βγϑῦ 15 ο (Ὁ). 
5 λήμψεσθε παρ᾽ αὐτῶν ἀργυρίου. 
ὅ παρήλθομεν. 4 ἀδελφοὺς ὑμῶν. 


4 ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ 11. 8-18 


ρῬΡὲ τ πόδουσ πὲτ σὴς ΟἿ᾽ “ΠΕΡ 
φατ τέριη πὶ δραῦδ στ διλωπ 
δὼ σὶὶ πδοιὼμν πδῦερ᾽ 2. ὅσὼ π 
τέρε πῆτοὸὰῦ δΔπαρασε ἴττε 

9 Ο΄Ηη τ τέρησος ὅς «“ὠδῦ᾽ - δύὼ 
πέεχε πχζοεις οὶ χὲ “πῇ ἢ 
ΟΣ ε «“εὠδῦθιτίς ὁ δσὼ δεπΡ 
Ῥ πολέεεος πεεεὰσ ππδοῦ πλΗ 
Ῥος ἘΔΡ πῆτὰ ε ὑολ οἷς πούσπδο 
πῆρε τὰ πὶ Δὼτ δαὐξ πὰ πὶ 
“ΠΕΡ ε τρὲ σηεληφροποδεΐει 

10 ἀτεεος πέὲτ οὕύεεοῦστε ε ροοῦ ἡ 
χε οφεφεειε πὲτ Οὐ Ππθ ΊΠΟΡπ 
οι χως" οὐποσ τ φέϑπος ε 

11 πιίθς! δσὼ εἴχοορ " πτοοῦ 
φωώουν εὐπατπτωποῦ Εἰ 
φρφαφδειι ετ οπδπειδεῖ ἂσ 
ω ἅξ «εὠδλῦττις σεπδεεοστε 

12 [ε] ϑοοῦ κὲ οϑϑδεεῖι " δὼ 

ἘῸΙ. 20 “ορρδιος 8 πεζοσὴρ τ τσοΡ πὶ πὲ 
[[Σ] οἵ ἐβπεῖρ δσὼ πίσηρὲ ἴ ποὰσ 

δύτδποοῦυ ἀσὼ δυοσοιίιου 
ἰφὴ οἡ ἀξδεοοῦ δὼ δσόσωρ 
[9 1 πέσεεδ αὶ πέσεεοτ εἐπτὰ 
ΠΙΓΡΔΗΝΛ δια οἷ ππὰρ ἴὸἧἫ ΤΕῖὶ 
[απ ΔΗ]ρομποδεῖδ " ποῖ εἐπτὰ πὸ 

18 εἰὸ ταδι! πὰῦ τέποῦ σὲ τωΐϊοσα 
τηοστῖς τ τέτῖ εὗτε τῆοῦ 
τὰ πτππαρασε" 4«ε πεῖ τ Τὰ 


1 Ἦσαύ. 2 ἜΣ, Τασιὼν Γάβερ. δ Μωαβείταις. 
ΤῊ ΟὙἼΘΘΚ Πδ5 Π0 ϑαυϊγαϊθηὺ ἴον πετ ουάχοσυτε ε ροοῦ Σε.Ὶ 
"ΘΝ, Ὀμμείν. 6 Ῥαφαείν. ἴ Ἐνακείμ. 


ὉΠ, Χορραῖος. 9 παραπορεύεσθε τὴν φάραγγα. 


10. ἢ αἰ ουϑᾷ ἰηΐο τὰ. 


ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΎῪ 11. 18--το, 1 ὔ 


Ῥέλ᾽ δύὼ ΔΙπαρδτε κε πέιὰδ 

14 ἴ' ζὰβεδ " ἀσὼ ππεροοῦυ ἐπ 
τ πεῖ ε ὑολὰ οὐ πδδλὲς ὑδρπη 
Δ περοοῦ ἐπτ πεῖ ε οὰ οἷἵ 
πεέῖὰ τ ζὰῬε " αδὸ τ 440 
πε τ φροεῖπε τὰ τ ὅτὰπο τσὶ 
τ᾿ πέπέδ τῆρὲς πὰ Ὁ ρῬωκσε πὶ 
ρῬεζοόνσε ε δοὰ οἵ τπδρεες 
δολη πᾶτὸὰ θὲ επτὰ πποῦ 

1 τέ ὡϑὰ πὸὰσ' δσὼ Τοὺς 4ς ποῦ 
τὲ πὲς οι χωοσ" ε ἴοτοῦ ε ολ 
οἵ τπὰρεδεολη ὁ τὔδτ οὐ 

16 τὰβο" ἃϑὼ δεοίᾳπε τὸ τεῷ οὐ 
τὰπο ποσὶ πρωϑλθεὲ τηροῦν τ 
ρεζοεῖσε ε φτοσοῦτ Ἔροεοοῦ 

17 οὐ ταῖῆτεὲ ας πλδος" δθὼ πχὸ 
εἰς {πὸ πὲ περολΐ ἐκ ἀτεεος 

18 κε" πτοῦ ἐτ πδοήοοῖ!ε «πὸ 
οὐ οἵ τὰὸήἫ τοῖ! ας οωὠδὸ τ “περ. 

19 ἀσὼ πτετπρὼμπ ε φοῦύ εἴτ {ΠῊῈ 
Ῥὲ π δειδεδλιτ " πΠῸ Ὁ κδχε ἐρὸ 
οὐ οὐδε τεπΡ Ὁ πολέεεος π|ε] 
[«εἰὰσ πὶ ἔποοῖϊ πληροποδεει ... 

[51χ Ιϑᾶνϑϑ ννδηξίηρ] 
ΟΒΔΡ.ΙΨ. τὸ ἐηωμπῦ εἐτε τος πὲ δερπωὼπῦ 

49 ταρδαῦδ ἴ τηρς πὰς πέθρο ὅς πὶ [π|| 
ΟΡ Δ πΗς πᾶτὰ τ 44Δ τὸ τὰ 4 ΠΡΗ 
ΔΤ ΔΟΗ ΔΘ τὲτ πεοβὼρ : 

Ομαρ. ζεακωσεης δὲ δίίδεοστε ε ΠιοΡΔΗᾺ 


ἘΡῚ.8α 


Ν.1 Ὁ τΗΡξῖ πέχδε πὸῦ κε εωτας πις 
᾿ Ν, Ζάρετ. 3 Καδὴς Βαρνή. 
ὅ ἐκ μέσου τῆς παρεμβολῆς. ᾽Αμμάν. 5 Νὴ, Σηών. 


5 ἤηΠπ, “Δερμών. τ ΠΣ, ᾿Αραβὰ. 8 Γῆν, ᾿Ασηδὼθ. 


ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΎῪ Υ, 1-9 


ῬΔΗΔΛ επιπδιώσεδ 4“ {1 ΠΟᾺΠ 
ποῦ ε ἀπδτδσοου ε πετῖτεεδ 
δχε ορδΐ οἵ ποοῦ ἴἴὶ οοοῦυ σε πδς 

δ, ἀτετπεοῦο ε Ῥοοῦυ ὅσὼ πτετῖ 

2 φαρεὲρ εροοῦ ε δδσ" πχοεῖς πεῖ 
ποστε δ όδοντε τ Οὐ ΔΙΔΘΙΗΒΗ]) 

8 αφεοητῖτθ ὉΟΩΡΗδ᾽. πτὰ [παοεις]Σ 
ἐασῖπε δ πὶ τεῖ ΔΙΆΘΗΜΗ ΑἸΝ πε] 
τπειοτε " δΑλδ Ἰττδοεςκεῖττε [παὲ] ᾿, «. 
Ατητὶ ΤΩ ΤῊ Ἀδῦνθεν ἀκαεῖθρο τσ 

4 4 ποοῦ ὅς πεΐ “:ὰ." ποο οἷν φαΐ δ 
παρεὶς τπ|δ πὲ περεητῖ οἱ ζπτο] 

δ οὐ π τάκητε τ τολτε" δυο α] 
φὼ πεΐδϑε Ῥὰτ οἵτ τάθητε ὅς [π20] 
εἰς δὼ οἷ τετίαδητε ὅς πῤήρε γ᾽ 
Θέ! ἐτ᾿ ἀξεελσοῦ ε τρὰ τὰσὸ [ερωὼ] 
[τ|27ν πὶ πσδχε τὶ πχοεῖς ἰορε. ΧΟ δ. ἴΕ. 
τῷ Ῥ φοτὲ ΟΔΘΗ τ τόλτε ἁσὼ Μ 

πε τπδωπ ε ορδΐ ε πτοοῦ " εἴσω 

6 ἅδεεος κε δῖοι πὲ πχοεις 
πέπποστε ε αὔτη ε ὑοὰ [9 1ε] 
πῆὰρ π πῆφεε ε ὃολ οἵ πῆξεὶ πὶ 
τεμεετοατοδὰ" ἃ 

7 [πε σισωπε πδπ σε οὲν πὲ ποῦ 

8 [τ|ε τεπὰ “τὸ ε ὑὗολ " ππὲ πτδβεῖο 
πλσπτοι ὁ πλη οὔτε ἃ τουξτπί τῆς 
[π| Ἄδὸσ ὅπ πὲτ οοὸπ οἵ τπε οἱ έν δ 
αἰ πετίηοοπ αὶ πῆδῷ κα ΠΕΓῊΗΤ 
δσὼ πὲτ τοὺ οἵτ «τεεοσειοοσε 

9 φὰ Ῥῷος κε πηδο' ππὸ ποσωττ δῦ 
οστε ππὸ πιθαεῖθ!ε πδοῦσῦ κε ΟΝ 
πε πχοεῖς πέβποῦστε οὐποῦτε 


1 Χωρήβ. 3 διέθετο Κύριος. 8 ὑμεῖς... ζῶντες. 


“4 εἴδωλον. δ᾽ ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω. 6 Τῦηυϑυλι! ἔτη οὗ πὸν. 


ΘΕ ΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΥΟ. 9--14 ͵ 


τ ρῬΡεσπὼρ ε ιπαϊτωωδεῖ τὸ ππτο 

ὧὲε πὶ πεῖοτὲ ἐ ορδῖΐῖ εχ πεσίπη 

Ῥὲ εἐχσῖτ τπΠοκετὲ δσὼ ΕἘπΠ {τὸ π 
10 τέπεέὰ τὸ πὲ δέοοτε ἀφοφοει" δῦ 
ω εἰπαΐειρε τ οὐπὰ ε τοῦ πθὼ τε 
πεὰ ἴ ΠΕῈῚ 4τπὸὶ ἀφοοόϑει νὰν πέὲτ 
[φδιρὶεὲρ ἐ πὰ οσερεδοπε: ὃ 
{π|1ὲ] ππκὶ αὶ πρδι 4Ὁ πχοεῖς περ 
[οστὲ ἐπκπὶ οσοωδ εἰσοσειτ 
[πῆκοεῖς τ πλῷ ππδθὼ δὰ ε ολ 
᾿ ἰοἸπὲτ δαὶ ἂς πεῖρδις ἐπὶ φωβ ( " 
: 12 [εἸτιθ!οσεῖιτ : τὶ φὰρερ ε πε 
[φ οἱου τὶ πεδλόδοτοι ε τῦδος πὰ 
ἰ 


11 


[τὰ}] θεὲ εὐτὰ πχοεῖς πεβποῦ 
τ])ε φὼμπ ε τοοτῃ " ἐροῦυ τ οο 
οὐ ἐβπέεδδὰσ' ἐπ᾿ οωδ δϑὼ ἐπε 
εἰἴρε τ φητοῦ τὸ πεπούποσε 
14 ἱτΉροῦυ " φὰς πεεέὲρ σδίθῖ δὲ τ 
φοοῦυ πεδϑύδτοι πὲ τὸ πποεῖὉὉ 
πεῆποῦστε" ππὲ ΚΡΆδδσ 1ε.-- κι 
φωὺ πὶ οητῆ. πτοὶ “1 πεν 
πηρὲ «εἰ τεέπίπεερε - πεὲπ 
φαεοδλὰλ πὶ φοοῦτ “: τεπρες 
οδδ τὸ ἐρτενε " πέπδοδοςε ταν 
περ [αΐ ποοῦ δσὼ τῦπη πιὸ 
πτΔΗ “ ἀσὼ πεπροςοηλστος 
ἐτ προῦιχ τ πεβππυληῦ χε 


18 


: ἀποδιδούς. 2 ) πυθϑυδ)] ἔργ ἴῸΣ πτϑλου. ὃ εἰς χιλιάδας. 

1 ἘῸν ἐχπ οὐυρωΐδ εἰπποσειῖτ δηᾶ ἐαπὶ Φὼρ (Ὁ) ετιᾳονεῖτ ἐμ 
ΟὙὝΘΘΚ 85 ἴῃ ϑδθῃ ο886 ἐπὶ ματαίῳ. ΤῊΘ ὑτιθ γϑδαϊηρ ΤΏΔῪ Ὀ6 
Φωδ -- πρωῦδ, πκ0 ᾧὰπ Ξξ πρὰπ., 

ὃ ὃ προσήλυτος ὃ παροικῶν ἐν σοί Τη6 Οορίϊο οοῃέδίηβ ΠΟ 
ϑαυϊγαὶθηὺ ἔον {μ6 ατσϑοῖκ ἐν γὰρ ἐξ ἡμέραις ἐποίησεν Κύριος τόν τε 


“ ’ 3 “ 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. 


8 ΘΕΤΕΒΟΝΟΜΥ͂ Υ. 14--21 


νε 
ΕῸΙ]. 4α Βδς εἐρε μἶρπερ δὰ ἦτο ὅς 
[9] 18 44οα πὶ τέηπφε ρφωῶβ. δὼ ἐπε 


Ῥ πείέεσε σὲ πέμποὸ τὸ οαεοδὰ 
οἵ πῆδὸ ἴἴ' πη δὼ ἃ πχὸ 
εἰς πεβποστε πτ ε ὑολ 
οἵ πεῖὰ ἐτ ἀδεεδοῦ' οἷτ οὐστα 
ἐσκοορ ἁσὼ οἵ οὐσῦορει εεὶ 
χοςε: ε τῦε πδΐ δ πχζοεῖς πεέβοῦ 
τέ φὼνμ ε τοοτῆῇ ε τρὲ πρᾶρεῷ 
Τῶν ε πέροοῦ πὶ ποδλόδατοι" δσὼ 
ὰ ΤΣ ὡ τε τῦδοει . ΟΝ 
Ἂς . ἼΘ -τοῖ επεμπειωτ «αἰ τεβεεδλὰσ πὶ 
π θεὲ εὐτὰ πχοεῖς πεκοστε 
φὼν ε τὸ τ" “ε πὸς εἐρὲ πε 
τ παπποῦς ίθωπε ἀβεεοῖ δσὼ 
“χε ετέτῖ ε εἰἴρὲ τὸ οὐποσ' 
τ οσοεῖι! οὐχας πῆδῷ πδΐ ἐτα 
ἐρε πκοεῖὶς πεέεμβῆοστε πδιτὰ 
18 ΔῚ πδῆ: ε πῆὲ ΒΡ ποεῖν ἡ 
17,19 ππε πρωτὸ: ππε παίοσε: 
20 πε ΒΡ “τατρῪὲε πποῦς ε πὲτ 
φιτοσὼπ ἴ οσαεπταεῖτρε 
ο1 πποῦσ: 9 πε πεέπεῖθῦ 
“εἰ ες Θέῖεεε 4Ἃ« πὲτ οιτόσὼπ 
ουδς ππὸὲ πεπειθσεεει ε πηΐ 
4 πὲτ οιτοσὼπ οὔτε τείοω 
ι5ἐ οὐδὲ πειιοαεοδὰλ οὐδὲ τεῦ 
ἰφ«ερδλ οὐδὲ πεζοῖδοε" οὐδὲ 


1 ἘῸΓΡ εἰ σταιὰσ. 

5 γυϊίθῃ δου {Π6 11Π6. 

8. χὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων. 

. ΠῊ9 κἰχίῃ, βϑυθηΐῃ, δῃηὰ οἱ Οὐτασηδηἀπηθηΐβ ἃ16 ὑἢ- 
πυτοχθᾶ, Ραξ ἐμθ πυταθου Ὑγμο ἕο ]Π]ονγβ ὑμ6 πἰπύῃ βμοννθ 
ὑμαῦ πυχ Υ8 7616 δϑϑιρηθα ὕο ὑΠ91}}. 


ΡΙΑΤΕΙ 
ταοεντετρεῖσ ε ιυλλνεονιν, 
τον τας ΕΞ ΤΙ πεξωπττεθο ώξίι. Ξ ἐπε τ 
ῥατε Νὴ ἀψίε τὴς γον ξησλλος Ξ 
πατεῖ ἨΉ Ξ-αγώνλυνχο. 
ὠεοτεεικτίθν τε. τῖστ ἘΞ ΕΈΒΟΣ 
Ἔξ ες τ ἈΠ ἽΕΙ ἢ ἈΘΎΚᾺ ον Χ 
. τοχοΌορΡλν Οὐ ογσκούινες, 
ΧΟ «-᾿ εἴτε Ἃ Ὃ] Ἰτχοεξκιὸ τιςξγζτθον ; 
56.5.3 Ὄντεν ὁ ἐς Ἐπ Θυανῖς εἰν τον δι “ἘΞ 


ἀπόνως τ .“-πὕςς 


Εν τ πε σου σοι 
Ἐξ τιγεπειςει ΟΜΝ “τειν, 
τ τ Ατήχοκις τε τε ον τε ἜΣΕΙ 
Ἰδλξαν τ Ὁ οι τ΄ κειταξέροετιε. δε 
τ ἘΣ ΘΙ ῸΣ 5 Ἢ τῷ Α. 13 1τ ΟΜ ΜῈ Ὁ τ Αγω, 
ἀπε ττυτιι ᾧ ἘειΡ ἘΝῚ Ἰδῶν ς κπεον- ΓΘ 5: 


τ 


ΡΝ αν ΠΣ ἀξ ἜΣ 


ΒᾺ ΘΎ Σ ἘΥ ΘΙ ΧΗ τε κὸ τε ὌΠ 
, ἐετιχαςιῶττε Σου ες ΕΈΞΕΙ ἘΞ 4:9 
ἜΘ: ἘΠῚ ἜΚ ΜΘεγμττος Ἧ 

πῇ ΠΕ ἐῶν κὰΣ- ἘΦῈ τ Ε, τ Κτα γς: γρξῷς ΕΣ 
ἘΜ ΞΟ ΎΧ ε τίοτ πεῖν 
Ἐαπε ἜΣ «Ἐῦ Ἐν ἐν ὙΟΣΣ μα , τάξι ρα - 


; τὸν κε ἐδ ἀπὸ εὐ ἴι 


γε δ τὰ ὥ ον 


ταν πὶ 9 ΤῊΣ τἀ ρεξητε πέος... 
αν ΘΠ ἉῚΣ τι εὐ πιτονψτὸ τύ. τ 


δ ποτεεύδυγνέσες τυννῖν τος 
᾿ν τ» τ θη εῆνο Ἶ Ἵ 

ἐξ τε ύτεδς ἈΜῈ ΞΕ Ὶ ἘΜ ΘΟ. ἈΚ ΘΥΣΕΎΕΣ, Ὁ Ὁ 

κὰφξεοξε γι ςιϊεημμας εἰν δοο 

ἀπ τιον χα τκιΐημας. 
ἢ ΔΗ͂Σ ἈΛΔῪ ἕῳ τ σι τεῦ 

χα λοὐν οὖν αλα ὯΣ Ἐζ' μελύνν ες ἀρλρζς,. 


ἄν θ᾽} Ὁ 


ἿΣ ᾿ 
᾿ -εσο τὸ Ἔξ: » - π -π- »" τ Ἂν 
μῶν “τ Ρ ν .. σὸν ὅ. ς ὃ ᾿ “ν-.. 
Η "που. ἐν . Ὧν γ᾿ ΠῚ δ « Ὁ, 
᾿ ΜΡ Σ ι Ἂ πε ωδες 
ωϑν ᾿- ᾿ ᾿ 

Ὧν “ Υ̓͂ 
τ ᾿ ᾽.,, ἃ, 

" --- «αἰ Ζ 


ΜΒ. Οπιεντυαι, 7ὅ04, Εοι, 46 (θευτεβονονυ ν. 14--21) 


ΡΕΤΕΒΟΝΟΜΥ Υ. 21--26 9 


πει οὔ! παρὲδ. ουδὲ τῦπη πτες 
[πτῇ ἰοσλε Ἄδὰσ ἐἰσοοπ τς 

22 ἱπὲτ φιτοσὼπ "" πὶ πὲ πιιδκε 
ἐπτὰ πποεῖς σοοῦ ε τετπουπδ ἘῸΙ. 4 
ΠΟΘ τηρὲς ὦ φὰς πτοοὸῦ ε ὑολ οἱ ΝΥ 
ταῖῆτε πὸ τόλτε" ε δθηδπε ᾿Πὼπὲ 
αεὖὐ οὐδσοςεε᾽ «οἴ οὐοδτηοῦυ 4 
οὐρφοοῦ δσὼ 4π οὐοσὼρ ε τὼ 
πε- δσὼ διιερδίοσοου ἐχπὶ πλὸς ὃ 

23 εἶτε τ πε διτδδσ πδί" δύὼ δὲ 
τ΄ὠπε τὸ τέρὲ τεωτας ε τὲς 
“ ε ὑοὰ οἷἵ τέῖῆτε τὶ τοὰτε ἃ 
ὠ πτοοῦ εἐἰδεοῦσο οἵὐ οὕὔὕέδτε 
ἁτετῖ τὸ πετπούοει ε Ῥοει ἴτ 
ΡΣ πὶ ππεττυ ΔΗ ὁ φεἴτ πε 

24 τ Ἄλλο’ ετετετῖς κὼ ἅξεφος πὸδΐ 
“ε εἰς οβητε ἃ πᾷζοεις πειὶῖ 
ποῦτε ἤτελῦου ε πεΐζεοοῦ ἂσ 
ὠ πειῖρφροου ἁποωώτας ε Του 
ε ἀοᾺ οἵ τόσητε τ τέλτε ἡ οροῖ 
οἷς ποοῦ τ οοοῦυ δπδσ χε πποῦ 
τε πίε «εἴτ ρδεε πεωπῦ 

25 τεποῦ δὲ χε πε πδοοῦ ἴττε τεῖ 
ποσὶ ποᾶτε Ἰοτῖς εἐ ὁοᾺ επαδ τ ἢν 

» ΡῈ: βοσωρ ΟΣ εΕ τοῦτ ε σὠτῆς οἵ 

ε τέόβεη ὅς πζοειῖς πεπποῦστε" 

26 τπηδαεοσοῦ πε’ Δ Τὸ ἘΔΡ ἴῖο δ. 
Ῥα ἢ πιες πε πτδιεωταςε ε τὲς 
“ἢ ἂς ππρῦτε ἐτ οἱ ἐζασδοεε 


1 Π5 Οοχηχηδηἀτηθηῦὺ 15 γι υπουῦ ΠΌΣΑ ΘΙ, 

5 φωνὴ μεγάλη. 

8 Πγγρ ἐδθ]οὺβ οὗ βύοῃο Ξξξε πλακας λιθινας σίγθῃ 1ῖἢ ὥὔνγθίθ᾽ β 
Τοοϊμοίθ (2 πᾷ οαϊύ., ». 8588). 


ἡγούμενοι τῶν φυλῶν. 


10 θΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ Υ. 26--38 


ε ὑοὰ οὐ ταῖητεὲ τὸ τεέδτε τὶ τεῖ 

27 φ9ὲ ὅσὼ δίωπδ" ἢ πεμίου]οεν σὲ «- Δ. 5 
τοῦ ε φοῦν τ ςωτίε) ε πὲτ (ῳ) 
ποσοοῦ πδὴ σὲ πποεῖς πὲ 

ἘΠῚ. α ποστε" σὼ τοῦ πὸ τ πὲ πε 
[Δ] φαδαῖ πᾶτὸ φωδ πτας τ ἤποίκοοῦ 

πα πσὶ πχοεῖς πέπποστε τ 

28 τποωτας ε ρφοὸυσ πτιδδσ" δὼ 
πχοεῖς δσεωτας ε περροοῦ πὶ 
πετοῦσε ἐτετκω «τετοοῦ 
ποῖ" ΠΕΧΔῚ ποῖ πσὶ πχοεῖς σε. μμια«“4 
δἴφωταες ε περφροοῦυ πὶ ᾧετ) παᾶὸ 5... 
“Χε ἂς πεΐ δος τ πὸ τ ἀσσοοῦυ 
πὸ πλοῦ πίσδκε τηροὸῦσ ἐπ 

29 Δ ἀσχοοσῦσ" πιεὲ πὲ εἰ ποῦ τς πὲῦ 
φητ ε τρὲ {θτὼπε οΥ παΐ πὶ οητοῦ 
ε τρὲε σῥροτε φητ ἁσὼ πεοὲ οᾶρεῷ 
ἐ πὰ ἐπτολη τὸ πεσοσοῦ τηροῦν 
Σὲ πὰς ερὲ πὲτ πδοσο πὲ 
ἀφεεοοῦ 4“4ἴ πὲ πε (πῆηἢᾧ}Ρὲ (δ. ε 

80 πὲ" πτοῦ “τοοἴ!ε πῷὸ χοὸς 
πῶσ κε ἅτὰ τηοστ πτωτὶ 

81 εἐ πετὶϊ “9.6. ἴ τπωπε’ πτοῖ Δὲ 
Ἄφε ῬΆΤΗ (ἂς πεΐ 4“:5. ατοολΐ κε 
εἴετασο εἐ Ῥοη πὸ πὸ ἐπτολη 
ααἰὖ πτλιβδιώδεδ, αἴ ποὰπ πὰ ἢ 
ἐτ ππδτοῦοου ε ροοῦ ε τρὲ σ 
διδσ φὰς πῆὰρ πὶ ε ἀππδιτδιδοι 

82 πὰσ τὶ πληροποϑεῖδ " δὼ ἐτὲ 
τ ε φᾶφερ ε εἴρὲ βᾶτὰ πεέοδφοὸτ 
ἐστὸ πχοεῖς πέπποστε σῶν 
ἀξεεοο ε τοῦτ ἴτε ΒΡΔΗΤΗ 

33 ε οῦύπδδε. οὔδὲ ε οὗουρ. δλλδ 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΝΥ ΚΝ. 388--ΥἹ. 4 


πδτὰ ΤΕΘΊΗ τηρς εατὸὰ πχοεις 
πέπποστε ον ἀδεεος ε τοοΟτῆ 

ε τῷὲ βρεοοῖῃε ἴ οητὸ σὲ πὰς εἴὲε 
ἰ τατον πδὴ πτὲ πὲτ πδιτοῦεῖ 
πὲ ἀφόεον πτέτπεῖρε τὸ οὐ 
αἰηησ!ε πὶ οοοῦυ οὐχ πῆὰρ πὸδῖ 
ετετπδλπηληροποδει τ εοο 


Ομαρ. ἃσω πὶ πε πεμτόλη «οἴ λιπδι 


ΨΙ.1 


ὠδεὰ ἐπτὰ παποεῖς πεέποῦστε 
φὼνπ ἀφεεοοῦ ε τοῦ εἐ τεδῦω 

τῦ ε φῬοοῦ ε τρεὲ ττεῖρε ἀεοοο 
οὐ οἵ πο οἵ πὰρ πὶ πτωτῖ ἐ 
τετπδόωμπ ε φοῦμ ε Ῥοι ε πλη 


2 ϑοποιοι ἀφο " κε πὰς εἐτέτῖε 


Ὄγλσς 


Ῥ φοτὲ οητί «κε πχοεέῖς πέπον 
τὲ ε φᾶρβερ ε πειζδλιβδιώφεδ ΤῊ 
Ῥου τ πειζειτολη πὶ δοΝ 

ε ἔπδτδδν ἐ τοοτῇ κε ποοῦ" 
πτοῦ ταν πεπίθηρεῖ δσὼ π ἡ 
φῬε πὶ πεπίπηρε πὸ περοοῦ ΤῊ 

φῬοῦυ κε πεσωνπο - χε ετετῖ ἐ εἰ 
Ῥε π οσεηῆασε τ σοου ὃ: εὠτας 
δὲ πιορδηλ πὰ οαρεὲρ ε εἴρὲ χε 
ἥδ ἐρὲ πὲτ παποῦσο ττῶπε κς 
“τοῦ ἁσὼ χε πὰς εἕτέτῃ ε δίδει 
ἔδεδιτε πᾶτὸὰ Θὲ ἐπτ δα πὲ πὰ 
«δε πσὶ πποεὶς ποῦτε τ πεν 
ἔιοτε ἐ τρέὲ «ΤΥ πδη πὸ οὐπδο 
ἐσαοσε αὶ Ῥωτε ε ὁὑοᾺ οἵ εὔτω: 


4 ἀττι πε τοιβπδιώδθὸ “ἴτ ποὰπ εἰ 


3 
8 


τὸ αεώσεης οὼπ ἀϑβοιοοῦυ ε τοοτοῦ 


οἱ υἱοί. 3 τῆς ζωῆς σου. 
ἵνα μακροημερεύσητε. 


11 


ἘρΡ1.6 α 
[λα] 


12 ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΥἹ. 4-11 


πσηρε κε πιορδηλ οἵ τέρηφεος 

τερ οὐεῖ ε ὑοὰλ οἵ πῆδὸ ἴἴὸὶἮ πηϑεςε 
εὠτὰς πισρδλῊΗλ " οὐδὰ πὲ παοξιει ᾿ 

ὅ δ΄δὼ ἐπέφδεοερε πχοεῖὶς πεβποῦ 
τε φὰς ΠΕΡΘΗΤ ΤΗΡΕ [53 παν πεὶ 
Αϑέεσε τηρῖ ὅσὼ οἵ τεσ 

7 ΧΗ τηρς ὃ: ε τρὲ πτεδλῦε πεβίθη 
Ῥὲ ε ρῬοοῦ δσὼ “ὲ πὰς ἐβπεοχε 
ποτοῦ ἐἤρόοος οἵτ πέμπει 
δὼ ἐβάϑοοῖμ!ε οἡὲ τέθιη τς ορδῖ 
ουχῖ περ 4“ πὶ πότ ἀσὼ πᾶς 

8 ἐβπδτωδῦι" ε τρὲ πορδῖΐ εοῦ 
Οὐ ἐσθέδλει ΕἸ ΤΕΗΘΊΣ δὼ 
εἐὐταχρηοῦυ ἀπὲ φῃ{τὸ ε ὑολ π 

9 πεπῦδλ" δύὼ εἐπεορδΐῖ οοὺσ ε 
πετοσὰ ἴτ πέττει αἴ προῦ 

10 ἴἴ πετῖϊ «τὸ τ (τΠωπε- ἀσὼ εξ ὦ 
δι! πε εἐἰυδατσιτη ε οου ΜΗ] 
πσι πχοεῖς πέβοστε ἐ πῆδο 
εατὸὰ πχοεῖς πεπποστε ΡΕ 
ε τὐπητε πὸ πέβεῖοτε δῶρα 
φδαε᾿ «εἴτ ἴοληῦ «εἴτ ἴδπωὺὸ ε τρεῦ 
ἴδ πὶ ρεμπποσ κε πολις ἀσὼ 
ἐπαποσον πὶ ἐτὲ ἀπ πποτοῦ" 

11 φέμππηει ἐσδεερ τὸ δΌδλϑοι " πον 


τ 
τ 


1 Κύριος ὃ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστιν. 

5" ὕβυλι!ν τηρεῖ. 

ὃ ΠῊΘ9 οοργίδϑὺ μδ5 ομ θα ρατὺ οὗ νυν. ὅ δηᾷ ἐπ ψμοΐθ οὗ 
ν. 6: καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς σου. 6 καὶ ἔσται τὰ ῥήματα 
ταῦτα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἐν τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν 
τῇ ψυχῇ σου. Οἰδδοδβ ἰοχὺ μδ8: ἀσὼ ε δῸοΝ οἱ τεκδσοὰας τηρῦ' 
ἀπ πεῖτηοικε εἴρφωπ ἀταλοον ετοοτῆ ἀτποοὸνυ ατορονίωπε 
ΦΑΣ ΠΕΡΦΗΤ ὅσὼ ὁπ τε σοοη. 


4 ᾿Αβραάμ. δ Ἰσαάκ. δ πάντων ἀγαθῶν. 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΎῪ ΥἹ. 11-17 18 


παΐ εἐτὲ ἐπ πεεδοοῦ Θεὰ 
{ηξν ἐὐσῊςΣ παΐ ετε απ πσῸ 
“Σοῦ ἁσὼ φέπεοα τ ἐλοολε “1 ΜΗ 
φέση τ κοεῖτ παΐ τε ἀπ ΒΚ 
ξ...-. τοσοσ" δσὼ ἐβπιπαπόσὼδς πὸ 
ΟΥ̓ Ἢ Ὑέ'. ἄοτην ε βοὴ ε τὰς Ρ πωῤῖῃ 

ας πχοεῖὶς πεβοστε πὲ πτδῖ τ ἘῸΙ. 6 ὃ 
τῇ ε ὑοὰ οὐ ππὰρ πθω πῆφσεε ἐ ὑοἋ οἷς [ΔᾺ] 

18 πηῆέεν ἴὸ τεμεεττοιτοδὰ ππκοεις 
πεβποστε ἐπε Ῥ φοτὲ οΗτ" 
δὼ ἐπεισαεῖ!ε πὶ που διδοῖ 
ἁσὼ ἘἐβετοσῈ ε Ῥοῖ πὶ ὡρᾷ ἂς 

14 πεερδι πιτὲ τπῦὼπ ἐοσδρ ΕΥΟΝ 


. Σ- ἢ 
τηοῦστῖ πὸ δὲ πε ποῦστε ε ῬΌΣ δ 


ὑοὰ οἱ ππόστε τ πὶ ἐθπος : 
15 πὶ ετ οἵ πέτιτ ἤπωτε" χε οὐ Ὁ 


ποῦστε τὸ Ῥεζμὼρ πε πχοεις 
πέπποῦτε εἐτ ἴ ΟΗΤΗ ὁ" “ηπὸ 
τε πἰοσσὲ ε Ῥοπ οὐὐ οὐσωντ 
πσι ππχοεὶς πεβποστε πξζοο 

16 τῇ ε δοὰ οὐχὰς ππδο.᾿ πὲ ππεὶ 
φῬαζεῦ ας πχοεῖς πέβποῦστε ἂς 
πεέσδεοτ ἐπτὰ τέτῖτ πεῖρδζε 

17 ἀβειοι οἷς ππιρδόσεος - οἵ οὐ 
φὰφρερ ἐπέρδρερ ὅ ἐποσέρεδο 
πὸ τε πχοεῖς πέεβπποστε τὰν 
τε 4 τ εῖτρε " τὰς πείζλι 


οὐκ ἐκπειράσεις. 

ὁ ΠΏΣ, ἐν τῷ πειρασμῷ. 

5. ΠΟΙ ον, φυλάσσων φυλάξῃ. 

8 τὰ μαρτύρια. Ἷφ 


ἂν" 


14 ΘΕυΤΕΒΟΝΟΜΥ ΥἹ. 17--28 


ἡδιώδεδ " ἐπτὶ δ φων εοεοοῦ 
18 ἐ τροοτῇ " ἀθσὼ εἐβέειρε ἂς 
πὲτ Ῥδιυδει δὼ ΠπΠ πὲτ πδιτοῦειῖ 
ἀπε “τὸ ε ὑολ κε πσοεὶς πε 
ποῦτε κὲ πὰς ἐρέ π πὲτ πὰ 
πόσο ἐπεσωπε ἀπεεον δὼ 
πα ῥὼπ ε σοῦ πὸ πληροποδει 
ἀξ πῆδο εἰ παπου δὺ ἐπ 
τ ΔΊΩΡΗ ε τόηητε πὸ πεπειῖοτε" 
19 εἐ τρε ποσχε εἐ ὑοὰλ πὴ πεῆσι 
“εοῦυ τηροῦ οὲ ΟΥ ξεν 
ἘῸ]. 7 ἃ 20 Βᾶτὰ θὲ εἴτ δ] πὲ" ἀσὼ ε 
ΔῈ εεσωπε εἰπδιτοση πὶ Ῥὰς 
τε σι πέπίπηρε εὔχκω ὅτεοος 
χε οὐ πε πεῖ “τ εεῖῖτρε τος πεῖ 
ιηδιώδοδ “4 πεὶ οὰπ πὶ εἰὶ 
πὸ πχοεῖς πεποῦστε οὐδ κε 
ὅ1 αφοοῦ ε τοῦτ δὼ ἐπέχοος 
ας πτῃηρε χὲ πεέεποοπε ἴτὸ ἐς 
οδᾺ «τ ῴδρδω οἷς πῆὰρ τ πηφδες 
δὼ πχοεῖς δα πτὰ ε οὰ οὐ 
παεὸὰ ἐτ εεελὺ οἵϊ ΟΥὐΘΊΣ ἐς 
22 ΔοοΡ “εἴ οὐσύοει εἴἴκοςε" δσὼ 
πποεῖς διαὶ πὸ σεν φεέδλεῖν «εἴ 
φεπποσ τὸ τ πῆρὲ ἐσπδῖ! τ᾽ 
οἵ πὰρ ἴὸἡἮ πῆφδεε οἵ ΦΔΡῬΔΩω ἃῦ' 
ω οἵ πὸ πεΐπει βἔπεὶ «Ἔτὸ 
28 ε ολ' ἁποῦ δὲ δαπττι ε ὑοὰ οἷς 
πεῖὰ ἐτ ἀπεελσ σὲ ἐπ τ ε 
φοῦπ 3 ε τρὲ αὶ πδὺ ἂς πεῖ πὸ 
πὲ πτ ΔΊΩΡΗ ε τύγητξε ε τὰ 


1 Ν , 
καὶ πονηρά. 


3 εἰ ἀταλὰν χε εεκιτπ ε φοσὰ -ΞΞ εκειθεν] να εἰσαγαγη ἡμᾶς ; 
566 ϑϑυγο θ᾽ 5 συϊδηὺ (νο]. 1, Ρ. 886). 


ΒΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΥἹ. 28-- !. 4 1ὅ 


24 ΔῈ τὸὶ πεπεῖοτε " σὼ ἃ παχοειῖς 
φὼμ εἐ τοῦτ ἐ τρὲ πεῖρε τὸ'ὸ. ( Ν) 
πεΐ διἰπδιωσδεδ τηροῦ ε τρὲ 
Ῥ φοτε ΟΗΤΕ ὅὖ πποειῖς πεὶῖ 
ποστε χὰ εἐρὲ πὲτ πδιποσο 
πὲ ἀφοοοι τὸ περοοῦ ΤῊ 
Ῥουσ σε ἐπεωπῷ Καὶ ἴ θὲ ἂξ ποοῦυ 
25 ἜΝ ἴττ οὐ ὰ πε πδιῖ 
δ Ὁ τὴ ε εἶρε τὶ πεῖ 
οἴσεῖὶρ δῖε τηροῦν ἀπὲ «ες 
το ἐ ὁοὰ ἂς πσοεῖις πεπποῦτὲ πὰ ΕΙ. 7 ὃ 
τὰ θὲ εἐπτὸ πποεῖς σὼμΐπ ε τοοτῖ ἂς 
ΟΒδΡ. ς ἐσ] δχιτη δὲ ε οοῦὰ σι πχὸ σὸς 
ΨΙΙ.1 εἰς πέπποστε ε ππὸὰρ πδί ετ ἢἢ Ἐ 
παν πτοῦ ε φοῦσ ε Ῥου ε πκλη 
Ῥοποσοι ἀεοοοῖ 1 Δθὼ πῆι ἀτεελσ 
ΟΥ ΘΗ ἀφοορ ἴ ποσὶ τ οέθπος 
Ἀσὼ ἐτ ποίου 5 πε ἐττδῖος " 
αεὐτ ππερθεοσδιος " οὶ πδέτορ 
Ῥδῖος " αὖ πεδύδιτδιος " τᾶς 
, πεφερέζδιος " “εἶ πεσοδιος ὃ. ψυνιλι 
οὐιννλά τας πιεδοσόδιος " σδίθεΏ ποε 
Θος ἐπδιθωον δσὼ ἐσσοορ 
2 ἐρωτῖτ- δσὼ Ψετδδσ ε ορδΐ ε 
τοοτῆ ποσὶ πχοεῖς πεβποστε 
ποαίσδαρε ε ροοῦ δύω πὰ τὰβϑο 
οὐ οἵ οὐτὰπο" ἴττὸ ποοοῖτ δὰ 
ΔΘΗΒΗ παξοολσ" οὐτὲ πηξ Καὶ Ζ 
8 πὰ πὸ τεβίπεερε πε πτὰ 
ἃς κε πεέίθηρε ὁ επτδῖῚ ΠπέΒθΗ 
᾿ κληρονομῆσαι αὐτὴν ; ϑυγοίο, ὁ}. οἷέ., ». 856. 
3. και πολλα, ἐδία, 8. Εαῖον. 
Ἅ ΤΏΘΥΘ 15 πῸ ϑαυϊναϊθηῦ ΠθΙΘ ἴον. καὶ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ οὐ 
λήμψῃ τῷ υἱῷ σου. 


16 ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΥἹ]. 4-9 ξ' 
Ῥὲ ἘΔΡ τ τοοτῆ! πεζαϊαείθε ὅπ ἢ 


πε ποῦτε" δύὼ πᾷχοεῖς ἐ[π|δ 
ποῦσσὲ ἐ ϑωτῖ οἵ οὐδώπτ 

5 πεοτα ε ὑοὰ οἷ οὐσέπη" δὰ 
Ἃδ ταῖ τὲ θὲ ετετιταδὰς πῶσ 
πεσίσηοσε ἐτετπ ε αὐραθὼ ε. 


Ῥου" πεσότηλη ἐτετῆοθσο “ 
- .«9.ε εἰς 
σποῦ" πεβκεεῖς ἐπ ἐτε ΜΕ 
. 8 " Ι! » , 
ταίπ ποοροῦ - ππε Αἵ ἐξ ὐὐώρν ἐν μυς ἘΠ γι. 


τ πέσποῦτε ετετπρβμρίου - αὐ 6 τα 
6 ὃ οὐέδτε" χε {τῇ Ἰδονλιοίς 
εἰοσδδὸ πὶ παοεις πεκυφοσίτε) 
δσὼ πτοῦ πὲ ετὰ παοεῖς περ 
ποστε σοτπμ ε τε βσώπε 
πλ πὶ οσλδος εἰτοΐηου παρὰ. 
πρέϑος τηροῦν ἐτ Ποοπ οἱ 
7 καε πηδο' οὐχ τι χε Ἑτέτποαι 
δι ἔφατε πᾶρὰ πρέθιος ΤῊ 
Ῥου" πτὸ πχοεὶς οσεῖμ τοῦ 
τι δύὼ δ σετπ τηοῦτῖ" ΠΤ 
ΤΙ ἘΔΡ τετποοῦῃ τὸ τπ ἡ ς πὸ 
8 Ῥὰ ἢ περέθπος " δλλδὰ ε ὑολ Ἐξ 
ΧΟ παχεῖς “εξ «ϑτεφωτῖ δσὼ 
ραρεὲρ εἐ παδ! εατ ΔἸ ΩΡΕ 
ἀτεροι πὸ πετπεῖοτε " ἃ πποεις 
πίτηοστα ε οᾺ οὐ οὐστς ἐς 
ΣοοΟΡ «εἴ οὐσύοει εἴὔἴχοςε 
δ ΣΟΤΗ ε δολ οἷ ππεὶ πὶ τεῖ 
αεὐτοιδεοδὰ τὸ ΤοΟτΤῖ τ ΑΔ 
9 προ πὶ πηδεε" δσὼ ππδειδεεῦ 
1 ἀποστήσει γὰρ τὸν υἱόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ. Οὐορέ. “ ΕῸΣ 5116 011} ΟΔΙΥΥ͂ 
ἐγ βοῃ ἔγου ἔμθθ, ἢθ Ὑ71}} βοῦνϑ οὔμδν ροάβ,᾽ ζο. 
3 τὰ ἄλση. 8. τὰ γλυπτά. 
4 ὀλιγοστοί. δ γνώσεσθε σήμερον. 


ΒΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΥἹΙ. 9-14 17 


“ε πχοεὶς πέβποστε τοσοῦ 
πε πῆοῦστε πίοῦτε 4Ὁ πίοτος 
πὲτ φᾶφρεῷ ε τε ΔΙΆ ΘΉΒΗ τὰν 
πείιῖδ τὸ τ 4φκ9ὲ ἀφοοοῖ δὼ 
πετ φᾶρερ ε πειοσέρεδοπε 
10 τ φέπίθο πὶ πετὲδ " δσὼ εἐἼτω 
ωὖε τὸ πὲτ “τοοτὲ ε τρε ἐ{ἴὸ 
τοῦ ε ὑσὰλ οὐ Οἡ᾽ εοοόο " δύὼ 
εὖ Ἰπδώςα δ ε τρὲ τώδε 
11 τὸ'ἪἮ πετεεοοτε ἀϑεφο δ" δὼ ε 
τέτιτ ε φᾶβερ ε πεΐ ἐπτολη 
αὐτὶ πεΐ διπδιώδοδ «εἴτ πεῖ 
φὰπ παῖ ε ρων ἀεοεοοῦ ε 
τΟΟτ ἀἧποοῦ ε τρὲ πδδδ" 
12 ἃσὼ ἐσείπε ἐτέτι τπδτοωτας ἘΠ]. 8 ὑ 
ε πεΐ ατήδιώσιδ τηροῦ ἀσὼ ὅτ [ΔΗ] 
τὰ ἔλραΣ « ἐ φοοῦ ἁσὼ πτετῖδδσ" 


ῃ οἰ - παοεῖς πείτοστε ποθ δρὲρ πδα 


ε τε λιλϑήπη πᾶς πεῖς πᾶτὰ Θὲ 
13 ἐπτ ΔΊΙΩΡΗ ὅτ πετίτειοτε " ἁσὼ η ΜᾺ 
ΔὙΕΡΙτΗ πποεεοῦυ ἐ ῬοΟπ ἁσὼ πὶ 
ταῖθοα ἁσὼ πδοδεοῦσ ἐ ΠΕΣ πο 
ἴ ΦΗΤΗ" ἀσὼ ε πῆδῇπος 45 πεὲὶ 
ἥδ." ε πεβεοοῦσὸ 4“"ἴτ| ΠΕΒΗΡΠ «“91τ 
πεβερ " ἀσὼ ε περέοοσε τὖὸ πεπ 
ἐφοοῦ «εὖ ἴτ πορὲ τὸ περ ἐσοοῦυ 
φυχῖτ πῆδο πδΐ εἰὐτὸὰ πχοεῖς ὡΡπ 
ἐτύηητε τὸ πεεγέιοτε ε τρὰ τὰ 
14 ΔῈ πδη" δῦὼ ππυδίθωπε ἐποαδδ 
Αὐλδτ πᾶρὰ πρέϑηος τηροῦν 
πτὰ τῖς ταεῖῖτ Δτ {ΠηΡὲ τΠὼπὲ 


-- 


1 κατὰ πρόσωπον ἐξολοθρεῦσαι αἰτούς. 


2 ΤΏΘΙΘ 15 πο δϑαυϊνγαϊθηῦ ἴον κατὰ πρόσωπον ἀποδώσει αὐτοῖς. 
Εν) 


18 


ἘΡῚ.9 α 


1 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ὙΠ, 14-19 


ΠΟΗΤ τηοῦστῖ οὔτέ ταελῖττ 
ἁσφῆν ἸΟῊΤ τοῦτ οὐδὲ 
κι οἵ πεπτύποοσε" δθσὼ πχὸ 
εἰς ἴδια ε ολ οὐ χὼβπ πωπε 
πα οὲ ἀοχλες πτὸς «εἴτ πολ ἢ 
ἐθοοῦυ ἴ πηδοεῖ πὰ ΠΤ ΔΗΝδσ' 
ε βῬοοῦ ἁσὼ δἁβμπεοσωώποῦυ πε 
πλάστου ἃς ε ορδῖ ε ΣωΒκ δὰ 
τ ΤῊΝ δαποάττοῦ ἐσσὶ πεππύχεοῦυ 
τηροῦυ 2 ἀσὼ εἐαὶὶ οὔὐοιν πτὸὴς Ετ 
160. «οετε ξεϑοπ " δθὼ ππδοσὼ δε 
πτἴἃἰ πισολες τηροὸῦ τὸ πρέϑπος 
ποδὶ τ ἐρὲ πχοεῖς πεῆποῦτε 
παταδσ πὰρ ὅτε τὰς πεπῦδλ 
ἴεο ε ροοῦυ ππε πίσαειπε τ 
πεύποστε κε ποΐ οὐαροπ πὲ 
17 εὐ σδκοος δὲ φὰς ΠΕΡΘῊΤ 
“ε πεῖ φρέϑιος πίσω! ἐροεν "ὃ" 
18 εἴπδι οτέ ε οὰ τ δὰ πὸ οὲ π 
τ ΗΡ φοτὲ φητοῦ οἵ οὔὐὉ 
πεεεέσε ἐβερπεεεεσε πε τ 
τὰ παοεῖς πεηποῦστε δὰσ' 
ἀξ ΦΑρδω 4“ἰὺ ρὰς τἴὸὶἮ πΗεεε 
19 τηροῦ " τ ποσ' ἂς πειρδοδεος 
εἐατὰ πεπόδὰ πὰ ε Ῥοοῦυ " 
Φολα 40 πὐπτοσ ΤΠ {ΠΠΗ 
Ῥὲ δὼ τόοὺςξ εἐτ τ σρηοῦυ 
αἴ πεσῦοεν ἐτ χοςὲ ἴϑε ἐπ 
τὰ πχοεῖὶς πεάποῦστε εἰπε 
Ἄξεεοη ε ὑολ τοὶ τὸ ετ δ 


᾿ ’ ’ ᾿ ’ 
καὶ πάσας νόσους Αἰγύπτου. 


2 ΤΏΘΙ6 ἰἴ5. 0 ϑαυϊναϊθηΐ ἴῃ {ῃ9 φλτῇ ἴοῦ ἐχπὶ πεπαύχεον 


τηροῦν" ὅσω, 


8 


ΕῸΣ εφροῖ. 


1 


ΘΕ ΠΤΕΒΟΝΟΜῪ ΥἹΙ. 19--5ὅ 


πδὰς πσι πχοεῖς πεπῖοστε 
τ τ πὲ φέϑιος τηροῦ υδΐ 
τον ἐτ πὸ πὶ φοόοτε οητοῦ " 

20 ἃσὼ παοεῖς πεβποῦστε τὰ 
“οοῦ ἐ φοῦὴχ ε βροοῦ τ πη 
ἄδῖτ οὐσωῦ᾽ ποσὶ πε πτὰῦσ 
πῶδπ ἀσὼ πὲ τ ἀσοοποῦυ ε 

21 Ῥοπ᾿ πὸ πδσῶτπ ἃ οδ τέο η 
ε ὑοὰ χὲ πχοεῖς πεέποῦστε 
ροὺπ πεέδεδλη " ἐσποσ πε ποῦ 

22 Τὲ ΕἼΤΑ ΡΗΟΥ " ἀσὼ πᾷαοειῖς 
πεπποστε πδίζωτε ε ὁοᾺ π 
περ ίεθος οὲ ΘΗ δεοόόοι {πηε’ 
{πηῆπὯεὸ πᾶ πδιίοτοσ δὰ ε ὑολ 
πτεσποῦ πὲ ππὲ ππὰρ Ὁ Χδῖε 
ε Ῥοη πτὲ πεϑηριον πλθριοι 

23 δσδει ε φρδΐ ἐξωβ πζχοειῖς 
ἱπεϊθποστε ἀπδτδδσ ε ορδῖ 
ἐτοοτη πετᾶθοοῦ " οὐ οὐποσ' 

24 ἴταμο {πλῖτ Π1}Οτοῦσ ε ὑολ" ἂν 
ω πεῦϑρωου ἀπδτδδσ ε ορδΐ ε 
τέτηοστι - πτετίτωτε ε ὑολ 
αἰ πεῦφδιι οἵἵἱ πεεὰ Ετ ἀϑοοδλὺ Τὶ 
πε Ἄδδὰσ δρέρατε ε Ῥοπ δὰ 

25 τ Βεοτου ε ὑοὰ - πεβάσπτου 1 
τ πέσποστε ἐπεροχου" οἵἵ 
οσέδτε" ππε πεέπεῖϑσεει ἐσ 
φὰτ οὔτε εὐποσὺ ε ὑοσᾺ τὸ φητοῦυ 
ἀσὼ πὲ ππν πδλη τ Θητοῦ 
κε ππε ΒΡ οὐδε ε τόπητε" 


Ν ’ 
τὰ γλυπτά, 


19 


ἡ Ῥουῦ, δὴ ὈΠΌΒΙΔΙ ἔργα Ξε ροκϑ(9); ΘΟΙΏΡΑΓΘ ΟΒδρ. ΥἹΙ], 
Υ. ὅ. 


ἘῸΙ.9ὃ 


20 


ἘΠ]. 10 « 
[456] 


ΟἾ80.- 
ΨΙΠΙ.1 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΎῪ ὙἹΙ. 28--ΙΧ, 9 
χε οὐὔοτε πε ἃς πζρεις περ 

 ποῦτεῦ Ἐνετνν ὕοτε σὲ ε φοῖσπ) 
ε πεέπηεξι" ἐπίσωπε 448 ὁ Θ- 


ἐπὸ τ ὗοτε ἴϑε ὅε ποῖ" οἵϊ οὐ 
αἰοςτε ἐμβεδεεστως ἁσὼ οἷ 


20 ποῦτΕε " 


-οσὖοτε ἐμπεδοτῖ κὲ {παρε : 


πεπτολη τηροῦν ποδὶ ε τοὼπ 
ἀξεεοοῦυ ετπτηοῦτι 4 πὸ 

οὐ ἐτέτῖ ε φᾶρερ ε Ῥοοῦ ε 
δλδ' πε βὰς ἐτετῖ ε τ 
πτετῖ δίσδῖ ἔκεδτε " δσὼ 
πτετπόωμ ε φοῦσὰ Ὁ τετῖὶ 
Ἡληροόποσει ἂς πὰρ πδΐ εἢ 
τὰ πχοεῖς ΡΗ πὶ πετειοτε 
ἐ τόηητε' δὼ ἐπὲρ πεεεέσὲ 
τ τέρτη τηρὲς εἐπτὰ παοεις 


πέβποστε τρὲ πδεοίοι ε ᾿ 
ΟΗτο ἐτ τέεέέὲρ δες 


“Ὁ ταὶ οἵ τέρηδεος ““ε πα ώ, εἐ9ε 
ἉΔΟΗΟΉ δὼ πΣυχ τ ἂς 

“το ἴτε πὶ ΟἿ ΠΕΒΘῊΤ 

οσωπ ε δοὰ χε πιυδοδρίερ] 

ε πειζεστολη κεῖ ἀεοεοῦ " δύ ὦ] 


ὍΝ 8 δάθλκμοι ἢ Ἢ ἔῆρο. 
ΟἸδΡ. [ΞῈ ἐν [Τ᾿ )ἷῪὸ Ιοαγοβ νυ ίηρ] 


1Χ.7 ἐὰ τετσω εἐτέτπο ΤΠ δὶ εὠτας ἵ 


8 ἐὰ πποεῖς " ἀσὼ οὐ οἵ “χωρηῦ ἅτε 


τὰ τ πουσὲ ἃς πχοεῖς " δὼ πχὸ 
εἰς δισωϊυτ ἐστ τηοῦτι εἴὲτ 


9 τηοῦτπ ε δολ' 4«- ποὸπ εἴπαδωμ 


1 χε 15 ει θη Ἀρονο ὑμ6 11Π6. 


ε ορδῖ εἐ πτοοῦ εἐ τρὸ χὰ πὶ τεπλδς 
ἐστε πὶ ὠπε πεπλδς τὸ ΤΆΙΔΘΗ 


3 τὰς πλάκας τὰς λιθίνας. 


ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΙΧ, 9-14 21 


ΒΗ πὶ εὔτὰ πσχοεὶς σφεῖτου τὰς 
ἈΔΗΤΙ ἀσὼ ἴσως τὸ πτοοῦ τ 
ριεεὲ προοῦ “εἴ οϑεεὲ ἴτ οὐἼΠΗ εἐεε 
π τοσεεε οεῖπ δὼ Εἐφ5:πΊτος “0 
10. οὐ δθὼ πχοεῖς δὶ πο πὶ τεπλὰς 
εττὲ τ πε ἐσεηρ τὖ πτηηῦς 
ας πίοῦστε" ἁσὼ ἐὐσηρ ε βῬροοῦυ 
πσι τ τ δ κὲ τηροῦσ εἐτὰ πχοειῖς 
““οοῦυ ε φωτὶ οἷτ ἱπτοοῦ] «ς πίε; 
φοου ἐπτὰ τετποωοσο ἐροτσι ῖ" 
11 ἃσὼ δείθωπε «““τοὰ ο4946 τοῦ 
ου ἁσὼ οιιε πούυίθη πχοειῖς 
ΔΓῚ ποῖ τ τεπλὰς εἴττε τωΐπε 
12 πεπλδς ἴ ΤἈΊΙΔΘΗΒΗ " σὼ πὲ 
“χε πζοεῖὶς παΐ χὰ τωσσιὰ πὰ 4:0 
οἵ!ε ἐ πέσητ οἵ οὐσέπη ε ὑοὰ οἱ 
πεῖ “Δι χὲ δίποδι" πσιὶ πελδ 
ος πδΐ εατ ΔΗΠΤΕΙ ε ὑοὰ οἵἷἵτ πῆδο 
τ πηφ:εὲ δυπαρδῦδ ὃ πτέσπτοῦυ 
ε ὑσὰ οὐ τέριη ἐπτ δποὼπ 55 
““ος ἐ τοοτοῦ " ἀστδϑοῖο πὰῦ Τὶ 
18 οὕὐὕποῦτε τ οσωτῷ “- δσὼ πὲ 
“Χεὲ πχοεῖς πὶ χὰ δἴϊσοκε ππέϑοδλη 
τ οὐσοπ ἁσὼ πεῖδσ εἴχω κε 
“τος κε δἴπδσ ε πεΐ Ἄδος ἁσὼ 
εἰς φηητε οὐλδος τὸ πδίῃτ «δὰ ἢ πε’ ἘΌ..10ὺ 
14 ἄδὰτ πτατᾶποοῦυ πτωτε 4: [.5ὉἸ 
πέσφδι ε ὑοὰ φὰ ρος ὕτπε" ἵἴτὰ 
πδιδη ἐσποσ τ φέθιος ΕἸ οοΡ 
δὼ ἐπδίθ! ἐδεδτε ε φοσε πδῖ" 
1 ἡμέρᾳ ἐκκλησίας. 5 ἠνόμησεν. 
ὅ παρέβησαν. : χώνευμα. 
Ξε πδῖιτ ατδηῦ ΞΞ σκληροτράχηλος ; ΘΟΙΏΡΘΙΘ ῬΟΐΧ' ἴο᾽ ροπξ, 
ΟΒδρ. ΥἹΙ, νυ. 25. 


ΕΣ 


ἘΡῚ.11 α 


[.4τ| 


2 


1ὅ 


16: 


17 


18 


19 


20 


21 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜῪ ΙΧ. 1δὅ-21 


σὼ ἴ τεῷ τάτοεῖ δἵεϊ ε πὲ Ἷὲ)ἢπὴἡτ 

φι πτοὸῦ δύω πτοοῦ πείζοοοσο 

οἵ οσελτεῖ ἐρεὲ τεπλδς εἴττε οἵ 
ἴδ ΘΊΣ δὼ ἴτ τὰρ τὰ ΞῈ Δ τΕτῖ 
Ῥ ποῦὲ ὅτ πὲ κετο ε ὑολ ες πξοεις 
πετπποστε δὼ ΔΤΕΤΙ τδϑτιο 

πῆτ πὶ οὐποστε τὸ οσωτῷ 5 ΔΤΕτΤΙ 
πῶ πεωτῖ τὸ τέρτη εὐτὰ 

πχοεῖς φὼϊ ἀφοεος ἐτετηοῦστη" 

δαὶ τοῦτ᾿ τὶ τεπλὸς εἶστε τὶ ὧπε 
δοκοῦ ε ὑοὰ οἵτ ποὺς δἵοσοσ' 
ποῦ πε «τὸ ε ὑοσὰλ - ὅσὼ δἵ 
τω «πὲ «“.0τὸ ε ὑοὰ «τ πχοεις 
παεεὲρ (ἐπ εἴδσ τ φγ1εε τὸ οοοῦ 

αἴ οἍεε πούθη 4π τόσεες 

Θεῖπ ἁσὼ ἐπ τὲ δοοῦ δὼ εἴτω 
ὑσ ἐχτ πετῖτ ποῦὲ τηροὸῦ εἰ 

τὰ τετπδδσ ε Δτέτπειρε κα ΠππῸ 
ΜΉΡΟΣ ἀπὲ «.τὸ ε ὃολ «ς πχοεις 
πετπποστε ε τ σωμτ ποῖ δὼ 
ζολοοῖτ φοτὲ ε τῦε πσωμτ «οἴ τΟΡΌΗ 
Χε ἃ πχοεῖς ποῦσσὲ εσὶ τηοστῆ 
ἐὲτ τοῦτα ε ὑοσὰ " δσὼ οἱ πχὸ 
εἰς δ εώτας ἐροει ρας πεύοειί 

ἐτ ἀϑοεδσ "ἃ πχοεῖς δὲ οὐ στ 
ἔαφατε ἐπῖε πῆὲ δᾶρων κα πεσὸ 
ΕἸ ετ ἀβεελσ " ἁσὼ πεέτῖ ποὺς εἰ 
τὰ τέτῖϊ ἈΔῚ ἐτὲ πεέδοὲ πὲ δἴχυτε 
δἴρομοι οὐ οσοδτε δἴδιδα τ τπηπεε της 
{πττ τ 445. ἐκεδτε δἵδδ! πϑὲ τ οὐ 
{ποετ! αἴποκε «ἡ πισοεῖ! εἐ Ὁ 


1 ΤΉΘΙΘ 15 πὸ ϑαυϊνγαϊθηῦ ἴοσυ ἕως τοῦ οὐρανοῦ, νγΒΐΘ ἢ 15 ομἱἐἐοᾶ 


Ῥούῃ ὈγΥ Α (Οοάθχ ΑἸθχδηᾶ.) δῃᾷὰ Ὀγ Ε' (Ὁοάθχ Αὐαργοβίδηιβ). 


5 χωνευτόν. 3. ἘῸΣ τ ὑ. 4 -Ξ- τησ τῆ, 


ΒΕ ΤΕΒΟΝΟΜῪ ΙΧ. 21--27 29 


Ῥδαΐ ε πεχειδέδρρος πὲτ ποῦ ε 
22 πΠέζητ ε ὑοὰ φεὲ πτοοῦ " δῦύὼ οἵ ππὼ 
ΟἹ πὰς ππεῖρδοεοθος ὃ ἁσὼ οἵτ πῈΡ 
πεεέέσε τι ἐπειϑυεῖδι ὁ ἐτὲ 
τ ὃ πουσὲ ας πχοεῖς πετπποῦ 
28 τὲ πε’ ἃσὼ ἵἴ τέρὲ πχοεις σεῦ ΤῊ 
οὐτς ε ὑσὰ οἵ πδοοὲς ὕδτ πη ἐπ 
Χὼ ἀτεῖος πητὰτ σὲ ὕὅωπ ε ορδΐ π 
τετπηληρονοσοι ἐς πῆὰρ παῖ 
ε πδτδδει πητῖς ἀτπὲ τποωτας 
ποὰ πίδκε ἂς πσοεὶς πεέτῖῖ ποῦτε 
δὼ ἅεπὲ τεππιστέσε ε Ῥ}οῚ οὐδε 
24 4πε τποωτας πολ πειοφροου" ἵτ 
τέτπο τ τ πλοτε πὲ ἐ πχοειῖς 
“τὰ περοοῦυ εἰτ δι Ἰοσοδο τ ἐρὼ 
25 τ" δύὼ δἴτωβο «πὲ “το ε ολ 
ας πχοεῖς τὸ οκεεε τὸ οοου " “ε1ἴ ο4:ε 
τ οσθηε δἴδδσ εἰτωῦδο." ἃ πχοεις 
26 ἘΔΡ χοὸς εἴετ τηοῦστῖ ε ὑολ" ἀσὼ 
Δα" ΔΗΝ ε οραΐ ε πποῦτε εἵκω κ- 
“᾽ος χὲ πχοεῖς πχοεις ὅ προ ἴ τ 
ἴοῦτε επῸ (1ὧτὲ ε ὑολ ὅς πεπὰλδ 
ος «εἶ τέεβαϑεέρις τοῖ εἴτ ΔΗΓΟΤ ΠΕ 
οἵτ τεησοες δύω οἵ τεηστς ἐοχοὸ 
ΟΡ ἃσω οἵ πεμσύοει ἐτ χοςεὲ τδῖ 
ἐατ δηῖπτε ε ὑολ οἵ ππὸρ ἴ' πηφεε δ". 
27 ε ΔῈΡ πορέεσε τ δὔρδρδας 4“ τοδα 
αεἰτ ἵδπωὺ περ φασοδὰ πδΐ ἐπτὰσ 


ἦ εἰς τὸν χειμάρρουν. 2 ἐν τῷ Ἐνπυρισμῷ. 

ἐν τῷ Πειρασμῷ. 

4 ἐν τοῖς Μνήμασιν -- ΠΊΝΕΙ ΓΉΣΡΞ, 

δ Κυριε]- κε ΑΕ (ϑ'υγοίο, ορ. οἱἷξ., ». 868). 

5 ΤῊϊ8 11η6, {ῃ6 ϑαυϊναϊθηὺ οὗ οὗς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου, 


15 ουὖ οὗ ρΙδοθ; 1ὁ Βῃου]ὰ ἔΌὉ]]ον δκοοῖπε!. 


24. ΘΕΤΕΒΟΝΟΜΎῪ ΙΧ, 2:---Χ, 4 


ἘῸ]. 110 ΟΡ ἀτεοῖ δῦ ἀπῇ στ ἐδ 
[456] πεέπίποτ ἂς πεῖ Ἄδος πᾶξ πεῦδεῖπτ 


28 δ τε αἴ πεσποῦε " φ«ηποτε πὶ 
ςέχοος πσιὶ πὲτ οσὐὴρ οὐχῖ ππὰρ 
κε πεῖὰ εἴτ ΔΗΤ ε ὑοσὰ τὸ ΟΗτε 
εὐὕχὼ ὅἀτεοος χε ετὺς χὲ ““"ἶτ τῃσοις 
45 πχοεῖς ε κιτοῦ ἐ οοῦὰ ε πῆδρ 
ἐπὶ δ ποος πὰ ε τύηητῆ δσὼ 
ε δοὰ χε πχοεῖς “οοτε ἀφονοοῦ 
δττου ἐ ὑσὰ ἐεεοοῦστου οἷ πεῖ 

29 κδἴε" δὼ πὸΐ πὲ πεβμλδος δὼ 
τεβη ληροποδεῖδ πδΐ ἐπτ ΔΗ 
τοῦ ε ὑολ οἵ ππὰρ ἴὸὶἮ πῆφεὲ οἵἵ τεῖ 
ποσὶ τὶ σοε41 δύὼ οἵ πεησύοει ἐς 

ΟΠΔΡ.Χ.1 κοςε" φὰς πεϑοει! ΕἸ ἀφοολῦ ἃ 
παοεῖς χοὸς ποῖ σὲ πδοὸῖβ πδὴ 
ας πλὸὰς εἴτε πὶ πε ἴϑε πὸ πὸ ἴτ 
τσορπ ππὸὶ εἴ ε ορδΐ τᾶ φοεῖ ε ορδΐ 

,“ εξ πτοοῦ " ἄσὼ εἐπετδσιο 

2 πδη πὶ ουὐσιδωτος ἴὸ τε" χε εἴε 
σρδῖ ε πεπλὸς πὶ πιδκε ἐτ οὐ πὲ 
πλδς τὸ τπορὴπ πδῖ εατ ἀποσοσ' 
ποῦ σὲ ἐπεποχοῦ ε φοῦσι ε τόι 

8 ὕωτος " ἀσὼ δἴτδειιο πὶ τστρω 
τος ἐ δοὰ οἵ φέπι!ε ἐεε εὐῦδχο 
οἴλες] δ" δὼ διβδοη πὸ τεπλὰς 
εἴτε τ πε πϑθὲ πὶ πὰ παιορπ᾽ δ 
ὅωπ εἐ ορδΐ ε πτοοῦ δσὼ τέεπλὸς 

4 εἴτε πὲσ οἵ πὰ σΊ δύὼ δέος δ 
τὶ πεπλὰς πᾶτὰ τὰ ΡΘΗ πο 

᾿ ΠῺ68 Οορίϊο δηὰ Α Ἐ' Βᾶνθ πο θαυϊγαϊθηὺ ἔοι καὶ ἐν τῇ χειρί 
σου τῇ κραταιᾷ. ᾿ 

2 ΞξΞ ττὰ ροῦ, 8. κιβωτὸν ξυλίνην. 

ΑΒ ἴῃ ΑΕ γραψω. δ᾽ ξύλων ἀσήπτων. 


ΘΕ ΠΤΕΒΟΝΟΜΥ Χ. 4-10 Ὁ 


Ῥπ᾿ ἂς πεῖητ ἵἴ τὰ πὲ εἐπτὰ πκοεὶῖς - 
τὰσοοῦυ ε βῬωτ ΟἿ πτοὸῦ ε δολ ΕῸΪ. 12 « 
οὐ τόδητε ἴὸ τοὰτε δσὼ πχὸ ταν 
δ εἰς δατδὰσ παΐ. δἴβτοει δἴει ε πὲ 
(ΗΤ ουὐ πτοοῦ δἵποσς ε τὶ πεπλὰς 
ε φοῦιπι ἐ τστιῦωτος ταῖ εἴτ δὔτδ 
αττος ἀσὼ πὲ τὶ οητ πᾶτὰ Θὲ εἰ 
6 τὰ πχοεῖς φὼμπ ἐ τοῦτ" ἁσὼ ΠΗ 
Ῥὲ τε πιορδηλ δυτωοῦθσε ε ὁολ οἵ 
ῥηρωθτὰ π πῆρε πὶ ἴδπειοε 5 9:6 
ἔδιδε ὅ ΠΤ ΔΔΡΩΝ «φοῦὺ οἵτ πεῖδ εἐτ κ᾿ 
Αὐδδ" ΔύΤΟΜΕΟΣΙ φεοελσ' ἃ εἐλέδτὰΡ 
πεσηρε πε ε πεέΐοεδ οἵτ 
7 ΤΑΡΤΤ οὐἨΗΗδ᾽- δσὼ πωὼπε δὲ ε ὁοὰλ 
ΟἿ πεοὰ ἐτ ἀϑφοολσ ἁσεῖ ε ορδΐ ε δὰ 
ταῦ! ε ορδΐ ε τεῦαϑδ δ" ουχιδεδρος ἢ 
8 ἃς σεοοῦ οἷς πευοει {} ἐτ πτοολσὶ 
ἃ πποεῖς ποσοὲ ε ολ πτεσ ΔΗ) 
Δεσεῖ ε τρε σαν πὶ τστϑωτίοο) 
ΤἈΙΔΘΗΒΗ 4Φ πχοεὶς ε τρίε σλ ΘΕ) 
Ῥᾶτοῦυ τπὲ “το ε ὑοᾺ κς παίοεις) 
ἐσίθασιθε ἀσὼ εὐ ληλ οἷς [πεῖῇ 
9 δι {πὰ οραΐ ε ποοῦ τὸὶ φοου" [ε ὑολ] 
με πο φοἶτ φεερις οἱ πληρος 10 
οπ πὶ πλεσεέιτης οὐ πεσέπηοῦ 
πχοεῖς τοι! πὲ πεσπληρος 
10 Βδτὰ ἴ θὲ ἐπτ δίσοος πᾶσ" ΔΙ͂ΟΝ 
δὲ πεΐίδλρε Ῥὰτ᾽ οὲ πτοοῦ τ οκ46 
τ φοοῦυ τς οεεε ἴὸὶ ΟΥἼΠΗ ἀσὼ 


τ 
τ 


Βηρώθ. 2. Ἰακείμ. 
Μεισαδαί, ΗΘ. ΠΡ. ΤῊΘΙΧΧ τοϑᾶ Ἵ ἔου Ἴ. 
Γαδγάδ, ΗΘ. ΠῚ 15, 

Ταιβάθα, ἨΦ6Ρ. ΠΞΏΣ, ΑΕ χειμαρρου. 
ΑΕ κατα. 


5]. 12 ὃ 
τ 


26 


11 


12 


18 


14 


1ὅ 


160 


ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ Χ. 10-16 


παοεῖς δεωτας ἐροειῖ οἷς πὲῦσ 
σέ! ἐτ ἀτεεδῦ ἐεεπε πποεις 

Ῥ δα εἐἴεὲτ τηοῦστῖ ε ὁολ" δσὼ 
πέξε πχοειῖς πὶ χε δφοοῖ!ε πὸ 
ἕὼπ φὰ Ωωξὶ «ες πεῖ δος πεοεδωπκ 
εφοῦσι ποεμβληρδιοαει τὸ πῆδο 
πδΐ ἐττ δἴωρη πὸ πέσειοτε ε τ 
ὑπητῖ ε ταδῦ πδῦ τέποῦυ δὲ 
ΠΙΟΡΔΗᾺΔ οὐ πὲ ἐτ εἐρε πχοεις 
πεπποῦτε οὐδ} τὸ τοοτπ 

τποὰ τρεὲ ΒΡ φοτε ΟΗτε «ς πο 
εἰς πέπποῦστε πὸ “οοῖθε οὐ 
πειριοοσε τηροῦν πἴτὸ φεεριτῆῖ 
ἀσὼ πᾶ τυπεῖθε ἂς πποεῖς περ 
ποῦτε ε ὑοὰ οἷ᾽ πεέβοὴτ τηρξῖ 
ἁσὼ ε ὃοὰ οἵ τε σχη τηρς " 
ἐ τρὲ πρᾶρερ ε πεπτολη κε πχο 
εἰς πέεβποῦστε τς πειζδιβδιὼ 

«τὸ πο πον εὐ σὼπ ἀτοοοοῦ ε 
ΤΟΟΤΗ " «ἔποοῦ χε πὰς ἐρε π 
[πετὶ πατοῦν πε ἀξετοῖ " εἰς 
{τπε}]32 τὰ πχοεῖς πεπποῦστε τε 
δ] τπε ἴἴ τπὲ ἁσὼ πὰρ “αἴ 
ἸΗ]δ. πιεῖν τ (πΠοοπ᾿ τὸ οητουδ. 
[πλη]ν πετεῖοτε ἃ πχοεῖς σοτ 
ἱπου]: εἐ «“εεριτοῦ δὼ δισωτπ κα 
[πεῖσ ἐπερεεὰ «“ἰπτποωοῦυ ετε τ 
τωτῖϊ πὲ παρὸ πρέϑιος τηροῦν 
τϑε τέποου πὶ σοου - πτετποῦ 


Ξξξεροσ. 

3 Κξζ»Ὀ,δοθ ἔου ὕῃγτϑο ᾿ἰϑυῦθυβ ΟὨΪν. 

5. ἡ γῆ καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ. 
4 πλὴν τοὺς πατέρας ὑμῶν. 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


ΟΠ δ᾽. 
1 


ΒΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ Χ. 16--ΧΙ. 1 


ὃε ἀξ πετποητ᾽ ἐτηδῖιτ ἀσὼ 
πτετὶτ τὴς ΜῈΤ ΤΗΟΥ ΤΙ ΕΡ πΔΙΠΤ 
πἰδεδη Ὁ " πχοεῖς ἘΔΡ πεττ ποῦτε 
πὰΐ πὲ πποστε πὶ πποῦτε ἀσὼ 
πποειῖς τ πξιοοοῦε " ποσὶ πὶ 
ποστε φεδσδιδ ἢ 1 ἐτ τ ΡΗοῦυ 
πρειτ φοτε" πὸΐ ετ ἐεε[Π| ἐπι οοὸ 
οὐδε πέδαι τοῖο δὴ ετζεΐρε 
ἀερδπ’ τε πρᾶς πὶ σοεῖλε πᾶς πορθδ 
πος πᾶς ΤΕ ἩΡΔ "δύ {41εἰ ἀξ πε 
προσηλστος ε τρὲ ἐζἔοειη πδοὶ 

οι οὔςω- ἀϑθὼ ἐτετῖ ε ἕτερε πε 
προςηλστος χὲ πτωτῖ ἘΔΡ 

φΦΩΤ τηοῦτῆ πεέτέτπο τ προς 
ηλσυτος πὲ οἵἵϊ πὰρ πὸἫ πηφεε" 
πποεῖς πέπποστε ἀρ φότε ἡ 

τι ὅσὼ πὸ τπκεῖθε πλοῦ τὸ Οὐ διδοῖ 
πὰ ΤΟΟσῊ ε ῬῪο δθὼ πὰ ΟΡΗ τε 
πεῖρδι " τος πὲ πεβίθοσυ 

πῶσ ἀσὼ πτοῖ πὲ περ ποῦ 

τε" πὲ πὶ ΔῈΡ πεῖ ποσ΄ πῦπηρε 
φιωὼμ πὰ πτὸ πεεῦδλ πὰσ ε 
Ῥοου" χε πτὰ πέμπειοτε δσεῖ 

ἐ φρδΐ ε πῆφε οἵτ {πὲ “« ὕυ ΧΗ 
τέποῦ δὲ ἃ πζοεις πεβποῦτε 

δδσ πθὲ πσιοῦυ πὶ τπὲ οἵτ τεῦ 
ΠΗ " δὼ ἐπέφερε πποεῖς ΠΕμ 
ποῦτε πὰ ολρερ ε πε οσεέερεδο 
πε πὲ πτ δον ἀφεεοοῦ εἰ τοοτΗ, 5 
αὐτὶ πε ατηδιώσεδ " 4Ἐἴ πΈῖτει 


1 ατϑδὺ αοά ΑἸἹομο, ὃ Θεὸς ὃ μέγας. 
“ ΤΉΘΓΘ 1510 ϑαυϊναιθηΐ ἴῃ ἔῃ 6 ΟὙΘ ΘΚ ἔου πε πτ δερωμ ἀπαλοοῦν 


Ἑτοοτῆ, 


2 


ἘΡῚ. 18 « 
πὰ 


28 ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΙ. 1-Ὁ7 


τοληϊ «εἶτ πεοὰπ ορδΐ οἵ πὲ 
2 φοοῦ τηροῦ " δὼ εἐτετὶ ε εἰεεε 
«πποοῦ σε ἴἴτὸ. πχοεις εἰρε 
δα ἂς πετπηρε τ πεῖ οὗηοσε 
τ ἐτε ποεῖφες δὰ οὔτε “πὸ οὐ] 
πδσ ε τεοῦω κε πχοειῖς πεβποῦ 
τε ὅσὼ πεῖ οὔποσε ποσ' «εἴτ τεῖῖ 
στα ἐτ τασρηου ὅσὼ πεισῦοει 
8 τ χοςε" οἷ πειζοεδειῦτ δι τες} 
πῆρε ἐπτὶ δίίδιδσ Οἵ τάῖηητε 
ΕῸΪ. 18 ὃ τ πηκεε οἵ ΦΑΡδὼ προ τ πηδεε 
πὸ 4 «αἴ πείῖπδο τηρῖζ ὅσὼ π πε οὐδ 
οὐὲ ἐπτ δίδδσ οὐ τεῆσοος πὸ Ὁ 
ρας τ πῆδεε 4“: πεσοδθεεὸ “εἰ 
πεσοτὼρ 5: πϑὲ επὔτὰ πεεροῦ ἴ 
τερῦθρο ϑδαλλδοοὰ οωῦς ε ὑολ 
ε κωοῦ ἐσπητ᾽ ποὼμΐ οὐ πᾶροῦ 
δσὼ παοεῖς δ οοστοῦυ δ 
ὅ φροαΐ ε ποοῦ τὶ σοοῦυ " δὼ ἴἴ πε 
οὔηοσε ἐπτ δίδδσ πητῖτ ΟἿ᾽ τὰ 
Ῥηδος δι τετπεῖ ε ορδΐ ε πεῖ 
6. 445." ἄσὼ τ Ἣ πε οὗμηποσε ἐπτ δὰ 
ἃσ αὶ άθδα δ δὔτρωιν ὁ ἴτ {πὴ 
Ρε πὶ ελιδδ᾽ πσηρε πὸ ορουσύηςν 
ἴϑ}ὲ εὔτὰ πὰρ οσὼμπ ἴὸ ΩΣ δῖ 
οασμποῦ «αἴ πεέσετὰ ἴτ τηωπεὲε «τ 
ΜΕΣΟΒΗΜΠΗ 4 πὲτ ἴὸ τὰν τΤΗ 
ΡῈ οἵ τότε ἀξ ΠισΡ ΗΝ τῇ 
7 Ῥξ’ πὲ πετπῦδὰ πεσπὰῦσ εἰ 


1 ξξ καὶ τὰς ἐντολας αὐτου (Α ΕἾ. 


5 ῬουδΡρΒ φύποσει; {ῃ9 ὁπᾷ οὗ ἐπ νγογὰ 15 1Π|6610]9. 

ὃ ΠῚ 6 Οορίϊο σῖνθθ πο τϑηάθυϊηρ οἵ καὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν, 
ὙΠΙΟῊ νγουᾶθ ΔΛ 6 8150 οὐχί ἐθα Ὀγ Α Ἐ, 

4 ᾿Αβειρών. 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΙ. 7--12 29 


ποσ' ἴ οὔὗποσὲ τηροῦυ ἔξ πχο 
εἰς τὲ πτ διίδδσ πΗτὴϊ ὅς ποοῦ. 
8 δὼ ετετῖ ε φὰρερ ε πείειτο 
ΔΗ τῆροὸῦ πὶ πον ε ἔσωμπ ἂς 
φτοοῦυ ε τετηοῦστη ἂς ποοῦ 
Σὲ πὰς ετέτε ε ὡπδῷ ἴτ τετῖῖ 
δι δῖ ἕβόατε πτέτῖτ ὅωμ ε σοῦ 
πτετ πληροόποεει ἂς πὰρ 
[πϑ]ΐ ἐτετιτσδξιοορ ἂς πιο λὰ 
πης ε φοῦὰ ε Ῥ7οι ε πληροιο 
9 41τ| δενο " κὲ πὰς ετετῖ ε εἴθε 
ἴ οὐδίθη τ σοῦ οΥὐχῖς πῆὰρ 
πδΐ εὐτὰ πποεῖς ΡῈ πὶ πετῖτ 
εἴοτε ε τύηητε ε ταδε! πὸῦ' “"π 
πεϑέπερεεδ οἴπτοωου οὐπδρ ΕΌΪ].14α 
ἐψσοσε ἐρωτε ε ὑολ οὐ εὐτω σε" τῷ 
10. πῆδὸ σὰ ἐτ βπδύωμ ε φοῦι 
ἐ Ῥοι ε πληροποδον ἀβετοο πϑὲ 
δ. πὲ τὸ πῆδο τὸ πῆφες πὲ πὶ ΔΗ 
εἶ ε ὑολ τὶ οητῆ πὲ εἰθασχε πχὸ 
ἐ οϑδΐ δύω ποεεέτοοε οἷν οσοιςε 
τὲ τ οσσπη τ οσοοτε πολ!" 
11 πῆδῷ δὲ ἴἴτοιῦ ἐτ πδῦωμ ε φοῦσι 
ἐ Ῥοι ε πληροποεεν ἀξεεοεῖ οσπὰρ 
ἐοι ππιςὲ πὲ οἱ πόθοι" εἴςε “40 
12 οὐ ε ὑολ οἵ προῦ τὶ πε οὔπδρ ερὲε 
πποεῖς πέβποστε στε ὅὉ πεῖ 
ἀππτε τὸ οὐοεῖ! πιες" ἐρὲ πῦδλ 
ας πχοεῖς πεῆποῦστε στ ε 
ΣωΣ τ οὐοεῖ! πτὴν" ἐρὲ πὐδλὰ κε 
Ἶ ὅταν σπείρωσιν τὸν σπόρον καὶ ποτίζωσιν τοῖς ποσὶν αὐτῶν ὡσεὶ 
κῆπον λαχανίας. ΤῊΘ Οορέϊο ἐγδηβίδίου μὰθ τηϊθβϑᾶ ὑπὸ ροϊηῦ 


ἢθΥΘ, δη ἃ γϑηάθυβ “ΤΉΘΥ ἐῆγονν ἴῃ 0μ6 5664, Δηᾷ νγαΐϑυ 16 πῖθα 
ΒΘΥ͂ΘΙΘ ἰΔΡΟΙΤ, 85 [τθὴ νγαΐθυ] ἃ ἤπθ σϑροϑίδ]8 σαυἄθῃ᾽". 


ἘΡῚ.140 
ΠΟΥ 


80 


13 


14 


18 


16 


17 


18 


19 


ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΎ ΧΙ. 12-19 


παοεῖς πεῆποστε σωϊτ ε ΩΣ 
στὰ πὶ ΟΝ τὸ τέεροσῖπε τ6 δ. ππὼπ 
τ τέροόοδεπε" εἰθπὼπε δὲ οἵ ούεσω 
τὰς ἐτετδσώτας τοδὶ πεῖ} ΕἸ 
τολη τηροῦ πὶ ποι ε ἴοωπ 
ἀβοοοοῦ ἐ ΤΟΟΤΗ (ἢ ποοῦ ε τρέ π 
«“ἐρὲ πχοεὶς πεβποῦστεὲ δὼ 

πὰ τππε]εὲ πδ 5 ε ὑοὰ τὸ πέΡΘῊΤτ 
τΗΡΕῚ δσὼ ε ὑοὰ οἷς τε ΧΗ τηρς 
ποῦ τὸ προοῦυ τ πὲ δε πέππδρ 
ἀἜπεῖτε ΤΙ τ πο ἀσὼ τ 
φδεῖ δϑὼ πυλῶν 4«ς πεβοοῦυὸ ε 
ΘΟ 491 ΠΕΒΗΡΤ «εἴτ πεπτερ 
δσὼ ἴπδ τρὲ ρὲ ὕσὼπε τ περ 
τύποοσε οἷ πεπεωῖθε" δσὼ 

ἐπι !αποσὼσε πὰ σεὶ τ Οτῆπ ε 
ῬοΟη 4επῸ᾽ τρε πέβοητ οσωϊτς 

ε δολ πτεττ παρδῦδ πτετῖτί ας 
πε τ ρὲ πὲ ποῦτε πτετοσιϊθτ 
πα τε πχοεὶς ποσσὲ οἵ οὐσὼ 
ΜῸ ἐπὶ τηοῦστι πα τὰ 8. τὰ τπὲ 
τὰ τὰς οωοῦ πῶπε πητῖτ ἁσὼ 
πῆδῷ ΜῈ. τὰς τ τὲ πεπδρπος ἵἴ 
τέτπτὰπο τὸ τεσποῦσ ε ὑοὰ οὐχῖ 
πῆδο ἐτ πδοσε πὶ επτὸὰ πὸ 
εἰς ταδὶ! ΠΗΤΤ δισὼ Ετετῖ ε 

πῶ ἴ πεῖ τῇδε οἵ πετποητ 
δὼ οἵτ τετση " ππτετῖῖ 
φτοροῦυ κε “δεῖν ἐσσὶ πετιστα 
πεείσωπε ἐστ κρηοῦυ ἀπὲ «4: 

το ε οὰ πὶ πετπῦδλ " πτέτπττοδ 
ὲ πετπίσηρε ἐ ροοῦ εἐτρε σὰ 


1 καθ᾽ ὥραν πρόιμον καὶ ὄψιμον. 


Ἵ 
ΟΝ π᾿ 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥΎῪ ΧΙ. 19--25 81 


“χε πὶ οητοῦ" εἐσρεοος οἷξ πεν 
πεὶ ἅσὼ εἐσδεοοίθε οὐ τὲ ΟἿΗ 
ἁσὼ οἵτ πέσεεὸ τὸ ΠΠΟΤῊ «ο 
20 πέσεεδ τὸ τωοῦστ πτετῖτος δ 
ἐοῦ ε πετοῦὰ τὶ πετῖηει δοτ 
21 προῦ τὸ πετὶτ 4“: ἴ οσωρ"" ΣῈ 
πὰς ἐτέτι ε ὶ φὰρ ἴ οοοῦυ δθύὼ 
περοοῦ τὸ πετπίπθηρε ποε ἃ 
{παϊ ουχῖτ ππδὸ πδΐ εὐτὸ ππὸ 
εἰς ὡΡῃ ετύπητε τ πεέπεῖοτε 
ε τὰδ! πδρ ἴϑε τὸ περοοῦ τὸ τπὲ 
22 ἴφυιχ τ πῆδο" εἰθὼπε δὲ ἐτετῖ 
τἰδπσοωτας Σ ποὰ πετόλη τ 
φῬοῦυ ποδί δῖοι ε ον ἀξειοοῦ 
τετηοῦστι 4« ποοῦ ε δὰσ ε 4“:ὸὶ 
Ῥὲ πκποεῖς πεέεπποστε ε Ἵορίῃε 
οὐ πειζεπτόλη τηροῦν ἀσὼ ε τρε 
23 τῖτεσ' τηοῦστι ε ῬΟΣ ἀσὼ πίοεις ΤοΣ, ’δ8 
παποῦχε ε ὑολ πὶ πεῖ φεϑιος τῇ εν 
Ῥοῦ οΥ᾽ Οἡ ὅς φωτὶ δύὼ τετπηδ 
πληροόποδει τὸ σεποσ τὸ σέθπος 
24 εἐὐχοορ ε ρφωτῖϊ ἐεελτε " πεῖὸ τη 
ΡῈ εἐτ ἐρε ττὰσεε τὸ πετπτοσερη 
τε πδίᾳωπε ἴὸ ΟΗτῖ " ἐσπδί!πε 
τ οητῖτ πτὰ πειτοῖ! τπΠὼπὲ ἢ παι 
ππδΐε ἴἴ πδπτελιῦδιος δσὼ 
“τὰ πεΐ ἐρὸ πιοσ' ἴ ετέρο πὲσ 
Φφρδτης ὅσὼ πὰ τεθδλλδοοδ 
2ὅ ετσι ε ορδΐ εἐπδϑδὶ τ Οωτπ᾽ “. ἴτε 
τὰς Ἄδδῦσ δὲ ἐρδτῆ ε Ῥοκ" τετῖτ 


1 4. νυν 


καὶ τῶν πυλῶν ὑμῶν. ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε. 
ὃ εὐπδίπωπε πὶ φητῖ πτε πεήτοῦ! τ|ῶπε Ξε ὑμῖν ἔσται. 
.Αἢ ἰηϑδάραυδίθ γϑηάθυϊηρ οἵ καὶ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐπὶ 
δυσμῶν ἔσται τὰ ὅριά σου. 


82 ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΎΥ ΧΙ. 25-80 


φοτὲ «εἴτ πετῖϊ στωτ᾽ ε ρὲ πχὸ 
εἰς πετποστε τοῦ ἐστ ποὸ 
4 πῆδῷὸ ΤΗΡΕ πδὶ Ἐτετῖτδ, 
ὕὅωπ ε φοῦνπ ἐ Ῥοιι " πᾶτὰ θὲ επἴ 
τὰ παοειῖς {08 ΄3ὸὲ περοητῖ " 
26 εἰς οβητε ἁποῦ ἀποξ ας ποοὸῦ 
ας πετὶϊ «Ὅτὸ ε ὑολ τ οεποφδεοῦ 
27 «αἱ φεποδοοῦ" πὲ σἐδεοῦ 456} 
ετετπισαοωτας πὰ πτεῖτο 
ΔΗ ἂς πχζοεῖς πετπποῦτε πδῖ 
δο ε ἔρω παξεοοοῦυ ετὲ 
28 ΤΗστΙ ἂς ποοῦυ ποδροῦ δὲ 
φως ετετπσδις τὰς σωτί 48] 
ποὰ πετόλη κε πχοεὶς πετίπ| 
ποῦτε ποῖ δοη ε ἔρως ἂς 
ατοοῦυ ἐτετηοστ" ἁσὼ τ 
τετππλδπδ 5 ε δολ οἵἷζ τέοτη 
ταῖ ἐπτ δἵἴφων ἀφεεος εἐτεέτηουτῆ 
Τοῖ. 1δὺ ε ἁτετπόωπ ε ὑπεῖ!ε ε φέππε 
-- ποῦτε ἐατε τποοοῦν ἀτεεοοῦυ Δι" 
29 εεαθαπθωπε δὲ ἴτε πποεῖς ΠΕΡ 
τοῦτα στη ε οοῦὰ ε παὰρ πδῖΐ 
εἰ ἘπδισιοοΡ ε φοῦπ ε Ῥο ε πλη 
Ῥοποσει ἀπεεσο" ἐπεὶ κε πέοετοῦυ 
ἐπὶ πτοοῦ τὸ πδριζεέῖ σὼ ποὰ 
80 φοῦ ἐχὶτ πτοοὸῦ πὸ πδιῦδιλ" εἰς ΟΝ 
τὲ εξ οὲ πιηρὸ κξ πιοῦδδπης οἵ 
πᾶροῦυ ἴὸ ΤΕΘΊΗ ἐτ σι πὶ πεεὰ τ ΘΟ 
ὙΠ τὲ ΠΡΗ οἵ πὰρ ΔΊΔΔΟΙΙ 
πεὲτ τποοὸπ οἵτ τσὰ τεπεφεῖτ' 


1 ΤῊ γϑδάϊηρ ὮθΥΘ ἃρυθοθ υσῃ {μ6 γτοδᾶϊηρθ οὗ Α Ε' τὸν 


φοβον υὑμων καὶ τὸν τρομον ὑμων. 
2 πλανηθῆτε. 8. ὀπίσω ὁδὸν δυσμῶν ἡλίου. 


Ν 
“ ἐπὶ δυσμῶν. 


ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΙ. 80---ΧΤ]. 3 88 


ἐτ φῆ ε φοῦι ε πολθολ οδτ 


81 πη ἐτ χοςε" πτωτῖτ πΔΡ τε 


τα κὸ πιορλδτης ἴττε 
τπόωπ ε φοῦσι ε πληφροποεει ἐς 
πὰρ πδΐ ετ ἐρε πχοειῖς πετῖτ 
ποῦτε πατα δ! πητῖ οἷν ΟΥ̓ ΔΗ 
ρος πιετῖῖρ οοῦσ τηροῦν ππτετῖῖ 


82 οσὼρ οι χω δσὼ πτέτῖτ τἰ οτητῖς 


ΒΡ. 


ἐ εἶρε τ πεΐ οσέερόδοτε τηροῦ 
«εἴτ πεὶ οἀπ᾿ πδὶ ἀπο ε ἔοωμΐπ κε 
δεοοῦυ " ἐτπτηοῦτι ας ποοῦ" 

ποῖ δὲ πὲ ποσεροδοιτε “εἴτ πὸ δπ 


ΧΙ. οτετππδοῖ οτητῖ ε ροοῦ ε δὰσ' 


8 


φυδᾶς πῆδο" πὶ ἐτ ἐρὲ πχοεις 
πποῦστε τὸ πεβέῖοτε πὸιταδ 
ἱπεῖτ οὐ οσπληρος τὸ περοοῦ 
[τηροῦ πὶ ἐτετππδιδσ πτῶτῆ 


2 ἐτετποπδο᾽δ οὐχῖτ πηδο' οἵ οὐ 


τὰβο ἐτέτι ε τὰβο πθἫ πέσαθδ. 

ἱτηρου πταδίθαει!ε τὸ οητοῦυ 

τ πέσποστε τσε τ οέθπος 

ποῖ πτῶτῖ ἐτετππδ ληροο ἘῸΙ. 16 α 
“εἰ ἀτοεοοῦυ " εἰπασταλε ϑύειῖδ ε ττζ 
φφρδῖ ἐστ πἸτόσΈΙΗ ἐτ ποοε δὼ 

ουχῖ πεπρώοῦυ τὸ τεθδ λλδοοδ δ" 

δὼ φὰ φοοῦυ π πίη ἐτὸ πὶ οδΐ 


8 δες δ" πεσίσηοσε ἐτετῖῖ ε τρί 


Ῥου δύὼ πεσοτηλη ἐτέτι ε οὐ 
οσποσῦ" πὲσ πὲ εἰεὲρ τη ετὰ 


τῆς δρυὸς τῆς ὑψηλῆς. 

ΞΞ ἐπι της γης (ΕἾ. 5. ΕἘῸΣ οπῦ, 

866 ἐπ τϑδάϊηρβ οὗ ἃ δῃηά 

ἐπὶ τῶν θινῶν. 

“ΠῊΘ ἐγϑθθϑ ὙΠΟ ἢ ἤᾶνθ βῃϑδαθ᾽, δένδρου δασέος. 
Ε 


πων ὰ 


84 ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΎ ΧΙ]. 3-9 


τῇ ἐ ροχοῦυ δὼ πεβλύσπτοι " πὶ 
πεσποστε ἐτετῖ ε Ῥοχου οἵ 
οσέδτε ἴ τετπίωτε ε ὃολ πὶ 
4 πεῦϑδι ΟἿ᾽ 48. ΕἸ αϑοοδλσ" ἴ{π|ὲ 
τὰ εἶρε οι ποῖ ας πσχοεῖς πέτῖ 
δ ποῦτε" δλλδ οἵ πεὲδ ἐτ πδοο 
ὙΠῈ πσὶ πχοεῖς πετπουτε 
οὐ οσεῖ πὶ πετπῷυ λῆ ε τρὲ σ 
τὰν ε πεῖρδι ὅς πεεὰ ετ ἀϑοολῦ' 
πος ἐπειπδδει ἀφοοοῦσ ππὴτετῖ 
ΐ οσοει πτετπόωπ ε φοῦπ 
86. εἐ πεῖὰ ετ ἀξεσὰῦσ " Πτετῖῖσι ε[49] 
“ιασϑτ πετπσλιὰ «0 πετὰ 
Θύεῖδ φεἴὶ πετ ΠΑΡ ΧΗ ἡ 4 
πετ ῬΡὲ «“Ἐὖὴἠτο}ὀΕ «εἴτ πετπουώςπεες 
δσὼ ΠΠΠΡῚ 4ὖ “ἴοε ἴτ πετῖεθοὸ 
7 οὐ «εὖ πετπεέσοοσ" πτετπόοσὼ ες 
οἵ πεῖὰ ετ ἀξεελὺ «πὲ “:τὸ [εἰ 
ὑοὰλ τε πχοεῖς πέτπποῦτε 
πτετπεσραπε ἐστ πεὲούποσε 
τηροῦν εἐτετπδοι ΤΟΥ ΤῊ τ 
ε Ῥοοῦυ πὶ τωτῖϊ “"ἴτ πετί ΠΌΠῊ] 
Ῥεῦ ε δοὰ χὲ ἃ πζοεῖὲ πεπποστε 
ἘῸ]. 16 ὃ 8 τοῦ ε ρφοπ᾽ ππέτπεῖρε ποὺ πταϑ" 
πΗ ἐτέτπεῖρε ἀεεεοοῦσ πτωτῖ ας 
πεΐ “τὰ τε ποοῦ ποῦδ πούῦδ κε πε 
9 1 ὕδιιδεῃ ἀππεῖ τετὸ ε ὑοὰ - τεπὰτε 
τπεὶ ἘΔΡ τὰ. τέποῦν ε φοῦι ἐπε 
τπδεὰ πὸ ἀἦτοῦ δύὼ ε φοῦμ ε τὲ 
ταπληροποδεῖδ, ταὶ ἐτ ἐρὲ πξὸ 
1 Ξε ρφοῆϑονυ. 2 τὰ γλυπτά. 8. εκεὶ (Α ΕἸ. 
. Βρδάϊηρ, νυ Α,, καὶ τας ομολογιας ὑμων καὶ τα θυσιασματα 


υμων και τας ἀπαρχὰς ὑυμων και τὰ εκουσια υμων. 
δ 


ιν δι ὲ 
οἰκος ὕμων. 


ΘΕ ΠΤΕΒΟΝΟΜΎῪ ΧΙΝ. 9--1 4 8ῦ 


εἰς πετπποῦστε πδτδδς ΠΗ 

10 τῖτ" ἀσὼ πτετξιοοῦρ ὅς ποῦ. 
δάπης πτετποσὼςρ οὐχ πῆδρ 
πὶ ἐτ ἐρὲ πσοεῖς πετπποῦυ 
τε πτδδῖ! πῆτὰ ΠΗ ΔΗΡΟΊΟ 4 φ1}. " 
δσὼ πέσε πτηοστῆ ε ὑοᾺ οἵἵ 
πετιτχίχεοῦ τηροὸῦ ἐτ ΟἿ᾽ πὲ 
τῆπωτε πτετποσὼς οἷτ οὐ 

11 ὠρΡξ’ ἃσὼ ποίθσὼπε οἵ πεῖὸ ἐτ ε 
Ῥὲ παοεῖς πετπποῦστε πδοο 
τπῆ ε τρὲ στὰσ ε πεῖρᾶνπ πὸ Θττε 
ἐτετῖ ε χὶ ε πεεδ ἐτ ἀδοοδλῦ τὸ ΠΗ. 
τ πτος ε τ οὼπ δεοοοῦυ ετῖτηοῦυ 
τ τε ποοῦ πετισλιὰ «τ πετὶτ 
ουῦσα “τ πετῖτ θὲ ““ητ᾽ δύὼ 
ΤΑΠΑΡ ΧΗ πὸ πετηστς δσὼ ΠπΗδ. 
πιο. ἐτ ἕοτπ πετιδλώροι ετε 
ΤΠ ΔΕΡΗΤ ἀτεοοοῦ τηροῦν κε 

12 πέππουτε" εἐτετῖῖ ε ἐσρδιπε 
[ ΘΥΓΔΒΌΤΘ Ἰ επε “τὸ ε ὑολ 
αἰ ππχοεῖς πεέτπποῦστε πὴτῷὼ 
Τὴ “4 πετπΠηρε 4«{ἴώἠΊετῖς 
{πεεῖΡ]εὲ σὼ πετῖς οασοδλὰ π 
φοοῦτ᾽ “εἰ πετῖρας οδᾺ ἵὶ 


ποριδος ἀσὼ πλεέσειτης ἐτ οτρῖῖ ἘῸ]. 17 α 
πετπυλη χὰ κεἴ “περις τΠοοπ π᾿ 


πλῷ! οὐδὲ πληρος πᾶς “"ητῖ" 
18 ἴ ὁτημ ε ροη᾽ ε τὰς τρε πτᾶλο ε ὁ 
Ῥοαΐ πὸ πΕΗσΘΥῪΣ οὐ 5 Οἵήτ 4095. πὴ ετ ἘΠῚ. 
14 πὸσ' ἐ Ῥοι δάλδ φὰς πᾶεὰ ἐτ ἐρὲ 


Ν 
1 χὰ ἐπιδέκατα. 


ἡ “ΠᾺΚ6 Ποϑά ἐμαὺ ἔμοαυ 1{{θϑὺ ποὺ ἂρ ἐμ μαπά5. πὸ πεκστα 
ἰ5. ἃ Τηϊβέδκϑ θ᾽ πὶ πεπ ΘΟ ἈΙᾺ τε τὰ ὁλοκαυτώματα. Οἰδδοδ᾿Β ὑθχὺ 
Πδὰ5 ππεμσλῖσ, 16 ἢ ἢ οογγϑοῖβ ἴῃ ἃ ποίθ. 


86 ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΙ]. 14--18 


παοεῖς πεέβποστε πδοοτπξΊ 
φὰς οσεῖ πὶ πεππολις ἐβπδιτδλο 
ε φαΐ οΥ πεῖ ἐτ ἀξεεδσ ΠΉ ΕΝ 
σλιὰλ δύὼ ἐμππδειρε ἂς πειὸ ἐτ Ἂς 
“δῦ π οω πιοὲε ε ἀπδοὼπ κε 

15 ατοοῦ ε ΤΟΟΤῊ «ἢ ποοῦ" δλδ οἵ 
πέμβοσι! ΤΗΡῚ ἐπειπώωτ πα 
οὐέσε δ᾿ πδτὰ πὲτ ἐρπε τεσ 
βᾶτὰ πέσεεοῦυ ἃ πσχοεὶς περ 
ποῦστε παΐ ἐπτ Δ ταδ. πδπ 
οἵ πεβπολις τηροῦ " πὲτ χὰ 
φὰς ετ πεέδη ἀσὼ πεττῦδηου 
εοσω κε οὐ πεσέρηου πϑὲ 
ουὐσρος᾽ ἐσοσωεε᾽ ἀξεεος ἡ οὐ 

160. εἴοσ' 2. πληνπ πέσποο! πε τὰς 
οσωδεῖ" δλλδ ἐτέτι ε πομῖ ε 
ὑοὰλ ἐχῖτ ππὰρ πὲ πουδεοοῦυ " 

17 ππε πειῃουσωκε᾽ οἷν πεμππολις 
τηροῦ πὶ πρὲ “τ᾽ τ- πέμποουο 
αὐ ΠΈΒΗΡΠ «4 πεμπερ᾽ [41π| ππ ΡΠ] 
αὖ “ἴζε ἴὸ πεμεέροοῦυ 4 πέμίες0] 
οὐ ἡ δθσὼ ΠΕΡΗῚΤ τηροῦ εἐτετῖ 
ΠΔΕΡΗΤ ἀτεεοοῦ «ἰὼ πετὶϊ 
φοαεολοτῦιδ δσὼ πΑΠΑΡΧΗ Π| 

18 πετῆστα " δάλδ ἐππδοσοαφοῦ 
ἀπὲ «τὸ ε ὑολ «τ πχοεῖς πε 
ποτε οἵ ποδὶ ἐτ ποτ ΠΣ 


1 ΕΟ πὰτὰ πὲτ εοπε τεβύγϑοοη ὑῃθγθ 15. Π0 δϑαυϊναϊθηὺ ἴῃ 
μθ τοὶ ἰοχίβ. 

2 ὡς δορκάδα ἢ ἔλαφον. ΤῊ εἴουννα νγὰ8 ἃ μουῃθᾶ δηΐγηδὶ. 
ΤῊΪΒ. δηλ νγὰβ ΔΡρ] θα ο βϑύθυύδὶ Πουῃθα δῃϊῃλα]5, 6. 9. Υ8}}, 
βαρ, δηἃ ΟΥΥΧ, 8δηᾺ ἰβ Τουπᾷ ἴῃ τηοϑδὺ ϑϑηλίϊς αϊα]θοῦβ, 6. 5. 
ἀτατἴι ἴῃ Αβουνίδη, ὕ{δι: ἴὼ ἙΠΗϊορίο, ἄο. 

5.ΑΒ 1 Α Κ᾿ καὶ των προβατων. 


ΘΕ ΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΙ]. 18--22 87 


πλῷ πσὶ πποεῖς πέβποστε τοῦ 
«εἴτ πεπίσηρε ἁσὼ τεπίθεερε 
πεποαεοδὰ «εἰ τεποιτοδλὰ" 
δσὼ προςηλστος ἐτ οἵτ εκ 
πολις - πὸὸἮ εἐσῷρδιτε κεπε “τὸ 
ε δολ ξε πχοεῖς πεβποῦτε πὶ 
Τοῦ ““ἴἴ πεπίθηρε δσὼ τεέπῖθε 
ἐρε! ἐχὶ οωὸ πιεὲ ἐτ ἔπδοι τὸ 
19 ΟΤΉ ε Ῥοοῦ" τ οτῆμ ε ρομ᾽ ἐ τὰς 
πῶ ποὼπ ὅδε πλεσειτης κε πεοῦυὸ 
ἐπ ΤΗΡ ἐτ ππδδι! ἐπόπδο ΟΥ̓Σῖτ 
20 πῆὰϑ' ἐφρὲ τῇδ πχοεῖὶς δὲ περ 
ποῦτε οσωϊτς ε ὑοὰ πὶ πεβτοῦι 
πδτὰ Θὲ ἐπτὶ Δι ΠΠ δ κῈ πεεοδληἢ δὼ 
πὰ χοὸς χε εἴ πδούεέεε δ᾿ ἐρε 
ἄδς τεπ σι ΧΗ ἐπειῖθυσει ε δ 
Ῥ πτεπιϑύ κεῖ. τηρς 5 τ τεῖ 
21 ΨΥΧΗ ἐπεοσεέεε δα " εἰθωπε δε 
ερὲ πεεδὰ οσηοῦυ τεεοομἢ Εἴττὰ 
πποεῖς πέμποστε σοτπῆ ε τ 
Ῥὲ στὰσ ε πεῖρδι οἵϊ πεῖὰ ετ κ᾿ 
ταδῦ ἐπειπωὼτ᾽ ε ὑοσλ οἵ πεέβπέρο 
οὐ ἀσὼ ε ὑολ οἵ πεπεζοοοσε πὶ 
τέρε πχοεῖς πεπποστε πδιτδδεῖ 
[τα] ἂς πεοδεοτ᾽ ἐπτ δἴορωμ εἐτὸ 
οτΤ δὼ ἐπεοσωδσε οἵ πε πὸ 
τς πδτὰ τεπειθύαεῖδ τὸ τεῖ 
22 ἁτΧΗ ἴϑε τὸ οὐσοος εὐὔδσοσο 
ἰφτοὺσ ἀσὼ οὐεΐου Δ᾽ τοῖ τὲ θὲ ἐτ 


᾿ Τὴ6 ΟἼΘΘΚ μᾶβ ΠῸ ϑαυϊναϊθηῦ Ὁ “απ πεκίηπηρε ὅσὼ 
τεπίθεερε. 

5.ΛΑ ἀοἤοοξίνθ γϑηάουϊηρ οὗ ἐὰν ἐπιθυμήσῃ ἡ ψυχή σου ὥστε 
φαγεῖν κρέα, ἐν πάσῃ ἐπιθυμίᾳ. τηΡρξ 15 υυυ ἐδέθη τ ηρῦ, 


88 


24 


20 


27 


28 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΎΥ. ΧΙ]. 22--28 


πηδοσοανοῦσ πὲτ ρας περεδλη 

ἀύὼ πεὲτ τδησ εσεοσωκσε᾽ οὐ υδῖ" 

ὄ ὁτῆπ ε ρβοπ᾽ εβδλδτεῦ ε τὰς οσεες Ἵποει 
ε ὑολ “χε πέσποε! τεισχη τε" πὶ 
τε τποσὼδε σὲ τ τεσ χη πὶ πὶ δ 
πῆτε τποσοσεῖζ ἐτετῖ ε πδοτῆῖ ἐππὶ 
πῆδὰο πϑε τὸ οὐδοῦ " πηπὲ ποσῶς 
ἀξετοῖ σὲ πὰς ερὲ πὲτ πλεῖ (6 ὼ 
πε ἀξεεον «“ἶἴτ πεπίθηρε “εἰ ΠΟΩΝ " 
ἐπισδπεῖρε αὸ πὶ πὲτ πδτοσο δὼ 
πὲτ ἢ ΔΙῚ κα πχοεὶς πεμβποῦτε" 
πλημ πεβέρητ᾽ ὃ ἐτ ποίθσωπε πδρἢ 
δὼ πετουσδδὸ" πτδη᾿ ἐπέκξιτοῦυ 

πὸ εἴ ε οραΐ ε πεῖὸ ἐτ Ἰπδιοοτπξι 
Δι πσὶ πποεῖς πεέβποστε ἐ τ 

Ῥὲ σεπιπδὰι ας πεῖῖρδι ρας πεεὸδ. 

ἐτ ἀξεῖδσ " δσὼ ἐπεοῦτε πεησἌΤΆ 
ποι! ππ τδλοοῦυ ε οροΐ ἐσ πεθῦ 
οἰδοτηριοι ἂς πχοεὶς πεβποῦστε 

πο δὲ ἐπεοσοεεου 4" οαρὲρ δὼ 
πᾶ σὠτᾶς πὸ εἶἴρε πὶ πιιδκε τηροῦν 
παῖ δῖοι ε ἔρωπ ἀεεεοοῦυ ε τοοτῆ 
πποοῦ ξὲ βὰς εἐρὲ πὲτ πδοσ τὼ 
πε ἀξεῖοῖ «ἐἰὖ πεέβίθηρε τ σὰ ε 
περ" ἐπιπαπεῖρε κὸ πὶ πὲτ παοῦεῖ 
δὼ πὲτ Ὁ ΔΙ͂ΔῚ ἀπὲ φ{τὸ ε ὑοὰ ἂς 


1 Βοδαϊηρ ἀουθέα] δὔθυ πε. Οἷδβοδβ ἰοχὺ σίνοθ ππσξαχδη Ξε 


εν σοί. 


ἡ τ ἰσχυρῶς. 

δ᾽ πεβερητ᾽ δηα πετουδὸδ ἃγ6 οαὖ οὗ ΟΥ̓ΘΥ: {ἢ} ΤΌΥΤΩΘΙ Ξξ τὰς 
εὐχάς δηα ὑπ Ἰαὐθυ τὰ ἅγια. 

“ΤῺ9 Οορίϊο ἀργθθ5 ἴῃ ραγὺ δ Α Εἰ, θαῦ Βὰ5 πὸ ϑαυϊνγαϊθηῦ 
ἴὺῸ} τὸ δὲ αἱμα των θυσιων σου προσχεεὶις προς τὴν βασιν του 
θυσιαστήριον κῦ του θῦ σου. 


ΘΕ ΠΤΕΒΟΝΟΜΎΥ ΧΙ]. 29---ΧΠΠ]. 8 89 


29 παχεῖς πεβπποῦστε" εἐρὲ δι πὸ 
εἰς πέβπποστε ἴωτε ε ὑοσὰ π 
πρέϑπος τηροῦν ποΐ πτοῖ ἐτ Κ 
ποδῶν ε φοῦσ ε Ῥοοῦ ἐ ΒΆΗΙΡΟ] 
ποδοὶ ἂς πεσῆδο" δὼ πα ΚΔΗΡΙΟ] 
πρδοὶ ἀφροῦ πὰ οσωρ᾽ οἵ πεσῆδο. 

80 τῆν ἐ ροπ᾿ ε τὰς τρὲ ππωτε πὶ 
ἐὰ θὲ πούδοβΒ. ποωοῦ «ἰγπολ]. 
οτοῦ εἐ ὑσὰ οἵ Οἡ᾽ ἀξέθος τὲπῸΡ πώῶτε 500]. 180 
ποὰ πεσποστε ἐπ ὼ ἀφετος" ΣῈ [« Ὁ] 

᾿ κοὐ: ΑΙ 

ἐρὲ πεῖ φέϑιος εἶρε τ δῖ! τὸ σετοτ 

81 πὶ πεύποῦτε ε τρδεῖρε φωὼ ππὲ πα 
εἰρὲ δὲ οι πὶ ἐς πσζοεῖς πέβποῦτε 
τ ὅοτε τΔΡ εἐπτὰ πκχοεῖς “τεστωοῦυ 
πτ ἀσδὰσ ἴ πεσποῦστε" χε πεν 
πὲ 'τῆφρὲ 4“εἰτ πεῦ' πε τπέεὲρὲ ξέρω 
ΗΘ ἀφοεροῦυ Οἵἵ ΠΗΩΘΤ ἴεεδλο πεν 

82 ποῦτε" {δ πὲ πον ε ἔοων ἀτενο 
οὐ ε τοοτῇ ἴὸ ποοῦ πδΐ πὲ ετῷ 
πδοᾶρεέρ ε Ῥοιῖῖ ε Ἀδὰ πὲ ποσὼρ 
ε φροΐῖ εἐ σχῶ οὐδε πὲ πεαῖὶ τὶ ΘΗτῖ" 

ΟΡ. ς εἐρὲ δι. οὐποθητης δὲ τῷ 
ΧΙ. 1 οσὰὰ τ ΘΗΤΕ ἢ οὐρεῖ περεὲ Ῥδοου 3 

πὶ πδα τ οσδέδλεῖνι Η οσιπηρε " 

2 ἃσω ἴτε πεδεδεῖιῖ εἴ δσὼ τεῖῦπη 
Ῥὲ ἐπτ δέχοος ε Ῥοὴβ εἼσω ἀετὸς 
ὲ “ελροι πτετπίηαδίηε τ Θεῖ πε 
πόστε πδΐ εἐπτετποοοῦσι ἀτενο 

8 οὐ ἀπ’ τ πετποωτας ποὸ πιδ χε 


ΤΑ κατοικήσεις. 
10 6. δὴ “ἰπἰθγργθίος οὐ ἀγθατηβ᾽. περε-- " " “[ο 
Ψ Ῥ τύ να- ἢ 


ςτοὺὖἱ 
ἀφοϊαγθ᾽, δῃ ρᾶςου Ξξ ὧ .“55-.- " ἀγοδῃηλχ΄, 
-»--ὄ-- 


ἘΠῚ. 19 ἃ 


[56] 


40 ΘΕ ΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΠ]. 3-6 


αὖ πεπροφητης ἐτ ἀξοοδῦ Η ΠΡΕ 
πέρε βῬδεοῦ χὲ εἐ{πυχῖιτ ἀεεοὼ 
τ πσὶ πχοεῖς πετπποστε ε τ 
ρὲ τποσων ε σὰ κε πετετῖτεσε 
κε πχοεῖς πεέτπποῦστε ε ὑολ οἵ 
ΠΕΤΤΟΗΤ ΤΡ ἁσὼ ἐ ὑοὰ οἵ τε 

4 τ ΧΗ τηρξ - εἐτετῖϊ ε οσὲρ 
τηοῦστῖ ποὸὰ πκοεῖς πετποστε 
δὼ πτοῦῦ πὲ ἐτετῖπδρ οοτε ΟΝ 
{τῷ} τῇτετποαρεὲρ ε πειεπτολη 

5 [πτετπεωτας ποὸ. πειοφοοῦυ ὅ- δὼ 
ΠΕΠΡΟΗΤΗς ΕἸ ἀξεελῦ Η ΠΡΕΙ͂ 
πέερε ρῬδςου δ. χε πτδι 9 ὲ πΔΡ 
[ἐπ δ]δ. ἀπεέεονς ε ὅολ οἵ πχοεις 
πεπποῦτίε πεὶ πτ Δ πττπ ε ὑοὰ οὐ 
πὰρ ἴἴὸὶ πῆφεεὲ πὲ τ δι σοτη ε ὑολ 
οἵ τεβεεῖτ οατοδλὰ εἐρὲ πὴ; οὐεῖ 
πΟΣΧπ ε ὑοὰ οἵ τὲ οἵη ἐπτ δον 
ἀξεεος ἐ τοοτὴ σὲ πποεῖς περ 
ποῦτε εἐ τρε βροεοοῖθ!ε οητὸ " δὼ 
ἐτεέτῖῖ ε τὰμε ππόπηρος ε δολ 

6 οἵ τετεεητε" εἐαπδιποεποὼ 
πῇ δὲ ἴἴσι πεβπεοοι ὅπ τα εἰὼτ ἢ 
πιττ φλὰσ Η περ θηρε ὁ ε τέβε 
ἐρε ἢ τεϑπέοριδεε εἐτ πεδρεδλπ" Η ΤΕν 
ἀὴρ ὁ ἐτ πηῦ ε ΘΗΤΗ εἼξὼ δἕετος 


1 ΤῊΝ ἐοχὺ δρυθθβ ὙΠ Α Ε' καὶ τας ἐντολας αὐτου φυλαξεσθε. 

3 ΠῊρ Οορύϊο Πᾶϑ πὸ ϑαυϊναιθηῦ Ὁ καὶ αὐτῷ προστεθήσεσθε 
ΟΥ ἴῸΓ καὶ αὐτω δουλουσετε (Α ἘἾ. 

5. βοτηθ σον {κ εἰεαλον (ΞΞ ἀποθανεῖται) μἢὰ5 ἀτορρϑᾷ οαΐ 
οὗ ὑμθ ἰοχύ. 

Α τηἰβίακϑθ ἴου "᾿. 

δ᾽ ἢ ἡ γυνὴ ἡ ἐν κόλπῳ σου. 

5 ἐΠὴν ῃρὶρῃρουχ᾽, φίλος ἴσος τῆς ψυχῆς. 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΗ. 6-18 41 


πὴ πακιοσὲ χὰ “λρου πὸ 49 
{πε1 πὶ ρὲ πὲ ποῦτε εττὸ ἐροῦσι 
ἀξοοοοῦυ δῖ" ΤΟΝ 4εἰ πεέπειοτέ " 

7 εφεν ε ῥοὰλ πε πὶ πποῦστε τὸ ποέϑιτος 
ἐτ οἵτ πετππωτε" πὲτ ΘΗΝ εἐρὸῦ 
τας πὲτ οσὐηοῦ ε ὑοσὰ «τόθ “πὶ 
ΧΩΣ ἀε πὰρ τὰ ΩΣ κε πῆδρ 

8 πε ππεέεῖιθὲ πὶ" ἴτε πσοωτὰς τ 
ἐξ: πηξε πεπῦδΑ ἴεο ἐ Ῥοιῖ " δύὼ 
πηε πεσεριτῖ ὅ οὐδὲ πηπὲ ποωπ᾿ ε 

9 ως" οἵ οὕτδεῖὸ ἐπέετδϑεοοῦ ἐ τ 
ὑπητῆ δϑὼ ἐρε πεμστκ᾽ ᾿πὼπὲ 
ε κωξ' ε «“εοου τί " ἀσὼ “τοὼπ 
ερὲ πλδος τηρῖζ" πὶ τοοτῖ ε σωτ 

10 ποερυ ὧπε ε Ῥοι οἵ φεσ μπὲ πε 
«'οὐ ἐ ὑοὰ κε δέπωτε τόδ θὲ πε] 
τῇ ποὰ ὑοσλ κε πχοεῖὶς πεπποῦτε 
πε ἴττ δ πττπ ε ὑοσὰλ οὐ πῆδρ τὸ ΠΗ 
“τε ε ολ οἱ ππεὶ πτεβεεῖῖτο ἐς 

11 οδὰᾺ " δθὼ πιορδηλ τηρὲ εἰαδποω) 
τας ΠπὰΡ φοότε δσίω πο]επδοσὼρ δι. ἘΠῚ. 19ὺ 
ἐ τροτοῦ ε εἰρε ἴτ οὴτ τηοῦυτῖτ" πὰ [5.] 

12 τὰ πεΐ δ ΄ξὲ ἐθοοῦυ " ἐβπισδποω 
τὰς δὲ οἵ οσεῖ τὶ πεππολις πδαΐ ε 
τ ἐρε πχοεῖς πεβποῦτε πδτδὰσ 
πΔΗ ε τρὲ βοσὼρ οἵ πειὸ εἐτεξεοδλῦ 

18 ἐὐχὼ ἅτεεος χε" ἃ φεπρωδες ὅν πὰ 
Ῥάποεεος εἶ ε ὑολ τὸὶ οἩττ δσὼ 
δσπεῖθς ποὴτ τ πετουσὴρ ΤῊ 


1 λατρεύσωμεν. 2 “οι μαβϑῦ ποὺ Κπουγη.ἢ 

δ οὐκ ἐπιποθήσεις. 

ΤῈ Οορέϊο μὰϑ πὸ ϑαυϊναϊθηΐ ἴον ἐν πρώτοις ; Βογηθ τγογὰ 
1κθ πισορπ μα5 ἀγτορροᾷ ουΐ. 

ὅ Βρδάϊηρ ἀουθέξα]. 5 ἘῸΣ τητντπ. 


ἘῸΙ. 20 α 


[τ] 


42 ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΎΥ ΧΠ]. 13---ΧΊΥ. 19 


Ῥου οἵ πεσπολις ἔσσω ἅτετος 
πῶσ χε αεδρπῦωπ πτπίικείε 
τ ρὲ πε ποῦτε πὶ ετὲ πὸ το 
14 οὔὐὐδ ἀφοοοοῦ Δ" ἐπε θὲ Ῥδτπ 
πα τε ἀσὼ πὰ ΘΟτοῦ εἕελτε" 
δσὼ εἰς δῆτε πίδξε ουὐετε 
ε2 πὲ ἃ τεῖ ὕοτε τσὼπεὲε ἴτ οατ 
16 τηοῦτῖ οἵ οσαδοσοσῦστ ἐπε 
ατουοντ τὸ πὲτ οὐ τηροῦν 
οἵ τπολειῖς ὃ ετ φξεοδσ οἵ ουὼ 
τῇ πὸ οηπὲ δύὼ οἵ οσδωωτε ἐτὲ 
τ ε ὕοτε πας πετοῦσηρ τηροῦ ἵ 
18. φητξ " δσὼ πεσιῃὼλ τηροῦ ἐπ 
ἐροσροῦ ε φοῦχ ε πεεριοοσὲ πὸ 
Ῥοπῷ πὶ τπολις ".) ὦ ΟἿΤ οσέδτε «εἶτ 
πεσὼν τηροῦσ τς πὲτ ἴτ οῆτ 
ἀπε “ἰτὸ ε ὑολ ὅς πχοεῖς πεβποῦστε 
ποᾷῶπε ἐσῖθηε τὰ. ἐπε πεε τὰς 
17 βοτοῦ ε ποτ " ππὲε ἀδὸὰσ Δωξχσ 
ε περμσιχ᾽ ε ὑολ οἷς πεῖ διπδιϑέςεδ ἡ 
“χε πὰς εἐρε πχοεῖὶς πτοῖ ε ὑοὰ ὁπ 
πόδωμτ πτεορτη - πε πδα τ 
ἴω. [Ο0ῃ6 Ιϑαΐ νυδηἰίηρ] 
ΧΙΡ.17 ἀπεῖοιῖ ἀσὼ ππορ]σριωμῆ. [π|ὰὲ ται 
18. δσ' Δ: ποΐ τηροῦ οὐ ποδίλδτε" πεὲ 
οσδὰδ δὰ πητῖὶ πὸ τπου ες 
19 ε ὑοὰ πὶ οητοῦ ὁδίλητ πτεὲς εἴοῦυ 


.Α54ΑῈΕ. Ξ.Α5 ΔΕ (αληθης). 
3.Ὶ5 ΔῈ (πολει). 4 ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος. 
δ πορφυρίωνα. 


6. ΚΟχη6 ὑγοσᾶβ πᾶθ ἀτορρϑᾶ ουὺδ ἤθσθ.0 ΟἿ. πάντα τὰ ἑρπετὰ 
τῶν πετεινῶν 


ΘΕ ΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΙΝ. 20-24 48 


20 δὰ ἐτετῖτ ε οὐοιδεῖζ ἀσὼ ππὰ πὶ 
πῖον εἰοσδδὺ δὲν πὲ τπουσοφοῖῖ- 
αεἴτ πὲτ “τοοῦτ' ἐσετδδ! ας πείσας 
“το εἐτ οἵ πεππολις ὃ πεοσο κεῖ 
Η ἐβπέτδδει τ πὲτε πὰ ἐροῦσι ἄθεοι ΔῈ 
“εὲ πτὰ οσὐλδος πτοῦ εἰοσδδὸ 
α- πχοεῖς πεβποῦστε" πὲ Ἐπὶ 
ἐεε τ οὐρφειὸ οἵ πέρωτε ἴτ τεΐφεὰ, 
21 δῦ ἐμὲτ 4 πρὲ “:ὖῶὴῶὠ Ὁ ἵ ΠΕ ΠΗ “τ. 
[9 τὲ περσφοσ " ππέππη κε, 
τ τεβπεοωϊπε τῆς ροδεπεῦ- πὶ ουοσεῖζ 
22 4«- πέεετο ε ὑοὰ κε πχοεῖς πεϑποῦ 
ἴτε] οἵτ πεεὰ ἐτ ἸΔΟΎ πλὉ ἴτ 
[κι] πχοεῖς πεήποῦτε ε τρὲ σέπει 
πδλι ἂς πεῖρδι τ ΟΗτΤΕ ἐτέτπ 
πδέτιτε ὡ) Ε παεδὶ τ ἀϑοελ ΠΠπΡΕῈ 
ΑΔῊΤ 4“ πεβόοῦσο “εἶς ΠΕΠΗΡΠπ 
«εἴ πεέπῖερ " δὼ ΠΠΠῸΠ ἧἀφοοι 
«ε τ πεπέεροοῦ πὰς πεπεέσοοῦυ 
Ἀσὼ σὲ πὰς ἐπεοῦο ε Ὁ φοτὲ οἡ 
ΤΙ 4 πχοεῖς πεβποῦτε οἷτ πέρὸ 
23 ὧὐ τηροῦ " εἰθὼπε δὲ τέριη οὔὐδονυ 
ἀφεεοοῦ ἁσὼ πὰ πδικιτοῦ ΔῈ 
ε πεῖδ ἐτ «εοόδλὺ Σὲ πεῖὰ οὔὐῆου 
ἀξεεος εἐτ ἐρὲ πσοεῖς πέπον 
τὲ ΠπδΟΟΤΙ ε τρεὲ στὰσ ε πεῖ 
Ῥδι ας πεοὸ Ετ ἀτοοδλὺ χε ἃ πχὸ 
24 εἰς πείβιηοστίε ἐφεοσ ε ΡΟΝ " ἐβέτὰ ἘΠ]. 20 ὃ 
[55] 
Α Ῥδυιδρῃγαβδύϊο τη ουῖηρ' οὗ Πᾶν θνησιμαῖον οὐ φάγεσθε. 


2 - ᾿ 8... 9 , 
τῷ παροίκῳ. τῷ ἀλλοτρίῳ. 


4 ΕΣ Ν 3.2 ’, 
ΞΞ εἐνίαῦτον Κατ ενίιαῦυτον. 


ΤῊΘ Οορέϊο μᾶθ 20 ϑαιυϊγαϊθηῦ ἔον {6 δπὰ οὗ {Π 6 Ὑ6789, 
ἵνα μάθῃς, κ-ιτιλ. 


δ 


44 ὉΕΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΙ. 24--ΧΥ. 2 


ΔΊ ε οἋ φὰ φοιοῖττ' δθὼ ἐπέδι ὅκὲ π 
φοιεῖτ᾽ οἵ πεΗστ μπῸ «οοῖσε ε Ὁ 
Ῥαΐ ε πεὲεὰ ἐτ ἐρὲ πχοεις πέβποῦ 
ο5 τὲ πδοοτπῖ" πᾶ ἰ κε προιρεῖττ οὐ 
Βπὰ ΠπἭἮ πτοὲ ετ ἐρὲ τείχη πδέπει 
θύσει ε ροοῦ εσῖτ φεπεέεροοῦυ ἡ ἐσπ 
φεπεσοου " ἢ ἐστ οσηρπ" ἢ ἐπὶ 
οσοιπερδ " ἢ ἐπὶ ππὸ. πὶ πτον᾿ ἐτ ε 
ῬΡε τεθζὕυχη πδεπειθύάεει ρος" 
ΜΠῚ οὐοανῖῖ ἂς πεεὸ ἐτ πξεελῦ ἂς πὲ «ς- 
το ε ὑολ κε πχοεῖς πεβποστε 
πὰ ἐσῷραπε πτοῖ 41 ΠΕΒΙΠΗ 
26 Ῥε" ὅσὼ πλεσετης ἐτ οἵτ περ 
πολις χε «αἴ δεέερις τΠοοπ᾽ πλεῖ 
7 Ματοολη᾿᾽ οὐδὲ πληρος" «αἴτοδ. 
τποφετε τ φροεῖπε ἐπεῖπε ε ὑοσὰ 
ἂς ΠΡὲ “1ῶὯὋὃ΄Ὃτ τηρΐ τ ΠΕ Έ ΠΗ 
“τὰ ἴτε ροῖῖπε ἐτ ἀξεεὰσ πὸ πδ. 
28 δι(1 ε φραΐ οἵ πεππολις" δσὼ «πδεῖ 
πσι πλεσειτης ε τῦςε σὲ “εἴττῖῖ 
“τερις οὐδὲ δεπτῆ πληρος πὲ 
“ἰδ ἀσὼ πεπροοηστος 4“: 
πορῴῷδπος τ τεχηρὸ ἐτ οἵ 
πεηπολις πεοεοσωσε ποέςει ΣῈ 
βδς ἐρὲ πσζοεῖς πεβπποῦτε 
ἰεἸαοοῦσ ε βῬοι οὐ πεποῦποσε τῇ 
ΟΒ8Ρ. Ῥου ἐτ πδὰσ " ουχῖ σδεε τ 
ΧΡ.1 φρροεῖπε επεεῖρε ἴτ οσπὼ ε δολ- 
2 ἃσω ταί τὲ θὲ Ἂξ πεπροοτδτ εἷεδ. 
1 0. 6. σΟΡΡΘυ. ΟὟ, καὶ ἀποδώσῃ αὐτὰ ἀργυρίου. 
2. ΤῺ ἰοχὺ Π6ΥΘ Ἀρτθθβ ἢ Α Ε' ἐπὶ βουσι ἡ ἐπι προβατοις επι 
οινω ἢ επὶι σικερα ἢ επι παντὸς οὐ εαν επιθυμὴ ἡ ψυχὴ σου. ΤῊθ 


σγοσὰ οἰκερὰ ΘΟΙΏ65 ἰηΐο Οορέϊο ἔτομι ἐμ ΘΎΘθΚ, υγθπ 6 ἴῦ τγὰβ 
Ῥογγουθαᾶ ἔγοσῃ ἐμ ΗθΌγονν, ἼϑΟ, 


ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΥ. 2-8 4 


[42] πῆω ε ολ ἐπέεπὼ ε ὁολ κεπε 
τε οὐπτδλη ε ῬοΟῚ τ σρδῖ πτον ΠῚ Ὁ 4Ε1ῚῚΤΊ ἘῸ]. 21 ἃ 
ΕἾ ε Ῥοι᾿ τε πετριτοσὼμπ [δσὼ ΠΕΒ] [39] 
εοὺῦ τὲ πισα τῆ χὰ ουτδίερ0ε] 
ἵπ|ἢ} τὸ πὼ ε ὁὑοὰ οετῖτ παίοεις πεβιπου] 
8 ΤΕ" πιίιαεεοο ἐπεί διτῖῖ κα πέτε οὐ] 
ἱτλ ε Ῥοι" πεπίοου δὲ ἐβπέεβὼ πδὲῇ 
ε ὁοὰ {εξ πετε ουὐἵἴπτδη ε Ῥοσ χε π] 
4 πεχίθπε ἴ ΟΗΤΕ ἰπὲτ ῬΘῬωρ] 
χε ε τῦε πεῖ δ πὲ επί δοισοῦσ ε ῬΟΒ] 
πσι πχοεῖς πεμποῦίτε οας πηδο] 
ἐτ πδταδα πὴ οἵτ οὐ ἰπληρος ε τὶ 
Ν ὅ Ρὲ πηληροποδει δεφο)" [οἷς οσςω] 
τὰς δὲ ἐτέτῖ {πλσώ ταῖν] τοὰ πε] 
φφροοῦυ κε πχοεὶς πετπποῦυ τε) 
ε φᾶρερ δσὼ ε εἴρε ἴτ πεςζειυτολ.Η] 
τηροῦυ πὶ δῖοι ε ἔοὼμ ἀεεεοοῦ 
6. εἐ τροτῇ «“ποοῦυ " χὲ ἃ πχοεις 
πέμπποστε στοῦ ε ῬῪοῃ πδ τί δ] 
θὲ ἐπτ δ πὲ πέδεδλπ " δσὼ εἶπε] 
ἕ οὰ τερῆςεῖ τὸ φεποέθιπος εἰτὰ. 
-ὠσσ᾽ πτοῖ δὲ ππεέππι ε ΧΟΩΪΗ] 
εηςε " δὼ ἐμὲ ΔΡ ωἱ ἐσᾶς 
οσδέηηῖθε τ φέθος πτοῖ ΔῈ 
7 πε σῬ' ποεῖ ὃ ε σωβπ᾿ εἐρεὲ δι 
ουὰ δὲ οἵ πεπεέπηοῦ τθὼπὲ 
Ῥσφωρ" τ ΟΗΤΕ οἵ οὐεῖ πὶ περ 
πολις " φὰς πῆδῷ ἐτ ἐρὲ πχοεῖε) 
πεβοστε πδιτδ δα διαὶ ἴτιτε] 
ἅτε πέηοητ ε ὑοδ ἀφοφο! οὐδε 
πὲ φέχπ τοοτῆ ε ἱπεέποου Η] 
8 ίπετε ρῬϑφ]ωρ - οἵ οσωὼμπ ἐπεοσὼμπ πτὸ Ἴ 
Ὁ 
1 καὶ δανιεῖς ἔθνεσιν. 5. καὶ ἄρξεις. 8. σοῦ δὲ οὐκ ἄρξουσιν. 


46 


10 


11 


12 


ἘΠῚ. 22 α 18 


[9] 


ΘΕ ΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΥ͂. 8--.8 


[στ᾿ δ ἐπεΐ πδὲ! ἐ αφηοε ἄε 
ἱπετεζπδδρε" πδιῚ πδτὸ πε Ρσφωὼρ "ἢ ὁ τηκ 
[πε ε Ῥοῖι 4:πΠ)Ρ τρεὲε οὐδε εἰἴ9 [Ηπ| 
[πῶπεὲ οἵτ περ τ οὐτσοχε ἵὶ 
[σσδποδεῖδ ἐπ ἀπ εεος" σὲ τεΐερ 
[ποφατε προσεπεὶ ἂς ππὼ ε ὑοδ- 
ἰδεφὼν δὲ ἐφοῦσ]η" δὼ ὅπτὲ πεπῦδδ 
ἱποπηρεῖσε ε πεβεοι " ἐτ Ῥσφωὼρ 

ἱππ τὰς τ ἰδ δὼ πω ε ορδΐ ε 
[πποεῖς] ε τόπητε πῆθὼπε πδπ 

[πὶ οσπο]σ πποῦε " Ἀλλὰ οὐ οὐδ ἐ 
ἐπε ΐ πδὶ ἀσὼ οὐ οὐδ᾽ ε “"ησῪσε 
ἐβπεΐ πδὲ ε “'ηςε" ᾽ὲ πὲτ ἔ[π|δ δὲ 
ΠΔῚ ἀσὼ ππὲ πέβοητ Ἄσπειὶ 

εὐν πδι κε ετῦε πεῖ τῇδ χε ἐρὲ 
παοεῖς πεβποῦτε πδοόεεοῦ 

[ἐρῖοα οσ πεπούηοσε τηροῦν 

ἰασὼ] οὐ φωὸ πες ἐτ πδοι τὸ 

ΟΤΕ ε Ῥροοῦυ" πιπειωπῖ πὰρ π 

σι βφωκε εἰρσφωὼρ οὐδ πῆδῷ " 

ἐτῶε πο ὅποι ἴοωὼν ε τὸ 

ΟΤΗ ἃς πεΐ δ πὲ εἴκω κεεεος 

[κεὶ οἵτ οσοσὼμπ ἐβπεοσὼν ἵτ τὸ 

ΟΤΉ «ἂς πέποοῖῦ τ οΗπε τς 

ἱπ|ὲτ Ῥσφωὼρ ουχῖτ πεπῆδρ" ἐσ 

[δ Ὁ ε πδη ε δολ κε πεποου ὃ 
ἰφ εὔρδηος ἢ τοεῦρδιδ " ἐερ οἷς 
ΙφδἋ δὴ πὶ τὸ πὶ φόοσεπε" οἵ ταβεὲρ 
[ες τὶ ροεεπὲ ἐμπεέχοοσῦστι 

ε ολ πεδοοι " [ε10] τὶ ραεοῖε" ἐπαδ Η] 
οὐοοτέ δὲ ε δοὰ βεεέον εἴἰὸ ταὶ ρας 
φε ππεὲ ππδδῖ! ε ὑοὰ εἰισουειτ" 


1 


καὶ οὐ λυπηθήσῃ. 3. Τῇ ἐμο ΜΆ. πείὸπ. 


14 


1ὅ 


16 


17 


18 


19 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΎῪ ΧΥ͂. 14-19 47 


οὐ οὐὐ ἐπε ῖΐ πδῃ τὸ πεὲτ δὲ πλεῖ 
[ε ὁἹΪολ οὐ πεπεοοοῦυ ὅσὼ [ε ὅολ οἵας 
πεέπεοοσοὸ " σὼ [ε ὑοὰ οἷς τεκῦφωτ Ί᾽ 
βᾶτὰ Θὲ ὅτ δι οαοοῦσ ε Ῥοπ τκι 
πποεῖς πέπποσίτε ἐπεΐϊ πδο} " 

σὼ ἐβερπεεεεσε χε πέμο π] 
φαεοδλὰ πὲ οἵ πῆδο ππίηεεε δσὼ] 
ἃ πχοεῖς πεποστίε οοτπη εἸ 

ὑοὰλ οἷ πεῖὸὶ ἐτ ἀξοελσ [ε τε πδῇ 
δὲ ἴφωμπ ε τοοτῇ ε τῷ ἰε πεῖἴρε) 

ας πεΐ {|δ'σὲ " εἰ σα τκοος ΔῈ 

πα πὲ πὶ πὸ Ῥ᾽ πεπῦολ δὶ ε ὑοσλ 
“ε δίδδεριτῃε δὼ δίδεερε περ 

πεῖ χε ποτὶ οὰ ΟΤΗΝ ἐβπέξι 

ας πεῖπὰ ἴ οσωτῖ πᾶ οσωτίτῃ 

Ἂς πείοεδλαχε οτρῖ πρὸ περ οἵ κε) 
οδᾺ πδὴ τὰ ἐπὲρ “ ἀσὼ τεέποῖς 
φδὰ ἐπεεῖρε πὰς πᾶτὰ πεῖ σετοτ" 
ππεὲ πτρὲ ποωῦὺ τ τποτ τὶ πὰρ 

Ῥδη ἐσπδδωμπ ε ὑοᾺ οτἴτοοτε 

εσὸ πὶ Ῥεερε" σὲ πτὸδῇ Ὁ οετοδὰ 
πὸ ποοὸ προσεῖπε τἴἴθὲ ὅ τῦτσι [|| 
φὼτΤΡ πὶ οὐρᾶς θεπε εἸοοτΡ τῦ 
φοδπεῖ ἁσὼ πᾷχοειῖς πεέμποῦ 

τε πδορεοῦ ε Ῥοὴ οἵ οωὐ πιὲ ε 

τ πδὰσ {0ῸΌ᾿Ὅ"π|ς 4“ἴςε πὑὖτὲν εἐτοῦ] 
πούσποοῦ πὰρ οἵτ πεμπερίοου] 

ἁσὼ οἵτ πεπεέοοοῦ" ποίσοντ 5 ε] 


1 Ὑγηο- να ξετῆς ληνου ; [86 υϑ08] τοδαϊηρ 15 ἀπὸ τοῦ οἴνου σου. 


᾿ τὸ ὀπήτ ΟΡ. ΞΞ ὅτ {- 

.“ΤῺ6 ογᾶοϑυ οἵ ἐπ15 ραντύ οἵ ἔπ Ὑθγ88 15 ἱηνουίθα, κε πτδι Ρ 
οΥτοΣΝ πὸ πρὸ προσεῖπε ΞΞ ἐδούλευσεν σοι ἕξ ἔτη, ἀηᾷ ποε πτσι 
πρῶτ π ουρπείπ, ὅεπε ἐφοτΡ ΤΡ ρῬόλεπε ΞΞ ὅτι ἐφέτιον μισθὸν 
τοῦ μισθωτοῦ. τῷ φοιλῖπε Ξξ τρολλπε. 


48 ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΥ͂. 19---Χ Ύ Ι. 8 


ἘῸΪ. 22 [επετδῥιοου ἂς πχοεῖς πεθποῦτε 
[οὐ] ππε ΗῬΡ φωὸδ φὰς πέμεεδοε τ τὖῷὺπ 
ἂς “6 ἀύὼ πιὸ πρώωβε ἅξ π 
20 ὉΠΡΠῚ ἂς “εἰοὲ τ πεπεέσοου " δΔΆΓΛΔ] 
[ἐβπεοσοοοῖῖ ἀπε «.τὸ ε ὑολ κε 
ἱπκοεῖς πεμῖοστε αὶ προ 4:πε] 
'ροδπε φὰς π|εεὰ ἐτ ΠΟΥ Ώ 
21 [πδ]ρ! πσι πήκοεις πέβιποστε τ΄ 
[τοῦ ἰἴὖὐ πὰ πε ει " εἰππε δὲ εἐρὲ 
ἰοσκῦτη οἸτωως! Ἡ οὐ σ]δίλε πὲ 
[Η οσδλίλε πὲ η δὲ Ἄδδσ τὶ αὖτ 
22 [ἐἴροοῦυ ππὲ πδδ! πϑυεῖδ κα πποεῖς πὲ 
[ππόοῦσ τ] " δΑλδ ἐπεουσοδεῖ οἵ 
πεμπολις δισὼ πὲτ χάρες ἐτ 
πέδη πὸ πὲτ τῦδηου ἐσὲ 
οὔὐοες οωωοῦ οὐ παὶ πϑὲ τ οὐ 
δος ἐσοόοσωσε ἄφεεος η οσὐεῖ 
οὐδ᾽ - πεεποι δὲ ππε ποσῶς 
ἀπε ΟἹ ἐΠΈΠΔΟΤΕ ἐπὶ πῆδῷ Τὶ 
ΟΒ8Ρ. θεὲ ποσειοοῦ " ἐβπερδθβὲρ ε πὲ 
ΧΥΙ.1 ῥὸτ πῦδρε πὸ εἰἴρὲ τε ππδοιχὰ 
τ πκοεῖς πέβπποῦτε σὲ ορδΐ 
οἵ πεῖ εὖοτ πῦρρε πτὰαπεΐ ε 
[οᾺ οἵ ππὰρ πὸ πῆφεε τὰ “απ 
2 ΔΗ" ἐβειώωτ κα ππδλοὰ 4Φ πχὸ 
εἰς πέεθποστε ἐ φεπεέσοου “εἰ 
φεπεροοῦυ φὰς πεὲὸ ἐτ ἐρεὲε πο 
[εἰς π]εβιποστε πδιοτπξῖ 
πο] εἐ τρέστὰσ ε πεῖῖρδπ κὲ 
10]. 28 8 [πεεὰ] Ετ ἀϑεεδλσ ππὲ πούσὼεε [δ] 
[95] ϑαὼ οἵ πίοδ ἐτ πξεῖλῦ σλα} πὴοὸοουῦ] 


1 ΤΑύουϑ!]ν “ἔγθθ᾽ οὐ “ἴον ποίην", Ραὺ ὑμ6 ασθϑῖ μδ5 ἐξῆλθες 
ἐξ Αἰγύπτου νυκτός. 


ΘΕυΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΥΛ, 3-8 49 


ἐβπέδδσ ἐπείοσωσε δϑδαῦ οσοειη) 
ἀξ «τοπος σι [τετπεῖ ε ὑολ]) 
πῆὰρ ὕπηεεε οἵ οὐ ΤΟΡτΡ “Ε] 
ἴδις ἐτέτη [βο οὐὸ φὰς πΡπειεεεσε ἐς περ ο] 
οὐ ἃς πετεῖ ε ὑοὰ οἷ ππδο ἵἴὰ ΒΗ] 
“τε τὶ πέροου τηίρου «Ἴἡπετπώπδο π| 
πε ϑαὺ 'τ΄ωπεὲε τὸ πίφρδη οὐτ ΠΕΡ] 
τοῖ! τηροῦ δὼ ὅτε δια τ Ἀ Πὶ| 

ε πάρουν ε ὑοὰ οὐ πίδεα πδΐ ἐτ ἐππὰ] 
Πδτοῦ ἂς ποῦ τ Ῥοῦρε 44] 

παορπ προοοῦ κε πιὰ τ ὁ τοοῦσῈ ] 
τε πεισαεσοες εἰπὼτ [τ ΠΊ 
πδοχὰ οἵ οσεῖ τὸ πεβμπολις) 

ἐτ ἐρὲ πχζοεῖς πιοῦτε πὸ τδιδιεῖ 

πλΗ δΆλδ οὐκ πεεὸὶ ἐτερὲ πχὸ 

εἰς πεβποῦστε πδοοτπῖῖ δ 

ε τρῷε στὰσ ε πεῖρδι τ ὍΗτΕ [εΗ] 
ποιθὼτ ἴ ππδοὰ οἵἵἱ πεῖ ε 

Τ ἀξεελὺ 4“ ποῦ τὸ φοσοε" τὸ ΘΟ Τα 
ας ΠΡΗ ὅξ πεύοεῖ! εἴτ ἁπεῖ ε ὑ[0Ἃ] 
ἴ ΟΗΤΕ κε πῆδῷ ἵὸ πη 4“ διὅθὼ ἐβ|ε] 
πεῖιςὲ πὸ σὼσ πὸ οσωδκε! οἵ [πεελ] 
ἐτ Ππδοοτπε τσὶ πχοεῖς πέμπτου τε] 
δὼ ἐπέποτη ε οτοοσε παὶ ῥω[Ἀ] 

ε οραΐ ε πεθδεδ " σροῦ τὸ οοοῦ ἐπε 
δδσ ἐβοσὼδε θα" δύὼ πεῖερ 
ΠΟ τ φοοῦυ εἶτ πεῖ ε ὑϊοὰ π| 
οΗτ πιθδκεῦ κε πχοεὶς πεμπ[ο05] 

τὲ πε’ πε ΒΡ Ἄδὰσ πὶ οωὸ πὶ οἰητέῃ. 
ἀὰτὰ περούηοσε ἐτ {πὲ ε τρε (2) 


Σ καὶ ἑψήσεις καὶ ὀπτήσεις καὶ φάγῃ. 
2. 8.0 οΥἿρΊηΔΠγ, θαὺ αἰἰουθά ᾿ηἴο πρὰϊ.. 
5 ΟΥ, ποιηθήσεται ψυχῇ. 

Η 


00 ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΎ ΧΥ͂Ι. 9-14 
9 ΟΜΕΝ, . ὀδίθεε τ ὃ εἰνλοίβεδ δ] 


ἘῸΙ. 28 ὑ 
ἰς] 10 


πεζνρε. 4: ποδί τ 
τοῦτε διττὰ Θὲ 


᾿αθοῦ εἴτ Δ 
’» πκχοε,ς πεποῦσ 

11 πε: δὼ ἐπεσίφραιε ἀππὲ “τὸ 

[ε δολ παοεῖῖς πέβμποστε πτοῦ 

ἰδσὼ πεβίθηρ)ε δσὼ τεέμίθέέρε πὲπ 

ἰφαεο δὰ «εἰ τἸεπρασοδὰ ἀσὼ πλεῦν 

[εἴτης ἐτ οἵσ πεππολις δσὼ 

[πἸεπροεηλστος πἶς πορῷῷα. 

[ποὶς τὰς τεΧΉΡδ ἐτ περοητῖς οἷς 

[π|ὲετὰ. ἐτ ἐρὲ πχοεῖς πεβποῦτε 

[πἸδοοτπεῖ πδι ε τρὲ στὰσ ἐ πεῖ 

12 ἰῬίδιι ἂς ποδὶ ἐτ ἀτοοδλσ" ἀσὼ ἐπὲ 

ἱῬ πἸεεέεσε χε πέποοπεὲ πὶ δες 

[9 'δ.(Ἃ οὐ ππὰρ τὸ ππαρὲ " δθὼ ἐπε 

[φδρερ πὰ εῖρε τὸ πεΐ οσέρεοδοιε 

13 [τ]ηροῦ " ἐπεεῖρε ας πιὰ τ πες 
πη ἢ πὰ εἰρὲ πα ποδί πρὸ 
[οἱσ φὰς πτρὲ πωὰλ ε φοσιν τὸ περ 
[φποοῦ ἀσὼ ε δοὰλ οἷ τεποβωτ᾽ 

14 ἀσὼ εἐπεεσῷφαμπε οἵὐ πέμίδ. 
ΤΟΙ «αὐ πέπίθηρε ἀσὼ τὰ 
{πεὲέρὲ πεπρεεοδὰ «αἵ τεῆς 
ἰφ ΔΙᾺ] δσὼ πλεσειτης πὰς πέπρος 
[πλστος ἀσὼ πορῷδπος τς 


. Αἢ ὑπαϑιιλὶ ἴουηλ οὗ ὑπ Ὀ] 18]. 
2 ΤΉΪ66 οὗ ἴοιιν Ἰοὐθυβ υυδηξίηρ. 
8. “Ῥορτὴν σκηνῶν ποιήσεις. 


ξ ΡῬΕΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΥῚ. 186-19 δ] 
Η 15 [τεχηρα ἐτ οἵτ πεππολις" δῖ 
Ϊ τ ἐροοῦυ ἐπεδλὰσ ἴὖ τὰ. τε πποειῖς 
: ἱπεβίποστε οἵτ πεεὸ ἐτ ΕἸ πδιοοτπε 


[πῇ] πσὰ ππκοεέῖς πεβποστε εἰ διῖ 
ἕλον δὲ ε Ῥοι σι πχοεῖς πεέπιοῦ 
τε οἵ πεβιθπεπησεδ τηροῦν δσὼ οἵἵ 
περύηοσε τηροῦ ἴτ πεμστ πιτδ. 

106. ᾿πΠὼπεὲε ἐπεσῷρδμπε : τποϑϑῖττ 

ποσοεέῖα! τὲ ροεεπε ἐρὲ φοοῦτ 

᾿ Πὲς ρὲ ρῬᾶτου 4πὲ «τὸ 
ας πκχοεὶς πεβποστε οἵτ πενΔ] 
ἐτ Δ οΟτ Ὶ πὴ τσὶ πκοεῖς πὲ 
ἥποστε οἷτ πιὰ πὶ ππδϑδὺ δσὼ 
ρας πιὰ. ἴτ Διο {1 τὰς πιὰ ἴττε α 
Βηπόπητια τὰ πὲ ῬΔ τ] κἀς 
πε τὸ ε ὑολ «ὖ πχοεὶῖς πεέμίποσυτεὶ) 

17 εἐπιοσειτ᾽ ποσὰ ποῦδ πδτὰ 
τόοες τὸ τε ῖστς πᾶτὰ πεέσεεοῦυ τ 
πκαοειῖς πεέεβποστε εἰὐτ δι [δδῦ᾽ 

18. πδθ " ππε τὴρ ρειὶ οὰπ «εἶτ τὰ ῬΕ 
εὠπῦ Θητ τηοῦστις οὐὐ τέσύω ἐπε 
πδϑιοτὸ" ἀφοφοοῦ ε ὼΝ οἵ περὶ 
πολις τῆροῦ παΐ ἐτ ἐρὲ πσοεις 
πεβποστε πατᾶδσ ΔῊ πδτΤὰ 
πεμσλη δύὼ εἐσεϊ οἂὰπ ε πλὰ 

19 ος οἵ οὐδὰπ 4τεεε" τε σσέεεε 
φὰαπῖ πε σχι οο᾽ οὐδὲ ἴτε σσι 


ἘῸΙ. 324 α 
[9ε] 


ρς Ν {-.. 


ΩΝ 


Ἦν ϑυνῳ κα ξεν μὴ ὁ ν᾿ 


ἀν δ ρα Σ.ΞΣ 


᾿ γενήμασιν. 

5 ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἑβδομάδων. 

ὅ Του 5881} ποῦ βοὺ ἐμ Ὺ ἴοοῦ : 61. οὐκ ὀφθήσῃ. 

4 ΟΠΘ ομΘ; 61. ἕκαστος. 

δ Τΐογα]]ν, ἃ ὁΓΟΥΥΘΙ ΟΥ̓ “ὁ ΟΔΥΒιηδη ᾽; ΟἿ. γραμματοεισαγωγεῖς. 
δ᾽ καταστήσεις Α Ε, 


᾿Ὧππε σσδέαχε φὰπ ΠὰΒ5 πὸ θαπγαϊοηὺ ἴῃ {π6 ΟἼΌΘΚ. 


ἘΡῚ. 24 ὺ 
[66] 


7) 


20 


21 


22 


ΟΒδΡ. 
ΧΥΙ.1 


ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜῪΎῪ ΧΥῚ. 19---ΧΥΊ!. 8 


ΔωῬοΙ" κε πὸ ΔώροΣ ἘΔΡ {πὰσ 
τῶν πὸ πῦδὰ τ ποδλῦεεσ δσὼ 
δα ἀπεεδισ τ πτηδκε Τὸ ταῖε" 
ἐβεΐ τῆ εΡ πρὰπ οἵ οὔτε 

“ε βὰς ετέετῖ ε ὠπδῷ " δὼ ἴτε 
ταῦ ε φοῦσὰ τετπηληρο 

ποαει τὸ πῆδῷ " πδΐ εἐτ ἐρὲ παὸ 
εἰς πεθποῦστε πὸιταδ ἢ πδλπ πὰ 

τὰ Φσλη " δσὼ ἐσέπριπε κε πᾺ[Δ] 
ος οἵ οὐρὰπ κε “:ε" πε ἡπτωσδ' 
πδὴ ποσέτερ τπἡπ οτσηι (ἢ 

πιο οατε τεϑσοιδοτηριον ὅς 
παοεῖς πεθποῦστε" πῶς πτδιδτῖο 
ἸΔΗ οὐ ποῖ" ππὲ τοὺ πδλρ ε ῬδΤΕῖ 
πουοεῖτ ποῖ ἐπτὶ δ“ τεστὼ 

οὐ τσὶ πχοεῖὶς πεβποῦτε" 

[πιὲ}] πισώὼτ ἀτεεδλο πχοε[το] 
[πἸεβπποστε τ οσδῖδλοε ἢ οὔὐὲ 

σοροῦ ἐρὲ “ταὐτὸ τσοοπ ποητε" 

δ χε πτος φτποπηρου οεπῦο 

τε πε ας πχζοεῖς πεβποστε" εδ' 
[τ]]ταρο δὲ οἵ ουσεῖ τὶ πεέππὸ 
τς ποῖ ἐτ ἐρὲ πζοεῖς πεπποῦ 

τε πδτδδῦ πὸ Η οσροοῦτ' Ἢ οὐ 
ἔριαεε πδΐ ἐτ πδεῖρε τε πποπῆροι 
ἀππεὲ ἀετὸ ε ὑολ κε πχοεῖς πε 
ποῦστε" ε τῷε σθὼ πεοωοῦυ π 

ΤΕ ΔΙ ΘΉΒΗ " πεεδὼπ ποεεῖσας 

|ὲ τὶ φει πὲσ ποῦτε" ὅσὼ ἢ 
ςεοσωτ τ᾽ πὸ ἢ ας πρὴ ἢ ἂς 


᾿ ΠῊ6 νογᾶβ πκὰτὰ .., 35 κνὲ ἤδυθ Π0 Θαυϊγαϊοηὺ ἰῃ ὑμθ ατθοῖι. 
3. οὐ στήσεις σεαυτῷ στήλην. ΤῊ6 Οορέϊο ἐθχὺ ρσῖνθβ ἤθυθ ἔπ 


ΤᾺ 18 ηδίϊνθ υγοσχὰ ἔου "ῥ᾽ ]Π1δν᾿ ᾿Ἰηδίθδα οἵ στήλη, ἃ5 ἴῃ ΠΊΔΗΥ ΡΙΔΟΘΒ. 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΎΥ ΧΥῚ]. 3-9 8 


ποορ" ἢ πὲτ Ηπ τηροῦ ε πος 

ατος ἴ τπε’ πο ἐτε ἀπ τοῦ 
4 ε τὐπητου " ἀσὼ πεέτδατοι ε 

φτοῦ ἐδεέλτε ἁσὼ ἐβπδποε 

ἐ ρος ἐὰ πδξε ᾿θωπὲ πδιαϑε δ 

τεῖ ὗοτε τπὼπε ἴτ τεῖ φὲ οἷς πιορὰ 
δ ΗΔ᾽ ἐπέειπε ε ὑοὰ ἂς πρωφε ετ ἂς 

«τὰ ἢ τέσριεεε εἰ ἀφοελσ ποὲ οἱ 

πε ε βροοῦ φὰς φεπωπε ἴτεε 
θ6 «““οὐν οἵ αεἴττρε σπὰσ ἀσὼ οὐ τ0 

ΑΔΠΤ τ ἐπ τρε φελρείζεεου τσὶ 

πετ οὐπδαθοοῦτεἌΞ ἴτε {440 
7 οὔτ τ οὐδεῖτρε τ οσὼτ" δὼ ἢ 

τὰ ττεεῖττρε ἐσεςειθὼπ (ὦ) ε ΚΙ ΕῸ]. 25 

τ {ποΡ πὶ ἐεεοουτῖ" ἀύὼ ΤΟΊΣ [51] 

ας πάδος τηρὲ ἐσείθωπε οὐ χωξῇ 

«ααἰἰττοὼς " σὼ ἐπεέῖν 4“ ΠΠΟΌΙΗ 
8 Ῥος ε ὑοὰλ οἵ τετίτερητε" ἐρὲ 

ἄδῖ οὐσοκε δὲ Καὶ τ σοες κοφεοςῇ 

[δα πᾶρὰ τεμσΌο φε᾽ οἵτ ταεεητίε) 

οὐομποι «εἰ οσέόποςῖ" δσὼ οἵἵ 

τάαητε τὸ οὐοὰπ «9 οὐρὰπὸ πν 
ταῖητε τὸ οσαεπτλδο τὰς οὐδοῦ" 

ἢ π τῶῖῆτε τ οὐρλοσὼ τς οὐολ 
οσὼ φεπσδκε τ οὰπ Οοἵἵ πέηπὸ 
τε ἐπετώοση ππὶ ὅωπ ε ορδΐ 
ἐ πεεὸὰ ἐτ ἐρὲ πξζοεῖις πεπποῦ 
Τὰ ΠΔΟΟΥΠΕ πδι ε τρὲ σὲπε 
πδλει ᾿ς πεέὶ Ῥδ ἂς πεῖὰὶ ἐτ ας 


9 ατδσῦ δὼ ἐπεῦωμ ε Ῥᾶτουσ τὶ 
1 ἃ οὐ προσέταξεν. 
2 Βούνϑθηῃ Ἰυαροιχθηΐ δπᾶ ᾿πᾶροηχοηῦ, ἀνὰ μέσον κρίσις κρίσεως. 
δ ἁφὴ ἁφῆς. 4 ἀντιλογία ἀντιλογίας. 
ΑΚ ἴῃ Α ΕΒ επικληθηναι τὸ ονομα αυὔτου. 


ἘΡῚ. ὃ5 ὃ 
[95] 


ὕ4 


10 


11 


12 


18 


14 


» ε ΄ 
ἐν ὑπερηφανίᾳ. 


ΠΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΥῚ]. 9-14 


Δεσαιτηςῖ ἢ εἐ Ῥδτο ὅς πεηριτης 
πετπδίσωπε οἵὐ πέεροοῦ ἐτ ας 
αοδῦ δύὼ εἐὐσεφοτοῖ ποεέτδ κοι 
ἐῷὰπ πὸ εἶρε πᾶτὸ ποσέφοδο 

πὲ ἐτουπδτδσος ε ΡΟΝ οᾶς πεεὸ 
εατὸὰ ππόεὶς πέπποῦτε ἐῸ 

τπῆ ε τρῷὲε στὰσ ε πεῖῖρδι ἴτ ΟΥ. 
ΤΕ 5 δόὼ ἐπέρδθερ ἕδεδλτε ε τὲ πα 
εἶρε τὶ οωῦ πον κατὰ πέσοι 

τὸ ἂς ποεεος πδὶ ἐτούπδς 

ΑΔΠΤΙ ᾿ταδοοδλη “ Δσὼ πδτὰ ποὰλπϑ 
ἐτουσπδκοοι ε ῬοΝ᾿᾽ ἐπεδδ πὶ 

τὸ ἩΡΔατΗ ε ὑοὰ κε πιθδχκε 
ἐτουπτδσοσε ε Ῥοπ ε οὔὐπδας 

οὐδε ε οὔοσρ " πρωδφδτε δὲ ἐτ νὰ 
εἶρε οἵ οὐδε πτχδοιοητ' εἐ τὰς τὼ 
τὰς ποὰ πούσηηῦδ' πὲτ ἀθε τῆ 
ετ ππεεῖθε οας πρὸλὶ ας πχοεῖς 
πεέμποστε" ἢ πέπριτης ἐτ πῖδ. 
[πηπὼπὲ τὸ περοοῦ ἐτ ἀδεεὰσ πὸ τας 
[εἸωτας πεωοσ" εἴἴεσεουν πσιὶ πρὼ 
Α4:εὲ τ δτεολσ " δύὼ ἐβεῖι ἀπππὸ 
προς ε ὑολ οἷς πιςορδηλ πάδος 
δὲ τη εἰ σοτοώτας πὰρ οοτὲ 
Ὁ τὰς ποτῖ σὲ ἐριίσδοζτε" εἐπισδιι 
ὑὼπ δὲ ἐροῦσι ἐ πῆδο πὶ ἐτ ερὲ 
πχοεῖς πέπποστε πλιτ Ὁ ΔΗ 

οἵ οσπληρομποεεῖα εἐ τρὲ ΠΗΔΛΗ 
Ῥοποδει ἀτοοοςὅ. πτ ὁσὼρ οὐ ΩΣ 
δὼ πὰ χοὸς ε ἔπδειτε ε ὑοᾺ 


ΑΒ ἴῃ Δ Ἐ' τοις ἱερεις τους Λευιτας. 
2 8566 ποίθ ὅ, Ρ. ὅϑ. 8. κατὰ τὸν νόμον καὶ κατὰ τὴν κρίσιν. 


δ᾽ καὶ κληρονομήσῃς. 


ΡΙΑΤῈ 11 


“᾽ν. 


ἘΠ ΕΡΌΘῈΕ ἘΟΛΘΜΤΤΙ τρληληάλος 
ἈΞ ΤΉΡ ΕΈΑΛΆΜ ΟΝ ἈΡ ἠος 
χριτττττ ο σ ἘῈΡ Δγλὴ τ ε΄ ἐς σνλ 
κωπᾶΐξε τέ οΥ τι ἐγώκ τιλῖε ΤῈρ Ε. 
γι χ 9 εἰς ττει το !πεες ἈΞ ΆΔ Κβανς 
ὁ πον ΚΗ ΟΝ ΣᾺ ἐπε β εγςλΗ, - 
νομόνειν. ΜΟ 4 Θ σο 
ἌψοστχοοΟΧχΧΕ Ἔπεσε τῶ ἴα 
ΠΥ ΟΣ ΣῈ ΘΟ ΑΡ ΎΘΎΕΕΤΟ, ἘΡῚ κι τς 
ΕΖ ΕἸ Ὁ ἘΞῚ Ὁ τι Ἂντ «τ ὙΕ-" Ἐρέοννεαν. 
Ὅγτο. τ τὴν τ τῶκ. ἐἐτ ἜΣ Ὁ ΓΆΡ Χ » ταῖν. 
ἘΥΆΑΤ᾿ ΕΑ ΟὟ ΤΤῚ ἰδ τ χΧΌῸ εἸο 
τιεῖς ὁ γι τ ΕἸτῈ ΑΘτο τΑλήπαρ. 
ΕἸΦΌΝ Ο1 ῬΑτ ΕΟ, ΘΕ ΟΛΌΜΕΙ εἷς - 
ἌΞΙΟ ΠΕΡῚ ἐπέω πσερωμενομ. 
Μοσβολεχ οι Χενεζτεις οττατο 
ΤΊΕ ΠΧ Ὲ κε ΕΑ τ Ἀαγ Ἀμμ εεσευ 
ἜΘΟΥ ἈΕ ΜΉ ΜΑΙ ΤΟΚΗ νἔτιχ. 
ὅςς ΦὉ Α1Έ ἸΚΥΥΕ Κεγτ ας τὰ κα τὶς 
ΓΑ ΟΝ Σ ΕῚῊΙ σαν Ρ: πἰχοσίςας. 
Αἰ Κα ΧΕ Ὴ ΜΕΤ ΟΥΎ Σέ σττι 
στ ιν τε ον ΤΥ ογγέτια.. 
ἐοΥ" Φε τ ΞΘ Η ΑΥ" (Ὁ ἈῈ ἘΓ ἘΠ ΕΑ 
ΣῊΣ ΔΕ ΑἼ’ τα: Ὺ ᾿Ἀςεεσ κιεγι ες ἐκεῖν 
π΄ γευσγτανινεθων δεν! 


εΖ - . -- 
-μῃ-- 


ΜΒ. Οπιενται, 7504, Εοι,. 950 (ΠεΕυΤΈΒΟΝΟΜΥ χυ]ὶ. 14--17) 


1ὅ 


16 


17 


18 


19 


20 


: 
2 


ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΥΊΙ. 14-20 


φουκξωειῖ τ οσλΡων ἴἴθε ἴτ τὸ πε 
φέϑθπος ἐτ οἵ πὰ πωτε" οἵζ ουσβὼ 
ἐβπέπω ουύζκὼμ ἴ ΟΡ ΩΝ " 

παῖ ἐτ Ππδιοονπε τσι πποεῖς 
πεέπποῦστε" ἐβεβδϑίοτὸ" κα πὰρ 
ΧὼΝπ ε οροΐ ε χὼπ ε ὑολ οἱ πε 
ἐπηοῦσ πη πείτσε ρωσφεε τὸ τς 
“το ε ὑοὰ ε ξωΐπ χε ὅς πεέποοιῖ δι 
πε’ χε πειδτδίθο ποι δὰ τὸ οὲπ 
τωρ" οὐδὲ πεπδητο δὲς ας πλδ. 
ος ἐ οροΐ ε πῆ" χε πὰς επππε εἰ 
ταῖπο πὸ τ Θεέ Τὼ" πχοεὶς δὲ 
δκοος σὲ τὸ πετποσὼςφ ἐτέτη 
οὔτ Ἐπ τετησ τι τὴ ΟἿ ε πὰ 

φοῦυ οἵ τεῖ οἵ" ἁσὼ ππτὲ εταῖθε 
σριαθε πδι[" οὐδὲ ἴτιτὲ περ ητ 
απὸς " οσὼ οὐρὰτ “εὖ ουπουδ᾽ 

πε το. πδῚ ἐπεδτε" δὼ εεὶ 
τπδτρ θοὸς ἐπὶ ΤΕ ΔΡΧΉΗ εἴὲ 
ἰεἰρ δι πὶ ἀε πεΐ δεστεροποεἷεῖοις 
ἐσξωωσεε ἴτ τοοτοῦ τὸ ἸΟΥῊ 

[α|ὸ πλεέσεέιτης " ππ!’πε πεέαοδοῖ 
ἰσὼ πεωτ τὸ ΟΗτ τ περοοῦ 
ἱτηῆροῦυ ας πειζωπὰδρ " χε εεεῦο 
εΡ φοτὲ οητῆ «ς πχζοεῖς πεβιίου) 
τὲ ε τρὲ ἴοδρερ ε πεΐ ἐπτολη τ 
φῬου «εὖ πε αἰπδιώφδεδ ε δδσ' " [3] 
πὰς εὖτε πεοητ πιςε ἐπὶ 
πεοπηοῦ " ἀσὼ χε πὰς εἰἴ 

πε {Ὁ πῦολ" πὶ πεπτολη ε οὐ 
πᾶς ἢ ε οὔοσρ' χε εἴ οὐποσ 


καταστήσω ἐπ᾽ ἐμαυτόν. φτκωει Ξε φυχοῦ. 
καταστήσεις. ὃ ἵνα μὴ παραβῇ. 


δῦ 


ἘΌΪ. 38 ἃ 
[9] 


δ6 ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜῪ ΧΎῚΙ. 20--ΧΎ ]Π. ὁ 


τ οσοεέπῃ οἵή τε ΔΡΧΗ ἴττοῦῖ 
αὐ πεισηρε πελοδιῖ οΟἵτ τα 
Ομδρ. τε ἂς πισρδηλ': πτὲ 4 γε} 16] 
ΧΥΤΙ. 1 οσλε ἴπε πληρος τσὼπε πὶ 
ποσηηῦ τ Ἀεσειτης ττῖξ πις 
ῬΔΗᾺ πεϑύεῖδ ᾽ τε πποεὶς πε 
πεσπληρος πὴτοοῦ πὲ ἐτοῦ 
2 πδουοϑεοῦ " πὸ πληρος δε τὼ] 
πε ποία ἴ πειοπηοῦυ πκοειῖς 
τοι πὲ πειβίληρος πᾶτὰ 
8 Θὲ ἐπτ δίἴκοος πι" δσὼ παῖ 
πε πρὰπ τ ποσηηῦ εἐσπδσι 
τ τοοτῖᾶ ας πλδος τἴἴὸὶἠθ τοοτοῦ 
τ πὲτ παιθπώὼτ πὸ πετ οὐδ 
ἀδὰτ ἐσεισωπε οὕλεδοε πὲ 
ἢ εὔὔωπε οσεσοου πὲ ετεΐ κε 
[πο]σηηὼὸ ἂς πεσῦςε τς τπὸϑθ σἐπὰῦ 
ἘῸ]. 260 4 οὔὐοδὲ πὰς θεὲ" δὼ ΠΑΠΑΡ ΧΗ ΠΙΠΕΗ] 
[π| ςοῦο πὰς πέβῆρπ τς πεέππερ [π|88] 
ΠΔΠΑΡ ΧΗ πὸ ποορτ τὸ πεπεέσοοῦ 
δ ἐβπετδὰς πὶ" χὰ τοῦ πὲ Ππτδ ςΟΤ] 
πε πσι πχοεὶς πέβμποῦστε ε δοί οἵ 
πεμῷσλη τηροὸῦ ε τρὲ εἴδοε φίδτεῃ 
πὲ “τὸ ε ὑολ κε πχοεῖς πεβίπου) 
τὲ ε τπτ|πεὲ ἀσὼ εἐσεεοῦυ οἷς πεῖ 
Ῥδι δὼ πε πὲ τσηρθὲ οἵ πίθηρε 
τς ΠΙΟΡΔΗᾺΔ ππεσοοοῦυ τηροῦν ὃ" 
6 ἐρεῦδιι πλέσειτης δὲ εἶ τὰ. ῬοίΗ] 
ε ὑοὰ οπ οσεῖ πὶ πεὲτῖτ πολις 


1 ἱερεῦσιν τοῖς Λενείταις ; ἐῃ6 Οορέϊο ἢδ5 πο δαυϊγαϊθηὺ ἴον ὅλῃ 
φυλῇ Λευεί. 

2 καρπώματα. 

5 ΤΉΡΘΙΘ 15 πὸ ΟὙἼΘΘΚ ἴοῦ ππεσφοουν τηροῦν. 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΥΊΠ. 6---ΧΙΧ, 4 07 


τ πίσηρεὲ τηροῦ τὸ πιορΔ ΗΛ ε π|4:}] 
ΤΟΙ ἐτ πασοεῖλε ἔρος πᾶτὰ 
Θεὲ ἐτ ἐρε τε ψύχη οὐδιθοσ] 
φὰς πεὲὰ ετ ἐρε πχοεῖς πεπποῦ 

7 τὲ πδοοτπῖ" ε τρὲ {τὲ οἷς 
πρὸ τα παοεὶς πείποστε " ἴτ9{ε] 
τ πειζόπηοῦσ τηροῦ τὸ Δεσειτηίο] 
πεν ἄρε φῬᾶτοῦυ κα πεεὸ ἐτ ἀξεεδῦ 

8 ἅεπεὲε δετὸ ε ὑολ ὅς πχοειῖς " εἴἴ{ε 
οὕωδσδε ἴ οὐάθεέρις ἐσπορχ᾽ {πὰ 
τ ἀἜπεῖῖ" σπλ δ! ε ορδΐ πᾶτὰ 

9 Ἂς δ πτεῖὼτ ὃ εἐπισδωμπ ΔῈ 
ε φοῦιι ε πῆδῷ πδΐ ετ ερὲ πχο 
εἰς πέβπποῦτε πιτδδι! πδα 
ππὲ ποῦο ε εἶρε πατὰ ποτε 

10 τὶ πρέϑιος ετ ἀθεεδλσ" πε σοε 
ἐρε τειμεῖ ερύσοοοι ε ορδΐ 
πΟΉΤΗ ΕἸΣ ας πεςιθηΡε] 

[06 1οδῇ νυδῃύϊηρ] 


ΟΒδρ. πεσπολεις τὴς πεσηξει" τ60 44 

ΧΙΧ.Ὶ, 2 τε ἃς πολεῖς." ἐβεπορχου πδὴ 
ε ὑοὰ οὐ τόῖητε κε πῆδῷ πδΐ ε 
τ ἐρεὲ πχοεῖς πέβιποῦτε τῇδ τὰ] 

3 ΔῈ δ ΤΕ τέο ὁ πδλρὶ δύω] 
πὸ εἶρε τ ἴήοεετε τὸ τ τυ, 
ας πέπῆδο " πδὶ ετ εἐρὲ πχοεις 
πεβποῦστε ποτοῦ! πδ ΟἿ7,,.ὃ 

ἐσείθπε ἴὸ “6 ας πὼτ π|οσ] 
4 οχὐ πὲς εἰπδρωτὸ" πὲτ πλί πὼτ] 


1 Ξξ μερίδα μεμερισμένην. 2. ΟἿ Ιοἐξοσ νγδηζίηρ, ἃ (9). 
Α ῬΔΙΆΡὮΓΑΒΘ οὗ πλὴν τῆς πράσεως τῆς κατὰ πατρίαν. 
στόχασαΐί σοι τὴν ὃδόν. 
Τγο οὐ ἔῆγϑο ᾿Ἰϑύζθυβ νυδηἐϊηρ, 

Ι 


ἘΛΡῚ. 27 α 
[π0] 


8 ὈΕΌΤΕΠΟΝΟΜΥ ΧΙΣ, 4-8 


“παι 


ἐ πεεὰ ΕἸ ἀφοελῦ [εἰ πδιπτο 1 [πε] 
ΠΔΡΩΘΤ κε πὲτ οὐτούσωξ! ἐπ δ 
σοοῦσὰ Δ δὼ πδΐ πεςζοφοςτίε) 
δὲ ἀφο πὲ οὰ. ΘΗ ἸΟδΕῚ ἀππ 
5 ἅϊπετε ποοῦυ ποοοῦ 2. δισὼ πεῖτ]) 
ποῦωπ ε ροῦν τς πὲτ οἵτοῦυ 
ὠτ ἐσακὸ ἴτ τὴν ὃ ἐσπερεῖσε 
δὼ ἴτε τεῖστς ΣωΡπ ἐπ 
ὠρϑὲ πὸ ὼ πίε φὰς ππελεῦτ ἂσ 
ω ὅπτὲ ππέπιπε ποσορε ε ὅολ 
τ ττῶρε περδοτ πὲτ οττοῦ 
ΩΣ ποτοῦ - πδΐ εἸέπὼτ ἐσ εἴ 
6 πὶ πεΐ πολις πῆωπδο." κε πὰς ε 
πὲ πὲτ σι ε φοῦι ε πδΐ ἐπτίδε] 
“ἰοῦ τπε Ἱπὼτ ποὰ πὲ πτίδ ἢ} 
αλοοῦτ ε τρὲε χελ πε ητὶ) 
ε Ῥοίῃ δὼ πεὶ τὰρος εἰ πε] 
Τέρτη οὐηοῦ φεοεοο π{ῦὖὔ 
[τε] ΧΗ πέῆοεοῦυ " πε 7 
501. 31} πε πε πὲ σΟΠΕ ε οι ἐσετοῦν χε 
[ΠπΔ] πηὲ Πρ φοστε ἀπερος δῖ οδ. ΘΗ ΠΟΔΕ 
7 «(ὦ τπετεὲ ποοὸῦ τ οοου" ε τὖε πδΐ 
δὲ ἁποα ἔφωμπ ε τοοτῇ ας πεῖ τὰ 
[π|ὲ εἵκω ἀτεεος σε τποεετε ἂς πολις 
8 [πο]ϊρξοῦσ πδῇ ε ὅολδλ'" εἐρε τθδν πχκὸ 
[εἰ] μὲ πεβποστε οσωϊτς ε ὁολὰ 
[ΠΕ ΤΟΙ ἂς πέσδεοτ ἐπτὰ πκοὸ 
ἰεῆς πέβποστε ΡΒ πὶ πέπεῖοτε 


᾿ ΤῊ Οορέϊο Πδ8 πο ϑαυϊνα]θηὺ ἴον τοῦτο δὲ ἔσται τὸ πρόσταγμα 
τοῦ φονευτοῦ. 

2 ποδὶ απ πττε ποου προον -Ξ ἐχθὲς καὶ τρίτης ΞΞ εὐ, ΘΟ, 

5 ΡΙδ66 οὗἉ ἔγθθβ᾽ Ξξξ τὸν δρυμὸν. Ἢ τῇ ἀξίνῃ. 

δ᾽ ΠΉγ66 οὗ ἔοιιν Ἰοϑυῦθυβ νυδηύϊηρ,. 

6 Ἴγο Οὗ ἴῃγϑϑ Ἰϑύζουβ υσϑηζίηρ, 


ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΙΧ. 8-14 ὅ9 


ἐτὲ πχοεὶς ὃ πδὴ ἂς πῆδῷ ΤΗΡΕΙ͂ 
παΐ εὔτὰ πχοεῖς χοὸς ε τύπητε 

9 ε τὰδ! πὸ πέπεῖοτε " ἐβπιᾳδποωτας 
ε εἶρε πὶ πεΐ ἐπτολη τηροῦ πὸδΐ 
δῖοι ἔρὼμπ ἀφεεοοῦ ε ΤοΟτΗ 
«τποοῦ ὲἐ “:Ἴερε πχοεῖς πεὲβρβ ποῦ 
τε ἀσὼ ε “τοοῖθε οὐ πειρτοοσε τῇ 
Ῥοῦυ πὶ πεβροοῦ τηροῦ" ἐπεοῦσορ 
πε τποϑετε ας πολις ε τοῦτ ερὰ 

10 τοῦ τὸ τεῖ τποεετε ἂς πολεῖς " πὶ τὰς 
πων ε ὑὁολ πσι οὐεμποι τ δτ ποῦς 
φὰς πεέμππδὰρ πεῖ ἐτ εἐρὲε πζοεις πὲ 
βποστε πδιταδι! πδ οἷ οσπληρος" 
δὼ ππὲ ππὼπε οἵτ τέβαεητε τ 
δι πὲτ ΘσΉπε οὐεποε ε δ ποιεῖ 

11 ε δολ: εἐρὲ δὰ οσρώσεε δὲ τὼ 
πε εἐτ “τοτὲ 4“". πὲὲξ οιτοῦωξί! δὼ 
ΠΡ προ ε Ῥοι πετωοσι ε ΧΩ πε 
[πΊτδοςε τε ΨΚ πετοῦν " πεῖ 

12 [πἸωτ ἐ φοῦιι ἐσὰ τὸ πεΐ πολεῖς " ερὲ 
περ ἈΛλο] πὶ τεπολεῖς χοοῦ πεέκι 
[τῷ} εἰ ὑόσὰλ οὐ ποεὰὶ ἐτ ἀπολο 7. 
277, [ὲ οἹρδΐ ε τοοτξξ ας πρωϑδεε8 ας [π| 

13 [ἰἐτ πὶ ε ροῦν 77. «ς“οἹοστέ" ππε 


ζζΖ 


πεπῦδλ ἔσο ε Ῥοι " δσὼ επετδῦο ΕῸ]. 2386 
ἂς πεέόποι τ ἃτ ποῦε ε ὑοσᾺ οἷς πις {πε} 
ῬδΔΗΔ χὲ ἐρὲ πὲτ πλοῦ τθῶπε κε 

14 «τ’οὐ ππὲ ππώώλε ε δολ τὸ πτίοιθ] 


1 Εν οὐ βὶχ ᾿ἰϑὑέθιβ νδηξίηρ; ἃ Ὀίϑοθ οὗ ὑῃ6 ραρυγιβ Πὰϑ 
Πακοά οἵ, ὙΤῃθ δαυϊναϊοηῦ οὗ ἐμ χηϊβϑίηρ νγουβ 15. καὶ παρα- 
δώσουσιν αὐτόν. 2 ῬΘΥ ΡΒ 019 ᾿οὐέθι νγϑηὐίηρ. 

ἢ Τὴ {Π6 βἰηριαν ἢ πὶ ; ΟΥ. τῶν ἀγχιστευόντων. 

“ ΤὮγθθ οὐ ἔοιιν Ἰοὐΐθυβ νγδμίϊηρ. 

ἢ ΤῊ Ἰοἐίθιβ τῆ ἤανθ θη γϑἰοιιο θα οἡ ἐμ ΡΑΡΥ τι5. 


60 ΘΕΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΙΣ. 14--20 


ἂς πὲτ οιτοσὼπ" πδΐ ἐπατ ἀστίδῷ ΟἹ 
οὐ ἐ φῬδτου σι ἴὰτ οὰ ΤΕΒΟΗ οἱ 
πληροποδοῖο, ταῦ ἐπταστδδς πΔ.8] 
οὐ πῆδο ἐτ ερέὲ πζοεις πεβιοσυ] 
τε πδιταδ! πδη᾿ οὐ οσπληρος: τ 
15 6 πε οὐεεῖττρε τ οσωτ᾽ ρφωμε ε τρὲ [{ 

Ῥ ατρε ἐσρώδσφεε ετὺε δι'λῖπιδ πτς 
ἁσὼ ε τῦε ποῦε πιαὲ ετ Ἰπδδσ" δὰ 
δ δὲ πὰς ἐσέρεεεΣ οὐτῖϊ Ττὰ. 
πρὸ ἃς «“ἴἴτρὲ σπδσ δσὼ ττῖῖ 

16 Ττάπρο ἴ τπορεῖττ εεἴττρε" ἐρεὲ {δὰ 
οσεεῖτρε δὲ πὶ δίλῖπος θὲ Ῥδτεῖ 
εὐρώφες εἰἸεοορεϑε Ῥο" ε τὸς οὐ 

17 δεττίδ τε " ρὲ πρώϑδεε ἐπὰῦ ἃ 
φε βάτου πετ᾿ ὃ τς πεσέρηοῦ" 
ἀπὲ “τὸ ε ὑολ «τ πχοεῖς δσὼ 
ἀπε «τὸ ε ὑολ τὶ ποσηηῦ" δύὼ 
ἀπε ετοὸ ε ὑοὰ Ρ' φευτ οὰπ᾽ πὲτ 
ποιμώπε τ περοοῦ ἐτ ἀφαϑδσ" 

18 ἀσὼ ἐσειτε οἵ οσωρ κ᾽ [στ] πε 
βριτης δὼ εἰς οθητε οὐ δοἶπτρε 
τ δ'ϑῖπος πὲ ΠΤΔῚΡ “ἴτρὲε] πὶ 
φεκιησοις " ε δδοε ρατί ε πε 

19 ἕο σὼ ἐβέῖι ἂς πποπηρος ε ὁολ] 

20 οἵτ τετπεεητεῖ" ἁσὼ ἴτ η[ὲ πὲ ἐ ἘΠῚ 
τδατοτας ἐέπαροοτε φητοῦ Ὁ 
βνέρς: δὲ ἐ τοοτοῦ ε εἶρίε] ἢ 

7772: χο οἵ τετπεεητε" πίπτε πεπῦδ ἃ] 


1 Π'γο Οὗ ἔδγϑο ᾿ϑξΐουβ υσδῃίϊηρ. 

2. “Μδάο ἰγυθ᾽ ; αι. στήσεται. ὃ καταλέγων. 

4 ΠῊ6 Οορίύϊο μδ5 πὸ ϑαυϊναϊθηῦ ἴον ἔμὸ ἢνϑὺ βϑοίϊοῃ οὗ ἐμ6 
ὙΘΙ8Θ: καὶ ποιήσετε αὐτῷ ὃν τρόπον ἐπονηρεύσατο ποιῆσαι κατὰ τοῦ 
ἀδελφοῦ αὐτοῦ. δ᾽ ΟὨΘ οΥ ὕνγο ᾿ἰϑἐΐθυβ υυδηὐίηρ. 

5 Ἐρυτ οὐ ἔγο ᾿ϑἐέθυβ υγαύϊηρ. ἴ Ἔννο οὐ ἔμτϑο Ἰούξθιβ νγδῃξϊπρ,. 


ΘΕΤΕΒΟΝΟΜΥῪ ΧΙΣ. 21-- ΧΧ, δ 61 


21 δὰ ἔἔεο ἐροιυ" εὖ πὸ οὐχυχη οὰ οὐ 10]. 280 
Ψυ ΧΗ" οσῦδλ' ε πεῖὰ πὶ οσὐδλλ' οὐ [πε] 
οὖρε ε περὰ τὸ οσοῦρε" οὐστα 
ἰε πιφηὰ. ἴτ οὐστκ " οὔσέρητε ε περὸ ἵἴ 

ΟΒδρ. [σσερητε : ἐπισδπωπ᾿ δὲ ε ὑολ 
ΧΧΟῚ [ε π]πολεειος ε “ἴηι τὰς πε τ 
ἴοσῈ}] ἀσὼ πὸ πὸσ' ἐσοτο “εἴτ πεὲτ οἱ 
[ὠ]ωε " σὼ οὔὐδηηῖθε εἴοι! ε ΡΟ" 
ἴπ|τε}] αὶ Ρ φοτὲ φητοῦ ε ὃολ χε [πο] 
[ἐ]ῖς πέβιοστε τθοοὸπ περολπ" πὲ πὶ 

2 τ δίττη ε ὑολ οἱ ππδο τὸ πηφεε" ἂσ' 
ω ἐβπιπδποὼν ε φοῦπ ε ππολέεεος 
ἐρὲ ποσηηὸ ἐἧ πεπείοσοεν ε οοῦσι 

8 ε πλδος" δύω εζεισοκε περεδσ " ἐπὶ 
Χὼ ἀτεοος πὸ" Ξὲ οὠτας πιορδην 
τωτὴ ἐτετπδιφοοίθ!ε 49 πὸ 
οὐ ἐ φωοῦ πὸ] πετειχύκεοῦ ε “επε 
πέδεδισ " Δ ΠΡ τρε πετὶτ ΟΗτ᾿ {τὸ 
ΤΡ ἄσὼ τὲπῇ᾽ τρε εἰσδϑε τὲπΡ ῥ 
φοτε φητοῦ" δύω δε:πῇ τιλδο" κε 

4 ΠΡ σωτπ᾽ οἃ τέσοη " σὲ πχοεις 
πε πεττποῦστε πὲτ «ατοοίῃε οἱ 
ΘΗ ἀφο τι «ππδυϊ ΤΟΟΤΕ πετο 9 η 
τ ε “πὲ τς πετιτσυχκεέου πξζιτὸ, 
φὰς τηοῦτ" σὼ πεῦρδεεεεδ, 

5 τέσε! εἐστθοκε 4“ πλδος" εὐχὼ 
ἀφεείος χε πιὸ πὲ πρωδϑγε " ΕἾΤ ΔΕ 
ἱλαῖν Ὁ οσηει τὸ ὕξδρε δσὼ εἴπ τ 

δΊεια᾿ ε ὑολ φ«εδρειζεσοοῖθε 


ε ορδΐ ε πείηει τεπῇ τρε εἰ 


' οἱ γραμματεῖς. “ Ἑοὺΐ ᾿οϑἐξθυϑ υγαπέϊηρ. 

ὁ ΕΠγΘ ΟΥ 5ΒὶΧ ᾿ϑέΐθυβ υυδηξίηρ. ὥϑυϑυδὶ Ἰϑέξθυβ οὰ ὑδθ 1οἵἐ- 
Βαπα 5:49 οὗ {π6 ρᾶρθ ᾶγϑ βθθῃ τϑνοδεμοά ὈΥ 8 ἰαΐθι παπᾶ, ἴῃ 
ἃ. ῬΑΪΘῚ ἴΠΚ, 


69 


ΟΒδΡ. 
ἘΡῸῚ. θα ΧΧΙΙ, 8 


ἀξ 


ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΕ. ὅ--ΧΧΤ]. 8 


ἰεοοῦτ ΕἸ] ππολεεεος ἴτε πὲ βρωδεε 
73 δ ἐεῆπ εὐολ δσὼ πιὸ πὲ πρωὼες 
ἰε πε πτὶδτωσε πὸ ουὐδτὰ τὶ εἐλοίολε) 


[ΤῊ γ6 Ἰθᾶνθβ υυδηθϊηρ] 


[δἰ εωρας τηρῖ τὸ τοοτῖ " ττπεπ 
[εἰοὰὺ τὶ πὲτ πδοωρας τ τοοτέ δὼ 
ππ ρὲ ε βροοῦυ πε πεοοοῖ!ε εβδδσ" 
{πὲ αὶ πὰῦ ἐ πέῖὼ 45 πεέβπόοιῖ Η ΠΕ 
[4εἰδος ἐ δῖε" οἵτ τὲ οἵ πᾷ οὗτθη ε Ῥίο] 
[ο] 5 Αλδ ἐπεὶ ΤΟΟΤῊ πεεελ πὸ 
[τ]οσποοῦσες " πε σπεσῊ ε πὰ πὸ 
[ο]στ᾽ πὲ τῶπε φυχῖτ ἐριαθε " οὐδε 
[π|τὲ φοουστ᾽ ἢ φιώως τς πούσω περι 
[44|ε}. κε οὐσὖοτε πε 4ἰ πχοεῖς πε 
[π]ποστε πὲ οσοὰ πιὲς εἐεῖρε 

ε ποῖ. επισδπεῖ δὲ ἐπὶ οὐ εεδο᾽ 

ἵἴ ΟΔΆΗΤ ετἴοι ΦῊ ἀξειομ᾽ οἱ τέριτη 
Η οὐχὶ ἱεἧπ πτοε Ἡ οὐχ πηλῷ 

Ἡ ρεπδεδλο Η φεποροῦοε" διθὼ ἐρὲ 
[τ]εεδλὰσ ϑαλπεῖξ οὐχῖτ πέσοοδλο Η 
ἰφ᾽υκῖς πεοροοῦσφεν ππεὲ πκὶ τὸ ταεδ. 
[Δ] «ι(ιὖ πῆρε" δλλδὰ οὐ ούσβπὼ 

[ὲ ὁοᾺ] ἐπέβὼ ε δοὰλ τπὸῃϑ ταεδλὰσ πὲς 
᾿Ππῆρὲ δὲ ἐβπέκιτου πδρ ΧΕ Βδ|[6] 
ερε πὲτ πόσο! πε ἀτετοῖ " 
[ἐπεεῖρε] τ φεποοοῦυ εἐπδϊπσώοῦ " 
[εἸἰπισδππὼτ δὲ πὶ οσηεξει τ ὕρρε 
[ἐπεπτοὸο πλωδτῃ τὸ τε πεπέπων ὃ 
[π|ὲ πε οσαεοῦσ ᾿πῶπε οας περ 

[πὲν ἐρὲ δὰ πὲτ πδρὲ ρὲ ε δολ 


δ ΦΆΑΡΡΒΙΕ] οὗ ἃ νγογίδη ᾽ Ξξξ στολήν. 5 ἡ μήτηρ θάλπῃ. 
3. ἐΤριι 5ῃ8} βαυντγοιιη νυ ἢ ἃ ργοὐθοξιηρ γγ8}} ἐγ τοοῦ᾽ Ξξξ καὶ 


ποιήσεις στεφάνην τῷ δώματί σου. 


ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΎ ΧΧΙΙ. 9-17 68 


9 πρητ: ππὸ πχὸ τὸ πέπαεδ τ ε 
[Α]οολε οὐ σφοσ σὲ" ππὲ ππεὲΐπ 
[πη]οοὰ κωρ αν" δύω πὲ δσῷοσ ἐτ ΚΗ 
[πο ἂς παεπη δα τς ΠΕ 49). 

10 4ε πεὰὶ “"“ὰ σὴ τ ελοολε. πε ποβὸ ἢ] ἘΕῸ].20ὺ 
τ οσαῖδοε Η ἐσεέίω οἡ οὐσπδοῦ οὐ [95] Ὰ 

11 ξοπ: ππὲ αὐ οὔσω εἴοηαι ὃ ου [8] 
Οὐοορτ “εἰ οσἷζ εἰδδσ ἐστ [ Ὰ77 

12 οι ουεοπ" ἐβέπω τ οεπδλοουίε οὐ] 
πείίτοου ποὰ τὸ πτωτε τὸ πε[8] 
φοεῖτε ἐτ πδιτδδσ ΘιὼΒ " 

1377 ἐρε δ οὐὰ Δὲ χἰ τὸ οσέρτεεςε {τ 
πῶπεὲ πέροὰς ἁσὼ πεεεεστως" [π|0] 

14 τησ' φειπίποκε τ ἀοεισε ε φοῦπ [ἐ Ῥος] 
Με Ρ᾽ οὐρὰν ἐσοοοῦυ ποὼς εἴ} Σὼ] 
ἀξετος χε τεῖ ὄριοϑε διχκιτὸ ε οἷέ ε Ὁ] 
ος πέσεδς ἴτ τὲῷ τῇ πὰ [οσοει σὲ 
ε Ῥος 4επ τρὲ ε τεςδειττροουπε) 

15 φιωὼς" δὼ πειωτ᾽ πὶ τίθεερε 
{πη49᾽ «εἴ τεσεεδλδσ ἐσέκι ἂς πίες) 
ατοτ᾽ πὸ τευπττροοῦσπε ἴτ τίθεείρε) 
πὲ ποε οσοπδοῖ ε ὑολ τὶ πδ[ο] 

10 Ῥὰτ πηοσ' Οἵτ 4 “Δ ἴ σωοτσο ὅ" δὼ 
ερε πειωτ᾽ τὸ τίπσεερε τπηεε᾿ ΧΙ κε 49] 
ος τὶ πδορὴ ττ ποσ' " κε τὸ {πέερ[ἐ {065.44] 
τοῦ δἴτδιας ας πε ρωδεε ἴτ σριεεὲ 

17 ἃσὼ ἴτ τερεὲ “4τεστῶς “ τεποίσ “Ε] 
ἀτωδσὲ ε ρος τὶ φεποκε τὸ Ἀοε[τ6Ὲ] 
εἴκω τεὸς χε ὅπ τὲ ε ταηῖττρο] 


᾿ ΑΥον οἷ δε 15 υυυϊ θη δηα ϑγαβϑά, 

ἐΆΑΡοΥθ κε 5 δά ἀϑᾶ ἴῃ ὈΊΔΟΚΟΥ ἴπΠΚ δῖαπὶ ἴο᾽ δῖοσδαη (δίφορον). 
5. κίβδηλον. 4 Ξ'Ρ806 ἴον ὑνγο 1ϑύξθυβ δὖ 1ϑαβύ. 

ἢ ῬΙδοθ οὗ ρψαύμουΐηρ ἐορϑύμου ; Οἵ. ἐπὶ τὴν πύλην. 


ἘῸῚΙ.80 α 
[1 ε]} 


18 


20 


21 


22 


1 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΤΙ. 17-.22 


οὔτε τ τεπίθεερὲ 4«τεοος " εἰς 

ποῖ δὲ πὲ πεσαεοτ᾿ πὸ τὰ ἀπεέρε τ 
τααπττροοῦπε" δύὼ ἐσεσλπ π᾿ 77 
ε οὰ οἵ θη πὶὼῆ πποσ' πτὲ πειίπολιςο]" 
δὼ ἐρὲ πποσ' ἂς τπολις εἐτ ἰπεεολῦσ ἐσ] 
δὶ αὶ πρώδεε ετ ἀξεελσ πος τεω]" 
ΔΙ ποεποκῆ ε ὑοὰ πὸ οὐοες [τ ᾿ποσ] 
ποῖος ὁ ποετδδῦ ἂς πειωτ᾽ ἴτ τίθε 

ἐρὲ πα χὲ οὔὐϑδι: εἴροοῦυ δῖοο 

ΡῈ ποδὶ οσπδρϑεπος ἴτε Ππισρ δηλ 

δὼ εἐξεέφερφισεε πδιῈ πὸ} τὰς ε τθπὸ 

τὸ ε ὑοὰ «κε πειζοσοει! τηρῖ " ἐσὼ 

πε δὲ πεῖ τθϑχὲ εἐὐσαιι Ὁ 4“ πος 

τῶᾶς οὲ ε ταεεπτροοῦσπε ἴτ τίθεέερε 

πηῆπ5 εἐσεῖτ τθέέρε τπη4ε΄ ε ὑοὰ 

εῷ τ πρὸ ξ πῆει ὅς πεσειωτ᾽ δὼ 
ἐσέρι ὠπεὲ ε ρος οἵ ρεπωπε πσι 
πρώδεε τὸ τεσπολις Ἰοεεεοοῦτε 

“ε δεεῖρε τὶ οὐ δεἴτταϑητ᾽ οἷν πὶ 

πῆρὲ ἀπ πιο ΗᾺλ " ε τρε ςεἶῖρε τὶ οὐ 
πορτδ φὰς πῆξὶ ἂς πεςειωτ᾽ δὼ 

ἐβέεῖῖν ας πποπηρος ε ὁολ οἵζ τὲ 
τθεητε: ἐσσδταθε οὐθὼ 

4.ε δὲ εἰἸπποτη «εἰ οὐσοιοος ἐτ τ 
Οὐὴρ “εἰ πεσοοδῖ εἐτέτε ε «“οουτοῦ 

οι οὐσοπ᾽ πρωδεε ἐτ πποτῆ 

αοἷν τεσριαεε " δύω οἱ τῆὲέ ὄρισες 

πα ει ἂς πποπηρος ε ὑοὰ οἵ τε 


πεσακοτ᾽ πὶ τὰ ἵπεερε πὶ τααπτροονυπε ΞΞ τὰ παρθένια. 


2 7Ἴνγο οὗ ἴμγϑο Ἰϑὑϊθυβ νυδηὐίηρ ; αἴ. τὸ ἱμάτιον. 
5. παιδεύσουσιν αὐτόν. 
ὁ ἑκατὸν σίκλους, ἢΦ9 ΠΕ “4. Ὠυηᾶνοα [ρίθοθϑ οὔ] βέϊνον". 


σἰκδλος Ξῷ 


23 


24 


25 


20 


27 


ΘΕυΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΙ. 238-29 


τδητε : ἐσιᾳδπε δὲ τ 
οὐπεερε {πη΄ τε παρϑεέπος ἐς 
δσίαπι τοοτὸ τὸ οδἵ δσὼ ἴτε οὐ 
Ῥίωϊλεε φὲ ε ρος οἵ τπολις πῆπτ 
ποτ] πταροοδὰς . ἐτετπεῖτοῦυ 

ἐ φίοου) τε πεεπὰσ εῷΟ ἴ τπύλη πτ 
πίολις " δθὼ ἐσέρι πὲ ε φοοῦυ οἵ 
φέπωπε ποεοεοοστοῦυ τε 

εἐρε αεεν τ|ηῆἼ͵πτῸ Σὰ τῖπ ππΠπδ Ηἢ 

ε ὑολ οὐ τπολις- πρωώφσεε δε κε 
αὲ οὼ δθδοι ε ϑίαεε ἂς πετοιτοσω 
δσὼ ἐπεί κα ποπῆρος ε δολ 

οἷν τετίεεητε" ἐρε τδλ οὐφρωδφες 
δὲ σῖτ τίθέεερεὲε {πε οἵ τεωϊ!ε τὲ τὲ 
Τ δύυπ τοῦτ ἁσὼ πέκιτε πὰς 
πὰ πΕπΟΤΗ πέρεδλς ετέτι ε 
ατουοστ᾽ τε πρωδεε “λυΐἶδιδιῖ εἰ 

τα ποτ ππεοολο δὼ τίς 

ἐρε τῆαδὸ ππε τὰὴρ Ἀδὰσ πὰς «εἶτ 
ποῦς ἀτοοοῦ κὶ ε φοῦ ε βος χε 
ἂς πεσεεοτ᾽ τὸ οὐρώσεε ἐζπδτω 

οὐ ἐστὶ πὲτ οιτοσῶ " πεῖθὼ 

τὸ πτειζάσ χη: τοῦ τὲ θὲ εἴτα 
φωῦ 'θτῶπε- πὲ πτδῖφε ε ρος 

οἵ τοωϊε δὼ τίπεερε {δε 
δεοωῖ ε σὰ τε πταῦσθπ τοοτς 

ἀπ ὥφε δὲ ε πὲτ πδῦοηθει εἐ ρος" 


28 ερὲ τδιτ οὐδ δὲ σῖτ οὐἴπᾳεέερε τπ ες 


29 


αἰ πάρϑεέειος ἔεεπ οὐ τοῦτ 

ἁσὼ πεκιτὸ πτχτδο ΠΟΤῈ 
πεέεεὰς ποεέτδοοί οἱ " πρώδες εἰ 

τ διτπΟΤΗ πάξεῖδλς" εἐἰεἰ τὲ πεῖὼτ 


1 μεμνηστευμένη ἀνδρί. 
κ 


Θῦ 


ἘΠῚ. 80 ὃ 
[86] 


ΕΛ]. 81α 


[1π| 


66 ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΙΠ. 29---ΧΧΠΠ]. 6 


30 

ΟΒδρ. 
ΧΧΊΤΙ. 1 
4 
δ 
θ 


τ τί!έερε τπὴς πτοΐου πόδτε 

ἐρε τὸῃἡ οδτ᾿ὶ τ δὼ ἐςέροιοθε πὸ! ε ὑολ 
χε διιϑύδειος πεὶ τὰς εἰὐποτς [ε ὁοἋ] 
ας πειζούοειι! τηρξῖ : πιτὲ [Ῥὼ] 

4“4“ὁ ὶ πϑιφεε τὰ πετ᾽᾿ οἵτους! Η] 
ας πεέςζειωτ᾽ 2 ἀσὼ πε ἸσΩ Ρ]ὸ 

ἀξ Πέπρηΐϊ! ὅς πειζειωτ᾽ - πίπε Ῥω] 
““ε εἰεοῦδο᾽ δὼ ε!δὰτ᾽ ε ὑολ᾽ 
ὑωμπ ε φοῦν ἃ τε ΒἸΆησῖς ἀεὶ πχὸ 
εἰς - ππε ε ὅολ οἷς πορπη δωπ᾽ 

ε φοῦιι ε τεππλησιδὰ κε πχοεῖς ὅ" πὶ 
πε δεν σέλιτης ἁσὼ «τὠδῦττης 
ὑωπ᾿ ε φοῦιπ ε τεπηλησιὰ κε πχοεις 
{πὰ ταεὲρ «εἕπτόποοῦσς τὸ πεέπεδ δ᾽ 
ω {πὰ ἐπερ." ε ὅοὰλ χε ξεποσεὶ ε ὑολ 
φΗτ᾿ τηουτῖ τς οεποειη᾿ τς οὐ 
αἰοοῦσὲε ε τὲ οἵη ἐτετππηοῦσ ε ὕολ. 
Οἵἵ πΗφεε" δὼ Σὲ δύϑππε ὑδὰ 
φδϑο᾿ ὁ πῆρε τὸ δεωρ - πεδοὰλ οἱ 
ταφεςοποτδαἷδῖδ ἴ τοῦσριδῦ ε Τρε εἰ 
σφοσωνῬπ᾽ δὼ κἀεπ ΠΡΟΙΔΕΙ ποσὶ 
παοεῖς πέπποστε ε ἐὠτὰς τὶ 

εἐὰ ὑδδλρδαι " δθὼ παοειῖς πέπποῦ 
τε δίίητε ποδϑοῦ ε φεποιοοῦν ε ὑολ 
“ε ἃ πχοεὶς πεβποστε φεεριτπ" 

πε πε Ἄδδσ π ἰδὲ πὸ εἰρηπι 


. ΠΌΞ ὈΡῸΠ “Εν ρίθοθβ οὗ βί ἱνϑυ᾽, πεντήκοντα δίδραχμα. ΤΊ}1Θ 
Οορίύϊο νγογα ἤθγ9 πιθᾶ σὰτεερε Ξξ στατήρ. 

2 ὙΠῸ οὗ ἷβ. μοίρῃ ΡΟΌΣ ΟΥ οὗ Π15 ἔαύμοι, ΟἿ. τὴν γυναῖκα 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 

8 οὐκ εἰσελευσεται εκ πορνὴς εἰς ἐκκλησίαν κῦ; 8606 ὅΠ6 ποῖίθ ἴο 
γΘΥ86 2 ἴῃ ϑϑ'υυοὺθ (νο]. ἱ, ρ. 889). ΤῊ 8 υθυβθ 15 οὐηϊ ἰθᾷ ἴῃ ποὺ 
οὗ [9 Θτϑοῖκ ἰοχίβ. 

“ Βαλαάμ. δ ΠῚ. ατϑοκ ἰοχίβ οχμμηἱὲ " οὗ ϑιυγῖδ᾽, 


1 


3 


10 


11 


12 


18 


14 


ΒΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΠΠ]. 6-14 67 


πεῖ περοοῦ ἁσὼ εἐἴἰὺ πὶ ποῦρε 

πῶσ τ περοοῦ τηροῦν τὰ ἐπερ " 
ουἵλουσαεδλῖος ππὲ ποτε ξε πε 
πζοιῦ πὲ οὔρὲς πὶ πῆφδες πε π|0] 
ΟΤΕ Ξε ΔᾺΡ ρεὲεὲ τ σοεῖλε οἷς πει 
πὰρ " φεπίσηρε εἐσπαθδισσποοῦ πδσ' 
οὐ τεέῖεὲρ τποκοτὲ τ πεπέδ ἐσεδως[π] 
ἐ φοῦιι ε τεπηλησςιδ κε πχοεις " 
εβπισδπδωμ᾿ δὲ ε οὰ ἐρ πὶ πεέμκι 
“εοῦυ ε “πὲ ττεδλοδσ " ἐμβερδρεο]) 
εῬοδπ ε δε πος 4. ΠΟΙΗΡΟΙ " 
εἰσὼπε οὐ οὔρωκσεε παεοοδλη 

εαξὶ τη δὶς ε πειζχκωρας πὶ τχὼρο 
ἐξξε δὼ ποὰ ὑοὰ πὶ τπδρεεοθολη " τε 
τὰς ἢ πε ε φοῦπ' δὼ οκς πιδσ τὶ 
Ῥοσρε εἰεκεέμας πείσω δοδ τ οὐ 
ατοοῦυ δσὼ ΠΡΗ εἴπὸτπ ες] 

ὕωπ ε φοῦσι ε τπὰρεφεδολη [ἀσὼ 
ερε οὔὐδδ [ἢ θῶπε πη πολ’ τὶ 
τπὰρεφεθολη " ἀσὼ ἐπεδωπ᾽ ε 

ὑολ᾽ ε πεῖὰ εἐτ δεειδλσ]" πτε οὐἴθεεοῦυ 
-ππε ουαῖτ τεβπεώπη ὅ ἐντὶ ΦὼΡ 

ἀπο οη σὼ επἰσδαπρέεοος οὐ 

ὑολ᾽ ἐπεσιμπε τὸ οητε πὰὸ ππὸ 

πὰρ ε ορδαῖ πῇὸἪὸἪ οωὐὺς πτεπδοχη 
«“οοὐ πη ὁ ορδαΐ π οῆτο" ε ὁολ χε 
πποεῖς πέπποῦτε εἰπδοέντε 

οἵ τεμ᾽᾿ παρεδεῤολη ε τρε εἴ 

φάρερ εἐ Ῥοὴκ δϑσὼ τρὲ εἰ ᾽ξ πε 


οὐ προσαγορεύσεις εἰρηνικά. 
2 ΠῊ9 νγογἀβ υυτϑ μη Ὀγδοϊκοίβ (ασω.... ἀπαλδ5) σϑργθϑοηΐ καὶ 
τοπος εσται σοι εξω τῆς παρεμβολης και εξελευση εκει εξω ΒΑ ΚΕ. 


δ Ὁ “ [2 
ἐπὶ τῆς ζώνης σου. 


Ἢ τὴν ἀσχημοσύνην σου. 


68 ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΊΠῚ. 14-20 


αχε ε οϑδαΐ ε τοοτβ" δύὼ τεβ 
παρεφδεδολη ἐπδίθωπε ἐσοῦυ 
δυὸ ποὲ τὰς στ οωδ᾽ ἐπεσως} οραΐ 
τ ΦΗΤπ᾿ ΠΈΗτΤΟΙ ε ὑολ πεεεομἷ: 
15 ἴπε αὐ τ οσοαεοδὰ ε ορδΐ τὸ 
οτέ τς πεΐζκχοεις εὰ πείζχοεις 
1656. σδδλωωπ ἐρομ᾽ " ἐϊζεοσωὼρ τς 
«ἰδ ἐπ σὼπὲε οδ. τέτηῦτῖ οἵἵ 
κτὰ πτος ἐτ ΠΑΡ ππτὲ πεεομποῖ: 
17 πὲ πόρπη πΠὼπε ε ὑολ᾽ οὐ πίε 
ἐρε ἀξ πιεσρδηλ δσὼ ππὲ πορπος 
πε οἵτ πίηηρε τὰ πιο δηλ" 
18 ππὲ σρίαφε τπΠὼπε ε δολ᾽ τὶ πίε 
ερεὲ ὃξ πιεσρδηὰλ εοὖ τέλος ἡὶ εςχῖ 
δσὼ ππε Ῥώκεε τπωπεῦ ε ὑολ᾽ οπ 
πιπηρε τὰ ΠΙΟΡΔΗΝ" ἐστὶ τέλος ἡ 
τοῖο κὸ ΠΟΡΗ οὐδὲ δέου πὶ οὐ 
φοΡ ππὲε πχιτοῦ ε φοῦσι ε πΗξιὶ 
4 πποεῖς πέπποστε πΆδδσ 
τ πΕΡΗτ᾿ χε ρεπῦοτε τε παοεις 
19 πεῆποῦστε πε' ππε πῆτε πεμί[ςομ]) 
ΤῸ]. 82α οσαιηςε ἴτ φοεεῖττ᾽ οὐδὲ πὸρδ" ὅσὼ 
[:[9] σσθηςε τ οπδὰσ πτον᾿ ἐτ ἘΠΤΑΤὸ. 
20 ΔΕ ε “τῆςε ἂξ πεβεοοι" πιίεεεο ἐπετ᾽ 
τεζεηςε" πέποοι Δὲ ἴἴπὲ ἈΤΤΟΕΙ 
“εὐ εεσδεοῦ ε Ῥοι πσι πποειῖς πε 
πποστε οἵτ πεπούηοσε τηροῦν 


ουσῖτ ππδῷ πὶ ετ ππδδωςπ ε οἱουσπμ) 
1 ἀσχημοσύνη πράγματος. 
5. 58[}0 588}1 ρσῖνθ [Π6}] ῥυΐθθ [ὙγΒ 160 }}} 5116 588}1 ἐακο᾽; ΘΥ, 
οὐκ ἔσται τελεσφόρος ἀπὸ θυγατέρων Ἰσραήλ. 
3. “Βθ ουἰδιάθ᾽ ; ΟΥ. τελισκόμενος ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ. 
4 τόκον βρωμάτων. 
ὅ μὰς 5661}5 ἴο ἢδγθ ἀγορροά οι. 


ΘΕυΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΠΙ. 21---ΧΧΙΥ. 3 69 


21 εῬοῖ εβπληροποοοι πε εοος " εἰπισδ α]} 
ε ῬΗτ᾽ δὲ ἴὸ οὐερητ᾽ ἐς πχοεῖς πε 
ἥἄποῦστε ππὲ ΒΓ ε τδι " πε οἵ 
οὐροτοτ᾽ πποεῖς πεέβποῦτε τὰ 

22 φετοτ᾽ πεπούηοσε τηρου" εεἢ 
ατοι οὐῦσ οὐποῦς πδίθᾳωπε οὐ [| 

23 πὲτ πηοῦ ἐ ὑοᾺὰ οἵ πεμπεποτου 
φὰρερ εἐ Ῥοοῦ ε τρὲ βδὸὰσ κε πεοιδεοτ᾽ 
ΕἾΤ ΔΒΕΡΗ͂Τ κα πχοεῖς πεπποῦ 
τε" πίσδκε εἐὐτδ ατ ισος! οἵἵ ΤΕῖ 

24 τὰπρο" επισαπδωμ᾽ Ἀὲ ἐροῦσα 
εἐ πέείωρε ἂς πετ᾽ οἵτοσωπ᾽ ἐπε 
σὰ δ φεες ππεηστκ πὰ οσὼκε πὸ 
τὰς χὶ οοῦ δὲ ε πείωρε ὅξ πὲτ οἵὼ 

25 ὡπ᾽᾿ επ ᾿θσδπδωμ δὲ ἐροῦσι ε παρὰ. 
τ ἐλοολε τς πὲτ οιτοσωὼμπ ἐπε 
ουέες εἐλοολεὲ πὲτ ερὲ τεσ ΧΗ 

ΟΒδρ. πδειῃουσοαϑῖῖ ἐεεν πτὸ τὰς κωωλε 


Ε΄ χχιν: δὲ ἐρπδδσ τλῆ " ἐρὲ δι οὐδ ΔῈ 


διὰ οσόριοεε ποοσὼς πεέρεδς" δὼ 

ἐς {δι τὰς στ ἴδρις κεπε επετὸ ε ὑολ 
“ὲ δισῖ οσοωΐ ἐπεσωεἢ οτώως εξ 
σρδΐ πὰς τὶ οὐχκώωσες ἴτ τοσέτο πεὶ 
ΤΑΔῚ ε φραΐ ε τοοῖς πίχοοσς ε ὑολ 
φὰς πείηει " σὼ εειπδπδωπ᾿ ἴτὸρ 490 

ος «εὖ πε οδΐ" ἴτε πῆὲ Ἵεερ Ἵσἐπὰσ 


ατεστως " δσὼ πεέρερδΐ πὰς τ οὐχ ΕῸ]. 826 
ὠσκε τ τουσεῖο πεῖτδιδο ε οραΐ ἐτοοτ [Ὁ] 
Ἐὰν δὲ εὔξῃ. 


2 “ΠῊ9 Τιογὰ ἐῃγ Οαοα 5881] οουξαϊ ΠΥ ἱπαυΐγο ἰηέο 811 ἐν 
γγουΚβ.᾽ ΤΉΘΥΘ ἰβ ΠῸ θα να] ϑηῦ Πθγ6 ἴον ἐὰν δὲ μὴ θέλῃς εὔξασθαι: 

5 “Ποὺ ἔμούϑ "6 ὑμπογϑίουθ Π0 βίῃ οῃ ὑπαὺ το οοτηϑί ἕουθ ἢ 
ἔτου ὑπ γ 1105.᾿ 


70 


ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΙ͂Ν. 3--9 


δὼ πεκοοσε ε δολ οἵ πείηεςι" 


Ὃπὴτ Ππαρερ ἕπδσ τὶ φαΐ «ατοῦὺ πε πὶ 


ΤΟ πατὸ πδ] πὸ σριοεεν ἴπὲ [{ οἷ πίθο 
Ῥππ οδ ἐπτ διποτε ε ὑολ᾽ ποτῖ 

ε Ῥῇῦος ε τρε {πιτὸ πδὲῖ τὸ σρτοθε 46 Έ 810 (οἷο 
ποὰ τρῷε σχκωρὰς χε οὐῦοτε πε 

παῖ τεπὲ “᾿ἰτὸ ε ὑοσὰ κε πχοεῖς πε 
ἡποῦστε" ἀσὼ τὸ πεττκωρ ας κἀς 

πηδῷ πδΐ ετ ἐρὲ πχοεις πετῖ 

ποῦτε πδταδ! πΗτ ΟἿ᾽ ΟΥΉ ΔΗ 

Ῥος: ἐρὲ δ οὐδ δὲ χὶ πὶ οὐσριεεε 
τ ὑξῦρε πιὸ αἰὐωπ᾿ ε σὰ ε ππολε 
ατος ε “πὲ ἁσὼ πῆὶὲ σε ἀδὸσ πὶ 
φωὸ ἐ πωξ ἐεΡ οὐροσεῖπε οἷς πεῖ 
πεν εἐφεἶτ οωῦ σι ε φοῦσ ε Ῥοι" εἐἰεῦ 
ὥρδμπε “εἰ τείζεριδεε ἐπτ δ πιτο " 
ππε ππὶ τ οσώπε ἴὸ εἰπεῖ τὸ ἐσὼ οὐδε 
πειδσιτοστ᾽ οι 2: σὲ ἐρε πδΐ 

ἰ πο οὐΐσχη π ἐσῶ- ἐσσδι ταρε 
οὐφϑώασδε δὲ εἐ{{ τ οσψσχη πκιοσε 

ε ὑοὰ οα πειζεπηου τὸ τσηρὲ ππὴπτὸ 
Πιορδηλ᾽ δσὼ πεσεεσοοε᾽ ε ῬΟΚ. 
ΜΣΤαδῚ ε ὑοὰ εἐζεκοου πσι πες 
απιοσε εἐτ ἀξεεδλσ δύὼ ἐπεῖν ἂς Π 
ποπῆρος ε ὑοὰ οἵ τετίτετητε" 

το τηπ᾽ ἐρον᾿ οἷς ποωὺ κε πεωῤδ. 
ἐτέτιι ε οαρερ᾽ ἔἕβϑδτε ε τρεὲ τπεῖρε 
ἤδτὰ πποαοος τΤΗΡ πδΐ ἐτ οὐ 
πατασοι ε ρώτα πσιὶ ποσηηῦ 

τ Ἀέσειτης ἂς πεςεεοτ᾽ επἰτ δἴρωπ 
ἐτπτηοῦστ ε τρε τεῖρε " δι 

πειεεσὲ τὶ πὲ τ ἀύδὰσ σι πκχοειῖς 


1 μύλον. ν ἐπιμύλιον. 


10 


11 


12 
13 


14 


18 


16 


17 


ΘΕυΤΕΒΟΝΟΜΥ ΟΧΧΙΝ. 9-17 71 


πεμποστε ἀπ φεδλριρδαεῖ" ΟἿ᾽ ΤΕΟΊΗ 
ἐτετππηοῦ ε ὁοὰᾺ οἵ πηδεε " ἐστ! 
πε δὲ εοὔσστε οὐροσεντ᾽ ε πὲτ 
φιτοσωπ᾽ Ηὶ πέτε οὐπτδ ἢ ε ῬΟΚΙ 
πηε κ᾽ δωπ᾽ ε φοῦσι ε πείηει εξ 
πτειεσῶ" δλδ ἐπέδϑε βῬὰτπ 

οι ὑσλ ἀσὼ πρωδεε ετε οὐπτδ ἢ 

ε Ῥοι εὐ εἰ τεζεοσῶ π᾿ ε ὑολ" 
εἴσωπε δὲ πρώδες “οὖ ππε αὶ 
πὰ τειζεσῶ «ὖ πεπροῦπ οἵ 

συ ἐπεῖΐ πδοῦ᾿ ἂς πεεροειτε 

φὰς ΠΡΗ εἴπδοωτπ᾽," Ξε εἐρε πεε 
φοειτε ᾿θὠῶπεὲ ὃὲ πέεεοοῦυ 
ερομ᾽ πτὲ οὐ δεητιτο. π᾿ ε Ῥοπἢ 
ἀπὲ “τὸ ε ὑολ κε πσζοεις πε 
πποῦστε" πε καὶ πσοις οἷς 
ππέπε ἂς πρῆπε ἐτ Ὁ σφωρ ε δολ 
οἵτ πεβπεπηου Ἡ ε ὑοᾺ οἷς πέπρος 
Ηλστος ἐτ οἵτ πεπ᾿ πολις " ἐπὲ 
ἴπδοι ἂς πειόεμπε πτέσπου 2 ἐπε 
πᾶτε ΠΡ φὼτπ χὲ “ππτομῦ δὼ 
ἐρε πεζωπ πὶ οΗτῖ “ποτὲ 
πῶσ ε ὑοἋᾺ ε οραΐ ε πχοεῖς ε σωπ᾿ 
πξωπ’ ε Ῥοπ " [εσὰ πἰοῦε πὲ ἵετο 
τε “τοῦ οἃ πίθηρε) ἀσὼ πάηρε 
πε σάθοῦσ οὰ πεέσειοτε" ποῦύὰ 
ποσὰ εἰπδϑεοῦσ οὰ πειποῦς κε 
φοετῖ ἀφοοοῖ" πὲ αὶ ΤᾺΒΟ ἅς ΦΦὰπ 
4- πεπροοεηλσντος πῶς πὸρ 

Φδπος τᾶς τέχΉρὰ ἀσὼ πε π᾿ 
δὶ προεῖτε τ οὐ ΧΉΡὰ τ εἐσῶ “- 


1 Μαριάμ. 2 ]χηχηθάϊαίοὶν ᾽; α΄. αὐθημερόν. 


καὶ ἔσται ἐν σοί. “Α5 ἴῃ ΑΕ και οὐκ ενεχυρας ἱματιον χηρας. 


72 ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΙΝ. 18--ΧΧ. 1 


Ἐο]. 8380 18 δσὼ ἐπὲῷ πεεέεέσὲ χὲ πέμο πὶ οἷς 
[Ῥᾶ] οδλ᾽ πὲ οἵϊ ππδρ ἄπποηε “δὼ ἃ 
πποεῖς πεβποστε σοτπ᾿ ε ὑολ᾽ 
φὰς πεὲὸὰ ετ ἀξεφδσ" ετῦε πδοΐ σὲ 
δτοη᾿ ἔρως ε τοοτῆ᾿ ε τρέε πεὶ 
19 Ῥὲ ἃς πεῖ 'ϑδκε: ἐπισδιπὼρς δε 
ἂς πεβκωρς οἵ τεωσε πῷ Ρ' πωῤῖη 
τ οὐσὐππδδὸσ οὐ τοῶϊε" ππε πὸ 
τῆ ε {πὴτὸὺ δλλδ ἐπέπδδ! ε ποῦ 
αἰ Φημεὶ τς πεπροοηλστος 
τς πορῷφαπος τᾶς ΤΕ ΧΉΡδ. " ΣῈ 
πὰς εεσαεοῦυ ε Ῥον᾿ πσιὶ πποεις 
πεῆποστε οὐ πεποῦποσε 
20 τηροῦυ 2: εἐπιδπεῖ δὲ ἐβηδβοτεῖ 
ἂ πεπεῖὰ ἴ χοειτ᾽ ππὲ πποτπ᾿ 
ε πᾶροῦυ εοριτ᾽ τὶ παωκπ᾽᾿ διλλδ 
ἐπε βδὸὰνσ ἂς πεπροοηλστος 
τὰς πορίῴφαπος πὸ ΤΕ ΉΡ δ" 
δσὼ ἐμὲ περέεσὲ χὰ πέμὸ ἴ 
φαεοδὰ πε οἵ πῆδῷ τἴὸ'Ἧ πηφεε " 
ε τὸε πὰ: δὲ ἀπο ἔφωπ ε τὸ 
ΟΤΈ ε τε πεῖρε ἂς πεῖ τῦδ'χεὲ " 
21 εβπιπλπκώώλε δὲ κε πέρ βκὰδ. 
τ εἐλοολε- πε ΜΒοΤΉ ε πὰ 
φοῦυ ἐςρὰτ᾽ δλλδὰ πιιωκπ’ ἐσὲ 
ᾳ΄ὠπε ἴτ πεϊπρὶοεηλστος πᾶς 
22 πορφφαπος πὶ τεΧ ἩΡ δ " δὼ 
ἐπεὲρ πεεέεσὲ χὲ πέπὸ ἴ οἷς 
φδᾺ πε οὐ πὰρ ἴὸἡἫ πηφεε" ε τῦςε 
παῖ σὲ ὅἁποι ρων ἐ τοοτῆ 
ΟΒδΡ. ε τῷε πειρε «ες πεῖ τδκὲ: ἐρὲ 
ΧΧΥ.Ὶ τἰλποῦσο λοσῶ δὲ τὼπε πὶ ταῖν 


1 ΠΉ6Υ9 ἰβ 0 ΟὝΘΘΚ ἴον ᾧηκε. 
3 ΠῊ9 Οορίϊοε οτἱίϑ " οὗ ἔῃ γν πδηᾷβ᾽. 


ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΥ͂. 1-8 78 


τε τ φεπφρωσε ποεεῖ ε πὶ οαπ᾿ δὼ τα ΕῸ]. 84α 
«εὔοὰαπ᾽᾿ ε φοοῦυ πεετεεδῖ ε πᾶςε [Ρ6] 
2 ὕης «εἰ παιμΐδιος ποετσδἴοε " ἀσὼ 
εἴσωπε πδοεύης ἀεπίθδ. ἂς ΘΕ ποΗ 
|ε ἐπεθβεοοι ε ορδΐ πεπὲ “ττοὸ ε 
ὑοὰλ ππεπκριτης δύὼ ἐσεέεεδοτη 
τοῦ ἀεεεοῖ πεπεῦ ἀὍτὸ ε ὑολ᾽ π[Δ] 
3 τὰ τε φεπτί δε τ᾽. ποεῖΐ ο6γε πδι! τ 
ἐδ! ποὲ τὴς οσὼρ ε σωοῦ εἐὐδη 
οσὐὼφ δὲ ε τοοτοῦ ε “τδοτι 
τοῦ ὁ ἀτεοοοι τὸ οοῦσο ε πεῖ σἿητε 
πεσου πδδοχηδέοιει) κε περὶ 
4 ἄετὸ ε ὃοἈ- ππε πιστὸ ρωΐ πὶ οὐ 
φαδος εἴφε" ἐρεὲ τσδν οεποόπηονυ 
δὲ οσὼς νὰς πεσέρηου δσὼ τὲ 
ουὐὰ ποτοῦ «τοὐ ἐεεπ ἔἴῖπδ. “περ 
418." πε τειοριοεε στ πε οδΐ οἵ ὑολ 
τ ἅξπτο90" ποοὶ τα πεοοδῖ εἰἴεδωπ 
ε φοῦνχε {8 ρος πέχιτε πλιὸ τὸ οοι 
6 “:ὲ- πζιθπε δὲ πεέρεδς " δὼ πίη 
Ῥὲ ποῦει ετ οὐ ΠΟΙ ἐσὲ 
Αἰοῦτε ε ῬΟΣ «ες πρδι κε πὲ πτ δι 
αἰτοῦ" ἴτε τὰς πεῖῖρδι ς1}ῶτὲ ε ολ 
7 φᾷς πιορδηλ" εἴδὶ τὰς Ὁ οὐδ 
δὲ πσι πρωφ: τὸ χι ϑίεεε κε περὶ 
εοι " ἐρὲ τέόφιδος ὑωπ᾿᾽ ε ρὰτξ ἂς 
τοροῦσος τὸὶ ποδ᾿ ἁσὼ ἐςεέχο 
ος χε ποοῖῖ ας πεοοδΐ πίοσῶᾷι 
δι ἐ τοῦπες πρδι κε πείοοι 
ρας πισορδηΗλ" κὲπ ἰἴοσωμῃ! ε Ρ' πηι 
8 ἴσι πεοοι τὲ πεοοδῖ" δύω ἐσὲ 
.ᾺΒ ἴῃ ΑΕ μαστιγωσαι αυὅτον. 


5 μαστιγῶσαι. ὃ ἀσχημονήσει. 
1, 


74 ΘΕυΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΥ͂. 8-1ῦ 


ατουτε ε Ῥῷοι πσι ποσὶ τε πολις 
ετ ἀτετὰσ ποέκοος δι " ΤΟΙ ΔῈ 
παρε Ῥατῖῖ πὶ ποος τε πὶ Ὁ οἸδῖ δὲ 
9 εἐπκιτε" ερε ϑιίε"ε ἃς πείοοι τ τε 
πεέσουύοεν ἐ φοῦμ ε Ῥοι πὲ “Ἂ 
το ε δοὰλ πὶ πποσ' σὼ εςε δωλ ε 
ὑοὰ πὸ τποσὲ πτοοῦσὲ πτείοσε 
Ῥητε" σὼ ἐςεπεσξτδι ε φοῦὰ 
ε φῬδ δὼ ἐξέχοος χε τὸῖ τε 
θὲ ἐτ οὐὕπδὰς 4τἰὶ πρωώδεε ετὲ 
ππδετ᾽ πΗεῚ δὰ ὅα πείοου"" 
10 ἃσὼ εὐεέφοστε ε περὰπ 
οαξ πιορδηλ χὰ πῆὲν πὲ πτ δῦ 
11. δωὰλ ε ὑοὰλ κε πειτοουσεῦ ἐρὲ δὰ 
Ῥωφεε δὲ ἐπδῦ “εἰτ6 “εἰ πέσε 
φῬηου οὐρωώδμες “εἰ πείεοι 
δσὼ τὰ θιαεε τὸ οὐδ ἀβεεοοῦ ἢ 
πεέσούοει ε φοῦπ ε τοῦχε πες 
οδΐ τὸ τοοτῖ κἢ πὲτ οἵοῦε ε Ῥοςῖ 
πὸ ἕουστῖ τοοτὸ ε ὑοὰ πᾶσεπ 
12 ποσουσπῖγ. ἐπεολπ τεεστα ε ὑολ 
ἀξεεος ἴτε τὰς πεηῦδὰ ἴοο ε Ῥος" 
18 ἴπε ποσ' τ τθ1 οὐ ποσεὶ ππε τπὦὼ 
14 πὲ οἵ τεβτωώδεε" ἀσὼ [πε θεῖ 
πὲ ἐψιποῦδε ττῶπε οἵτ πέπηεσι 
1δ ποσ' οἱ ποσει " οἷσισι ἀπεεε ἀσὼ Κἴ 
ἴδοι ἐείθωπε πδιἢὐ " οὐοει 
πὲ «τς δὼ ἴἴὸἮ ΔΙπδΙΟΙ ἐσείθὼ 
πὲ πδη᾿ χὲ πὰς επεεῖρε αὶ ουδίυδι 


᾿ ἍΤὴ Τβγ86]᾽᾿ ομτ θα, δ5 ἰη Α Ε,, 
5.Α Ἰοοβθ γϑηάουϊηρ οὗ οἶκος τοῦ ὑπολυθέντος τὸ ὑπόδημα. 
ὅ “ΠῊ9 ἔογο-ραγ οὗ ἷβ. θοᾶγ᾽, δὴ ἱπδάθαυαξθ γϑηἀουίηρ οἵ 


»“"Ἥ ’ » -“ 
Των διδύμων ασυτου. 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΙΥ. 15--ΧΧΥἹ. 2 70 


προοῦ οὐχ ππὸῷ παΐ τ ετ ἐρε 
πποεῖς πεέπποῦστε πδιτα δ πδπ 

16. οἵ οσπληρος" χεὶ οσῦοτε τ πχὸ 
εἰς πεβπόῦτε πὲ οσὸιχ πιες 


ἐτ εἰρὲ πιο" οσοι πιεὲ ἐτ εἰρε ἘῸ]. 86 α 
ι7. τα παειησοις - Δρι πεέεεεσε τὸ πὲ πὶ Ῥε 


ὍΞ τοίδὰσ πδη᾿ πστ πδορδίληπ οἷ τε 
18 τη εαἶπηοῦυ ε ὑολ οἵζ πῆεεε " ἴϑε 
εἐατ δ Πἵ πεφελπἢ οὐ τέρτη ἀσὼ δῖ 
τὰθοὸ πὸ πεὲτ οὐ παροῦ ἀξετοπ᾿ ἐτ 
φοςε- του δὲ πεέβοοΡη πὲ ὅσὼ 
περΐροςε οὐ πὶ οἱ δεπ π Ρ 9Ὸ 
19 τὲ ΘΗΤΕΙ͂ «ὁ πιοῦτε" δὼ εὐῦδα 
πε ἴτε πκοεῖς πεέμβποῦτε 
ἕ πετου πδπ᾿ πὶ πδορῖτ πεέμπυχκε 
ου τῆροῦ ετ πωτε ε ρβομ᾽ οὲς 
πῆδῷ ἐτ ἐρε πχοεῖς πεέπποῦτε 
πδταδ ἢ πὰρ οἷν οσπδηρος ε πλη 
Ῥοποοοι ἀτονος ἐπείίωτε ε ὑολὰ 
ἈΦ πρὸ τὸ πδοεδίλημ οδ Ῥὸς τὶ 
Οδδρ. τπε’ ἁσὼ πὸ τῆς Ὁ πω εείθδι 
ΧΧΥΙ.1 τ!ὠπὲ δε ε τρὲ πω ε φοῦσι 
ε ππὰρ πδΐ ἐτ ἐρὲ πχοεῖς περ 
ποῦστε πδιταδ! πα οἵ ΟΥΒΔΗ 
Ῥος ε πληροποοδοι ἀϑενοῖ " Δσὼ 
2 ὑπ οὔὼρ οἵ σωξ" ἐπέχι ἐ ῥολ 
ΟΙΤ ΤἈΠΑΡ ΧΗ ὅὸ ππλρπος ΕτΤΕ 
παῖτου ε φρδαΐ ρει πεέπῆδρ" 
ποῖ εἐτ εἐρὲ πχοεις πέβποῦτε 
πΔΤΑΔῚ πὴ ΟἿἵ οὐσμληρος δισὼ 
ἐβεποξῖῖ ε ορδαΐ ἐσποτ πὰ 490 


᾿ ἌοΥΒ6 16 85 ἴῃ Β Ε' οτι βδελυγμα κῷ τω θῶ σου πας ποιων 


ταυτα πας ποιων αδικον. 


76 


θ 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΥ͂Ι. 2-8 


οἴ!ε ε φροΐ ε πδεδ ετ ερὲ πσὸ 

εἰς πεβποστε ΌΤΙ πἴδ 1 " 

ε τῇε σεπιπδλει! κα περὰῖπ 

φὰς πεεὸ ετ ἀδεεδλσ δύὼ ἐπεῆ 

ας πεέπούοει ε πουσηηὼὺ ἐτ 

'ποοὸπ οἵ περοοῦ ἐτ ἀδεοδσ' 

"ἃ σοὸὺς πδι κε ἐπδοσωμπ ε ὑοὰ κε 
πποειῖς πὰ ποῦτε ξε δἴεϊ ε φοῦκπ 
ἐ πῆδρ εἴτὰ πχοεῖς ὠϑη ε τὸν 
Ητῇ πὴ πεέπεῖοτε ε τὰδ πδῖ" δῦ 
ὠ ερὲ πουσηηὸ σι ἀξ ππὸτ ἴἴὸἡϑ τοοτε 
Μξπδιδ. ε οραΐ «πὲ “τὸ ε ὃολ κ«ς 
πεϑυσιδότηριοι Ἂς πχοεις 
πεβποῦστε" ὅσὼ εἐπεοσωϊῦ πα 
χοὸς ἀπε ἀετὸ ε ὑολ «- πχοεις 
πεβποστε χε ἃ πὸ ἴωτ᾽ πὸ τοῦ 
Ῥιδ πο ἢ δύὼ δεῖ ε ορδΐ ε πρδλεε 
δΔασοεῖλε ε πεεὸ ἐτ ἀξεελσ οἵἵ οὐ 
δὸπ ἐποσεῖ τ φωδεε δὼ ΔΕ 
'τὠπε οἵτ πεεὸὰ ἐτ ἀϑφεοδλὺ ἐὐππτοσ' 
προεέϑος ταὶ ουδέηηῖθε Εἴἴ08. 

δὼ ἐπδίθς δσὼ θεῖον 

πσι ρας πὶ πηφεε ἀυούδιο πὰσ 
ποῦδε ε ορδαΐ ε χὼΐπ πὸ φεποῦη 
οὔὐεὲ εὐπτδίθτ᾽ ἀσὼ ἁπὼσῃ ε ὑοὰ 

ε φρδΐ ε πχοεῖς πποῦστε ἴ πεὲὶ 
εἴοτε " ἀσὼ πχοεῖς διίτοωτας ε 
πεμοροοῦυ διπᾶσ ε πειϑῦδιο 

τς πέπριςε πὰς τεπϑλυιάρεις"" 

ἃ πχοεὶς πτὶ ε ὑολ οἵτ πηκες 

οἵ οὐποσ ἴσοις ὅσὼ οἵ οὐστα 


Σ ἐπικληθῆναι. 


πεπρφιςε πᾶς τεποληζαεις Ξε καὶ τὸν θλιμμὸν ἡμῶν. 


ΒΕΥΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΥΙ. 8.-- ΧΧΥΠΙ, 68 77 


ἐςποορ᾽ “εἶτ οὐσῶσει εγχοςε" 
ἁσὼ οἵτ φεπποσ' τὸ φοροιοδῖ «ἴ 
9 φεπεεόδλεῖ" τὰς δεπμπορε: ΔΕ 
{ττῖτ ε ἔονν ἐ πεΐ ““ἀ Γ᾿ πὸ 
ἂς πεΐ πδο᾽ οσπδὰρ εἴἴσοσςε ρὼ 
10 τὲ ε ὁολ οἐ εὐιω- δσὼ ἔποῦυ εἰς 
Θηητε δἴεμτε ΤΑΠΑΡΧΗ πὶ 
παεππησεδ ἂς πῆὰρ' πδὶ πὴτοῖ 


[Ὑπό Ιϑαγϑβ νγαπέϊηρ, Ρρ. Ῥτ-Ρτ] 


ΟΒδρ. 99»3»»»».5 εἐἴρε [τ πείζειττο ἘΡῚ. 8θα 
ΧΧΥΠΙΠ.:1 λει, τῆροῦ ποῦ δῖοπ ε ἔοων ἀεειο ἱῬτὰ] 


ἰοσ' ε τοοτῃ] τὸ ποοῦυ " δύω παχοεις 
ἱπεβποστε)] 77) πδηδδπ᾿ οὐττε πὶ πὶ 
2 ἀρ ρα τηρου] τε πῆδο' δσὼ 
,,,., ωὼπ σι πεΐ σφεοῦυ 
7 77,,»ϑ0ὅγν ε ροβπ᾽ επιῦδα 
ἰεωτὰς ε πΙρροοῦ κε πχοεις 
8 ἱπέβπποῦστε ππυδίθωπε πτοῖ 
τ τπολις δσὼ ε[Η] 
π]επεωῖϊθ!ε" δσὼ 
Ἰε]οεδοδὰτ πσι πεχπο 
πΕΗΦ 9 46 ΠΕΡ 
σοσε ἴτ πεπεροοῦ 
ἐσοοῦ ἁσὼ εἪ 


οἸοοδοδὰτ πσι 793 


ἘΡῚ. 87 α 
[τα] 


10 


11 


12 


1ὅ 


10 


17 


ΘΕ ΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΥΠΙΙ. 9-17 


τ πεέμεῖοτεὲ " ἐπ πδιπεωτας ε 
πεέρφοοῦυ «Φ πχοείτς ΒΕΝΉΘΕΥΣ 
δὼ πα φοοοί!ε οἷττ ππεεῖ 75) 
εεπδῖδσ πσὶ πίρ ἐϑτος τηροῦ] 
κ- πῆδῊὸ χε πρὸὰνπ [κε πχοεὶῖς πε) 
πποστε δύταῦσ ͵ 
τςερ φοτε οητί ἢ ἰσϑώ νὐωΝή 
πέβποῦστε ΔῈ 9" 
πιθοῦ ἐππτ πο οΥἍ δ] 7 
εαῖ ππέπη 448. 
ω εἐχὰ πέσποὸο 0095 
οὐχ πὰρ τὸῖ τ Δ ΩΡΕΙ 
ε τὐπητε πὸ πεϊπειοτεῦζ7 εἹ 
ΤΑΔῚ ΠπΔΗ " ἐεοί σῶμ 
πποεῖς κε πεῖ 
τπε ἐτὲ ε τε «᾿: 
πεβῆδρ «ας πὶ ; 
εἐἴεσοοῦ ε ἱπερποτε ταρου] 
ἴ ΠΕΗΘΊΣ, ; 


[ϑϑυθσαὶ 1πο5 τυδηύϊηρ] 


[τη] στὴ ἀεποοῦυ ε οὐδεν Η ε οὔοῦρ 


ε τρῷε τπϑωπ᾿ ἐσὲ τηοστι το δ. 
φει πὲσ ποῦστε πιααεεεο εἐ {πὲ 
(πε πὸ" ἐἄθσῶπε δε ετετῖ δ 
τας εωτὰξς ποὰ περροοῦυ φτππο 
εἰς πετπποῦτε" ε φαρεέρ δύὼ 

ε εἶρε πὶ πειεπτολη τηροῦν πδΐ 
ἀπο ε ἴφωμπ ἀεοφεοοῦυ ε τοοτὰ 
πεποοῦυ εεπδεῖ ε οραΐ ε κωπ᾽ πὶ 
σι μεΐ εδφοῦυ ποέταθον " πᾷ Τὼ 
πε εἐπεροσορτ᾽ πτοῖ ΟἿ πὸ 

τς δύὼ εἐπεροσορτ πτοῦ οἵ 
τοῶϊπε" εεπδίθωπε ἐσὲ σον τ 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


: 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΥΊΠ. 117-24 79 


τσὶ πεμὰ ΠΟΘΗΒ Εἰ δσὼ πετ τ 

οπ᾽ πτὸπ᾿ πρητοῦ" ςεέπδῖ!ὼ 

πε ἐὐσερουσορτ᾽ ποσὶ πεέσποὸο ΠΟ 

τῆ δύὼ ποεππηδεὰ 4ς πεπῆδῷ 
περέοοσε πηπεμπεέεροοῦυ δὼ 

πορεὲ πεπεσοοῦυ - ππδίθωπε 
εἐπεροσορτ᾽ πτοῦ οἷς πε εἴ ε φοσῦι 
δὼ ἐβπεοροσορτ οἷς πεκύωπ 

ε δολ - ἐρὲ πχοεῖς πέπποστε τ 
δοοῦ ε οῇδι ε χὼπ ᾽κς πεσφίωωρ]) 
πέρπο δὼ πίωτεῦ ε ὑολ ἐχπ 

φωῤ πιε. ἐτ ππδοι τοῦτ [ἐ ω Π 
τ πὲτ Ἡπδδὰσ {τ λιπτ οτὲ 

ε ὑοσὰ δύω πέτδποη πτεσί που] 

ε τρεὲ πεπούηοσε ἐϑθοου 77 
δια πδιδιτ᾿ ποπἦ ἐρεὲ παοίεις που] 
“ὲ ε φοῦὴ ἐροβ 4κἜ παεοῦ {δ} 

τ οτπ᾿ ε ὁοὰ οὐτῖτ ππὰρ 

πτοι᾿ ἐτ πδύωΗ] [εὲ φοῦσὰ ε Ῥ}Ο ἢ 
[ε πλη)ροποδει [πε εεοοῇ] - [εἐρὲ πόσις) 

ἰοζεοοι ΙΝ "»υηγώχρ» 

αὐ οὐοεεοος πίθσωπε τς οὐ ΔΡοί[{{ ἘΠ]. 870 
τας οὐπουτῃς πᾶς οσρωτῦῦ πᾶ [Ρ1Ὰ] 
οὐρωώωσεε ε ὑοὰλ πᾶς οσοσοτοῦσετ 

σὼ ἐρὲ πδΐ εἰ ε οροαΐῖ ε σωπ᾿ δὰ 

τ οσίοτη ε ὑολ' δύὼ τπὲ ἐτ ἴἴὶἫ πεη᾿ 

ἐτπὲ Ἵἐπδίθσωπε ἴτ φοσεντθ οὐ πωπ᾽ 

ΔσὼῸ πῆδὰρ ετ᾿ οὰ ῬδΤΗ ΠᾺΡ Θὲ 

ας οὐπέπιπε" ἐρὲ πχοεῖς ὃ ποῦ 

Ποεἢ} 4«ὖ πεππὰο πτὰ οὐπδρο 


ἀποθῆκαί σου. " ἔκγονα τῆς κοιλίας. 


ὅ τὴν ἔνδειαν καὶ τὴν ἐκλιμίαν καὶ τὴν ἀνάλωσιν. 
“ διὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματά σου. 
" ξξ καὶ φονω οὗ Α ΕΚ, 5 χαλκοῦς. 


ἘΟ].88 α 
[ῬτΕ] 


80 


2ὅ 


20 


27 


28 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜῪ ΧΧΥΠΙ. 24--30 


οσὸ εἐ χὼΐπ ε ὑοὰ οἵ τπὲ {δὰ 
τῆταπομ᾽ ἀσὼ τδῖτ [ἸΟΤΕ 
ε δολ!' εἐρὲ πχοεῖς εἴ πὶὸϑ πεπσυχε 
ου πεὼπ επεεῖ ε ὑδοὰ '5σὰ φῬοου 
οἵ οὐοιη τα οσὼτ δὼ ἐβμβεσ 
ὙΠ οὰ ΤΕΥ ΕΜΠΗΤ ἴἴ σδῖθες} 
πΟΊΗ " δὼ ἐπείπωπε επκοὸ 
ΟΡ ε ῥοὰ οπ πὶ ω “εΕεἔπτορωοῦυ τῇ 
Ῥου ἃῈ πῆδο' δὼ πετῖ Ῥ}Εΐ 
«τοουτ᾽ ἐσείσωπε πορὲ πὶ π 
φδλδτὲ τὸ τπὲ δῦὼ πὸ πεϑηρίοιῖ 
τ πῆὰρ ὅτε τῖς ἀδὰσ ποιποῦ 
ε ὑοὰ φουκωοῦυ" ἐρὲ πχοεις ϑας 
ἐοα οἵ πόδ! πὸ πηεεε δύὼ οἵ 
ουσμωρὰ εἐσπδῖυτ᾽ ὅ «εἴτ οσρὼρ " 
φωστε πὸ τὰς εἰυσάεσοες «ετοιῖ 
πρητοῦ " πχοεῖς εἴέεεῖπε ε ἢ 
Ῥαΐ ε χὼπ τὸ οὐποσ᾽ τε οὐτὰς 4“: 
οὐάνι δρόσο, μάν οἵ ουὐπωῖς πὸ Ἣ φητ᾽ 
77; πε ἐπσοεεσακ 


90 


[ππὼπε φὰς πεσοεῖα! εἐτακεεδῦ ΕἸ ἢ 
που ὅσὼ ἐσιθὼλ ἀξεεοη τ πέρὸ 
οὐ τηροῦ πὶ τὰς τΠ!ὠπεὲ τἴἰσι πεὲτ ἴδ. 
ὕσοηϑθι ἐροιβ ππδχι τ οσσριεεε 

τε πὲσ δ πτὸ τ ΤΟΟΤΗ πΠῸ 


1 ΑΕ ομιῖῥ ἐν τάχει, δηα ὑπο Οορέϊο 88 πο ϑαυϊναὶϑηΐ ἔου 


{Π|680 ψγοΓάΒ. 
2 δῴη σε Κύριος ἐπισκοπὴν ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν. 
5 ἘῸΥ ἐῃ6 ΤΊΟΥΘ ἀϑι8] σδιμξ. ἕλκει Αἰγυπτίῳ. 


5 ψώρᾳ ἀγρίᾳ. ΤῊΘ Οορίϊο μᾶ8 πὸ ϑαυϊναϑηὺ ἔου εἰς τὴν ἕδραν. 


δ κνήφῃ. 


τ Τ]ΏΔ0]6 ἴο 5 5.11" ; τ, ἰαθῆναι. 


ΘΕ ΤΕΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΥΤΙΙ. 80-86 81 


πωτ᾽᾿ τ οὐὴν ἁσὼ πτορ᾿ πᾶ ττὰ 
οσὼρφ δὶ τὸ ΦηΗτΤ " ππλτωσε ἴ 
οσδεὰ πὶ ἐλοολε δσὼ ππὲ πσοολευ" 
81 πεβεεδςε εἰ σδδτ᾽ πεπερ ἀδτὸ 
ε οὰ πὸ τὰς οσωκε᾽ ε ὑοὰλ τὸ φητῖ" 
πεβέτω ἐ λύτο πῆ τὸ τοῦτ 
δὼ ἴτε τὰς ταδ} ΔΗ πέπὲς 
οὐὲ ἃστδὰσ ε τοοτοῦ ἴτ πέὲΗ 
σύχέοῦυ πὰ τὰς οὲ ε πὲτ πδύσηθι 
πΑΡ ΠΕΜΠΗΡε 4“ῃ{π πεπίθεερε 
ςεπδτδδῦ ε τοοτῖ ἴτ πε φέθιπος "Ὁ 
382 ἴτε τὰς πεμῦδὰ πὰσ ε ροὸοῦ πὶ 
ςεῖθ!ωπε εἐὐεοϑεῖ ὦ ποοῦν ἴστε 
τὰς τεηστς σαεσοες ερῷ Ἄδὰσ πὶ οωῦ 
83 πρατε τ πεποόωϊπε τὰς πέποιςε 
τηροῦ εἸεοσοσεου τσὶ πὲ θὲ 
Θίος εἰὸ Ἰεοοῦσι ἀφοοοοῦ δι ΒΠΔ 
ττὠπεὲ εἐὐϑάθπο ἀφοοοἢ δύὼ ἐν 
ΟΥ̓ΩΒΜΣΙ ἀτεοομ᾿ τὸ πεποοοῦ ΤῊ 
84 φῬοῦ- πὸ ττῶπεὲε ἐπεέοίθας οἵτ ττὲ 
τ ἐρὲ πεβῦδλ πᾶσ ε βροοῦ τπὲτ 
86 ποῦ τὸ παοῦδη " ἐρὲ πᾶαοεις 
εἶπε: ε φρδαΐῖ ε σῶμ ἴτ οσοδιᾳ εἴ 
φοοῦυ ἐπὶ πε πὰτ ἁσὼ ἐπὶ 
ποηῦε τὸ ρᾶτη πὰ τὰς εἰ στεσοες 
ελο στὰ ετεύη ΡΟ τ π θὰ. τοο 
80 οῦρε αὶ χωὼΒ" λαλδα ἐς εθοενε ἜΜΨΙΝ 
ζ πε κε Κ97ἤῃ;995 93 
τοῦ ε δοὰλ ε χὼβπ ε μΩΣ ἐσφέϑπος [8] Ἐπ]. 580 
ΠοΟσ ἀφοοοῖ δὲς ΤΟ «εἴτ τπέπεῖτο] 1[Ῥ τε] 


3 Α5 ἴῃ ΑΕ καὶ οὐκ εσται σοι ὁ βοηθων: οὐ υἱοὲι σοῦ και αἐὲ θυγ. 
σου δεδομεναι εθνει ετερω. 
᾿ ΤΉΘΓΙΘ 5 20 ϑαυϊναϊθηΐ ἴῃ [η9 ΟἼΘΘΙΚ ἔου πεὲτ πον πὶ παρρδα, 
Μ 


82 


57 


838 


39 


40 


41 


48 


44 


ΘΕ ΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΥΤ,ΙΙ. 836-48 


τε πὸ ττάτὰπε τὸ πετὸ ἐτ ἀτεολὺ ἴτ ὁ εἰ 
πὲ ποῦτε τὸ Θειί!ε «|| σεέπωπε" 
δὼ ππδίθωπε οἵτ παῖδ ἐτ ἀξετὰσ 
ἐσολεοτ! τὰς οὐσπαροῦολη οἷ οὐ 
συπίθδκε" «εἰ ποέϑιος τηροῦν 

πδῖ ἐτ ἐρὲ πχοεῖς πδισιτῃ ε θοῦ 

ε φῬοοῦ" ππδίχι ε ὑολ᾽ ε τεβπεωϊε 

τ οὐσφοσ᾽ ἐπδίθωε " ἀσὼ οεππουΐ 

πε ετ πδολοῦ ε ϑοῦι χε πεῦχε" 
πδουοδεοῦ " ππλτωσε τὸ οὐδε ἴτ ε 
Ἄοολε πᾷ Ῥὶ οωὸ ε Ῥοι" πῇ τᾶς ες 
πεῖηρ π᾿ οὐδὲ πἶὶ τὰς ουὐποςῖ 

ε ὑοὰ πὸ οητῖ" χε τῇττ᾽ πδοσώδεου" 
φεσαιη τὸ κοειτ᾽ ςεποῖθωπε 

οὐ πεητοῖ! τηροῦ ἀσὼ πὸ τας 

τα. ε ὑολ οἷς πεύπερ" σὲ τεέεβ 

ὕω τὸὶ ΟΕ Δ ΟΡΟ ΡΕ ε πῆδρ 
φεῦσηρε «ἰἰ οεπίθεερε πσπο 

οὐ τοεὲ τὰς πδδσ πδὴ" ςεπδίσιτοῦυ 
ἘΔΡ οἵτ οὐδιχ “δι λωώστιδ" πεέμάσειν 
τηροῦ τς πασεππηοοδ. τηροῦ ὅς 
πεθῆδῷ ππηρα πδίίοτοῦ ε ὑοὰ 
πεπροοηλστος" ἐτ ποόῖδὴ ΠῚ Ὸ 

οι ὼπ εἐδεδλτε" ἐδελτεῦ" ΤΟΡ Δὲ 

πὰ Ρ Πέσητ ἀεεεοοῖ ἔδελτε ἐδεδλτεῖ" 
πὶ ποῦ πδη᾿ ε “τηςε " πτοῖ ΔῈ 

αἴ τὰς ἐς πλ ε “π“ηςε " πδὶ πὸ ἀπὲ 
ε κὼΐπ πτοῖ δὲ πιὰ θὲ ἴἴ οὐέδτ' 


45 δὼ ςεμπίδεῖ ε ορ]δΐ ε κὼΐπ πσι πεΐ 
ἱεφ οσωρτὶ [7 7: πωτ᾿᾽ πεὼβΒ δσὼ 
Σ ἐν αἰνίγματι. 5. ἀκρίς. 5 σκώληξ. 
.“ἜὙΠ6 Σὺ ἴῃ ὑπ φαυίῃ. δ ἐρυσίβη. 


" ΦΜΈΌΟΝ, τλθο}}᾽ ; α΄, ἄνω ἄνω. 1 κάτω κάτω. 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΥ ΙΗ, 456-51 88 


τ} τ ΟὐΤΆΒΟΝ 5 χῈ 4π πεωτας ΕΌΙΪ. 896 
ποὰ πεέρφροοῦυ ἂς πσοεῖς πεέπποῦ [ΡΥΚ] 


τὲ ε φᾶρερ ε πειζειτόλη «εἶτ ππεςῖ 
ἰβδιλεδ " πδὶ ἐπτ δι ρων ἀξετο 

40 σ᾽ ε τοοτ " ἃσὼ ςεπδιθώπε 
ε φεπφέδλεῖν ορδΐ τ ΘΗΤΗ τς οεἵὶ 
{ΠπΗῆηρὲ ᾿ ἁσὼ οἵτ πεβέπερεεδ. 

47 δὰ ἐπερ." ε ὁολ χε κεπ πιγεεῖμε κε 
παοεῖς πεβποῦστε" οἷν οσουσιοςι 
ἁσὼ οἵ οὐσϑητ᾽ ἐπδοσε! ε τῶς 
πδίδῖ τ πε πτοηδὰσ τηροῦ ἀσὼ 

48 Βηδοῖ!ε 45 πεῖὰ ΕἸ ἀτοολὺ Τὶ 
περδίκεου πα ἐτ ἐρὲ πᾷαοεις 
πδᾶττοῦυ ε οραΐ ε χωμ᾽ οἵ οὔρε 
ὑωὼν δύὼ οἵτ οσειῦε δσὼ οἷτ 
ούὕβὼ πὸ φηοῦσ ἁσὼ οἵ οὐ σφωρ 
τ τῆὰ πιεε5 5 Δύὼ ἀπδοῦν κῈ τὸ 
ουὐπαδλϑῦ ας πεέπῖπε ε περϑεληο 

49 λῖῖτ ΠΟΤ ε ὑολ πκχοεὶς πὸ 
εἶπε ε οραΐῖ ε χὼπ πὸ οσρέϑθπος 
εἐἸοσηοῦ ΠῚ ΔΡΗΣΕΙ 66 πὰρ 
ἐρε πειζούοειῖο τἴϑε ας πουῦοει 
τ οὐδέτος "" οσρέθιος εἰὖὸ ΒΔΕ 

50 εὠτας Δ ε πειοφροου " οὐρέθιος 
εἴο πὶ πδατ᾿ ΟΡ ἐπ τζιδίσιπε 
δς ΦΗΤΕΙ͂ πὶ οὐολλο' ἁσὼ ἐμπξὶ τὰ 

δ1 πὰ δα τὶ οσθηρε {πη δὼ πὰ 
οὐωκ᾽ πὶ πέχπο πὶ πεπτύποουσε 
δὼ πεσφωσ' «ὁ πεβῆδῷ ετ 4επ εἴ 
εἐππὶ Ἄδὰσ ποοῦυὸ πη ἐπαϑοῦ 


᾿οπ οσνειῦδε ὅσὼ οἵ ουῆὼ πὰ 9ῆον Ξξ καὶ εν διψεὶ καὶ εν 
γυμνοτητι (ΕἾ. 
ἢ ἐν ἐκλείψει πάντων. 8. κλοιόν. 


ΙΒ βυσόοορ Κθ ἐῃ8 5ύσοορ οἵ 8 6876.᾿ 


84 ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΥΤΙΙ. δ1--ὅθ 


φυ ηὴπ οι πε" δὼ πέχποὸ ἵ πέρ 
ἐφροοῦυ τς πορὲ [τ πεϊβεέσοοῦυ 

52 πλ πτεῖτδποία δ ]ω μεθ ΑΞ ΠΟᾺ] 

ἘΙ. 8θ0ὺ οἵτ περ πολις ὕδῖτ οὐ πεν 
ἱΡΙΗ] πολιςῖ ἐτ χοοὲ δσὼ ετ ορ χ᾽ πδῖ 

ετ ἡτημ᾽ πὶ ΘῊΤ ἀτεεοοῦ ἐς ΠεΕμ 
ἥδ ΤΗΡἕ δύὼ ξπδϑλιῦε αδόεομ 
οἵ πεβππολις τηροῦ εἰτὸ ππῸ 

58 εἰς πεῆποῦτε τδὰσ πδλρ δθὼ 
ππδόοσας ποὰ πέχπὸ ἴὸ ΟΗΤΕΗ 
τ Δ πὸ πεπίσηρε τς πεπάμεερε 
πε πτὸ ππσοεῖς τδσ πὴ Ὁ. 
πεῆρὼξ εἐπυδοσοδεοῦ" δὼ 
οὐ τεϑλυζεις ἐτ ἐρὲ πξδίξε 

δ4 παϑλιῦε ἀπδεομ τὸ Θητο ᾿ ΠπΡὼ 
4τὲ ετ ΘΉΣκ ἁσὼ εἐτ εἐλεσλωσ ε 
“τατε" ἀπδρεῖ ἐρύσοουι ε πεῖ 
ἐοὰ «αεἴἴ τείεριοεε ἐτ οἵτ ποῦ 
οὐ ἁσὼ ἐπῖθηρε ἐταῦσοςε 

δ ἐεπὲ ὄππετ ποθ ᾿ Θοτε 
εἴ οὐὰ πρητοῦ ε ὑοὰ οἷ πολ 
ρΡᾳε τὶ πεσηρε πδὶ ἐτ ποισὸ 
“τοῦ χε τπ οὐπδὸὰνσ πὸ ε πὸ 
ρου φὰς πεβρὼπ δύὼ οἵ τέὴ 
ϑλυζψεις ἐτ ἐρὲ πεμαύξεοῦ 
παϑλιδε ἀφο ποτοῦ οὐ πῊμ 

56 πολις τηροῦ" δὼ τὲ ΤΟΉΝ ετ πὰς 
αἰητῖς ετ ἐλεσλωὼσ ταῦ ετε ἂς 
πὥχουτε Ἄδὸὰσ ε πὸ Ῥὰτε ε 
πῆδρ ε τὸς πεσποι τς ττὲς 
ελοσλεσ" ἐπδρεῖ ερύοοι ε πες 
φαΐ ετ οὶ πουσουπς δθὼ πὲς 


! τείχη τὰ ὑψηλὰ καὶ τὰ ὀχυρά. 


ὈΕΌΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΥΠΙ. δτ-08 8ῦ 


57 ἴηρε πᾶς τεείθεερε" δσὼ ετ(ἢ) 


8 


δ9 


600 


ΘΙ 


602 


03 


αἰδὰσ εἐπτίδσ εἴ ε σὰ οἷτ πες 


[«τηρῖος " 77».,.:ἕ πβεέπε’ ετὲ 

που σπδοσὸεεῖ πτεσποῦ πὸ ὠπ᾽ ΕῸ]. 40 « 
-- -- -- --- Γ᾿ 

ε τῦε πεσφωρ᾽ τ πηδ τὰ πιοϑ᾿ οἷς ΨῚ 


πε κ᾽ ἀσὼ οἷν τεποίλυνψεις 

εἐτ εἐρε πε κδςζε πδϑίλιρε ἂς 
«"οπ᾽ ἴτ οῆτο" οἵτ πε ποίλις - εἐτὲ 
τ τππδοωτας" ε εἶρε τὸ πεΐ τ πὲ 
τηροῦν ὅς πεῖ ποιεὸς ετ᾽ 

ῆρ φὰς πεὶ χωώδεε ε τρε ΒΡ 
φοτε ΦΗΤΕ «ες πεῖ ποσ' τὸὶ Ῥδι" 
ετ᾽ ταῖηου τ τπηρε ἐτὲ πχὸ 

εἰς πεβοστε πε’ ἰδσὼ] ππο 

εἰς πατάῖθο τὸ πέποηῖθε τας 
ποηῖθε κα πεβόπερεεδ " θεῖ 

ποσὶ τὸ σηππε ἐσπδῖα τ᾽ δσὼ Θὲ 
τὲ ἐσαδι τ᾽ ἐσ ποοτ᾿ " ἂσ' 

ω ἀποῦΐὴτο ε ορδῖ ε σῶμ ἂς πεεε 
δ ἴἴ ΘΗΤ᾽ ΤΗΡΙ ἴὸ πΗ 4“: ετ 
δα τ᾽ παΐ ἐπ ἐπὸ τ οοτε ΘΗ 

τῆ πεοεεῖ ε ωπ δὼ Δοχλεκ 
πτϑοὐ οὐ πλητη πτεν ἐτε ποε της 
δι φὰς πκώωϑεε κε πεΐ ποοιος 
παοεῖς παῖττοῦυ ἐ ορδΐ ε σῶμ 
{πδττ ΠΟΤ ε ολ - δσὼ ςεπὰ 
πὸ τοῦτ οὐ οὐποόῦε τὸ 

Ηπ ἔχει εἐτετοοπε ἴἴ9ε τὶ 

ποῖοσ τὶ τπὲ οἵ τεσδῖθη ε 

τὸῦε χε τπὲ τσοωτας πο πέρρο 
οὐ 4ς πχοεῖς πετὶτ ποῦτε" 

Ἀσὼ ἂς πεςειοτ᾽ εἰἴτὰ π’χὸ 


1 ΠΉ,66 οΥ ἔουν Ἰοὑθθυβ νυνδῃύηρ, 
2 γυμίθη ἢ ἃ 5Ρ866 Ὀϑύνγθθῃ ἀπς δα ὠτᾶς. 


ἘῸΙ. 40} 


[ΡῈ] 


86 


θ4 


6060 


ΟΥ 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΥΊΠ. 683-67 


εἰς οὐποι! ἐστ τηοῦστι ε εἴ 
Ῥὲ πῆτῖ κε πὲτ πδιοσο πτες 
δσὼ ε ἜΝ δομβενβνοῖαι 7» 


εἐἰδολ» δσὼ ν ξεπδεετ᾽ τηοῦστῖ ε ὑ0λ) 
ουκῖ πῆδὰρ παῖ ετὲ ταπδῦωμ ἐ 
φοίσ τ ε Ῥοι ἐ πληροόποδεν ἀφ εϑος " 
δισίω πίκοεις πέεβοστε ποῦ 

Ῥείη εἰ δολ᾽ ε φεπρέϑθιος τηροῦ 

“τὰ [πω 4 πὰρ δὰ. ΧΩ κἢ πῆδῷ 
δσὼ πὰ Ρ φακοδλ᾽ τὸ ποεὸ ετὰς 
ἀπ οεὲμ πὲσ ποῦτὲ τ οεπαε 

«“(ἴὖ φεπὼπε ποδὶ ππὶ ἐροῦσι ἀπ εη0 

οὐ ἃ οὐδὲ πεβπεῖοτε" πξῆτδν κα 
τοῦ δε ἅπ οὐ τ πὲ φέθπος ἐτ ας 
«ταῦ οὐδὲ τ ῬΑΤΗ πδόϑεττε ΔΙ 

οἵ πεεὰ ἐτ δτοοδλσὶ δῦὼ πᾷχοεις 
πδοϊ δι᾿ ἂς πεοδὶ εἐτ ἀερεδῦ τ οὐ 
οσωλς τὰ φητ᾽ ἁσὼ φεπῦδλλ ἐσ 
χοτὸ πς οὐ σ ΧΗ ἐσοιας" δ 

ω πεπωπ ἀπδίθωπε εἐἴδῖθε ᾿ς 

πε “ἰτὸο ε ὑολ τὸ περ δα "ππὸ Ὁ οοτὲ 
ας περοοῦ “εἰ τεσ Ὲ πὰ τὰς 
πιότέσεὲ ἐ πέεβωμπῷ " ππδίκοος 

τπ(}} οτοοσὲ χὲ ἐρὲ βροσοὲ πδιψὼπε 
τῆλ ἀσὼ ππδίχοος Ἂς πιοῦ τὶ 
Ῥοῦρε σὲ ἐρὲ ὁτοοῦσὲ πηοῦ τιῖδσ' 

ε ὑοὰ οἷ ϑοτὲ ὃξ πεποητ᾽ οὰ πὲτ Κ 
πλΡοοτε φητοῦ" ὅσὼ ε δοὰλ οἷ 


1 ΝΟΙΠΘΙ 58.811 Ὧ6 δύ] βῃ ἐμ ν ἔοοῦ ἴῃ ἐμαὺ ρ᾽δοθ᾽ ; ΟὟ. οὐ 


μὴ γένηται στάσις τῷ ἴχνει τοῦ ποδός σου. 


4 Ν 4 οἷον “4 , ε ΄ 
τὸ πρωὶ ἐρεῖς Πῶς ἂν γένοιτο ἑσπέρα. 


ΘΕ ΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΥΤΙΙ. 67--ΧΧΙΧ. ὅ 87 


ποοροσεδ" ἴτ πεῦδ᾽ ποῖ ἐτ ππτὰ 
608 πᾶσ ἐ Ῥοοῦ " ἁσὼ παοεῖς πδητοι 

ε φροΐῖ ε πῆφδεεὲ οἵτ φεέπεσηου " Δσὼ 

οὐ τέριη πτδύκοος ε τῦηητε 

“εὲ ππε τποσὼς ετπτηοῦστι εἴο 

ἱῬδῖρξ . δύω) τπδοῦ τηοστις ε ὑἋ] 
7 πετκύχεοῦ 


᾽ 7 ποις 
τ᾿ περτοοε ἐφ μὰν πδύκι ΤΗΟΥ ΤΙ ἘῸΪ. 41 ἃ 
ΟΒδρ. δ πε παδκε τ ΤΑΊΔΘΗΜΗ ΕΠΤὰ ῬΗΔ] 


ΧΧΙΧ αν πποεῖς οὼν ἀβεεοοῦυ ε τίοο]τε κε 
ατὔοης ε ταροοῦ ε φτοῦ) τὸ τὸ 
ἢἣθὲ ἂς πιορδην οἵὐλ πίπδο) τς “"ὦὼ 
δϑ. αοἴτιτοδ. ΤἈΙΔΘΗΒΗ Εἶτ ΔΕο] «εἴτ 

2 τὸ παροελσ οἵἵἱ (ωΡΗδ' δύίω δ οτοῦ 
τε πσιτ «εὐὔεης ἐπίσηρεὲ τηροῦν 
ἀξ Ππιορδην πεέχδῦ πὸῦὺ κε πτὼ 
τ δτεέτπηπδσ ε περίπου εῦ εἰ 
τὰ πποεὶς δὰσ οἷ πῆὰῷ ἴὸ' πΗ3:Ὲ 
κεπεὲ ἀετὸ ε ὑολ τὸ φϑαορδῶ πᾶς πεεὶ 

8 φακοδλ᾽" “εἴτ πείηδο τηρεῖ" πηοσ' 
ἂς πειρδόφοος εἐτὰ πεμόδλ᾽ πὰσ 
ε Ῥοοῦ" κεροδλετι «εἴἴ πττοσ' ΠΙΠΠΗ 

4 ὃβε ετ᾽ ἀξοελσ δσὼ δεπε πχοειῖς 
πιοῦστε τοητ᾽ πητῖτ ἐσοσμξΊ 
δσὼ φεπῦδλ᾽ ε πὰὺ ἀσὼ φειακὰ 
ΜΕ ε εὠτᾶξ" (πὰ ορδΐ ε ποοῦυ προ 

δ Οὐ δὼ δζκι «τοειτ᾽ ΟΗτ᾽ τῆοῦ 
τὸ τὸ ο.46 ροεεπε οἵ τερηῆδεος 
ἀπε πετφοειτε οὐτε " δὼ 
πεττοοσε ἀπ Οὐ πὰσε ἴ 

Σ ἀπὸ τῶν δραμάτων. ς “ΠῊὴ9 ψονκβ᾽; α΄. πάντα ὅσα. 
ὃ ΗἰἃΒ βουυδηΐβ᾽ ; ΟΥ. καὶ τοῖς θεράπουσιν. 


88 ΒΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΙ͂Χ. 6-12 


06 βῬὰτ τοῦτ" οὐοεῖη κ4πὲ τι 
οὐοδεῖζ' δὼ ΟΥῊΡπ πὰς οὐεῖ 
Βερδ᾿ ἀπὲ τπσοοι " χε πὰς ετε 
τ ἐ εἴδεὲ χὲ πχοεις τοῦ πὲ 

7 πετπποῦστεῦ" δύὼ διτετππὼρ 
τὰ φραΐ ἐ πεὶ «9.5.5. δθὼ δι΄ εἴ εἐ δολ 
πσιὶ εηῶμπ προ τὸ Ἣ εἐεεῤῶνπ δσὼ 
οὐδ “»" τ γενολαρονῶ ε ε αεήμηε 


ἘῸ]. 410 μιοεσιέν τ ταλπιστστοσο αἴ πδλῦ πὰς 
ΠΙΤΣ πδῖηε ἂς Φυλη ἂς σεδηδοςη " ἂῦ 

ὦ [ἐτὶετῖτ ε φᾶρερ ε εἶρε πὶ πιὰ 
“Ἢ τηῆροῦ τὶ τεῖ ΔΊΙΔΘΗΒΗ κε πίδς 
ἐτίετ τ ε εἴαεὲ ε περύησε τηρίοσυ, 

10 εἰτετιη]πδιδσ " ΤΩ ΤῚΣ ΤΗΡΤῚΙ 
ἘΔΡῚ θὲ Ῥῷδτ τηοῦτῆ «Ὁ ποοῦ 
4π|εὲ κεῖτο ε ὑολ 4 πχοεῖς πετι 
ποῦστε" πλρὼπ τ πετιθυ λη 
εἴτ πεττο Ἀλοει. «εἴτ πετπηρι 
τίεις " δίσω πετπσρδεεεεδλτεῦς 
τ ρεζζεδω" πρώδεε πιεὲς ἴττεὲ πις 

11 Ῥδηδ." πετριοεες δσὼ πετὶϊ 
᾿ῆἢἣϑὲ δσὼ πεπροοηλστος 
ἐτ οἵτ τότε πτετπαρεες 
ολη απ πετπρεισλιθο 

12 Δ πετπρειεεερφεοοῦ" ε τρὲ πὶ 
““οοί!ε οἵ ΤΑΊΙΔΘΗΝ Ἦ ὅὸ πσὸ 
εἰς πέμποστε ἁσὼ οΟἵτ πεῖ 
διδοῦσα πδΐ ἐτ ἐρὲ πχοεις 


Φ 


1 σίκερα Ξε ἽΞ.), 5 Νὸ ϑαᾳυϊνγαϊθηὺ ἴον ἐγώ. 


5. τῷ Γαδδεὶ. .Αἢ ὑπυϑ8)] ἔογη οὗ ἐμ Ρ] υγᾺ]. 
ὅ οἱ γραμματοεισαγωγεῖς. 


18 


14 


1 


16 


17 


18 


19 σὰ τπερ τὶ οὐ ΟΆΗ «οἷν οσοπαεῖ" 


ΠΑ βοιηθυσηδὺ ἱποχδοῦ γθηάθυϊηρ οὗ μή τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν ῥίζα 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΙ͂Χ. 12-19 


πεβοστε πδοοοῖττοῦυ τἴὰν 

Δλῃ ἀσποοῦ Ὲ πὰς εἰ εέτᾶθ οι 

ε ρῬὰτη πὶ οὐλδος πὶ δσὼ ἵπτεςὶ 
ὑπώπε παρἢ τ ποστε εὯ πες 
Δτὸν ΕἾΤ διίἼκοος πΔῈ " ἀύῶω. τ 

Θὲ ἐπτ ΔΊΙΩΡΗ τ πεπεῖοτε δὸ 
φῬαρδες «4:ε ἴσδη οὐ ἵδμωδ᾽ ἂσ 
ω διοΗἢ᾿ πεΐπδοφεῖε δὶ ΠΗΤῚ 
αἰλύδτ᾽ τηοῦστι τὶ τεῖ ΔΊΔΘΗ 

ΒΗ τᾶς πεὶ δυδοσῖ " ΔΑΔὰ τς 
Ὅσεε7 «- πεΐ “98. υταδφοη τί π| 
ἱκεποοῦ 4οπὲ «“.τὸοὶ ε ὑολ ὅξ πχο 
ἱεῖς πεττποστε ἁσὼ οεἐππεῖσοσε 
ἐτε. ττοὲ τ πεΐ “τὰ ἅν υαϑοοητῖι κἐὉ 
ποοῦ " Ξε πτῶτῖ τετποοοῦσι 

τϑ}Ὺ} . επτὰποσὼρ οἵὐ πίπδο ΒΗ 
446" ἀσὼ ἴτε εππτ ἀρομοινς ἐοὴ Γ 
“ι΄ι'ἡὐτὲ τὸ πρεϑπος77,," 
ΤΎΠΟΥ" ἐὰ τετπιδσ πὶ πεσόο]τε 
τὰς πεσευδλώλοι οὐτπε ττὰς οὐ] 
πε δὼ οὐρὰτ᾽ «τ οὐ που] 
ποῦ τ τποοπ᾿ πτδσ " ““ητί: οἷσιτ Ῥὼ 
“96 ἸπΟΗΤτ᾿ ΤΗοστῖ " Η εἶριοες Η] οὐ 
πὰτριὰ " Η οὐφυλη ἐδ πίρ Ητὶ Ἀδὰ 
δῦ ῬΔΉΤΟ ε ὑολ᾽ κε πχοεῖς πὲτπ 
ποστε ε ῥωπ᾽ ε τυπεῖθε αὐ πποστε 
τ ποέϑιος «90 οὔὐὰ Ἀδὰ τ ΟΗτ᾽ 
τηοστῖς ἐὐπόνπε πε εὐξοσῶ 


δσὼ εἐἰσδτοώτας εἐππιπδκε εἰ 
τὸ δου δὼ πὲγὶ τὰ οσεοειτ᾽ 


ἄνω φύουσα ἐν χολῇ καὶ πικρίᾳ. 


Ν 


89 


ἘῸΟῚ. 42 ὰ 
ἱῬπΡ] 


90 ΕΠΤΕΒΟΝΟΜῪ ΧΧΙΧ, 19--24 


ἐπ κὼ ἄξεοος φὰς πειοητ᾽ σε ἐρὲ 
οστῦδο ττῶπε παΐ κε εἴπδισδο 
οὔμε φὰς πούσωϊ! ἂς πὰ φητ᾿ χε 
πε πρειΡῬποῦε τὰϑπο ναφοοδο ἢ 
20 τς πὰτ ποῦς τὲ τὰς πιοῦτε 
Ῥ ΗΔ ε πῶ πλοῦ ε δολ- δλλὸ τε πε 
φοοῦ ετ ἀξενδσ ΤΟΡΓῊ κε πκχοεις 
πδοῖοσο τς πειπὼςρ φὰς πρώϑϑε 
Εἰ ἀπειδσ " δσὼ ἴτε εἶ ε ορδαΐ ε χω 
πσι πόρου τηροῦ τὸ τέδλιδ 
ΘΗΒΗ πὲτ ἐῆρ οἷς πχώωεθε 
4 πεὶ ἴοφεος ἁσὼ παοεῖς πὰ] 
ἱΠωτε ἐ ὑολ κς πεῖρδιυ οδίτῖς πε]" 
ἘΠῚ. 420 21 ἃσὼ πᾷαοεῖς ὩπλπωΡ Σ ε ὑοὰ τ οεὰὶ 
[ῬπῸ] πεθδου ὅστε πίσηρε τηροῦ κε 
πίη - πατὰ ποδοοῦ τηροῦ ἴτ 
ΤΕ ΔΙΑ ΘΗΊΒΗ τὸ πτὲτ τη δᾷς πκὼ 
22 ἰωφες 4«- πεῖ τρϑεος " δὼ ἐςέχο 
ίος πὶ τέπεπεῖδ τ πετηρε πεῖ 
7995 εὕὑτἴεέωτὰ δσὼ πες 
[.:0 πρῶ πδεῖ ε ολ οὐ οσπδὰρ εξ 
σου, - ἀθὼ εἐσεέπδσ ε ΠΕΠΆΗΓΗ 
4 πῆδῷ' Ετ ἀτοοδλὺ ἀσὼ πεωπε 
ἐπί τὰ} πποεῖς τπποοσοὲ ε ορδΐ 
23 ἴε κωξ οσϑῆν «εἴτ οσοφεόν ἐτ ροη᾿ Ὁ 
πίπδ 7] ΤΗΡΕΙ͂ ἐτ ἀξεελσ πέσοι Ὧν 
δὲ ππε Ἄδδσ τὸ οσοτοῦυετ᾽ ξοσὼ 
οφραΐ πὶ φητῆ ποὲ εἐπταῦσταπο τ οο 
Δοδεδ 4 πΟοΟΡΡδ ᾿ ἁσὼ δδ βεδ. 
«“εἰὐ εεδωειιπ δ ποῖ ἐὐτὰ ποεῖς 
24 τὰβοου οἷϊ οὐσωμτ᾽ «εἰ ΟὐΟΡΓΗ 
ἁσὼ εἐεπδίκοος πσιτ ποέϑπος ΤΗ 


ΝΥΝ , ΓΟ, 2 Ν , 8. ὦ 8 ’ 
ἐκ πάντων υἱῶν. τὰς νόσους αὐτῆς. Σεβωείμ. 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΎΥ ΧΧΙΧ, 24--ΧΧΧ, 2 91 


20 


27 


28 


29 


ΟσΒδρ. 
ΧΧΧ.ῚΙ 


Ῥοῦυ τε πὰρ σὲ ε οὖε οὐ ἃ πχοειῖς 

εἶρε οε πδαΐ ας πεΐ πὰρ." οὐ πε πεῖ 

ποσὶ τ ΘσΏΝΤ «τ΄ τεῖ Τρ " ἀσὼ ἐπε 

Σοος σὲ ε ὑοὰ σὲ δύβπὼ πἊοωοῦ 

τ ΤΑΊΔΘΗΒΗ τὸ πκοεῖς πέσποστε 

πποῦτε τὸ πεσεέῖοτε πὰ ἅτ δι Αφ 

τοῦ πατοοδλδ' πὶ τέρὲ εττοῦ ε ὑοᾺ 

οἵ πῆὰρ ἴἴὸἡἮ πῆδεε " δύὼ δυδωπ᾽ ἃ 

{ππειπεὲ τ οεις μὲσ ποῦτε δσοσϊθτ 

πῶσ ποῖ ἐτὲ ἐποεσοοσι ἀϑοοοοῦ δῖ 

οὐδὲ πὲ ἕτοίθποσ πὰῦ" ἁσὼ παοῖς! 

ΔΘ οὐ ΟσΟΡΤῊ ε πῆδῷ ετ ἀϑοοδλὺ 

ε τρὲ {εῖτε ε ορδαῖ ε χων" πᾶτὰ ποδ 

ἰφου τηρου ἐτ εἐηῷ ος πξωώωδεεε 

[π|τίε πεῖ] ποοοος " ἀσὼ παοεῖς δ {πτὸῦ 

[ε δολ)] φὰς πεέσηπδρ' οἵτ ουσσωμτ τς 

οσοΡτη ἁσὼ οἵή οὐποσ ἐεεδτε ἘοΙ. 48 
σπδτ᾿ δίμιοπου ε οραῖ ε πὲ πὰρ πὲ ῬΡᾺ 
ετ οὔὐο 4τεεος τεῖοσ : [τὲτ᾿ ΘΟ ]π 
ἐὐσηπ᾿ ε πχοεῖς πεπτοσίτε πὲτ Οὐ] 

[πὸ δὲ εὐσηπ᾿ ε βφωϊτη) 
ὅηἣθὲ ἴτ τ|δ. ἐπεοῦ Ὁ 777 
πππδκε τηροῦν 4 πεῖ ἰποοφος)" [Δισ] 
ω εἐσισαπεῖ ε οραΐ ε ΟΕ] } 
ε τηροῦν ὅς πεσεεοῦ" 7 
τ πὲ πτ δἴτδδσ οὐ ΟΝ πτοα ΟΕ ΠΡ, 
πδδσ φὰς πεηοητ᾽᾿ οἵτ ποίεθηοο) 
τηροῦ " ετ ερὲ πχοειῖς ἰδ ΠΟ ΧΗ] 

ε ολ πὸ ὴ οητοῦ " δθὼ ἐβέβοτῆ ε 
παρεὶς πέβποῦστε πὰ οσωταὰς τί 

ἐὰ περροου " πᾶτὸ {δ ΄σὲ πῶς 
εἴ οὼν ἀφεεοοῦυ ε τοοτῆ ἴ πὸ 


1. ἘῸΣ πκοεῖς, 


ἘΛῚ. 480 
[ῬΗΕ) 


92 


δι 


ΘΕ ΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΧ, 2-9 


οὐ οἵτ πεβοητ᾽ τηρῖῖ δὼ οἵἵ 

τε ΧΗ τηρὸ " δὼ πδοεις 

ἀπδπὼ ε οὰ πδη᾿ πὶ περποῦε" 

πῖγτα πδιθ’ ΔσῺὼ Οἱ πδοοοῦο κ᾽ 

εἐ φοῦν ε δολ᾽ οἱ τὶ ἀξμαμον τηροῦυ 
πὰ πτὰ πχοεὶς χοορεη᾿ ε ὑοὰ πὶ 
φητοῦ " ἁσὼ εἴπσῶπε ἐρὲ πεβπὼ 

ὠφε ε δολ τυοοπ’ σπὶ πὼς ἴτ τπε 

ἴδ. πως ἴὰ τπεὲ’ πδοοοσο π᾿ ε φουι 
ε ὑοὰ οὗ πεεὰὶ ετ ἀβξεοδσ " σι πχοεις 
πεβποστε" πκιΤΗ ε φοῦὰ ε ππὰρ 
πσι πκοεῖὶς πεβοστε πδΐ εἰὐτδῦ' 
ἩΔΗροόποσει ἀφοῦ τσι πέβειοτε" 

πὸ πληροιοεοι ἀφο ἀσὼ «πδεῖ 
Ῥὲ πδη᾽ ἂς ππὲὶτ παπποῦ 777 
τοῖσοι᾽ ἐφοσὲ πεπεῖοτε " δσὼ [επ} 
ποιτῶδε ΠΕΡΟῊΤ δσὼ ΠΟΗΪΤ ἴτ πε] 
ἐπεραδὰ ε τρεμπΐσεερε πχοί εἰς] 
πεπποῦστε" ε δολ᾽ φὰς πεμίθ τ ΤῊ] 

ΡῈ ἂς τί ἐμ Ὑ ἿΧῊ τὴρς Σὲ [πὰς] 
πλῷ πτοη᾿ «εἰ πεποόπέραιδ " δσὼ 
πχοεῖς πεῆποστε ποῦ τσ πεΐ 

σὰ οὐ] ἐστ πεμσύχεοῦ δσὼ ἐπὶ 

ἵπετ αεἴσοτε ἀβοοομ᾿ πὰ πταῦσλιῶπε 
ἰαβεῖοι " σὼ ΜῸῚ πλβότῆ πὰ στὰς 

[ἰεὲ περφοουῦυ) ας πχοειῖς πεπ 
ἰ 
ἱ 
ικ: 


ποστὲ ε εἶρε)] τὶ πειζεπτολη ποΐ ἃ 
πο εἰ οὼνπ ἀφοοοοῦ ε ΤΟΟΤΗ 
μεβηα γρέν δσὼ πποεῖς πεέμποστε 
᾿εορ᾽ ἐροπ᾽ ἐδεδλτεῖ" οἵ περ 
ὑπουῦε τηροῦ ἴτ περ στα ἁσὼ 
ἰφῖτ παῖπο πὶ ΘητΗ " ἁσὼ οἵ τ 


ψΨ 


1 καὶ εὐλογήσει σε Κύριος ὃ Θεός. 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΣ, 9-1 99 


[πε Ἤδη ἂς πέπῆδο ἁσὼ οἵἵ 
ἂς “ἰοε τὸ πεμτύποοσε" χε ἐ{πτὰ 
ἡτοῦ πσι πχοεῖς πέμπποῦτε 
ἐ τρεζεσῷρδμπε ε ορδΐ ε χωῶβ 
ἐ φεπδῦδϑθοι πᾶτὰ θὲ τ δι 1ἐσ 
10 ὥφαπε ἐκὶτ πέβειοτε " ἐβίθδ 
εὠταὰς τόὰ περροοῦ «ες πκχοεὶς 
πεέπποστε ε φᾶρερ δύω ε εἶρε 
τ πεεστόλη «τὺ πεῖγλτηδιὼ 
“τὰ} ποΐ ἐτ τῷ οἂν πχώώωδϑεε «Ὁ 
πεῖ ποοος " εαὕδιι ποτη᾿ ε 
πχοεῖς πεβποστε ε ολ οἷς 
ΠΕΡΟΘΗΤ ΤΗΡΕΙ͂ 4“: τε ΧῊ 
11 τῆρὸ" σε τεῖ ἐπτολη τοῦ διοῖ 
ε ἔοὼπν ἄξεεος εἐ τοῦτ βδεποοῦ᾽ 
το ρα ὅπ ε κωπ᾿ οὐδὲ πεοῦσηῆονυ 
12 ἃ ἀξοοοηἦ ἡ ε τρὲ ἥχοος χε πιεὲ ἴὶ 
ΦΗΤΙ πὲ ἐτ παδωπ᾿ ε ορδΐ ἐ τπὲ- 
τ τῇ πὶ πτποωτας ε ΤΟΙ τὶ 
1 ἱτπτὸ δ 1 5 οὐδὲ πὲ ἃ οἵτ ΔΡΗΤτΕ δι 
[πὰ ϑδλδεοδ ἐ τρὲε ἥἄκοος σὲ πιες 
τ φητῖς πὲ ἐτ ΠΣΊΙΟΟΡ κ᾽ ΠΙΉΡΟ 
ἵπ ϑδαϊλδεοδ " πεγχιτῖ πδιῦ ΕΠ} Τρε 
14 ἱπεωτας ε Ῥοῖ πτίεῖρε] - δ λα πιρδχε 
φημ ε φοῦν ἐ Ῥομ᾽ ἐφέδτε οἷτ τὲρ ἘΠ]. 44 
[τὰ προ δσὼ φὰς πεηρητ ἰδσὼ οἵ Ῥπςε, 
1 ἱπεϊησταξ ε τρεὲ πδὰτ᾽ [εις ΔΙΟΗ] 
ἰδ ππ ἀσποοῦυ ἀεπε φ.τὸ ἐ ὑοὰ «εεεον 
ἀὐπ 4“ περίοῦσ δὼ ΠΕῚ τὰ] 


᾿ ΤῊ 6 Οορέϊο μδϑ5 πὸ ϑαυϊναϊϑηῦ ἔου καὶ τὰς κρίσεις. 

“ΤῊ Οορίϊο μδ5 πὸ ϑαυϊγαθηῦ ἴον οὐκ ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω ἐστίν, 
Δηα τϑδᾶβ, "αὐ 15 ποῦ [50] μθᾶυυ 8ἃ5 ὑμ66, πϑιξηϑι 5 1ὲ [580] ἔδυ 
ἔγουλ ἔμθθ, ἕο τδκθ ἴπθ6 βᾶν, ὝὟηῃο οὗ τ5 5881} ρὸ [ἷηΐο 
Ὠθᾶύθη Ὁ ἄο. ᾿ ποιήσομεν. 


94 ΘΕ ΤΕΝΟΝΟΜΥ ΧΧΧ. 16-20 


10. ποῦ" 4“. ππεθοοῦ - εἶρε “Ξε ε8] 
διττὰς ποὸ πεπτ ΟΔΗ]} 7777 
πκχοεῖς πεέβποῦστε" πὸἵ ΔΙΟΒ] 

ἐ ρων ἀφοεοοῦυ ε τοῦτ ἀεπο] 

οὐ ε “ερὲ πχοεῖς πεβίποῦστεὶ 

ἐ φοοῖ!ε οἱ πειοτοοσε [τηρου] 

Δσὼ εἐ φᾶρεῷ ε πειζδιβδιώφεο, ἰδ] 
περ ὰπ τετππδιπο ἸτΤ ΤῊ 

δαδῖ. δὼ πδοαοῦσ ε ῬοΝ πσι 
πποεῖς πέμποῦτε ρας πῆὰρ ΤῊ 

ΡῈ ποῖ ἐτ ππδδωμ ε φοῦσι ε Ῥοςῖ 

17 ε πληροποδει ἀεεεοο " ἐρὲ τ δῖ 
ΠεέμοΗτ᾽ δὲ τὸς ε τὰς εωτὰς δλλδ 
πιτ πλδιδ ὃ ππὶ σώτῃτ᾽ τὸ Θεῖ 
Βεσ ποῦστε δσὼ πὸ τὐκεῖθεὲ πὰ] " 

18 ἴτδειο ϑεεομ᾿ τς ποοῦ χε οἷϊ οἷσ᾽ 
τὰβο ππδτὰπο δὼ ἴὸ τετῖϊ τας 
Ῥόσο π φοοῦυ οΥὐχῖϊ πῆδρ πδὶ εἴτ] ε 
ῬΡὲ πχοεῖς πεβποστε πδιτ ΙΔ ΕΠ) 

ΔΗ“ παΐ ετετπδσιοορ κἀς πὶ 
ορδδπης ε ὅωπ ε φοῦι ε φῬοι" 

19. ε πληροποδει «πειθοῖ ἢ Ὁ αεἴτρε 
ΜΗΤ᾿ ἂς ποοῦ ἴ τπε «εἶ πῆὰρ 
πων «οἷ πεεόν δἴτδδσ οὐ [9 Η} τς 
«τωτῖϊ πεεοαφόνσ «εἶτ ποδοοίσ ςο] 
τπ᾿ δὲ πδη᾿ ἂς πωπῷ ““ε ἐπείωμπο) 

20 ΤΟΝ «αφὖὶ πεβόπερϑεδ “ ε δε ε] 
πχοεῖς πεβποῦτε ε σὠτίαε εἾ 
πειοφοοίσ)] [ἐπ]εσο λεκπ. π|τοςῇ 

ἘΠῚ. 44 χε παΐ πε πωπῷ δὼ ταῖπη τ πεῆθοὸ 
ΡπτΙ οὐ ε τρῷε πωπδὰρ οὐχ ππὰρ πδΐ εἰ 
[τὰ παοϊεῖς ὠρη᾿ ε τύπητε δῦρδ 


1 Ομ οἱ ἔνγο 1οὐΐθυβ υγϑδμέΐηρ. ἣ καὶ τὰς κρίσεις. ὃὅ πλανηθείς. 


ΡΙΑΤΕ Π1Ι 


δ να αε α γ' κα “5 τ Ὁ ΝΜ Ἀτασν 78}:.." 
Ἵ ὙΨΑΥ τ ΡΑ Υτε ν᾿ νὴ τ' Ἕ 
, κε Χε ὁ νύ Ἀξε' “εοσς Ἶ 
ἘΝ τε συγ κίν 
ἐγ ἫἋ 8) ὃ ΘΙ Μὰ ἘΈφι, 
μον ΡΘ σ στους, 


Ψ 


Ξ ΠΈΣΕ ἰϑω 
Ατ ὧν ἐπτοτ: ΗΓ τ κἀξ συν. 
ταν Αι ἘΓΣΕΑτΟ ἐν ΣῊ ΤΟΥ Ὁ 
Ἄστῷ ΑἘ αν να κονηὶ ΟΣ ὯῺΡ 
απ κοτε μον ταν καὶὸ το ππιχ Ὁ τε το 
Ἐπ ταῦ στὰς τὰ κκ τόετ τ γε ςνστ' “ἘΣ 
Ὧν ἘΑΈΞΕΜΕΙ σι κ κῇ ν᾽ ΕΝ τ 
ΝΣ "τ χιἈτι Ἀλέξ οὐ τὸ τὴ ὙΝ 21 ΓΝ 
πν ἙΟὟ τὰ Ἀλρ τ ΠΣ πλρὴ 
“4 τλλλο. Μούδ κε Μεγ ὦ Ὑκο Φ170. 
ΤΑττο πμλαακαν.: ΜΝ Ἐπ ἘΣ Ὑι ΒΞ 
Ἂν ΑΔ σον τε κίε ες Ἀθι' τυρησ.:. 5.1“ 
Ρ' ΠΤ χοθρις Τα Ἐπι ΟΥ̓ Ἀτλ)ντ Ὁ ..ὅ 
“οὐ τι ε ἐτὶ ἴ ᾿ἈΚΊ Οὐ γπ, ἢ 
ΟΡ »δοτὰ ποέκοακεξυψη γος 
ὩΡΆ ΤΟΥ ιΎα Νέδευγε, 
ὌΡΗ ἢ πτόυνγ με εἰ ἐφ Ἔρεε τοσοῦ 
τῳ» τα τέ χε "ΑΓ τλιΣ " 
στε 16 τὖν μεεὶ ἐν ςλφῷ, 
ΙΓ ΔῚ ΟῚ τειυνεέ χες υτς Ἐν 
κε ΟἸΜΗ ἔνάνςο ἙΡΙ ἃ ΞΜ 
ἷ χοδιοσιοαι γ Ἰ1όες αν τ 
εγ9 ἰληρίς μϑ δὲ τι" 


.- 


ὁ ἐμαπξ 
: 


ΜΒ. Οπιενται, 7604, οι, 44 α (ΠΕυτεποόνονυ χχχ. 14-20) 


“ 


1 


Ἰησοῦν. 


ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΧ, 20--ΧΧΧΙ. 7 9ὅ 


ἴφδδαν “εἴτ ἴσδδη αἴτ ἴδπωδ" ε τίδ δ 
τ πεπεῖοτε «τὠδεοης δὲ δι κωπ᾽ ε ἰδολι᾽ 
[τ πεῖ τ ξεὶ τηροῦ εἴταῦσο ἀτεο 
ίοσ τὶ πε ηρε τηροῦ Ἂς πισρδηΗΝ 
ἰασὼ π]εχδ! πῶσ χὰ τ οὐ τὲ Σὼ 
ἰοστ)] τὶ ροοῖπε δου 4 ποοῦ " 
ἱασὼ κεπ δι σαεσοοο δὰ σὲ ε ὅωπ ἐροῦσι 
ίοσδς εἰ εἴ ε ὑοσλ πχοεῖς δὲ δῖσο 
ος παῖ χὲ πᾷ πδισιοορ᾽ ἅν τς πιορ 
ἌλπΗς " πκχοεῖς πέμποστε πέτεθο 
οἴμε δὲ ΘΗ ἀξεϑομ τοῦ] πὲ ἐτ τἴδ 
ὠτε ε ὁοὰ τὶ πεΐ φέϑπος οι Οη στεεοῖ 
Μ|Ὶ τρε π᾿ ληροποδει ἀϑρόσοοῦ " 
σὼ ἵησουσς πὲτ “«οοί!ε οὲ ἡ κε 
ατοοῦυ πᾶτὰ θὲ ἐπτὰ πχοεῖς {πὸ 
χε" δσὼ παρεὶς εἰπιδεῖρε πάν πὰ 
τὰ Θὲ εἐττ δίτδδς ΠΟΗΩΣ «φ{ τὶ 
προ εὐάὺ τὰ δεεορρδῖος πὲτ τ00 

᾽ οι πέθρο ὅξ πιορδλδπης πὶ 
πεσπὰρ βδατὰ θὲ τ δι [!οτοῦ 
ἐ δολ- δύὼ πχοεῖς διίΉτδδσ ἐ ορδῖΐ 
ἐτετηοῦτι " δὼ ἐτέτῃ ε εἴ 
Ῥὲ παϑ' πᾶτὰ θὲ ἐπτ δἵρωνμ ἐτὲ 
ἱτη]οσ τι " σαεσοςκε᾽ πὸ τὰχρο- 
ἱεπὴΡ φοτὲ οὔτέ δὲπ}ῇ τ! λδρο΄.... 
ΠΡ {ΠΤΟΡΤΡ οὰ τέύθη σὲ πχο, 
ίεῖς πεβποστε πὲ ἅτ πε Η ΤῊ 
τοῦ πὲ ετ πδοφοοί!ε οἱ Οἡ ἀφεεοι, 
ἅτε Γπδοδο ἢ ε ὁοἋ ἀτοεοῖ 
ΠΥ ΡΥ “ΟἿ δσὼ (ἢ) 
᾽»»Ω»»»»ν» ἰε] ΠΥ 


ἘΠ Ὸ πλ1 ἀππὲ φετοὸ ε [ὑοὰ τε πις 'ΡῬΠΗ) 


οὔτε μή σε ἀνῇ οὔτε μή σε ἐνκαταλίπῃ᾽ καὶ ἐκάλεσεν Μωυσῆς 


96 ΘΕ ΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΧΙ. 7.18 


ῬΔΗΛῚ ΤΗΡΕΙ͂ κε σδεσο κε δσὼ) πα τί ΡΟῚ 
ἱἀτΊο εὐ τ ἘΔΡ πὲτ πἱ δϑοίσοισε 

ἶφι ΦΗ] ἃς πεῖ Ἄδος εἴἾ77ὔ7,7ε ππίδο᾽ 
ἐπστὰ πποέῖς ΡΙΕ ε τΊδηη τῆ 

τ πεπειτεῖοτε εἰ ταδ πδ΄ 
του πὲ Εἰ ΠΑ ΠΟΙ ε οἵου, 

8 πληροπονετα " δὼ π|κοεις]) 
πεπιῖοστε πὲτ φνοοίε πεέφ 9 ΔῈ] 
πλοῦ δὰ ε δοιὰ 777 οσἹ 
δὲ ποπδβδδηἦ δὰ πππὲ ἐπε] 

9 ἤὕφοτε οὔδε δ:ὲπῇ (πλδο " “"ω] 
ὅσης δὲ δίερδῖ ὅπ τασοχκε πὶ πεῦ 
ποφοος εὐκωω κε Γ᾿ δα] 

ΔῈ πὸ πουμηῦὺ παρε πὶ λεσεὴ 
πέτα τὶ τστῦωτος ΠΤ ΤΑΙΔΘΗΒΗ] 
ἂς πχοεῖς ἀσὼ πείσολλο ἢ 

1:0 τ πθηρε ἂς πιορδ ηλ" δσὼ «αϑὼ; 

δ ης ὍΡΩΝ ε ἀρ πθοίότοι Μ“Ὲ 


[Βϑυ υᾺ] 1165 τυδη ίηρ] 


ΕῸ]. 45ὺ 12 πεσίθηίρε «“ ππροςηλσυτοςὶ 
(ΡΗΘ]) ετ οἵ πετὰ πολις 722222,23 
εὠτας π(}}7 εὖ]ο ἐρῷῸ φοτε δείτεῦ 4: 
ππαοεῖς [πετποστε " ἁσὼ ͵ 
σωτὰβ ε [εἴρε] τ πιθσδύκε τῆὶ ἴρου: 45. 
13 ἱπ|δῖ ποίϑοος]" ἁσὼ πεσίπηρεῖ 
77939εὲ: ἐροσὰ δὰ ἐεπδοωταςξ 
Ὑ εὺδ εἐ Ρ φοτὲ φητῆ ἂς πχοεις 
ἱπεττήπουτε τ περοοῦ τηροῦν 
7723: λδσ' ἐσοπδὰρ οὐχ πῆὰρ 
777)709τ ετετδσιοοῦρ ἀξ πὶ 
ῥειαρεσαιβν ε ωπ ἐ φοῦὰπὶ ε Ῥος ε 


ΒΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΧΙ, 14-19 97 


14 [πα Δηρομοοδον ἀθετεῖ " δύ πὲ 

' ἀνδ. πποεις αὖ “«τοὔτης χε εἰς ΟΝ 
955. ε φοῦσὰ στ πέρὸ 

'πδεόν Ἄὁνοστε ε ἵησουσς 


ἜΒΗΠΗ 4 πεεῖῖτρε δὼ 
τοοτῖ ἀσὼ διδωπ 


[ωϑυδνάνα «αεἶτ ἵησοσς εἰ ε ς 


1 7;;..9:: σώ (Ὁ ͵ 
πω ἔμὼν συϑηξίηρ]} 
ἐπληροποσει ἀπετοῖῖ " δύὼ ςεπδ ἘῸ]. 46 α 
ἡδιδι τ᾿ ποωοῦ πεεχκώωφρε ε ὃολ [ΡᾺ] 


τ τὰ ΔΙΔΘΗΒΗ ταὶ ἐππτ δίσφειττε 

17 παφεοκὺ - ἀσὼ ἔπδποῦσε ε ροοῦ 
οἵ οὐδώ τ οἷς περοοῦ ετ κε 
«“τὰσ πτδβδὰσ ποωειῖ δσὼ πτδθτε 
πᾶρο ε ὑοὰ ἀξεεοοῦυ πεοείθὼπε τ 
ἐσουσωκε" ποωοῦσ ἀσὼ πδῖσε πὶ 
αοποῖς ετ πατᾶροοῦυ “τ πεϑλι 
ἅργεις " δὼ εεπδίκοος οἷς πεέροοῦ 
ἐτ ἀξειδὺ ε τῦε χε ἃξ πχζοεῖς πὰ ποῦ 
τὲ αφοοδ δῖ ἃ πεὶ οἵἷςὲ τὰροεῖξ 

18 ἁποη᾿ δὲ οἵ οσητο ἔπδητε πὰ 
φο ε ῥολ᾽ πεειοοῦ οἷς περοοῦ ἐτ κε 
««ἄὺ ε τὸς ππδσιδῦ τηροῦ επτδσ' 
δδσ Ξὰ δσπτόου ε Ῥᾶτοῦυ αὶ οὲὰπ 

19 [πῖοστε πὶ ὐπεετο τέποῦσ σε {|τε] 
τποοδΐ πὶ πιδκε τὸ τεῖ ΔΗ ἴτε 
τπτεοδῦς πὶ ττρὲ ἀξ πιςρδ: ΗΔ] 
δσὼ πτετῖτδδις ἐτε[ Τττ ΠΡΟ] 
““ε πὰς ἐρε τεῖ ὡδλη ἀπε] 

1 ἘῸΣ ποωῦ, “ ἘῸν τἄροῦ. 3. τὰς κακίας. 
ο 


ἘΠΡῚ΄. 46" 
ἱῬλδ) 


98 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


20 


ὈΒΌΟΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΧΙ, 19--26 


ἐσεεταεῖτρε οἷἵὐ πίσηρε [45] 
ΠΙΟΡΔΗᾺ “ ἀπδκιτοῦ πΔΡ ε ἰφοσῦι] 
[εἰπθδο ετ πδιοσο ποῖ εμτ δι] 
[ωφῬ]π᾿ ε τύπητεί πὶ πεσειοίτε) 

[πδὶρ εὐὔπσοσε ε ρωτε εὐζετω) 

δσὼ ςεπδοσω κε" ποε ἐοο () 
79ονο πεεβτοοῦ γ,,» 
ἴοστε πιθεεεεο ποειυ πα με 
[πς εξ οὐσὲ πὶ ποεϊκωωρφε ε βο] 
τὸ ΔΙΔΘΗΒΗ 7 
ε Ῥοοῦ πεέμος πεσωδαι σὰν δι οἵ 
ΤΑΠΡΟ ὅξ πεσέπερεεδ. δπομ᾿ πὰρ τα 
σοοῦὰ πὶ πεσποόοπηριδ πτὲτ οὐ ε[ἢ] 

ῬῈὲ ἀτειοοῦυ τεποοῦ ἐειπο τ πιτοί δ] 

ε φοῦι ε πῆδο᾽ ετ πδιιοσο πδΐ ἐπ 
τ δίων ε τύπητε τὸἫ πεσειοτε" 
δόσερδι δὲ πσι «εὐδεοης πὸ τεῖ ὡλη 
Ἂς περοοῦ ἐτ ἀτεεδλὺ δθὼ δΔΙΤΟδ 

ὃε πσηρε κε πιςρδηλ᾽ ε Ῥὸς " εἐδίεῃ 
φὼπ ε τοοτέῇ πὶ ἵησουσς πΌΠΗΓΡΕ] 

τ πα εἴκὼ ἀπεοος κε τωπ᾽ π 
φΗτ᾿ πρὶ τὰχρο" πτοι᾿ ἴὸ ἘΔΡ πίε] 
παι πὶ ΠΗ͂ΡΕ ἀξ ΠιΟΡΔ ΗΔ ε [φοῦσπ) 
ε ππὰρ πδΐ επτὰ πχοεῖς ὠἰΡΗ] 

πῶσ ε τῦμητε δὼ πτοῖῦ πὲ πὶ 

[τ δι Π!Τωπεὲ πεέρεδλη. ἴτ τερε «“- 
[ωδεη]ς δὲ οσὼ οὐ εἰερ δῦ πὶ π [δι 5 Ὲ] 
[τη]ροῦ τὲ πεΐ ποεεοὸς 08. πευί ΣᾺ] 
[ἀξ π]δΐ ἐσκωωδες δφων εἶτο]) 
ἰοστοὺῖσ τὶ πλεσειτης πὸτ τ ὅ|1] 
[στϑωτος τ τοῖ ΔΙΔΘΉΒΗ κε πιο] 
[εἰς] εὔχσω ἀτεεος " χὰ σι κε πα] 


παι κ---... 


ΘΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΧΙ. 26-30 99 


[ω]ετε τε πεῖ ποαφοὸς ἵττετι 
77 πεὰ ἐπιρ᾽ πὸ τστόωτος τ τίη 
[δ͵θηπε ας πχοεῖς πετππουῦΐτε) 

[ὲ τὴρε εσωπε κὖ πετὰ εἐτ κε ετὰ5] 
27 [4Ὁ]οο τ εεῖττρε ε ῬοΟΗἾ “ χε ΔΗ[ΟΑ] 

Γζείροσις ἴτ τεπδοῖττιδίῃτ 55 Δ.Ὲ] 

[9] «εἶτ πεπίποτ τὲ περ βεδ μ[9] 

[ἐττῇ τΔΡ διπομ᾿ εἴοπδο᾽ ἴτας “9[Η] 

{τ|ῖ τε ποουῚ 772 τετῖτ τὶ ποσυίδε] 
ΠΉΡΕΕΒΕῚ 7995» ὅνὼ ὕδυσε 723 
77 ἰοὺ εἰτΤς}ὺσς|᾿ 
πδυτποῦσσίς - εἰωοϊσο σὲ ε φοῦσι ἘῸῚ. 47α 

ε Ῥὰτῆ πὸ [πολλο] αὶ τὶ [πε]τπσλη ! [ῬᾺΒ] 

ααὐτ πετππρεούστερος 3 αοἵτ πε 

τπηριτης 4“ πετποθρδ εν εο δ. 

τέσς πὸ φειζζεῤῶ ὃ. κε πὰς εἵἴπδιτδσο 

ἐ πεσδεδλόχε τ πεΐ τ πὲ τηροῦν 

δὼ τὰ «ἰἴτρὲ πάν πτπε 
29 «ααἷὐ πῆδοὸ" ἕεοοῦσι ἘΔΡ χὰ “πὶ 

ἐδ πὰ «α:όσ οἵ οὐδιιοεοτά τετῖι 

ποδιιδϑεεῖ σὼ τετππδὼ πὶ 

«ωτῖς ἴτ τέοτη εἐπτ δἴφωιν ἀτεοος 

ετετηοῦστι ἀσὼ πεῖ «εοϑπος πὰ 

ταρωτι οὐ δὴ τὸ περοου" ε τὸς 

“ε τετππδεῖρε τε πποπῆροι 

ἅεπε “«.τὸ ε ὑολ κε πχοεῖς ε ἔπου 

δὲ πδὺ οἷὐ πεούποσε ἴ πετῆστα" 
80 ἀϑὼ «τοὔετης διτασο ἐππδεδδκε 

πτεβ Ἰληστο. τὴρς τὸ πιοκε πὶ 

[ταῦ ὡλῆ τὰ πεόχκωΐπ" 


28 


᾿ φυλάρχους ὑμῶν. 
5 Βρδάϊηρ, ἢ Α Εἰ, καὶ τους πρεσβυτερος υμων. 


8. τοὺς τοεισαγωγεῖς. 4. ἀνομίᾳ ἀνομήσετε. 
μι μη 


ἘΠῚῚ. 470 
[ΡΔ6]) 


100 


Ομ 80. 


ΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΧΗ, 1-8 


τῶ η 


σωταξ τπὲ δὼ ἀπδίθδξε" αὐδιρὲ 


ΧΧΧΊΙ.Ὶ πηδο᾽ σωταν᾽ ἐπθοκε ἴὸ τὰ ΤΑΠΡΟ " 


2 


ΓΝ 


Όι 


«τορειίσωίστ ε ὑολ᾽ οτῖ τὸ πλορο 
οὐ ποὲ πὶ οὐροῦ 4“: πε δύω 4“: }8ε 
πὸ {πὸ πὲ εἴ ε ορδΐῖ ποὲ ἴ οὐειωτεἶ 
ποὲ ἴ οσδεοοῦυ ἐσ οὐ τη σ΄ δι] 

ω ἴθε τ οὐπι 2 ἐστ οσχορτος " 
“ε πρᾶμ ὅε πχοεῖς δἴτδσερυιμο" 

ἕὶ πὸ οσεπτηοσ κε πεέπποῦστε" πποῦ 
τε πειούηοσε φεέπεεεε πε’ δὼ 
περ ύποσε τηροῦ οεποδπν 
οὐποῦτε ἀπ πότος πε ἐεἢ ἴχκι πὶ 
σους τ οητῆ " οὐδίβδιος πὲ πχοεις 
δσὼ «Του διδ] δ᾽ ὁ μων μι ε πσηρε 
ἐπτ δυσίωρ ας. 0, 

τοεπεδ ἐτ σοοῦσ σὼ εἐτ δσοοεσεε" 
ποῖ πὰ ἐτετπποτοσειοοῦ Ἂς 
πκχοειῖς " τοῦ τε θὲ τ οὐλδος τὶ 
«οὐ. ετε ποσεδῦε δι πὲ ἂς πδΐ 
δ πε πεβειωτ᾽ ἐδ βδιδμἢ πδ ἢ 
δσὼ δ τδεκειομ᾿ δι οοτπ δΡι 
ποοεεσε τ περοοῦ ἂς πεῶιδ" 

το τημ᾿ επρπεπόοσε πὸ πω κ᾽ 

τ κῶδε" χε πεμειωτ᾽ ἀσὼ τ{π|8 
χὼ ε ροι᾽ ατὸ στ ε περ Ἄλλο 
ταροόούχοος πδηἦ πὸ τέρε πετ᾽ 
“οςε πεῖ τὸ φεθπος " ἴϑε εἰ 

τ δίσωωφε ε ὑοὰ πὶ πσηρε 


ΞΞ ετωόῦνσςε, 
ἼΛΚΘ ἃ νυὶπᾶ᾽ ; τ, ὡσεὶ νιφετὸς ἐπὶ χόρτον. 
οὐκ αὐτῷ τέκνα, μωμητά. 


4 Αβἱῃ Α ΚΕ εκτισεν σε. δ᾽ ξξ αἰῶνος. 


ΠΕΌΠΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΧΤΙΙ. 8-1ῦ 101 


τ διλδεεἾ- δταρο ε Ῥᾶτοῦυ τ πὶ 
τοῖῦ τ προέϑιος " πᾶιτὸ ΤΗΠΕ 
9 π πατ πελος κε πποῦτε" ἃ [πε:6] 
Ῥὶς τὲ πσοεῖς τπὼπὲ 4ε πειῖλδ 
ος ἴαπωδ' πτοῖῃ τ τεεπληρο 
10 ποϑεῖδ πὲ ΠισΡ ΗΝ " διτρωϊθε 
ε Ῥοιυ οἵ τερῆσος" οἵ οσεῖδε π 
πἄδοεδ" ΔΊΒωΤτΕε περοδ]} ΟἿ᾽ οὐ τὰ 
ε «εὖ “εοοῦ πὶ οΗτῖ " ἀσὼ διγζεῦω 
[πἸδα᾿ δαρδρερ᾽ ε ρου πὲ πὶ οσμεμε 
1: πῦδὰ" ποὲ τὸὶ ούδετος ΕἼ παι ποΡ 
ΠῚ ε ὑολ᾽ εχῖτ πσηρε" δὼ δεῖ 
δὼ οταῖ πεῖζοοὰς" Δαπωρ! ε ὑολ 
- πεατῦ δ Ποποῦ ε ῬΟΟ διττὰ 
12 Ἄοοῦυ ἐστ πεπδοῦ παρεὶς 
Ααδσδδ πὲ πἴτ δ θεέοοιε ἀφοεος" 
δύὼ πὰ δεξοίοι πο͵]στίε πἰ!άθοοο τ ἘῸΪ. 48α 
18 φτὸσ" δι Σ᾽ 73 [εἸ φρο ττ τοοεν᾽ἢ κε [ῬΔ ] 
πῆδο" δψτίρε σους (9) 7 τεππη εεδ. 
τ ποωϊπε" δτρε σοσωδκ᾽ πὸ οσεὐτῶ 
ε ὑοὰ οὐ οὐπετρὰ " ἁσὼ οὐπεὲρ 
14 ε δοὰλ οἵ οὐπετρὸὰ πἫ εἰὖτ᾽ " οὐέδει 
Ῥε τ εἐρε “εἶτ οσέρωτε ἴἴ εἐσροῦυ" 
οὐ πωτ᾿ ππερ εἴει ἡ «εἰ πόειλε - 
πηρε πάέεεδοε «ἰἰἴ πσῖε 4 
πωτ᾽ τς πηππε ἐς πεεοῦδ' δσὼ 
πηρπ᾿ πέσοι" ὅς πελοολε δεῖ 
15 σοοῦ" διοσωςκε, πσι ἴδπωδ᾽ δεςεῖ" 
δι τάεν δ πε α τ᾿ ὑηρ᾽ ε ὑολ᾽ πσι 
πέρέριτ δαμπια διιοτδεν δου 


᾿ δόκωτε πεαλιδα! (ἐκύκλωσεν αὐτὸν) 5Βῃου ἃ οοταθ Ῥϑἔοσθ ἄσὼ 


δαζοδω. 
2 “ΠῊ) 6 ὈΙδοκ οὗ ἔπ ουϑ᾽, 1.6. ρυρ!!. 5. ἀνεβίβασεν. 


ἘΛῚ. 48 ὃ 
[Ῥλε] 


102 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΧΙΠ. 156-23 


ωτξ ε ὃολ' δέπω πῥἫἧ εὠτ᾿ τε πποῦ 
τε εὐἰτ δι ΄τδαϑιοῖ δ σδ ε δολ 


16 ἀξ πποῦτε πειεωτηρ᾽ " δοτποσῖ" 


17 


18 


19 


20 


22 


28 


ποῖ ἐπὶ οεμαμπεεο" δύὼ δὶ 
[πἸἰωμτ᾽ πὶ ρὲ πεσῦοτε" ἃστὰ 
δε ϑύειὰ ε ορδαΐ πὶ ποδιδεοπιοι 
ας πίοῦστε ἅπ' τ οεπποστε εἰ 
ςεσοοσι ἀεοεοοῦυ ἅπ' οει ὕδρε 
ἐδύπερος διδεῖ" εἰ πεέσειοτε [ς0] 
οὔὐὐν ἀξεεοοῦυ ἅπ' πποῦτὲ δὲ 

εἐπτ Δ ΓΟ ΤῊ ΔΗ πο " 

δὼ ΔΗ Ῥπωδι κε πποῦτε ἐτ [ςΔᾺ] 
ΜΠ τεορεοπ᾽ " δπδῦσ πσὶ πποεῖς 
ΔπωΡ “ ΔΙσωμτ᾽ ε τε τορτὴῆ τ 
πεασηρε «εἰ πε θεερε" δ πο 

ος χε ἔπδητε πᾶροὸ ε δολ᾽ τε 440] 
οὐ ταιδειόόσ χε ὅσ πὲτ πίω) 
πε ὅξεεροοῦ οἵ Θδῆ " χε οὐτέμπεδ 
τε εἐσθο[ο42]|ε" φείπιση]ρε πὰ ἐκεῖ 
πδοτε πο τοῦ [πεετοῖοῦσ δυστπωρἢ 
ποῦ ἐσὶτ πετὲ τ φεπποῦστε δὰ 

πε δὼ ἁστσωμτ πὶ οἷ πὲ 
εὐδωλοι" δπομἢἦ ὦ ποῦ πὼρ 
πδσ ἐστὶ οσρέθπος ἅπ.᾽ τποξ 
ποσσὲ πᾶν ἐχῖτ οσρέθπος πὶ 
ΔΘΗΤ᾽. κε δυμπωρ τ᾽ ξέρο ε ὑολ 
ρας πὸ δσωμ τ᾽ ἀπδιρώπὸ πὸ. πὲ 
«Ητ᾿ ε δεεῖτεῦ τδουσὼ κ᾽ πολ 
πηδο᾽ αεἶτ πειπεππη κε " ἘΠῚ Δ 

χὸ ε δοὰ πὶ πεῖττε τ πτουειῆ" 
ἀπδεοωοσο ε φοῦῃ ε ροὸοῦ πὶ 
φεππέθοου" πτδοχποῦ οἱ 


1 Πγο Ἰοὐξοιβ ἀουρθέξα!. 5 ἕως ἄδου. 


24 


2ῦ 


20 


27 


28 


29 


80 


81 


ΒΕΠΤΕΚΒΟΝΟΜῪ ΧΧΧΙ͂Ι. 24-31 


τῶ πὸ ἕοτε" εσιπος κε οδ. πρὲ 
ὑωὼπ δὼ εὐὸ πορεὲ πὶ ποὰ 
Ἄδτε" ἐσ λῃ ἀεεοοοῦυ" Ππ|ςὰ]} 
πάρουν εἰἶἴττοῦυ κετοῦ ποῦοε 
πεθηριον ἔπδπδδσ ε οοῦὰ 

ε φῬοοῦ" πξ πσωμτ᾽ πὶ πτὲτ οὼ 
πὲ ουχῖς πηδϑ' οὔτ οὐοηςε 
πδδσ πα ΔΤ ρὲ οὐ ὑολ" δύὼ 
ούρφοτε ε ὑολ᾽ οἱ πευστδβειοι"" 
οσορασρε «εἰ οὐπδρϑέπος" 

δὼ οὐδ εχι ε κιὸε “εἴ οσολ 
ἊἋο ε δοκεῖτε δ. δἴκοος κε πτλ 
“οοροῦυ ε ὑολ' τδῖι ἂς πεὺΡ 
περεεσε ε ὑοὰ οἵ πρωδεε- 
ποαδηλ᾽ πὶ [πορ 777 πε͵σχικεου 
“ε πὰς εἶπιτε σ]εῖρίε τῇοσποσ τ 
οὐοεῖα" [π|πεὲ πεσσχιξεοῦ 

τωοσ ε σωοσ" ἴτε χοὸς σε 
τεηστικ᾽ ποςε" δύὼ ὅς πποειῖς 

ἃ πὲ τ δ τδασιε ποῦ τηροῦ" 
“ε οσφρέθιος ἐδηδ πίθοσῖτε 

ἴ σωκ" ἀθσὼ «εἶτ «επτοδλῦς τ ΟΝ 
τοῦ" ᾽1επ οὐεεεπ᾽εκουσποῦυ ε τρε σ 
εουὰ ποῖ" «εδρουίποπου ἐ Ῥοοῦ 
ε πεσοεῖα ἐτ πηοῦσ" Ξὲ “ΞὋὸᾺεἐρὲ 
πὰ οσὰ πὼτ πεὰ 05 ηὶ ἴτε ἐπὰν 
“ερε οὐτῦδ. ε ὑολ- πὶ εὐαὐηλ᾽ χε ἃ 
πποῦστε τδσ' ἀσὼ ἃ πχοεὶς πὰ 
Ῥδδῖδοῦυ δεεεοοῦσ" πεσποῦτε 

πέσὸ δ πἴϑε ἃς πεπποῦτε" ΠΕΝ 


108 


᾿ Τὴ )ο οὗ ἴῃχοο Ἰϑέῤθυβ υυδηξίηρ. 5. ἐκ τῶν ταμείων. 
5Α ΡΔΙΆΡὮΓΑΒΘ οὗ θηλάζων μετὰ καθεστηκότος πρεσβύτου. 
πῶς διώξεται εἷς χιλίους. 


4 


ἘΡῚ. 4θα 


[Ῥλ ε] 


ἘΡῚ. 490 
[Ρὰ τ] 


104 


1 


82 


38 


34 


8 


860 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΧΙ͂. 82--40 


αύχεοῦ δὲ οἵ δϑητ᾽ πε’ τεσῦω ἢ 
ελοολε τΔΡ οὐ ε ὑολ᾽ τὲ οἵ τω ἢ ε 
Δοολε πὶ σσλοσεδ" δύὼ πεσλο 
οὐ ἐ οὰ πε οἵ ποεφορρδ" πεσελο 
ολε οσελοολε πὲ ποοολη" οσόεεδο 
ποῖσε πὲτ ποοπ᾽ πδῦ ΠΕΘῊΡΠπ 
οὐδσωμτ πε ΠΑΡ πῶ" ἀσὼ οσὐ᾽ 
αἰτοῦ πὶ οούτε ἐδεεολο" “«ὸ τ 
ποῖ σοοσο᾽ ὅπ ε φοσὰ ΘΑτΗει" ἃσ' 
ὦ εετεοῦε οἵ πὸ Θωρ' δὼ οἷς 
πέροου ἂς παιβῦξδ τπδτοοί[θε) 

τάδ" ας πεσοεῖα! ἐρε ρᾶτου τὰ 
πως ε δολ" κὲ περοοῦ κς πεῖ 
τδηδε οἠπ ε οοῦσπ" ἀσὼ ςεῖσο 

οπ εἐσεδτωτ᾽ πητῖτ" Ξε πα[οειο) 


37 


88 


99 


40 


πδῆρῖπε ἃς πελδος" δισὼ ςε 
πδολοωλΓ[ξ εἸκῖτ [πῆρ ἀπο δι " δπασ 
ἘΔΡ ε φῬοοίσ] ἐσϑ[λ ε δοῖλ" δσὼ ἐὰσ 
ὠπῖτ’ οἷ [οσθάσπο ἐασπὸ τόοτου 

ε δολ᾽ πέχδε πσὶ πχοεὶς χε ἐσ 

τῶν δὲ πεσπόστε" εἐὔτ ἀσπδρ 

τὲ ἐ φροου᾽ εδτετποσω κε κε πωτ᾽ 

τ πεϑσοῖδ " ἀσὼ εἐδτεέτποω κε 


ΠΗΡ π᾿ πεποσωτῖῖ ε ὑοδ - “«τὐροῦ 


τωοσ πεεύοηθει ε Ῥωτῖ" πος 

πε πητῖ πεομεπδοτῆς ἴ" 

ἁπδσ ἁπὰσ χὰ δπομἢ πε’ δύὼ «αεἷτ 
πε ποῦστὲ πόλλδῖ' δπομ᾿ πὲ 

ἐτ πδοεεοσοῦστ᾽ δύὼ πτδτδπρο" 
τπδπδτδοςεϑ' δὼ οὐ ἀποτδλσο" 
ἐκεῖ πὲτ πῖον ε ὑολ᾽ οἵ πὸ στα" 
“ε ἔπδαν πὶ τὰ στα ε οραῖΐ ε τπε᾿ 


σκεπασταΐί. 2. πλὴν ἐμοῦ. 8. πατάξω. 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΧΙ͂Ι. 40--45 


τδωρη) πὸ τὰ οσπδαε" ἄσὼ πτὰ 
“ποος χὰ του δον τπὰ ἐππεῖο 7" 

41: χε ἐπδκωρ᾽ τὸ τὰ ἐπεε τϑὲε π|ου] 
ὕρησε" ἴτὲ τὰ δσΌΣ δδέδοτε ἴ οὐ 
φὰπ᾿ πτατωωδε ἴτ οσρὰπ᾽ πὸ πὸ 
“ἰχεέου δὼ πὲτ δεέοοτε κεεοο 

42 εἴ ἀποτωωδε πᾶσ" ἴπδ τρε 
πὸ ἕοτε ἔἂοε ε δολ οἷς πεεποι" 
δσὼ τὰ ἐηπε πδουω δε ἴτ Θεπδ 
ε ῥολ᾽ οπ' πεσποι!" πὸ πὲ πτ ἀσρὰφ 
τοῦ πς οσδιχλεοδιλωσιδ σαὶ 

48 τὰπε πὸ παρὼπ τὸ δε" κε ΠΗ 
ουὲ ἐσῷραδιε περδεδεῖ " δσὼ 458. 
Ῥου πωωτ᾿ πὸ πσι τ σηρὲ τῇ 
Ῥου τὰ ππουτε" πρέϑπος ἐσ 
Φρδμπε τς πειλδος " δύὼ “τὰ 


10 


Ῥου τὰ Ρ [0] [ἀπ άοοοῖῦ π| πδππ]ελος τηροῦν ΤῸ]. 50 α 


αςπποῦτε)" σὰ πες οι" ἴτ᾽ περὶ 
πῆρὲ σέπδρ πειπῦδ" δσὼ {πὸ 
τωωδε ἴτ οὐσρὰπ᾽᾿ πὸ παείχεου" δὼ 
πΕΤ φ“Ἴοοτε φτεοος᾿ ἰποτωωδε πὸ" 
αὐξτοῦο τὸ πὰρ ἂς πειλδοςς: 

44 7 διιςοδΐ δὲ σι «εωξεης ἢ τεῖ 
ωὡλῆ τε περοοῦ ἐτ ξεοδλὺ δΔτοὰ 
ὃε πιτηρε τε πισρδηλ᾽ ε ρος" ἂσ 
ω «-ωὔεσεης διδωπ᾽ ε φοῦσι δὰ 
τὰσο ἢ πιθδχεὲ τηροῦν κε πεὶ 
ποῖεος ἐπ φελδσε τ πλδος 
ττοι «εἰ ἵησοσς πίθηρε πὶ 

45 πασὴ διύὼ τὸ τέρε ““ωδεοης 
οσὼ εἰσοσε πὰ πισρδηλ᾽ τα 


ΑΒ ἴῃ Α Ε' καὶ ἡ μαχαιρα μου καταφαγεται κρεα αφ αιματος. 
“ Αἢ ἰπδάθαπαίο τη ἀϑυϊηρ οὗ ἐκδικᾶται, καὶ ἐκδικήσει. 
Ῥ 


π-----. 
΄ 


[ῬλΔηΗ]) 


ἘΠῚ]. δΟοὺ 
ΡᾺ9] 


106 


40 


47 


48 


49 


ΘΕΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΧΙ͂. 406-δ1 


Ῥξ πέχδι! πὸ ξὰ ἔοότητῆ οἷς 
πεὲτῖτ οητ᾽ ε πεΐ π|δ σὲ τηροῦ 
πο διπομ᾿ ε ἀ Ρὶ φὐἴττρε πητῖ 
ἀφειοοῦυ «ες ποοῦ ε τρὲ τρωϊπ 
ἀβεεορῦυ ε τοοτοῦσ ἴὸ πετῖτ 

ηἢφῬὲ" ε τρῷε σρᾶρβερ δὼ ἴσε 
εἶρε πὶ πσδκε τηροῦν 4ε πεῖ 
ποοιος" κε αὶ οὐσοχε εὔὐποῦσ 
εἶτ᾿ ἅμ πὲ πὸὶ πητῖ σε πδΐ πε 
πετπωμδ" δσὼ ε τῦε πεῖ τπδ. 
“ε ετετῖ πδεῖρε ἴ ουδίθπη τ 
φοοῦυ οὐχ πηδλρ' πδῖΐ ετετῖ 
πδσιοοΟΡ ἂς πιορλδπης ε ὅωπ 

ε φοῦι ε Ῥοι ε πληροποεει κε 
«401: δία κε δὲ πσι πκοε[το] 
αἴ «τὐδοης «τ περοοῦ εἰ ἂς 
““δὺ ΕἼΧω ὅτεοος" σὲ ὑωπ᾽ ερ 
Ῥδῖ ἐχπτ πτοοὸῦ τ δῦδριμ! πδὶΐ 
πε πτοοῦ [πἰδῦδίσ εατ πεππὰρ ἂς ““ὼ 
διὸ ἀεπε “εἰτῖο ε ὑοίᾺ τς ποηερυχ 
πῷὁ πᾶὺ ε πὰ πὸ Χάπδδα πδΐ 
ἐτπδιτδδ ᾽ δοη πὶ πμηρε κε 
πιο ηλ᾽ ε τρὲ σηεληροποδει ἂς 


50 4101 πᾷὸ «εν οἵ πτοοῦ πδΐ εἰ 


51 


ποῦωπ᾽ ε οραΐ ε φρο" πεεούσδοῖ 
φὰτε πεβλδος κε πεςεἷιοτ᾽ ἐπὶ 

τ διαεόσ πσιὶ δόρὼμν πεμοοῖῖ 

φὰς πτοοῦ ἴ ὡρ' ἀσὼ δθοσὰ 

οἵ οἂττ πελδος" ἐ τῦε σὲ ἀεπε 
τππδοτε ε πιδχε πὶ πίπηρε 

ἀξ ΠισΡδΔΗλ᾽ οὐχ πεεοοῦυ πτᾶπ 


1 ᾿Αβαρείν. "Αβίη ΔῈ, 
ὃ Ἰερειχώ. 


ΘΕυΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΧΙΗ͂. δ1]1΄--ΧΧΧΙΠΠ. 7 107 


τιλοῦσιδ ἢ πδιδληςὶ οἵ τέρησεος 
τστιτδ 2" ε τὸς κε ἀπε τατοϑοϊ 

δ2 οἵ πσηρε ἂς πιορδηλ᾽, ππὰ 

σμᾶρ. πᾶν ε πὰρ οὲ ἡ ἀξεοοπ᾿ πὸ τὰς 

ΧΧΧΙΙΙῚ βωπ᾿ δὲ ε ροῦν ε Ῥου᾽" δὼ πὰ 
πε πεέεαεοῦ εἴτ δι τα. ἐπ 
πῆρε ἂς πιορδηλ᾽ εὔοασοῦ ε ρὸ 
ου πσι «ε:ὠὔεσεης πρωϑεε «ς- 

2 πῆοῦστε εὐἶπὰτ τόν" δσὼ πὲ 
ΔῈ χὰ πποεῖς δεῖ ε ὑοσὰ οἵ εὐ 
τὸν ἀθὼ διοσοπδοῦ ε ρος ε ὑολ 
οἴ ἐηεῖρ" ἀσὼ δὶ τε πείιοσοει 
ε ὑοὰ οἵ πτοοῦ τὸὶ αρρδιέ «εἴ 
πετὸξ τὸ πδλης" ἐρὲ πεζαῖῦαε 
Ἂος πεεεδ πεὸ οὐπδαο᾿ ἀτεεοςγ" 

8 ἄσω ἃ πχοεὶς ἴσο ε πειύήλδος" 
δσὼ πειτοστούοου τηροῦ, 
εε φὰ περστπ' πτοοῦ φωώοσ. 
εεοοπ᾽ οὰ Ῥδτπ" ὅσω δῖπσι ε(ἢ 

4 ὑολ᾽ οὐ πἰεπισδ]κε" πὸ οσποσεος ἘῸ]. 51α 
ποῖ επἰτ δ Ἰὼ ἀπεεοο ε τοῦτ [Ῥαε] 
πσι «τὐὔοης " πὶ ϑ πλἀηροποδεῖδ" 

5 “τ πὶ ἐσπδτωςτῆ πὶ ἵδπωῦ" ἂσ 
ω ποώπε εἴο τ ἄρχωπ 
φὰς πειερῖτ ἀσεωοσο πσι πᾶρ 
ΧὼΝ πὸ πΆδος" παὶ πὲ ὥσλη «“- 

6. ΠΙΟΡΔΗΔ " “τἀῦε οροσύῆμπό ὦ 
περ ἀσὼ δὲπῸῇ᾽ τρέὲ «πτόὺ' πξτίθὼ 

7 πε εἰοιυ" οἷ τειῆπε" δσὼ πὶ 
τὸς τὲ ᾧΦυλῆ πίουσδλα" πχοεις 


σωταε᾽ ε περροοῦ πὶ ἴοσλδ " ἂῦ 


1 ἐπὶ τοῦ ὕδατος ᾿Αντιλογίας Καδής. 2 Σείν. 
8. Σεινά. 4. Φαράν. δ Ῥρυβήν. 


108 ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΧΗ͂Ι. 7-12 


ω πᾷ πιτῆῖ ε φοῦιπ ε πείλδος" 
ποελιδῆρητε πὸ} πσὶ πεῖ στα 
ςεδπι οαπ᾿ παεεοδ 1 δισὼ το 
πὲτ πδίπωπε ποῦ πὸ ὄὕσηθος " 
ε δολ᾽ ὁπ πειγχικεόνυ" δσῶ πε 

8 δ᾿ πὶ Δεσεῖ: κε ἃ πὶ λεσεῖ πὶ πεῖ 
αεδεῖ " δύὼ τεῖεεξ ας πρώ εξ 
ἐτ οὐδδδ᾽ ποῖ εἐπτ δσπεῖρδτζε 
ἀπετου οἷν οὐπειρδζεῦ" δσέδοοῦ 
ἀεεκου οὐχ πεεοῦσ πὶ ταῦτίλο 

9 τδ᾽ πὲτ Χὼ ἅβειος ας πείειωτ 
αἷἷὐ τε τδᾶν χε κεἐπ τῖὰῦ ἐ Ῥ7οτ Ὁ 
δὼ πε έπηου κππεὲ εοσώποῦυ 
πειπεέσηρε δμβδδσ πο" 
εἴερ ρερ᾽ ε πε σδξε " δθσὼ 

10 δίδδλδοτε ἴ τε ιδθηπῆ " ςεπδ. 
ταῦο πὶ πεπδιβδιώσεδ ε ἴδηςδ]" 
δὼ περΐποαοος ε πιςρδηδ᾽ ςε 
πατᾶλε οσοηπε ε ορδΐῖ οἷ 

ἘΡ]. 510 τει᾿ ορ[πΗ]77 ουὔ7,.. ἐχπ 


ἐπὶ 

[Ῥ1:Δ] 11 πεμϑυσιδοτηρήοιν" πίκοεις ἐαεοῦ 
ε τεῖσοσε" δσὼ πεοίδηοο]σε τ περὶ 
σνχ᾿ ἀτοποῦσ ε ρῬροη" πῷῈ οσῶ οπ᾽ πὶ πὶ 
ἐπε πὶ] πεζκικεέοσε" πτ δστωοσι 
ἐ ΧΩ δὼ πὲτ φεοοτε ἀτός 4εἐπΡ 

18 τρὲ σὰ" σοῦ ε ορδαΐς δύω πεέχδε 

τ ῥεπιδεεν" 5Ὲ Ππέέεριτ ἴτὸ τοοτῆῖ 
τἴἷ πχοεῖς {ἰπδδοσὼρ οἵτ οὐ ΤΑ ΡΟ" 
δὼ πῆοῦστε πὰ οδῖδες ε ὑολ᾽ ε 
“ΟΣ οἷ περοοῦ τηροῦ" δύὼ δεῖ 
πετοῖ ἀξετοςι ἢ Οὗ τέλητε ἴἴὸ πε τού ἸΗ" 


ΤΑ Κιἱμᾷ οὗ ἀοι]θ γϑηάοσίηρ οὗ καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ διακρινοῦσιν 
αὐτῷ. 5. ἐπείρασαν αὐτὸν ἐν Πείρᾳ. 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥῪ ΧΧΧΊΙΠΙ. 13--19 109 


13 ἀϑὼ πεέχδῖ τὸ Ἰωςη θ᾽ χε ἐρε πεῖ 


πὰρ τοοπ᾿ ε ὑολ᾽ οἷς πεοειόν κε 
πχοεῖς" ε ῥολ᾽ οὐ ττ τωι πὸ, τπε 
αὐτὶ Τωτε ἀσὼ ε ὑολ᾽ οἵ πὶ πηῦη 


14 κεἰ πόσει!" ἐτ πὰ δύὼ πε 
1 


15 


10 


17 


18 


19 


πέπηαγ8. ἐσιποοπ᾽ οἵἵ πποῦτεῦ 

ε ὑολ᾽ οἵα πὶ ποτὲ κε πρη" δϑὼ ε 

ῥολ᾽ οἷς πσωπ᾿ πὸἫ πεύδτεϑ' ε ὑολ᾽ οἷς 
ππῖσε πὶ ποῦ τὸ ΠΤΟσΈΙΗ" δυὼ 

ε δολ᾽ οἷς ππαιοεὲ πὶ πόοσπος πὶ 

{πὸ ἐπέ ἃσὼ πἃὸἧἥ τπεῦ «εἶ πκωπ᾿ κε 
ππδϑ' δὼ πετ᾿ {τπΠΗπ᾿ τ τοοτῖ κε 

πε πτ διοσωπ ε ὑολ᾽ οἷ πῦδτος δ» 
ἐσεεῖ ἐστ τὰπε πὸ Ἰωςη θ᾽ " δὼ 

ἐπὶ ταλῆτε τὸ ΠΩ ἐδδι ἔοοῦυ οἵἵ 
πεισπηου" ἐρὲ πε ὁ πϑε πὸ οὐτυρπ 
ἀξ φεςε ἂς φεδλοε δύὼ πειτὰπ᾿ ἐσὺ πὶ 
θὲ πὶ οὐτὰπ᾽ τ Ἵεοπομπέρωτος" 
εἐἰπδπΐς τ οητοῦυ τὸ προέϑπος 

τηροῦ οἵ οὐσοπ᾽ {8 ΔΡΗ ΣΕ κε 

πῆδϑ' πὶ πὲ πετὸδ περδρδιενἢ 

δύὼ ποΐ πὸ πιὸ τὸ φεδληδος" 

δὼ πέσ! πὸ εαδουλωμῖ σὲ ἐσ ἘΠῚ. δ2α 
ᾧραδπε τὸ [ςδϑου Ἅω]ν οἷς πεπ᾽ εἴ ε ὑολ΄. δσὼ [ρα] 
εἰσο δ δρ" οἵ] πεδεδ τ σὠπε’ οἵἵ 
φέθιος ςεπδοτου ε δολ." δύσὼ τὲτι 
πδεπειπάλι οἷς πεῖὸ ΕἸ τεεελ "ἴτε 
ται τ᾽ πὶ οὐϑσειδ ἴὸ διβδῖο 


1 ἀβύσσων πηγῶν. 
2 ΠΉΘΙΘ 15. Π0 ϑαυϊναϊθηῦ ἴον πποῦτε ἴῃ ἐμ ατθοκ---καθ᾽ ὥραν 


γενημάτων ἡλίου τροπῶν. 
5. ΕἸΠΕΙτηθηὐ οὗ ἐῃ9 τηοηΐῃβ᾽ ; Θτ. συνόδων μηνῶν. 
4 βουνῶν ἀενάων. 5 ὙγΠΠουῦ οαυϊναϊθηῦ ἴῃ ὑπ ΟὙθοκ. 


δ᾽ ἐν τῷ βάτῳ. Τ᾽ Ζαβουλὼν. 8. Ἰσσαχὰρ. 


110 


20 


21 


22 


28 


24 


25 


ΟΡΕΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΧΗ͂Ι. 19-26 


οὐπη κε ἃ τοπτράξειδο τ Θαλλδς 
ἐὰ Μ ΔΤ σἸἸποΗ᾽ "δὼ ὄ ε πιπῶτ᾽ πὶ 
ΜΕΤ οὐ ΟἿ τπλροδλῖδ"" δὼ 
πδλ᾽ ΠΕΧΔΕῚ πδῚ 5 Ε εδεδεδιδ τ᾽ πὶ 
δι πδα᾽ εἰοσωιϊε ε ὑολ᾽» δίίπετοι 
ἀξετοι ἴϑε π οὐσαεόσει" εδ!ρῶρδ 

τ οὐσύόει «εἰ Θεπλρ π᾿ δσὼ 
δα ε ΤΡ ΧΗΣ κε πτδύπεῖς 
πηδρ᾽ φὰς πεῖὸ ετ ἀξεεΐὺ πὸ ΔΡΧΩΝ" 
πδοώοσο ε φοῦι “εἶ ΠΑΡ ΧΗ 

πος αὖ πλδοςὃ διεῖρε πὶ τοῦπδι 
οεῦσπη κε ππχοεῖς δσὼ πεερ ἀπ᾿ 

αεἴτ ΠιΟΡ ΔΗ λ᾽ δύὼ δᾶπ᾽ πεσδοῖ 
δ" κε σὰς ἀεειόσει πὲ δι" 
ἐπ δι οσῖ ε ὑολ᾽ οὐ τύδεδι" 

δὼ πεπϑδὰ εἶ εεἶς πεχδῖ δε" 

“ε πεπϑδδεῖεε᾽ πε εἶπε ἴτ πετ᾽ 
{πΠηπ᾿. δθὼ «τἀρειεῖ οἵ πὲς 

«τόσ πτὶς πκχόεις " τεθδλλδς 

τὰ αὐἷἴτ πεεεῖττ᾽ δ Ππδη Ληροπο 

απεὶ «τονόοσ " δσὼ ΔΕΟΗ͂Ρ πέσ δε 
πδ5 πὲ δΔΕὴΙ͂Ρ " σὐὐδενδατ᾽ τ τοοτοῦ 
τἴἷ πε ᾶρε" δύὼ ἀποιᾷωπε ἐπ 
οὐεδϑεδδ τ᾽ οἵ πειοπῆοσν" ε{π|ὸ 
φωφρπ᾽ πὶ θ τειοσερῆτε οἵ οὐ 

περ" πεετόοσ πδίπωπε ἐσ πε 

μαπέ πὲ «εἶτ οὐοοαοῖττ᾽ ἐρὲ 

τεηδοοε᾽ Ὁ πϑοὲ πὸ πεπέροοῦυ: 


1 παράλιον κατοικούντων. 3 ἴδεν ἀπαρχὴν αὐτοῦ. 
8. ἀρχηγοῖς λαῶν. 4“ Νεφθαλεὶμ. 
5 καὶ λίβαι Τηθ Οορίϊο ὑγδηβ] δου οομβίἀουϑᾶ λίβα ὕο χηθδϑι. 


ἐνγοϑὺ᾽, δαλέπτ, ΟΥἹ ἐαλέπτ, οὐ Πὐργα. ΤῊ Ηρ. μδ5 ΟἿ) ὯΝ, 


ὁ ἘῸΣ ςπησ. 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΧΗ͂Ι. 20---ΧΧΧΙῪῪ, 8 11] 


20 


27 


28 


29 


σμᾶΡ 
ΧΧΧΙΥΝ.1 


1 


αὐἷτ οὐῦν πὲ ὃ πιῖοστε π]εεεριτ᾽" οὶ. δδὺ 
πετ ὑηπ᾽᾿ ἐστ τπεέε πε πεμύοη [Ρ41Ὸ| 
Θθος ἁσὼ πεέροῦ κε πεετερέωεεδ " 

δσὼ τεσβηπηΐ ἴ ΤΡ ΧΗ κε ποῦ 

τε" αὐδίσωπε θὰ τ᾽ σοεε᾽ κε πεη᾿ 

σὐοεΐ ττδ. ἐπτερ " ἀθσὼ «πταποῦ 

χε ε ὑοὰ οἵ οὴ ἀεξειομ᾽ εὲ πχδχε" εἰ 
ὦ ἅφτεοος χὲ ἐβετὰβο" δισὼ πις 

Ῥδηλ᾽ πδοσωρ᾽ “τσδδο ἐτοχρηδ 
οἷ πὰρ πὶ ἵδπωδ᾽ οὐχ οσπδὰρ πὶ 
εοσῦ οἵ ἥρπ᾽ δσὼ τπὲ σπαπωρῖῃ 

ε ὑολ᾽ πὶ πλοολε: πόρωου ποι πὶ 
οσέτιωτε" ποΐδιτη πτο᾿ ΠΙΓΡΔΗᾺ 

πος πὲ ππεὲ Ἄδος ετπτωῖΐ ε Ῥοπ᾽ 

ἐρε πχοεῖς ποσοῖς τϑεγο ς᾽" [ΠῚ Δ 

ατἴπὲ ε κωπ᾿ πσιὶ πεπύσηθος" 

Ἀσὼ τοηςε ἂς πεπιόσιυ ὅν 25 πεπ 
“πύσεέοῦυ πδισισολ᾽ ε Ῥοπ " ἀσὼ πτοῦ 
εἶπα σεῖς ἂς πεσῆδο " «τωὠδοης 

δὲ δπωτ᾽ ἐ οροῖ ἐστ Δρδατὼθϑ 

ὅὖὴτε «τωδῦ᾽ ἐχῖτ πτοοῦυ ποῦδψυ " 

ἐπὶ πῆοοῦ πὶ Φδεομδ' ἐτ ππε “το 

ε ὑοὰ πὶ οτερύοω δύὼ πχοεὶς δῖ 
τουῦοῖ ε ππὰρ τηρῖ τ πδλδδ 

τὰ. οΡαΐ ε δλᾶπ δσὼ πηδο᾽ τηρξῖ 

ν᾿ πεπϑδλ εἴ εε᾽δ «εἴτ ππδοὸ ἴτ ἐφρδῖ (-- τ44) 
ΑΔΠΠ ΕΔ ΔΟΓΗ " δὼ πῆδῷ ΤΗΡΕΙ͂ 

τ ἴουσλὰ ὦ τεθδλάδοδ τ δῆ " πὰς 
τέρησεος 4“εἰτ᾿ ππῶτε ἴτ οτερυῶ 
τπολις τὸ δρες πὶ τεφοιπίπη 


κ᾿ 
καὶ σκεπάσει. " μάχαιρα καύχημά σου. 


3. ᾿Αραβὼθ Μωὰβ. 4 Φασγά. 
5 Α5͵η ΑἘ Νεφθαλειμ. δ πόλιν φοινίκων. 


ἘΠῚ. δ8α 
[Ῥ41Δ] 


112 


10 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥῪ ΧΧΧΙ͂Ν. 4-1Ὸ 


18. φαΐ ε εησπῶρ " πέσε πσοεις 
δὲ ἂὲ “ἰὐδεοης χε πδὶ πὲ πὰρ ἐπ 
Τ ΔΙΩΡΕ ε τύπητε τ δύρδρδ 
αεἷτ ἴσδι᾽ «ὁ ἴδον, εἴπω ἀτεοος 
πῶσ πὰ ἀϊπδοῦ πδοῖ ἀεὶ πετποπερφελ 
δἵτρε πἰεπδλ᾽ πὸῦ ε ρου! πὰ πὰ 
ὑωπ᾽ δε] ε φοῦπ ε ρου ὅπ δύὼ δὲ 
««ὔὺ οἵ πεῖὰ εἐτ ἀξεῖλσ πσιὶ “τὼ 
ὅεης πραοδὰ᾽ πὶ πχοεὶς οἵἵ ππδρ 
ἀξ «εὐδῦ᾽ οὐτῖτ πίσοκε τ πποειῖς " 
δὼ δύυτοιεςῖῖ οἷ πδι, οὐτοῦν, 
πῆει ἂς Φοπῶρ᾽ δσὼ «“7’ὧἴὧἴὖὸῸ Ἄδδὸσ ἐεὸ 
οὐ πὶ τειπδῖςε τ0δ. ορδαΐ εἐ ποοῦ " 
ατώδεης δὲ πεὶ οἵτ της πουύωώτε 

ἴτ φροιπε τ τερεὲ {τόσ δσὼ πεῖ 
ὑδλ᾽ τὲπ οὐδοίλοετῖ" οὔτε ἃς 

π οὐτὰπο" δύὼ ἴὸ {πῆρε τὲ πις 
Ῥδηλ᾽ δύριδες τὸ σεωδεης οΟἵἵ ΔΡδ. 
ὑῶθ᾽ πτὲ «“ωὠδῦ᾽ οΥὐαῖ πιορλ δ. 

πῆς πε δετὸ ε ὑοὰ τὸῥ οτερυχῶ 
«“δδὸ προόσ" ἢ τερ οὐσκωπ᾽ δὲ 

ε ῥολ᾽ πσι πεέροοῦυ τεϑῆδε «εἴ 
πρίεες κἀξ ε“ἱωδεοης, ἀσὼ ἵπεους 
πίσηρε πὶ πασὴ διθουσο᾽ πὶ πηξ 
ἀξ “τ ρὲς τ ΟΗτ᾽᾿ ἃ «ηὐϑτης 
ἘΔΡ πὸ τοοτῆ οὐ χω δύὼ ἂσ 
εωτὰς πο! πσιὶ τὸ τΠηρὲ κε πις 
φῬηλ᾽ εδυσεῖρε πᾶτὰ θὲ ἐπτὰ 
πχοεῖς φὼπ ε τοοτῆ ἃς ε“ὐὠὐδεης 
δσὼ ἅεπὲ πε προϑητης τῶ 

οὐἷσ οἵτ πισρδηλ᾽ πϑὲ κξ “ςτἷω 
ὅεης ἐὰ παρεὶς σοσωμπε κα 


1 ᾿Αβραὰμ. 


ΘΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΧΧΙ͂Υ. 11,12 118 


11 οὗ οἐε οὗ’ οἵϊ φενπεοδεῖιτ τηροῦ 
αἴ οεπππηρε παΐ εἴτ πχὸ 
εἰς κοου ε τρὲ ἴδδσ οἵ ππὸὰρ 
τ πηδεεὲ οὐἵ Φδρδω “εἶτ πεο 
12 φασοδλ᾽ τηρίο]σ ἰασὼ «ἰτ π]επδιοἢ" ἴτ ἘῸ].δ8ὺ 
ποσ' πίσπηρε δίσω])] [τε στα εἐτ [Ῥ::ε] 
““οορ᾽ εὐτὸ “ὐὔοης δὰν ὅς 
πε “.0τὸ ε ὑολ τε πιερδηλ᾽ 
ΤΗΡ ΣΦ ΣΣ ΣΤ ΕΣ ΣΣ 


:ΠΤΟΥ͂ΤΕ: 

ΞΡΟΒΟΙΠΟΗ:: 
:ΘΙΡΗΗΗ ΤΝ ΤΡᾺ ῬΑΗΤῚ 

ἐπλιι ὉΠ 


1 -“" ’ 5 “ 
τοῖς θεράπουσιν αὐτοῦ. 


5 ΠῊῺ6 816 οὗ 86 ῬοΟΙΚ ἰ5 υυϊ ἔθη θϑῖουν ἐμ ἑοχὲ δῷ 'π ΒΑΕ. 


ἵπ͵|λο 


ΟΒδΡ.1. 1 πιθδκξε κε πχοεῖς δ }]}ὧπε 68 
ἴωπδς πηρε τὸ δόεδλϑεσ, ε χὼ 
2 ἄδεεος χε τωοση ἐπ ωμ ε φροΐ 
ε ταμτεση τῦοσ ἂς πολειοὺ πὸ 
πηρσεςε {67 οροΐ τὸ οητὸ κε ἃ πεσὸ 
εἰ πὸ τεσπασιδῖ εἴ ε φοραὶ ἀπὸ αν 
8 τὸ ε ὑολ' δσὼ δίτωοῦσν τσι 
ἴωπδς ε πὼτ ε ϑδρεεις" πὶ πὰρ 
ΡΠ πρὸ ἃς πζοεις" δσὼ διῦωμ 
ε ορδῖΐ ε ἵοπηϑ δσῖς οὐχοεὶ ἐγ 
“ΘῊΡ ε ϑδφεειοῖ δὶ τόξο πεεε λκοὴ 
᾿ς τᾶλε αὶ ῬΟῖ ἘςΘΉΡ παεοοδῖ ε Θδρέεις 
4 τ πλοῦ πρὸ ἃς πχοεῖς" ἁσὼ ππὸ 
εἰς δ τοσπος οὐποσ τὸ τηοῦ 
ε οφαῖΐ ἐΓε ϑαλλδεςδ' δύποσ πὶ 
ἘῸ]. δά « φοειες ζυζπεῦ Ζ φοροαῖ πὶ φητὸ δὼ 
παοεῖ δισιπασπεσεῖ εἐ τὰμο" δὲ 
πεέει Ῥ φοτε οἵ οὐποσ τὶ φοτε 
δσὼ σῶμ ε ὑοὰ πσι ποῦὰ ποῦδ 
ε φρδΐῖ ε πεζιοστε" δσὼ σπου 
χε ε ὑολ οἵ πεεπεση ετ οἴΤἵπαοει 
ε τεθδλλλδεςοδ ε τρὲ πκαοὶ δεδῖΐ 
ε Ῥοοῦυ" ἵωπδλς δὲ διδωΐπ ε ορδΐ ε 
πουῖτ ας πακόει Δι ΠΟΤΕ δ, 


θ ΦΡΟΡ' δύω δῖ πειοσοει ε Ῥοαῖ 


ν 
σι 


ΡΨ οὐ θΝ 


τῆς κακίας. 5 Θαρσὶς. 
εἰς “Ἰόππην. 4 ἐκινδύνευε. 


ΓΥΥΥ 


ΝΆ Ψ ΨΥ 


ΡΙΑΤΕῚΝν 


ΦἈΕΑ ΓΗ Ρ Ὗ ἐμ καρ κὶ 
ΜΟΘΉ ΑὙΓΥΡΕΛ Ἃ “ΧΕ 
ΧΟΟ εν ΤΑΝ αὐλῆς ΞΉΓΑΑΥΜ ; 
ΤΕ τ ΟΕ ΚΟ ΑΝΙ ἐδ. περίο 

ΤῊ ΡῪ ΣΣΟΣΣΣ 
ἌΣΣΣΣ.-.. ἘΞ πξαδες ἐς » ἃς. 


δες πΉνα 


51: ι ΔΕ ΕΎΓΕΣ.. 
ΤῊΣ ΦΡΟΝΟΜΙΟκ: 
: ἊΣ ΕΥΡΗΜΗΈΟΓ. ἈΜΠ Ι- 
͵: ἸΚΑΙΤ ἐς τὴ σὲ τ 
Ἔ “Ἄν χτ "ΜΕ Ὁ ἐξ ΤΥ 


δ τος 


ἵμμ.-ὲ 
ν ἐτεβὸ Ὕ ἰετοι μὰ Σὲ πει 


ὡ ΝΥ Ὑδετο 
᾿ Κα ὩμΆοτ' : 
ὁ ἘΣ 4 4 τιν ζ 


᾿ 
Υ ον... 
“΄' 


γε υτ ἔν τας ἐφ ε ν ΑΝ τα οὐρα. ΣΣ 
᾿ἀξλνος Ἐςτ τ οΥ μτ κα «ον τα Ὁ ΡΥ ἶ 
εξ τ Ἐετν ἘΥΗ Ο σιχιτολενὶ ἐφ 
ἄτη πο ΘΕ ραν ἐτες χσο Αγγοκο 
ΞΜ ΜΕ ΚΟΎΟν, ᾿αεγεραγαλτιλα 
τ ἀν Δ τὰν 1 «Ὁ ΟλτΚσΊ, 
τἀν ἬΑῸ Ἐττιυ ΓΈΘΑΡ “εαιοσνεαν». 
ΡΠ ιτοοχετιζοςοις- ἱΑΥτ τ ΒΝ 
ἐφ ϑ αὐάγοτι- τα δ Οὐ χανεῖν, 
᾿σσΉ ρεθαν- Ἐπ λα δετγεπ ἜΜ ἀλπῶ 
Ἴ τὰς ΠΣ ὀὐθιν εὐ2 Ῥοιλτλαὴ αν ςε ἦτ 
ΕΥΣΡ ΟῚ τ ττὸ τ εχ οὐ λλσυσθα- 
ΣΟ ον ΩΣ ΟὟ. Ὁ δ Τ Ἐν" 
γι ῬΑ’ « τε Ὁ ΔΑλλὰς τας Ἀπ τὶ Ὁ τ 


ΜΒ. Οπιενται, 7594, οι, ὅ80 (ὨεΕυτεποόνονυ χχχίν. 11,19 ; ΨΦΟΌΝΔΗ ἱ. 1--4) 


ΦΟΝΑΗ 1. 6-12 11 


πσι πιέξει ἐτ οὲ οπτ' εχ πεεοος 
ἸΔῈ πε ε τῦε οὐ πτοβ ποϑοΡ’ τῷ 
ουῤιῇ δτ ἐπειπδίλει τς πεκποῦτε 
ακεισδ 2 ἐγέεπδριοο πσιὶ πεέμποῦ' 
7 τε πὑτὸὶ τᾶς “του πέχε πούδ ποῦδ. 
4 πὲτ οιτοσωξ! κε διϑεηειτῖ τ 
τῆτες πληρος τρὶς εἴθε χε ε 
τῶε οὐ πὶ φωὸ τέκαστο" ἦρε πωἰῆ- 
ἀσπες πληρος δύὼ ἃ περ [ρος] 
8 εἰ ἐσ Ἰωπδς’ πεέχδϑ ΠΕ πε [τὰ] 
ἀλον πε ε τῶε οὐ τὶ φωὸ τέξίδ] 
διὸ οὲ κωπ οὐ τε τεπειοπε δίσωὶ) 
ττταπεὶ τωῦ ἀσὼ ἐπ θ[ ὧἩ] 
ε των πτῇῷ οὐ ε δολ πτοῦ πὶ 
δ πὶ ωρΡ δ ὅσὼ ε ὁοσλ οἵ τὸ δὰ τὶ 
9 Ἄδος:- ἁσὼ πεέξδᾳ πὰ πε πὰ 
ποιοοδὰ δῖοι ας πχοεὶς δὼ 
πποεῖς πποῦτε ἴτ τπε’ εἴτμες 
τς 886 ΜῈ ὅποι ποΐ ἐπτὶ δ τοι 
10 Θαλλδεοδ" παὶς πέὲτ πποσῶοσ δσῺὼ 
δῦ σοτὲ πσιὶ πρώφσεε οἱ οὐσἹποσ' ἴἴ 00 50]. 546 
τε" πέχδσ πδιὲ πε ε τῶςε οὐ ΔῈΡ παῖ ὗ 
ἐπεῖδ δϑέμθθε πσὰ πρώδεε κε Πτδο 
πωτ π ΟΝ ἀν μα κε πκχοεῖς ε ὑολὰ 
11 εὲ διτοοοῦ" πεέχδῦ τῖδι! κε οὐ 
πὲ ἐτ παδιδα πδρ πε ἐρὲ ϑαλ 
Ἀδεςλθάοεοο προεῖας ε ρου ε ὑολ 
“ε τεϑθαλλδείξδΊ πες ὥοσ προσο 
12 ἐέμπερςε τὸ οὐποσ προεῖκε. πὲ 


πρωρεὺς. 2 Ρρεδαρθ᾽; Θ΄. ὅπως. 

κακία. 

ὙΥ ΕΣΐΠοΣ σοοϑὺ ἐμπουὖ; δὴ δάάιξίοι ἐο ἐμθ πἀϑυλὶ ἰδχύ. 
διότι. 4 ΞΞ-- ᾧρο; ΘΟΠΡ816 ᾧητ -ὸ ὥφητ (11. 4). 


116 ΦΟΝΛΑΛῊΗ 1. 12---Π|, 8 


“χε ἴωπδς πὰσ 2Ὲ ἐ{ττ πτετῖ 
ποκτ ε Θαλλδοοδ" δὼ ἐπδλοὸ 
ἐεο προεῖδε ε Ῥωτῖ" ε δολ σε δἵ 
εἴθε δποη᾿ κε ε τὐηητ᾽ εἐρε πεῖ 
18 ποσ' προεῖν οἱ σωτ" δὼ πεὲῦ 
εἶρε ἴ ἀπὸ τοοτοῦ πσὶ πρωκεε 
εἥτοοῦ εὲ πεῆρο" δσὼ 4:π οὐ 
ἥτοοῦυ ε οὰλ χε τεϑδλλδεοὰ πες 
14 [Ῥίροειοε ἔἐβελτε ε κωοσ" δσὼ δῦ 
[ων ε ὃολ ε ορδΐ ε πχζοεις ἐσζσω 
ἀδεῖος ΧῈ 4πῇ ΘΝ ε ῬοΣ 
ἱπἸκοεις3» ἀτπΡ τρὲ ποτοῦ ε τῦε τε 
ΧΗ ἂς πεΐ ρώεεε" τεπΡ εἰ ὲ 
φροαΐῖ ε χὼνπ ἴ οὐσμποε τ δτῆδι 
οὐ" ε ὅολ χε πϑε πτοῦ πχοεῖς εἰ 
15 τὰἀποσδῖσς δδδδο" ἀσὼ δδτι 
τὶ ἴωπδε δύποξῖῖ ε οραΐ ε ΘδᾺ 
Ἄδεοςσδ " ἃ τὲ ϑδλλδεοὰ Ἀοξεο τ 
16 φοεια δσὼ ρωσεε δὺῦ οὗτε οἡ 
ΤΙ «- πκχοεῖς οἵ οὐποσ ἴὶ φοτὲ δσ' 
ω ἁσιθὼτ τ οσϑύεσιδ κα πχοεις 
ἘΟΙ δδα 17 ΔΌΈΡΗΤ α΄ ἜὍΠΕΡΗΤ ἁσὼ πᾷαοειῖς 
τ΄ .ΟΠΒΔΡ.1.1 διοσέρόδοπε ἴ οσποσ τὸ ΒΗ 
τος δ ΙΒ πὶ ἴωπδς" δύὼ πε 
Ῥὲε ἴωπδ πίνετε τ βητος καὶ τῦο 
ΔΑ 7 ποοοῦ δεἰτ τποεετε πούυτθηΗ" 
2 ἃσὼ διληὰ πσιὶ ἴωπδ ἐ ππὸ 
εἰς πεζποστε εἰ ΟΗτε κε 
8 ΠπΗτος" ΕἼ χω ἀτεεος σὲ δσια 
ἤδη ε ῥολ οἵ τὰ ϑλυζψεις ε ορδΐ 
ἐ πποεις πὸ ποῦτε" διοωτας 


1: 


παρεβιάζοντο. 
Σ Βθ ποῦ ντοῦ νυν τ 8, Ο Τοχὰ ᾿; ΘΓ. μηδαμῶς Κύριε. 


ΦΟΝΑῊ 1. 535-11 117 


ε Ῥοει" δἵἴωμ ε ὑολ εἴ πὶ ϑητῖ π 

διαοῖττε᾽ ἀσὼ δθοωώτας ἐ πὸ ροῦν 
4 οὐ δδποκτ ε ορδΐ ἐππστη ας 

Φητὶ τὸ ϑδαλλδοοδ' δύὼ φεέπειε 


Ῥωοῦ δύπωτε ἐφοεν πεέῆρὸ 
“Ὁ 


τε τῆροῦυ “αὖ πεβοοεῖες δισεῖ ε 50 "- 

5 φαΐ ε χωξει δῖοι φὼ εὐωφζικξόμοε:. 
χε δύποχτ ε ολ τ πδορῖτ πίεμοο] 
ἀρὰ ἔπδοσὼρ ε τοοτ᾽ ε ΘσΏ[ΕΙΤ] 

6. εἐ πεῆῦπε ετ οὐδδαῦ" ἃ φεπεοῷονυ ἜΝ 
εἶ ε φοῦσιὰ ποΐ τὰ τὸ ἁσ ΧΗ" ἃ πποῦὶι 
τ δὲ πωτε ἐφϑοει ἰοσουλος" δῇ 

7 Βωτέ ε τὰ ἁπεχ δἴῤίωι ε τέσητ 
ἐποσω 8 πτοσειη" ε πὲ νι ληκόλν 
ἐσπὰρ εἐρὲ πειζοεοθολος δόέδοτε 
{8 ἐπερ." ἃσὼ πδετιτε οὐδς " 
ὠπῷ ε ορδΐ οἵ πτὰβο ε ορδΐ τῇδ 

8 Ῥοπ πχοειῖς πὰ μον» Ἶ τ π 
τρε τὸ ὕσχη ὦ ᾧ (ἢ π τοοῦ αἵ ΒΤ]. δδὺ 
περεεσ[ε] ἂς παοεις ' σὼ ὐῆρῳ πὰ Ε 
ἰΛΗᾺ εἴ ε οραΐ τπὰ ροι πὶ πδοΡπ 

9 πεῆῦπε ετ οὐδδῦ᾽" πὲτ φᾶρερ 
ες πὲτ (ποσεῖτ «(τ πσολ δ 

10 ω πεωοῦ ὅς πεῦσπδ " δο 
δε οἷἵ οσοροοῦυ πὶ τωῦδ' οΥ ἐαοσσο 
Δοπηςεις " ἐποιπωτ πα τὶ 
ουϑύεῖδ τὸ οὐ κδῖ πὰ τπτπτ ΔΊΕΡΗΤ 
ἀβεοοοῦυ ἔποτδδσ πδρ ε πὰ οὐ; 

11 “οἵ πποεῖς ἡ δσὼ δίίοσερ 
ἔδοτε ας ππῆτος δπουχε 
τὸ ἴωπδς ἐπὶ πεν ϑιοσιιοσ," “Ὁ ΟΥ θ) 

᾿ ΞξΞ ᾧρητ. 
3. 566 Οἴδβοδ, Τγασηιοηέα, Ἰὶ, ν. 844, Ξνγούθ᾽Β Οσθϑὶς ἐοχὺ ἢδ5 
ἔδυ ἡ κεφαλή μου εἰς σχισμὰς ὀρέων. " ἐξομολογήσεως. 


. 


118 


ΦΟΝΑΗ 11. 1-7 


ΟΒδρ. Ἴασὼ πιδκε τὸ ππκοεῖς δὼ 
ΠΙ.1 πε δ ἴωμδιο ἂς παρεῷ ἐπ ἐδ 


ἘΡῚ. ὅθα 


[ε] 


ἐνὶ 


Ν ς 


2 εἴκω ἅξετος πον σὲ τωοσῦσα 
πὸ ὅωπ ε φροαΐ ε πιπεση τῆοσ 
4- πολεῖς τὸ πηρσεςε πδς 
πᾶτὰ ππηρύταεδ, ἴ {ΠῸΡ ΠΤ 

8 πὶ ἐπὶ δἴχοοι!:. ε βῬοι διῶ δῖ] 
τωσσξ πσιὶ ἴωπδς δι[.90 
οἴμε εἐ ορδΐ ε πιτεσ " πᾶτὰ Θὲ 
ἰεὐτὰ] πποεῖς τ δ πὲ πέρεδο " 
[πρτεσ Ἢ} δὲ πὶ εὐποσ' ας πολεῖις ἡ 


τ ἤε κε τς παοειῖς 1" εἶδα ϑουον τι ἤπταιο 


4 “πτ ποτα «: ααοοῖε " δὼ δέ 


-- “ὐπτῇ ἴωπδις ἐρυδοῦ φοῦα 
Μὴ 
ε τπολεις τ ας ετοοίθε 


δσὼ δ πηρσεςε ΜΝ ἀπεεος ΣῈ 
ἐτε τ|οϑεἶττ Ἄφοου ἀσὼ ππΕσἪ 
5 ξεπᾶταπος "τ ρωρε τ δ Ὑ Ὁ» 
πεπεση διύπίστεσε ε πποῦ 
τε δύβηρσεςε ἵτ Οὐ Ης τι. 
δσὼ δσττ οιτωώου τὸ φεπσοοσμπε 
τὰ πεέσποσ' τὰ πεσποόσει" 
6 ἃσὼ πίε δ πως 68. πΡῬὸ 
τ ΠΕ δὼ δι τοῦ ε 
ὑοὰλ οὐχ πεηθροῦος" δῖπδ 
ΔῈ πὰ δου τ τέο ὅσω δσοΟο 
ἍΕῚ πὶ οσσοοῦσπε διίρατοος οἱ 
7 πὶ οσηρεεες 5 δύὼ δυπηρσς 
ςε οἵτ πιπεση " ε ὑοὰ οἵ τοοτξὶ 
ἌΣΠΡΡΟ «εἶτ πειχοτετισταπος 
τ ουσάδισε εκ ἀξεεος σὲ πΡὼ 


πόλις μεγάλη τῷ Θεῷ. " ἐπὶ σποδοῦ. 
ὃ τῶν μεγιστάνων. 


---- 


γρ“(΄΄͵ 
» 


“" 


.»» 
Υ͂ 
᾿ 


8 


10 


ΖΟΝΑΗ ΠΙ 7--1Υ͂. 3 119 


“"ε «εἵὐ πὶ τύποοσε ἀσὼ περοοὸῦ 
᾿ΑΥ̓ΡΕ πεσοοῦυ «εἴτ περοοῦυ δε πῸ 
᾿τρεγϑοτωας Ἄδδσ οὔδλε δεπΡ 

τρε σεέροῖε ἀφοεοοῦυ δὼ «Ὁ 

πΡ ὑπο ΛΝ ““οου ἤδλτσω δασίο}:" 
ολον πὶ ρεπσοοῦπε πσὶ πρὼ 

“.ε εἴτ τὶ τύποοσε δύὼ δῦμπης 
τέῦσε δύωϊμ ε δολ ε “τε ε ορδῖ 
ἐ πκχοεῖς" δὼ δΔΊΗΤΟΙ πσι πόσδ 
ποσὰ ε ὑοὰλ οἷτ τεεοιη ἐθοοῦ 
ας πὶ πσοις ἐτ ῥοῖτ πεῦστα" ΡΝ Ἐ ΚΡΝ 
ἁσὼ πεκαίαε πιὼν ΠΕῚ πεϑοϑρδς ς ού ἵν. 
χε ἀτὰρ οτῆε σι πποῦτε πὶ 

ἤτοι! ε ολ πὶ τοῦτ ὃ πειισωντ ἘῸ]. 66 ὁ 
πτῖς τὰς “του δύω πποῦτε ὅσ [τ] 
πᾶσ ε πεσούηοσε χε δῦπτο ἤδι 


“ἤν 
οὐ ε ὑοὰ οἱ πεσοιοοσε ἐϑοοῦ 2.,,2 
μι δὰ ͵ ΠΕ ΦᾺΣ 
δσὼ ΔῈΡ Οτηξ πσιτ πποῦτε Τίς, ΓΟ 
ΓΤ ΤῚ “κέφι 
ἐπὶ σ 5 ἴθ 
εἴτ. πᾶ πεϑοῦν Ἔπτ. δεῖμι.. ψ Αἰ 
χε ε δὰσ πδῦ' διθὼ κὲπ δα σ". ἋὉτ|ὶς 2 ἡ 
τ- ρ 


ἁσὼ δλσπει τσὶ ἴωπδς 

οἵ οὐποσ' ἴ Ἄσπει δσὼ δῖ 

ἃς πδὸ ἴ οΗτ' δα ΔΗΛ ε οραΐ 
εππαοεῖς εἴχω ἄφεεος χε ὦ 
πχοειῖὶς “"ὦὋηὶ τὸ πο δὰ πὲ ἴἴ 

{δ πὰ ἐτὶ εἴπισοοπ οας ππδο᾽ 

ε τῶε πδΐ δἷρ ἅπορπ ε πὼτ ε 
φραΐ ε ϑδρεεις" ε ὑολ χε δΐἴει 
“3.6 χε πτὸὶ οὐπδὴτ πτοῖ ἂσ' 
ω πΤτῇ οὐσδπο ΤῊ πτ οὐ; 
ΟΑΡΕᾺΙ ΦΗΤ ε πδῖθε πέπιῖδ." ἐπεὶ 
Ῥε ποτῆν ἐσπὶ πηπδσιδ" τὰ 


ὦ καὶ περιεβάλοντο σάκκους. 


120 ΦΟΝΑΗ 1Υ. 5383-- 


ποῦ σὲ πποεῖς σὶ τὰ ἅσχη π 
τοοτ ε ὑοὰ χε πδποῦσς πδΐ 

4 ε “τ:οὐ ἐφροῦσεὲ ὠπῦ' δύὼ πέξε 
πποεῖς τ ἴωπὰ κε εἴτε πᾶς 

ὅ δὰ ἴ Οὴτ πτοῖ ἐδελτε" δύὼ 
ἴωπδς ΔῈΡ πολ τὶ τπολεις 
δάφοεοος ἀπὲ “τὸ ε ὑοὰ τὶ τπὸ 
Δεις δὼ δτδεδιο πδιῦ κα πεεδι΄ 
ετ ἀβεελσ ἴἴ ΟΥΌΒΗΠΗ" δ ὁ 4οος 
φὰ Ῥος εἴκι οαΐδες οὰ ρος πὰ 
τ ποῦ χὰ οὐ πὲτ πδῖίπωπε οἵτ 

6 τπολειῖς" ὅσὼ παρεὶς διοσερ 
ἔρις τ οσὐμπτ τ ἐσλοσ δσὼ 
διγζοσὼ ἐσ ἴωπδ' ε τρὲ ἃ Ῥ φαΐ ν 
ὃες ε χωΐ ε δολ οὐδπειοιςε: δϑὼ 
δάραῖσε τσι ἴωπδς οἵζ οὐ 
ποσ τὸ φαῖσε ἐπὶ πῦϊττ τ εσ΄ 

7 ΔἈοσ' ἀσὼ πποῦτε διοσερ 
ἔαρπς τὸ ΟὐΈ ΠΤ αὸ πιδῦ τὰ 
φτοοῦε αἰ πεέρδοτε δεσαν Ρ9 
φὰς πῦπτ τ ἐσίλοσ' δῖα. καρ -΄ 

8 οὐδὲ" ἁσω δείσωπε ἐρεὲ πΡΗ 
πδῖθα πῆοῦτε δτοσερ σδίρ πε] 
τ οὐ τηὴῦ εἐἰἸροπὸ ἀσὼ [070 
φῬοοῦ: δύὼ ἃ ΠΡΗ οιοσθε εἶτα 
πε τὸ ωπο. δαπώςας πῆρ Ητ] 
δὼ διῖπδ τοοτῖ ε δοὰ πεέχίδεῃ 
“χε πδποῦς ποδὶ ε μοὺσ ε οοίσεὶ) 

9. ὠπ' δύὼ πέχε πᾷχοεῖς [πποῦ] 
τε πὶ ἴωπὸλ ὲ ἐπε μα δηλ [ο] 
τ οῆτ πτου ἔβεδτε ἐπὶ ΠΟΤ 
" εσλοσ" δύω πεέχδ! χε δἴας 


1: ΠἾ1χο ΟΣ {8196 Ἰοὐΐοιϑ δηύίηρ, ϑϑδν νος: 
ν Ο 


κι 


10 


11 


ΦΟΝΑΗ ΙΓ. 9-11 


πδὸ ΤἸ ΟΗΤ ἔδελτε ΔΠΟΗ δ 
φραΐ ε πεεοῦ" πέχε πσοεις 
ἸΔῈ πε πτοῖ δαί ΤΗΝ 
ἐπὶ πότ τ ἐσλοσ εἰπ πὶ 
πὶ οῖοε ε χωξξ οὐδε τὲπ πὶ 
«δούς " πτ δγξοσὼ 

ΘΥ οσοσίπη" δίδοου οἱ 

φῖτ οσἼθη " λοι δὲ τὸ πον 
ἕο ε τμτεση τῆοσ ἂς πὸ 
ἀεις εὐπρητε πσὶ ἀροσὸ 

ε «εἔπτόποους τ τὸδλι πὶ 
Ῥωφδεε" πδΐ ἐτεὲ δεὲπ οἰσεϊοσα 
τέσοσπδ κα. «ἴ τεσο[ὑουρ 
αὐεὐτ οειτύποοσε ἐπδῖς 


οὐ στ: 


᾿ δώδεκα μυριάδες. 


12] 


ἘΠῚ. 570 
[ΠῚ 


ΣΗΘΠΡΆΦΘΙΟ ἘΗΆΠΟΟΤΟΛΟΟΙ 


ΕῸ1.δ8α ΟΒδΡ.1.1 πιίθορπ “εἰ τ Ἄοῦος δἴτδφετοοι 


ὯΝ 


ὠ ϑεοῷτλε ε τε φωὸ πιος ἴτδ. τὸ 
ΔΡΧαΣ τ πδὰσ δύὼ τ ζούω τὸ οητοῦ" 
τὰ. φρδΐ ε περοοῦυ πταυσδυδλδθῦδ; 
πὸ ἀφοφοι διθων ε τόσσ τ πεῖ 
ποετολος ουὐτῖς πεπιῖδ ἐτ οὐ" 

δδὸ εταιπθεσοεῖ! ας πεσδππελιοι 

ποῦ πτ δ Ἰεοτποῦ" πδῖ ἴττ δ τὰ 

φΟΙ ε Ῥδτῆ πὸῦ εἰου᾽ «εὐ πο δ ΤΕΣ 
«τοῦ οἵ οδρὺ ὅς “δεῖ προς τ οοοῦ 
εἰοσωμπ ε ὑοὰ πὸῦσ ἀσὼ εἐἰδξε 

ε τε τοειπτέρο τε πποῦτε" δὼ 
εἴοσὼες παεεόδσ πεῖπαρδ τ πεῖὰεῦ 
πδῦ ε τὰς εἰ ε ὑοὰ οἷ ϑιεροσεδηςσ 
δΆΛδ ἐδὼ ε πέρητ ὅς πιίὼτ πδῖΐ 

ἴτπτὰ τετποοταβει: ΠΕΣ ΔΕ ΣῈ 


π᾿ ἵωρ ἁππης 4τεπὖὸ δαῦδπτιζε οἵ οὐ 


ατοοῦυ πτωτῖ ςεἐπαῦδπτιζε 

ἀεενωτι οὐ οὐπῖδ εἰουσδδῦ 

““πασὰ οἂὰρ ποοοῦυ δὲ δίλδ οἷ πὸ. τπῖῖ 
τηβοῦτηῖ: πτοοὸῦ σὲ δϑσεοώοσο 
δύσχηοσο ἐσὼ ἅξεεος σε πδοεις 


1 Ἢ δρόχει, ἤρξατο. 3 πταυνδπαλδαιῦδπε, ἀνελήμφθη. 
»"Ὴ πεεφξιδραττελει, παρήγγειλεν. 
“8. τππτημόστη 85 50 Θααϊγα!θηὺ ἴῃ ἐμ ΟὙΘΟΚ. 


εὐ λον ιυῤι: δον. 2)... δι Δρδδδεινυκι.. αὐ... ... χ΄. 


ΡΙΑΤΕΥ 
ἘΝ “-- ΠΣ Ξκοστς; ᾿ Σ 


ΓΝ με πγα τυ α ὅ᾽ ψυ σας 


ΟΣ "ἢ 
τε ἃ. Ἔ γ κι εσκικῖ, χεσσαϑοκβ' “τλκίωι 
“σο ΓΑ ς: στκεενα κα μεαλετ αι 
ΨΥ ΚΝ ἈΑΥ λυ κι κιρζεΟΥ 
τυ λ ναὶ ντεζΥ ΜΙ ΤΆΥ̓Ά ΔΙᾺ ἈΆΚΆΚΚ. 
ἈΕΟΜ ΆΑ ΟΣ ἈΠ ΖΓ ΟΥ ΜΙ ΆΙΘΆΑ 

- το ΤΟ ΩΣ ΣΙ ΤΑΙ ΘΤΤΜ ΟΥ. 
ΝΟ Κκτυ σσΊου νττε" ΑΙ ΓΘ λῖν, 
ΒΙικι ἈΦ ῚῚ Ἀπ ΕῸῚ το Ἐ το Υ ἊΣ 1 ἈΠῈ. ; 
ΟΡ Κλ Θ΄ ἐτκὶΣ δα ἈΓῸΣ Ἀτγα 
ΜΟΥ ΚΙΖ ἈΦ Μ ἈΛΆΘΊΙΚΙΝΙΖ ΜΘ ΚΙ ΖΟΟΥ 

οὐκα νον ΟΒΌΟΛΜΙΑΥ ἈΥΚΣΌΠ ΕΘ ΚΕ ἘΣ 
5" με ΟΝ ᾿ς: 
ει ΤΟγ ΛΑ ΑΛ Ἀγ ΟΌΤΑΔΨ ΑΝ ΓΊΡΕΝΗΙ Ἰῆς, 
ΒΙιλλ γν ἰεκολεεῖο ΟΥ̓ ΟΥ̓Κ ΡΝ" 
ἈΆΛΑΚ ΕΟ τ ΘΡΕ ΙΓ κατ τ ΣΤΥ Ἀ΄- 
ς ἈΚ. ἈΠΤ ΕΣ" ἈΠΟ. ΜΊΑ: ΥΥΌΟΧ ΕΚ ες. 
ἴα Ἀ ἈΚΙΜΜΕΙΘΘΜΘ ἈΛΆΤΧ Ἀ͵τΓ ΕΓ 1.7. (52 ΚΝ, 
Αγ ἈΠ ΛΟ ΤΆΤ ΘΚ ΑΚ αγε ἐχιοῦ. 
ἈΔΝ ΦΈΣΙ Κα ΚΙΟΥΤΤΆΡᾺ ἐγ ν' κλιε.- 
ΜΕΤᾺ: ΔΖ πὶ ς ὉΟΑΛΥ ἈΚΙΛᾺ ΑΝ ξισ 
ν ἐπε τ τνῖ: ΚΤ ΟοΥ δολγιτι εῖγι. 
»υχα γα υχουνκαχ)οχι- τιχ εν; 
ΦΆΘ κ᾽ δεῖ νλτ κ ΟἹ ΟΥ̓́ΤΕΥΚα) ἈΚ αν ἔ. Ων 
ἈΣΥΤΆ ἈΣΕΓΡΟΜ τεὶ ἙΟΡΑΧΕΊΧΤΥΧΣ 
ΝΙΛΥΧΟΌΜτΤΟΣ ΚΕ ἈΡΑΝΙΤΤΕ τ ΟΥ̓ ΚΙΆ: ὙΠ 
« Φ͵Ί ΚΙ κά α ΘΧΡΟΜΟΦΘΆΙΆΓΚΙΤΆ, 
τ γα." ᾿ΛΆΥ ΖΓΕ ΞΘ ΘΖ ΟΥ̓ ΑἸΜΆΥ. 
ΜΑΣ Ν ΚΑΟΆΣ ΓΌΤΤ ΚΙ ΚΙ ἈΧΊΚ ΚΟΥ δ. δα, 
« γα Κττι 51 ἈΡΑΤΙ ΟΥ̓Ά Ἀἰκ το) τον. ΟΝ 
ἜΣ ΦΦΌΤΥΣ ΕΞ ΑΙ τ ΟΟΥΤΥΓΠΜτκ: ᾿ 
ΕἼ ον Ἰσάῖ) ΘΡ ογσλ ΗΜ ΟΜ: 
ἜΟΥΝ Ὶ ΚΓ ΤῊΡ κι ο ἈΜΙΆΡ, κα 
ΨΩ ΆΡΕΙΞ ἢ ἈΞ Ν λα, ΔΆ} κι νι. 
ῬΕ χινοΟΥΥΚΑΟΘΟλΟ ΜΠ τ ΕΥτὰυ 
γα εκ λ ΓΟ. τ ΟΥ̓ΟΥτΙ! 
Ἔκ τα 1 καγ].} Ὁ} ΚΝ -͵ὶ ΙΝ ΖΡΆΙ ΘΙ ΤῊ «Ὁ 
Σὰ «Ἱ κ Υ ΘΟ λέσγαττο Ὺ 
με τ ξεν: Ά) ΤΣ ΟΠ ΎΘ ΕΣΥ ΟΥ.γυυ Κιὶ; 
Ἀγιανττιῦσ ἌΣ ἈΝ’ Ὁ Χ ΣᾺ ΡΚΙΛΣΆΤΣ Μ Ἀν: 


. γ᾿ - 


- 


ΜΒ. Οπιενται, 7504, Εοι,. ὅ8δα (ΑΟΥΘ ΟΕ ΤῊΕΒ ΑΡΟΒΤΙΕΒ ἱ. 1--} 1) 


δὲ ᾿ ἅ, 


10 


11 


12 


18 


ΑΟΤΘΞ 1. 6-13 128 


εὖ ε οραΐ σὲ οἷς πεὶ οσεέι ποῖ 

τ τεέπτερο κε πιοΡ ΗΝ - ΠΕΣΔΕ 

πὰῦ κὲ πὐπωτῖ δ πὲ ἐοῦσα ποῦ 

οεα τὰς περοόπος παΐ πττὰ 

πιωτ᾽ πδδσ δὰ τειεκοσειδ φεῦ 

δδ δ΄λδ τετππδχι τ οὐδοεν 
ερῖσδισ πεπῖδ ἐτ οσδδὺὸ εἴ ε ορδῖ 

ε πωτ" πτετπίπώπε κα «91 

τρε ποῖ οἵ ϑιεροσεδίληεν πὰς 
τουλδῖὰ της νὰν τοδεεδθιᾷ 

δὼ π|ὰ ΔΡΗΣΕ αὖ πῆδὸ" πδΐ τ τὰ 

Ῥὲ ἥπχοοῦυ δσβλοολε εἴντῖ " δσὼ 

δστι ἀδοεοο! ε ολ οἵ τοοτοῦ" ἐσέιο 
Ῥὲς πεωΐ εἰπε ε ορδαΐ ε τπὲ" 

εἰς ϑώφδε ἐπὰσ πέσδϑε ϑᾶτου 

ε κωοῦ οὐ φεπούσω εὐοσοῦτϊη" 

δὼ πέχὰσ πὰῦ Σὲ πρωφτε τ πδλλὰι 
Ἄεος δρρωτπ τετππδοε δὰ τ᾽ τὴν ἘΌΙ. δ8ὺ 
τὰν τετισωϊῃτ᾽ ε οραΐ ε τπεὲ’ πδῖ [ 
τὸ πταστιιτε πτέτηστι ε ορδΐ ε 
1πε’ τὰ τὲ θὲ ἐτ ἴπησ βεεοος" ἴτ 
θὲ πτὸ τετ᾽ ππὰσ ε Ῥ}ο εἰτδδωπ 

ε οραΐ ε τπε’ τοτὲ δύυποτοῦ ε ορδΐ 
ἐ ϑιεροσεδίληες ε ὑοσὰ οἷς πτοοῦ 
εὐὔὐδύέεοστε ε ῬΟ Ξε πτοοὸῦ π π 
“οειῖτ εἐἰἴοσηοῦυ ε ὑολ τὶ ϑιέροῦυ 
εδληες τὸ ούοιη τ σΔΙΠ ἴτ φοοῦτη" 
δθσὼ ἴτ τεῷ οὔεὶ ε ορδΐ δύω ε 
φραΐῖ ε πεοὰ ἴ τπὲ" ἐπέσοσηρ 

τ Οητῖ " πέτρος παῖς τωρδι 

πῆς τς ἴαδπωδος πὰς διύλρεὰς 
Φιλπίπος πᾶς ϑώδελς ὄὕδλρϑο 


᾿ χρόνους ἢ καιροὺς. 


ἘΡ]. 59 


[Ὁ] 


124 


14 


15 


16 


ἂν 


18 


19 


ΑΟΥ̓Θ 1. 138-19 


Δοεεδῖος πἶν φελθδῖος ἴδππω 

ὗος πῆρε τ δλῴῷδιος δσὼ εἰ 
«τῶν πτηλώτης τς ἴουλδς 
πίσηρε τ ἵδππωδος" ποῖ τηροῦ 
οὐΠπρΡοσβρτερι! ε πευληλ πὶ 
φεποριθεε δὼ φεδριρδας τεῖδὰσ 
τ τ μὰς πειοόπην τῆροῦ" ορδΐ 
δὲ πὶ πεΐ οοοῦυ διίτωοσι πσὶ πὲ 
τρος τὸ τῶῖῆτε τὸ πεσπησ ἐοσ'᾽ (ὦ) 
ουδεηηϊθε ἀτοοδλσ ἐὐπὰ δε χοῦ 
ὧτ πρὸ δὼ πεέχδ" σὲ πρωδεὲ 
πεοπησ πὰ οὰπὲ ε τρὲ τεῦ ΘΗ 
“ΐ ε δολ τοῦ πτ δζχοος στις 

τὸ ᾿πορ πὶ οἷς πὲ πιδ ἐτ οὐσδδὺ 

ε ὑσασἅὴὰλ ουὐτῖτ ττάπρο πδσεις ε 
τῦε ἴοσδδς πὲ πτ δι !πε πὶ 
Ῥειπι δόοεῖτ τὸ πὲ πταυθωπε 

πὸ χὰ πὸ ΔυΌΠπΕ ορδΐ τ οΗτε" 
δὼ δέσι τὸ πεβπληρος ἵἴὸ τδειῦ 
διδπόπτδ " ποΐ σὲ δ Ππ πλεῖ 

τ οὐσὼκε ε ὑσλ οἷς πύεμε ὅς πεῖ 
τ σοῖς" δέῖφε ἐχὶτ πεῖρο " ΔΈπωςι ὅ 
πατ τ πειροῦπ τηροῦ δύπὼμ 

ε ὑολ. δὼ ἃ πεῖ οωὸ σω κλπ ε ὑολ κε 
πε το ε ὑοὰ τ οὐοὺ πιοεῦ ἐτ οὐ 
ηρ πὶ ϑιεροσεδλησε οώστε σε 
“'οῦτε ε πσῶες εἐτ δξεελσ οἵϊ τεῦ 


2 Ἡ πευπροζίδρτερει, ἦσαν προσκαρτεροῦντες. 
2 ἘῸΥ τεῖ, Η πτει:. 
3. “Ηρ βρ|1{.᾿ βογηθ ὑγοσβ 11 οἷα τεύάλλητε ἤδγθ Ὀ6θὴ οὔ θα. 


ι΄. ἐλάκησε μέσος. Ἡ δάπωιῃ οἷα τελλητε" ἃ πετασπεύίροσι 
τηροῦν πωωπε εὐολν. 


.“ εΥ̓́μαὐὺ νγὰβ ἴῃ Ηἷβ ᾿πϑ θ᾽, τὰ σπλάγχνα. 
5. ΞΒρνυϑαϊθα Ὀϑίουθ ϑυθυυ Ὀοαγ ᾽, γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι. 


ΑΟἸΘΒ 1. 19-2 192ὅ 


ἀέπεῖ χὰ διλδλδενδ πε τὲ παῖ 

20 πε πδωεε ἃς πεοπος" ἔεηρ ἘΔΡ 
φὰς πωωδφεε τὸ πειδλειος" κα 
“ερ 4““ὰ}ε τείρεω τθὼπὲ τ πδειε 
δὼ δτπΡ τε {πῶπε πσι πε 
τ οὔηρ οΟἵτ πεέίηφοδ, τὸ τπΠὠπε’ δὼ 
τε οῖτ ἐπιοπόποςῖ φὐλρὲ πέσ δ. 

21 “ιτὸ " ἴπιθηε σὲ ε ὑοὰλ οἵἷτ πρωδεε 
ἐτ “ἰοοῦ!με πἄδοοδλο κεπεῖ οὐ 
οεάτ! τηρεῖ" ππτ δεῖ ε φουῦυὰ 
δσὼ δαδωμπ ε τολ οὐ οὐ τοοτῖῖ 

22 στ πκποεῖς τὸ ε δ δροτθ στὶς πῦδ. 
πτιοαεὰ τὸ Ἰωρδτπης θὰ. οῬαῖ 
ε πέροοῦυ ἐπτασεχτε ε ορδΐ 
ου τοοτῖϊ ε τρέὲ οὔὐὰ ἴὸἫ πδΐ τΠὼ 
πε δὴ ὅς φεῖῖτρε τὶ τεζδαπδς 

28 τδσις " ἀσὼ ἄσταρε ἐπὰῦσ ε Ῥδ 
τοῦ ἴωςσης πετε τσ έεοῦστε 
ἐ Ῥοι χε ὀδρεδδῦδο ποῖ πτοσν 
ῬΏτΕ “χε ἵἴοσετος" δσὼ δϑδτιδςῖ» 

24 ἁσιθ ληλ δὲ εὐχὼ ὅτοοος χε 
πποεῖς τοῦ πὲτ ἐροῦι 
ἂς ποτ ἴ οὔὐοοῦ πιὸὸ οσωπο ε ὑολ 
τ οὐὰ ἂς πεῖ ἐπδῦ πὲ πτλῆοο 

25 Τπῖ" ε “τὶ πεοδ ἴ τεῖ διδβοῦτδ 
δὼ ταοὐπτα ποοστολοςῖ εἐπτὰ ἴοσυ 


1 τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ. ΣῊ δκελδλδδιδοο. 

5 Ῥβδίτη ᾿χῖχ. 2 : οἱἷχ. 8. 4 τὴν ἐπισκοπὴν. 

54 ΑΙ] (}15 ἐϊπηθ᾽, ἐν παντὶ χρόνῳ. 6. ἀρξάμενος. 
Τ᾿ Ἰωσὴφ. 8. Βαρσαβᾶν, οΥ Βαρσαββᾶν. 

9 Ἰοῦστος. 10 Ματθίαν, Μαθθίαν. 


Ἧ “ΠῸ ἔρκο {π6 ρ]δοθ οὗ ὑπ185 βουυϊοθ᾽, ασ. λαβεῖν τὸν κλῆρον 
τῆς διακονίας ταύτης. 


123 ἀποστολῆς. 


126 ΑΟΥἾἿΒ 1. 28--Ἰ. 6 


αὰς παρδῦδ᾽ ἅξεεος ε τρὲ τὶἰὐωπ 
ἐ ορδΐ ε πείζεεὰ ἀερενῖ «φοερί" 
260 ἃϑσὼ δυὶ πᾶσ αὖ πεσηληρος ἃ πε 
πληρος εἰ ἐπὶτ αεδιτιὶ " ΔΙΌΠΕΙ 
τς πετοῦσε ποποοτολος " 
Ομδρ. 6 οἷς πτρὲ τ}! ὼπ δὲ ε ὑολ πσιὶ πε 
Π.Ὶ ρροῦυ ἴτ τπεπτηπόστη πεὲσ' 
ἴπσοὺπ᾽ τηροῦ πὲ οι πεσέρησν"" 
2 ἃσω δασωπε οἷτ οσισεπε πσι 
ἘῸ]. δθὺ οσόφοοῦυ ε ὑοὰ οἵ τπὲ ἴϑε ἴἴ οὐ 
[Ὁ] πη ἔσεισε ἄξετος πσοπς " ἁσὼ 
ἁσοδεοῦο κε πΗΐ τηρξῖ ἐπεσισοι ὃ 
83 φρδαῖ πὶ οητέ: δὼ δυοσωπο πὸδσ' 
ε ὑοὰ πσι φεπλδς εὐπορξ ὁ τἴϑε 
ε δολ οἵ οὐπωρ τ᾽ δύὼ δῦρεέοος 
ε ορδΐ εχὶὶ ποσὰ ποῦδ ἀεεεοοῦ δῦ 
4 «τ΄οὐὸ τῆροῦ ε ὑοὰ οἷς πεπιδς ε 
ὙΤ οὐδδὺῦ" δθὼ δύ ΧΙ πα τα πὲ εκ 
οἵ πὲ δεπεῦ πᾶτὰ εἰ ἐρεὲ πὲ πιὰ 
ἴπδν ε τε σισοχκε παρ οεδῦ πεν 
{πσοὺπ δὲ πε οἷζ ϑιεροσεδιλη φῦ 
πσι φεπϊοσ δῦ ρφεπορωσεεῖ πὶ Ῥ ΕΣ 
Ῥφοτεῦ ε δοὰ οἱ φέϑθπος πὲς ετ Θὰ 
6 πέξςητ ἢ τπὲ' δσὼ ἵἴτ τεέρε τεῖ 
“τη εὠοσῷ ἃ πέῖηηῖθε {πτὸρ 


σι 


1 παρέβη. 

2 Αἢ ἱπδάοραυδίθ τοηδουΐηρ' οὗ ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. 

8. Ἢ επεσφαχοος, ΤῊΪ 15 ὑπ βοϑύξοσ γϑδάϊηρ. ΟἿ. ἦσαν καθή- 
μενοι. 

“ ἐΚΒρ|πι Τοηρτοβ᾽, διαμεριζόμεναι γλῶσσαι. 

δ ἘῸΥ οἵ φεπ πε δςπε. 

“Ὴ οκ(α, ϑιλῆας εὐόστηρ ΠοΊ φεπιου δι. 

1 ΠῺ9 ψοτὰ εὐοόονϑνὴρ Πδ8 ἀγτορρϑᾶ ουὖ. Οἱ. κατοικοῦντες. 

δ ἘῸΓ φεπρώλεε (ἄνδρες). 

9 ΓΈΘΔΓΘΙΒ [οὗ αο47᾿ Ξξ ἄνδρες εὐλαβεῖς. 


ΑΟΤΘ ΤΙ. 6-14 127 


τῦ᾿ σὲ πέρὲ ποῦδ. ποῦδ. εωτὰς 
ε ροοῦυ εὐσοκε οἵ τεκζδοπεῦ" 

7 δυπωϊε" δὲ τηροῦ δὼ δὺΡ 
{πῆρε εἐσχὼ ἀτοοος χε 442 ὁ εἰὶ 
πδλιλεέος δὰ πὲ παΐ τηροῦν ἐτίθδ. 

8 χεῖπ πδῖρ πὸ οεὲ ποι τοωτας 
ορδΐ οἵτῦ τεΐζδεπε πτδυδποε ἷἴ 

9 ΦΗΤΕ ες πᾶρϑος πῶς πεελος 
πελδδεῖτης δυὼ πέντ οὐὴρς οἷ 
τεοεεςοπολδϑεῖδ του τὰν 
τηλππδίλομπῖὰ πποῖτος φ{ἴ 

10 τὰσῖδ " τεῷρυπια ς τπδεεθπυλιδ 
Β5ηΗ4“4ε «ἴτποδ. τ τἈασύτη ετ᾽ τὶ 
τηύϑηπη δύὼ περρωδφεδιοςῦ ετ᾽ 
τα πίοσλαϊ τς πεπροοηλσ 

11 τος" πέβρητης εἶτ δρδῦος τὶϊ 
εωτας ἐροοῦυ ἐστθδξε οἵτ πδοπε 
ἐστασοὸ τ φοαττιιοσ' 4ὁ πῆοῦτε" 

12 ἀσπωιτς τίηροῦ δὼ ἁσδπορῖ} 
οὐὰ πὶ τ πδορῖτ οὐδ ἐὐχὼ ὅφεεος 

13 Ξε οὐ πε πεῖ οωδ'' φεπποοῦς δε 
εὐποσπεσ εἐὐχὼ ὅτοοος χε εἐρὲ 

14 φητοῦ “:ερ πασρις " δε ΔῈ Ῥδτεῖ 
πσι πέτρος τας πεετοσε τὸ 
ποότολος διζτ τεοθη ε ορδΐ 
εἴκω ἅεεοος πὸῦ ξὲ πρωδφεε} 


ΓῊ τεῖζαλη δε τπωπε ἃ παληηῖπε σωοτο ἀσὼ ΔΡΓΠΤΟΡΤΡ. 


ΤῊ υγογὰ ὑτωπε μ85 ἀτορρϑά ουΐ οὗ ἐμ ΜΒ. 


Ξ3ῊἩ τεσδςπε. 8. ἐξίσταντο. 4 Ταλιλαῖοι. 

᾿Ὴ ποσὰ ποσὰ φορὰ: οἵ, δ Μεσοποταμίαν. 

Τ Ἰουδαίαν. ὃ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην. 

" Ῥωμαῖοι. Ὁ Ξε {89 τουρῇ Ὀγθα ῃΐηρ. Σ 10 διηπόρουν. 


Ἢ ΕὙΗδὺ 15 ἐμ15 τηδέξον δ᾽ Τί ἂν θέλοι τοῦτο εἶναι ; 
"Ἢ εφρὸι δεουσωμῦ ποῦ κε πρώλλε, 


128 ΑΟΤΘ 1|. 14-21 


ἘΡῚ. θ0α πἴοσλδῦ τὰς οσὐοχ πιο ἐτ Οὐ 
ε οἵ ϑιεροσεδίληδε “φεδρῪε ποῖ τὼ 
πε εἴοσοισ᾽ πητῖτ ε ὑοσὰ δῦὼ 
165 πτετῖῖκι Ἢ ε πὰ τ πὲ πὶ ἐρε 
πο πΔΡ ταρεῖ δὰ πϑε Ττῶτπ 
ετετιϊαφεεσε" [ε] Ῥος τῦττ τυοεετεῦ 
16. ἘΔΡ ἃς περοοῦ πε’ δλλδ πδΐ πε 
{πδσκοοι ὃ οὐτῖ ἸΩΗΔ ἃ πεπρόῷη 
17 της " χὲ ἐπδίσωπε φοἴτοδ, 
περοοῦ ετ ἀφεεδσ πέχε πχοεις 
τ πω ε ὑολ κε πὸ πιὰ ἐστ 
σλΡς πτοὸς ποεπροφητεσεῖ τ 
σι πεττίθηρε τὰν πετὶτ τθὲ 
ερε" δϑσὼ πετὶτ οβιιιρε πδιτδῦσ' 
ε φεπρορδειςῦ ὅτε πετπρΆλο 
18 πώωρε τὶ φεπρδεοουθ δσὼ απὸ 
πωρτ᾽ ε ὑολ κε πὸ πιδ ἐσὶὶ πὰ 
φαξοδὰ π φοουτ᾽ “εἶ ποοασοδὰ πὶ 
ἐριδεεῖ ἴτ περοοῦ εἐτ τεεδλῦ ΠΠΈΠΡΟ 
19 Φητεσε" πτοῦῦ πὸ φειτεεδεῖι ἴ 
τπε ἃσὼ φεππηρε ὅξ πὲ “τ᾽ ἢ 
ουχῖ πῆδο Οὐοποο “εἴτ οὐμπώοτ 
20 εὖ οσλοωὺ πὶ πλππος» ΠΡῊ ΜΔ. 
ποτ εἐὐπδῆε δθσὼ ποοῦ ἐσοποεῖ 
ἔλόπὰτ εἴειὶ τσὶ πέροοῦυ ες πποεις 
21 πποσ' ἐτ οσουῦ ε ὅολ'!. δσὼ πὰ 


1 μεθύουσιν. 2 τ|π τποαντε Ξῷὸ Ἐπ τηοαντε ΞΞ ὧρα τρίτη. 
53. “ΠῊ᾿5 ἰβ σγβδῦ ἔπ δῖ γοηῦ ὅο 580 οἡ ἐμ δυϊμουϊυ οὗἉ 
“061 (ομδρ. 11, 28--82), 


4 προφητεύσουσιν. δ᾽ δράσεις. 
ὁ ἐνύπνια. ΤῊ Οορέϊο ἄοοϑ ποῦ ἐγδηβ]αίθ ἐνυπνιασθήσονται. 
Τ᾿ δούλους. ὃ δούλας. 


» “Ῥόνῃ οἢ ὑμ6 θαυ ᾽ -Ξ- ἐπὶ τῆς γῆς κάτω. 
10 ἀτμίδα καπνοῦ. ἽΑ Ὑϑν 11ἴογαὶ σϑηαϑυὶηρ οὗ ἐπιφανῆ. 


ΑΟΤΞ 1]. 21--2ὅ 129 


πε ἴἴ οὐοὺ πιὸ. ἐτ πδῖ} 
κε πρδι ὅε πχοεῖς ἀπδουκδι" ἢ 
22 βώκεε κε πισρδηΗλ εὠτὰς ε πὸ 
δ πὲ τὸ παδιζώρδῖος οὔὐφώ δες 
στοῦ ε σὰ οὐτῖς πποῦτε 
ε φοῦσῦι ε φωτὶ οἵ οὕ πότδ τη 
πῖον ορδαῖ οἵ οεπσοεεῖ «οἴ Θεὰ 
αὐδεττ 46π| Θειπππηρε" ποῖ ἐπ 
τὰ πποῦστε δὰσ ε ὑοἋ οἵ τοοτῆῖ 
τ τεττεεητε πᾶτὰ Θὲ πτὼ 
28 τῶ ετετποοοῦπ" ποδὶ οἷς πιο 
“πε ετ᾽ τὴ πᾶς ποροῦὰ ἴττε 
24 ππούτεῖ" τουποςῖῖ ε ὑοὰ οἵτ πὲτ “-}ὸῪ ΞΕῸ].60ὺ 
οὔτ᾽ πᾶς πηδὰπε ἂξ πειουῦ ε ὑοσλ χε τ 
«τι! σοε. ε τρε υδέῖδοτε ἀξετοςῖ 
25 ε ὑοὰ οἵ τοοτῖζ" δεῖ ἘΔΡ Ξὼ τεὸς 
ε φοῦι ε Ῥοι σὲ πειπδῦσ εἐ πχοεις 
πὲ εξ πὰ δτὸο ε ὑοὰλ πὶ οὐοεῖπι 
πὴ χὰ “ποοπ ἴτοὸ. οὐδας κἀς 


ΣῊ ετπδεπιπκᾶδει ; ΟὟ, ἐπικαλέσηται. 

2 «Ἢρ νγὰβ ογσάδί ποα᾿, ἀποδεδειγμένον. 

5 φυποότάτη πιλν ορδῦ οἵ φεπσοας οἰ [Π 61 τορι θϑϑηΐβ ἃ γΓϑϑαϊηρ 
ἴῃ ΟὝΘΘΚ υυΒ]1Ὸ ἢ 5 ποῦ ἔουἐ μοογηΐηρ ΟΥ ἃ τϑηᾶουϊηρ οὗ δυνάμεσι. 
ΤῊΘ νγοσβ φεπδιδεῖτ 8η4 φεπίπηρε 816 ἴῃ ἰηγουίθα οΥθι,, ἴῸ 
[ἢ ΦΟΥΤΩΘΙ τορι θδϑηΐβ σημείοις ἀπ {Π6 Ἰαξέου τέρασι. 

.ΤῺὴ6 Οορίϊο Πδ5 πὸ ϑαυϊναϊθηῦ ἔον ἔκδοτον λαβόντες διὰ χειρῶν 
ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλετε. ἩΟΥΠΘΙ 5 ὑγδηβουρὺ σῖνθθ: πτε 
ππουῦτε δτετπτὰ δ! ἐρρὰ: ΕΠσΊ ππαποαῖος ἐὰτετπδῖτε ἀτετῆ- 
Αλοουτῆ" 24 πὸι πτὸ πποῦτε τουποςῖ. 5 βθϑιὴβ ἰο ᾿παϊοαίθ 
ἐμεῦ {89 βουῖθθ ᾿ηϑάγθυ θην οὐ ἐὐθα ἔνγο οὐ ὑἢγθ6 11η65, Ἰϑαυϊην 
ουὺ 811 9 νγογβ ὑϑίνγθθῃ ὑπ ἢγϑὺ ππουτε δῃηὰ τουποςξι. 

δ “Βδίβοα Ἡΐτη ὑρ ἔοι {Π6 ἀθδᾶ δηὰ ἐπ ραὶπβ οὗ ἀθαίῃ. 
Ἡουπο. 5 ἰοχὺ μδ5 "Ηδ ταϊβϑα Ηΐμ ὑἃρ, Ηθ ἀοϑίγογϑα ὑμ6 ραΐῃβ 
οὗ ἀραῦμ᾽, εδἰιδὼνλ ε δον ππδδπε ξόπαλιου, Π]Οἢ Ὑϑρυθϑθηΐθ 
λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου. 

5 


180 ΑΟΥΘΒ 1|Ι. 20--38 


26 «τοἵ κεῖ τὸ πδιθτακ" ε τ᾽ δε ποΐ δ. πὸ 
ΟΗτ εἐσῷρδμπε ἃ πὸ δε τεληλ 
ἐτὶ Δὲ δὲ (ἡ τὰ δὲ σὰς πδοσὼρ οἵ 

27 οὐρελπις" κε πὸ πδπὼ ποῶ δὰ 
- τὰ ΧΗ οὗ πο σ ΧΗ τ ἂς δεῖ 
τεῦ οὐδὲ πὸ ποῦ δὴ τε πεὴ πὲτ οὐ 

28 δδὺ ε πὸ ἐ πτὰπο" δποσωπῷ πδΐ 
ε ὑόσὰλ πὸὶ5ἧ περιοοῦε 4 πωπῷ πὸ. 
ΧΟΗΤ ε ὑοὰ «τ πούπος κε πεηροῦ" 

29 πρώφεε πεοπσ ἴππ|ὲ ε τρὲ τὶ 
“χοος πῆτὰ οἵτ οὐπαροηςιδῦ ε τῦς 
ΠπΔΤΡΙ ΧΗ. Δάσεῖ δύὼ δϑεοῦυ 
δὼ δύτοδεςῖ δσὼ πε δερδδασ (0 
οπ ορδαΐ τ οητῖ τ. οροαΐ ε ποοῦ π 

80 φοοῦ" εἐσπροφητηςῖ σὲ δὼ εἰ 
ἐροῦσι κε οἵ οὐδιδῖθ ἃ πποῦτε 
ΟΡ πδιῇ ε ϑῆξοο ε ὑοὰ τὲ ππδῇπος 
"τ τεῖπιπε οἱ) ὃ ἐαὶτ πειθφροιος" 

381 δααΡπ εἰεεεῦ εἐασούκε εἐ τὸς τὰ 
πδότδεοῖς ὅς πεῖς χε οὔτε 4ὲ:π εἰ 
πδδῚ οἵτα δαεῖττε οὔτε ἀπε τεῖῖ 

82 σὰρᾳ πὸ ε πτὰβο" πδΐ πε τὸ πὲ π|τὸ. 
πίοῦστε του ποςῖῖ ποῖ ἐπτέπίθο 

883 ΟΠ ΔΙῚ ΤΗΡΙ κα φεἴἴτρε" ε δπξιςε 
ε οροῖ οὐ τούπδες κε πῆοῦτε δίπι 


Σ ΒῸΡ ξε πὰς (Ὁ). 3. εὐφράνθη. 

8. ΝΥ βοὺ] διηοηρ ὑΠ6 50115 οἵ Ατὐηθηΐθ᾽, τὴν ψυχήν μου εἰς 
ἅδου. Ἡ Βδ5 “ΤΥ 508] ἰπ Ατηθηΐθ᾽, πτο υοοη ὁπ δάλπτε, 

4 “ΠῊρ Ἰογ οὗ ἐγ ἔδοθ᾽, μετὰ τοῦ προσώπου σου 880 ῬΒΔΙΠ 


ΧΥῚ. 8-11. δ μετὰ παρρησίας. δ τὸ μνῆμα. 
Ἷ προφήτης οὖν ὑπάρχων. 8. ΜΟΥΘ ΘΟΙΏΙΊΟΙΗΪΥ πὶ τε πε. 


9. “6 Κηϑὺν Ῥοίουθῃδηᾶ᾽, προϊδὼν. Τὴ Οορίϊο ᾶὰ8 πὸ 


ϑαυΐϊναϊθηῦ ἴοΣ τὸ κατὰ σάρκα ἀναστήσειν τὸν χριστὸν. 
10. τὰν 5 υεϊψύθη ἈθουΘ ὑπ 11Π6. 


34 


95 


36 


37 


38 


39 


ΑΟΥἿΘ ΤΙ. 88--39 


ἀξ ΠΕΡΗ͂Ὶ κεἰ πεέπδ ἐτ οὐδδὺ ε ὑοὰ 
φυτῖς πειειὼτ" δΔΊποοτ ὅς πεῖ 

τδεέῖο πὶ πτωτῖς ἐτετιτηδσ' 

ἐ Ῥ7οιι ἀσὼ εἐτετποωταε" τὸ ΔΑ ΕΥᾺ 
ἘΔΡ δὲ πὲ πὲ ὅτ δηδωπ ε ορδΐ εξ 
πΗσὲ [εἰ πὼ ἀτεεος τοῦ! ξὲ πέζχε 
παοεῖς 4ὖ πὸ ἄρϑεῖς ξὲ ϑειοος Ἰοδ 
ούπδας ἀφοοοῖ" τπδν ἔπ ττ πεν 
Σακεῖ πὸϑ ουποποδλιον" τὸ πέποσὲ 
Ῥητεῦδ οἵτ οὐωρ δ΄ δφεδλρὲε {εἸπτὸ τἰστ 
πΠΗΐΪ ΤΗΡΕΙ͂ τς πιο ηΗλ σὲ ἃ πποῦτε 
ΔΙ τ ποεῖς δσὼ πχῖῖς παΐ πε τὸ 
πε πτὸ τετποζουῦ ἀξεσος" τὶ τα 

Ῥ ουεωτὰᾶς ε ποδί δϑύδηδο ε πέύθητ 
διδὼ πέχδῦσ ἂς πέτρος πᾶς πε 
ἐέεπε ἴ παποοτολος σὲ οὐ 

6ὲ πε τῦπδδ! πρώδεε πεσησ δ" 
πέτρος δὲ πεχδῖ πὸῦ κὰ “ετὰ 
ποῖ δσὼ πτέτῖτσι ὅλπτις εεδ.9 

ε πρὸ ἴτ τὸ πεέχξ. πχζοεῖς ε πθὼ 

ε δοὰ πὶῃϑ πετπποῦε δὼ τέτῖῖ 

πδαε αὶ Τρ έδ ἂς πεΐ πιδ' ε 

τ ουδδῦ" ἐρὲ Πέρητ ᾿ πΔΡ ὑποὸπ 
πΗΤῚ 4«{ἴ| πεττπηρε δσὼ οὐ 

οὐ πιο ἐτ ὐποῦε πδί ἐτ ἐρεῖ" 


ΣῊ ππεκκίχεεν. 
ἢ ὑποπόδιον, ἔῃ! ὁ ΓΘργυθβθηύηρ 8:6 ΤουΡἢ Ὀγθα ηΐηρ. 
5. Ῥρπαῖνη ασ, 1. 4 {Τὴ οογίδιηὐν ᾽, ἀσφαλῶς. 


δ 


’ 
ἐσταυρώσατε. 


᾿ ΤΉΘΙΘ 15. 0 ΟὙΘΟΙΚ ἴον πε δε. 8 Μετανοήσατε. 


9 ΤΏΘΓΘ 15 πο ϑαυϊνδιθηὺ ἴον ἕκαστος ὑμῶν. 


πουτὰ πουὰ ἀτλιώτει κὶ δαπτισαῖὰ. 


19. «ΟΥ ἐπΐβ ΗΟΙῪ βρίνιν. 


12. 5}4]] Ἰηντΐθ ἐμϑηη᾽, ὅσους ἂν προσκαλέσηται. 


181 


δ Ταξουα] υϑηἀουίηρ οὗ ἄνδρες ἀδελφοί. 
Η [δ5 δϑὼ ακδρε 


Ἢ ΦΡΥρχγηϊβθ᾽, ἐπαγγελία. 


ἘῸ]. 61α 


ζ 


ἘΡΙ. 610 


Η 


182 


40 


41 


42 


48 


44 


45 


40 


ΑΟἾἿΘΞ 11. 39-46 


πποεῖς πέσποστε παταραεοῦ" 
φροαΐ δὲ οἵ περοὸῦ (πε ἴτ {8 

“χε πείκω δεεεοοῦ δσὼ πε 

σοπὸ ἀξεεοοῦυ εἴσω ἀτειοςὶ χε 
οὐκαῖΣ ε ὑοᾺ οἷ τεῖ πειΐδι εἐτ 
δσοοαεε πε πταυίθὼπ ε Ῥοοῦ 

ἀξ πείδσε δύσι ὕδλπτις εεδ. 

δὼ δυοσὼρ ε ροοῦ κε πέροοῦυ 
ἐτ ἀτειδσ πσὶ δύο οἱ πο" τὸ ἁυΧΗ" 
πεσίσοον δὲ πὲ ἐὐπροσμὰΡ 

τέρι ε τεεδω πὸ πὰποοτολος 

τς τηοιπώπιδ κα πῶ! 4ε ποειη 
δὼ πειληλ' οσποσ τὸ φοτε δΕῖ 
τ!ὠπὲ ε φρο ἐχπ ΨΥ ΧΗ πτες 
φὰρ ΔΡ (ἐὲ “Ἱὶδεέῖντ οἱ τὕπηρε πὲ 
πε ε ὑοὰ ο«ἱ τοοτοῦ τὸ ποπος 
τολος" οὐοὺ δὲ πὲς πταῦσπις 
τέεσεῦ πεσίθοοπ πὲ «“ἴἴ πεσὲ 

Ῥησ δύω πεέρε ἴ πὸ πον τποοπ 
πῶσ οΥ οσοοπ’ δὼ πεσσοοδεῦ 
τς πεσο πον τα πεσ τ 
ἀβοεοου ε ὑοὰ δυτωϊ" ἀεειοοῦυ 
ἐπκπτ οσοχ πικὲ διτὰ Θὲ ἐτ ἐρὲ 
ποσὰ ποσὰ ΧῬιδῦ ἀξεεος" ἀδετη 


1 Τὴ {6 ἄδγβ ΒΘ βΒρακθ ἴο ἔβϑῖῃ ἃ Βυαπᾶγθα σγοσ 8 (ον {1 Πρ5), 
δηα Θϑηὐγθαίθα ὑμϑηι βδυῖηρ. ΗΘ Β ὑθχὺ φορὰ: ὁ φεππε- 
ΑλΗητε πιιδχε περάλπτρε ἀσὼ πείοοπὸ ἀταλοον εὐ πὼ πξαλὸς 
τϑρυθϑθηΐβ ὕμθ ΟἼΘΘΚ ἑτέροις τε λόγοις πλείοσι διεμαρτύρατο, καὶ 


παρεκάλει αὐτοὺς λέγων. 
5. ἐβαΐοῦυ ᾿ΟΥ “βαϊνδίίϊοῃ", ξώθητε. 
5.2Ἢ πότ τακεπτίο. 


καὶ τῇ κοινωνίᾳ. 

Ἡ πευσωλε ; τὰ κτήματα. 
τὰς ὑπάρξεις. δ. Ἢ ὅσω πευπωςι ; καὶ διεμέριζον. 
χρείαν εἶχε. 


δ᾽ οἱ πιστεύοντες. 


ΑΟΥἿΘ 1|. 40---1Π|. 4 188 


τε δὲ πεσπροσπδρτερι πὲ 
ου οσεοπ' φὰς πεῷπε δύὼ 8: πην 
ἐσπὼμ κε ποεῖθ ἀσὼ εὐπὶι πὶ οὐ 
τροθη «“ἶὖ οὐτεληὰλ τὸ δεἴττο ὃ. 
47 πλουοξ τὲ πεσοητ' ἐσόδου 
ἐ ποστε ἁσεσπτου" χδρις ὅς 
αἰδῦ πὸ ποῖ πλδος τηρῖ ππὸ 
εἰς δὲ πεζοσὼρ ε ροὸοῦ ὅς πε 
Ὑ πδουχδῖ ἀδόεηῖε οὐ οὐοοπί. 
σμαρ. “πέετρος δὲ ταὶ Ἰωρδλππης πὲσ 
1Π.1 πδῦωπ ε φρδΐ ε πεῷῇπε ὅς: εἀπιτδισ᾽ 
2 ἴἴἮ ΧΠ εἰτεῦ κε ππὰσ αἰ πεληλ' δὅὼ 
πέσ οσρωσφε τ δσαλε στὸ εἴ τ 
φοητὸ τὸ Ἣ τειεδλδσῖ εἰὔσδσεττες, πδὶ 
πεσπὼ ἀετεοοι" οτρῖ πρὸ ἐτ οὐ 
αἰουτε ε Ῥοι χὲ πὲτ πεσωκ᾽ ἴ 
τε πεῷπὲε ε τῷε ετς}ὰ{ετ᾿ «εἴττιτὸ. 
ε ὑοὰ ουτῖ πετ πη ε φοῦσι ε 
8 περπε" πδΐ τ Ἣ τέρεὲ πῶσ ε πὲ 
4 τρὸος «“"εἵ Ἰωρδιπης πεέξδσ 


1 ἘΠ ροίμον᾽, ὁμοθυμαδὸν. 

Ἢ “πὶ τααπτροπδλους; ΟἹ. ἀφελότητι καρδίας. ΤῊ6 Οορίϊο 
τοϑδαϊηρ βυρροβδίβ ἐμαὶ μ6 ασθοκ ΜΆ. ἤοσα συ Βοἢ 1Ὁ νγὰβ σθῃ- 
ἀργὰ δὰ ἤθσϑ ἁπλόος. 5 Ἢ ὅσω εσὐπτονυ. 

ΝΟΥ οὐ δἀάοα ἰο ἐμϑηὶ ἔποβθθ σγῆο νοῦ ἕο Ὀ6 βαυϑά 
δῖ γ.᾽ οΥ ουοοπ, ὁ ἰορούμου ᾽ ΞξΞ ἐπὶ τὸ αὐτό. 

ἢ τὴν ὥραν τὴν ἐννάτην, Ἡ παπύγττε, 5Ὴ “πιπ. 

Τ᾽ ΒΊΠ06 ΠΘ νγδδ ἴῃ Πῖ5 τηούμϑυ ᾿Β σγοα.᾽ 

5 Ἢ σταλος ἥτάληπε, δ5 6 ΟἼΘΘΚ καθ᾽ ἡμέραν. 

"ἐμ δὺ ὙΒ1ΘῊῈ 15 θαυ] ᾿᾽ ΞΞ Ὡραίαν. 

Ὁ Τη6 Οορέϊς μᾶ5 πὸ δαυϊναϊθηῦ ἔῸγ μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ 
ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν. ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν 
σὺν τῷ Ἰωάννῃ. ἩΥποΙ 5 ἐοχὺ σῖνθϑ ὑπ6 τη ϊββίπρ νγοσάβ ἐπι: 
εὐποῦωκ ε ϑφοῦυῖ ε περπε διίοποωπου εἰ πδ ποναπτπὸ 
πετρος διειωρᾶς ἐφοῦπ ἐορ δι! ἀχὲπ τωράππης, 


184 . ΑΟΤΒ ΤΙ. 5--12 


δ ΔῈ κε ΘσΏΌΤ ἐ ρου! εἡφεεεσε 
“ε εἰπδσι οσλδὰσ πὸ τοοτοῦ" 
6 πέτρος δὲ Πεχδι πδιᾷ σὲ “εἶτ 
φὰτ οὔδεὲε “ἰἱῃὖχ ποσὺ τπσοοὸπ παΐ 
πέτε οὐπτδ ες οὐ ΔῈ ἀπδτδδε 
ΔΗ οας ΠΡᾺΝ ΠθἫ τοῦ πηδζωδιος 
7 ατοοίε" ἀσὼ δίδδεδοτε ἵἴἴ τες 
σύυκ πὶ οσπδεε δτοσπος “ἶ δὼ ἂν 
τΑΡο πχι ΠΕΡΙσῸπ δὼ πειγτῦς" 
ἘῸ]. θ2α 8 ἀὼ ΔΓ ΟΘΕ δδθε Ῥδτε δσὼ δὲ. 
Θ “«τοοὔμε διδωμ παεεελῦ ε οοῦσ Ἢ 
περπε εἐγεεοοῖθε ἁσὼ εἴπει «ἴο 
9 δὅξ δύω εἴσειοῦ ε πποῦτε" ἃ πᾶδος 
ΤΗΡῚ πὸν ε Ῥῷο εἐἡεεοοῖθε δὼ εἰ 
10 τοῦ ε πποῦτε" δύσοσωμξΊά κε 
ποΐ πὲὶ φρδιοος εἴ ψετ φεἴττιτδ. 
οιρῖτ τπύλη ετ᾿ πεοωςῦ πτὰ περ 
πε' δσαεοῦνο τ οοτὲ δύὼ δυπωῖςξ 
ἐ φροΐ ἐξπὶ πορωῦ πτ δι ]ωπε 
11 Ἀξεεοῖ" εἰ Ἄφδοτεῦ δὲ ἂς πετρος “εἶτ 
ἵωρ λπης ἃ πλδος τηρὲ εὠοσο 
ε Ῥοοῦυ ἃ τεοτοῖ ἐτ οὕδεοῦστε ε Ῥος 
12 δὲ τὸ εολοειὼνπ εἐὐτρτρ' πὶ τε 
Ῥε 4πὰὺ δὲ πσιὶ πέτρος πεέξδεῖ 
“ε πρωφδεε ὅτε ΠπισΡ δηλ δόρὼ 
τῆ τετῖρ πῆρε ἐπὶ παῖδ αὶ ε 
τὸς οὐ τετπειορ δε ποὼμπ σῶς 
ΤΔΗΡ πδΐ οἷτ τεησοες Η τεῖῖ 


1 ΑΥου ἐροὸσῖ {9 ϑαυϊνα]θηὺ οὗ ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς 15 οἠηγιὐ θᾶ. 
Η δὲ πτοι! δε δ σωτΤ ἐροονυ. 


5 προσδοκῶν. 5. Ἢ πιζ πεορζῦ, δ5 ἴῃ ῃ9 ΟἼθοκ, 
“Ἡ πε επεέραινοος, ἢ ἐπὶ τῇ Ὥραίᾳ πύλῃ. 
δ 645 νυυιέθη ἀρουθ {6 11Π6. 1 Ἐρδά τεοτοὰ Ξξ τῇ στοᾷ. 


5" Ἢ ειε. 5 ον τετπειωρᾷε. 


ΑΟΤΘΞ 1Π. 183-10 18 


18 αἰττευοεῦης! - πποστε τα δῦρδ. 
φδδι πποῦτε τὸ ἴσδη πποστε τὰ ἴδ. 
βΒωδ' δσὼ πποόῦτε ἴτ πεπεῖοτα 
Δ ΓῚ ἐοοῦυ ἂς πείπηρε τὸ παΐ π 
πτῶτῖτ εατὰ τιῖταδ! ε οΡδΐ ἐπ 
ἀρπδ ἀξεροι" Δσὼ δ τετῖῖ σου" 
ἀπε «τὸ ε ὑολ τε πιίλδιτος εἐὰ πὲ 

14 τ ἀξειδσ πριτε ε πὲ ε ὑοᾺ - πτὼ 
τι δὲ πὲτ οσδδὺ δσὼ πδίπδιος 
Δτετπδρῖδ ἀφοοοο! ἀπὲ “τὸ ε 
ὑοὰ ὅς πίλδτος" ἐδ. τετπδιτεῖ ε 
ὼ πητῖτ ε οὰ τὸ οσὐρωδφες ἴτ Ῥ}Ε 

ιὸ φωτῦ πᾶρχητος δὲ ἂς πωνδ᾽ δτε 
τπδεοσοῦτ ἀτεεοι" πδΐ πτὸ πηοῦ 
τε τουποςῖζ ε ὑοὰ οἵ πὲτ “τοοῦστ 
παΐ δου επθοοπ ἴδ. ἂς «πτΤΡε" 

16. ἀσὼ οφδΐ οἵτ τπίοτις τε πεῖρδι 
πδΐ ετετποοοῦσι ἀβελοςῖῦ" Δ τ ΡΟΣ (Ὁ) 
σι πειρδῖῖ δσὼ τπίοτις τ οὐ ε 
ὑολ οἵ τοοτῖ δῦ πδο ἂς πεῖ οσχδΐ 


1 ΑΚ 1 νγ δὰ ἄοῃθ ἐπὶ ἔμπυοι ἢ ΟΣ Οὐ ΡΟ ΟῚ πᾶ ρον", 
ἢ πὸ ϑαυϊγαϊθηΐ ἴου τοῦ περιπατεῖν αὐτόν. 

2. ὃ Θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ. 

3. Ἢ πτὸτετπτδδοῖ ὅσ Δτετπδριτὸ ἀέπεέσετο εὖον ξεπιδλᾶτος, 
ὙΥΏΙΟῊ ἈΡΤΘΟ5 νὴ θ {π6 ατθοκ παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε. 

“ Απὰά γὁ ἐγοαΐθα Ηΐϊμ Βδρα]γ ᾿ ΞξΞ ἐβαρύνατε. 

᾽Ὴ δτετπᾶρπὸ ἀσαλος εἀτετπδιτει ἐπὼ πΗτπ εὖον πουρώλεε 
πρειρωτᾶ, νυ ῖο ἢ ἀρτθθβ τι θ ἐμ9 Θτθοκ. 

 ΤῊ6 νγογὰβ ἅππὲ αὐτὸ εὖονλ :ι πιλδτος 816. ἈΡρδυθῃ 
τορϑαίθα ἱπδάνογίθης υ. 

Τ᾿ ἠτήσασθε. ὃ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς. 

" ΠῺ6 Οορίϊο ἰοχὺ μδϑ πὸ δαυϊναιϑηῦ ἔογ {π6 ΟἼθ Κα τοῦτον ὃν 
θεωρεῖτε. ἩοΥΠΟΙ᾿ 5 ἐοχὺ ἄρτθοθ τυ ὑπ Θτθοῖ, δηᾶ τϑϑᾶβ πὸν 
ετετππὸν ΕΡΟΙ ἀσὼ ετετποοουῖ ἀσατοει. 

Ὁ Ἢ δσὼ τπῖςτις εὐον οιτοοτῇ δαὶ πδο. 


186 


17 


18 


19 


20 


21 


ΑΟἸΘ 1Π. 17--24 


ας πετὶϊ «τὸ ἐ δολ τηρῖς: τεποῦ 
δὅὲ πὸ ἐπησ ξζέιεες χὰ ἴἴτὸ. τετῖ 
δὰς Οἵ ΟὐδΎΤτ τ σἐροῦσμῖ πθὲ π 
πετῖς πα ΔΡωΣπ πποῦτε δὲ πε [π| 
τ δίκοου πὰ Τὸ ΠΡ ε ὑοὰ οὐτῖτ 
τΤταπρο ἴὸ πεπροόθητης ΤῊ 

φου ἐ τρέε πεχιὲε 'τοποῦ δ κομοῦυ 
ε δοὰ πὶ Ἣῆ τεῖ φε" «“ετδοῖ σὲ δϑυὼ 
πτετῖς πετὸ ΤΗΤΗῚ ε τρὲ σίίωτε 

ε ὑολ πὶὸἫ μπετπποῦε σὲ πὰς εσισὰ 
εἰ στ πεσοεμ κε πεπτοιῦ οἱὐ κ᾿ 
πε ἀετο ε ὑοὰ κε πσοεις" εετῖ 
ποοῦ τὸ πὲ τ στοῦ} πδτῦ πὲ 
“Χξ τὸ" ποδὶ οὰπξ ε τρὲε ψ3ὄσωπε οἵ 
τπε τὰ. οϑαΐ επεέσοσεια τε πε 

ε δοὰ πρωὸ πιὸ επτὸ πποῦστε 
““οοῦυ σὰ ἐπεὲρ ε δολ ουὐτῖτ ττὰ 
προ ἢ πειιπροφητης ἐτ οὐδ 


22 δι δ' «τῳὐσοης ἘΔΡ δπσοοςϊ τ πὸ 


ΣΟΡ᾿ πεέπεῖοτε" πὲ πποεῖς πὲ 
ποτε ποτόσος ΟΥΠΡΟΘΌΗ 

Στῆς πητὰτ ε δολ οἵτ πετποπηΗσ 
Στ τὰ φε" εὠτὰς ποῖ! {98 5ὲ πτες 


28 »ὲτ ππδικοου πΗτῖτ" ἐσειπὼπε 


»δὲ Ψσχη πὰς ἐτὲ πεπδοωτας" 
»δ τὰ πεπροητΗς Εἰ ἀδεεδῦ 


24 Σεεπδίίοτε ε ὁοὰ οἷς πλδος" πὲ 


1 


ἄγνοιαν. 

5. Ὴ κπτε, 

δ᾽ Ὴ πὶ ξττοι -Ξ- ἀναψύξεως. 
1 Ῥουΐ, χυ !. 15. 


ΠΡΟΦΉΤΗΣ οὐ τηρὸῦν ΧἼΙΠΠ ὅδαφοῦ 


ηὰλ δύὼ “᾿τπο" δύυσδξε δὼ 


53 «δνετάποει, μετανοήσατε. 
“Ἡ πεονοεπη. 


δ Ἢ ετεποπδοἊοωτξς. 


"Ὴ πετ αἰππεοωε. 


5 ἐΠῸ π΄; ΟἹ, ὑμῖν. 


28 


20 


ΑΟἿΒ 1. 25--1ν. ὅ 137 


δοτοιμεοει} οἵτ περοου ᾽ τὼ 

τι δὲ πε ππηρε ἴτ πεπροίθητης 

πῶς ΤΙΔΘΗΒΗ ταί εἶτὸ πποῦ 

τε σεεῖττο ττς πειειοτεῦ εἴ πὼ 

»αδφεος ἴ πδύφδοδι ες σὲ οροΐ οἷς 
πεβέπερειδ σεπδικι πετοῦν πῆσι 

ας πὰτριδ τηροῦν κε πῆδοῦ" πτωτῖ 

τὶ οΡπ πιοῦτε τοῦπος ΠΕ ἘῸ]. θ8α 
τ9ηφΡὲ πητῖτ δ τὴ ποοῦεῖ ἐἴοσεοῦυ τὰ 
ε φῬωτ οεςὲ π τρέὲ ποῦδ ποῦδ. πο 

τι ε ὑοὰ οἵ πειξίποπηριδ δ" ἐσ αδ. 

χε δὲ πας πεεῆηῖθε διδεῖ" ε ορδΐ ε 
“ωοῦυ πσιὶ πουμηῦῖθ δσὼ πέςτρὰ 
τηῦος" πτὲ πέρπε σὼ ποδλοῦυ 

πδῖος εσδεοηδ᾽ πὸ ΟΗτ᾽᾿ ε ὑσὰλ χε πεὲῦσ 
ξεύω τε πλδος δσὼ πευταῖμεο 

εἴ πἰς τὶ ταπδότδεις τ πετ᾽ 

Αὐοοστ᾽Σ" δὼ δόεῖπε τ πεύστα ε ορδὶ 
ε ξωοῦ δυποχοῦ ε πείθτεπο πὸ. ΠΕΙ 
Ῥδοτε" πὲ ἃ ροῦφε τὰ {τὧπὲε πε’ 
φὰἂὰρ δὲ πεσοωτας ε ποξε πὲ δὼ 
πιστεσε δὼ ἃ ΤΕσῊΠεΕ ΔῸΡ τἴου 

πιο τ ρωκεε" δείσπωπε δὲ κς πειῖ 
Ῥᾶςτε ε τρὲε σισωώπεῖς πσι πὲσ 

ἀΡΧὼΣ πὰς πεπρεούστερος τς 

πε πρδοδεεεδλτέσς οἵ ϑιερουοδίληαλε" 


κατήγγειλαν. Σ ΕῸΣ πεῖ φοοῦ ΞξΞ ἡμέρας ταύτας. 


3 ΟἿ ἔδίμοῦβ᾽, πατέρας ὑμῶν. 


ΞΞ αἱ πατριαὶ. δ 6θη. ΧΧΙΪ. 18, 
εὐλογοῦντα ὑμᾶς. ΤῊ κπτοι εδονλ οπ. 
τῶν πονηριῶν ὑμῶν. 


’ 
ὅ ἐπέστησαν. 


10. «Ῥυγϊοβέβ᾽, ἱερεῖς. Ἡ Ἢ πεοτράτητος, 


12 


ἐκ νεκρῶν. 


15. δύπίοστεσε, ἐπίστευσαν. 


"5 Ἢ ετρεσεοωοσρ, συναχθῆναι. 


Ἐ 


188 ΑΟΥΤΞ ΤΥ. 6-11 


6 ταὶ δππδς παρ τεέρεσε δύὼ παΐ 
Φδςῖ «εἶτ Ἰωρδππης «εἴ δἰλεσδπ 
ρος δύὼ πὲτ ἅπσὺπ ε ὑοὰ οἷς πιε 

7 πος ἴὸ’Ἧ πδρχιέρεσε" δῦτδοο ε ϑδτοῦυ 
οἵ τέσϑητε δυπποοῦυ κε οἵτ Δα 
πσοες ἴττ ΔΤΕΤΙῚΡ παΐ Η ΟἿ᾽ ΔῈ 

8 ἢ δι: ΔτΈτπΡ δΔδ 1" τότε πέτρος 
δίδεοσο ε ὑοὰ οἷς πὲ πὰ. ετ οὐδ 
διὸ πεχδ! πὰῦ χε πρό ὼπ κε πᾺ δ 

9 ος ἀσὼ πεπρεούστερος" εὔπκε 
δποι τποοῦ σελ Ηρα ἡ ἀφ οθοι 
ε τῦε πουχοῖδ αὶ ούρφωκε πὸ σωῦ 

Ι0 κε πτδιιου δῖ οἵτ πτοοῦν ΦΦΔΌΕΙΙ 
οσωπο πητῖ ε ὑοσὰ πλδοςϊ τηρεῖ 
ας ΠΙΟΡΔΗΔ χε οἷς πρὸ ἴὸ τοῦ Πιῖδ. 
ζωφδιος πδΐ “εν πὴ ΔΙ ΤΕΤΙ 
εἴου" πεεεοι ἃ πποῦτε δὲ τοῦ 
ποῖ ε ὑοὰ οἵ πετ᾿ «“τοοὐυτ᾽ ορδΐ 
τ ΟΗΤΕ ἐρὲ πδὶ δρὲ Ῥδτῆ κε πετῖ 

11 ἅτὸ ε ὑολ εἴοσοκ᾽» πδὶ πὲ πὼ 
πὸ πτ ΔΊΟΤΟΙ ε ὅολ οὐτῖτ πὲτ 
πὼτ᾽"} ποῖ δ !ὼπε τ οὐδπε 


1 Καϊάφας, 5 γένους ἀρχιερατικοῦ. 
ΒΥ ψῃδῦ ΡΟΥΘΙ ἀο γ ἀο ἐπΐβ, οὐ, ὈΥ ψμδῦὺ Πδηὴ6 0 γ9 
ἀο 1ὖ ᾽ Η ομηιῖβ δτετπραδε, 85 ἄοϑϑ ὑῃ6 ΟἼΘΟΚ. 


“Ἢ ςεπδάπδεριπε, ἀνακρινόμεθα. 


δ 6 


εὐεργεσίᾳ. ἐν τίνι. 

1 Ἡ εὖολ τηρτῖ ἅσὼ ἄσπλδος τηρξῖ, υ] 6) ἀρτθοϑ ἱ ἢ ἐῃ6 
Οτθοκ. 

δ σοῦ -ξῷ Χριστοῦ οχηἱὐ θά. 

" ἐσταυρώσατε. 

19. «ΗΘ ῬΡοΐῃρ' Ποα]ϑᾶ᾽, ὑγιής. 

Ἵ “ΤῊ 6 βίοῃθ ὑυῖθἢ νγαβ τοὐϑούθα Ὀγ (μι Ὀυϊ]άουβ᾽, ὃ ἐξουθενη- 
θεὶς ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν οἰκοδομούντων. Ἡ οετῖτ τηῦτπ πετκωτ, ὙγΒ 10 ἢ 


ΔΎθο5 ἢ {Π6 οΥαϊηδυν ΟὙΘΟΚ ἐοχύ, 


12 


18 


ΑΟἾἿΘ ΙΝ. 12-17 


τ ποορ᾽" δὼ “εἶτ οὐκδῖ" τσοοπ 

τ πε σὰ οὐτεῦ τὰ “εἴ πὲ Ῥδι ὁ δ. 
πεέζητ τ τπὲ ἐ στα οἵτ πὸ Ῥὼ 
“τε ἐπποιῃ!οσ κοΐ ορδῖ ττὸ ἡτξ " 
ἐσπασ Δὲ ε τπδροησιδὰ κε πε 

τρος παςξ Ἰωρδππης διδειαθε κῈ 


φέπρωκσεε πονιδλιώτηςῦ πε ποέςο 


14 


1ὅ 


16 


17 αὐ σοῖ πεοροι ε ΔΡιδ 5 ΑΔ χε 


- 


οὐδὲ 


ἰδιῶται. 


οὐχ δὶ ποοδῖτ δὺΡ ὕπηρὲ ἄσοοῦ 
ποῦ δὲ κε πεσίθοοπ ας τὸ " 
δδὼ οὐ εὐπὰῦ ε πρώδφεε ΠΤ δεῖ 
ταλσει εἴδϑε Ῥδ τῆ παεοοδῦ κε 
π οῦσῖ δ χε ε δὼ" δυοσεφεοδ 
οις πὶ ε τρε σὉ πϑολ κε ποσὰ 
φεέλριοια"" δσὼ δύίθδκε τὰς πτεὲῦσ 
ἐρησ εὐχὼ ἅξεεος " χε οὐ πε 
τα ἢ πρώδθε πεσπησ 90 

τι «τεὰν ἘΔΡ δύδέδεῖι εἰοσοπο 

ε ὑοσὰ ΄ὥτὠπεὲ ε ὑολ οἵ τοοτοῦυ "" 

τ οὐολ τ:ο9 ετ οὐηὴρ οἵ ϑιῖε 
Ῥοσεδίληες ουσοπσ ε ὑοσὰλ δὼ 


πὰς ἐρεῖ πύοχε φοοῖθε ε πὲ 


κεφαλὴν γωνίας. “ «Ἡδθδῃ᾽᾿, σωτηρία. 


4 δεδομένον. 


“βϑοίηρ ὕπο ἔγϑϑάομ οὗ ΒΡθϑοῖ οὗ Ῥοίϑυ δπὰ 9ομῃ. 


139 


1 “ΠῊΡΘΥ Κηθν ποὺ Ἰοὐίουβ᾽, ἀγράμματοί. 


ἘῸΙ ΔΙΤΤᾺ σΌΞΕΙ ΞΞ τεθεραπευμένον. 
ΤΟΥ οοὐ]Ἱά ποὺ ἥπὰ ἃ ψογὰ ἴο βαγ᾽, οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν. 


ΤῊΘ ἔοστω σΏ -Ξῷ., σω. 
19. ἔξω τοῦ συνεδρίου. 


" ὙΥδὺ 5881} γγθ ἀο, θη Ὀγούμουβ δ᾽ 


ΕῚ [4 , 
ἀνθρώποις τούτοις ; 


15. .Α χηΐγδοὶθ δίῃ δρρϑδγϑά [νυ μίο] μδαύῃ ἔδκθη ρΙδοθ ὑμβγοιρὶι 


{Πϑχ.᾽ 


15. ἀρνεῖσθαι. 


“6 5ῃουϊά οχρϑοὺ ππε, ἔον ἐηθ ασθϑκ μδ5 μὴ. 


᾽ς ’ ω 
Τί ποιήσωμεν τοῖς 


140 ΑΟἸΒ ΤΥ. 17--24 


φοῦσο! οἷξς πλδος δεδρῖ πόδ 
πεῖλεῦ πὸῦὺ' ε τῆς τδ ὲ σε “τὴ 
τέποσῦ ε ορδΐ ἐξ πεῖ ρὸν πᾶν 
18. αὐτὶ ἀδὸσ πρώλθε" δύὼ ἄσεοῦυ 
τὲ ἐ Ῥοοῦ δσπδρδτππείλε πὸσ' 
ε τὰς δπε Ἄδαν δθσὼ ε τὰς ξεύω 
19 φᾷς πρὸ αὶ τὸ: πέτρος δὲ πᾶς 
ωρ αππης δσοσωϊσά πεέκὰσ 
τι πὲ πριπεῦ ξὲ οὐ διΉΔιΟ πὲ 
ἀεπὲ ξετοὸ ε ὑοὰ κε πποῦτε 
ε εὠτὰς ποὰ τηῦτῖ ἐροστσε ππ 
Ἐ0Ὶ.64α 20 τέ ἁποῦ ἘΔΡ πὲ πτ δπτδσ ε ῬῸ 
τε οὐ ἀσὼ ἁποοτεεουν 4“ «τσοον 
21 ἅξοοοπ ἐ τῖς χοοῦυ" πτοοῦ σὲ ἃ 
ἁπῖλεθ πὰ δύπδὰσ ε δολ εἴπ οὐ 
στ θὲ ππολδζεῖ εοόοοῦ εἐ τε" 
πλδος σὲ πεσὶ ἐοοῦσ τηροῦ 
ας πῆοῦστε ἐσ πὲ πτ δ Πὼ 
22 πὲ’ τ φουοϑ δῷ πεοῖτ οἍεε τὸ ροες 
πε πὲ ἴσι πρωδεεὲ επτὸ πεῖ 4:8. 
ἐπὶ ἴτε πτληοῖθ. (Πὼπε ε ορδΐ 
235 ὲ κωξΐ" ἴἴὸὁἥἯ ἑ τερ οὐπδὰν )λδὲ ε ὑοὰ ὃσ 
εἰ τὲ πετεποσοῦυ πε 1] δσὼ ἃν 
τδαοοῦ ε πὰ πτὰ παρ τερεσς 
τας πεπρεούστερος σοοῦ πδῦ" 
24 ἴτοοῦυ τηροῦ δύσωτας δσται 


1 ἐπὶ πλεῖον. 2. ἀπειλησώμεθα. 

8. τᾶς χιπτεποῦν ΞΞ μηκέτι. 1 παρήγγειλαν. 

ἢ κρίνατε. δ προσαπειλησάμενοι. 

7. πῶς κολάσωνται. ὃ διὰ. ἢ πλειόνων. 

10. 6 5ΒὨου]ὰ οχρϑοῦ πτὰ Ἀ 60,85 ἰὴ ΗΘ Β ὑοχῦ, ἢ δοσογάδ 69 
υΥὶῦ ἢ σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως. Ἢ πρὸς τοὺς ἰδίους. 


1. “Πρ νυ 811", Η πτεροσεωτασ. Τὴ νγοτᾷ τηροῦν ἰ8 ΡΟΣ ὮΔΡΒ 
1ηὐθη θα ἴο γθρυθβθηῦ ὁμοθυμαδὸν. 


ΑΟΤΝ ΙΝ. 24-29 141 


τεσ ἐ ορδαΐ ε πποῦτε οἵ οὐσοπὶ 
εὐχὼ ἀξετος σὲ πχοεῖς τον 
πὲ ππόοστε πτδητδειε τπὲ 
τς πῆδὸ δὼ Θδλδοοδ πὰς πε 
τ οῆτοῦ τῆροῦ πὲ τ διίγποος 

25 ε ὑοᾺ ουτῖτ πὲ πιξ εἐτ οὐδδῦ οἷζ 
Ττὰπροῦ κε πειεῖὼτ ΔΑ σΕΙΣ. 
πεηοετοδὰ ἐξ τες σὲ ε τῦε 
δ᾽ ἀπρέθπος πισε ἀβεεοοῦ ΔΗ 
Ἄδος “τετδλετδῦ τὸ ΘΕΈΠΕΤ 

26 τπουσεῖτ᾽ ἀσᾶρε φῬᾶτοῦυ ποσὰ περ 
Ῥωοῦ 4κἰ πῆὰρ δὼ ΠΑΡ ΩΣ δδ' 
εὠσσὸ ε πεσέρησ ε ὖ οὐῦε 

27 παοεῖςῦ περε: δσεοώοσο ἘΔΡ 
πδαεε οἵτ τεῖ πολις ἐ οοῦσι ε 
πεβίπηρε ἐτ ουσδδὺ τὸ πεῖ 
πε πτλητδοοῖ πσὰὶ ΘΗΡΗ ΔΗ οἱὸ 
τς ποιττος " τς ποέϑιος 

28 ἀσὼ πΆδοςϑ ἂς ΠΙΗᾺ" ε εἰἴρεὲ πὶ πε καὶ 
τὸ πεηστς ἁσὼ πεπίσοχπε τὸ 
αποσ᾽ πτὶ πισορ π᾿ 19 ε τε σισωπε: 

29 τεποῦ δὲ πχοεὶς σωμῃτ' ε ορδῖ 
ἐαῖτ πευσωμτ δύὼ πτὸ ἔθεε 


᾿ ΤΉΘΙΘ 15 50 ΟὟΘΘΚ ον οι ούςοπ. 

2 «Τοχᾶ, Του τὺ αοα ὙΠΟ Παϑὺ πηδάθ᾽, Δέσποτα, σὺ ὃ ποιήσας. 

3. “9 ὝΠΟ 5ρ8Κ ὈγῪ ἐμ Ηοὶν ϑρίγι ἴῃ ἐπ σπου οὗ ΟΣ 
ἴαῦμον θανα, ΤΥ βουυδηῦ, βαυίηρ. 

4 ῬΡΒΔΙ 1Ϊ. 1, 2. Ὁ ἐμελέτησαν, Ἡ «τελετὰπ. 

δ κατὰ τοῦ Κυρίου, δῃη!ᾷὰ {ῃ6 ξΟ]]ονγΙηρ' καὶ Βυσροβὺβ ὑμαὺ ἀσὼ Πδ5 
Ὀθθη οὐ ρα ὈΥ {πθ βοῦῖρθο. Η εἴονυδε πκχοεῖς ἅϑὼ ουὐϑε 
πε ριςτος, 

᾿ ΤΠ Ή6719 15 πὸ ΟἼΘΘΙΚ ἴῸ περ. 

ὃ Ἡρώδης τε καὶ Πόντιος Πιλάτος. 

᾿ ἙἘϊχδοῦ τϑηδουϊηρ οὗ λαοῖς. 

1 τρίηον πτπ ΠιΠΟΡΠ ΞΞ προώρισε. ᾿ι ἔπιδε. 


142 ΑΟἾἸΝ ΤΥ. 29--36 


ΕΟ]. 640 ἴ πεηραεοδὰ οὐεέ πλΡοησιδ τ. 
᾿᾿ 80 ε ταιθεοεπῃ! κε πεμίμοκε οἷς 
πτρεβπεοοοστῖι ε ὑολ πτεηστα 
ε φεπτδλδσο δῦὼ οεμεεδετι 
τὰς οεππηρε ε τρΡε σσωὼπε 
ε ὑοὰ ο«ε πρὸι: κε πεβπίπηρε ἐτ οὐ 
81 δὼ τὸ " δύὼ ἴ τεῷ οὐεοπε ἃ 
παῖδ πα ἐπεσοοοσο ε ορδῖ π 
ΦΗΤΙ͂ δσαδεοῦσο τῆροῦ ε ὑοᾺ οἷς 
πέπῖδ ἐτ οσδδὺ δσὼ πεῦστὰ 
{πέρεῖ! τὸ πίθδκε κε πίοῦτε 
82 φᾶς ΠΠΔΡΟΗΚΙΣ πτεε8. ΠΑΦΗΉΓΙΕ 
δὲ πὶ πὲ ππτ᾿ δυπιστεσς πεσὸ 
τ ΟΥΟΗΤ αὶ οσωτ᾽ ἀσὼ οὐ ΧΗ 
τ οὕὼτ ἄσὼ πε “τ Ἄδὸσ σὼ κξ οἱ 
ἅπειος ε πετ᾿ τποοπ᾿ ἴδ! κε 
πόοσεὶ πεῦ Ἀλλ περὲ πὸ τ πτας 
383 ἅρὸπ πὸῦ οὲ οσοοπ᾽ " δσὼ οἷτ οὐ 
ποσ' πσοες περὲ παποοτολος 
ἰὶ τὸ τευπττεειτῖρε τὸ τδιοτὸ. 
εἰς ας πχοειῖς τοῦ δῦὼ πέερεὲ οὐ 
ποσ' τὶ δρις τποοπ᾿ ε ορδΐ χω 
84 οὐ τηροῦ " πὲ δε λδδὸσ πὰρ ΠΟῊ 
τοῦ τ9}Δ τ πε πετεὲ οσὐἴττοῦυ 
δωκε ἘΔΡ ἀξειδυ οἵ πεὶ πεσὶ κε 
αἰοοῦυ ε ὑοὰλ ἐσεῖπε ππεσδοοῦ " 
86 εὐβὼ δξεεοοῦ οὰ Ῥᾶτου ἴ πόιπος 
τολος " δύὼ πεσξ τε ποῦύὰ ποῦδ 
86 κς πετ᾽ φΦΡΧΡΙΣ πδο" ἵωςσης οὐ )λῈ πὲ 
1 ΠῸ ρῥγϑϑομ᾽, λαλεῖν. 5 δεηθέντων. 
ΑΙ] Ροϊάπο55.᾽ 1 τῶν πιστευσάντων. 
" “ΠῊΘΥ Ῥϑ]οῃρ' ἴο τὴθ.᾿ 
ΟΥ̓ Τμονὰ δοβιιβ᾽, τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 
ἴ Ἰωσὴφ. 


ΑΟΤῚ ΤΥ. 36---ν. ὅ 148 


τοσυαεοῦυτε ε ῬοΟΙ χε ὑδρπδῦδο 
ε δοὰλ οἵ τοοτοῦ ἴ πδποῦτο 
Ἅος ποῖ εὔὔδσδιτεο᾿ οὐ Ὲ ΠΙΠΗ 
Ῥὲ ἀξ πεοπὸ" οὐλεσειτης τ κῦ 
37 πριῖος φὰς πειζσεπος" ἐὐππτε 
οσειωρε ἀξεοδῦ δ τα δ! ε ὑολ 
δ εῖτε τ πε ῬΗκ δ. δ! Θὰ Ῥὰ 
ΟὔδΡ. .1 τοῦ πὶ παποοτολος" οσφωδλϑεε 
δὲ ε πεῖ Ῥδι πὲ δπδστδς τὰς Δ Π 
πιρὰῦ τεϊεριαϑε δὶ πὸ οὐσωες 
2 ε δολ᾽ δι ε ὁοὰ οἵ τεΐϊζδεου ἐρε 
τε πὲ ἔριαδε σοοῦσν διίζετιτε 
τ ουδιέρος δ ΒΔ οὰ Ῥᾶτοῦυ 
8 τ᾽ παποοτολος " πέξε πέτρος 
ΠῚ σε ἁπδια ε τε οὐ ἃ πόδ 
ταπδς “τε ΠΕΡΟΗΤ ε Τρε πα 
“ἰ σολλε πεπὴδ ἐτ οσδδῦ δσὼ 
πὰ σι ε ὑοὰ οἵ ττδοουῖ δἰ πσωϑκ" 
4 «ῇὦὁ πειοοπ ἴδ δι" πὲ ἃσ' 
ω ἴ τέρὲ ἴτδδι! ε δολ πείιαιοῖ 
οπ φὰ τεἐπεσοσεῖὰ ε τ᾽ δὲ οὐ 
δΗπδι. πδΐ φὰς πεμοητ᾿ ε εἰρὲ 
ας πεΐ ποπηροῦ" πταππι ΘΟΝ 
5 ἃπ ἐ βωκε δλδ ε πιοῦτε" εεὶ 
σωτὰς ε πὶ χε πσιὶ δδττδς 


ΕῸΣ εἰποσουδφαλεε. 

5. Βο0ὴ οὗ ΒυρρΠοδύϊοῃ ", Υἱὸς παρακλήσεως. 

“Α Τιουἱῦθ, ἃ Ουρυϊοίθ ὈΥ ἢΐβ γϑδοθ᾽, Λευΐτης, Κύπριος τῷ γένει. 
τὸ χρῆμα. 5 σὺν Σαπφείρῃ. 6 ψεύσασθαί. 
ΤῊΘ ἢνβὺ τ 5ΘΘ 15 ΒΡ που 5. 

" ΠῊ 6 ἔουτηβ 5045 δηα δωκε 8.6 τιϑϑά ἴῃ {15 ΜΆ. 

" ΕΥ̓ δ5 1 ποῦ ἐμΐηθ 9 Οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενε; 

1 Ἡ “Ὦ πειξίῃοοπ ἀπ. 

Ἢ" ΦὙΥῊν Βιεαβϑὺ ἔμπου βοὺ ἐμ1ὶθ ἴῃ ἢν ποανὺ ἴο ἄο ἐπὶ185 6υ]] 
ἐμῖηρ Ὁ᾽ 


144 ΑΟΤΚ ὟΥ. ὅ--12 


διρφε δμεοσ δὼ δῦποσ τ οοτε 
φε ε φρδῖ εἐχὶ οὔονῦ πιο ετ ὼ 
6 ταῖ᾿ δυτ᾽ όσα δὲ πσι πορίσαι 
Ῥὲ δύποοςξ! δύὼ δύδιτέ ε ὑοὰᾺ 
7 δυτοειοῖζ" δεοθσπε 5.6 δεῖτι 
(ἃ τπΠὀὁὍφετε" πούποῦ τεΐίζορι 
ατε εἰἰὶ τοοοῦσι δὴ κε πὲ πτ᾿ δεῖ 
8 ἅπωπε δεῖ ε φοῦ" πέξεί πετρος 
πῶς χε δίσις εἐροῖ χὰ πτοοὺῦ πσωϑες 
ε ὑοὰλ φἃ πεΐ φοδεμτ᾽δ πτὸς ΔῈ 
9 πέχὰς σε ἐρεῖ οὰ ποδί" πέτρος δὲ 
πεχδι πὰς ξὲ ε τε οὐ διτεέτπ 
πὶ κοὐ πετπεέρησν ε πιρδζεῦ κε 
πεπῆῖδ ας πσοειῖς εἰς ΠΕΌΡΗ 
τε πὶ πὸ πτ ἀστωσες κε πουσοδῖ 
ξέρε ρᾶτοῦυ ἔρια προῦ δύὼ εξ 
10 πδίέῃιτε ε ὁολ πὶ τεῦσποῦν δὲ δὲ 
φὲ φὸ πειίοσέρητε δὼ δέρεοῦ 
δοθαμρε εἰ ε φοῦ σε ε Ῥος 
ἐσϑεοοῦτ ἀσάχιτε ε ὑοσὰ στο 
11 αὐοῦ οατας πεορδῖς δσποσ' τὸ οῸ 
τε ττὡὧπε ἐπὶ τεπηλησιδ τηρς 
ἘΌΪ. θδὺ «αὐ οσοι πτεὲν ἐτ σωτὰς ε πδΐ" 
τε 12 ε ὑοὰ οιτπ πστς τὸ παποοτολος 
πεσωπε πσι φεπδεδειιῖ τὰν 


1 “ΠῊΘΥ Ὑ͵δρρϑᾶ Ὠΐηλ ὉΡ ἴον θυσ 8]. ποος ΞΞ ν ΟΝ , 86 


οΙὰ Ἑρυρύϊδῃ νγογὰ ἔον τηδκίηρ ἃ ἀθδα βοὰν ἰηΐο ἃ ᾿υυτΏτΩΥ. 
ὡς ὡρῶν τριῶν. 8. ἘῸΣ δςει. “ ἀπεκρίθη. 
5 ἘῸΣ {986 Ρΐθοθϑ οὗ πο ηΘΥ ᾽, τοσούτου τὸ χωρίον. 
“πα΄, Νιί. 

τ ΦΆΑΡΤΘΘ ἐορούμοχ᾽᾽, συνεφωνήθη ὑμῖν. 

πειράσαι. 

9 ἐβίδμαᾷ δὖ ἔθ ἀοον᾽, Η σςεφιρκᾷς προ. 

10. ἘῸΣ δυτοιλαςῦ, 


ΑΟΤΡ Υ. 12-17 14 


φεππηρε ἐπδιπωοσ! οἷς πλὸ, 
ος ἃσὼ πεσίποοπ τηροῦν πὲ πὰς 
πεσερησ" ας περπεῦ Θὰ τεέοτοδ. 
18 τ εολοφεωὼπ" ε δολ δὲ φὰς πὲ 
ἐεέὲπε ὅεπε Ἄδδσ τολειδ ε τὸ 
σῇ ε βροου δλλδ περὲ πλδος τ 
14 ἐοου δ πᾶσ προῦὸ δὲ πεσοσυνίωρ 
ε φῬοίοῖσ πσιὶ πετ᾿ πιστέσε ε πϑοὸ 
εἰς οὐδεηηῖηε τα ρῬώδεο οἱ σριαθ6"» 
15 φώςτε πεεέεέῖπε ε δολ τὸ πετ᾽ 
πῶπε ε πεπλδτ δ ποεβδὰσῖ 
οι φεπσλοσ παὶ φειεεο, τὸ ποτῈ ὃ 
ε πὰς ερέ πέτρος εἰ ε{πηνῦ 
ἐρὲ τειφδειῦες ταρε οὐδ ἀξεε0 
160. οὐ. πε 'πσεοωοσὸ οὐ πσιε ΠΑ’ Ὴ 
σε πᾶς πολις εὐὰῖς ππωτε πὶ 
ϑιερουσοδίλησε ἐσεέῖπε τὶ πετ᾿ 
σωπε πᾶς πεταθομδ}} ε ὑοὰ οἵ 
τ πεπῖδ πὸ πα Ρτου δῦ 
ω πεὺ παρε ε ρῬοοῦ τηροῦ " 
17 δατωοσι δὲ πσι πὸρόχτέρεσα 
πᾶς οὐοὺ τὰν ΕἸ παδοοδῖ δῦὼ 
ϑέφεεις τὸ ποδδουηδιοςῖ δσ' 


ἡ σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ, Η πδιρεπαλκδεις ἐπδιθωον 
ἈΔΠ φεπίηπηρε. 

πα πεσέρην ΞΞ ὁμοθυμαδὸν. Η οχηἱέβ ἔμ680 σου 8. 

δ Τὴ ἐῃο ἐθιρ]ϑ᾽ ; νγδῃέϊηρ ἴῃ ἐμθ ασθοκ ἐθχί, 

“ ἐτόλμα. δ ἐ6,δγΥ6 ρ]ουγ᾽᾽, ἐμεγάλυνεν. 

5 εἰς τὰς πλατείας. ΤῊ πεερι, ἢ 3 

δ ῬΙδ065 ἔον ᾿γίηρ ἄονγῃ προπ᾿, καὶ κραββάτων. 

" ὝΒθη Ῥοίϑι. νγδϑ δουηΐηρ [8η8 Ὑγ6}} ἢ6 φασῃθ ἐπδί᾽, ἵνα 
ἐρχομένου. 

16 ἐρῃ6 οὗ ἐῃθῃ.᾽ ἦ: ὀχλουμένους. 

15 (ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων). 

υ 


ἘῸῚ. 66 α 


146 ΑΟΥΤΞ Υ. 18--2ὅ 


183 αἰοῦσὸ τ πωρ' δσεῖτε τ πεῦστς Ἢ 
“πο παποοτολος δθσὼ δύποσχοῦυ 

19 ε πείτεποῖ" πλτ πελος δὲ εεὶ 
πποεῖς δ'οσὼμ πρροῦ τὸ πτε 
πο πὶ τεῦύση δπτου ε δοὰλ πε 

20 ΔΙ πδσ' πὰ ὅωπ πτετῖῖ ρὲ δ τ 
τηστῆ οἷς πεέρπε πτέτ᾿ πτδῖμε 
ρει! ἂς πλδος πὸ παοκε τηροῦν 

21 ἅς πεὶ ὠπῷὸ “ τὶ τὲρῷ οσεωτὰς δὲ 
δσύόω ε φαΐ ε περῷπε ἂξ πιὰσ 
τἴ ων πὸ δύὼ πεσπξεδω δεῖ δὲ 
ἢσι παρχιερεσς τς πὲτ τας 
ΑΔ ἀπσοοῦσδοἍ πουποελριοι σὼ 
πολλο τηροῦν αὶ ππηρε τὸ ΠΙΗᾺ 
δσχοοῦυ ε πειυτ᾽εποῦ ε τρΡε σὰ 

22 τοῦ" πουπηφετης ἵἴ τεῷ οὐ 
δὼπ ἀπ οὐσπτου οἷς πεῖυτε 

238 Βοῖ δύποτοῦυ δύτδϑεοοῦ " ἐὐχὼ 
ἀτετος χε ἁποε ε πείμτεπο εεὶ 
τοτας οἵτ οσωΡΞ" δύὼ πλοῦν 
{69 ἐσδᾶρε φρᾶτοσυσ οιρῖ πρὸ πὶ τε 
ΡῬ ποσωΐ) δὲ τπ ποσὶ Ἄδὰσ προῦὰ: 

24 αὶ τεῷ εἰἴσεωτᾶς δε δι ΠΤΡᾺ 
τητος «ες περπε νας πδροιερεέσοῖ 
ε πεΐ τ πὲ δισαπορ 12 ε τόηη 

ῶὼ5 τοῦ εὲ οὔὐπε πεῖ οωδ'δ: δισδῖ ΔῈ 


1 ΠΡ Υ᾽ ὑυθν ἔμϑια ἰηΐο Ῥυΐβοη ", ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. 


3 πῆρο. 3. ὑπὸ τὸν ὄρθρον. 

“Ἢ δσεεσρ, συνεκάλεσαν. δ᾽ τὸ δεσμωτήριον. 

5 ὑπηρέται. Ἷ ἐν τῇ φυλακῇ. ΣῊ ὡφΡξ πιει, 
9 ἘῸΣ πάποόσυραε, τοὺς φύλακας. 1 ἘῸΣ οτοόσνωπ, 
1 οἱ ἀρχιερεῖς. 12 διηπόρουν. 


15. ἐβαγίηρ, ὟΥ Βαὺ 15 015 πλδύξου ὃ τί ἂν γένοιτο τοῦτο; 
" ἘῸΣ ἃ ονὰ. 


ΑΟΥΤΘ ΓΙ. 285--31 147 


ς εἰ δατδδεοοῦυ χε εἰς πρώ δες 
πτ ἁτετπποκοῦν ε πεῖθτα 
πὸ φε Ῥδτου! οἷς περπε εὐ 
26 εὔὼω ἃξ πλδος" τοτὲ δυδωμ πὶ 
σι πεςτ Ῥάτηςτος πῶς ΠΟΎΠΗ 
Ῥέτης ἄσπτου ππῆδο δὲ πεῦ 
Ῥ φοτε ΤΔΡ οητῆ ἂς πλδος “Ὄο 
πως πεεϑὲ πὲ ε βοοῦυ: πὶ τε 
27 Ὁ οσπτου δὲ δυτδοοου ε Ῥᾶτου 
φας πουσπθελριουις: δσὼ δα ππου πὰῦ 
πσι παρ ιερεσε εἴξὼ ἅτοοος" 
28 Δὲ ““90ῳοι' οἵ οὐπδρδιπειλιο κεπὶ 
παρα πἰετλεϑ᾽ πητῖτ ἐτὰς ξοθω 
ε φρδΐ εὖ πεΐ ρῬδ δὼ εἰς ΘΗ 
τε ἁτετεεουσο τ ϑιερουοδ 
Ἄμε ἂς πετπούω δσὼ τέτῖῖ 
οσωϊ ε εἰπὲ ε οραΐ ε χὼπ τ 
πεέσποε τὸ πρωκεε ετ πεεελῦ" 
29 διοσωμὸ δὲ πσι πετρος δσὼ 
ποαποοτολος εὐσὼ ἧτλοος 
χε τὲ ε εὠτὰς πὸὰ πποῦτε-. 
ἐφόσε Ῥωκεε: [εἰ] φροῦ πὶ οητξ 
380 πποῦστε πὶ πέπειοτε διτοῦυ 
πες τὸ πὶ πτωτ τὸ τὰ 
τ φφουσΟΥ ἀτοοος! ΔΙΤΕΤΙΔΌΙΤΕ ἘΠῚ. 66 
81 εἐὐε’ πδοΐ ἃ πίοῦτε χδοτ π ΙΗ 
ΠΑΡ ΧΉσΟς δὼ πὸ σωτηρ ες 


1 Ἢ ςεδφερᾶτοσυ. ΞῊ “᾿ἥποτε, μὴ λιθασθῶσιν. 

ἢ Παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν. 

“Ἡ ο(α τετπεῦω, τῆς διδαχῆς ὑμῶν. 

"Ὴ ογοῖίβ ε φρὸῦ π ορητῇ. “Ιὖ ἴθ Ῥοιξου [ΠῸΣ ἃ τη8}} ἕο 
ἨΘΑΓΚΘῊ ἴῃ ἷβ μθαστὺ υπὲο Θοα ὑμδη απΐο τηϑη.᾽ ΤΈΘΙΘ 18 ΠΟ 
Θύθοὶς ἔοσ “ἴῃ ἢἷβ μοαγξ᾽. 


5 ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα. 


148 ΑΟΤΞ ΥΙ. 31-37 


πείιέοοῦσ ε τε αὐ πὸ οσέεετὸ. 
ποιὰ ἀξ ΠΙΟΡΔΗΛ. δύὼ οὐπὸ ποῦεὲ 

82 ε ὁολ οφοῖΐ πὸῃὴ οττ᾽ 5 ἀσὼ δῖοι 
περ ααπττρεῖ πὶ πὶ δ πὲ δσὼ 
πεέπὰ ἐτ οὐσδδὺ ἃ πποῦτε τὰδοῖ 

83 τ πετ στὰς πος" τὸ τεῷ οσεὼ 
τᾶς δὲ δύυσωμτ δύὼ δύυοσὼῖί ε 

84 «τιοουτοῦ" δ τοῦ Δὲ οἧς ποῦ 
φέδλριοι πσὶ οσφδριοοδιος ε 
πεῖρδι πὲ πδοαεδιλιηλ οσπόοεεος 
διλδοβδλλος εταΐησ" αὶ πλορας 
πλδος" δι οσέρφοδοπε ε τρε πᾶπος 
τολος ῥ᾽ πῦολ κε πεεὰ τὸ οσπουΐϊ' 

86 ἁσὼ πέσδο! πὸ πλορῖ πὲτ σοουσοῦ 
κε πρώσε ἂς πιηλ ἔοτητῖ ε Ῥὼ 
τ χε οὐ πὲ τππδδ δῦ ἐ τὸς πεῖ 

86 Ῥωκεε" δὰ Τέρη ἘΔΡ ἴὸἫ ουὐποῦσὶ πὶ πεΐ 
φοουῖ δι τωοσα στ ϑεσλὰς εἴσω 
ἄξεεος ε Ῥο ξὲ δῖοι πε πδΐ πτὰσ 
οσάφου ποως! πσι δίτου τὲ πρὼ 
“4ε παΐ δσροτῦξει δσὼ οὔοι πτὸς 
ετ εωτὰᾶς ποῖ ἁσδωλ ε ὑοὰ 

87 ἀσὼ δυθὼπε ἐσλδδσ" «εἴτις δ. 


1 Ἢ πε ἅταιπτρε. 

2 νρμοδιδάσκαλος τίμιος. εἰτοΐην Ξε εἰἰτδειην. 

3. τηρξῖ 15 οχγαϊ θα ΞΞ παντὶ. 

4 Του ν “8 1016 ῥΙδοθ᾽ ; ὑμ6 ασθθκ μδ5 βραχὺ. 

5 ΤῊ 9 ΟὙτοκ Πδ5 ΒΙΤΏΡΙΥ εἶπέ τε πρὸς αὐτούς, Η πεκδι!! ππδορπ 
ποροὼπ απ πετοοουρ. 

5 ἘῸΣ τετππδδδε- 

Τ ΑΡΡΔΥΘΗΟΥ “ἃ ἔϑθυυ ἀδὺβ ἃρο᾽, πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν. 
Η φᾶϑι τὰρ ππειροονυ, “ΤῸ ὈΘἕοτθ ὕπθ80 ἀδυβ᾽. 

8. ἐβαγίηρ 1 διὰ θ᾽, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν. 

ἢ εἰς οὐδέν. 


38 


39 


40 


41 


42 


ΑΟἸΚ Υ. 837-42 149 


παΐ διιτωοσα πσιὶ ἴοσσλδς πᾶδλὰςν 
Ἄεος! οὐὐ περοοῦ τἴ τὰ ΠΟ ῬΗ ἢ 
ἀσὼ δάπεις οσλδος οὐ παροῦ κε 
Ατοο. πτΟῖ ΘωεΏ ΔύτΤλ ΒΟ δσὼ 
οὐοῦ πῶς ἐτ σωτὰς ποῖ δύσω 
ρὲ ε ὃολ. τεποῦσ σὲ ἔκω ἄξεεος 
ΠΗΤῚ χὰ ἔλρὲ τηστ" ε ὑοὰλ πὸ πεῖ 
Ῥωκεε ἀσὼ πτ᾿ ἐτπηδιδιδισ σὦ ΧΕ ε 
ἀτωπε πεΐ τποκπες ἡ πεΐ οωδ 

οὐ ε ὑοὰ οπχ πρωφε πε (ποδωλ ε 
ὑοὰλ εἡὔθωπε δὲ οὐ ε ὃοᾺ οἷς πιοῦν 
τὲ πε πτετππδίῃσιεσοεε δι ΕῸ]. 67 α 
ε ὑοἋ οὐ ε ὑοᾺ οὐδε πετπτυρδι ἴθ 
ποςῦ φ᾽΄ηπὼς πεοεσὶτ τηστῖ 

ετετῖτε οσὐεν πποῦτε" δῦπὶι 

θεῖ δε πδὴὺῇ ἀσὼ ὅσειοστε ε πὰ 
ποοτολος δύφιοσε ε βροοῦ δσὼ 
δᾶυπαραππείλεῖ πὸσ ε τὰς {πδ5 ΞΕ 
ἐχπ πρὰι ἴὸ τὸ ἀσὼ δυπδὰσ ε δολ᾽ 
πτοοῦ δὲ ἀσύωπ ε ὑοὰλ οἷς πεῦι 
φελριοι" ἐσρδῖθε σε δϑαθπῦδ 

ε τρέὲ σεοοιθου ε οροΐ εχᾶς πρδι 0" 
Ἄξηπε Δὲ ορδῖ οἷς περπε δῦὼ 
φαΐ οἷς πεῦύηει πεσπιδοῖ! δὶς ἐστὶ 
εὔω δύὼ εὐτ᾽ διθεοεῖ! τὸ ππὸ 


1 ὃ Γαλιλαῖος. " τῆς ἀπογραφῆς. 


ἀπόστητε. 4 ἡ βουλὴ, Ἡ πεπδκε. 


δ ΤῺ6 Οορίϊο ἰοχὺ ᾿θτθ ἃρτθθθ πῃ ἐμ ΜΆΞΚ. αὐυοίοᾶ ὈῪ 
Ρτοῖ. βουΐθν, οὔτε ὑμεῖς οὔτε οἱ ἄρχοντες ὑμῶν ; ΘΟΙΡΑΙΘ 880 
οὔτε τύραννοι σἴγοῃ ἴῃ {Π6 οὐμον Μ55. αὐυοϊοα ΡΥ πίη. Η πτετ- 
ποίη σαεσολι ἀπ εὐολξ εὐολν, 


δ θεομάχοι. 
ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου. 


1 ἐπείσθησαν. ᾿ 


παρήγγειλαν. 


10. Ἢ {15 πδιηθ᾽, πεῖρδπ. 
᾿ ἐΠῊρΥ τηογϑά ποῖ᾽, οὐκ ἐπαύοντο. Η͂ πεστκηῖ δι. 


160 ΑΟΤΒ Υ. 42---ΤἹ. ὃ 


εἰς τὸ πεχὲς: ορδΐῖ οἷ περοὸῦ ε 
σΒβδρ. τ ποὺν ἢ τεῷ οὐδίπδει τσὶ κε 
ΝΙ. Ἵ ἀολϑητης δυβρεερες τπΠὼπε 
τ τάῖητε τ ποσεοιεπητ ἐποε 
ὕρδιος σὲ πεσωδπι πεοεοοῦυ ἐποῦ 
ΧΉΡΣ δὼ οἷ᾽ τὺὶῖδποιτο ἀπ 455 
2 πε ἃ ποαπτσποοσς δὲ φτοῦ τε 
ἐ ποῖίηηῖθε Ὅονς Δ. ΘΗΤΗς πὲ 
“ὰν πὸ κὲ ποῖσε δὰ ε τρε πὸ. 
ποὼπ ἂς πίοκε κἀς πποῦτε πὶ 
ττδιδλβοπι τ ἡ ἐπ τ᾽ Ῥαπεζδῦ 
8 ςωτπ δὲ πεόπησ ἴ σδῖθ} πὶ 
Ῥώσεε ποητ᾿ τηῦτῆ οὐ 
αὐπττρεῦ οὰ. Ῥοοῦυ εὐσηῆῖ ε ὑολῖ ἐς 
πέππδ ἐτ ουδδὸ οἵ σοῷτδ ε τὰ 
φοοῦυ ε Ῥᾶτου ε ορδΐ ε τεΐ “ριδϑ 
πο ΔῈ πτποθεεῦ ε πεληλ 
5 πἂξ τοιδδοιτὰ ἂς πιπακε" ἃ πεῖ 
{πῶ κε ῬδδῚ ἂς πεεηηῦθ!ε τηρξῖ 
ύοὼτπ ἀἢ πὶ στεῷδιπος οὐρὼ 
41 εἴ χη ε δολ ἃς πιοτις οἱ πιδ 
εἰοσδδῦ τας Φίλιππος τς 
προχωρος δσὼ ππβλπὼρ 1} πὰς τὴ 
[5] ““ωπ}3 τᾶς πλράξέπδς δσὼ ΜπΗ0}} 


᾿ 


ἘΠῚ. 670 


πληθυνόντων τῶν μαθητῶν. Ἡ πδιτηπε ππελλαϑητης, “[ῃ9 
ὨυΩΡΟΣ οὗἉ ἐμ6 ἀἸβοὶ ρ]6β᾽, 


5 τῶν Ἑλληνιστῶν. 8. τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ. 
“Ἡ πειπίηε. ὃ διακονεῖν τραπέζαις. 
5 μαρτυρουμένους. Τ᾽ «Ῥεχίθοί᾽, πλήρεις. 


8. Ἢ εσῆ τειροριὰ, ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης. 

9 ΥΩ 11] ἀθνοίθ οὐγβθῖνθβ. Τῇ Οορέϊο ἐσϑηβίδῦου ὮΘῚΘ 
565 8. ῬΟΓΘΙΥ παίἱνϑ γοσὰ ᾿πϑέθδα οὗ ἃ ἔοστῃ οὗ προσκαρτερήσομεν. 

1 Ἢ προσχζορος, {πὸ ἐῃ9 ατθοκ. 

" Ἢ πεικᾶπωρ. "5 Ἢ “ασωρ. 

15 Ἢ »,π πεικωλδος, 


ΑΟΤΞ ΟΥἹ. ὅ-12 151 


Ἄδος οὐπροοηλστος τ πδῖτιὶ 
6 σχέσε" ποῖ δύτδροοῦυ ε βάτου (Ὃς 
πε φ.οτὸ ε ὁολ τὶ παποοτολος 
ἁσὼ σ ληλ δύτδλε σὰς ε κωοσ᾿ 
7 πίσδχε ἂς πποῦτε δι[ασαδλιτεὶ 
δισὼ πεοσδιίθαῖ πσὶ τῆπεξ τς 458. 
ϑητης ἔἕβεδτε οἷς ϑιεροσεδληες 
ουδτηηῖθε ἐπδῖθ! ε ὑολ τ οὐ 
πη πεσεωτας ποὸ τπιςτῖς" 
8 στεῦδπος δὲ εἴχηπ ε ὑοὰ πὶ Χὰ 
Ῥις οἵ σοιας πεέίειῖιρε τ οεπποσ' 
αὖ “δεῖ ἀσὼ οεπάπηρε ορδΐ 
φας πλδος ε ὑολ οὐτῖτ πρὸ τὸ πχο 
9 εἰς τὸ πεχεϑ' δυτωοῦσποῦυ δὲ τ 
σι φοεῖπε ε ὑοσὰ οἵ τευπδιθπτη 
πεὲτ οσάεοῦστε ε Ῥοοῦ σε τλιδερ 
τος δύὼ πησρηπδιος ταῖς τ. 
Δεσδιλρεσςε ἀσὼ πὲ ὅολ οἰ τοι 
Διστοῦ τῶν τασιῖδ ἐστὶ τῶι οὐδεῦ 
10 ἐτεῷδπος" δὼ τ1επ οὐεῖῃσας 
5604: ε ὖ οὐσῦε τ᾽εοῷιδ τὸ πέπῖα 
11: εἐ πζσοδκε τὸ ΟΗτε τοτὲ ἀύποῦυ 
“κε ε ροῦν τὸ φοεπρωσεε ἐσπξω ὅς 
“τος ξὲ δποωτας ε ΤΟ εἴ κω κεεν 
ος ποκε ποῦσδῖ ε φοοῦὰ ε “᾽οσοης 
12 τ}ὔὀς πποῦτε" σπιεεῦ δὲ ε πλδος 


ηὔξανε. ὅ ὃ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν. 

" ΠῺ9 γτϑοοϊνϑα ασθοκ ἰοχὺ 88 πὸ ϑαυϊνδιθηὺ ἴο εὐ ον οιτπ 
πρὸπ κε πσοεῖς ; θυ {Π6 τοϑαϊηρβ διὰ τοῦ ὀνόματος [τοῦ] κυρίου 
[Ἰησοῦ Χριστοῦ] δηὰ ἐν τῷ ὀνόματι [τοῦ κυρίου] Ἰησοῦ Χριστοῦ 
816 σίνϑῃ Ὀγ Ῥυοῖ. ϑοαΐου. 

“ ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης Λιβερτίνων. 

δ᾽ ἀπὸ Κιλικίας, Η τκελσυπιὸ. 5 συζητοῦντες. 

ἴ ῥήματα βλάσφημα. ὃ συνεκίνησαν. 


162 ΑΟΥΤΝ ὟἹ. 12---Ὑ1. 8 


πᾶς τὶ πρεούστερος τᾶς πεῦρδ ες 
αἰατεῦσς ἀσεῖ ε οραΐ ε σὼ ὅσὼ ἂν 
δοΟπΕ δυδιτ εἐ οοῦυὰὴ ε πεῦπρε 

18 ἌΡιοπ" ἀσὼ δῦτδρο ε Ῥᾶτου πὶ οεὰ 
ΑὐἾτΡε τ ποῦ εὕχὼ ὅδεεος χε 
ας πε Ῥωφε δλο δ εἴσω π οἐὲμπ 
{δ πὲ ε φοῦσὴ ε πεὶΐ “ἃ. ἐτ οὐδδὺ 

Ι4 τας πιοεοος" δσώτας ΠᾺΡ ε ῬοΚ 
εὔχκω ἅξεῖος χε τὸἪ ππδζωρδιῖος 
πὶ πὲτ πδδωλ ε ὑοὰ ἂς πδει 4“εδ. 
δισὼ παῦε πποων τ᾿ εἐπτὸ φτὼ 

15 σεης τ᾽δδσ ε τ᾽ οτ᾽ τηῦτῖτ" δισειω 
ρῬᾶς ε φοῦιπ ε ορδῖ πσὶ οὔον πες 
ἐτ φεοοος φὰς πεουσποεέλριοι δδ 
πῶσ ε πεῖῖρο ἴθε «ς προ ἴτ οὐδὲ 

ΟΒδΡ. πελος"" πέχδι! πδι! τσὶ πΑΡΧ τς 
ΙΣΙ φεὲῦς χε ποῖ σδοντ δὴ τὸ τοὶ φεῦ" 

2 ἤτοι! δὲ διοσωσῶ πεκδοῦ χε πα 
Ῥωφε πὸ ἐπησ σὼ πὸ εἴτε σὼ 
τὰς ε φοΐ" πποῦτε τ πεπεῖοτε 
δΙσσωμπ ε οὰ κἀξ πεπείὼτ ἃ 
ὑραρδιε εὔσοοπ οἵτ τεδέσοπο 
τδαλῖὰ ἐλόπὰτ εἰοσὼς ΟἿ ΠᾺΡ 

83 Ῥδι Πέχδῖ Πδ 1 πὲ δαιοὸῦ ε ὑολ 
φὰς πεῆῆδρ πῆρ τεμου ποθεῖ 
πὰ εἰ ε ορδαΐ ε πῆὰρ ε ἀπδτοδθδοί)ει 


1 τὸ συνέδριον. 2 Ἢ ερρδ4, εἰς αὐτὸν. 

3. Η δάάβ πτε πποστε, 

Ἢ κε πὸδι ζαχοπῖ πτεῖρε, 

5 (Ἢρ δηδβυγοιθᾶ ἀπ βαϊὰ᾽, ὁ δὲ ἔφη. Η διοσωιδ εφπκω 
Ἄχαλος, 

5 ΠῊ ασοᾷ οὗ οὔχ ζαίμϑυβ δρρϑαγϑᾶ ἕο ουσ ζαίμθυ ΑΡυϑῃ δια. 
Ἡ ππουτε ἥέπεοου, {κὸ ἐῃθ ΟαὝσϑοὶς ὁ Θεὸς τῆς δόξης. 

Ἴ ἐκ τῆς συγγενείας σου, Ἡ τεπευττεπια. 


4 


1 


ΑΟΤΒ ὟὟἿἹΙ. 4-- 168 


4 εἐ Ῥοπ᾽" τοτὲ δίει ε ὑοσὰλ οἷς ππδρ 
τ πεχδλαδιος διιοσωὼς οἵ ΧΡ 
Ῥδὰ ε δοὰλ δὲ φὰς πεὲδ ἐτ ξεεελῦσ 
αἰτοὰ τρε πειζειωτ᾽ «τοῦ ΔΕ. 
ποοιει 3 ε ορδΐ ε πεΐ πὸ πδΐ 
πτῶτῖτ τέποῦ ἐτετποσης 

δ τ ΟΗΤΕ δύὼ κὴπ ἔξ πληροπο 
ατἴὰ πδῇ τὶ ΟΗΤΕΙ͂ οὐδὲ οὐτδσεε 
τ οσέρητε δλλδ ἐἴέρητὲ τὸ 
ΔΕ πδ ἐσδόέδοτε τς πεῖοπερ 
ατὸ απο] πεες τὸ τ ηρὲ 

6. ἀτεῖλῦ" ἃ πίοῦστε {πὰ χὰ τς 

»αδ αὐ πὸ τεῖ φὲ χε πεβέπεραϑδ 

ΣΡ ρᾷξὲ πὶ σοεῖίλεῖ οἵτ οσπδρ κε 

»πωξ δὲ πὲ δσὼ ςεπδδιδσ ποῦς 

»ρδλ ποεδεοῆοοῦυ τὶ του {πε πὶ 
7»ροιπε᾽ πρέϑπος δὲ ἐτ οὐδ 

Σ Ῥ φραεοδὰλ πὶ πί δι ξτυδαριτε δον 

»αξεσοι πεέχδι ποσὶ πποῦτε 

»ασὼ «αεἴτπσδ ποῖ σέπησ ε ὑολ 

»πεοειραείπε ποῖ φὰς πεὶ 4.8." 

8 ἃσὼ ΓΤ πδιῦ τὸ ΟΥ̓ ΔΙΔΘΗΒΗ 

τ εὔδεῖ ἀσὼ ταί τε θὲ πτ δι [Ὡπε 
ἴεδια" ἀσὼ δισὼ οὐ διιεδητε οἷς π 
«Δ ποσὰ ποοοῦ ἴσδλη δὲ τὶ ἴδ. 
πωὸ ἵδπωὸδ͵7 λε κε πεεϊττεποοῦς 

9 ἃς πλτῬΙΔΡΧΗΓ᾽ δυπκὼρ ᾽ ε Ἰω]εη 


Η εὐἰπδτοδῦοε ἐρος. 


᾿ μετῴκισεν. 5. πάροικον. 
“ΤΩ ἃ ἰδ 0 ἢ 15 ποὺ ἢἷβ᾽, ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ. 
καὶ δουλώσουσιν. 5 δουλεύσουσι. 
διαθήκην περιτομῆς. δ Ἰσαὰκ, Η τοδδκ. 


ῬΉ παιερ τψαλοσπ. 
Ὁ Ἢ διυϑὼ πεπὸτριδρόης, Κ ἐμ ατοοῖς. π᾿ Ἰωσὴφ. 


Χ 


Ἐ7ΡΙ. θ8ὺ 


[88] 


154 


10 


11 


12 


18 


14 


16 


17 


᾿ χορτάσματα. 5 ἑβδομήκοντα πέντε. 


ΑΟΥΒ ὙΠ. 9--.7 


στ! ε δολ ε ορδΐ ε πῆφξεε πε 

Ῥὲ πποῦτε δὲ {π|οοπ᾿ δ οοδ 

πὲ’ ἃσὼ διπδοοθεῖῖ ε ὑοᾺ οὐ περὶ 
ϑυψις τηροῦν σὺ πδ πὶ οὐ δρις 
τς οσοοίφιδ ἀπὲ “τὸ ε ὑολ κε 
ΦΑΡῬδὼ προ πἴὸἫἮ βρῆδεε δύτδοοι ε 
ῬδτΕ πὸ ποσ' ε ορδΐ ἐπὶ πΗκε6 ἃ 

ω ἐπὶ πεῖπει τηρῖ" ἀσοεδωωπ 

δὲ εἰ ε φρδῖ ἐδ πΗδ:Ὲ ΤΗΡΕΙ͂ δὼ 
ἐστὶ Χλπδδα τᾶς οὐποσ καὶ ϑλι 

ἅτις δσὼ πεέπεέῖοτε πεσσῖτ οειμὶ 

δῖ πε’ πὶ τέρὲ εὠτὰς δὲ σι ἴδ. 
πω κε οὔ εοῦσο ορδΐ οἵ πηῆδθε 

ΔΊ κοου πὶ πέπειοτε τ ΠΟ π᾿" 

ἂς πεεεὲρ ςεπ᾽ “πὰσ δὲ ἃ ἴωσεηῷ 
οὐομποῦ ε ὑολ πα πείεπησν ἀσὼ 

ἃ Φδρδω εοσὰὰ πθεέῖος τὸ Ἰωςη 
δποου δὲ πσι Ἰωςηῷ δὲ! τρε σεοῦυ 
τε ε ἵδπω πειζειὼτ σὼ τες 
ἐὐσπθεπτδ. τηρς εὐ φεερ {||ὲ τη 

τ ἄσχη" ἵδπωδ δὲ δέει ε οϑδΐ ἐ πΗ 
«τε ἀσὼ δδεου ὅτοῦ «εἴτ πέμπει 
οτε" δυποοῖοῦυ ἐ ορδΐ ε ἐὐσχέε ἃ 
ω ἀσηδδὸσ φὰς πτοιος" πτὸ δῦρδ 
φδαε {Ποπεῖ οὸ. σδεου πὸ φοεεντ᾽ 

ε δοὰ οιὐττ π σηρὲ πὶ πεοϑοοωρῦ 

οἵ ἐὐσόχελε αὶ τὰρ εἐἰφὼπ δὲ ἐ οοῦσὴ 
[π|σὲ πεσόοετα! ἀεὶ περητ᾽ πδὶΐ ἐπ 

τὸ πποῦτε οοεοολοῦιθ ἀδεεοοῖ 

π ν δῦραδρδας ἃ πποῦτε δῦσδῖῖε 


ἐν τῷ μνήματι. 


“Ἡ φὸ ονδοοῦυν προανπτ, τιμῆς ἀργυρίου. 
δ ᾿Ἔμμὸρ, Η πελκωρ. ὁ ὡμολόγησεν, Ἡ φολλολοῦει, 


1 


18 


19 


20 


21 


22 


28 


24 


25 


ΑΟΊΒΚ ὙΠ]. 17--25 15 


ας πλδος δθὼ διδιθδῖ οὐ πηεεε" 
ἀδῖτ Ἡτωοσι πσι πε ἤὕρο ε ορδῖΐ 
ἐπὶ πΗκ 4: εὐξεσοσι δὺς τὸ ἴω 
εηῷ " ποΐ δξι σοσεὶ ε πεῖτε 


μποςξ ε τρε σποῦσσε ε δολ τ πεν 


ἀηρεῦ ε τῖᾶς τἀποοοῦ" κε πὲῦ 
ΘΕ ἐτ ἀτεελὺ δῦΣπε φδοσοης 
δσὼ πὶ ἐπέσωξ! πὲ τε ππουτει 
ΔσοΔ Οσ ΠΣ} ἴτ {πο τ τ τ πε 

ὅοτ τς πηι εξ πειζειωτ᾽ " τὶ τὲ 

Ῥ οὐποσξ ε ὑολ δείιτέ πσι τίθε 
ἐρε τὸ Φδρδω δὼ δεεδποσίθςῖ 
πὰς ἐσθηρε" δὼ δσπδιδλεέσεῦ 

ἃς ««ὐτης οἵἵ σοίῷτδ πιεὲς τα Ὅκε τὶ 
Βηδε δσὼ πείῖο τὸ Ἄσπδτος 

οὐ πεισοκε τὰς πειούησε" 

τ τέρε φιεεεὲ δὲ προδπε σὼπ 

ΠΔῚ ε δολ᾽ δεδλε ε ορδΐ ἐσ πεῖ 
φΗτ᾽ ε σὰς πίπιππε τὶ πειοπησ 
πσηρε τ ΠΗ - δὼ δδσῖ ἐσδϑ 
εὐχι ἀτεεοιι τὸ σους δοζῖδο 4 66ε 
δσὼ δίειρε τς πεπῦδ ὃ πὲτ οὐ 
ὍποσῊ ἀτεῖοι διιρωτῶ κε πρὲξ τ 
πΗ 446" πειίοοσεσε δὲ πὲ σε ἐξ 
πδεῖδεε ποσὶ πειίοησ κῈ ποῦ 

τε ποῦ πδῦ [π]οσουσ παῖ ε ὑολ 


κατασοφισάμενος. 
ἢ Αἴοῦ τεέπος βοὴθ σγογᾶβ, ὑμ9 ϑαυϊνα]θηΐβ οὗ ἐκάκωσε τοὺς 


πατέρας ἡμῶν, ἴᾶγθ ἀτορροά ουδ οὗ {μ9 ἰοχίύ. Η εβὐιουκῷ 


ππεπειοτε. 
ποιεῖν ἔκθετα τὰ βρέφη. 
ἀστεῖος τῷ Θεῴ. 


4 


δ᾽ ἐπαιδεύθη. 


“ ἜὙΥ̓ΒΘα ἔουίυ γϑᾶγβ δα ϑῃαϑα ἐο μἰηγ᾽ ; χρόνος 5 πο ἐγ8η8- 


Ἰαἰϑά. 


Ἢ πτερειπὰνσ. 


8 ἘῸΓ εοσὰ. 


ἘΠῸῚ. 69 ἃ 


ἔτυ 


ἘῸΙ. 6θὺ 
[12] 


166 


26 


27 


28 


29 


80. 


81 


82 


ΑΟΤΘΚ ὙἹἿΠ. 2ὅ--32 


οὐτὴ τε στα] Ἴτοου δὲ τεπ οὐ 
εἴ496ὲ" τὲ πειι[ρδ)στεῖ οὐ δου 

τῷὸὟ πὸ ε δοὰλ εἴἴεεπηε τᾶς πεὲσ 
ἐρησ 2 δσὼ δεροτπουϑ ἐσειΡη πη 
εἴσω ἀεεεος χε πὶ φρώδεεςε πτετῖῖ 
φεποπησ ε τῦε οὐ τετῖται κα πε 
τπέρησ πσουῦς " πὲτ τὶ δὲ ἀξ πὲν 
φιτοσὼς! ποοις δῖτοσ πεῖ Ἐπ 

ΧΩ ἀξεεος χὰ πτὴ9 πὲ τ δ[πὸ 
Θιοτὸ ἀπεεον ἴ παρ π δσὼ 

π ρεζοὺπ ε σωπ" ““ηὴ ἐποῦσῶᾷι 
πτοη ε φοτύετ τοὲ πτδῆθὼ 

τῷ ἂς πρᾶς τὶ πῆτε ποδο " «κωσοης 
δὲ δΔίπωτ ε ορδΐ ρας πεῖ τ|δι΄κὲ δῦ (ὦ 
ἀσὼ ΔῈΡ ρει πὶ σοεῖλε οἷς πῆδῷο κ- 
αδδιοδϑεῦ δῖ χπεὲ τπῆἤἣῥφΡὲ ἐπὰν οἷς 
Ππεεδ τ ἀξεελσ" δὼ πὸ τέρεὲ 4εὋῈ 
προῖῖπε χὼπ ε δολ διιοσωμσ 
πΔ ε ὑοὰ οἵ τερηδεος οἷς πτὸ 
οὐ τ εἰπὰ πσὶ οσδππελος οἵτ οὐ 
πδλο τ πωρτ᾽᾿ ε δολ οἷς πῦδτος" 
«α«΄ὠὐοης δὲ πὶ τέρε {πὰσ δ Ρ πη 
Ῥὲ ἃς προροεεδ εἰπδοῦ πειουύόοει 
δὲ ε φοῦιπ ε πδῦ ἃ τέσ" ὅς πχὸ 
εἰς ᾿πωπεῖ χὰ δοη πὲ ποστε 

τ πεπεῖοτε πποῦστὲ αὶ πὶ δῦρδ 


1 ἐ0ῃ {6 ΤΔΟΥΓΟῪ ᾿, τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ. 
2 ὥφθη αὑτοῖς μαχομένοις. 
3. “Ἢρ που]ὰ δᾶνυθ αιἱοίθα ἔμϑηι ἴο ῥϑδοθθ᾽, συνήλλασσεν αὐτοὺς 


εἰς εἰρήνην. 


4 


566 Ῥγοῖ, ϑοιύου᾽ Β τϑδάϊηρβ ἰο νυ. 26, 


κατέστησεν ἄρχοντα. Ὁ Μαδιάμ. 


ὁ τὸ ὅραμα, Ἡ Ξιπρορδαλλὰ. 
Τ᾿ ΑΠ οχϑδοῖ σϑηαθγίηρ οὗ ἐγένετο φωνὴ Κυρίου. Ἡ ἃ τεσλλη 
ἀλπκοεις Εἰ {ΠΣ } Ὁ 06. 


ΑΟΤΘ ὟΙΙ. 32--38 167 


φὰδε πποόῦστε πὶ ἴσδδη πποῦτε 
τὶ ἵαπωδ σεωσοης δὲ πὶ τερε εἴ 
πε οἷτ οσοτωτ᾽ κὲπ ετολ] 
38 “τὸ ε σωϊττ᾽" πέχε παοεις δὲ 
πδι δὼλ ε δοὰλ τε πτοὸοῦυ ετ 
ῬΑΤΗ πεῖὰ ἘΔΡ ἐτ πᾶρε ῬδΤΗ ΠΟ 
84 τῆ οὐπθδρ εἰουσδδὸ πε’ οἵ οὐπὰν 
δἴπδσ" ε περεῆδο τε πδλδος ἐτ 
οὐ πηδεὲ δύὼ δίεωταε ε πὲ 
δίθδροες δεῖ ε πέζσητ ε πδϑαϑοῦ 
τέποῦ 6ὲ διεοῦν τούκοοῦυα ε ορδῖ 
85 ε πηδ:ε" πδΐ πεῦ7ξε «“ὠτεης 
ἐπτ ἀσαρηδ ἡ φερε! ἐὐχὼ ἀτεοος 
χε πτδὲ πὲ πτ ΔΙ ΡΡΊω ἀδόοος τ πὰρ 
Χωμπδ ἡ π Ῥειγοίδὶπ ἐ κὼμπ πδΐ 
ἃ πποῦτε χοοσ πὶ πορὼν ἀσὼ 
τ ρεζεωτεῦ π᾿ τοὺς τς πδλτπελος 
πτ δηοσὼπο ε οἈ οἷς πδτοςϊ" 
86 πδαΐ πὲ πτ δέπτου ε ὑοὰ ε δειρε 
τ φεποόδει 4“ οειπῃπηρε οἵτ 
πη 4: δὼ οἵ τέερῦϑθρὸ ϑδλδοςδ" 
87 πίω) οὲ παδειῖεῦ τ οοοε τὸ ροεεπε" πδΐ 
πε πτ δίίκοος τ πίθηρε τε ΠΙΗᾺ 
““ὲ πῆοστὲ πατόῦσπες ὐπὸ 
Φητης πητὰ ε ὅολ οἵτ πετὶτ 
38 ἐπησ τὶ τὰ θεῖ παΐπε πτ δ Πὼπε οὐ. 5]. 70 α 


τεβηλησιὰ οὐ τέροσεῖος 1 τὰν πὲτ [8ε] 
1 οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι. 5 ἰδὼν εἶδον. 
8. ἘῸΥ διει. 4 ἠρνήσαντο. 


"ΕἾ [5 Βο ἐμδαὺ μαίῃ σηϑδάθ ἔπ Κἰηρϑ᾽ Η πεπτδιπκδϑιςτὸ 
ἌΧΆΛΟΝ, Π ΡΟ ωπ, ὙΥΒΙΘῊ ΔΡΎΘΘΒ ὙΠ κατέστησεν ἄρχοντα. 

δ καὶ λυτρωτὴν. Τ ἐν τῇ βάτῳ. 

ὃ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ. 9" ῊΗ δύνϑὼ ορες πζδιε. 


"Ὁ ὡς ἐμέ. Ἢ ϑῖο. Βρδᾶ τερβάλτος, ἐν τῇ ἐρήμῳ. 


168 ΑΟῚΚ ὙΠ. 38--43 


δ πὲ παεοοδο αι οος πτοοῦ ἵ Εἴτὰδ. 
δὼ «εἴ πεπεῖοτε πὶ πτ δ {πιὉ 
τ ρεπίσοκε ἐσουδῦ ε τὸν ΠΗΤΙ " 
89 ἀσὼ τπ οσοσωϊῃ ε εὠτας ποτ 
πσι πεπεῖοτε δ λδ δύπδδι πὶ 
εωοῦσ δλλδ δύποότοῦυ οἵτ πεσοητ 
40 ἐππεεε " δύποος πὶ ΔΟΡῸΣ ΧΕ τὰ 
αεἰὸ πλιὸ τ φεπποστε ποοχι 440 
εἴτ Θητῖ σεωσοης ἘΔΡ πδί πτ δὲ 
πτιῖ ε ὑοσλ οἷς πὰρ ἴὸ πῆεεε πτῖϊ 
σοοῦσ δ σὲ πτὸὰ οὐ τπὼπὲ ἀξεεοί" 
41 δύτδαεειε πεεδοεῦ οἵτ περοοῦ ετ κε 
ἰδ ἀστδλε ϑύεῖδ ε ορδαῖ κε πιλωλοι 
δὼ ἀσεσῷραμπε οἷτ περύησε πὶ 
42 πεσστπ" δι΄'πτοου δὲ πσιὶ πῖοῦτε 
ε τρὲε σύκειθε τὸ τεστρᾶτιδ ἴἴ τπεῖς: 
βᾶτὰ Θὲ ἐτ ἐῆρ οἵὲ πώωδβεε τ 
»πεπροϑητης" πὲ 41 δΔιτΤετῖτδ δῖ 
»πδΐ ε οραΐ πὶ οεπιῃωωτ᾽ πὶ οεκπ 
»ϑύϑειδ τ οαεε αὶ ροθπε οἱ τέρηῆκεος 
48 »πηΐ ἀξ πιΗλ " δσὼ διτετῖτχι τα τέ 
ΣΈΒΗΠΗ ἂς δεολοι παὶ πειοῦ ὅς 
»πποῦστε φρεῷδ" πεσεεοτῦ τηροῦν 
»πτὰ τετπτδαεῖοοῦ ε οὐἾστ πὰῦ" 


1 ὙΠ Βΐτὰ ὑμδὺ βρβκθ τυ μι, μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ 
λαλοῦντος αὐτῷ. 

2. ΑὔΘΥ δὲ ἔθϑγθ 18 ἃ 5118] βϑιωϊοι ΓΟ] βίρη, {πὸ 8 ρατὺ οὗ 
{89 Ιϑέΐθσ ο, δῃᾷ δον ὑμπδὺ {Π9 Ῥδρυσιι 18 ὈΪΔηΚ. 

8. λόγια ζῶντα. 

4 ΔᾺΝ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο ὈΘ Βιρογἤπουϑ. 

5 καὶ ἐμοσχοποίησαν. 
θυσίαν τῷ εἰδώλῳ, καὶ εὐφραίνοντο. 
τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ. δ᾽ Αμροϑ Υ. 2ὅ--27, 
9 Ῥεφάν, Ἡ φρεῷδη. 10 τρὺς τύπους. 


1 


ΡΙΑΤΕΥΙ 


δεῖ κυ κεν ἈΣΟΤΊ Αι τι ἀκ ττν ἀρ λυυγτωαν 
ὙΕΚ ΝΕ ΚΥΤ ΩΣ ΑΖ ΕΡ Ὁ Ἂ Υσκιλῖν γα 1" 
ἉἸΧΚΟΆΙΜ ΧΟ Κ Τα ΤΟ ΥκΙ ΟἾκια. 
ἈΥ ΜΕ ΚΙΟ ΚΙ ς. ᾿ς γεν τἰχῖ ΚΡ ΎΧ τὰ 
ἈΡΖεΕ ΜΚ). Χχο σγοκιζ ΤᾺ ΑΥ κυ ται 
ἈΔΩΟΜ τι Οὐ σγο τι ὑΥΜ κι στα 
σιν Θ᾽ Οὐ Γολλλλλυγκαλῃ κ᾽ 
σιν λάλλαὺ κὸ ΤΟΥς ΚΙ ΚΙ ΟΕὝ ΖΙΓΙ" 
ἘὈΚΥιΝΊς: λαυχορςσκι ΚἸΆΑΆΡΟΣ κι χε α 
ΜΊ0ΧΝ.) ἈΆΙΚΊ ΖΕ ΛΙΚΙ ΟὙΤτε ΚΙ ς ΧΊνν" 
Θ, τ Ζη Αἰ ΜΟΥ ΓΆΡΤΤτΑΪ κατα 
ΡΤ ΑῚ ΞΚΟΛΖ ΜΥΤΚἈΖΑ) ΚΉΕΜ (ΠΆΤΑ 
συγ ακιχ εκ ὙΚΟΣ ΓΤ Ὁ ΕΞ ΔΑ κΜ4-.} 
λυτλμ ττ λοι εἰσ Κ' κι ζΖο γον 
ἈΑγχυ ταλογοίλο Ἀν ΤΈΙΛ εὐ.» 
Ἀγ ΑὙΥ̓ΘΥ γα ΣᾺ κυ Καὶ γῈ 
ΜΟΥςΚΙΧΆΠΜΝ ΤῸ ΟΥ̓ΚΘΦΙΥ̓κεοΥτε 
δυο τ ΕὙΥ̓ΓΩΝΜΜΌΣΕ ἈΠ ΤΟΙΣ ΤΡΆΤΙ ΤΆ ΚΙ γτε: 
ἝΝᾺ ΤᾺ Επ ς ΕΊΣ ΤΥ ΧΕΟ ΟΝ ἐξ πὶ - 
᾿- ἙΟταρο λει γτὶ κομΜει ΑτΕΟ τ λυ. 
αν» κἸτξ Ἀυευτευ Μετ. 
“Θγοι » ΔΆ ΑΘΆ ΟΝ Ε ττΣ γπτορνενεον., 
: ἍΔΕ ΤνΑτεΐγιλ' ΚΎΚΟΑΓΙ Ὁ ΤΥ ΧῚ κει Ὁ: 
σΣκα οὐκγπίω ον ἈΙΜΜττο.ΙνΥ. 
ΟΠ ΕΥΑΥ γττοξν ἘΠῚ ΓΕ ἈΘῸ ΜΜ ΟἾὟΕΡΊ 
: ἋΣ ΚΓ Α τιν κα τ λἢ ἘΠῚ Ἀξ δίς ΟΥ ΔΕ ἌΤΑΥΝ, 
Ἰῶρε ἀρυδε δέο ΤΥ Ξε τα Ὑτῖῦ: ἘΚ λιΣ ἕκτος 
ΟΣ Κα ΥκΎλκυκι;. “τ: ὉΣΚΉ κὲξ ἐπκανινς ἐ: 


: ἦν γνσυ σοφοῖ ν Οἱ ἔν ἃ 


ἸΦΥΤΧ ΟΙ ΠΡ ΤΆ ἐὐε Ἀν ΤΆ} ς ὙθΣρας 
ΞΖ ΘΕ δῚ ττι ἐπε οσ ες ΠΥ ΚΟ ἐΟ ΚΕΝ Ὲ 
ΕἸΤΆΜΊ ΟΣ ἈἘΡΥΓΑΤῚ ΤΥ ΟΝ ὝΗ " 
ΠΣ ΔΎ Ογὼὺ ἡ]. ὙΤΆΤΈΚΙΤΑΝΙ ΘκΘΊτε "ὦ 
ὉΧΥ ΟἸΆΣ ΣΟ κὺπῖτ Ο)τεχετττ: «ἸΣΟΥ͂ 
οι Σιτλπλκε οι κι κιξεβω τος φο: 
ΙΑ ΊΑΙ τ Ἀτὶ κέν ατρ κιχΧ: τἀ πωτνς 
ὁπ ϑειμΜ κι αὐ) κΖζγκι νει» 
ΣΟ ΘσΥΑΥρ ᾿ἈυτΑ τ κι ὙἈ γ2ι' 


ΜΒ, Οπιεντσλι, 7504, Εοι,. 70α (ΑΟΥΒ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΒΤΙΕΒ νἱϊ. 838--46) 


ΑΟΥΒ ὙΠ]. 438-81 159 


»ᾶσὼ ἔπδπεμιεὶ τηστῖ ε ὑοὰ ε πιοὰ 
»π τὐδοσλωμπ: τεέσπηπη κε πεῖ 
444 τρε πεείμοοπ τὰς πεπεῖοτε 
οι πεδειε" πδτὰ θὲ πτ δι [οσέροδ 
οις πσιὶ πὲτ {|δ'κὲ ττὸῖς “εὐ οης 
ε τᾶσεῖος πδιτὰ πτῦπος ΕἾΤ ΔΕ 

45 πὸῦ ε φῬῷοι: τοῦ εἐπτὰ πειέιοτε 
ε ἄσει αἴτποδ τὸ τπορπὶ πιτὸ ε σοῦ 
τας τοῦ οἷς πδάεδλοτε πὶ πρέϑπος 
ποῖ πτὰ πποστε ποσοῦ ε ὑολ 
φάΘη πὸ πέπεῖοτε τὰ. οραΐ ε πε - 

460 φοοῦυ αὶ ἌΔ σε " παΐ ἐπτ δέῖθε 
ἐσχδρις ἀπὲ “ἰτὸ ε ὑοὰ τε ποῦ Ἐο]. ἼΟυ 
τε διὰ (ὦ) δι δατ τ’ ε σῖπε αὶ σὰν. {ΠῸ] 

47 πωπεῦ ἂς πηΐπίδπωδ᾽η. ςσολοκεὼΐπ 

4. δὲ δΊΒΩΤ ΠδῚ πὶ Οὐ" δλλδ “" ἐρε 
πὲτ ἄοςεὲ οσὼς οἵϊ τδϑεῖο πὶ ΘΊΣΤ 

»βᾶτὰ θὲ ἐτ ερὲ πεπροῷητης 

49» 5ὼ τεὸς ξὲ τπὲ πὲ πὸ ϑροπος 
»πβδῷ πὲ πρυποποδίοι τε τὸ οὐὲ 
»Ῥητε δ! πὶ πηΐϊ πὲ τετπδιθο 
»τῈ πο πέχε πχοεῖς Η Δ! πε πί4ε]}. 

50." ἀφτοδ' 42 ΠΤΑΟΘΊΎΣ δῖ Τὰ ΠΤ ΔΕ 

δ: »τδιϑατεῦ ποῖ τηροῦν 15 πλΙΠΤ}} φοληδ 


᾿Ὴ ἐἔπόπεεπε τηστπ, ΒΟ σϑργοβϑηΐβ ὑπ ΟὝθοΚ μετοικιῷ 
ὑμᾶς. 

᾿ ἘὸῚ πκὸιε. 3 Ἢ τηῆςοσς, 

“ ἘῸῚ ὅσω δέδιτι, καὶ ἠἡτήσατο. 

δ ΒΥ ΘΙ] ρ-ΡΪδοθ᾽, σκήνωμα. 

δ Τὴ [ῃὴ6 Βουβο οὗ θαυϊά᾽, ἃ γϑδάϊηρ ὑΒῖο ἢ ἀρτθθϑ τυνῃ 
οοΥδίη ΜΒΒ. ; 806 βοιΐον, ορ. οἷέ., γ. 46; ϑαπάδυ, 4 ρροηᾷϊοοϑ, 
Ρ. 184. Η ποτϑνὸ πίηωπε ἄσππουτε πιδπκωδ, 

1 ἐν χειροποιήτοις. δ᾽ τόπος τῆς καταπαύσεώς μου. 

" Ὴ τεπτδότδακιε. το, ᾿νε 1.9 1 ἘῸΡ πποίατ. 


160 ΑΟΥΘ ὟἿἹΙ. δ1-ὅ7 


δὼ πα ἂτ εὖδεῖ οἷς πεσρητ πᾶς πε 
““Ἧδσε πτώτ τὸ οὐόεῖα! πτες 
τετ τῇ οὐῦε πὲ πεδ ἐτ οσδδὸ 
πθὲ τὸ πετίειοτε τοῖ ΩΤ τῇ 
52 στ τὲ τετῖῖοε" πτες ἴὸ ΠΕΠΡῸ 
Φητης πετε ἀεπε πετίτειοτε 
πωτ᾽ πεωοῦν πος εἴουτοῦ ποῖ 
τ δυτδιθέοειι κε πλίπδῖος 
κε ἴπησ" ποΐ πτωτὶτ τεέποῦ 
ἴττὸ τετ᾽ πε πτδο! τὲ προλὸ 
58 τῆς ἁσὼ πὸ ρει φωτ᾽ δ" ποῖ εἰττὸ. 
τετῖῖκι κε πποεεος ε ΟΕΙΤΔΙδ, 
ταῦ πὸ παροθελος οὐ ὃ σὼ 4επε τῷ 
δά φαφερ ε Ῥοι: ἐσεωτὰς δὲ πδῖ 
δύσώμτ οἵ πεύθητ ἀσὼ δύορος 
δδ ΡῈ οὐ πεσοῦρε ε φοῦπι ε Ῥοῖ" εἰ 
ηπ ε δολ κε πες εἰουσδδὸ δέει 
ὠρᾶςξ ε ορδαΐ ε τπὲ δίπδσ ε πέοοῦυ 
ἀππῆοστε δσὼ τὸ 6 εἶδε Ῥὰτεὶ 
5806 πεὰ οὐπδας κε πίοστε. ΠΕΣ δ 
“ε εἰς φῆητε ἔπδῦσ ἐλεπησεῦ 
εὐ ἀσὼ πίθηρε κε πρωδεεῖ 
εἶδε Ῥατῆῖ ποὸ οὐπδας κἀς πποῦ 
57 τε" πᾶδος δὲ ἴ τεῷ οὐεωταξ ε 


1 ἀπερίτμητοι. 


ΡῚ Ν ’ Ν [] ἐλ ’ “- ὃ ’ 
τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου. 


ὃ εἰς διαταγὰς ἀγγέλων. 


.Αϑ5 ἴῃ {9 ατροῖ ; Η “7265805, ἔθ Τιοτά᾽᾿, τῷ πσοεις. 
5Ὴ εδἰπησ. 

5 Ὴ εσοόοσηπ. 

Ἷ χὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. 

8. ΠΉΘΥγϑ δ πὸ ϑαυϊναϊθηὺ ἴῃ μ9 ασϑϑὶκς ἔον “θη {μ6 Ῥϑορὶθ 


μοαγὰ {πο80 ὑμίηρβ᾽, πλδος πὶ τερ ουσωτας (Η πτερειοωτᾶς) 
ε δι. 


ΑΟΥΤΞ ὙΠ, 57--- 11]. 1 161 


μδῖ δύδσπδη ε οὶ αὐτὶ τοτοῦ: 
εῷΡ π πεσδῖδδχε δυτὶ τοοτοῦυ 
ὅ8 φι οὐεοπ᾽ ε οραΐ ε σξωτ' δύποςῖῖ 
ε δοὰλ πὶ ὼ τπολις σοι ὧπὲ ε ῬῪοεῖ 
δὼ 4“ «εἶἴἴτρε δύβπω ε οροΐ π 
πεσοοεῖτε οὸ Ῥδτῆ αὶ οσοΡαι 
ῬΡὲ ε ῷύϑάεουστε ἐ ΡΟ σὲ ἐὰν 
9 Ἄος᾽ δὼ σοι ὧπὲ ε Ἵστεφδπος 
εεπιβδιλι εἴκω ἀτεεος σε πχὸ 
60 εἰς τοῦ ἅΠὲπ πὰ πδ ε Ῥοβ' ΔΝ 
ἋΞ δὲ πὶ πειίπατ᾽ δι πδη ε ὁολ 
οἵ οὐποσ τὸ στῇ εἰἸεπιπδίλι 
ἐσω πετειος σὲ πχοειῖς τεπΡ 
πὶ ἐ Ῥοοῦ τε πεῖ ποῦε" πὸἡἮ τὲ 
ΟΒδρ. ῬῈ {χε ποΐ διῇ πτποτῃς: σἐαδλος 
ΥἼΠΙ. 1 δε πειεσπεσοσιβ πὲ ε πεῖ. 
φωτῶϑ: δείσωπε δὲ ἀξ περοοῦ 
ετ ἀξεεδλὺ πσὶ οὐϑλιψιςοῖθ τὰς οὐ 
ποσσὶ οτώσεεος ε ορδΐ ἐπὶ τεῊ 
πλΗςι ἢ πὶ ϑιερουσοδληδ οὐοῖ 


1 βοὴ σγογᾶὰβ ΠπΚ οὰ ουὐποσ' πὸ οαλη Ξξξ φωνῇ μεγάλῃ ΠδΥθΘ 
ἀτορρϑᾶ ουὔ. 

2 ῬῸΥ τοοτοῦυ, 5.ΑΔ χη ϊβύαϊκθ ἴὺ᾽ τσὶ πενόσοι. 

4 ἐπικαλούμενον. Ἶ 

δ Τιοχὰ Φορυβ᾽, 85 ἴῃ ἐῃθ ΟἼθοκ ; Η παοεις.. 

ὁ εφεπιβλι εἰξὼ ἅταῖτος γϑρθαίθα ἱηϑανθυ θη] ; ΠΟΥ 876 
οχητ θα ἴῃ Η. 

Τ᾿ ΦΒρΟΚοὴ ποῦ᾽, μὴ στήσῃς. 

ὃ συνευδοκῶν, Η πειευπενδλοπε. 

9. ΠῊ9 ἔνγο ἀοὐβ : δηᾶ ἐῃθ ΤΩΔΙῚς ἐσ βυρσοϑέ ἐμαὺ ἔμ Οορέϊο 
Βου 6 ὑπουρηὺ Π6 βουθηίῃ ομαρύθν οπ θα τὶ πειφωτῇ,. 

ΠΑ χηϊβίδκο ἕον πστ ουποσ' πολτψις ; 8η Θαυϊναϊθηῦ οὗἩ [Π686 
Ὑγουβ 15 οὐηϊ θὰ ἴῃ {6 γϑοϑϊγϑα ΟὝθοκ ὑοθχύ, τυ ο ἢ Πδθ διωγμὸς 
μέγας. : "ἢ 

Ἢ Ἢ τεβεδηστὰ ετοῖ, 


ἘῸΙ. 71 α 
{ππ᾿|| 


162 ΑΟΥΘ ὙΠ]. 1-9 


δὲ πες δύχώωρε ε ὑοὰ ε πεχὼ 
Ῥὰ πα ξζουλδιὸ πᾶς τοδδεδριδ {Π|Ὸ. 
τ παποετολος «“ιδσδὸσ ε ἂἃσ 
2, “δω' οἷ ϑιερουσεδίληφεῖ; δύω 
ὡς Δὲ πὶ στεῷδιος πσὶ φέπρω 
“τε ΠΡΕῚΡ φοτεῦ δύειρε λὲ πὶ οΥυ 
8, ποσ' τ περπὲ ε ορδΐ ε σχωξ: σὰσ 
ος δὲ πες! πὲ πὶ τεππλη 
εἴὰ εαὖῆπ ε φοῦσὰ ἐπην ἐἸσὼπ 
ε ὑοὰ πὶ πρωώδεὲ πᾶς περιοεφε 
4. εὐὺ ἀεεῖοοῦ ε πείχτεπο: ἴττο 
ον δε τ τεῷ οὐξωωφρε ε ὑολ ἂσ 
αχοοῦ!ε εὐταιθέοει! κε πὰ 
δ Χε πᾶτὰ πολιςς: Φίλιππος δὲ 
δες ε οραΐ ἐσπολις τ τεςὰ 
ἘῸ]. 710 φαδλριὰ εἐἀἰπηρσεςεῖ πὸῦ τὲ πεχῶ’ 
[ΠΗ] 6 οσααηησε δὲ πεσὺ πὶ ὁτὴσ οἱ 
οὕέοπ ε πετ᾽ ερὲ Φιίλῃηιπος 
χὼ ἀτειοοῦυ οἷς πτρὲ σεωτας 
ε Ῥοι δύω πἼοέπδσ ἐπδεδει 
7 ἐπεέῖζεῖρε ἀτεοοῦ " δῷ ἘΔΡ πὲ 
τ ἐρὲ πεπὺῖδ τ πηδϑδρτοιῦ 
φιωοῦ δσὼ πεσὼμῃ ε ὁολ οἵ οὐ 
ποσὶ τ ἐατη ἐσπησν ε ὑοὰλ πὸ οΥ 
τοῦ οσηηῖθε οὐ ἐσοησ' δσὼ 
8 πσδδε διτδσοοῦυ " οσποσ πὶ 
Ῥασε δψτπε ΣΝ δπολις ἐτ ἃς 
9. «τὺ: πεσὰ οὔρὼ δὲ οἵ τπολις 
ε πεῖρὸι πὲ σἴαϑὼμ εὐρε οἵὐὰ 
: ῊἩ δυσω. 
ἧς δυδω 9οἡἱ ϑιερονοδαμαλι τῷ οἱ ἔμειναν ἐν Ἱερουσαλήμ ; 8690 
ἐπ τοδαϊηρ αυοὐοα Ὀγ Ῥτοῖ, ϑοαΐοι, 
8. ΦΈθδΥΘΒ [οὗ αοα]᾽, εὐλαβεῖς. 


“ ἐκήρυσσεν. ᾿ 


’ 3 , ἶ 
πνεύματα ἀκάθαρτα. 


ΑΟΥΤΘ ΟΠ. 9-15. 168 


πε' ἀσὼ εἰπωϊς κε περεέϑθπος 
ὅτε ἐδεεδριδ εἴσω ἀτεεὸς ε Το 
10. δὲ δποη πεὖ' ἀσὼ πεσὴὶ πὸτηῦσ 
ἐ Ῥοι τηροῦ στ πεσπουῦυῖ (δ πεδ' 
τοδ' ἐσχὼ ἀτεοος ξὲ πδΐ πὲ τῆοσ' 
11 πὶ σόες πτὲ ππουτεῦ" πέσπρο 
᾿ς φρΧεῖ δὲ ε ῥοε πε ε ὑοᾺ χε δ οὐ 
ποσ' τὶ οσοεῖ! εἰπωτς ἀεοεοοῦυ 
12 οτ π επτεοδιοοῦς ὦ τὲρ οὕσω 
ταῖς δέ ε Φίλιππος εἰεσδθπελι 
τεῦ πὶ τεμπτερο ἂς πποῦτε σὼ 
αὖ πρὸ ἴ τὸ πες δύσι ὑδπτίς 
“τὸ πσιὶ πρώδες δισὼ περιοαθε: 
13. ὼμπ Θώ! οὐ δαπιστέσεῖ 
δσὼ: τ τέρε πὶ ὁδπτ᾽ςοεεδ περὶ 
προεπδρτερεῖ ε Φιλιππος εἰ 
πῶσ Δὲ ε φεπποσ 4 εεδεῖι τὰς 
φεπποσ Ἰσοαν εἐἴεῖρὲ ἀτενο 
14 οὐ δαπωμς- πὶ τεροῦυ πὸῦῦ ΔῈ 
πσι παποστολος ἐτ οἵϊ τοι 
ἐροσεδίλησε χὰ ἃ τόδ έεδλρτδ 
τ ε Ῥοουῖθ κε πί|δκε τε πιοῦτε 


δύχοοῦ σὰ. Ῥοοῦ τε πετρος ταν ἘῸ]. 72 α 
15 ἴωφαππης" πὶ πὶ τὲρ ὁσθωπ ἂσ [16] 


ΤΠ ΠΦΑ ψοΣΚΟΥ οὗ τηδρῖο᾽, προὐπῆρχεν . . . μαγεύων. 

“ ἐΒβαγἱηρ ΘΟΠΟΟΙἷπρ Πἰτ56 1, 1 811 Πθ᾽, λέγων εἶναί τινα 
ἑαυτὸν μέγαν. 

5 “ΤῊΝ 15 ἐμθ ρσγϑαὺ ρόνγϑσ οὗ αοα᾽᾿ ; {μ6 Οορίϊο ἢδ8 πο ϑααϊγᾶ- 
Ἰοηΐ ἴου ἡ καλουμένη. 


4 ὄ 


προσεῖχον. ταῖς μαγείαις. 
δ εὐαγγελιζομένῳ. 
Ἰ ἐπίστευσε. δ ἦν προσκαρτερῶν. 


" ΕὝΒΘη 60 βανγ᾽; Η πτερουσωτας, ψἘΪΘῊ ρτθοθ Ὑ ἢ 
᾿Ακούσαντες δὲ. 


10 Ἢ ερος, 1.9. ϑαγηδυῖα δα τϑοοϊνϑα {π6 νγοσᾷ οὗ αοά. 


164 ΑΟΤΒ ὙΠ]. 158-23 


πληὰλ ε οροΐ ἐ σωοῦσ χε πὰς εσὲ 

16. “' πδ εἰοσδιδῶ" πὰ “"πΠ8.} ἐ{ετ᾿ ἘΔΡ 
εχ Ἄδοσ πεεεοοῦυ δλλδ τ δύσι 

τ ὀυπτῖσααδ πὸ σοΡ πὸ ε πρὸὰῖ τε πχὸ 

17 εἰς τὸ" τοτὲ δστδλε σῖςξ ε ξωοσῦ 

18 ἄσαι 1ὖ πεπῖδ ἐτ οὐδδῦ" ἴὸἡ τεῷ εἰ 

Μ᾽ δὲ πσι σἰσεὼμπ σὰ ε ὑοὰ οΥτῖ 
πτδλο ἴ πσικῦ τὸ πὰποοτολος εν 
ἕ τε πεπὴδ διίζειπε πὸ πὶ οεπ 

19 ΧῬΗΔεδ'" εχ ἅξεεος χὰ δεδ ποδ πὶ 
τεῖ ἐκούεῖδ. σὲ πδδοῦ πε ἔπδτδ 
Δεῖ στ ὲ χω εἴεσι πεπδ ετ οὐ 

20 ἀδιὸς πέτρος δὲ πεχζδιῖ πιῇ χε πε 
φὰπὸ εἰεθωπε πδρῦ εἰ πτλμοῖ χα 
ἀπελέεσε κε τ᾽ δωρεὰ δὲ πποστε 

21 εὔδῦσπος οἴ σε ῬΗκ δ" 4{ἴτ 
ατερις οὐ] εὲ αἴτ|52 βληρος τποοπ 
πδη φὰς πεῖ δ πὲ ΠΕΡΟῊΤ οοῦ 
τῶν ἃ ἀπε “ἰτὸ ε ὑοὰλ τὸ πποῦτε" 

22 ανετα ποῦ σὲ ε ὑοὰ οἵ τεππδσιὸδ ἢ 
πι ᾿οπὲξ «ες πσοειῖς εἴθωπε ἐε 
πλβὼ πδὴ δας ὑοὰ κε πεεεεσε 

23 κ- πέβοητ᾽ ἴπδσ ἘΔΡ ε Ῥοη ἐπ 
σοὸπ οἱ οὐχόλη ἂς πιπριδ δ δσὼ 

1 ἐΝοΐ γοῦ ὀογηθ᾽, ἐπιπεπτωκός. 
ον πὶ 'σορη, “αὖ ἤνβυ᾽; Η μὰβ ἄταχᾶτε, μόνον δὲ βεβαπτισ- 


μένοι ὑπῆρχον. 
8. ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν. 4 χρήματα. 
δῊ «κ“τ πδὶ φωωτ. 5 ἘῸΣ χε δς, τ ᾧ ἂν ἐπιθῶ. 


ὃ δὲο. Α τηϊβίδϑ ἔοι ϑὰτ ΞξΞ τὸ ἀργύριον. 
" ἘοΣ παταχδα (Ὁ). ἂν 
ἘΞ Ὴ πειηαυππος φιτ φεποο Ῥηακὰ ΞΞ διὰ χρημάτων κτᾶσθαι. 


12 Ἄ. 1 ΒΡΘΥ ΗΟ (Ὁ). 18. μετανόησον. 
" 


’ 
εἰς ἀπώλειαν. 


ΞΞ τεκπδπίδ, τῆς κακίας σου. 
16 Ἡ ουμρίίβ ἀπ. 16 χολὴν πικρίας. 


ΑΟΥΘ ὙΠ]. 24--27 16 


24 οὔδρε τ σιμσοπς! διοσωσὸ 
πσι εὼμπ εἴσω ἀτειος σὲ το 
πὸἪ πτωτῖ τς πσοεῖς δ. Ῥοΐ 
χε πὰς ἐππὸ δῦ πὶ πτὰ τὸ τα 

25 τπποοῦ εἰ ε ορδαΐ ε σωξει πτοοῦ 
δε ἴ τεῷ οὐ αἰἴἴττρὲ τὲ πρῖην 
πε’ δὼ δύω ε φβῬοοῦ κἀξ πιίδξε 
ἂς πχοεῖς ἀσποτοῦ ε ϑιέροῦυ 
σδλην οὐ επησμε τῆ αμε "- ἐδ 
αελριτης δσευσδθξειζεῦ πὰσ᾽: 

266 πατπελος ἀξ πσοεῖς δίζὰ{δ ὑπ Ὲ 
πὶ Φίλιππος εἴσω ἄξεεος ΣῈ 
τωοσιι πὰ φεοοῖθε οἷς ποῦ τὶ 
αλεέρεῦ οι τέο ἐτ οσ ἐφρηδεοςοῖ 
Ἐτ πησ' ἐ δοὰ οἵ ϑιεροσεδίληες 

27 ἐ ορδΐ ε πδζὸὰ " δ τωοῦσα διδὼμ 
δὼ εἰς οὐϑωδεε τὸ πεσῶ τ 
ποιουρ᾽ πὶ Ἄσπδοότης τὰ πδιτο 
ΔδσΗϑ τερῶ τὸ πεσοοι παΐ εἰ 

1 ἐΒοῃᾷ οὗἉ νἱοΙθηοθ᾽, σύνδεσμον ἀδικίας. 
5.Α5 [δ9 ΟἼΘΟΚ μηδὲν ἐπέλθῃ. Ἡ οττΐβ ἐππε Ἀδὰσ. 


3. ἘΌΣ ἐσων, 

4“ Βρδυϊηρ υυιἔηθϑϑ ἴο ἐμ σηπία 46. ΤῊ ΟὝθοκ μδ5 ΟἿΪΥ 
διαμαρτυράμενοι. ᾿ 

δ εὐηγγελίζοντο. 6 “ΠῊ9 Βοὺγ οὗ ποοῃ᾿, μεσημβρίαν. 

τ ΕΒΥ {ῃ9 γγδὺ ψ ΕΪΟἢ 15 ἀθβοτ, πα υἱοὶ οομηϑίῃ ἔγοσα 61" 
Βδίθσωη ἴο αδζΖδ. 

5.Α τῆδῃ οὗ {π6 ρθορὶϑ οὗ Οὐδ᾿, ατ. Αἰθίοψ. ΤῊΘ ἔουτ 


δωτς τ-- κω τε ἐπ οἱὰ Ἐρυρέϊδῃ " Κοβῃ᾿ ες ἡ ΟΥ “Καθ᾿ 

" δυνάστης Κανδάκης. Ηδ νγᾶϑ 8Δῃ ΟΥ̓οΙ4] οὗ οὁῃ9 οὗ {86 στοαῦ 
αὔθθηβ ὙΠῸ τοὶρηθᾶ ΟΥΘΡ ὑμ6 ἰβϑίαπαά οὗ Μοιοῦ, δηἃ ὑψΏΟβ6 
ΟΔΡΙΐ8] νγδβ βἰξυδίθα δρουῦ ἰογίγ-γθ τλ1165 βουΐῃ οὗ ἐμ τηοάθγῃ 


ἴονγῃ οὗ Αὐδδᾶγα; ἢθ γγἂϑ ποῦ δῃ ΑΡυβϑβι ηΐδῃ, 
1 ἘῸΣ πεποοίι Ξξ Αἰθιόπων. 


Ῥοϊ. 720 
[Ἀ] 


166 ΑΟΤΗ ΥἿΠ. 27--5. 


ἀοοπ᾿ ε οροΐ ἐστὶ πέση κε} 
τηροὸῦ πε δεῖ πὲ ε ϑιεέροῦσ 
28 εδιληδε ἐοστ᾽ . πὶ τεῦ εἰποτ3 
δὲ ἐὔφεοεοος οὲ πεῖ δραῖδ ὁ ἐτῶᾷὶ 
29 πὶ Ηοδΐδε πεπρόοφητης " πε 
χε πὲ ἤπδ τε Φίλιππος σε τ 
πεποῦοεν πτὶ τομῦ ε πεὶ σὰΡ 
80 «1 " δι ιτ πειουσοει πσὶ Φιλιπ 
πος δίεωτας ε Ῥοι εἴως 
τὶἴἰ Ηεδΐδς πὲ προῴητης πε 
ἜΔΕΙ ἀξ πεέσιοῦ σὲ ἔπε ΔῈΡ ποῖ 
81 ἢ πὲτ πω «τεεοοῦ " ΤΟΙ Δ Ε᾽ 
πέχδι σὲ πὰ δ! πὸ οὲ εἰπδίσας 
δοιι εἰθητι πτε οὐδ τεῦδῦοι 
δτϑε ὑολ’ διςεπς Φίλιππος ΔῈ 
ε τρε ἰδλε περ Ἄοος οΥτοσως" 
382 πεεὰ δὲ τ τεῦ διε" ἐπείζωμ, 
Ἀξεθο πὲ πδΐ πϑθὲ καὶ οσέσοου ἐ 
ΣδΟΉΤΕΙ ε πεέίεεα τὸ ποις δὼ 
»πϑε πὶ οὐριειὼ ἀπε «τὸ ε ὑολ κε 
»πὲτ φωωπε ὅβεοο ἐπε τ δὺὲ πεῖ] 
ΣΟΜ.η. 1}. τοῖ τὰ Θεῖξ μοπ ἴοσωμπ Ῥω“ 
88 ρας πεειϑῦδιο τεῖζαρισοις στ 
»το" τεζοέπεδ πτὴὲς ΠΕῚ πὰ {8 


᾿ τῆς γάζης αὐτῆς. ΤῊΘ ποτὰ γάζα 15 ἀοτίνοα ἔγτομι ἐμ6 Ζοπᾶ 
ΟΥ Ῥουβίδῃ ,ἱδ, δηᾷ 85 4150 ραββϑᾶ οὐϑὺ ἴηΐο ἐμ ϑὅυσίβο τ 


(σαεφᾶ ἴον γαηᾶ), οὐ ττέις, σαᾶφᾶ, “ ὑγθαβαγθ᾿᾽. 


5 Ὴ πεδέει. 5. Ἢ πτερεξητοι. 
“ἅρματος αὐτοῦ. δ Ἢ τοσΈ, κολλήθητι. 

5 Ἢ πείοσοι. ΤῊ δρὰ πποει, ἾΑρά γε γινώσκεις. 
ὃ. Ἢ τοεὰδεειδτ. ὅ περιοχὴ τῆς γραφῆς..- 


19. ἐἼῸ᾽ 15 ῬΪδοθ οὗ βδυρῃύου ᾽; Η εαὐῖτε ἐποοπῦ, 
Ἢ επς «ἴ δπ πτείοσαχη Ξξ ἄφωνος. 


12 τοῦ τε 9ὲ ΞξΞ οὕτως. 


- ΑΟΥΤΒ ὙΠ]. 343-40 167 


»τασος σε ςεπδεν κε πειωπδ᾽ 


84 »ε ΟἍ οΥχῖ ππδρ'" διιοσωδ πσι 


38 


39 


40 


πεέοῖοῦ πεέχδί ἂς Φίλιππος 

“κε ἔςσοπε ἀξεεοῖ δὶς ε οι σε ε 

Ῥὲ πεπροφητης χὼ ἂς πδΐ ε τὸς 
πες ε τὐμπητε χε ε τῦε πὲ οὐδ’ 

ἃ Φιλιίππος δὲ οσωὼΐχ πὸ Ῥωΐ ἃ 
{ὃἢΡχΧι ε οσὼκπ πὶ ρωκ᾽ ε ὑοὰ οἵ πε 
τραϑηῦ διεσδτθπελιζεί πὶ ἀεὶ ππὸ 
εἰς τὸ πεχξ'" ἐσεεοοῖ!ε δὲ οἵϊ τε 
ΟΙΗ ἄσεὶῖ ε ορδαΐ ἐπὶ οσεεοοῦ" πέσε 
πέσιοσῷ τα Φίλιππος σὲ ε πεεοου ὃ 
οὐ πὲετ βπβωλσν ««οἵ εἴ τα “τ δ 
πτ᾿τοεεδ"5 δύὼ διἰοσέροδοπε πσι 
Φιλπιπος ε τῬΡε πρὸρειδ" ὅφε Ῥδτε 
δσόωπ ἂς πεόπὰῦ ε ορδΐ ε πεοοῦ 
δὼ ἃ Φίλιππος ὁδπτῖζε κε 

το" τὸ τεῷ οὔεὶ ε ορδΐ οἷς πεεῖῦροῦυ 
οὐπῆδ πτὰ πποεὶς ΔΤ π "ἢ 

ας Φίλιππος κτὲπ Πποτῆ ε πὰ 

ε Ῥοι πσιτ πεεῖοσῷ πειίζοδοοῖθε 

ὈΔΡ οὐ τεΐριη εἰραθεν Φιλιπ᾽ 
πος δὲ σφε ε Ῥοῖ οἵ δζώτος 


1 158. 1111, 7, 8, 

2 ΡΉΣΠΡ οροηϑά ἢΐβ τηοαΐῃ, 6 Ῥορδὴ ἴο ορϑὴ διἰβ τηουΐῃ 
ἔγοση ἐμο βου ρέιυγοϑ.᾽ δλροοι Ξξ ἀρξάμενος. Η 85 ὁ. Φιλιίππος 
δε οσὼπ πρωὼξ ἐδ ρει εὐον οἷ᾽ τεισρα θη, 


3 Ἢ τειτφραῷη Ξξ τῆς γραφῆς ταύτης. 4 εὐηγγελίσατο. 
5 “ΠῊ9 Τιογὰ σοβὺβ ΟἸγίβυ᾽, τὸν Ἰησοῦν. 
5 Ἢ εἰς παλοου. 1 κωλύει με. 


ὃ ΠῚ 9 Οορίέϊο ἐοχὺ οοῃΐδίηϑ 0 τη ἀϑυϊηρ οὗ γϑῦβθ 87: εἶπε 
δὲ ὁ Φίλιππος, Εῤ πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ἔξεστιν. ἀποκριθεὶς 


δὲ εἶπε, Πιστεύω τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸν Ἰησοῦν Χριστόν. 


"Ὴ ᾧδραλο, τὸ ἅρμα. 
10. τ αἸϊοτϑὰ ἰῃΐο κἍς, Ἢ δεέτωρπ, ἥρπασε. 


ἘῸΙ. 78 α 
[Δ 5] 


ἘΡ]Ὶ. 78 ὃ 


168 ΑΟΥΞ ΨΠΠ. 40--.Χ, 7 


εἴδεοοῖῦε εἐἰταυμεοεν! τὰς 
᾿ ποις τῆροῦ {πλππτοὌυ ἔϊει ε οραΐ 
ΟΡ. ε Βησδριδ' σαυσδος δὲ εἴφδεερ πὶ 
ΙΧ. 1 μαπίλη πὶ οωτῦϊ ε φοῦπ εἶξ “τὰ 
ϑητης ὅε πξοεῖς δ πειοσοει 
2 ἐ πδριχιεέρεσς δέζδιτι ε ὑοᾺ οἵ τὸ 
τῇ πὸ φεμπεπιστολη ε Ἄδακὰς 
ἤος ἐποσπλτπτπη 8 {5ὰ. ποσὰ. 
᾿πΩσΗ πὲ πὰς πετ᾽ηπδθε ε Ῥοοῦυ 
πρώδλθεὲ ἃσὼ πέριοαςς εἰζέπκιτοῦυ 
ἐπεκιτοῦυ οὐδ ἐσ ε ορδΐ ε ϑιε 
8 Ῥοσεδληφδ" δεσωπε δὲ εξὶ 
αἰοοῖθε ἴ τερε ὶἪἰϑὼμπ ἐ οοῦυὴ ε 
δδαέδόπος οἵτ οὐἴσέπε δισουσοεῦτ 
4 ὕδΔ ε πωΐ ε δοὰ οἷ τπὲ' ἀσὼ πὶ τὲ 
Ῥ ρε ε ορδὶ εχ ππδὰὸ δίίσωτας ἐσ 
“ΑΗ εἐὔσὼ ἅξεεος πδι! σὲ ἕαῦσλε 
5 εδυλεῖ δόθον Ἐπητ᾽ τὸ εὠΐ' πέσδοῖ 
ὲ πτῇὰ πτοςὶ πποεῖς " ΠΕΣΕ πὸ 
εἰς δὲ σὲ δπΟΗ πὲ τὸ πετῖ πΗτ᾽ 
6 ὅτου ποως" δΆλο του πτϑῦ δὼπ 
ἐ φοῦιιε ε τπολις δὼ ξεϊδτδβέοι 
7 μὲ οὐ πεὲὶτ θεὲ ε Ῥομ' ε δε" πρώκεε 
δὲ ετ᾽ αεοοῖ!ε παεεοδ πέσδοε 
φῬᾶτου ἐσομῖ! ἐσεωτας 4“εὶ ε 
1 Ἢ πδπείλη φὲ ρωτῇ, ἀπειλῆς καὶ φόνου. 
5 ἡτήσατο, Ἡ δέδιετει, 
8 ΠῊΝ βουθθ βϑϑιὴβ ἴο μᾶνγϑ υυυϊ θη επουπατωτη ὈΥ Πλδίακο, 
δηᾶ ἐμθη ο δᾶγο δα θά τι. πουπδι τη Ξε πρὸς τὰς συναγωγάς. 
4 ΤῺ}6 Οορίϊο ομγῖδθ Βοπθ ὑγοσὰβ {11 ε δοκ οἷ τέρφιη ΞΞ- τῆς 
ὁδοῦ ὄντας. ; 
ΤῊ βθοοῃᾶ εἰεκιτου 15. Δ ὈΠΗΉΘΟΘΕΒΑΥΥ τορϑυϊϊοη, 
ὁ Ἢ ερρδ: ἐσ. Ἷ Σαούλ, Σαούλ. 
5 “ΠῊ9 Τιογχὰ βαϊά᾽ ; Η πεχε πχοεῖς δε πδε- 
9 ἘῸΣ τωοῦπ πὸ, 10 Ἡ πετειπτῖέ, 


ΑΟΥἿΒ ΙΧ. γ7-1ῦ 169 


τεζϑη ἐποεποῦ! δὰ πέσπδσ ΠᾺΡ 

8 ἂἃπ πε ε λδδσ' σεασλος δὲ δι: τωοσα 
ε ὁοὰ οὐχ ππδρ ἐρὲ πειῦδλ οὐ 
ηπ ἐπ ἴπδσ ε ὑοσὰλ δὰ δὶ Ἄεοειτ 

9 φητέ ε φοῦιβι ε αδεεδόβπος" ΔῈΡ 0 
αοἴτ δὲ οὐδ πα σοοῦυ ἐπ ἔπδσ ε ὑοσὰ δὲ 
Ἀσὼ ὅπ ἔοσωκε οὔδὲ κτὲπ ε}ςὼ" 

10 πὲσ ταὶ ουδέλϑητης δὲ οἵ Ἄδεεδς 
πος ἐ πεῖρδι πὲ δπδπιδς πέσε 
παοεῖς πδιι! οἵτ οσοοφοεεδ πὰ διὸ 
πιὰ ΤΟΝ οὐ) ΔῈ ΠΕΞδΔΕῚ κε εἰ οθῆτε 

11 ἃποι πποεῖς" πέσε πχοεὶς δεῖ 
“ε τωοῦσὰ ππ ὅὼπ ε ποῖ ετ οὐκοῦν 
τε ε ῬοΣῖ σὲ πὲτ εουτωΐ" πτὶ ται 
πε φὰς πηΐ οὐλδῖ πὰ οὐράξς τὰ 
εος" ε πεῖρδιι πὲ εασλος εἰὸ ἡ 

12 τὲ σὰν εὐπληλ᾽ δόπδσ ἐσφρωδες 
“ε δπδιδς διδωμπ ε οοῦ δε 
ταλε τοοτέξ ε Σω! “Ξε εἰεπδσϑ 

18 ε δολ!ο. βιιἰοσωϊὸ ποι δπδπτδς 
πέσ κε πχοεῖς δἵἴσωτας ππτ τ 
φὰρ" ε τδε ποδὶ ρωδεε ξὲ δ ὰρ τὸ 
πέθοου ἴτ πεππετουδδὸ οἵ 

14 Θιεροσεδλησε" δὼ οὐ δι γπιὶ ἐποῦ 
εἴδ κε πλεῖ “.5. ε ὑοᾺ οὐτῖτ παρ το ε] 
ρῬέσε ε «εοσρ ἴ οὐοίί πεν ἐτὲ 


165 πιπδλι αὶ πεηρδ " πέχε πχὸ ΕΟ]. 74α 
[ἈὉ] 
' ἐννεοί, Η πεεποει, ἢ ἀνεῳγμένων. 
8. ΕἘῸΣ ΔῈΡ τπολχπτ. 4“ ἐν ὁράματι. 5 ἘῸν πτο ει. 
δ Εὐθεῖαν. 1 Ἰούδα, Ἡ πιον δὰ. 
δ Σαῦλον ὀνόματι, Ταρσέα. "ῊΗ δεπὰσ. 
ἾὉ καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ τὰς χεῖρας, ὅπως ἀναβλέψῃ. 
Ἡ ἥκουσα ἀπὸ πολλῶν. 12. ἘῸΥ πεῖ. 
᾿5 παρὰ τῶν ἀρχιερέων. 16. ἐπικαλουμένους. 


170 


10 


17 


18 


19 


20 


21 


Χ 


ΑΟΤΘ ΙΧ, 1δὅ-21 


εἰς ΠΛῚ κε δῶμ χε ποΐ ουσέπεσος 
πὶ πὶ ΓωτΠὶ πε ε τρε ἐπι 98. πὸ Ῥδα 
ἀπε “τὸ ε ὑοσὰ τὶ περωοῦν πᾶς 
πρέϑπος πὰς πίσηρε τξ ΠΙΗ͂Λ" ἃ 
πορ ἘΔΡ ἀπδιτδαἷνοο ἐποιςε ετ τὶ 
ποίσοποῦ οὰ πὰ Ῥδπ" δίλοοοίπε 

πσι ἀπδπιδις δδωπ ε πηΐ δτδλε 
τεῖστς ἐξὶὶ σασλος πεέχδ οι! σε ἐὰσ 
Δε πὰ σον πᾷχοεῖς τῷ πὲ ΜΤ δεῖ 
τπποοστ᾽ πὲ πτ δ Ιοσμ᾽ πδΔΗ 

ε δολ οἵ τέριη ετ ἅπησν «τεὸς 

“ὲ πὰς ἐπέπδσ ε ὑοὰλ πὸ κοὺσὸῊ ε ὑολ 
ας πέπδ εἐτ οσδδῦ πτεσποῦ ΔῈ 
ἄσοε οὐ πειῦδὰ πὲ τὸ οεποὺς" 
δσὼ δπδσ ε ὑοσὰ πτευπου" δὲ] 
τωσσ δ δι ὑδπτισδεδ " ἀσὼ αὶ 

τερ εἴἰοσὼδλε διίσαεσοες" δ Πὼ 

πε δὲ πὰς δέλθητης Ετ οἵ 
δδάέδομος τ φεπροοσ" δύὼ π 
τέσποῦυ δ πηρσοςσε ἀδεεοοι κε ππὸ 
εἰς τοῦ οὐ ποσπδπώθπη πὸ πίοσλδῦῖ 
δε πδΐ πεὸ πεχὲ πίπηρε τὲ πποῦτε" 
δυπώϊς δὲ πσι οὐοὰ πιὲς ἐτ 
σωταξ᾽ δὼ πεύχὼ ἀξεεος χὰ “15 


1 σκεῦος ἐκλογῆς, Η πὰ: οὐδίπδιος ποωτπ πὸι πε. 
2 «Βροἔογθ Κίηρβ δῃηά ἔῃ μϑαίμϑη᾽, ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν τε καὶ 


βασιλέων. Ἡ ππρεοπος “«π πΠρρωον, ψῃΐοἢ ἀρτθθθ τυ τ ἐμ 
ΟὝθοκ, 

5. Ἢ πρητξ, “Ἢ ἤθε πρεποδϑξ, ὡσεὶ λεπίδες. 

ἢ ΤΏΘΙΘ 15 50 ΟἼΘΟΙ ἴῸΣ πτευπου, δ τὸν Ἰησοῦν. 

ΤΟ ΤῊ [η6 ΒΥῃδρόριοθ οὗ ἔθ ὅοννβ.᾽ ΤΉΘΙΘ ἰ8 πὸ ΟἼΘΘΚ ἴον 
πὶ που δοῦ, 


οὗτός ἐστιν ὃ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 


ἘΡΟῚ 88 ὈΥΟΌΔΟΌΪΥ ἀτορροᾶ ουΐ. 


ΑΟΥἿΝ ΙΧ, 21--27 171 


κε πδΐ δὲ πὲ πτ δ σωωρε ε δολ 
οἵ ϑιεροσοδληδε ἴτ πὲτ ἘΠτΗδι 
τὶ ἀπ πεῖ Ῥδι δύὼ πτ στππο 
ΟΥὐἿἽἹ ε τὸς πδΐ ε πεῖ στὰ. σὲ πδς 
ἐπέκιτου ἐσαηρ εἐ Ῥᾶτου πὶ ΠᾺΡ 
22 ιερέσε: εασλος δὲ πεῖσις 
δοις τ φοσὸ δθὼ πειτορτΡ 
τ ἴἵουσλδί ἐτ σὴ οἵ δδεεδόμπος 
εἴὔτδαῖο ἀξεεοοῦ: σὲ πδΐ πὲ πε 
23.,. Χο" π τέρεὲ οσοπησιε δὲ πὶ 
Ξ φοοῦ ΜΝ ε ὑοσλ δύσι τπσπκιε τ 
24 σι πουλδΐῖ ε φοτ ει " δύτδαῖε (0) 
σασλος ε πεσίθοκε πεὲσῷ δ 
Ῥὲῷ δὲ ἐπυλη κε περοοῦ πᾶς 
“Η χε πὰς εσεεοσοῦτ ἐεεεος" 
25 διΌΣΙΤΙ δὲ ΠσΊ τὸ Φ"ΘΗΤΗς 
δα δλδ’ ἀτεεοο ε ὑοᾺ οἵὐτῖ ποοῦτ 
26 ὁπ οσῦιρ πὶ τεῦυθη " πὶ τεῷ εἰὔωπ 
δὲ ε ορδΐ ε ϑιεροσεδίλησ δίξωμτ 
ἐ τοσξί ἐπλολϑητης δὼ πεδ' 
Ῥ φοτε φητέ τηροῦ εἐποεπις 
τεσεῦ δῖ ξὲ οὐδέδλϑητης πὲ" 
217 δορπδῦδς δὲ διίδδεδοτε τεθοοῖ 
Δ πιτ εἐ Ῥᾶτου τὸ παποοτολος 
δὼ δτδαοου σὲ δ ποῦ ε πὸ 
εἰς δὲ τέθιη δὼ χὰ δ! Π δ πὰ 
ασεοδ! δσὼ ἴἴἠϑε τ ΔΙΊΠΔΡΟΗ 
εἴδζεῦ ἀτεεοοῖ οἵὐ δδεέδοπος 


1 τοὺς ἐπικαλουμένους. Ξ3ῊΗ δᾳάϑβ τηροσ. 


3 Ἢ δυτδαλε, 
4 χαλάσαντες ἐν σπυρίδι. 
δ πιστεύοντες. 


"Ὴ πτδεπδρρηςσιδζε, ἐπαρρησιάσατο. 


ἘΠΡ|Ι. 74 


[ἈΔ] 


172 ἌΟΥΤΒ ΙΧ. 28--84 


28 φᾷ πρδι ἴ τὸς: πειισοοπ δε 
ἀξεελσ᾽ πὲ εἰηπ ἐ οοῦσὰ δθὼ εἰ 
τσ ε δολ οἵ ϑιεροσεδίληδ δῦ 
ὠ εἐἀππδροησίδζεῦ ἀξοοοο οὐδ πΡδῖ 
29 ἂξ πχοεῖς " πειθοσε δὲ δύὼ πεοῖ 
των πὶ πουσεειεπι πτὸ 
80 σ᾽ δὲ σοι τοοτοῦ ε φοτῦε" ἴὸθἫβ τὲ 
ΡῬοσνεεε δὲ πσὶ πεόπην δύθτε 
ε οραῖΐ ε πησδριδ' τ τεσ δσὼ 
81 δὄσσοοθσο ε τὰροοος τέλη 
εἴὸ. 6ὲ ἐτ οὐ πὶ τουλοῖδ τηρς πᾶς τὰ 
Διλεδ πὰς τοδεδριδ πεοίθο 
οπ οἵ οσεῖρηπη εἐὐβπωτῖ κε 
τος εἐὐσδεοοίῃ!ε οἵ ϑοτε κς 
παοέῖς ἃσὼ κε: ποοπς" κε πὲ 
πδ ἐτ οὐδδὺ πεοδισοῖὃε δς 
82 ὼπε δὲ ἵἴὰἮ τερε πετρος εἰ ε 
ὑοσοὰλ οὐτὰ οὐοι πιϑε}} ε τρὲ αἰὔωπ 
πὰ πετ οσδδὼ ετ οσὴῷ οὐ σὰ" 
383 ἀϑσὼ δέίφε εἐὐφωδλεε ἀξεεδλῦ ε ΠΕ 
Ῥδιχ πὲ δισδιδοῖ ΔΡ λλοῦσπε 
προδόπε ΕἴἸςησ εἴπη ουχῖτ οὐ 
84 δοὰλ ο)12. σὼ πέτρος δ σώττ 
“Το. οθ. Η πχσαλασ, μετ᾽ αὐτῶν. 
Η πεφπδρρηςσιδζε, παρρησιαζόμενος. 
τοὺς Ἑλληνιστάς, Η πονεειπι, 


. εἰς Καισάρειαν, Ἡ επκδισδΡιὸ. Ὴ τονδλδιὰ. 
ὁ τῆς Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας. 
1 οἰκοδομουμένη. ὃ τῇ παρακλήσει. 


9. ΠῺΘ ΡΔΙΔΡΎΔΡΕ ἰδ τυ κοα ὈΥ {πμ6 ὑνγο ἀοΐβ : Ὀαὺ Φ- ἷβ 
οὐρα Ῥϑύνγθθη πιξ δηᾶ τφωπε δὖὺ ὑπο θορίπηΐηρ' οὗ {ῃ6 1168. 

10. διὰ πάντων. Ἐ Αἰνέαν ὀνόματι. 

15. 5ΌΧἈ ἢΔ5 0 Τηθϑηϊηρ' μογθ. Ἡ ἢδ5 εἰπηςκ φυσπ ουσλοσ' Ξξ 
κατακείμενον ἐπὶ κραββάτου. ΦΌΝ ἰ5 νγεϊξίθῃ ΟΥ̓ΘΣ ἃ δ] ἴῃ (86 
ῬΔΡΥΓ͵ΊΙΒ. 


ΑΟΥΞ ΙΧ, 834-39 178 


ε Ῥοιί πέχδιῃ χὰ δι τδΆδοη. πσι 


πποεῖς τὸ πεχο" τωοσι πὸ ἘῸ]. δα 
ΠΡ. οὰ Ῥοπ ἀσὼ πτεσποῦ δΊτω [Ἀε] 


865 οὐ ἃσπὰσ ε Ῥοι πσι οὐοὰ πιες 

ἐτ οσηὴῷρ οἵ Ἄσδὸ πὸ σΔΡΏΠΣ 
886, δὼ ἃ φὰφ ποτοῦ ε ππουτὲξ πὲσ 

ΦῈ ὁνεωνε: δε οἵ ἵππη ε πεέορδι 
πε ταῦιϑδ ταὶ εἰσδσουδρακεςς 
χε τορῦδεῦ τοῖ πεοχην ε ὑολ πὶ 
φρωδ πες ἐτ πδοσο οΥ «εἴττιδ 

87 παΐ ἐπεςεῖρε ἀξεεοόυ " δεσω 
πε οἵ περοοῦ εἐτ ἀβξεεὰσ ε τρε ς 
τπὠπὲ σώ ποεροὸν ἀσπχοόμάςκες 

88 Δὲ ἀσῆδδς οἵ ουδεὸ ἴὸ τπεῦ' ἐρεῖ 
Ἄσδδλὰ οὴπ ε φοῦχ ε ἵοππη τὸ τε 
Ῥ οσεωταεῖ κὲ πέτρος δξεοδῦ 
ἀσχοοῦυ 5. ΡΟ πρώδλεε ἐπὰῦ ἐσ 
σοὺ ἀφοοοῖ ἐὐσὼ ἅδεοος σε ὅὲ 

39 ΠΡ χπδὸὰσ ε εἰ πὰ Ῥο" πέτρος δὲ 
δΊτωοσ διδωπῦ τ τὰρ εἴεν δὲ 
ΔΎ ΥΤΕ ε ορδΐ ε πεεὰ πὶ τπὲ δὼ 
δ ΠΕΧΉΡδ τηροὸῦσ θὲ φᾶτου εἐσριδεε 
εὐτεδῦο ἀϑοεοῖ ε φεπροειτε 
πὰς οεὲὰὶ {πτΗ} 0 ποΐ ἐπεέστδαἷει 


εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος, Αἰνέα, Η πεκὸ! πὸ! πε δῖπε. 
στρῶσον σεαυτῷ, Ἡ πτ πωρῖῃ. 
“Βιβίοσ᾽, μαθήτρια. 
διερμηνευομένη. 
Δορκάς, Η ““᾿ορπὰς, : 
δ ΕΪ869 οὗ ποῖρῃ ν᾽, ἐν ὑπερῴφ. ΤῊ περε. 
δ παλϑητης ἢδ85 Ὀθθ ΟὨλ θα, ἴον ἰῃ6 ΟἼΘΘΚ Π85 οἱ 
μαθηταὶ ἀκούσαντες. 
"Ὴ πἥξανὸσ Ξξ αὐτοῖς. 
10 χιτῶνας καὶ ἱμάτια. 


174 ΑΟΥἾΘΒ ΙΧ, 40---Χ. 2 


40 οοἱ «τεεοου ἡ πσὶ τορῦδοῦ' πέτρος 
δὲ πὶ τὰῷ εἴποσχε ε ὁοὰλ πὶ ου 
οὐ πιδε. ΔΊΜΩΟΛΞ δὲ πὸϑ πειπατ' 
Δα ΔΗΛ δμοτξε, δὲ ε πεωδεὰ 
πεέχδ" πὲ ταῦθα τωοσποῦ 
ρας πρὸ π τὸ πεῖ πτὸος δὲ δὲ 
εοσὼμπ πὸ πεοῦδλὰ πτέσπου" 
δὼ Τὸ τεῷ εσπδσ ε πέτρος 

41 δέραεοος" δ τοοτ διῇτου 
πος “ δύὼ δίβεοστε ε πὸ 
τ οσδδὺ παὶξ πεχρΡὸ. διίάταρος 

42 ἐ ρῬὰτε πὸὰσ ἐσοπδ ἃ πδΐ {πὼ (ὦ) 

ΕῸ]. 75 ὺ πε εἰοσοπ ε ὑολ οὐ ἴοπ 
[Δ -] ΠΗ ΤΗΡ ἀσὼ ἃ φὰρ πιστέσε 
483 ἐ πκχοεῖς: δείθωπε δὲ ε τρε εἴ 
δὼ τ φὰρ προσ οτ ἤπη φαρτπ 
οσὰ χέ εἴδϑδὼμπ πϑδμιδδρῖς: 
σμαρ. ὥπενη οὔρωσεε δὲ οἵ τπησδριδδ 
Χ.1 ες πεῖρδι πε πορπηδλιος οσθὲ 
πδιτουταρχος" ε ὑοὰ οἵτ τεςπιρ᾽ 
ἐτ οσδίοῦτε ε ρος σε τοιῖτὰ 

2 ΔΙΜΗ 1]. ἐσεσεεῦης πὲ ΕἸΡ 9Ὸ 
τε τέ ας πίοστε πῶς πεῖ 
δὶ ΤΗΡΙ͂ εἴὔδ Ὁ φὰρφ κε πὲ πδιουί}} 

᾿ΤῺΘ Ἰαϑὲ ο 15 βυροσἥσουβ. Η επεστδαλιο. 

Τὴ Οορέϊο Πδ5 πὸ ϑαυϊνδὶθηΐ ἴον μετ᾽ αὐτῶν οὖσα. Ἡ εἌοπάτακον, 

5 Δορκάς, Η “ορπὸς, “ “Βροηΐ δ΄5 1ορβ᾽, θεὶς τὰ γόνατα. 

δ ΑΥΐβθ ἴῃ ὑμθ Νϑτηθ οἵ 9θβιβ ΟἸγίϑυ. Ἡ “Αὐίβϑ ἴῃ πθ Νδιηθ 
οἵ 9 Τιοτὰ 76βι5 ΟΠ γδῦ", τοῦτ φὰς πρὸπ βεπεπποεις τῷ περ. 

5.Α τρἰβίακθ ἴον φὸτη, Ἷ παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ. 

ὃ ἐν Καισαρείᾳ. ἢ ἑκατοντάρχης. 

Ὁ. ΠῊ 6 τϑδάϊηρ 18 ποῦ οἰϑᾶγ, Ἡ εὖον οἷ τεςπειρὰ. Ξξ ἐκ σπείρης. 
Οηθ ᾿Ἰοϑυθυ, ῬΥΟΡΔΌΙΥ ἃ, βθθῆβ ἴο ὈΘ6 οογθυϑθᾶ Ἃρ ΒΥ͂ ἃ βύσὶρ οὗ 
ῬΔΡΥΤ 5 ὙΥΠ]1Ο ἢ νγὰ8 σι γη θα ΟΠ. ῸΓ ῬΌΓΡΟΒΘΒ οὗ Ὀἰπάϊηρ, 

τ Ἰταλικῆς, Η οιταλικη, ἢ «(οογογθα ὈΥ {ἢ} βι.ρ οὗ ΡῬδρυσυϑ, 


ἈΟΊΤΚ Χ, 2-8 17 


ας πλδος δύὼ εἴσοπὸ κε πιοῦν 
8 τὲ πὶ οσοεῖμῃ πικεὶ" ἀσδίπδσ' ἐσ 
φορονῖὰ οὐ οσουσωποΣ ε ὑολ ὅς 
πὰ πὸ ΣΠειτεῖ κε πεέροοῦυ οὐ 
ἁσπελος πτὰ πποῦτε δὼ 
εἐ φοῦύπ {σὰ Ῥ7οιῚ πέξσδιι ΞΕ πὸρ 
4 πηλιε" πὸ τὲρ εἸσωυτ δὲ ε οοῦὰ 
ε δ. ΔῈΡ φοτὲ πεχδιῖ σὲ οὐ πὲτ 
{ποοπ πποεις " Ππέχ δ ΠΛ κε 
πε ΔΗΛ δύὼ περ φεῖττιδ, 
ἀσύωπ ε ορδΐ εὐ πεεεεσεῦ πδλὶ 
5 πὲ “τὸ ε ολ τε πποῦτε" τὲ 
ποῦ δ6ὲ “τὸ κοοῦυ τὶ Θεπρωδεε 
ε φροΐ ε ἵοππη πὸ τπποοῦ 
ποὰ αϑοὼΐ πὲ τπασϑλοστεῦῖ ε 
6 Ῥοιῖ κε πετρος" εἴοσηρ θὰ 
οττο οσὰ χε σἴσὼΐπ πῦδε 
{δὰ πὶ ερε πειιηΐ ουσῖ θὰ 
7 Ἀδεοδ " πὶ τέρὲε παππελος δὲ 
ὅωπ ἐτ πὸ πὲ παδοοδοῖ δδτοῦ 
τε ἐ πειιραεοδλῖ δύὼ οὐδεδτοι 
τ ρες πὶ ποῦύτεῦ ε ὑοὰλ οἵ πὲτ 


8 προσβδρτερι" εἰρος). δκε] ΕῸ]. 76 α 
1 ὃ , , [τὶ 
εομενος . . . διαπαντός. 
ἢ“ ἐν ὁράματι φανερῶς, Η εὐρορδαιὰ οἵ ονὼπρ εὐολ, 
ΣῊ παῆπψιτε. ἐ εἰς μνημόσυνον. 
"Ὴ πετείηδαϑάλουτε, 5 Ὴ ροδτῆ. 


Τα ςπὸν Πδ5 ἀϊορροᾶ οαυὖ, ἴογ ἐμ ασθθκ 85 δύο τῶν οἰκετῶν. 

δ ΊΈΜρη οὗ αοά᾽ ΞΞ εὐσεβῆ. 

" τῶν προσκαρτερούντων, Ἡ πετπροςκὰΡτερει. 

Ὁ ΤῊ Ἰοὐξοσβ οὗ {π9 ἢγϑὺ 1Π1η6, νυ Β1Θ ἢ. ἃ γ ἐοΙ υ ὈΪΥ οομρ]οίθ, 
8δον ὑμπδὺ [η9 11π6 νγαὰϑ γϑἐου θᾶ ἴῃ δηοίθηῦ ἄδυβ ; [Π6 ἀδιηδρθ 
ἴο 1 τὰ οδυβοά ὈΥ ἀἄδιρ, οὐ ἃ ὑγδαίθυ: βίδίηῃ, ΕἾΟΤῚ ΠΘΙΘ 
οηνγαγβ [η6 ἼΡΡΘΙ ρᾶυῦ οὗ ϑδοὴ Ἰϑδῦ 18, Ώουθ Οὐ 1688, ὙΥΟΥΠῚ- 
ϑϑίθῃ, 


176 


10 


21 


12 


18 


14 


18 


16 


17 


ΑΟΥΘ Χ, 8-17 


δ πὲ πτεὲ ε Ῥοοῦ δ ποϊου ἰςου] 
ε ἵοππη " κε πέξζρδοτε δὲ ἐσδεοο 
ὲ πσι πὲτ ἀξεεδλῦ ἴὖ τεῷ οσοὼπΐπ 
ἐ φοῦιι ε τπολις πετρος δεῖ 

ὕωπ ε οραΐ ε σζεπεπωρ! ε ληλ 
ας πῖδὺ ἴ ΧΠοΟ" δίοηο δὲ δὼ 
ΔῈΡ φηδα πὸ οσωκε" ἐσεοῦτε: 

δὲ πὶ δδέβποότδεις οὲ ε φρδΐ 

ε πω δύὼ δπδσ ε τπὲ εοοῦυ 
ηπ δσὼ οσέπεσος εἴ ρ ε 
πείτοῦυ τοπ᾿ ἴϑε ἴὸ οὐποσ' 

τ οὗος εὐ χδλδι περ ε οραΐ ε 
αἴἰτ ππὰρ - ἐρεὲ πτύποοσε τῇ 

Ῥου πὶ οητέ" ἀσὼ τκδτοε «4. 
πῆὰρ παὶ ποδίλδτο ἴ τπε' ἂσ' 
ἿἪ δὲ ᾿θωπὲ τθδ. ῬΟῚ κε τωοσπῦ 
πετρε πῷ πωὼτ πὰ οσωδλε" πὲ 
χε πετρος δὲ χὲ ξέπωρ πκχοεις 
εὲ τπ τοσῶδε ἀδδὰσ ἐπὲρ εἴἴπὰ 
φαξό δσὼ ΠΑ ΘΑΡΤΟΙ " ΔΌΘΑΦΗ 
ου ὼπεὲε {πὰ ῬΟΣ 4ὲ πεεὲρ ςἐπ 
σπδῦ ἐσ ὅτοοος σὲ πὲ τὰ 
πποῦστε τῦθοου πτοῖ τὲπΡ 

Ατεῖ χδριιοῦ" πὰι δὲ δ Πὼπὲ πὶ 
{πεὲῆτ σὠὐὼπ δύσι πεσπέσος 

οὐ ε ορδΐ ε τπε' πετρος δὲ 


1 ἐπὶ τὸ δῶμα. 2 παρασκευαζόντων. 

8 τέσσαρσιν ἀρχαῖς, Ἡ εἐπείτοον πὶ τὰπ. 

“ καθιέμενον. Ὴ τωονπῦ, 

5 ΡῬρ]]υΐοᾶ᾽, κοινὸν καὶ ἀκάθαρτον. 

1 ΠῺΘ ἰοχὺ 18 ἔδυ ἤθσο. Η πτοὰκ δε τεπρχδρφαιου, σὺ μὴ 
κοίνου. ΤῺΘ Ἰοὐθθυβ ακε βυρροϑὺ ὑμαὲ ὑμθ βοῦῖρο Ββαδὰ ρωλλε ἴῃ 


δ χηϊηᾷ, 


"Ὴ πιυπετ σροπ' ὅσὼ σά, 


18 


19 


20 


21 


22 


ΑΟΤΞ Χ, 17--22 177 


εἴαπορεῖ τὸ ορδαΐ ποητῆ σε οὐ 

πε πεΐ φοροιειδ" πτ δ πτὸῦ' ε ῬΟΚΙ 

εἰς πρωκεε πτ ἀυτπποοῦυ ςε οἱὴ)ϑ 

ε ὑοὰ οὐτῖς πορπηλιος ἀσὼ ἃσ' 

ἀπὸ ποδὶ ΠΗΣ τα σἰϑδὼμΐ ἂσ' 

εἰ ἴ προ" ἁσιεῖ δὲ χε εἰ ε 

ρὲ οἴϑδὼν οὐὴρ ὅς πεῖ “δ. πεέτε 
πδσάεοστε ε Ῥος σε πετρος" 

ερε πετρος δὲ “οβφεεῖ τς 

ἰδδο ε τῦε πεΐ οἱοροιδοδιῦ: πεσε πὲ ἘῸ]. 76 
[πη] πὶ σε εἰς τποϑοῖῖτ πρὼ ὁ [ΔΗ] 
[44|ὲ τεῦ ποὼπ δλλὰ τωοσπτῖ 
ὑωπ ε πεέφεητ πὰ φοοοί!ε πὰς 

ατδὺ ἐπτὸ παδριπεῖ Ἄδὰσ δὴ σε 

ἀπο πὲ πτ αἵτπποου τεῦ" πε 

τρος δὲ δεῖ ε ορδῖ!θ. πεσδι τὸ πρὼ 
436. χὰ εἰὸ ΘΗΗΤΕ ΔΟΗ πὲ τε 

τίπτε το" οὐ τε τοοείλεῖς 

εὐτὸ τέττει ε τῦπητε " πτοοῦ 

δὲ πεέκὰῦ δι! χῈὲ πορπηλιος οσὐ 
οἐβδτοσταρος οὐρώσμεε τ δὲ 

δῖος Εἰ φοτὲ ΘΗΤΙ͂ κε πποῦτε 

δὼ Εὖ «εἴἴτρὲ φὰ Ῥοο ουτῖς ποὲ 
Θπος τηρῖῖ πἰουλδῖ δστοδῦο 


᾿ διηπόρει. 

"Ὴ ον δρὰ πε πειρορδαϑὰ. ὅ πταυτπποούζου, 

.ΠῊΘΥ ᾿παυϊτοα νυ μϑύμου 5΄οη. ἩΗ ὅσαλουστε ἅσὼ ἂνὲα- 
πουονυ, υΒ]0 ἢ ΞΞ φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο. 


5 


περὶ τοῦ ὁράματος. 5 Ὴ δςεπε. 


ΤῸ τωοσα πὸ, ὃ διακρινόμενος. 

"Ὴ πεπτδιτπποουσου, 

Ὁ Ὴ δέει ἐπεοητ Ξξ καταβὰς. 

ἯἮΠΑ χηΐϊβέακϑ ἴον πεωξ, " ἴξου Ηἰτη᾽, 

᾿ ΤΑΙΘΓΔΙΠΥ ὁ ΒοἠουΣ που ᾽ ; τοΌεῖλε 5. ἃ τηϊβέακο ἴου τἈεισε, 


“ρϑιιδθ᾽, 


Α ἃ 


ἘΡ]. 77 α 


[9] 


178 ΑΟΥΤΘΞ Χ, 22-28 


τὴ} ε ὑολ οἵὐττ οσδτπελος εἰουσδδὺ 
ε τ πποου ποὼπ ε ορδΐ ε πεῖ 
Ηξὶ ἃσὼ ε εὠτὰς ε επί κε 
23 ε δοὰλ οι τοοτπ δίδοτε σε ε Ῥὸ 
οὐ πσι πετρος δ΄ τ ποποῦ ε ῬοΙ" 
ας πείρδοτε δὲ δ τωοσα δεῖ 
ε ὑοὰλ μπαξεοδλὺ δσὼ φοεῖπεῦ ἴτ πε 
σπησ ε δοὰλ οἵ ἵοππη σὲὶ πᾶς 
24 απδιγ' [12] πειίρδοτεῦ δὲ διδωμπ ε ορδΐ 
ε πΒησδριδό" πορπηλιος σὲ πεεῖ 
δωστ φητοῦ πὸ ε δ δεοστε ε 
πειεσπθεέπης πᾶς πε ῦηρ 
25 παπαπᾶδιοςῦ δοιθσπε δὲ πὲ 
Ῥὲ πετρος ὅωπ ε φοῦι" ἃ ΒΟΡΠΗ 
Ἅτος ΤΩ Φῃ4ΠῚΤ ε ῬΟῚ δσὼ δπδοτε θὰ Ῥὰ τε" 
26 ΔΊοΟσΥμΤ [πὸ πέτρος δὲ δ τουσποςῖῃ 
εἰἴκὼ ἅδεεος χὰ τωοσπῦ 
δο Θὼτ οὐ ἀπτὶ οὐφώαδθε εἰ 
27 ἅπ 5ὲ παθοοληῦ" δὼ ε φοῦσπ δὼ 
28 δέίῖφε ἐσάσηηῖθε ἐσεοοῦσῷ " πέχδοῖ 
πασ" χε ππτώτῖ τετποοοσι 
ουθλοι πε [τ’ οσρώσφεςε πίοσ δῖ 
ε κὼρ ἢ εἰ τ [π]εΐζοσοι [ἐσφω] 
4“.ε τὶ πα λυ συ λοςῖθ πποστε [}]ε 


1 ΠῊ 5. ἔοσπι βιρροβὺβ ὑπαὺ ἐπ βουΐϊθθ πδᾶ ἴῃ ἢἷβ τηϊηᾶ {6 
Ὑγοσᾶ ἴον “ἴο οἰτουπιοίθο᾽, εὗδε. Η Βὰ8 εἀυτοδδεεσδτξ Ξε 
ἐχρηματίσθη. 

5 τινες. 8. Ἡρδᾶ πεπείρδοτε. 4 εἰς τὴν Καισάρειαν. 

"Ὴ πειαῦεερ παπατπδιοι, τοὺς ἀναγκαίους φίλους. 

5 Ἢ ομϊίβ φὰ Ῥὰδτξ. 

1 ΠῊ 9 νγουᾶβ ἴῃ Ὀυδοϊκοίβ δῖ δἀάϑά, θϑύνγθθῃ οσαγοϑὲ ταϑυῖτϑ, δ 
ἐπ ἤοοὺ οὗ ὑπ ρᾶρθ. Τὴ νγογὰβ διονωττ εὐἰξὼ ἄτακος ΞΕ 
τωοστ ΤΟΥΤῚ ΟἿΘ 11Πη6 ΟὨΪΥ͂ ἴῃ {6 ῬΔΡΥΓΤΊΙΒ, 

8. Ἢ τωουπῦ. ὃ μακαλδῖ. 

10 κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ. 


29 


80 


81 


82 


38 


34 


ΑΟΊΤΚ Χ. 28-34 


δατεδῦοι ἐ τὰς ἐ ἐπ λδὰσ πρωδεε 
“ε ἅπαλοῖς Η οὐδδδϑδρτος πε’ 

ε τὴς παΐ τὶ τέρεὲ τῖτει! ἴτ εωΐ 

αἴει ἔσει! τὸ Ἄοεισε" ἴσπου σὲ 
ἀβοφωτι χὰ οἵ οὐ πιιδχε ἅτε 
τοεουτε ε Ῥοΐ" δὼ πέξε πὸορ 
πηλιος χὰ σι τοῦ ε ποῦ 5 {δι 
οραΐ ε τεπου ὃ πεϊπητεσε" 

ἁσὼ πε Δ ηΗδἂδἯίΐ πὲ φὰς παῖ Ηἴ κε 
πιδῦ τ χπεοιτεῦ δὼ εἰς οὔὐθὼ 
456 ἐἴαφε Ῥδτξ ἀεπὸ “««τὸ ἐ ὑολ 
οἵ οσούεσεω πὸ οσωΐτ5: εἴκω ἂς 
“τος Σὲ πορπηλιε δύεσωτας ε περ 
πληΗλ δύὼ πεπεεῖττιτο. εὐ πὲ 
Αἰεέσε τεπὲ “το ε ὑοὰλ ἐς πποῦτε" 
Ατὸ ποοῦ σὲ ε ἵοππη πα τποοῦυ 
τοδ οἰϑοὼν πὲτ οὕὐεεοῦτε ε ῬΟΓΙ 
“ε πέετρος πδοΐ εἴοσηςρ ρας πηΐ 

τ σἴόϑὼμπ πόδι δι Ὁ] οδο τὴς Θὰ 
Ἄδοςδ" παῖ εἴπηῦν κω πδΒ 

τ φεπίπδκε ἐππδουκδῖ τ Θητοῦ" 
τεποσῖ σὲ δἵτπποου τὰ Ῥοπ πτοῖ 
δὲ πδλὼωὼς δῆδδὰς δβει" τέποσῦ' 

δε εἰς ποις τηρῖς τἶπὲ αὶ ἀετὸ 


179 


ε ὑδολ ε εωτᾷς ε πε πὑτ διυσοσέρεδροπε 


ἀφεοοοῦ πὰρ ε ὑοὰ οὐτῖτ πποῦτε" 
πέτρος δὲ διοσωνπ τὸ Ῥως πὲ 
ἜΔΕΙ χε εἰς οπητεῖ ξεῖφες σε οὐ 


ἩΗ πτερετπτπποονυ. ΞῊ «τεῦ ποονυ. 


Η ε τεν ουποῦσ Ξξ ταύτης τῆς ὥρας. 

“1 ἐαβίϑθα δπᾷ ργαγϑᾶ᾽ Ξξ προσευχόμενος. 

Η παπῴζι:τε, δ ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ. 
Ἡ πτευπονσ. 


“ΒΘΒοΙά᾽; Η ὁοπὶ οναλε ἴειανε Ξξ, Ἐπ᾿ ἀληθείας. 


ἘῸῚ. 77 Ὁ 


τὰ 


180 


1 
8 
δ 


1 


98 


96 


37 


38 


39 


40 


41 


ΑΟἸΝ Χ. 835-41 


ρῬεζακι φοὶ δὰ πὲ πποῦστε" δΆλδ 
οπρεέθπος ὑῶν πὲτ Ὁ φοτὲ 

ΟΗΤΕ δύὼ εἐτ δοωὺ ε τοῖηδιο 
στη “ΗΠ τὸ πο " Ππεῖ{8. 
Σὲ ἘΔΡ διτπποοσο τ πη ε 

ἂς πιηᾺ διεσδπθελιζε τα σεῖρη 
[πῊ ε δολ ουτῖτ τὸἼ πεῦχε [{π|δΐ πὲ πποεις 
τ [σοι πη|4ε΄5 τῶ ΤῊ] ΔῈ τέτποο 
οὐῖν «ς πίδκε εἐπτὶ δ! Τ]ὼπε οἵ 
ζουλδῖδ τὴρς ε ΔΙ ΧΙ πὶ τοῦδ 
Δτλεδῦ αὐἴτῖοδ πόδλπτ᾽σενδ ἴὶ 

τὰ Ἰωρδππης πηρσοςε ἀεεεος" 

τ πε ὑοᾺ οἵτ᾽ πδζδρετ᾽ πὲ πὶ 

τὰ πίοστε ταροῖ οὐ οὐπῖδ 
εἰοσδδὺ πὰς οὐσοεν πιδῖ εττ ΔΕ 


"εἴ ε δοᾺ π ρῆτοῦυ ΕἸΡ πὶ πεὲτ πὰ 


ποσὶ ἀσὼ ΕΡ πᾶορὲ ε οσον πτοὸ 
ε τοῦκι ἀτειοοῦυ πὶ σον ε ὑολὰ 
οατῖ παιαδολος" ε ὅολ χε πέρε 
πποστε {ποὺ ΔΕ πεῖ" δσὼ ποῖ 
το κα στρ ποῦ πες 

εατ δδδσ οἵ τώρα πΞύπξουλδιδ 
ας ϑιεροσεδλησε" πδὶ ἐτ ἄσαο 
Οὐ ε δυδίθτε ἐσιθε" πδαΐ ἐπ 

τὰ πποστε τουύποςῖ οας πεεδλὸ 
{ποοετῦ ποοοῦ σὼ ΤΑΔΕ ε τρὲ εἰ 
οσωμπσθ ε ὑοδλ' τε πλδος τηρξῖ ἂπ 
δΆλδὰ πὲ ἴπτ δυτοιθοσῖ στιν τὸ {ΠῸΡ Π 
ἀξ φἴττρὲ ε ὑοὰλ οὐτῖτ πποῦτε 


προσωπολήπτης. 5" ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας. 
καταδυναστευομένους. 
ΕῸΣ πανεριῃοαιπτ, 


“Ἢ ττοοπ παταχδεῖ. 
ὁ ἐμφανῆ γενέσθαι. 


Η πὸπ πεπταυτούμον, τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, 
ἡμῖν. 


42 


48 


44 


45 


40 


47 


ΑΟΤΘΞ Χ, 41-47 181 


πὶ πτ ἀσόσῶδε δσὼ δὼ τὰν 

ἸΔῈ αὐἴτπσδ τρὲ τ᾿ωοσα ε ὑοὰ 

οἵτ πὲτ φερουτ᾽ ἴτ οε.6 τὸ οοουῖ" δὼ 
ΔΙ πδραθαελε πὰ ὁ ξεδωΣ κε πλὰ 
ος ἄσὼ ερβενῖττρεῦ κε παΐ πὲ πτ ἂσ' 
ΤΟΙ ε ὑοσὰ οὐτῖς πποῦτε τ πρὶ 

της τ ετ οὐ τῖῖς πὲτ «τοοὐὔτ' 
πεπροφητης τηροῦν Ὁ φεὐτρε 

ας πδαΐ ε τρὲ οὔὐον ππιες ετ πιστέσε 

εἰ Ῥοι σι τ οσπὼ ε ὑοὰλ πὶ πεσποῦς 

ε δοὰλ ουττ πειρδι" ἐτὶ ἐρὲ πέτρος 
Χὼ τ πδΐ 9 τὲ ἃ πέπῖδ ἐτ οὐ 

δδὸ οεί ε οραΐῖ εσὶτ οσοῦ πτὴς ἐτ 
εωτας ε [πιὰ] Ὲ δσὼ δυπίωτῃς ἘῸΙ. 78 α 
σι τς πίιοτοὶς ἐτ ποοπ ε ὑοὰ οἷς [1:8] 
[πεδῥ]εῦ ποῖ εἐπτὶ ασεῖ πὰς πέτρος 

[πε ἃ τῇδωρέὰ ὅς πέπῖξς εἐτ οσδδῦ 
πώρτ ε ορδῖΐ εξ τὶ πὲ φεϑθπος" 
πεσοωτας πὰρ ε φοοῦ εὐτθδκε 

τ φεὲῖ πὲ δέπε δὼ εὖτ ἐοοῦυ 

ας πποῦτε τοτὲ ἃ πετρος οὐ 

ὠπιὃ- πεχδ πὰ “τητιῖ οὐπησοες 
Δ Ἄδδσ ε πωλσϑ τὸ πειοοῦ ε τρε 
ποῖ κὶ ὀδπτιοϑοδ παῖ εττασ' 

“δι ας πέπηδ ἐτ οσδδὺ φωοῦ πτεῖ 


1 ΦἘοΥ ἀδγϑ. ΤΉΘΙΘ 15. Ω0 ΟὝΘΘΙΚ ἴον {πθ50 νγοῦᾶβ; 566 
Ῥκοΐῦ, ϑουΐοι 5 τϑδάϊηρβ ἐο γϑ188 41. 

ΞῊ εκηρσεςε. 8. διαμαρτύρασθαι. 

ἼΑΚΟ {μ9 ατθοὶς ἐπέπεσε, Η εἰ εορὰι. 


᾿ οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοί. 


6 


πεκδε ἰβ ΒΌΡου ἤπουδ, ἴοΥ οτωι ὃ τε ἀπεκρίθη. 


᾿ 80 {μ9 Οσθοκ Μήτι, Η ατη ουπιῃσοας, 
ἢ δῖο. ῬΙΟΌΔΟΌΙΥ τὸ πλδὰσυ. ΤΠ6 1{{{16 1π οὐον ὑπ σὲ ἃ 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἱπαϊοαύθϑ ὑμαὺ νγθ Βῃουᾷ ἀθ]οίθ 1. 9. κωλῦσαι. 


182 ΑΟΥΘ Χ, 48--ΧΙ, 6 


48 φΦε" διοσερεδοπε πὸῦ ε τρὲ σαὶ 

πύδπτιοοεδα ας πρδὰ τ τῷ πες 
ΟΒδΡ. δΔΙδσωὼ δὲ φὰ τηῦσὶ τ φεποοου ἂσ 
ΧΙΟῚΦ εωτὰς δὲ πσι πεοπην ἁσὼ 

παποοτολοςῦ ἐτ ᾿ποὸπ οἷτ 
ϑιερουεδίλησε τὰς του λδιδ 
Σὲ ἃ πρεέϑιος" ᾿σὼπ ε Ῥοοῦυ ὅς 

2 [πἸσδκε ἀὸ πποῦτε" τὸ τέρε πε 
τρος δὲ ὅωπ ε ορδῖΐ ε ϑιεροῦυ 
σδληδε" δύχι οαπῦ παοφοδο ἴτ 
σι πεεπησ πε ὑολλ οἷς ποεῦδε" 

8 εὐχὼ ἅξεεος χὲ δπῦωπ ε φοῦσπ 
ἴδ. φεπρωσεε τ τ εὐδεῖ δσὼ 

4 ἁπουύῶδε παφοολῦ" Δ ΙΔ" ΔῈ 
πσι πέτρος δ ταῦο θὲ ε Ῥὸ 
οὐ" “πὶ τὸ τπῸΡ πὶ εἴ κὼ ἀξεεος" 

δ εὲ δοη πεΐϊποοπ οὐ οὔὐπὸ 
Δις κε ἴοππη ε αἴ" ΔΗᾺλ δσὼ 
δἴπδσ ἐσοοροσοδ οἵἵ οσεστὰ 
εἰς" οσέπεσος ἴϑε πὶ ουποσ' τὶ 
οὖος δυχ Δί Δ Δ] ἀδοοοςῦ ἂς πείτοῦ 
τὸοπ ε ὑοὰ οἵ τπὲ δῦσὼ δίπωρ 

6 ἃ Ῥωτ)θ. δοἴσωμστ δὲ δσὼ δίφεοσο 
ε φροΐῖ εχὼς δοἴπδασ επτόπὸ 
οὔὐὲ τηρτ}! αὶ πὰρ πὸ πΈΘΗΡῚ 

1 1,9. φᾶφτησ, 
5 (ΗΘ ἐδυτῖθα νυν ἔμθπὶ ἀἄδγβ᾽, τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι 


ἡμέρας τινάς. 
5. ΠῊὴ6 Ὀγϑίβγθῃ δηᾶ ἔῃ ἀροβέϊθβ.᾽ ΗΒ ἐοχὺ ἴΌ]]ονγβ ἐμ 6 
ΟΥ̓οΥ οὗ ἐῃθ νγογᾶβ 'π ἐμ ασθοκ. 


ΤῺ ατθοκ ὑθχὺ ἀπά Η ογοἱὺ “ἴῃ θυ βδ] θη ᾽ς, ὅ διεκρίνοντο. 
δ ἐΠῊΘ Ὀγϑίβγθῃ οἵ ὑπ οἰγουπηοϊβίοη ᾽ ; Η πεεῦδολ. 
7 ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας. δ᾿ Ἢ δεδρόχ ει. 


"ῊἪ ετὰσε θὲ ερουνσ. 
10 Ἢ ττὰροι, Ἵ ΤΉΘΓΘ 15. 0 ΟἾΘΘΙΚ [ῸΣ τηρῦ, 


10 


11 


12 


18 


ΑΟΤΗ ΧΙ. 6-18 18 


οἷς παν πκατεε [σὼ ποἸδΆδδτε {ὖππὲ" 0]. 780 
δἴσωτας οἷ ἐὐσείτη ἐς σω ἀτεοος [«ε0] 
παῖ χὰ τωσσ πτπὸ οσωδοῖ δὼ πὲ 
“οὐ χὰ ἀσπὼρ πσοεῖς χε [ἀπ δἴοσ] 
ἐπε πὲτ χαρὰς Ηὶ πδη ϑί ῬτΊ] οι 

ὅωπ ε φοῦι ε φωΐ ἐπερ" ἃ τέζδϑη 
οσωιϊυδϑ ἂς περεὲρ ςἐπ πὰ ε ὑολ 

οἵἵ τπὲ σὲ πε πτὰ πιοῦτε 

τε οὐ) τῶδου πτοῦ τη καρεου 
παῖ )δεῦ δ τ}ὡὧπεὲ ἴτ τποοῖττὸ σὼπ 

δσὼ οὐ δύ τὸ ππὸ πτεὲ ε ορδΐ 

ε τπε' ἃσὼ πτεσποῦ εἰς το 49 τ᾽ οὐ Τ 

τ Ῥώφεε ἁσεέιὶ εἐρ ἵὸ πὶ εἐπεΐ τς ΘΗτῖῦ 
ε δυτπποοῦυ ςεἢ πὸ ἱπαροΐ ε δολ οἵ 
τπεσδριδῦ πέσε πέπδ δὲ πδΐ 

ὑωπ παεξοοδλὺ “π Ἐλιδηριπε δ δ 

ἀπ δυεῖ δὲ παεεεδλί πσὶ παΐ πε ἐροῦ 
ποοῦ ἀσὼ δυδωπ ε φοῦσὰ ε πΗΐ 

4 πρωδηεε" δ τδαφοι Δὲ ἴἴϑε πὶ ΔΙῚ 
πὸσ ε παππελος εἴα εἶ τεῦ φὰς πεῖ 
Ηξὶ εἴἼἴχω ἀφοοος σε “Δ χοὸοῦ ε ἴοπ 
πη πῶ τπποοῦυ ἴτοδ εἴθ πε 

τε πΠσέεοστε ε ῬΟῚ σε πετρος" 


Τ᾿ ΦΑΥῖβο ἐμοῦ, οαὺ᾽; Η τωουπῖ πετρε πτιὼτ πτοσωκε, 
ὙΒΙΘῊ ἈΡΎΘΘ5 νυ ᾿Αναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε. 

“Ὴ χε :τπε πετχδρκς Ηὶ ἀβδϑάρτοι ὅωκπ εἐφοῦσπ ἐρὼϊ ἐπερ. 
ΤΉΘΙΘ 15 ηῸ ΟἼὝΘΘΚ ἔὺγ ττπ δἵοσελα, ΤΉΘΥΘ 18. 8Π1Ρ]6 ΤΌΟΙΩ ἴῸΣ 
ἀὰπ δἵου ἴῃ {9 ὈγΓΘδΚ ἴῃ ἔῃ Ῥϑρυταβ. 


8 


ἀπεκρίθη δὲ φωνὴ, Η ἃ τεσαλη δε οπ τωπε τὰ ρον. 


4 Ῥὸν Ἤδδοοσυ. 
δ Ἂς υυυιΐθῃ ἈΡουΘ ἐμ 11Π6. 
“Ἢ τηοαλπτ ποοπ. ΤΟΥ τποϑλπτ, 


8Ὴ εαυτπποουοου. 


9. ἀπὸ Καισαρείας. 


᾿Ὁ μηδὲν διακρίναντα, Ἡ πῖτὸ Ἄτακριπτε ἀπ πΆ δὰ. 


ἘΡῚ. 79 α 
[4:1] 


184 ΑΟΤΗ ΧΙ, 14-19 


141 ἀσὼ πδΐ πδχὼϊ ε Ῥομ τὶ φέππ δ. 
“ε εἐππδουχδῖ πὶ οητοῦυ πτοῖ 

15 ἃσὼ πεμπηΐ τηρῖζ τὸ τεῷ ΕἸ ΧΗ 
δ]ὲ πὶ τ59 πὲ ἃ πεπδι θεὲ ε οροΐ ἔχω 
ου πϑθε φωὼμπ οὐ ὅξκὼμπ πτεῖ οοσει 

16 τεῦ" δἵρ,ιπειεεσε δὲ τὸ πιδ κε 
4 πχοεῖς τἴϑοε πτοί κοος σε ἴω 
φαππης «φεπ διπδῦτιζε οἵτ οῦυ. 
ατοοῦυ πτῶττ χε ςεπδύδπτιζε 

17 ἀφεφωτῖς οἷν οὐπη[Δ] εἰουϊδ]δὸ . εἴπ 
χε ἃ πῆσστε δὲ ἢ πὰῦ πὶ τλωρεὰδ 
τ οσωτ᾽ πϑθὲ φωὼπ πτ δατ 
πδ ε ἀσπιίστεσε ε πκχοεῖς τὸ 
πεχὸ: πο ἀπ πιοεῦ ε τὰ σε 

18 ὅρεε ε πωλσ' τε πποῦτε" τὸ τεῷ οὐ 
εὠτας δε πὴ δῦπίδ βϑώοσ δσὼ δσ] 
ἂἕ ἐοοῦυ «ε [ππο]στε " εσίξω πεεεοῆς 
χε ΔΡδῖ [δ πποῦ)τε ἐὐ[ τ] «πεέτδοιδ Θὼ 
[ὰσ τ σε πε φεθπῆίος ε τρὲ σὼπῷ " 

19 Φ πίε πτῇὶ ἀσσώωρε σὲ ε ὑοὰ οἵτ τε 

ϑλυψις εἐατ δείσωπε οὲ οτὲ 
Φδπος δσεῖ ε ὑολ τῦο. ορδΐ εἴ τεῷοι 
ΙΒ τς πσπριος " θὼ ΠΥΡΗ 


ΤῊ «πδχὼ πδβ. 

5 ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί με, Ἡ πτερετδροχ εἰ. 

δ Ὴ φωὼπ οἱ οἷ τεφοσειῖτε. “Ἢ πτεγδλωρεὰδ. 

᾿ ἐγὼ τίς ἤμην. ᾿ 

Τ᾿ ΠΎδο65 οὗ ἀρὰ 816 νἱβ1}}16. 

8 ΤῊ 6 ἰοχὺ τϑαᾶβ : “Τοβθθ ψὸ δᾶ Ὀθϑη βοδύθγθα δργοδὰ 
ἐμτουρ ἐμ ἰσὶθυϊαύϊοη (οΥ Ῥϑυβθοιθοη) Ὑγῖθἢ ἕοοῖς ΡΗΪδοθ 
ὑπγοῦρ ϑΐθρῃθηῃ οδῖὴθ ἐο Ῥμοθηϊοῖα δα Ουὐρυιβ ἀηα ΟΥτθηθ. 
Απάᾷ ἴμοβθ ψγῆο δᾶ οουὴθ ἴο Απέϊοοῃ βρακθ υυιδῃ ἐμθ ΘΎἼΘΘΚΒ, 
[4π4] ργθδοῃϑᾶ {μη Τιογᾶ “οβϑυβ.᾽ ΤῊὰβ ἐμ Οορύϊο ογαὐβ ἐμ 
Ιαϑὺ ρατὲ οὗ γ. 19, δῃᾷ ἐμ ἢνβὲ ρατὲ οἵ νυ. 380. Ἡ μὰβ στεῴδπος 
ΔΛΕῚ ΕἾΟΝ τηδορὰι ετεφοιπικη αὐ τῦπρος αἴ ΤΑ ΤΙ δ. 


κωλῦσαι. 


ΑΟΥΘΒ ΧΙ, 20-26 18 


20 πδῖος ἁσὼ πὶ τὸ τεῷ οὐεῖ εἐ τι 
τι τὰ ΔοΊΠδκε τὰν συ εετειτετ 
ἐστδιπέοει! 4 πποειῖς τὸ " 

21 ἃσὼ Τοὺς 4 πχοεὶς πεοίοοπ 
ταφοοδσ" οὐτοσ ΔῈ 8. ΦΦΗΗΓ 
δστπστεσε δὼ ἀσποότοῦυ ε π 

22 “οεις " ἃ πιίδξε δὲ 4- πύχοεις 
ὑὼωπὶ ε οραΐ ἐπεόδδσε τὸ τεπλη 
εἴὰ ἐτ οἵτ τοιεροσεδίληδε ε τη 
τοῦ ἁσὼ δίχκοου" πὸ ὑδρ πδῦδε 

23 ε τε ἰὐὼπ θὰ. ταῦτ το τὰ ἡ 
Το δὲ πὶ τὲὰρῷ εἰδὼπ δπδῦ ε 
τεδρις κε πποῦτε δ 6δ πὲ 
δσὼ πείοοπε τ οσου πτῶν ε τρὲ στ 

24 δὼ φὰς πκχοεις " ε ὑολ χε πεὲῦ πὶ 
οὐφϑωδφε πδλᾶδϑος πὲ ΕὙΣΗΒ 
ε ὑολ ἂς πιδ εἰουσδδὺὸ οι πις 
τις ἀσὼ δύάϑηηίθε ἐπδίσωει 

25 οὐδοῖ ε πχοεῖς " δει με ε ὑολ 
ε τὰρεοος ε πππεῦ ποὰ εἐδυλος" 
δὼ ἴ τεῷ εἴἴφε ε Ῥῷοι διγζαυντε 

26 ε τἀπτιο τὰ " δο!ωπε Δὲ τὶ 
ΤῊΡ οὐ πὶ οὐφοεῖπε φορὰν εὐ ἐο 


ποεέχὼ ἀπ κεπίηδκε ελδὰν εἴαλητι που δι ἀλᾶσδδν. 20 πεῦπ 
φοειῖπε ΔῈ εὖολ πρητοῦ εφρεπρώσλενε πάσπριος πε ὅσὼ πκυριι- 
ποῖος " πὸὰὶ πτέεροόοσες εταπτιο τὸ ἀσθσίδκε κι πουεειεπιπ 
εὐτδιπεοει! ἀσππκοεῖς τὸ, ΤῊΪΒ ΔΡΥΘΘ5 ὙΠ {Π6 τϑοθὶνθα 
Οτϑϑὶ ἰοχύ. 

1 “9 Ὑγοτά οὗ αοάἄ οηίογοα᾽, ἠκούσθη δὲ ὃ λόγος εἰς... 

ΣῊ δνυχοοσυ. 

5.Α τηϊβίδκϑο ἴον δέρδιε, ἐχάρη. 

ὁ Απᾷ 6 ϑηὐγθαϊθα ΘΥΘΓῪ 916 ἰο δ ἰπ αοα᾽ ; ἃ ἀθέθοξζἧυθ 
ΤΘη ἀουηρ οὗ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν 
τῷ Κυρίῳ. 

"Ὴ ε{πιπε. 5 Ὴ δεπτξ. 

ΒΡ 


ἘΡῚ. 79» 
[44] 


186 


27 


28 


29 


ΑΟἸἿΞ ΧΙ. 26---ΧΤ], 4 


οὐ οἵἵ [π]εβη λοι τ σὼ πες 
ζεῦω τὸ οσδεηηθι!ε ἐπδωτι 

δὼ ποέροοῦτε ΕἸ ΘΔΘΗΤΗς 3 

πισορπ οὐὐ ταπτιο τὰ " ΧΕ 
πελοῬιστίδπος " φραῖ δὲ οἵ 

περοοῦ Ετ ἀϑοοδῦ ἃ ΘΕ ΠΡΟΗ 

της εἰ ε ὁολ οἵ ϑιεροσεδίληδ 

ε [τὰ πτιοο δ" ἃ ἰοσδ δ]ὲ τωοσι 

ε [οὰ τὸ φητῆοσ ε πίε ρα] πὲ δθδῦος 
εἰεηδεδπεῦ ε ὑοὰ [φυτῖ] πέπῖτὰ ποῦ 
ποσ΄ τὶ φεδωὼπ εἰπδθπε ἐ ορδῖ 
ἐσ τοιπου θέε τηῖς [πδΐ ἐπ] 

τ δ πωπε οἡ πλδαῖος" ἂς Ἄελθητης 
δὲ δυτοιίῦοῦσ πᾶτὰ θὲ ετὲ οὔὐπτε 
ποῦὰ ποῦδ ἄβεεοοῦ ε τρὲ σὶ ε ορδῖ 
ἐσ διδλβόοῖια πορχκοοῦσοε ἴτ πὰ 

ἐπησ ἐτ οὐὴρ οὗ ξουσαδιδ' παῖ 
δὲ δύδδῖῖ ε δύχσοοσεε ἵὸ πέπρες 
ὕστερος ε δολ οι τοοτῆ πὶ ὅδριηδ 
δε πὰ σαὐλος" ἃς πεούοεια 

Δὲ ετ ἀϑονδὺ ΔΌριππὰς προ οἱ 
τοοτῖ ε ϑεεπεῦ φοεῖπε ε ὑοὰ οὐ 
τεπηληςιδ" διρωτὰ ΔῈ αὶ τλππὼ 
ὕος ποοι πὶ Ἰωραππης ΟἿ᾽ ΟΥῈΗ 
1ε. πὶ τεῷ εἰπὰῦ λὲ χε ἀράπδῦ 
ποσοῦ διοσωρ ε τοοτῖ ε σὩ 

πε ὅξ π πε πετρος πε περοοῦ 

δὲ τ παϑδὺὸ πε’ ἴ τεῷ εἸΘΌΠΕΙ 

Δὲ δΔΙΟΣΕ ε πείστεπο Δ Τα δε 

ε τοοτοῦ «ἕξ δοἴϊτδοςε δεφελτοιῖ 


1“ ΠῊ 6 ομυγομοθ᾽; Η τεκιδησιὸ, ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ. 


ἀλλλ ΘΉΤΗς, 
Ἡρώδης ὁ βασιλεὺς. 5Ὴ εϑαπο. 
9 Ὴ π τὰκωδος. 


ἃ ον 
ἐσήμανε. 


1 , δί 
τέσσαρσι τετραϑίοις. 


10 


“᾿ 


᾿ 
σι . 


ΑΟΥΘ ΧΙἧΠ. 4-10 187 


ἐ φαφρερ' ε βου" εἴοόοσωιϊ «ἴτποδ 
ππλοχὰ εὐὐτὸὶ ε ὑοὰ το πλδος" 

πέτρος δὲ πεσοδρερ ε Ῥοε πε 

οἵ Οὐ οἷν πείυτεπο πεὲῦ τὶ 

οὐποσ δὲ πι ΔΗΛ τσοοπ ε ὑολ 

φυτ τεπηληςσῖα πὸ ποῖ πποῦτὲ 

ε τὐπητῖ" τ τερ εἰποῦσ δὲ πσι 
ΔαρΡιππὰς 5 εὐὐτῆξ ε ὑοὰλ οἵτ τεσίθη 

ἐτ ἀϑοοὰσ πέρε πετρος ππΟτΤΕ 

ἴ τόῖῆτε 4 οολτοῖ σπτὰῦσ Εἴ 9ΗὉ 

τ φδσεις εἴττεδ" ερὲ πεσριίσες 

οιρ πρὸ ἐσρδᾶρερ ε πειστεμπο" 

δὼ εἰς οσδππελος ὅτε πχοεις 

ἐἴαρε Ῥατῖ οΥὐχῖτ πέτρος σὼ 
δσοσοεμτ" δ φὰς πηΐ διεζτὸς πε 

ἐπ δὲ ἂς πετρος" δι τουποςῖῖ 

εἴχκω ἰασοοος χε τωοῦσὰ πὰ οἵὐἵ οὐἹἽ] ἘΌΪ. 80 « 
δεπίη ἀσὼ δ ἀθ|οορὲ οἷε ε ὑοὰ οἱ πεῃ] [556] 
συκ᾿ ἱπέχε πδτϊπελοίς δὲ πδε}]} 

[πὲ “οσῷ πτ]ειτῖπε ἀσὼ πὸ τ τ 
[πεπε]δισαδίλτιοῦδ ε ῬΑΤΕ δίειρε 

[λε ουπδῖ δσὼ πέδοι κε τ τεπίστηιν 
φιώωπ δὼ πὸ οὐδὸν ποωτ᾿ δίΤει 

δε διοσδοῖῖ πο ἐπειοοοσι δὲ 

χε οσδεεε πε πὲτ εἐρὲε παππελος 

εἰρέ ἀφεεο πειζορεεσε ἘΔΡ χε οὐ 
φοφοδεδῖ πὲ πτ δπδσ ε ῬΟΙ πὸ τεῷ οὐ 
εἰ δὲ ε ὑοὰ οες πιίῦορπ πὶ ρὸ δὼ πεεερ 
ἐπὰσ δσὲὶ ε ορδῖ ἐστ τ πυλη ἐς 

Η ετρευφᾶρερ. “ ὁ Ἡρώδης. 

ἁλύσεσι δυσί. “Ἢ πδὰπουΡιπε. 


σανδάλιά σου. 


εὖοόονλ 88 ΡΟ ΔΌΪΥ Ὀθθη οὐαἰ θα ΡΥ δοοϊἀθηΐ. 
ὅραμα. 


188 


8 


11 


12 


18 


14 


1ὅ 


10 


ΑΟΤΡ ΧΗ. 10--16 


πες εἐτ Οὐ ε ὑολ ε τπολις" 
ταῖ δὲ δεοσὼνμ πὸ φελύδδςῖ ἴ τε 
ΡῬ οσει δὲ ε ὑοὰ δύπὼς {πὰπιίπορπ 
τ οΥΡ᾽ δὼ πτεέσποῦ ἃ παπαελος 
σα ε ὑοὰ τεοοοοῖ" πετρος δε 

τ τέρὲ πεῖφητ τθῶπε φ«τοοος" 
πεχδῖῖ κε τεῖοῦσ δειδεεῦ ἴδιο φθε 

ε πκχοεῖς πὲ τ Δ τποοῦς 
πειαῦππελος δσὼ δ τδϑαοτ ε 

ὑοὰ οἷτ τσὰξ τὶ πατΌριπποςῦ δσὼ 
τεπροοδλοσιδ τηρς «ας πλδος 
πιοσλαῦ" τ ΤΕΡ εἴεῖαθε δὲ δι ῦωπ 
εΡ' τὶ πηΐ ᾽ς “δϑιὰ τεεδλὰσ τ ἴωρδα 
πῆς εὐὔδσεεοστεῦ ε ῬΟΙ ΣῈ “ὰΡ 
πος παρὰ ἐπεὶ ἐρεῖ οσάϑηηῖηε 

τ ΟΗτῖ ἐσεοοῦσο δσὼ ἐσθ ληλ' 

ἴ τεῷ εἰτωρας δὲ ε πρὸ πϑδειτῆ 
δὼ δσίσεερε τ58ηὲῸ εἰ ε ὑολ ε 
οὐσῦ ε [πἸεερδν πε ῬοδΗ" ὅσω 

ἴτ ΤΡ εὔσοσι τοοθη ἂς πετρος 

ε ὑοὰλ οἷς πρδῖψε τεπ ζοσωὼδν ξεπρο" 
ΔΈΠΩΤ δὲ ε φοῦὰ δότδαοοῦυ 

“ε πέτρος δὲ Ῥδτε οὐρῖ προ" 
δὼ πεχὰσθ πὰς χὰ ἐρὲ λοῦεῖ"" πτοὸς 
δὲ δοτωπ ε ροῦν χε ταῖ τὲ θεέ" 
πέχὰσ τὰς σε πειαππελος πε’ 
πετρος τπ ἴζλο εἴτωρας τὸ τὲ 


ἥτις αὐτομάτη ἠνοίχθη αὐτοῖς. 


γενόμενος ἐν ἑαυτῷ. 5. Ἢ διείακε, 

Η πεπτοιτπποονυ. δῊ πατρπηῖπὰς. 
Ἐροδᾶ πετε τῇδσαλοστε, Ἢ επερε. 

τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος. " Ῥόδη, Η φρωλη. 


1 Ἢ πτοοῦυ δὲ πεκὰν. 


1 


Ν 
ἱ οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπον, Μαίνῃ. 


1 


4 


Ἵ 


17 


18 


19 


20 


21 


ΑΟἸΒΚ ΧΙ. 106-28 189 


ΙῬ οὐ οσὼνκχ πῇ] δσπίδσ ε ῬΟῚ δΔΊσω δῦ ΤΌ]. 80 ὃ 
πίωτξ - διέῖπηεν πὸ [τεῖῖστα ε Ῥῆοοῦυ ε [5:Ὁ} 
τίρε σ]πὰ ρωοῦσ δίτδαεοοσθσε) θὲ πὶ 

τὰ παοεῖς ἴπτῖῖ ε ὑο[ Ἃ οἷς πειιτε) 

ΒΟ ΠΕΧΔῚ δῦ ΞῈ τδϑος [Δ ΗΒΩ]) 

ος ἀσὼ πεεπησ ε παῖ" [δι εἴ 

[]ὲ ε θολὰ δσὼ διύωπ ἐσεῖὰ τ πδιε"" 


τὸ τέρε οτοοῦ δὲ τπὼπε ἵἴττεσ 


ποῦ πεν πὶ οὐ σ᾽ τ τΠτΟΡ ΤΡ τποὸπ 
οὐ ποολτοῖ σὰ οὐ ἀρὰ πὲ πτ δ 9 
πε δ πετρος" δθριππὰς δὲ τὶ τε 

Ρ εακιε ποεῖ 4π ἔῖρε ε Ῥοεῖ 

δ δαρετε" τ πᾶρισε δτοσερ 
ἔδοτε ε πιτοῦ ε ὑολ ε τὰποοῦ 
δεν ε ὑοὰ ε ξοσλδιδ ε ορδΐῖε τπησδλριδ 
δασωπε ἀφοοδσ ΠΕ ΘΌΝΤ Δὲ πε 
ετρας τὸ τῦρος πᾶν σὐλὼν ττοοῦ 

δὲ οἵ οὕέἕοπ ἄσει |δ. ῬοῚ δὼ ἂσ 
πιϑεῖ τὸ ὅλδοτος πεὲτ οὐχ πποι 
τῶν ἂς πρρο ἄσδιτι αὶ οσειρηπηῦ 

ε τῦε χὲ πεσοδλπῖσο τὸ τευ ΩΡδ. 

ε ὑοὰ οἵ ἃ πΡροῖ: οἵτ οσφοοῦυ 


Δὲ δύτοιθεῖ ἃ Θηρωληςῦ τ οτώωξι 


22 


28 


ἴτ τούσω κε προ" ἀσὼ δζραθοος 
φι πύποφδ. οὶ οὰπ ε Ῥοοῦυ ποοη 
παπε δὲ δίδισηπδη ε ολ χε οσοθη 
ποῦστε τὲ αὶ ουσόσῖη τὸ ρώδφες δι 

τε’ πτεσποῦσ Δὲ διίπδτδοςεϑ 

Ἀδεοι τὸσσετ οὐδλτθπελος τὲ ππὸ 


Α ἀοβονῦ ρδοθ᾽, Ραὺ ἐμ9 ασθοκ μδ5 εἰς ἕτερον τόπον. 
ΣῊ οπιῖίδ πτεσποῦυ, 8. ἀνακρίνας. 


, , δ 5» -“ῬΒἹ .Χ 8 
πείσαντες Βλάστον. ητοῦντο εἰρήνην. 
5 Ὴ εδον σε πενοδαπῃ, 
Η οἵ παπΡρο. 8. ὁ Ἡρώδης. ἢ ἐπάταξεν. 


190 


ΟἸ8Ρ. 


ΑΟΤΘ ΧΙΠ. 28---ΧΙ]Π]. δ 


εἰς " ε ὑοὰ χε τπ εἴ ἐοοῦυ ὅτ πιοῦν 


24 τὲ δὼ ΔῈΡ {πτ͵τὸ’ διέζονοῦυ " πιὰ 


ε ας πίοστε δίδσσδπε δσὼ 


25 δἐδισαϊ: δοπδῦδς δὲ πὸ ἐὰν 


Δος δύποότοῦυ ε ορδΐ ε ϑιέροῦυ 
ςδλη φεῦ ε δατιο δ ε δύσὼπ 
ε ολ πὶ Ἣ ταιδποιῖδ" ε σκι πἂξ 
“τὺ πὶ Ἰωρδππης πὲτ οὐ οτοῦυ 
τὲ ε Ῥοι σὲ “δρπϑπος" πεσίσοοπ 


ἘῸ1.81. ΧΙΠΠΙ.1 δας οἷ τεβηληςσιδ ἐτ οἵτ τήδιττι 


ἔτχὰ 


2 


᾿ 


2 


οχήα πσι οεμΠπροφητης τς 
φεπίεδο ἐτεὲ ὀϊδαρυδῦδς πὲ πὰς 

[ἐσ αεεὼ) πὲτ οσάεοῦτε ε ῬΟΣΙ 

[Ξε πὐπερ" ας λουστος πέση 
ποῖος ἀσὼ ΦΕΔΔΗΝ ποῖ 45 
ἧἌβοοπε τ Φηρώλης πτρετρὰρ 

ΧῊς ὅσὼ εἀσὰοες εσιθδεῖσε 

δὲ 45 πζοεῖς δὼ εἐσπηςτεσεῖ 
πέχε πηξ ετ ουσδδὺ πᾶσ χε πὼ 
ΡΞ πδῖ ε δοὰ πὶ ῥδυπδῦδς πᾶς σὰσ 
Δος ε πρωὸ ὅτ δὲ ταϑαφοῦσ ε Ῥοι' 


8 τότε ἁσπηστεσε δσὼ δου λΗΝ 


ἁστᾶλε σῖκ ε σῶου ἁσβδὰσ ε ὑολ' 


4 ὕτοοῦυ δὲ πὶ τεῷ οὐποοσςεῦ ε ὑολ 


ουτῖ πὲτ οὐδδὺ σεὶ ε ορδαΐ ε ςε 
Δεσπιὰ ε ὑοὰ δὲ οἷς ποοὰ ἐτ ἀφεεδῦ 


δ ΔΙΕΘΉΡ ε ορδΐ ε πῦπρος" δύὼ τ τὲ 


Ρ οσσωπε τ εἐδλδαοῖτδ δῦστδῖθε 
σε! ἂς πίσδκε ἀεὶ πποῦτε ΟἿ᾽ 


“Ἢθ ρῥγοάιιοράᾶ ἷβ σσοσϊηβ᾽, σκωληκόβρωτος. 
ΤῊΘ ῬΔΥΔΡΥΆΡὮ τυ ἰθ υγϑδηὐηρ. 


5 ΠΕ χηΘα [ηὖο ΘΒ] θ᾽; Η εὖολ οὶ ΘΙ μας. 


5.66 μη τϑδάϊηρβ σίνϑθηῃ ὃ. Ῥγοῖ. ϑουΐου, δῊ πειτερ. 


“Ἢ δοσπίος, ψῃστευόντων. 5. Ἢ πτερονυξοουζου, 


ΑΟΥ͂Θ ΧΠΙ. 565-11: 191 


ποσπδπτη τ ἴοσλαῖ" πεσῖττὰσ 
δὲ ἀτεελὺ ας ππε ἵωρδιπης" ἐσ 
6 ὑξππῖπε πὰσ' τὸ τεῷ οσαϑοῦθσττ 
δὲ ἵἴὸ τῆησος τηρς τῇδ ορδΐ ἐσ 
“τὰ. Σὲ παίφοςῖ ἃρε εὔὐφωδες κα 
ἴοσδδῖ ας φοδλίος 4 προφητης 
τ ποῦκ ε πεερὰπ πὲ δ τησφοῦςἷ" 
7 εἴπποοπ τς παθύπδτος ε ἐεΡ 
πιος " πασλος οὐρωφε τὸ ρὰς τὶ 
οΗτ᾽ παΐ δίζσεοστε ε ὑδρπδῦδς 
ας σασλος δασιτε πόδ τὼ 
τὰς ε πιίηδχε ὅς πποῦτε" δ 
8 χε οὐὔηςσ] πσιῖ εἐλτυδεὰς ποελτος 
ταῦ ἘΔΡ τὲ οἵε εἰπασοσὼςρ ἀφ 4 πεῖ} 
ρῬὰπχ ἐψαίτς ποδὶ πτε ε πλῖθῦ 
9 πᾶτος ε [ὑοὰᾺ οἷν) τὰ τπιστιος: ἐδῦ' 
Δος [λε ετὲ πᾶσλος πὲ δ φτοσο ἘΌΪ. 810 
ε ὑολ ἃς [πεπιῖδ ἐτ ουδδ] δέγει [356Η]} 
10 ὠρϑὲ ε φοῦι ε ΟΡ δ. ΕἼ ΚΩ] 4τ4220ς 
χε ὦ πὲτ χῆΐπ ε ὑολ [τ προσ πι49] 
δὼ πέθοου ὑἰτ69. πίθηρε 4] 
ποιδδολος πκᾶχε τ αδιἰπδιοοῦ 
πη π|ὼ9 εἐὐτὸ Ἄοῦ δΔλη επσωωϑεςε 
τὸ περιοοῦσεὲ ἐτ εοστωιν ὅτε 
11 πκχοεῖς" τέποῦ 6 εἰς τοῖς «ἢ 
παοεῖς ποίθῶπε ε οραΐ ε χὼβπ 
δσὼ ππὰὸ ᾿τωπε ὕλλε επτῷὸ πὰσ' 
ἐ ὑοὰ δὲ ε ΠΡΗ τθΔ] οσοίσο]εις οὐ)" πτεσ 
ποῦ δὲ ἃ φεπούςϊ οε ε ορδΐ ε χω 
1 


ἄχρι Πάφου. “ ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην. ἥἧ Βαρϊησοῦς. 
4 τὸν ἀνθύπατον. δ᾽ μεθερμηνεύεται, Ἡ εἰπασόσερς. 

Ὴ πόπαλο, ΤῊΘ ὁ 15. ἔδιυν οοτίαϊη, Ραὺ ἴῃ {μ6 Ὀσθὰκ 816 
ἔγϑοθϑ οὗ δηοίμου Ἰϑύξου. 


ΤῊ «πὰ οϑοόονοεῖα πτεσποῦ ΔῈ ἃ φεποῦδο, 


ἘῸ]Ὶ. 82 α 
[359] 


192 


12 


18 


14 


18 


16 


εν κε 


ΑΟΥΘ ΧΙΠῚ) 11-17 


τᾶς οὐδε δσὼ πειζεεοοίθε 

πε εαὄὐσζιτε τοδὶ ἸῈΤ ΣΙ ΘΕΥΤ 

ΟΗΤΕ τότε πᾶπϑύπᾶτος τ 

τερ εἶπὸῦ ε πὲ πτ δ 9! ὧπὲ δεῖ 
πιότέσε εἰπληςςεξ ε ορδαΐ ἐστ 
τεοδωῦ πὸἧὼ παρεὶς" ἴὸ τερὲ πλποοίτο) 
ἌοεοΙ δὲ “δΉΡ ε ὑοὰ ορὰς πδαῷος ἂἃσ 
εἰ ε ορδΐ ε περίη ἵἴὸ τπδεε θυ λιδ" 
ωφδππης ΔῈ Δ πω ε δολ 
ἀδοοοοῦ δΔΊΠοΤΕΙ ε ϑιεροσεδίλησε" 
πτοοῦ δὲ τὰ τεῷ οἰσ]ει ε ὑολ οἷς περ 
τῊ ἃσει ε ορδΐ ε τδιτιοοτδ ἢ Τ᾽ πὶ 
εὐδιδῦ δὼ σύωπ ε φοῦὰπ ἐποῦσ 
πασπω[πος.] ἀς περοοῦυ ἂς πεοδύδδτοι 
ἀσραφοος" φεἴτπσὰ πῶ! δε ἂς 
ππϑοοος τς πεπροφητης 

δύχοοῦυ πσι παρ τοσπδτώςος ἢ 

ἴδ. Ῥοοῦ εσῷ ἅξεος σὲ πρὼ 

“τε πεόπησ εὐπὼπε οὐπίσδκε 

τ εοπεοῖ ἴτε τηστ δι΄δις τὸ πὰ 

ον πλδος" ἃ πδσίλ]ος δὲ τωοσα 
δμπιοο τ τεῖστα ε ροοῦ εχκὼ 
ἀδεεος χὰ πρώδθε ἴτε πιορὰ 

Ηὰλ δύὼ πεὲτ Ὁ φοτεὲ ἰο᾽τηῖΐ «ες ππὸῦ 
τε εὠταξ" πποῦΐτε)] ἂς πιο ΗΔ 
δΊσωτ τὸ πενίετοτε ἁσὼ δ 

“πιοε [τς πΆδος) φὰς πίε. τὶ σοεῖδε]" 
οις πίπδρ ἴ μηδ ε" δύω οἷ οὐσῶοι 


“ΗΘ βουρμὺ ἐμοβθ γ8ο υγου]Ἱᾶ ρυϊΐᾶθ Βΐτη ", ἐζήτει χειραγωγούς. 
ἐκπλησσόμενος. 8. ἐπὶ τῇ διδαχῇ. 
Η πτερε παπαυλος δε “σΉΡ. 


᾿Αντιόχειαν τὴν Πισιδίαν. 


δ οἱ ἀρχισυνάγωγοι. 


“Ὑγοτὰ οὗ οχμοχίδνίοη ᾽, λόγος παρακλήσεως. 
ἐν τῇ παροικίᾳ. 


ΑΟΤΘΒ ΧΙΠΠῚ. 17--2ὅ 198 


εἰ! ποςὲ δῇπτου ε ὑοὰ οἷς π “"Δ 

18 ἐτ ἀϑεοδλσ " δσδδοσίθοσ πὸ οἍτε 

19 τ φοῖῖπε οἵ τέρησεος δίὠτὲ ε δολ 
τ ΔΙῚ πὶ φέθπος φὰς πῆδὸ ἴὸἡἮ ΧΔΙΤΣ 
δα" ΔΓῚ πέσπδο πὸσ τ πληροπο 

20 αετὰ πίιτοῦ {πὲ ταῖου τὸ ρῬοδεπε" 
δὼ ΔΓῚ πὸ πὶ Θέππριτης {8 
φροΐ ε ἐδεϑδοσηλ πεπροφητηος: 

21 αἰτησὼς δύδιτι τ ΟὔὐροΟ᾽ ἃ πιοῦν 
τε ἢ πὸὰσ πὶ ἐδοσὰ πῆρε τ σις; 
ουρωμε ε ὃολ οὐ τεῴυλη ὃ ὃὲ 

22 πιδαετῖ τὸ οοες ἴτ Ῥοεεπε" δὼ 
τέὲρ εἰπωώπεῦ δ τοῦτες Δ ΕΙ, 

»πδσ εὔΡρο" πδῖ πτὸρ «εἴττρε 

Σὰ Ῥῷοι εἴχὼ κτοοος - χε δἵρε ε δὰν 
Σέ πίσηρε ἴτ Ἱεσοδῖ εἴἴπησ οἵτ 

»πὰ ΘΗτ᾽ πδΐ εἐτ πδεῖρε αὶ τὸ σι 

23 »τηρου" ε ὑολ πδρῦ οἷς πειοπερ 4:8. 
βδτὰ οὐερητ᾽ ἃ πποστε τοῦτος 

24 4« ΠΙΓΡΔΗᾺ τὸ ποώτηρ τὸ " ἐδ ἴω 
φαππης πηρσοςε ΟΔΘΗ ὅς πεῖει 
ἐ φοῦιπ πὶ ουδλ πτσεεδ τὸ Ἄθετὰ 

25 ποιὰ ἂς πάδος τηρῖζ " Ἰωρππης 
δὲ πτειζκωπθ ε ὁολ τε πειζαδ}ροιεθος 
πε ἀξεοος πὲ τὸ ποῖ πη 
πε κε ορωτπῖ τετεεεοσε ε 
Ῥοΐ χὰ ὅποι πε πὸ δῖοι Δ πὲ 
διΆλδι εἰς οηητε {πην αὐπτποωΐ 
ποῖ εἰὶ πόοπαϊο δὲς δόλ᾽ε δοᾺ ἀξ πτο 


1 ἠτήσαντο, Ἡ δἀϑδιτει, ξ κὸ, 

8 Ἢ πτερεφειοοπει. 

“ Ῥβδ]τὴ ᾿χχχῖχ, 20, 

δ Ἡ εδονλ δε. 5 Ὴ πτερεύκωξ, 
ΤῊ δορωτπ. ΣῊ πῦωλ εβολ. 


ἘῸ]. 820 


{τ 


194 


δ 
1 


26 


“7 


28 


29 


80 
81 


82 


39 


ΑΟἸΒ ΧΠΊΙ. 26--33 


οὔὲε τὸὶ πειξοσέρητεῖ" πρώδθε 

πεσόν πηρε κε ποεέπος 

πὸ δῦρδορδας δσὼ πὲτ ὶ οτε ΟΝ 
τῆ τὸ πποῦτε τ οητ τηστῖ 
πταῦτπποοῦυ πδιῖς τὰ πιδξε 

ας πεῖ οὐχκδῖ" πὲτ οὐηῪρ ἘΔΡ οἵ 
Θἰ!εροσεδλη 4) δσίω πεσδλρῦχ ὼς 
κεἰπ οσέουμ) πδΐ διύίω πες 49}5 πὶ 
πεπροόφητης ετίσσωκι βδεἸεεοοῦυ 

Βᾶτὰ σδόδοτοι πτοοῦ ΔίσΆρτιε] 
ἀπαεοῖ δυχοποῦυ ε ὑολ ἐπ οὐ 
σι Ἄδὸσ τὶ Ἄοειδσε 4“. “τοῦ ε οοῦν 
ε Ῥ7οι δύδτ᾽ιῦ κα πίλοτος ε “)ἰοσοῦτ 
ἀπελοο ἢ τὰρ οὕὐσὼπ δὲ ε ὑολ π 
ΜΕΤ τῷ τηροῦ ε τύϑπητε δύοσὰ 

οἵ ε ορδῖ οι πᾶε δσηδδ! Οἵτ οὔΤτὰ. 
Φοςδ πῆοῦστὲ δὲ δι τουποςξῖ 

ε ὑοὰ οἵ πὲτ βεοοῦτ' πδΐ ὅτ δεῖ 
οσωπῷ ε ὑοσὰ πὶ οἂὰρ πὶ φοου π πε πὶ 
τασύωπ ε σὰ υαρεοδῖ ε ὑοὰ οἵ 
ταδλλιίλεδ ε ορδΐ ε ϑιεροσεδίλη ες 
ποῖ τέποῦ ἐσί!σοπ παεεοδοῖ 

αὶ φεπτρὲ τὸ πλοῦ πλδος" δύω ἃ 
ποῦ φωὼμπ τπεσδππσελιζεῖ πῇ 

τῆ τε περητ᾽ εἴτ δ !!Ὰ!}ὼπεὲ κα 

ποῖ πεπεῖοτε " ΣῈ ἃ πιοῦτε 
“ποῖ ε ολ ππεσσηρε δέῖτοῦυ 

πος πδὶῖ τὸ «τ χοεις" τῷ πε" θὲ 
ἐτ ἔἴεηρ φὰς πεεεὲρ Ἵσπδῦ τὲ δὰ 


δύ. ΦόοΒη 1. 20, 27. " πᾶν σάββατον. 
κρίναντες. “Ἢ ζταιοοσ. 


Η ὄνδιτει, ἡτήσαντο. 


δ᾽ εἰς μνημεῖον. 


εὐαγγελιζόμεθα. -. δ Ὴ ζζπσοεις. 


84 


8 


86 


37 


38 


39 


40 


41 


ΑΟΤΘΞ ΧΠ]Ὶ. 839-41 19 


“τος κε πὴτοὴῦ πὲ πὰ ἅηρθΡ]ὲ ΔΊΟΝ 
δύπο ἀεὶ ποοῦ" χὰ δίῇτου 

ποςῖῖ ε δοὰλ οἵ πὲτ Ἵοουτ᾽ 
πετδτότοι δῖ ε πτὰ πο " δ. 

ποοςῖ οὐ πὶ τεῖ οὲ χε ἔπδοῦ πῈ 

τ πὶ πὲτ οσὐδδὼὸ τὸ Ἄδα Ἢ 
τῆροτ" χε ἤπξω ὅδεεος Οἵ πὲ 

“.δ2 κε πιὸ πὰ τὸ περ πεὲτ οὗ 

δδὸ ε πὸῦ ε πτληοῦ ΔΑΘΕΤΣ ἘΔΡ 
οὐ τεψοέπεδ δυασῖ!ε τὴὲπ οὐ 

δ! τε πποῦτε ΔΙΙΒΠΟΤΕ οὐδ ἂσ' 
οὐδοῖ πὶ πδορπ πείεῖοτε ἂσ' 

ω δπδσ ε πτᾶπο" πὲ πτὰ πποῦ 
τε δὲ τουποςῖῖ κεπ ἔπδσ ε πτὸ. 
ΗΟ" «αδρειίοσω πὸ σὲ ε ὃοὰ πη 
τ πρίωσεε πεὶ ἐπηίσ κε ε οὰ οὐ ΕῸΪ]. 88 « 
τὴ πίδϊ τὸἪ ςε]ταῖμείοειτ! ὉτΗ ΤῊ] [πὸ] 
ας πίω ε ὁοὰλ πὶ πετπποῦς " δὼ 
φωὸ πιὲν ετὲ τεπ πειυδσαςσοες 
ἐταεδειοῦ ε ὑσὰλ τὶ οητοῦ κ5 πιο 
ατος ἂς φφωσοης ΟΥΟΣ ππἰ85 ΠΕῚ ἴδ. 
πιοτέσεῦ ε πδΐ ςεπδτεεδεῖοοῦ " 
ΘΏΜΙΤ τἐπῷ τῷε πὲ πτ δύχοοι οἷ 
πε προῷῴητης εἰ ε ορδΐῖ ε χωτῖ" 
ε δπδῦ ΠΗ ΤΑ ΘΡΟΜστΗςῖ τὲ 

τὰ ἢ ὕπηρε τὸ τέτῖταπο σε τ 

πὸ οσοωδ δῆοη οὐ πετπροοῦ 
οσοωΐδ εὖ πετππιοτέσε ε Ῥοο 


᾿ Αἢ ἱπϑυοϊοηῦ τϑηδουϊηρ οὗ Δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαβὶδ τὰ πιστά. 

2 ΤῺ Οορύϊο πᾶ πὸ ϑαυϊγαθηὺ ἔῸΣ ἐν ἑτέρῳ. ἩΗ “Ξε πω 
ἄσαλος ὁπ πεαλὰ, "ἢ6 βδί ἢ ἴῃ δηοίΠ Υ Ὀ]δοθ᾽, 

8. Ῥρδίχῃ χυἱ. 10, “Ἢ δεπποτε, 


δ 


1 


ετεασπετπίησαεσολι πτλλδειο, 5 πᾶς ὃ πιστεύων. 
οἱ καταφρονηταί, Ἡ πκοταῷροπητης. 


196 ΑΟΤΘ ΧΙ]. 42--47 


42 εἐρσοι οὐδ ποσοῦ ε Ῥωτῖτ" ἐσ πησ 
δὲ ε ὑοὰ δυςεπεοωπξ ε τε -ς}πκὼ 
ε φροοῦ πὸἫ υὐδῦ τ|δσχε ἂς ππὲ εἐδῦδδ. 

48 τοῦ ετ᾽ πῆσ πὸ τέρὲ τευπδθπὼ 
.Ἢ δὲ τωσσς" δύδοοῦυ πσιὶ Οὐ 6 η 
πε πὸ ἴοσλδῖ πτῖς πεπροοηλν 
τος ετ πεῦτε πο παυλος πὶ 
ὑδρπδῦδς" πτοοῦ σὲ δυίοκε 
παεεελσ δυπιθεῦ ἀεοοοοῦ ἃ τρὲ σσὼ 

44 οἵἵ τὲ χδριξ «ε πποῦτε" οἷς ππε 
εαδόδδτοιυ δὲ χέδλοι τπόλις 
τηρς δεοωοσὸ ἐ εὠτᾷᾶς ε πιῦδξε 

ἅ5 4ὖ πκοεις" πίοσλοϊ δὲ ἴτ τεῷ οὐ 
πδῦ ε παεῆηῖσε ἀύσοῦσο ἴ πὼρ δύὼ 
διαὶ οὐῦε πὲτ ἐρὲ πασλος σὼ «“"" 

46 ατοοῦ πέχδῦ χε εὐσιοσδ πασλος 
δὲ πὶ ὑδρπδῦδο δισιιρδζεῖ ἀτεο0 
ου πέξκδσ πὸῦ ξὲ ἐπὲ ουσδδιπδιε 
οἱ πὲ εχζὼ πητῖ «Ἢ πίδκε κε 
πίοστε τ {90 ὉΠ’ ἐπὶ δε" τετῖπ 
ποῦχε ἀτενοῖ ε ὑοὰ τεροωτῖτ ἀσὼ 
πτετπηριεῦ ἀπορωτι δὰ σὲ τὰ 
τεεπίθδ κα πωμπῷ εἰς πῆτε τὴ 

47 ποτ ε ορδΐ ἐπρέθπος" τὰῖ 
[πδρ τὲ θὲ εὐτὸ τεῦρ θη ποος 


1 188. ΧΧΙχ, 14, 

2 60 ῃ ἐδθ6 οὔμου ϑ'δθθαίῃ Ὑυμῖο τγὰϑ οομχΐηρ'᾽, εἰς τὸ μεταξὺ 
σάββατον. 

3. ΦΥΥΒΘὴ ἐδ ΒΥΠΑΡΌΡΊΙΘ ΓΟΒθ᾽, λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς. 

4 τῶν σεβομένων προσηλύτων. δ ἔπειθον, Ἡ δυπειθε. 

6 βλασφημοῦντες, Ἡ ομῖΐβ πεκὰν κε, 

Ἷ παρρησιασάμενοι, ἩἮ ΔΉπδΡΡησιδζε, 

8. ἐπειδὴ, Η ἐπεῖλη. 9 κρίνετε. 

10 στρεφόμεθα, Ἡ τππδκτοπ. 


ΑΟΥΘ ΧΙ. 47--ΧΙῪ. 8 197 


[πε δἰἴβω ἀφεοον πποσοει τὸ πος 
ϑίπος ἐ τρε πεϊωίπε ἐσου]κδῖ 68. ἘῸ]. 880 

48 ΔΡΙΉ ΧΕΙ τς ππὸρο" ποείϑπος “χε τὶ τῆερ οσ [πὸ] 
εὠτὰς δύρδῖθε δσὼ δυΓὶ εο]οσ τε 
πίθδκε 4 πίοῦστε" δὼ ἀσπιοτεσ ὃ 
επσι πὰ πτ δυτοιθἦἶ ε πωπὺ τ 

49 πὰ ἐπεὲρ" πίδχε δὲ ἂς πχοειῖς 
πειμεοοῖ!ε πὲ οἵ τωρ. τηρζ᾿ 

50 πίοσλαΐ λεὲ δυτῶς πεοριεθε ἴὸ ρας 
φτλὸ ἐτ τππεῖ!ε δσὼ πηποσ' πρὼ 
φεῦ τὸ τπολις δύτοῦπες οὐ διὼ 
ὥπειος ε οραΐ ἐπὶ πασδος ναὶ 
ὑδρηδῦδο δύὼ ἀσποχοῦ ε ὑολ ὁπ 

61 πευτοιῖθ " πτοοῦ δὲ δσπερ πιο 
ἐπ τ πεσΉρητεῦ ε οραΐ ε χοῦν 

δ2 ἃσει ε ορδΐ ε οιποπιοοῖ" 1ὸ ἌόΘΗΤτΤΗς 
δὲ ἀσαεοῦσο τ φδῖθε οἱ πεδ εἴοῦ 

ΟΒδρ. δας δείσυ[πὲ}] οὖὐ πᾶιτὸὰ πεσοωμτϑ 
ΧΙΡ.: ςε τρε σῦωμ ε φοῦσι ε τευσπδθωτπη 

τίου δὶ ποείθοκε ἴτ τεῦ οὲ ώστε 
πτε οσαπηῖθε ἐπδῖπθως! ε ὑολ 

2 φοὰ πίουλδῖ τας ποελληΐν" πίου δ 
δὲ πτοοῦ τπ οσπδοτε δστωοσε 
ουὐποῦυ δϑεεποῦ πεσχη τὸ ποὸέϑιος 

8 εφοῦιπ ε πεσπησν " Δ» οὐποσ σὲ πὶ 
οὐόοετα! ἀπεοδισ ἐσ ΡΟ Ηοτδ Ὁ ἂς 


1 Ἐ}ὸῚ ππουνοόσνοειπ. 

3 158. ΧΙ. 6; χΧΙΪχ, 6, 8. ἐπίστευσαν. 

4 “ΠῊ69 τοῦ Ὑγοσηθῃ γὙὙὅπο τηϊηϊδίοσθα ᾽, τὰς σεβομένας γυναῖκας 
τὰς εὐσχήμονας. : 

5 ἐ γοδῦ τηθῃ᾽, τοὺς πρώτους. 5 Ὴ ππενόσεέρητε. 

1 εἷς Ἰκόνιον. 8. κατὰ τὸ αὐτὸ, Η 4180 κατὸ πενοωπτ, 

"Ὴ δσυτωοσι δϑαλεμδ, 

᾿ παρρησιαζόμενοι, Η ἐὐπδρρηςιδζε. 


ἘΡῚ. 84 α 
{πῸ|] 


198 ΑΟΤΞ ΧΙΝ, 3-11 


“ἰοοῦ ε ορδΐ εασὶὶ πχοεὶς πὰ ἐτ 
αὐἴττρε τε πίσδσε ἴ τε χ Ρις 
ετ᾽ ἃ π οεπεεδεέιῖ πὰς ΘΕ ΠΠΗ 
Ῥε ε τρε σσοπε ε ὁοᾺ οἵὐτῖτ πεῦ 
4 ΘδΥΧ' ἃ ΠΑΦΗΗΓΕ δὲ τὶ τπολις 
πω! δύὼ φοεῖπτε «πε πεσίθο 
Ὁπ πε πᾶς πίοσλδϊ δύὼ φεπποοῦσε 
ὅ πᾶς παποοτολος " ἴ τεῷ οὐῇ 
πέεσοεν δε πσὲ πρεέϑιος “εἴτ 
πιουλδῖ δύ πεσλρὼπ ε τρὲ σ 
ἐοίθου δύὼ ποέρυ ὡπε ε Ῥοοῦ 
6 δυειαβεῖ δὲ δύπωτ ε ορδΐ εἕεε πὸ 
το πὶ τἀσπδομτο, Ἄσοτρὸ τς 
[τε ΓΗ} 7 
πεσεσυ δππελιζε «ει [πεεὸ. ἐτ ζτεε..5] 
8 Ὁ πὲσ πὶ οσρωφδες δὲ πὶ σωὺδ [ππεῃ 
Οσέρητεῦ εἴρεεοος “5 Εἴ [ἀεπ] 4:10 
9 οἵσε ἐπερ. πδΐ πει|ζεοωτὰς πὲ ε 
πασδος εἰσδκε πτος δὲ δέζει 
ὠρᾶς ε φοῦὴ ε ΟΌδΕΙ δίζειαοε πὰ οὔτε 
10 πιστῖς ἀξεοδλσ ε τρε ἰού καῖ" ΠΕ ΔΕ 
ΠΛ οἷἵ οὐποσ τ οὐ σὰ εὐξὼ ἀτεοοςῦ 
πὴ φὰς πὰ τὸ πεχς τωοσπῖ πὸ 
ἀφεὲ ῬΆΤΗ οὐχ πεμποσέρητεῦ δὲ 
11 Τοσξ δὲ δ πτοοίθε" κε δεπηῖθε 
ἴ τΤὲρ οὐπὰσ ε πὲ τὰ πᾶσλος 


" 


1 συνιδόντες. ΞῊ »“,πἴ δλερῦη δϑὼ τπεριορος" ὅσω, 

5 Ἢ οκ(αι Ἄνετρὰὸ πσωὴ ππειουνέρητε. 

“ ΤῺ6 Οορίέϊο ἰοχὺ μδβ πὸ ϑαυϊναιθϑηὺ ἴῸ χωλὸς ἐκ κοιλίας 
μητρὸς αὐτοῦ, Ὀυὺ Ἡ ΒΌΡΡΙ]θ5. ἔπ ῃλἱβδίηρ' γουβ: εὐδδδε πε 
“τ εὐπρητ πτείλλαν, 

δΊΎΤ ρηγ αηΐο ὑπ69 ἰῃ ἐμ Νδιηθ οἵ οϑὰυβ ΟΠ ἰβὺ, σἶθθ ὉΡ, 
βίδηα οἡ ἐν ἔϑοί. 

5 Ὴ πεπονοεέρητε. 


12 


1 


14 


1ὅ 


16 


17 


ΑΟΥἾἿΒ ΧΙΝ. 11-17 199 


ΔΑ δῦὰα ορὰσ ε ὑοὰλ οἵ τέσδεπε 
ἔσσω ἅτεεος χε ἴἴτὸ πποῦστε 

εἶα ρῬωκεεῖ δσεὲὶ ε ορδΐ τλροι" 
ΔσὼῸ δύεεοῦστ᾽ε ε δαρηδῦδς σε 
πτέεσε πασλος δὲ σὲ πρεέρϑης 

ἐπὶ ΔΗ ἴτοῦ πὲ πεσπίθσοες 

ἀπειοιι οἷς πιδξεῦ ποσηηῦ δὲ 

τ πζέσς ετ ἂς ὑοὰλ τ τπολις 
δετε τ φεπεοδος πτἶν εκ πλοοο 
ἐρ πὶ πρὸ ὅς πεεηηϊθσε διοσὼμῖ ὃ 

ἐ τὰλε ϑύξειδ ε ορδῖ" ὕ' τεῷρ οὕσω 
τὰς δὲ πσιὶ παποοτολος ὄδιριτδ. 

ὅδε πᾶς πασλος δῦπερ πεῦσρο 

εἰτὲ ἁσπωτ ε ὑολ ε πεεηηίπε 
ἀσδῖσπδη ε ὃολ' εἐὐχὼ ἄξεοος χε 
πρωδες οὐ πὲ πδΐ εἐτετπειρε 
ἀξεεοοῦ ἀπο οσὼ δι’ Θέπρὼ 
κατε πτετοεῦ ετδῖθπεέοεια 

ΗΤῚ ε ἔὰρε τῆῦστῖ ε ὑολ τ πεῖ 
πετ τπποσειτ᾽ εἐτετηστι ε 

πποῦτε ἐτ οὐ πδΐ πτ δΊΤδ στα 
τπε παξ ππὰρ πᾶς ΘΑ Άδοςσδ ἂσ' 

ω πεὲτ πὶ φητοῦ τηροῦ" πδΐ οἵζ τ 
“ωωδεοῖ πὑτ ἀσόσειπε δεῖ 
- γαρχρυ:ν γηηῆτρε λῶν 
[σϑωπ ΄σ»ἤ.». 7 τοι οἵἱἱ [1] 
εἰπῆ σὼ πο͵σειθ πῬὸ τα εἰπττρε κ- 


Η εἴτε ππρωλλε. 
“Βθοϑῖβθ ἢΘ νγ8β ταὶρηὐΥ ἴῃ ΒΡΘΘΟΒ᾿, ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου. 


5. ἤθελε, Η ἀντοτνωκ. 4“ Ἐὸν πὸ (9). 


Ἵ 


ὁμοιοπαθεῖς ὑμῖν. 
Η πκχωκλι. 


εὐαγγελιζόμενοι. 


5Ὴ εδἥέκνω πρεπρεόπος τηροῦν ετρευδωκ οἱ πευφίοοσε. 
17 κοῖτοῖ οὐ ἀαπξσω πουεῖ. 


200 ΑΟΥΘ ΧΙΝ. 17.-23 


ατο πὸῦ ΕΠΡ πὶ πὲτ πλοῦ 
ε δολ οἵ τπεὶ εὐὺ πὶ οεπροου πᾶς 
φεποσοεια πρει τ ΠΡ πος" δὲ] 
τοῖο ἀξ πέσον ἴὸἫ τΡΟΦΗ πτες 

18 οι οὐποι" πὶ δὲ εἴχζω ἥτεεος “0 
πιςὃ στε ποῖσε σὼ ε τῆς 

19 ωὼτ πδσ' δὲν δὲ ε ὑοὰ οἵ δὲ 
τιοοτὰ πὰς οἵἴπόμπιος ποσὶ οεπΐου 
δῖ δύπιθεί τὸ ΠΡΗΗΠΕ δῦοι ὠπε 
ε πασλος δύεῦσρεῦ «τεϑο π ὑοὰλ π 
τπολις ἐσδεεεσε χὰ δι δου" 

20 ἴἡἮ τέερὲ ὅξ δβῆἥὄἌἕὥἌφΨφἔὌοητης Δὲ βωτε ε Ῥοιῖ 
τ τέρε βῬοσορε ῶπε δ τωοσα 
δυδωπθ ε φοῦι ε τπολις" ἐς πεῖῖρὰς 
τε δὲ δεῖ ε ὑοσὰ πὰς ὑδρπδῦδς 

21 ε τερῦηϊ: πὸ τεῷ οὐτδισεοει! 5 Ὲ 
ας πίῃδχε κε παοεις" π τπολις 
εἐτ ἀξεεὰσ ἀσὼ ἀσζεούω που δτη 
ηἴΠε δσποότοῦ ε ορδΐ ε Ἄσοτροςῦ 
τς οἵποόπιος ττῖς ΤΑ ΤΙ ΘΟ δ." 

22 ἐὔτόαρο πὶ πε ΧΗ τς ΔΦΔΘΗΤΗς 
εἐὐεοπξ ἀεεεοοῦ ε τε σσὼ οἵ 
τπιστις δὼ εἐσὐχὼ ἅξεεος χα 
ε δοὰ οὐττ οἂὰρ πολυζιςθ ἐππιτὸὶ 
ὅωπ ε φοῦνι ε τασπτερο κε πποῦ 

23 τε" δσόδεῖπε πὸ τ Θεππρες 

᾿ς ὄγστερος πᾶτὰ ἐβηλησιδ ἂσ 


1 οὐρανόθεν. 5 καρποφόρους. 

8. μόλις. “ πείσαντες, Ἡ ἀύπεῖθε. 
δ ἔσυρον, Ἡ ἀτονρὸ, 9 Ἐρδὰ δεδωᾷ, 

7 εἷς Δέρβην. 


8. ΕῬῬΥγρδοβίηρ ἐμ οτᾷ οἵ αοά. ὩΤῆθτθ ἰθ 0 ΟΥ̓́ΘΘΙ [ῸΣ 
ἂς πιο κε ἅς πποειῖς, Δηα ἩΙ ομἱΐβ ἐῃ:656 ὑγοσάϑ, 
5 εἰς τὴν Λύστραν. 10 πολλῶν θλίψεων. 


24 


25 


20 


27 


28 


ΟΒδΡ. 
ἜΨιῈ 


ΑΟΥΘ ΧΙ. 23-χῖ, 2 


αἰ ΔΗΛ πὰς οεππηςτιδ διατὶ κε 
Ακοοῦυ ε τοοτῖ «- πχοεὶς πδΐ 

πτ ἀσπιίοτεσε ε ῬοΟ ὅσὼ απ 

ΤὰΡ οὐδεοστ Δὲ Τὰ τπισιλιδ" 

δσεὶ ε περτη τὸ τπδεε τυ λιδ 
ἀσὼ ἴὸἡἮ τεῷ οὐχὲ πίδσε κε πειὸ. 
ἐτ ἀξεελῦ σθωπ ἐττδδιτλεδ (ὰ)Ἶ" 

ε ὐολ δὲ φὰς πειὸ ετ πεεεδῦ ΔσΟΘΉΡ 
ἐ φρδΐ ε ταπτιοχῖῖδ πὶ ἐπτδσ, 
ἱταδισ πὶ ΟΗτε οὐ τερδρις τεπποῦ] 
τε ε ποί[ωὸ ἴττ δυσίομξί, ε ὑολ’ π| 
τερ ουὐ͵εῖ ]ε δσεωοίσο ΠπτΕΚΗ ΛΗ) 
[ελ δύσω ε ροοῦσ ποωῦ πιεὲ πε τ΄ 
τὰ πποῦτε δδσ' άφοολισ" Δ 

πρε πτ δ οσωμπ ποῦρο κε πις 

τις οἵ πρεϑπος" δυσοπε 

ἀδοολὺ ἢ οὐποσ τὸ οὐοεῖς! τς 

ΠΑ ΘΗΤΗς " δσὼ φοεῖπε ε ὑοσὰ 

ο ξουλδιδ ξοδω τὸ πεσπησ 

χε εἴδθητι πτετπεοῦδε τὴ 

στ ἀσὼ πτετίδοοοῖῃ!ε οἷς 

ΠΟΩΜΤ κὖ δοωσοης 85 δ9Π 

δὅοκς ἀεξορωτι ε οὐ χδῦ" τὸ τέρε 
οσετδοις 5. δὲ ᾿θὼπεὲ τὰν οὐποσ 

τ τητηςις 4 παυλος πὶ δ 
ποῦδς παξοοδλσ δύτεῖ! παυλος 
τὰς ὑδρπδῦδς δὼ εν πε Ἵσπησ 

ε ολ πὶ φητοῦ ε τρε σύωπ ἃ 
παποοτολος πανὶ πεπρεοῦστε 

Ῥος ετ οἵϊ τοιεροσοδλησε ε τς 


1 εἰς ᾿Αττάλειαν, Η εὐττολῖτὰ. 
2. ΠῊ 9 χηϊᾷᾳα]9 οὗἉ ἐδθ 1ἴπηθ 15 τοβίοσοα ἔγοη Ησμθν᾿ ἰοχέ. 


στάσεως. “ ζητήσεως οὐκ ὀλίγης. 


ΠῚ 


ἘῸῚ. 85α 


[πε] 


3’. 8δὺ 
[πῸ 


402 


8 


ΑΟἿΚΘ ΧΥ. 5-8 


πεῖ τητηλεδ " πτοοῦ σὲ τὸ τεῷ οὐ 
τοποουΐ ε ὑοὰ οὐττ τεπηληςιδ 
δέει ε ὑολ ουὐτῖτ τεῴοιπιπη 

τς τοδαεδριδ εἐὐσὼ τε πεῆτοῦ 

τ πρέϑπος δὼ δδειρε ποῦ 

ποσ' τὶ Ῥδῖσε ἴὸ πεσπησ τηροῦν" 

τ τερ οσδωπ δὲ ε ορδΐ ε ϑιέροῦυ 
εδληεε δοίθοόποῦ ε Ῥοοῦ ἐδεδτα 
πσι τε π]ληςτο ἀσὼ πλποῦτο 
Ἅος πᾶς πεπρεούστερος διῦτὰ 
φοοῦυ δὲ ε πὲ πτὸὰ πποῦτε ἃ 

ἂσ παξοεδλσ οἷ πρέϑπος " δύτὼ 
οὐποῦυ δὲ πσὶ φοεέῖπε ε ὁολ οἱ 
τρερεςσις8 πὶ πεφδριοσδῖος ἐὐσὼ 
ἀξεοος σε ἴπὲ ε Ῥοοῦ ε τρὲ σ 
εὔϑητου ἀσὼ πεερδρερ ε ππὸ 
Αδος τὲ “δωσοης" δσοώοσο δὲ π 
σι παποοτολος παῖς πέπρες 
[ὄστίερος ε πὰσ' ε τὸς παΐ δ χε" 
[πὶ τερὲ ουὐποσ' δὲ ἴ τητῆςσις {ΠὼπΠε] 
[δ πέτροὶς τίωοσ πῇ πεέχδεῖ 

πἰδσ πὰ πρω]οος πὸ οἰ πη]σ πτῶτῖ 
τετποοοῦι χὰ στ περοίου] 
ΙΠΟΡΠ ἃ πποῦστε σὼτπ ε ὑοὰ 
ουτῖτ τὸ ΤΑΠΡΟ ε τρε πρεθϑιος 
εωτᾶς ε πιῦδκε ἐς πευσδτπελιοι 
ποεπιστεσε" δὼ πποῦτε Ετ 


1 Ἢ πτερονοόποονυ. 3 τὴν ἐπιστροφὴν. 

8 τῆς αἱρέσεως. ΤὴΘ Οορίϊο ἐοχὺ οοῃίαϊηβ πῸ τϑηἀθυϊηρ οὗ 
πεπιστευκότες. Ἡ πστ φοειπε ππεπταυπίστευσε εὐὁ0Ἀ ὁπ ϑδιρεςις 
ππεφδρισδιος, 

4. ΤῊ Οοράϊο οομὐδϊηβ 0 ϑαυϊγαϊθηὺ [ῸΣ παραγγέλλειν τε; 
Η πεεπδράττειδλε πὸν. 


5 Ἡρορίογοα ἔγοσῃ Βυϊΐ. Μυ5. ΜΆ, ΟΥοηί. 4917 α δηὰ Ἡ. 


ΑΟΤΘ ΧΥ. 8-160 “09 


σοροῦσ πρὴτ ΔΒ οοἴττρε ε δὶ πὸὰν 
ἀξ πέπιῖδ ετ οσδδὺ πὸτὰ θὲ θὼ 

9 ὧὧχ ἴθ δέτδ δ! δ " δσὼ ἀὲπ εἰ 
ἰὶ πωΡξ δὸσ οὐτῶου πξοοληῖ 
φῖτ τπιοτῖς ε δγτῦδε πεσϑητ᾽" 

10 τετοῦ δὲ εἐ τὸς οδ' τεττπῖρδ 
τε τὲ πποστε ε οσύσεῷ οὐπδοῦες" ἐπκῖς πεεὸ. 
π κε δέλϑητης πδΐ ετὲ 4“ 
πε πεέπειοτέ οὐδὲ δου Ἐπ 

11 σκεδοος ε ει ΑΡΟΙ δΆΔλδ ε ὑοὰ οἵ 
τ τεχῖδρις εἶξε παποεὶς τὸ τῷ 
πίστέσε ε οὐ χδῖ πδτὰ θὲ ἴτο 

12 οὐ πτοοῦ οὐ ϑωοῦ" ἃ πεέηηῖπε τ 
ΡῈ πὸ ρφωοῦ δύω δύσι σ9ο ε δῃ 
πδῦδο πᾶς ποῦλος εἐὐτοσὸ πᾶς 
αεδαῖῖ πᾶς πείῦπηρε εἰτὸ πποῦ 
τε δὰσ πὶ πρέϑιος ε ὁοἈ οἵ τὸ 

18 οτοῦ " πδοῖτοδ ἡ τρε σπὸ ρωοῦυ δὲ 
δι ἴδαππωδος οσωιϊυῦ εἴὔκω κε 
«τος κε πρώδες πεοπησν " τὼ 

14 τὰς ε φροῖ" ἐσδβεὼμ δίῳ ἐροι 
τος ττὰ πίοστε σὲ πίθτε" 
στὰ π σορπ ε στ οὐλδος ε δολ 
οἵ πὶ φέθπος κε πειρδι" δὼ 

165 τισδκε τὸ πεπροφητης ἐσ λὲ 
»Φωμιῦ ἴ τεῖ φε" πδτὸ Θὲ ετ σὲὴῷ 

16 »πὲ αεἴτπςὰ πδὶ ἔπδποτε τπδπὼτῦ 
Στ τεέπηπη πὸ δασεῖα τὰ πτ δε 
Σὲ δὼ ἔπδμωτ πὸ πὰ τ ΔυΊΠΟΡ 


ΣῊ δυτὼπ παταλὰν, 85 Π6 ΟἼΘΟΙΚ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν. 

2 τί πειράζετε. 5. Ἢ ονυπὸρῦ. Ἢ σπεπίπε. 
ὅ συμφωνοῦσιν, Ἡ ςεσταχῷωπει, 

5 Ὴ ἐπδκτοι τάκωτ, ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω. 


204 ΑΟΤΘΒ ΧΥ. 106-22 


ΣΡ πὶ ρῆτε ὅσὼ πτὸὰ τάφος ε 
17 Ῥατεῖ" κε πδὸὰς ἐρὲ ππε ςεείπε] 
ἘΡῚ. 86 ἃ 7779ῦ79»ῦ»,,,399535595959999999995᾽- 

{π᾿͵᾿|Ὶ [ω] το εἰϑιτος τη] οὐ εντοι ἐπεὶ 

18 πδίλιδ ἃς [πΔ}] Ῥὰμπ ε ορδίἵ ε κωοῦ πεῖχέ 
[πα͵σεῖς " πὲτ οσωπῷὸ ε ὑΐολ πὶῃϑἧ ποῦ 

19 πὶ ἐπερ " ἁποῦ σὼ ἔπριπε ε 
τὰς [ἢ] οισε πὲτ πωτὸ δὲ ἀξεεοοῦ 
ἐ πῆοστε ε ὑοὰ οἱ φεϑιος πιεοῖ" 

20 λὰδ ε ερδΐ πὸ ε τρὲ σεδοωουδε 
ὑοὰλ πὶ πκωρἕς πεΐϊλωλοιῦ δῦ 
ω τπορπιὸ τς οὐπηὰ ΕἸ φεοοῦτ 
δσὼ πεσποο " δσὼ πεέετὲ πεοεοῦ 
ΔΙ τ ε τρὲ ἀσωπὲ ἀξεθοςσ}" ε 

21 τὰς τρε σδδεὶ 6ε12 φεὐσοης ἘΔΡ “πὶ 
παεπεὰ ἴ πλόον οὐσπτδο " κς 
ἰδ τ πετΗρσοςεἶ8 ἀφοθοῖ πδτὸ 
πολις ορδΐ οἵ ποσπδθη " ἐστ 

22 ἀεεοιῖ πᾶτὰ σαύδδιτοι πτῶν 9 Τὸ 
τε δεδοσιῖδ παποοτολος πᾶς 
πεπρεούστερος πᾶς τεπηλησια 


1 ΞΑΥΊΟΒ ΙΧ, 11, 12, 

ἡ ΤῺῊΘ τη ἰββίηρ' υγουβ δοοουϊηρ ο ΗΒ ἰοχὺ ἂτὸ ππρώσλτε πὲ 
ποὸ πκοεῖς ὅσω, 

" Ἢ πτδὸσυεπεπδλδει, οὗς ἐπικέκληται. 

ὁ ταῦτα γνωστὰ. 5 Ὴ ετὰῶε πὸ:, διὸ ἐγὼ. 

5 Ὴ ππετκωτε. ΤΕ νΘΥΥ πδύϊοη᾽᾽, τῶν ἐθνῶν. 

9 υγϊὐθη ἃθουΘ ἐμ6 1116. 
" ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων. 
ἯΠᾺ γηϊβίδκϑ ἴῸΣ ἀπαλοονυ, 
12 ΤῺ9 Ἰαβϑὺ ραγὺ οὗ ἐμ18 υθῖβθθ 88. Ποῖ ρίνυϑῃ, ἔγο ἢ ἄσὼ πετε 

ἴο δε ΞΞ καὶ ὅσα μὴ θέλουσιν ἑαυτοῖς γίνεσθαι ἑτέροις μὴ ποιεῖτε ; 

860 ϑουΐθοιβ ποίϑϑ ἕο ἔῃ συ ϑῖϑθ. 


18. τρὺς κηρύσσοντας. 4 Πρδᾶ πευπδττη, 
1 Ἢ δοΐδοπκες, ἔδοξε. 


8 


10 ᾿ Ν - 
και του πνικτου. 


ΑΟἸΘ ΧΥ., 22--29 20ὅ 


τηρς ε τρε σεωτπ πὶ φεπρω ες 

ε ὑολ πὶ οητου" πεοεέχοουςεὶ ε ορδί 
ε ταπτιοτδ τς πασλος δσὼ ὧδΡ 
ποδῦδος ετε ἴουσαδδε πε’ πε ιΠδὺ 
ατουτεῦ ε ῬοΟ χε ὑδρεδῦδδοε δσὼ εἰ 
Δδε φεπρώκσοε πιοσ' οἵτ πεσπησ " 

28 ε δδερδι: ε ὁολ οἵ τοοτοῦ τὶ οσέπις 
τολη πὶ ὲ τεῖ φὲ ππδποοτολος πὰς 
πεπρεεύστερος ἐσερδῖ ἴτ πε 
“πησ ἐτ οἵ ταπτιο τὸ τς ποῦ 
Ῥιὰ τς τστλιστοδ᾽ πὲτ τπΠοοπ ε ὑολ 

24 πποέθπος ΔΊ δυτα “" εἰπιὶοῦ ΔΗ 
δισωτᾶξς σε ἃ φοεῖπε ε ὑοὰ οἵ οἡ 
τὴ εἰ τὰ. Ῥωτῖτ" ΔΌΤΤΡΤΡ τὴν 
τ οὐ φεπίσδχε εὐσσὶ πτπδο πὶ πε 
τσ ΧΗ ἐππ ποὼμΐπ ε τοοτοῦυ " 

25 δεδεσιῖ πὶ ε εἰ ἔσαδὰ ἴ στ 
οι οὕόοπ ε τε σεωτεεῖ τ φεπρὼ 
[456] ττπτασοου 68. Ῥωτιτῦ" δῷ 

26 ἱπαῦδς πᾶς πασλος]" 777 ψυχη" ἘΟῚ. 86ὺ 

27 ἴφὰ πρὸ Ἂς πε] “χοείης τὸ πεῖ τ [ΠῊ] 
τῆ ποοῦυ] οὐ πητὰτ ττ τοί] δος [45] 
εὐλδίς] πτοοῦ φωου οὐ οττῖς 
πίδκε εὐθύ πητῖτ πὶ παῖς 

28 δΔεοστῦθ! ΠᾺΡ Ἂς πέπὴδ ἐτ οὐσδδὺ 
δὼ πᾶτε τὰς ταλε Ἄδδσ πὶ ὄδιρος 

29 ἐχὶπ τηῦτῆ ποὸὰ ποΐ οἵτ οὐ τοοῦ" 


ΣῊ πεεκχοοοονυ, 3 πετεί!άασαλοστε, 5. καὶ Κιλικών. 
Ἢ «χδίιρετε, χαίρειν. ἢ ἐπειδὴ. δ΄ ἐτάραξαν. 
ΤῊ δοδοκει, ἔδοξεν. 5 Ἢ ετρεπεωτῆ, ἐκλεξαμένους. 


ἡ ΤΏΘΓΘ 18 πὸ ϑαυϊνδιθηῦ ΠΘΓΘ ἴον ἐμ νυγογάβ σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς, 
Ἡ «ἐπ πεδκερᾶτε, 

"Ὁ Ὴ φεπρωκλεε εὐτῆ (παραδεδωκόσι) ππευϑος η, 

Ἵ ἔδοξε. 12. βάρος. 


206 ΑΟἸΒ ΧΥ, 290-36 


ε δε τηῦτῆ ε ὑολ πεεεοοῦυ πίσω 
ὡτ πειδλωΐλοι τς πεσποο πὶ 
πεισοσαεοῦν δύὼ τπορπιδῖ δισὼ 
πεέτε τπουσδίθσοσ δ ε τρε σσ!ὼ 
πε ἀπερωτῖϊ τὲπΡ δὸσ πσε πδΐ 
ετετπαδιϑδρερ" ε Ῥοοῦυ τεέτῖς [Ὁ] 

80 Δ οὐ χκδαῖ" πτοοῦ δὲ ἥτοοῦυ 6Ὲ οἱ 
ἴ τεῷ οσπδδσ ε δολ δεῖ ε ρδΐ ε 
ταῦτ ἴδ" δισσερςῦ ΠπέΉΗΗμΕ 

81 δυτ πὸῦ' ἴτὸὶ τεπιστολη" δῦύὼ τ τε 
ΡῬ οσοιῦσς δύρδαῖσε ε ορδΐ ἐστὶ πεοοπῦ- 

82 ἴοσλδς δὲ πᾶ εἵλδς πε φεῖπρο 
Φητης πὰ φωώοσ ε δολ ουτῖτ οδρ 
πασδκε ἀσσεπξ πεσπησ ἂσ 

3838 ΤΑ ΧΡοοΟσ" Τὸ τὰρ οὐ οὐοεῖ δὲ 
δσποουύςεδ ε δολ οὐτῖτ πεσπην 
οἵ οσειρηπη ε ορδΐ ε ϑιέρουοδ. 

84 Δηλε" δεδοσι δὲ αὶ εἴλδε ε τρε 

86 δὼ οᾷὰεὲ παλεδ ετ Ξξεολ.σ 1. πασὰος δὲ 
πᾶς ὑδλρηδῦδς πεσίθοοπ πὲ οἷ 
ταπτιοοῖα εὐσξζεδω δύὼ εὐδῦσε 
Διζεῦ πὶ οὲχ πε «ηηϊπηε κε πίιδκε 

86 4ὖ πίουτε" απτσὰ οεποοοῦυ ΔῈ 
πεέκε πασλος δύδριδδδο" πὲ μαδΡπ 


1 πνικτῶν καὶ πορνείας. ΞῊ πετεπτετπονδίηον. 


ὁ Ὴ ετετπιφαπφαρερ ἐρωτπ. 

.Ἡ τετπδριίθὰν οὐχὰδι, ἔρρωσθε. 

5.ΑᾺ Ἰἴπῃθ 15. ἀυϑυγῃ ΟΥ̓́Θ ς, ᾿παϊοδέϊηρ, ΡΥΓΟΡΔΌΙΥ, ὑμαῦ τγθ δῖθ 
ἴο ἀο]οῦθ 1. 

5 Ὴ δυχοοσυοονυ. 

 δοπδλοσι δὲ Π οιλὸς ε τρὲ δὼ οες πακὸ ετ ἅπαχδσ ΞΞ ἔδοξε 
δὲ τῷ Σίλᾳ ἐπιμεῖναι αὐτοῦ ; 5606 Θοιξοι 5 τοδάϊηρ οὗ νυ. 84, 

Σ ΟΣ εἐνεσόστελιζε, εὐαγγελιζόμενοι. 

» Ἐὸν πδδρπδῦδς, 


37 


38 


39 


40 


41 


ΟΒ8᾽. 
ΧΥΙ.:1 


ΑΟἸΒ ΧΥ. 86--ΧΥ]. 8 207 


Βοτπ! πτησαςπίθιε τ πεσπηνῦ 

Βδτὸὰ πολις πιὸ πο εὐτὰ τα ῖθε 
οετα πὶ οητοῦ 4 πίδχε κε ππὸ 

εἰς ξὲ ἐεῷΡ οὐδ ὑδρπδῦδε δε πε 
οσὼμ ἐπὶ παδοοδῖ τὸ Ἰω ΔΗ] 

πε ουσδσαεοστε ε Ῥῷ7ῪΟ! Ξε δε Ρπος] 
[πα ͵σλοίς δὲ πειῃδίατου δ ε τας] 

“ἂς πὲ πτ δπωρί ε ὑοὰ τεροοῦοῦυ 
[πτὸ] τπδιϑυλιδ. ἐεὲπ ίω)κ πᾶς 
[Αεἰδισ ας πρωδ’ δυποροσσοεεοςῦ δὲ 
πὠπε φώςτε ποεσδοώου ε 

ολ πὶ πεσέρησ δδρπδῦδος «πεν 

δ πι φτλρηπος Δ σῬΗΡ ε ορδΐ ε 
πσπρος" πασλος δὲ διίςωτπ τ οὐ 
Δδς δει ε δολ' εὐτῦ πτεροῦ τα τε ἃ 
Ῥις ἃς πχοεις ε ὑὁοὰᾺ οὐτῖτ πεσπησ " 
δεν δὲ ε ὁολ ε τεσριὸ πος τστὰι 
σιδ ὃ εἴτα ρο πὶ πεπηλησιδ " ἁσὼ 
ΔΈπδτδτα" ε τερύη πἶνς Ἄσοτρδ " πε 
οὐ οὐ δέλϑητης δὲ ἀεεελὺ ε 

πεῖρα πὲ τιδεώθϑεέος πίθηρε 

πε πὶ οσέριεεε τὸ ἴουλοῖ κε πις 

ΤτΗ πεῖζειὼτ δὲ οσεειεμτῦ 

πε’ πδΐ πεὲὺῬ «ἴἴτρὲε οὸὰ Ῥοι δὲ 

τ πεσπησ ἐτ οἵ Ἄσοτρος 

πὰς οἵποπιος 1. παῖ ἃ πασλος οὐ 

τ ε τε εἰ ε ὑολ παρεοδοῖ ἂν 

ω δ πυτῆ δε εδόητε ε τὸς τα 


ΣῊ «δρπητοι, ᾿Επιστρέψαντες. 


2 ἐπισκεψώμεθα. ὃ πῶς ἔχουσι. 
4566 Βυιέ. Μυ5. ΜΆ, Οὐ. 4917 (2). δ ἠξίου. 

“ παροξυσμός, Η δυπὸρος ϑολκος, 7 Βρδᾶ δειςσΉρ. 
ὃ καὶ Κιλικών. 9. κατήντησε. 10 Ἕλληνος. 


Ἢ Αύστροις καὶ Ἰκονίῳ ἀδελφῶν. 


ἘΠῸῚ. 87 α 
[10] 


ἘΟΙῚ. 870 


[5] 


208 


1 
2 
8 
4 


10 


ΑΟἸἿΒ ΧΥ͂Ι. 838-10 
ἵουσδδι ετ ἰσὸπ οἷς πεῖὰ ετ κε 
“τ΄ἂὺ πεσεοοῦσι ἘΔΡ τηροῦν σε 
οσεεϊεπε πὲ πεϊζειὼτ" πὲ 
τσ Δὲ ε ὑοὰ ουτῖτ ἀξ πολις εστῖ 
ε τοοτοῦ ἐ τρὲ σρᾶρεῷ εἐπλόῖεεδ 
ἐπ ΔΟΉΡΙΕΙ ἀπαοοουσ ε ὑοὰ οἱ 
τὰ παποοτολος πὰς πε πρέες 
ὕστερος ἐτ οἵ ϑιερουσεδληεςε" 
πεπηδηςσιδ. πεστδρο πὲ οἵτ 
τπιοτὴῖῖς ἁσὼ πεῦὺ φοῦὸ οἵ 
τηπε ὅε “τῆπε " δεῖ δὲ ε ὑοὰ 
οὐτῖ τεφρστιδ τας τε ΟΡ δ. 
τ ταδλλδτιδ ε δσπωλσνἧὴ ἀξοοοοῦ 
ε ὑοσὰλ οιτῖτ πε πεξδ εἐτ οσδδὺ 
[ε] τὰς χὲ πίδκε [9 τδεῖδ " 


κεπ ἀπὸ σ]" πσιὶ πεπίτδ " ἀσὼ [π| 
ἴτερΡ οσεδδ τ) ταῦσοῖδ. δισεῖ ε ορδῖ 
ε τετίρ!ωδο" δῦ οροοδεδ δ σΩΔΙΠ] 
ε ὑολ κε πασλος πτεσίθη εαὶ 

“ε ερὲ οὔὐφωδμες κς διεδβόδωςν 
ΘΕ Ῥδτῆ εἴεοπς ἀτεεοι εἴσω 
ἀδεοος χὰ δεῖοῦ ε τεῖλ βελοτδ. 
πᾶ ὕοηϑθι ε Ῥοιδ᾽ τὸ ΤΡ εἴτὼ 
οὐ πὰ δ κω ε Ῥοι ἀξ προροϑδεδ. 
πτέσποσ ἁπαπε τοδὶ Εἰ ε 

οᾺ ε ταεδπεδλονιδ εἐτδαδοὸ 


τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα. 
καὶ τὴν Γαλατικὴν χώραν, Ἡ πτοδλιλδιδ. 
κωλυθέντες. 


Βυῖύ, Μὰ5. ΜΒ. Οὐ. 4917 (2) ὰ5 πὶ τερ ουεῖ δε ε ταιυειὸ. 


ἀτπιρὸζε ε δὼκ ε ϑουπ ε τϑιουπιὸ, ὅϑὼ ἅσπ ακδὰν Πσι 


πεπδ' ὅσω. 


καὶ ὅραμα. δ βοήθησον ἡμῖν. 


1 


12 


18 


14 


1ὅ 


ἈΟΤΒ ΧΥ͂Ι. 10-16 209 


ἀταφοοῦ ΣΕ ἃ πξζοειῖς τὰρ “εἴτ 

ε ταιπεοεέια! πὸ" τὸ τέρὲ ππὼ 
δε ε ὑολ εἰ τετ᾽ Ῥωὰς ΔιΟσΉΡ ε 
σΔΑΦΟΘΡΔΒΗ φοπείρδοτε ΔῈ 

ε πελπολις" ε δολ δὲ οες πειδὰ 
ἐτ ἀϑφοοδλσ ἐπε ιλιίππος οὐ 
πολις ξὲ πολωπιδῦ ετὲ ταῖ τε 
ΤᾺΠΟΡΠ τὸ τερεερις τὸ ταελθελο 
πιδ" πειθοῖ δε οἷτ τεῖ πολις 
τ φεποοοῦυ" 4 πε φοοῦ )λε πὶ ποδὺ 
ὅδτοι δεῖ ε σὰ πολ τὸὶ τὴῦσ 
ΔΗ εἰσὶν πιέροὸ ἐσδτδ εὐππδ Δ Ηλ᾽ 
ἴτ ΘΗΤΕ δσὼ ἀποοόόοος ΔΗΠΙδΚΕ 
νςφ πεοιοοος τ ἀσὲὶ ε ορδΐ τὰ 
Ῥοιν πεσὰὰ οσσριαθε δὲ σωταφὺ 

ε πεερὰπ πε Ἄσδιὰ οὐσοδιιχησε 
ὅτε τπολις τ ϑυδτρδῖ ες 
ἀπεῖπε 4ὖ πποῦστε τὰῖ τὰ 
ππχοεῖς οσὼμ ε πεορητ᾿ ε 

τρεὲ οἵ οτης εἐ πετ ερε πὰσ 

Δος κὼ ββϑοοοοῦ " ἴὸἫ τερε σι ὅδ 
πτιοητὰ τὰ ἴτος δισὼ πεοηΐ 
δΔοσεποωπῖτ ἐσξὼ ἀφοοος ΧΕ 

εὔγκε δτετπηριπεῖ ε δὰτ τ ΧΡῪιτς 
τίδλος" δὼ ὅς πίστη ὅς πχοειο 
δαδηειτῖ ε οοῦσὰ ππτ΄ετῖῖ τ ὦ] 

πε φᾷς [πλ|ηετ" σὼ δός κε 


16 71 [ετπτὰ] ἘῸΪ. 88 α 
᾿ ἀν [58] 
1: Ἡ εδον οπ, 5. εἰς Νέαν Πόλιν. 3 Ἡ κολοπίιὰ. 
. Ἢ τίορπε ἄσαλερις, ὅ Ἢ εἰπαπι ΗΝ, 


5 50 δῖβο Η. καί τις γυνὴ ὀνόματι. 


1 


πόλεως Θυατείρων. 


ἀν , , 
εἰ κεκρικατε. 


" γγδιίίηρ ἴῃ ὑμ6 ΟὙθοκ. 10 πιστὴν τῷ Κυρίῳ. 
Ἧ Ὴ δοοὼΐ ἀταλοῖ πππὸρ, 16 δοίσωπε δε. 


ΕΘ 


210 ΑΟΊΤΝ ΧΥῚ. 160-22 


[δω]α ε ὰὐληλ [οσσεέερε τπηῆὲὸ ἐρε] 
[οσ πὰ αὶ ρει ττεῖ τως) 
[διεϊτωδετ ε ρου ταῖ ἐπεον π 
φεπποσ τὸ ΦΟΑΦΤ τ πεέσκισο 

17 σὲ εειστπε. τοῖ δὲ πες δεουΐδ) 
φεῦ ποὰ πᾶσλος υὰφοοδὺς ΔΟΔΙΠΗ[ΔΗ] 
ε δδοὰλ ἐόξκω ὅτεεος χε πεῖ φρω δε] 
ποαροδὰ πὲ ας πποῦτε ἐτ χοςε 
ἐσταισεοεῖ! πδῖν τὸ ΤΕ ΟΤΗ κε 

18 που δῦ" πδΐ πο Δὲ πέσειρε ἀφεεοοῖ 
πε ἄρδρ προοῦ ἴὸ' τεῷ εἴφοκχοξ 
δὲ πσιὶ πασλος πεέχδι φὰς πεπῖδῦ 
πεχδ! κε ἐπορδππελειθ πὴ οἷα: 
πρὸ τὰ τοῖς τρεὲ πεὶ ε ὑολ τὸ οητὸ" 
δὼ οἵ τέσποῦυ ἐτ ἀτεελὺ δΤει 

19 ε ὑοὰ πὶ οητε" ἴ τεῷ οὐπὰῦ δὲ 
πσι πεσκιόοοῦσε χε δἰεδ]ωπ " πὶ 
τοοτοῦ πσιὶ ϑελπις ὃς πεσοωΐ 
δύδάνδοτε ἂς πᾶσλος πἶπ εἴλδς 
δσσὼπ ἀδεεοοῦ ε ταῦορὰ τ πλορῖῖ 

20 ΡΣ δύὼ δύδκιτου ε Ῥδτοῦυ 
ππεστρατησος ἐὐχὼ ἀτεοος 
“ε πεῖ ρωφδε οεπϊοσλοῖ πὲ δσὼ 

21 ςετοΡτ ΡῈ] πὸ τεΐ πολις" ἐστδῖσε 
οεπα" τ φΦεμσωμτ ἐπεέοτο δα 
ἐ “πιτοῦ Η ἐδὰσ ἐ ποι φεποθὼ 

22 δοεδίοοῖθ ἃ ΠΑΦΗΗΙΠΕ Εἰ πὴὼτ ε 


πνεῦμα πύθωνα. 2. μαντευομένη. 5. Ἢ πεδοονδϑῦ, 
“ Ἢ τυἱρεν πᾶυσλος δίκτος (ἐπιστρέψας). 
ὃ “Ὴθ μαϊά ἴῃ ἐμ ϑ'ρίτιῦ μὨ6 βαϊά. ΗΗ αἕπεππδ, Ρυΐ {Π6 
Οτθϑὶκ μδ5 τῷ πνεύματι εἶπε. 
5 παραγγέλλω. 7 πιὸ περρῦ, δηᾶ 5ὸ ἔθ ΟΥθοκ. 
5 Ὴ δεῦωε, ἐξῆλθεν. 9 Η δνὼ εετδιπεοεῖῃ. 
10 «Ῥωμαίοις. 1" Ἢ δαάᾶβ επδίζως. 


1 


8 


4 


28 


24 


2ὅ 


20 


27 


28 


ΑΟἸΚ ΧΥ͂Ι. 22--28 21] 


φφραΐ ε φιου! δύὼ πεστράτηῦθος 
δσπερ πεσοοεῖτε ἀσὼ ἀσοσερ 
ἔλριε ε ϑιοσὲ ε ροοῦυ πὶ πσερωΐδϑ 
ἁσὼ τὸ τεῷ οὐχπδσ τ οὰρ ποΗῖμε 
δσποκοῦ ε πείθτεπο δύπΑρΡδ τ 
πεῖλε τς πεὲτ οὐχ πείθτεπο 

ἐ φᾶρερ ε ροοῦυ οἵ οὐσωρξ᾽ ἴἴτοςι 
δὲ ε δίξι πδαρδπαελιδ τὸ τεῖ 
ααἰτὰ δ ποχοῦυ ε πείθτεπο 

ἐτ οὲ φοϑῸ (ἡ) ύὼ πεσέερητεῦ δεῖ 
ἰτδ κροοῦυ οἵτ οσσε" οἵτ τπδῖθε 


779 7993»ουσθ55 εἴτα] Ὁ 

“Δίε ε Ῥοοῦυ π]σ]ν. πεέτέθηρ " δύυίω οἵτ οὐἹ 
{πε πε} ἀσπποσ τὸ πέοτο τ [πῈ] 
φωστε πεοεποῖϊ τπσι ποῖττε [ἢ] 
πείθτεπο - προ δὲ τηροῦυ οσὼΐπ 
πτεύσποῦ δσὼ δρρε ποῦσοῖ 

πιο ὼλ ε ὑολ" διτώοσα δὲ πσι 
πετ᾽ οὐχ πείητεπο ἀσὼ τ τε 

Ῥ εἰπδσ ἐπρο ἂς πεέίθτεπο ἐοῦ 
πῇ δι τεμας τε οηςε" δεῖ ἐπὶ 
πὸ οτ᾽ δες" εἴδεεεσε χε ἃ πετ᾽ 
ἍἫΡ πωτ᾽ ε ὑολ - πᾶσλος δὲ δεῖ 
αἰοῦτε ε ῬοΟῚ οἵ οὐποσ τ στη 
ἐκω ἄξεοος " κὲ πῇ Ὁ ΛἈδὰσ πδὴ 


Ἐρδᾶ εκωοσ. 2. ῥαβδίζειν, Ἡ πρεπσερωΐ. 
“ΤΠΟΒΘ ὙΠῸ Ὑγ8 18 Οὐδὲ ὑῃ6 Ὀυΐβοῃ᾽, δεσμοφύλακι. 


παραγγελίαν τοιαύτην. 
Η ᾽ζὍἜ πτενῖηε πᾶῦλος απ οἰλὸς πεσδηνδ πὲ ἅσὼ 


δ Ἢ πενόσερητε, 


πεσόλλον ἐπποῦτε πεϑοωτας δε ἐροοῦν ΠΟΊ πετάληρ. 
ΤῊ πεεποειμ, σαλευθῆναι. 
δ Ἐὸν ἐϑόσϑηπ, 
" ἔμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν. 


ἘΠῚ. 88 ὃ 


ἰφὐ] 


ἘΡΟῚ. 89α 
[5] 


212 ΑΟΥΒΘ ΧΥῚ. 28-37 


ἂς πέθοοῦυ τὸὰ ἂς πεὶΐ “δ ἘΔΡ ΤῊ 

29 ΡΤ δ κι λὲ πουσπώοτ δα πωτ᾽ ἐ φουπὶ 
δσὼ δι πδοτε οὸ. Ῥδτῆ ὃς πασλος ας εἴλδὰς 

80 ἙΠΟσΌΛΤ πδι! εἸοτῶτ 3" δὼ δ ἢτ 
τοῦ ε ὑοὰλ πέχδει πὰσ' κε πὰ σῖσο 
οὔὐὲ οὐ πεὲτ᾽ εἴσιε ε Ῥοΐ ε διδοῖ χε 

81 ε εἰ ε οὐχδῖ" πτοὸοῦ δὲ πέχκδσ χε 
πιοτέσε ε πζοειῖς τὸ πεχξ ἁσὼ 
ππδουσ καῖ πτοῖ δσὼ ΠΕΒΗΕῚ " 

82 ἁσὼ σχῶ ε φροουϑ ας πιδχε ὅὲ 
πχοεὶς τς οὐοὺ ππιοὲ τ Οἵ ἰ) ΠΕ 

883 Βπεῖ " δ κιτοῦ Δὲ ἃς πεεδι’ εἐτ αϑοοδῦ' 
τ τεῦση δι ποπεεοῦ ε ὑολ οἵτ 
πέσοηῖθε" δσὼ πτεσποῦυ δγχι ὧδ, 
πτίσφεὰ τοῦ τς πετεπουῦο 

84 πξ τηροῦ " δακιτοσ δὲ ε ορδΐ ε πηῖδ 
ΔΒ οὰ Ῥωον πὶ ουτ᾽ ρΡὰπεζὸῦ 
δσὼ πε τεληλ πὲ δεπιστεσε 

86 ἐ πκχοεῖς πας πειηΐ τηρῖ " πὶ 
τέρε οτοοῦ δὲ τσ}ὧπὲ ἃ πεοτρὰ 
τος χοροῦ τ οεπεοϊαδωτ᾽ ἐσ 
ὦ ἅξεοος χε πὰ πεῖ ρωμδ ε δολ' 

86 ἃσὼ ἃ πετ᾿ οὐχῖτ πείστεπο τὰ[4:ε] 
πᾶσλος ε πεῖ τ δ'΄χὲ χὰ ἃ πέοτρ 
[ατηῦος τασοοῦυ ε πὸ τηῦστῖ ε ὑο0Ἃ] 
[τετοσ [σὲ δαδεηντ ὕω οἷτ οὐἹ] 

37 [εἐὐρη]πη δ πασλος [3λὲ πέχδ πδῦ] 


1 εἰσεπήδησε. 
“ Ηθ νγουβῃῖρρϑα Ὠΐμῃ ὑγθυὈ] πρ. ΤῊΘ ΟἼΘΘΟΙΚ βαγ5 ποξΐηρ 
δ θουὺ ἡνουβηὶρρίηρ, καὶ ἔντρομος γενόμενος. 


5. Ἢ εροι. ΔΑ τοἰβίδκθ Ὁ} ἂς ππδν, ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ. 
"Ὴ επειηι. δ᾽ παρέθηκε τράπεζαν. Ἵ ῥαβδούχους. 


ὁ 560 Βαϊ]οϑϑίσὶ, Ῥγαρηιθηία, Ρ. 821. ὙΥΔῸ ἐμ ϑχοθρέϊοη οὗ 
ΔΑΆΛΗΣΤΗ ἴῃ Β [9 ἰοχίβ οὗ Β δῃηᾷ Ἡ ἃρυθϑ. 


38 


39 


40 


ΑΟΥἿΘΞ ΧΥ. 537--- ΧΎΤΙ. 4 


[Ξε] δσοτοσε ἐ βῬοι δηδοίειδ ε ἃ] 
ποῦ Θεπρώφεε πορωδεδῖος " 

ἐφεῖτ ποῦε ε βροῖῖ δυποχῖ ε πὲ 
{τεέπο " τέποῦσ ΔῈ σεπδπο 

“Ἐπ ε ὑολ παχιοσε" ἀτεεοῖ ΔΆ λα 
φεδλροσεν πτοοῦ ποεῖττι ε ὑοὰλ " 

ἃ ποιδβόπος " τς πλσΡιθε οὐ ΔῈ 
τὰλτε πεστράτηῦπος ε πεῖ 

{πὸ χὰ ἀσὼ δύφφοτε χε ρεπορω 
φεδῖος πεὖ" διδεῖ δὲ δυπδρδηδὰι 
ἀβοοοοῦυ δὼ ἴὸ τερ οὐπτοῦυ ε ὑολ 
δισςεποωποῦυ ε ὅωπ ε δολ οἵζ τπο 
τς τ τὲρ οὐεΐ δὲ ε ὁοὰλ οἷς πε 
ὕστέπο δσύωμπ ε φοῦι τὰ. Ἄσλιδ 
δὼ ἴτ τεῷ οὐπδῦσ ε πεόπησν ἂσ' 
ςεπωπου ἁσεΐ δὲ ε ὑολ δσεοῦν 
{τ τ τὰ τε θϑιπολις ἀσὼ τὰποὰ. 
Δωπιδ ἀσεὶ ε ϑεςοδλόπιμη 

πεεὰ ἐπερὲ οὐσευσπδττη οἴ 
ουὐδδῖ τὸ ΟΗτΕ " πᾶτὰ ΠΟΩΣΤ ΔῈ 


918 


ας πασὰος δι ύωμπ ε φοῦσὰ τθ6δ. Ῥοοῦ" 


δσὼ ΔῈΡ τοεεῖττ τὶ εδύδατοι 
εἰσ οκε παροολσ ε ὑοὰ οἵτ πεῦρδ 
Φη εἰδὼλ ἀφεοοου " εἴτδεεο ἂς 
“’'οοῦ ε πεχξς ,χέὲ φὰπξς ε τε εἴ 
“τοῦ δὼ πετοῦσε ε ὑοὰ οἵτ 
τ “ποοῦτ᾽ δσὼ χε πεχξ τὸ 

πε πδΐ ε τττδιπέοενι! ἀφ εσοοῖ 


4 πητῖ. φοεῖπε δὲ ε δολ πὸ οητοῦ 


ΤῊ ςεπουχε ἄταλοῖ. 

“ ΤῈῺ6 ΟὙΘοΚ Βὰ5 πὸ ϑαυϊγαὶθηῦ ἴου ἃ ποτδποόπος, 

δ “Απᾷ {ποὺ ἴραγθα Ῥϑοδιϑθ ὑπο ὺ ὑγοσθ Βοχηδηβ.᾽ 
γγοΓ 5 ΠΚὸ πὶ τερ ουσωτας -- δὲ ἀκούσαντες. 


ΞΟΠ16 


ἘΌΪ. 890 
[5.3] 


214 


3 
8 
4 


Η 


10 


ΑΟΥΞ ΧΥΤΪῚ. 4-10 


δσπιότεσεῖ ἁσὼ ἀσοσδοοῦ ε πὸὰσ 
Δος νπ εἴλδς: οσϑηηῖθε ΔῈ 
ἐπδῖσως! πὶ φελλημΐ ἐτ τὐπεῖσε 

δσὼ φὰρ ἴὸ πεέσορτεεε πράδεοδλο" 

τ ἵἴουσδλοϊ δὲ δσπὼρ" δύων ἂἃσ 

δὶ παεοελσ τὸ Θεπρωκεεῦ τὸ ῬΕῚῚ 

[Ρ] προςεδ' τὲ πούῆρος ἀσὼ δῦ 
ἰεξεσο ποιηηῖμε διδεῖ] ε πὶ ἴτ ἵδίςωπ) 
δίσαμιππε ποω]οσ ἐπτοῦ ε ὑΓ0] 
τπδο π]οοΗΗιΠ6 " δσὼ ἴτ τίερε] 
τὰς φὲ ε ροοῦσ δδεοωη ε ὑοὰ πὶ ἵδεωπ 
ταν οοεῖπε αὶ πεσπησ τ πλιὸ 
παρχὼπ ἐσδῖππδη ε οἈ χε ποῖ 
πε τ Δσδδοότατοσυσῦ ἵὸ τοῖποῦ 
ΑΔΕ δσὼ ἃἄσει ε πεΐ “Δ δέ[τ60 
ποῦ ε Ῥοι πσιὶ ἴδεωπ' παΐ τηροῦν 
εὐῦ οὐὖε τὸ τοῦεεδ. ας πρροῖ εὐσὼ 
ἅδεοεος χὰ οὐῖὶ πε ῥρο 'οοπ ““ε 

τ δύὼ δυττΡ πεῖπηῖσε αἵ 
παρχὼνπ ἐσεωτας ε παῖ" δσὼ δῦ 
“σι ππωρεῖ τττ τὶ ἵδοων τς ππὲ 
ἐεεπε δδσπδὰσ ε ὑολ' πτεσποῦ 

δὲ ἃ πεοπῆν σοοῦ ἀξ παῦυλος ἵὶ 
τεῦύθη ἀσὼ εἴλὰς ε ορδΐ ε δεροιῖδ 
πτοοῦ δὲ ἴἴ τεῷ οὐπὼρ ἐεδφὰσ' 
ἁσδὼπ τὸ τεσποῦσ ε φοῦι ετοὸῦ 


Η ὄσπειθε, ἐπείσθησαν. ' 3 πτερουπκωρ. 
τῶν ἀγοραίων τινὰς ἄνδρας πονηρούς. 

Βαϊοϑίσὶ ἀπ Η πᾶν πρχσπροςδ, 

Η ὅσὼ ἄνεεσο πλληηϊηε ΔΛΙΠΤΡΤΡ τπολιο ἄσεὶ ΔῈ ἐρᾶς 


πην πιδσωμ, ὙΠ 6 ἢ ἈΡΊΘΘΒ ΠΊΟΥΘ ΟΙΟΒΘΙΥ ἢ ὑῃ6 ΟὙθοὶς. 83.990 
Βαϊϑϑύσὶ, Ἐγασηιοηέα, ». 828. 


6 


ἀναστατώσαντες. 


ἴ τῶν δογμάτων Καίσαρος. 


8 Βοδᾶ τπτωρε, καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ ᾿Ιάσονος. 


ΑΟΥΘ ΧΥΤΙΙ. 11-10 21 


11 παπση πἴοσλδί" ποῖ δὲ πὸ Θεὰ 
ρὲ τ οὴτ πὸ φοῦσὲ πὲτ οἵ θεὲς 
εδλοόοπιπη ε δσκωΐ ε βῬοοῦυ κὸ πι|πδ. 
“ε ἂς πχοεῖς οἵἵ οὐποσ πούῦροτ 
ἐσφοτοτ τὸ περ θη ὅς φεηπε 
12 χε παΐ σφ "ουτ᾿ τὸ τοῖ οε"" ἃ δὰ ἘΔΡ 
ε ὑοὰ τ οητοῦ δυπιότεσεῖ δσὼ ΘεΝ 
ἐρίφε ποελλην τ ρεεεεδλοῖ δὼ 
18 φεπρώφδθε ἐπδίθωοσ" τ ΤΡ οὐεὶ 
α.ὲ δὲ πσῖ τὸ ἴοσλδϊ πὲ ὑοὰλ οἷζ ϑὲς 
ἐδιλ οι μη" πὰ διοτδιπσεοενα οἵτ 
ὑεέφοιῖδὰ τὸ πι|δχὲ κα πποῦτε ε ὑολ 
οετῖ πασλος" δσεῖ οἵἵἱ ξεοδσ ἐσ 
ἄτορτΡ ἁσὼ ἐσπῖον ἐφ ο 95 Ὲ 
14 τπεὖ. πτεσποῦ ΔῈ ἃ πεεπην ποοῦ 
ἂς πᾶῦλος ε τρὲ σὐωπ᾽ τὰ ορδΐ εἴ 
τεϑθδλδοοδ" ἃ εἴλδε δὲ σὼρ ἅς 
“τδὺσ' τς τ᾿ Ἰεεοϑεέος" πετ ΠΑ ΘΙ[6] 
15 τὰϑ δὲ πᾶσλος δῦ τῆ [δ ΘΗ 
[πιο] δισίω τὶ τὰρ οὐχὲ πὶ οσεμ) Ἐ0Ὶ.90α 
[τολη π| τοοτέ [δ εἴλδς μᾶς τι [3] 
[«εωϑ]εος 9 οἵ οὐ σείπη 9 δσύδωπ εἸ ὑοσλ!."- 
16 [ἐρΡ]εὲ πασλος δε δσωϊττ φητοῦυ οἵτ 
παθηπδις ἃ πεπηδ ΟΦΟΣΧΟΣ τ 
.] 


1 Ἢ εἀυίμωτ, ἐδέξαντο. 
8 


εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως. 
ἐπίστευσαν. 

4 ΒΘ ΟΥθοῖς οσηθη᾽᾽, καὶ τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν 
εὐσχημόνων. 

δ. Ὴ επδιηητε. 

5 πορεύεσθ 

ρεύεσθαι. 

ΤῊ εχῆ ϑόλδςςζὸ, ἐπὶ τὴν θάλασσαν. 
ὃ. οἱ δὲ καθιστῶντες. 
9. 80 δἷθο Η δηὰ Βαϊοϑίὶ, Ρ. 828. 


1. Ἢ τιαχωϑεος “ε ἔσεεῖ ἱπΠ ΡΟ! οἵ ουσέπη. 
1 Ἢ δσεὶ οσ εδον, ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσι πρὸς αὐτὸν, ἐξήεσαν. 


216 ΑΟΤΩ ΧΎΥῚΙΙ. 160-21 


ΘΗΤΕΙ͂ εἰπδῦ ε τπολις ἐσεεεο 

17 45 “:ὰ αὶ εὐἍδωλοιἦ πείθοι ΔῈ 
πε πὰς πἴοσλδί οἵὐ τσπδλθὼ 
τ τς ποτ τΠ4τἀ|ὲ ἀσὼ πτὲτ Οἵἵ 
τὰ ΟΡ ἃ ἂς “ῆπὲ ἴὸ ΠΔΟΌΝΪ ΠΤ πΗν 

18 ἐ Ῥατε" φοεέῖτε φφεῖ ε ὑοὰ οἵ πε 
πιποσφιος 4α φιλοοοῷος τς 
πεοτοΐπος εὐσσὶ τῶν πε οεδ πε’ 
ἁσὼ πέρὲ φοεῖτε χὼ ἅδεεος 
“χε ερε πεῖεδ. τὶ τπδ σε πῶ τεὸς 
χε οὐ φεπποοῦεὲ δὲ πέχδσ χε 
εἰτδισεοεπα πὸ φέπποστε ὦ 
ὑδρεῦ ε ὑολ σε πειζεσδππελιζε 

19 πῖς δσὼ τὰἀπδοότδεοις δ ἀσδϑεδοτε 
ἀϑονοῖ δύ ΧΙΤ ε οοῦ ε πᾶριοι 
πᾶθοςῖ ἐσχὼ θεοὺς χε τοσεῖμ 
εἴνεὲ χε οὐ τὲ τεῖ εὔω τὸ ὅδρε επ 

20 ὼ ἀφοοοοῦ ἐβειτεῖθ πΔΡ τὸ φεμαΠ δ. 
“χε κεῦδρε πύρρεῖ; ε φοῦσι ε πὲὶ 
Αὐδκεῖ τποσὼϊ! δὲ πτῖτεῖοθε 

21 “κε οὐ πε πὸ. πδϑηπδῖος ἘΔΡ 
τηροῦν «οἷν πίηκεονο ἐτ τὶ οητοῦ 


Σ Ἢ ὅχϑνερ, 2. κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν. 

5. Ἢ φροεῖπε δὲ ὁπ πεπειπουριος, τινὲς δὲ καὶ τῶν ᾿Επικουρείων 
καὶ Στωϊκῶν φιλοσόφων. 

“ σπερμολόγος. Ὴ πῦΡρε. 

δ καὶ τὴν ἀνάστασιν. Ἡ δαάβ ’ οὗ ὑμ9 ἀθδᾶ᾿᾿, ππετακοουτ. 

ἴ ἐπὶ τὸν ΓΑρειον πάγον. 

δ᾽ Ὴ τπονωτ. 

5Ὴ ετίχω ἀταλος, “8 8 ο Κποὺγ συμδὺ 18 ὑμ158. πϑὺν 
ἀοούτϊηθ νυ ῖοῃ μοι βρϑδκοϑύ. 

10. εἰσφέρεις. 

" ΠῊ 9 οοργίβὺ ἢγϑὺ σπυοΐθ ἀτῦρρε, δῃᾶ βπάϊηρ ὑμαὺ ἐὺ νγὰϑ 
ΟΠ Π6 {Πθ νυσοΐθ οουυθοῦυ πᾶῦρρε (ξενίζοντα). 


"9 Ἢ επεαλλλλδδ χε, 18. χίνα θέλει ταῦτα εἶναι. 


ΑΟΥΒ ΧΥΤΙ. 21--26 21} 


Δεεσοβεε ε ἀδὰσὶ εἐὐέδητι ε {Πδ 5 Ὲ 
22 Η ε εὠτᾶς εὐσδκε δῦρΡρε"- παυλος 
δὲ δίδαφε Ῥατῇ οἵ ΤΉΗΤΕ 49 πὸ 
Ῥιου πᾶῦος εἴἴχὼ ὅφοοος “χε 
πρώδηε παϑηπδιος οἵ οὐδ πιο 
ὄπὸσ ε ρωτὰ εὔθχκε πτετῖτ ΘΕπ 
235 ρφεάψασαι!ε πουτεῦ" εἴφεοοιμε 
ἘΔΡ εἴιτδισ ἐπετεττοσιϊῃτ 
πδισ δῖε εἐσιθησεῖ ἐσςηρῦ ε ρος 
“εὲ πποῦτε ετετπςεσοουῦι" ὅς 
[4 |ο ἡ δι’ πετετποσθῃ!τ δὲ 


7: ἙἘΌΪ. 90ὺ 
πίδι πὲ ἀτδισείοεια ἀξεῖοοῖ [5] 
24 πΉΓτῖ1|" πίπο]Ίστε πὲ πτ δ [τὰ Ἅετο] 
πῆοοφοος τς πετ᾿ ΤὸῃἮ ΟΗΤΕ 
τηροῦ" πδΐ πε πζοεις τὸ τπὲ 
νὰν πῆδλὸ πειιουὴρ δὰ οἷτ πὲ 
25 πδοεοῦστ στπκϑ' οὐδὲ πειζίθδιδτῦ 
δα τ Ἄδδσ ε τρε στηεεισεῖ ποῦ ε δολ 
ουτῖτ πσὺς πὸ φρωδεε" ἴἴτοῦῦ πε ετ᾽ 
ἕὶ τὸ πωπ τὶ οὐοὺ πῖον δσὼ τέππο 
26 Ητ φωῦ πτἰ2211. ε διίγτδαἷνιε φέθιος 
πιο πρώδεε ε ὑολ οΥὐχῖ ππδὸ οἷτ οὐδ᾽: 
ε τε ς:οσὼρ οὐχ πρὸ τηρῖ 13 ὅ᾿ 


εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαίρουν. 
εἐστπακε δῦΡρε ΞΞ τι καινότερον. 
ΕὙΥ̓ΟΥΒΒΙΡΡοΥΒ οὗ Θοα᾽, δεισιδαιμονεστέρους. 


4 καὶ βωμὸν. Ὴ εἥςηρ. 6 Ἢ ετεποεοοοῦσῖι. 
ΤῊ πε πετετποοοσις ἀσαλος δ πὶ, 
5. Ὴ πταλουπτησις, ἢ προσδεόμενός τινος. 


10. θεραπεύεται. 


ἡ καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα. Ἡ τεπποὴ ἀσπτηρφξι, “ὑπο Ὀγθαῦῃ οἵ 


δυο ιηρ᾽. 
15 Ἢ εὐολ οἷ οσυὰ -Ξ ἐξ ἑνὸς. 18. ἐπὶ παντὸς προσώπου. 


ὁ 


9218 ΑΟΤΒ ΧΥῚΙ. 26-31 


πῆδο' εἰτωϊμ τὸ οεπουοει ἃ 
“Ποσερεέδοιε ἀφοοοοῦυ δσὼ τοῖν 
27 ὑ πὲῦσ ““ὰὁ πισώπε" ε τ ρΡε σίσετε 
τοὰ πποῦστε εἰθῶπε εἐστδῖι 
δακδσωδοῖτῖ' ἡ ἥσερε ε Ῥοεῖ" πδὶ περ 
"τ ἸοσῊπ ἢ δὰ ε ὑοὰ κε ποῦὰ ποῦδ.' 
28 ἀβεφοι" ἐπῖθοοπ πὰΔΡ τ ΟΗΤΕΪ 
δσὼ ἐποπ πὶ ΟΗτΕ επητεοῦ τὶ 
θὲ οὐ τὰ φοεέῖτε τὸ πετὶϊ πὸ 
τος σοὺς χέ ἁποι πεέῖῖτε 
πος ε ἀπο πᾶεέπος σὲ κε πτοῦτε 
29 τεῖ πιεῖ ε Ῥοῖ δὰ ε “εεσεῦ χε 
ερε ἱπιῆοστε εἰπε αὶ οὐποσὺ πὶ 
οὐο [δ τ ἢ οσῶπε εἰ πετιθωτ᾽ 
πττε Χ πη 10 ἂς φφομδεε πρώ 446᾽ 
80 πεσ᾽ο)ειί 1 δε τὸ τανῖττ τ σρσοῦ 
ἃ πῆοστε οὐἴε)5 ε φοοῦυ τεποῦ 
ε εἰπδρδπαείλε πρρω δεῖ ε τρεὲ 
οὔὐον πιο φὰς “8. ὅπ|49 ΦεοΟ τ ΠΟ Τα 
81 ε ὑδοὰ χε δίἼεαλνοιπε αὶ οσοοοῦ εμ 
πδπρετεῖδ τὸ ΟΗΤΕ τὸ τοιποῦ ες 
πῇ οἵ οὐ διπδιοοσπη ε ὑολ οἱ 


1 “Ἠδ τηδυκοίῃ ουὐ ἐΐτηθ5, ΗΘ ογάθυϑίῃ ἔθη, δηα ἔμ Ῥουῃ- 
ἀδγῖοϑ οὗ ὑμοὶν μαρι αὐυϊοηβ.᾽ 

5 εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν. 

“Ἢ επεοσὴν ἀπ. δ᾽ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν. 

5 ποιητῶν, Η ππετεπποιητος. 


8 ΄, 
καιγε: 


ἴ Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ Θεοῦ. Ἡ 
ἁποῦ πείτεπος, 29 εἀποι πτεπος σε πτππουῦτε Πἴητηε ἂπ ἐροι,, 

8. ΤῸ 15 ποῦ τἱρῃῦ ΤῸΣ τι ἴο ἱτηδρὶπο Θαοά [85] ἃ ἔργο οὗ ρο]α, 
ΟΥ 511γ6 1, ΟΥ βέομϑ᾽, οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ ἀργυρῷ ἢ λίθῳ. 

ϑς κεεσε Ξξ νομίζειν, ἃ ετπε Ξξ ὅμοιον, αὖ {η6 οὁπα οὗ ἐδθ 
ΥΘΥΒΘ. 10 χαράγματι τέχνης. 1 Ἡρδᾶ πεουοεμπ. 

15 ὑπεριδὼν. 15 Ἡρβᾷ ππρωσλιες. 

ἡ μετανοεῖν. 16 μέλλει κρίνειν. 


ΑΟΥΣ ΧΥΙ. 31-- ΧΥΎ ΤΠ]. 4 219 


τὰ οὐφώδφεε ε δ τοι" δ Ὁ 
τπίοτις τὸ οὐολ πιὸ Δ Ὶτοῦυ 
ποοῖζ ε [0] οἵτ πὲτ “«οοὐτ᾽ 
»»»» » 


832 


ἰδσποσΊτεσ - οεπίποοσε δὲ πέχδσ “- 
7 εἐπεωτας ε Ῥοπ᾽ ε [τ|δὲ παΐ" ἀσὼ 
ταῖ τὲ θὲ πτὸ" πασλος εἰ ε ὅολ οἵα 
84 τέσαεητε" ἃ ϑέπρωσδεε δὲ πιότεῦ 
ἐ δύυτοσοῦ εἐ Ῥοιῖ δσὼ “τοπσειος 
πὰρησπητίτης" πὰς οὐόρτεεε 
Ομδρ. ε πέορὰπ πὲ δδϑέδρις δσὼ Θεῖ 
ΧΥΤΗ. 1 μροῦσὲ παδοοδλῦ" παεῖσὰ (ὦ πα ζει 
ε ὑοὰ οἵ δϑηπδεῖ διιῦωμ ἐπ το 
2 Ῥϑιπϑοςῦ. δύω δέῖρε εἐσουσδλδῖθ ε πεῖ 
Ῥὸιν πὲ δησλδοῖ οσποιτ᾽ποςϑ 
φὰς πεζθπεπος ε δεν αὶ πέρὸ 
οὐ ἐτ ἀφεεδσ ἐ ὑοὰ οἵ ϑητδλιδϑ 
παρ πριςστλλδῦ τεερτοες ε ὑοὰ 
“πὸ πλδυδλῖος οσέφεδοιε ε τρε 
πιου δῖ τηροῦ ὑωπ ε ὑοὰ οἷς 
φρωφη δύὼ δὶ πείοῦοει ε 
83 Ῥοου" δίδω φάτησ" υροωῦ δὲ χε 
πε τεΐζεῖοπε τῶοσ τὲ πὲ ἴτε 
4 “ΧΊΜΊΗ τὰΡ τὲ ρείτδεειε σΒΉΗΠΗ 5 δὼ 
πεισδκε ε ροοῦ πε οἵ τεῦπὸ. 


38 


1 Ἢ πτερουσωτᾷς δε σε ταπδοότδςις ππεταλοοῦϑτ φοεῖπε ἀτεπ 
ἀνυποσπεσ φεπποοῦνε δὲ πεχὰν. χε ἐπεέσωτὰς εροβ. ΤῊ6 "κα 
ἴον πεκὸὰν βυρροβίβ ὑμαὺ ὑΠμ6 σϑϑδάϊηρ οὗ οὐῦ ΜΆ, νγὰβ ᾿νγ ψ}}} 


ποὺ ἤθδν μθ6 δοιυΐ {π15᾽, 
2 " -- Ἂς πώ ΄ 85 ε» , 
ταῦ τε θὲ πτὸ ΞΞ οὕτως. ὃ ᾿Αρεοπαγίτης. 
4 ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν. δ εἰς Κόρινθον. 6 Βροδά εὐἵου λαδῦ. 
Τ ᾿Ακύλαν. 5 Ποντικὸν τῷ γένει. 5 ἀπὸ τῆς Ἰταλίας. 


10. ΞΞ-: ΠΡΙσΒΙΆ Να, Ἧ ΕῸΣ φδαφτην. ᾽2 σκηνοποιοὶ τῇ τέχνῃ. 


ἙἘΌΪ. 91 ἃ 


[5 τ] 


ἘΠΡῚ. 91} 


[55] 


2920 ΑΟἸΤΒ ΧΥΤΙ]. 4-10 


πωῦη πᾶτὰ σδδόδιτοις πιο ἐπ 
πιθεῖ πίοσλδϊ τς ποὸελλην" 
ὃ τ τέρὲ εἴλδε δὲ εἰ τᾶς τιεεοθε 
ος ἐ ῥοὰλ οἵ τεοδηεδλοόοπιδ περε 
πασλος “πὶ ε ὑολ οἷς πιίσδχκε εἰ 
6 αἰἴτρὲ πίουσλδϊ χε τὸ πεῦ χὸ "τ τε 
ΡῬ οσὶ δὲ οσῦηξι εὐσιοσδ δι περ 
πείφοειτε ε δολ εὔχκω ἧξοτος 
πῶσ κε πειό ε ορδαΐ εἰσὶ 
πετπαπησεῦ ξοσδδὸ δον 
“τὶ τέποῦ ἐππδθωπ εἴποιμ᾽ 
7 ε ορδΐ ἐπρέϑιος " δι ὐωπῆ δὲ ε 
ὑοὰ οἷς περὸ ετ ἀξεοδλύ διῦωπ 
ε πηΐ τὶ οὐοοι ε ἐορρυας ἐλρυυὰ πε τῖτ 


8 τη ἰπρισπος Ε)} πλρτοσπδθὼ 
τος δπιοστεσε εἐ πξόοεις “Ὁ 
πείῖην ΤΡ ἀσὼ οὰρ πποριπθϑιος 
ἐσεωτας ἁσπιίστεσε ἀσὼ ἃσκχι ὧδ 
9 πτιέδεδ " πέζε πζοεὶῖς δὲ 4“- τΊοὸὰῦ 
Δος οἵ οὐσροροεεδδ τ τεσῖθη σε 
ἈΞΠΡ̓Ρ φοτε δλὰδ χε δὼ τὲπΡ 
10 πὰ Ῥωπ' κὲ ἁπομ τσοοπ πατοολη 
δὼ «4 ἀλδὸὰσ πδισσαςσοος ε Ὁ πὲ 
1 ἔπειθέ. 
2 Βρδά τὸ πε πεῖ, 8 εἰκῆ τετπὰπε. 
1 Απούμϑι Θχϑιηρ]9 οὗ 8ῃ απαἀοϊοίθα Ὀ] πάθον. 
δ (Ἢ νγοῃῦ ουὖῦὔ ἔτογα ὑπαῦ Ρ]δοθ, ἢθ νυϑῃὺ 1᾿ὔο ὑμ9 μουβθ᾽, ὅσ. 
Τηβίθδα οὗ ἐπ γβὺ διίδωκ Η 85 δῃτωωπε, “ἢθ τομχουϑᾶ᾿.. 
ΣῊ τιτος. εἰἰπθατῖθε ἀσπποῦτε πὸὶ ἐρὲ περι φὴὰπ ε φοῦπ 
εἐτουπαπτωτη, ΤῊ Οορύϊο ομῖΐβ ὁ Ταβύμδ᾽, τινὸς ὀνόματι Τίτου 
Ἰούστονυ. 


Τ᾿ Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος. ὃ δι δράματος. 


11 


12 


18 


14 


1ὅ 


16 
17 


ΑΟΊΤΚ ΧΥΤΙ. 10-17 221 


τ φοοῦυ πρὶ κὲ οὔτ οὐλδος εἴτὸ. 
Ὁ τπσοὸπ ποῖ οὐὐ τεῖ πολις" δεῖ 
φέεοος ἀεοολσ τὶ Οὐθοφλοπε ττὰς ςοίου] 
τ πεῦοτ᾽ εἰγζεύω ἴτ φητοῦ κε πιὰ 
“ε ας πποῦτε" πδιλλτωμ δὲ ετο 

τ ἀηθύπδτος" ἐστ τ᾽ δ δἴδ που 
δῖ τώοσιν ἐσὶὶ πασλος οὐ οὔυεοπ 
δὼ ἃσὰ πεσστκὴ ε οραΐ ε χω ἂσ 
“Διτ ε πύηφεδ" εὐχὼ ἧἀδοθος χε 
πᾶρδιοδοος ἡ παΐ πιθὲ τὸ πρώ δες 
εἰπε πε ἂς πποῦτε" πὸ τέρε πὰσ 
Ἂος εἰ εἰπδοσῦ τ Ῥω πέκε 
πολλτωμπθ πἴοσδδῖ χὰ ἐπε οὐ 

κι πσους τὸ οωδ᾽ εἴροοῦυ πὲ πὶ 

τ 9σ]ὧπὲ ὦ πἴουδλδῖ" πεΐιτδ. 
ΔΕΟΕ ἀφεεωτι πε εὐ λοπως" 
τέποῦ σὲ εἰπὲ οεπτητηεεδ ᾿ 

πε ε τὸς οὐρὰν αὶ ε τὸς φεμπῖσα 

“ε πτὲ πετπποοοος " τετῖῖ 

Ῥωμε πτωτῖτ" ὅποι σΔΡ πὶ ἢ 

οσὼμῃ δὺς ε ἔρδπ ε οωῦ τὸ τεῖ «“"ἰ 
πε’ ἀθσὼ διποκουν ε ὑολ οἷν πύν 
“45. ἃ προελληπ δὲ τηροῦ ἃσὰ 
φελοτε τ σὠσϑεέποςἷ παρ τοῦ 
πασώῦθτος δύοιοσεῖβ ε Ῥοῖ τεπε «ες 
τὸ ε ὑοὰλ κα πύηενδ" δθὼ πὲ πὰ 


1 Ἢ περϑοοῦυ. 3 Ταλλίωνος δὲ ἀνθυπατεύοντος. 
Ὴ δσυειῖπε ππευσίκ. “ παρὰ τὸν νόμον ἀναπείθει. 


δ 


ΕῸΣ εἰπδουὼπ. δ ὃ Ταλλίων. 


ΤῊ επε ουὐσι πσοπο ἡ ουσοωδ. ὃ Βρδᾶ τὶ ρωῦ, 


9 


κατὰ λόγον ἂν ἠνεσχόμην ὑμῶν. 10. ξητήματά. 


Ἧ ΕΟ ΟΠΟΘΓΗΪΠΡ᾽ ἃ ΠΔΠ6, ΟἹ ΘΟΠΟΟΙΏἷηρ᾽ 9 Ὑγοσ 5 (ον {π]Πρ5) 
οὗ γοῦν 1μᾶνν. 


15 Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον. 18. ἔτυπτον. 


222 ΑΟΥΒ ΧΥΤ͵ΙΙ. 18--24 


18 Ἄτωμπ προςεχεῖ ε Ῥοοῦ" παῦλος 
δὲ δίδω οἷ «τειδλὺ ἴ ΘεῖμῈ 4““η 
προ ἀὐλλικόνβ. δὲν θυ πεοπησ δδ».... 


ἘΠῚ. 92 α 


[39] 


[4 τΊεεγοιπε Ὁ ΠΜΗΊΝ 3 
19 ΤΑΙ «τοολὺ ποσέρητῦ" ἴτ ΠῚ [οἹσ' 
πὼφ δὲ ε εἐφεζσεοος φὰς πεδύὑδ τοι) 
ἐτ πησ΄ ἃ πασλος ὅωμ ε φοῦπ ε 
τουπδ πη" δ 9}δ.' 3 πὰς ἴου 
20 δῖ" πὸ ΤΡ οὐξεποωπῆ δε ε αὶ [π| 
οὐποσ τὸ οὐ͵ο ει! παρ οοδσ 46π ἸσῸ ὅ 
21 δΑλδ δπδ Πρ φὰς πεῖδὶ ἐτ ἀτοεὰῦ 
ΔΛ ποτὰς πὸσ ΕἼ κὼ ὅθοοος" 
“ε τπδητοῖ σὰ ρωτῖπ εὔθσὼ 
πε πούωϊ! «« πποῦτε πὲ’ δι. 
22 ὕωπ ε ὑολ οἷν τεφεσοοςῦ" δ ΘῊΡ 
ε φρδῖ εἰτ]Ἰπεσδριδ" δσὼ ἴὸ τΤὰΡ επἰ 
ὑὼπ ε φροΐ διδεπαζεῦ τ τεπηλη 
οἴὰ δι ει ε ΠΕΓΗΤ ε ΤΑΥΤΊ τδ" 
23 Τἴ ΤῊ ΕἼΡ οὐοεῖ! δὲ ἀξεεδσ δίζει 
ε δοὰ ἐοόοῦτ πὶ τέχωρὰ τ τῦλ 
ἌΔΤ ΔΤ ΕἼΤΑ ΡΟ τς ΦΈΘΉΤΗς 
24 τηροῦ" οσειδλδῖδ δὲ ε πεῖρδιπ 
πε ἁπολλωὼ δεν ε τεφῴεςοςος 
οσδλεσδλρεσς ας πεῖθε 
1 ἔμελεν. 

ΣῊ δὅύνὼ δέαποτδοςε πδϑ' δ ΟΘΉΡ ετουριὰ ὙΠ ΠΡΙΓΕΙΆΝᾺ 
ἁσὼ δκυδλὸς, εδήρεεμκε τείδπε οἱ κετοορεὰς, πεύυπτδ! τὰΡ 
ἀταλὰν ΠΟΥΕΈΡΗΤ. 

5 (Ἢρ ἀϊά ποὺ γτϑῃγδίη (οὐκ ἐπένευσεν), θαὺ Ὧ6 Ἰοἵξ ἐποβθ ἴῃ 
ἐπαὺ Ρῥ]δοθ. 

. Βρδᾶ δέαποτδοςε, ἀποταξάμενος. 

ὅ ἀπὸ τῆς ᾿Εφέσου. ἀσπασάμενος. 

ἴ ΤῊὴ6 ΟἼθοκ 848 καὶ Φρυγίαν. ὃ Ἰουδαῖος, Η οὐτονλδι. 


6 


ΑΟΥΘΒ ΧΥΤΙΙ. 24--ΧΙΧ. 2 2928 


πος" οὐφωώδφεε ἐὐπατο πιπδκεῖ" 
ἐσησοες «τορι οἵή πέσ ΘΗ" 
25 πδΐ δὲ ΔΉ ΘΗΌΙΣ ἀτοφοςῖ πε 
οἵτ τέοιη ας πχοεῖς " δὼ Επ 
ρὸν οἷς πεπιῖδῦ" πειζθδκε 
δσὼ πειγζούω οἷν οσὼνΡξ ε τῦςε 
τς εἴεοοῦσι ἀδόέλτε ας πύλπτις 
26 «τὰ τὸ Ἰωρδππης" πὶ ΔΙΔΡ ΧΙ Ἂς 
πᾶροηςιδ χὲ ἀδοεοο οἵ τοῦ 
πασπη" τὸ ΤΡ οὐεωτας δε 
ε Ῥοι! πα’φὸ δησλὰς πσι πρις 
Βελλδ δσισοπεῖ ε ροοῦ δύὼ ἂσ 
Τδατο οἵή ΟΥΩΡΞ ε τέριη Ἂς 
27 πποῦστε" ἃ πεοπην πΡοτρο 
πεῦ ἀφοῦ ἐφ δι! ε ὅωπ ε τδχδῖδ 
δσὼ υὐμά. χῶὼ τ ἈΜΦΕΜΟΝ Ιν “10 


9955: τῦ υ ἸρελΑΥ, [5] 
ἰεεοδτε πὶεὲ οἵτ [συ Δ] ποτὰ ἐπ{{τὰ] 
[4450] ἀτεεοοῦυ ε ὑοὰλ οὐ πεῦρ θη 
σΒδρ. [κ|ὲ τὸ πε πεχξ" δείσωπε δε 
ΧΙΧ.Ὶ εἐρε ἁπολλω οἵτ ποριῖϑος πὰσ 
Δος δϑεῖῦτ ποὰ ἐτ ρας πρπιςοεῦ 
δ ΦΦοτῦΤ τοδὶ ἐτ θὲς παϑ᾿ δίτει 
εἰς τέεφεέεοος δέῖθε ἐδεσελθη 
2 τῆς ἀφεελῦ " ΠΕΧΔΙῚ δὲ πδῦσ' χε 


28 


᾿ ἀνὴρ λόγιος. 5 κατηχημένος. 
ὃ ζέων τῷ πνεύματι. 4 ἤρξατο παρρησιάζεσθαι. 
ἢ ΤῸΥ πσΊ. δ προτρεψάμενοι. 


ΤῊ εἰποπξ εἐροου. πτερεῖίει δὲ εὐλὰν δτα δ ἐπέφονο 
ππεπταυπίστεσε οἱ τερδρις, 28 πείχπιο τὰ. 

ὃ διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη. 

" ὙΥΒθη {9 οοργἧδϑὺ τϑδοηϑθα πα οὗ πκισε ἢθ ἀϊδοογουϑα ὑπδὲ 
ἢ πᾶ οορίθα {9 11π6 ὑνγῖοθ δηά βίορρϑά. 


224. 


ΑΟΥΘΒ ΧΙΧΣ, 2-8 


τ τέρε τππιότεσεῖ Δ ΤΕΤῚ 

“τὶ πὰ εἰουσδαῦ" πτοοῦ δὲ πὲ 
Σὰσ ΠῚ κῈ ἀπ ποωτῖας Ῥὼ 
“ε τῦδλῥῥϑε οσοὰσ ;σγι πὰ εἴοῦυ 
δαδἢν ΠΕΣΔῚ πὸὰῦ χε πτὸὰ τὰ 
τῖτκι ὑδλπτισδοδ σε ε πιεε. πὲ 
“ἂν χε πτασχκι πῦλι π᾽ τ᾽ τς 6 8. 

τ Ἰωρδππης " πέχε πᾶδλος 

“ε ἴωρ δππης πτδοιόδιστιζε 

τ οσδλπτιοθεδ ὅς ΦφΟτ Δ ΠΟΥΣ, 
εἴπω ἀτοοος ε πλδος σὲ πὰς 
ἐσεπιοτεσεῦ ε πὲτ πῆσ «“εἴτἰ 
ποωτ ετὲ παΐ πε τὸ" τὸἡ ΤΡ οὐ 
εὠτὰς δὲ δσδσι ὑδπτοεοδ, 

ε πῦδι «- πχοεις τὸ πος ἂἃῦ 
ω τ τέρε πασλος πὸ στ ε ἕὼ 
οὐ ἃ πεπῖδ ετ οσδδὺ εἰ ε φρδΐ 
ε κωουν" πεύυσδξε δὲ πε οἵτ 
ρει πὸ δέπε δϑσὼ πεσπΡΟΗ 
τέεσεδ' πτοοῦ τηροῦυ πέσ εεερ 
αὐὐτόποους πρώδες πε’ δὼ 

τ τὰρ εἰὐὼΐπ ε φοῦσὰ ε τοῦτα 
πῶσ πειπὰρο ποιδζεῦ ἀφ οοοεῖ 

τ τποόλὴτ τ πεῦοτ ἐδ 5 Ὲ 
δὼ ΕἴἾπιθε ἀξεεοοῦυ ε τῦςε 


1 Εἰ Πνεῦμα ἽΔγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες. Ἡ “ε δτετππιστεσε 
ἁσὼ πτερετῖκι δαπτισακὰ ἀτετπκι ππὰ εἰουδδῦ, “ΠῸ γ96 
Ὀ6]1θυθ, δΒανίηρ γϑοοὶνϑα Ῥαρύίβυα, ὑμαὺ γθ ἤδυθ τϑορϑίνϑα {9 
ον αμορβὺ δ᾽ 

2. ΕὟΥ6. Ὦδγθ οϑυίδίην ποὺ Ὠραγὰ 15 οὔθ μα τϑοοὶνϑᾶ {Π6 
ΗοΙν ϑρίτι,᾽ ΤῈ6 Οορίϊο μλΐββϑοβ ὑμ6 ροϊηὐ οὗ ἐμ9 ασθοκ ᾿Αλλ᾽ 


»ῸΝ ᾿ Ὁ σ ’ ᾽ 3 ’ 
οὐδὲ εἰ Πνεῦμα “Αγιόν ἐστιν ἠκούσαμεν. 


δ 


2 4 “΄Ῥ}ν ᾿ Ν 3 -“" 

πιστεύσωσι. τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς τὸν Ἰησοῦν. 
, Γ᾽ ΄ὔ 

προεφήτευον. ἐπαρρησιάζετο. 


ΑΟΥΚ ΧΙΧ, 9-14 220 


9 ταλῖτερο ἂς πποῦτε" ΤἯἫ τερε 
φοίεῖτε δὲ πίθον ποητ᾽ ἀσὼ ἂν 
Ῥ τ εὠτὰς εὐ πσίοῦσδ ε ΤΕΈΘΊΗ 


7; τ ΟΧἸΟΔ[Η πἢτῦ 
10 ἰρίδιπιτος" ποῖ δὲ δαισωπε [τ Ῥὸ 44] 
πε εἴτε φωςτε ἴτε οὐοῖῖ [π᾿ |49] 

ἐτ οὐὴηρς οἵ τδεῖὰ εὠτὰς ε [πιδ ΞΕ] 
ἂς πχοεις" πίουλαῖ τς ποσυσεήει) 

1 πι|τ φεπποσ τσοες ἐπέσειρε τ 
ἀβεφοοῦυ ε ὑολ οὐτῖ πστκ ας παυλος" 

12 ϑωςτε πεέκχι ἴ φεποονλδριοι 
αὐ ὁ εἰτοιτεοιστιθιποι" ε στο 
δοῦν ε πειζεωφεδ" πεεπδὰσ ἐστ 
πεὲτ τὠπε τε πεσίθωπε Ἂο 
δσὼ πέπῖδ ας ποπῆροι πέσεν 

18. εολ τὸ φητοῦς: σοι τοοτοῦ δὲ 

πσι φοεῖπε πἴου δῖ ἐτ “τοοὸ 
τπεῦ ἐτὸ πεζορβπιότηςῖ ε τὰσε 
πριν ἂς πχοεῖς τὸ ε ορδαΐ ἐστ 
πετ ρὲ πεπῖδ πδιθδῬτοιῦ 
φιωοῦ ἐσσὼ ἄφεεος κε ἔτδρποῦ 
ἀφεφτι πις πλΐ ετ ἐρὲ πὰσ' 

14 ἂος πηρσεςε ἀφεϑοῦ πεσοῦσα 
οὐδοῦ δὲ πδρχιερεσς Ξε ἐβευσδ ὃ 


:Ὴ ετεέριῖη ἀσπέσετο εὖονλ πτπαόληηῖπε. δίοδος! εὖον 
ἀπλλοονυ ὅσ δΔΊΠΕΡΣΞ πτλιλϑητης εἐροοὸν εὐπ|ὰὲ πατολὰν 
ἀτάληπε ὁπ τεσ ΉΟλη πτυράππος. 

2 σουδάρια ἢ σιμικίνθια. 8 περιερχομένων. 4 ἐξορκιστῶν. 

δ ἘἸΠΟΙθδη βρ γιἐβ᾽; ΟἿ, τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰξῤἑἩ 80. 4150 
Η πεππξ ξεποπηροι. 

5 ὍὉρκίζω ὑμᾶς, Η τπταρπο. ΤῊ πενῖ ουτιουδλὸι, 

ὃ Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως. 


6 8 


ἘΡῚ. 980 


οὐ] 


226 ΑΟΥΘ ΧΙΧ. 14-19 


παῖ εὐἴττο ἘΔ} πσηρε ἐσεὶ 

1 Ῥὲε ἃς πδῖ" ἃ πέπιῖδ ας ποιοροί Π] (οὐ) 
οσωμὃ πεχδο πᾶσ χε τὸ πξεοοῦι 
Ἀπεκοῖ δύὼ ππὲ πᾶσλος ζειεεε 
ε Ῥοτ' τὸὶ τωτῖτ δὲ πτετῖς τττ46- 

10. Δάδσω δεῖ ε ορδΐ ε χωοῦ πσι πρω 
4τε ερὲ πέπιῖδ φιώωξ! 45 ποῖη 
Ῥοπ" δσαεσονε ε φροοῦ 4«- πὸὰ 
ΠῚ ΔῈΡ χοεῖιςὃ ε οραΐ ε σωοσῦσ 
φωςτε ἴσε πὼτ ε ὑοὰ οἷς πηι 
ἐτ ἀξεελῦ ἐσ πὰ οὴσῦσ εὐπολο 

17 πδΐ διοσωπο ε ὑολ τὸ πιουσλδῖ 


πρδ] ὅς [πποειο] τὸ" 777) περε [τοῦ 44Η] 
ας πτ δυπιστεσεῦ πηῦν δύ] 
εἐσεςσοεεολοςιθ δσὼ ἐτασο πὶ 
19 πεδὸ ὕησε" οσδδηηιπε οἷ τὸ 
πε πτ ἀσεῖρε τὸ Θε ἜΤ ΠΕΡ 
τεροςῖ δὰ παώδες ταδοολ ἃῦ' 
φοηδοῦ τἶπεὲ “τὸ ε ὑοὰ τὶ οὔὐον 


18 


ζζ 


1: Ἢ διίωδσε. 

2. «9 οοπαυοτοᾶ ἔμθηι, ἐπθ βϑύθῃ, Π6 σαϊηϑά {6 πηδβίθιν 
ΟΥ̓́ΘΣ ὑποιη.᾽ Η δίρκχοεις ἐρρδι εἐξώον Ἀσποδίθε ἀσὼ δ σαχσοΑς 
εφρδι εκωοσ. 

3. κατακυριεύσας. 

“Ἢ ππιουδδὰι τηροὸσῦυ αὐτὶ ΠΡΕΆΆΗπ ετοσηρ οἵ εᾧεοος, 
δθὼ ἄσφοτε φὲ εορὰι εξῶονυ τῆροῦυ. δὅθὼ δήπκιςε ΠΟΊ πρὸὰπ 
ασπχοειῖς τὸ. 18 περε φὸρ δὲ ππεπτδυπίστεσνε. 

δ᾽ πεπιστευκότων. δ ἐξομολογούμενοι. 

7 ΠῊ 95 γχϑοοϊνρᾷ ατὕϑοὶς ὑοχὺ ἢδὰ5 τὰ περίεργα. Τὴ6 ννοσὰ 
ἈΠΤπερτερος ἰβ {ῃ6 ΟὙὝΘΟΙΚ ὑπέρτερος, “ΑΛ πτ [Π6 δῖρῃ οὗ {ῃ9 
αὐδίγαοὺ. Ἡ μὲθ πρεπ αἰπτπερπερος, νυ ἈΪΘἢ βιιρρθβίβ ὑμδὺ ἐπ 
Οορέϊο ἐγδηϑϊδίου μδᾷ ἱπ μυἱηα ὑμθ ν΄ ὑπερπερισσεύω. 


ΑΟΤΝ ΧΙΧ, 19--2ὅ 227 


πον Δθὼ δθὲπ σοσουπτου} ἀῦθε 
ε Ῥοοῦ εἐσεῖρε τὶ [τιον τ᾽ δ. πὶ οδτ᾽" 
20 ταΐ τε θὲ εἴτὸὰ πθδκε ἂς παχοειςϑ 
ἀσσαπεῖ ἁσὼ δΔΊΤΑΣΡΟ δύὼ δίῖσας 
21, δοκε: τὸ τέρε πὶ δὲ χὼκ ε ὑολ 
ς ἃ πᾶσλος σετπεεῖῖτοῦ οἷος πεπῖδ 
ε τῬΡε εἰ ε ὑοὰ οἵ τεσλβπελο 
πιὸ πὰς το δἵῖδ. ωμπ ε ορδΐ ε ϑιε 
φοσεδλησε" εἴσω ἀπετος σε “ἴτ 
ποὰ τὰ ὕωπ εφἰλσ φὰπξ ε τῬΡὰ 
22 πὰ ε τ πὲ φρωφη δίχοου ε ταῖὰ 
πεδλόπῖὰ τὸ σπδσ ἢ ΠΕΤ ΙΔ μΟ 
πιὸ πλοῦ τιφεόϑεέος τῶν ἐρδοτος" 
ΤΟΙ Δὲ δΊΣΩΤ πα οσουύόειῖα, 
28 οἵτ τδεῖὰ " δ Πὧπὲ κε πεέσοεια 
ἐτ ἀξοοδὺ πσὶ οὐποσ' ἴ' ττοΡ 
24 ΤΡ ε τῦε οὲ Θ΄η " οὐϑέει!Ρ οδτ᾽ ὃ 
ἘΔΡ χε δηφἝτξτητριος εἴἴτδ το 
τ φεπτοσωτ᾽ τ ΟδΤ πὸ ΤΑΡΤΕ 
εις πεσὶ πὶ οσὐποσ πὶ ἐρθδειδϑ 
25 ἃ πτεοπιτης θ" πδΐ [Δ]ὲ ε δ σω 
οὐ! τ σοὶ πτος ετ᾿ Ὁ οωὺῤ ε τεῖ 
πὲ πέχδ! πὸ: πὲ τ ρώδες 
ὖ τεχ πιτης " τέτῖῖοο 
1 Ἢ εσουπτου. “ΤΉΘΥ οουηἰοα ὑπμοὶν ῥυῖοθβ, ἐΠ6Υ ἑουπα [{μ80] 
ἐμοὺ τιδᾶθ 0,000 [ρίθοϑββ οἵ] βι!γοτ." 
3Ἡ πῆἴονυ πτῦδ, μυριάδας πέντε. 
5. Ἢ πεπποσυτε. 4 ηὔξανε. 
δ Ἡρδᾷᾶ οσαὐπτο, ΤΉΘΥΘ ἰβ 8 116 ΟΥ̓́Θ ετπὶ Βῃουίηρ ὑπδὺ τγ6 
816 ἴο ἀο]θύθ {π|689 1ϑύξθυβ. 


5 δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ. 1 δ.. Βροδά δεσω. 
ὃ ἀργυροκόπος. 5 ἐργασίαν οὐκ ὀλίγην. 
19. τοῖς τεχνίταις. ἩἪῊ δέεςεσφ. 


13. τι τερόπιτης ΞΞ συντεχνεῖται. 8ὅ'66 βοιίοιΒ τϑδάϊηρ οὗ ὑ815 
ΥΘΙΒΘ. 


2928 
20 
ἘΛΡῚ.94 α 
[58] 
27 
28 
29 
1 σχεδὸν. 


ΑΟΥΘ ΧΙΧ, 25-29 


οὐ χε ἐρεὲ πεπωνδ' {ποὸπ τὲ 
δι ε δοὰλ οἷζ τεῖ ἐρθδειδ" τὲ 
τππὰσ ἁσὼ τετποωταν 

εὲ οὐ “εοποι οἵ τεϑεέσος 
δΆΔλδ εἰ χε λοι οὐ τδεῖὰ τηρς 


9} πεῦστε οὐ ἵδεοιτοιν 7͵.9,7. 
σιπαυσπεσεῦῖ ε τρε «πἰωωρε ε δοᾺ τ 
τοῦτ" δΆλδ ππεῦπὲε [τ ΤΗΠΟσ] 

τ παρτέεεις σεπδίλο ἐσὼπ 

ἀξενο ἀσὼ ποεῖττε ε πεέςητ᾽ 

ε δοὰ οπ' τεεεεῖττοσ ταῖ ετε 

Ῥὲ τὰειδ τηρς δύὼ τοῖποῦ, 

ατεπη τππεῖῦὲ πὰς" ἴ τερ οὕσὼ 

τὰς δὲ δύδεοσο ἸΘΏΌΝΤ δύὼ ἃσ' 
δῖσπδη ε οὶ εἐσχὼ ἄξεεος χε 

οὐποσ τὲ ταρτεέφες ἴ τεθες 

ἐος: δσὼ ἃ τ᾽ πολις τηρξὲ τ τὸρ 

τρ δότὶ πέσοει οὐ οὔέοπ ε πὲ 
Θέδτροι δύτωρπ τ πδειοοῦ 


2 Ἢ ἃ πᾶ: χε παυδλος πεῖϑθε ὅδὼ δίπεεπε οϑάληηῖαε εὐον 
ἐπδῖίπὼς! εἰ κὼ ἀπακος. χὰ πρεπποῦτε ἃπ πὲ πὰι ετουτὰς- 
Αλ0 ἅἀταλοοῦυ οἱ πευσῖπ. 27) οὐ αλόποπ Δε πείδλερος πιτ- 


ιύποεῦνε, 
8 


’ ᾿Ξ Ν , 
κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος. 


4 ΠΠΠΡΏΡ]6 οὗ ἐμ ρστοδὺ Ασίοιαίβ᾽, {π6 Οορέϊο ποὺ ἐγδηβιδεϊηρ' 
θεᾶς Υ τποῦτε. 

5 {ΠῚ ὙγΠ016 Οἷδγ ΤῸ86 ἴῃ 8 ὌΡΓΟΔΣ,. Η ακοῦο πιίητορτῇ 
ΞΞ ἐπλήσθη τῆς συγχύσεως. 


5 Τ' άϊον. 


ΑΟΤΚ ΧΙΧ, 29-35 229 


τας ΔΡιστΑΡ χ᾽ οεξε φελπεί λμ]}} 

80 ἐσαδεοοῖσε τς πασλος" ἐρὲ 
πασλος δὲ σσωϊτ! ε ωπ ε φοῦι 
ε πλῆφδεοος πὲ 85 Φ"ΘΗΤΗς 

81 πδεζ' φοεῖπε οὐ τ παρ π " ἐσ 
ο παύηρ ἐ Ῥοιῖ δύτασοῦβ πὲ ἐσ 
εοπξ ε τὰς τῬΡε Ἢ᾿,ὐωπ ε φοῦσι 

82 ε πὲ ΘϑεδλτῬοι" εὐδισπδη ε ὑολ 
ποῦδὰ. ποῦὰ 'τὰς πειζί!δ κε πὰ 
ἃ πεοηηῖη!ε ἘΔΡ τωρ" ἀσὼ πέροσϑσοὸ 
πεσόοοσι Δ πὲ χε τ ἀσοὼ 

88 οὔ ε τὸς οὐ" ε ὑοὰ δὲ ρὰς πο 
πἰπεὲ ἐσπεσξῦ δε δροοῦ ρὦ) ε σοῦ 
πσιὶ τὸ ἴοσλδῖ" δλεσδισαρος δεῖ 
[πωρὰς τὸ τεῖστε δοσωϊ ε ἀπὸ 

84 Ἄοτῦιζε ἐς πειηηῖθεῖ ἴτ τερ οὐ 
εἴφ9ε [36] σὰ ουὐἵοσδδοῖ πε’ δύο θη 
τ οσὼτ τΠὼπε τὸ οὐοὰ ππτος τ 
πὸ οὐποῦ εἴττε εὐσδίθπδη ε ὑολ 
“ε [ἰοσ]ποσ τὲ ταρτεέεες τ τε 

865 Φίεεεϊος " πευσρδεςοοδτεσε δὲ 
ἴτ [ΤΕ] ἐς πατ᾽ Δοτίετλ ε]5 τα ποτε 


τον... 7299 ἘῸΙ. 94 ὺ 
7 ͵ 7, ; 7 [6] 

1 Μακεδόνας. 

" τῶν ᾿Ασιαρχῶν ὄντες αὐτῷ φίλοι. 3 Ἢ δυτάσοονσυ. 

Ἢ πενδίσκδα, δῊ δσυπεςκ οσὰ. 


Ἐρδά δλεζαπδρος, 88 ἴῃ ἐπμθ [0] ουγίηρ' Π1Π6, 
“Ἢ9 υυβῃοα ἰο τηᾶκθ ᾿ἷἰβ ἀθίθοῃοου ἴο {μθ συυυχυαάθ᾽, 
ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμῳ. 

ὃ καταστείλας δὲ ὃ γραμματεὺς. 

"Ἢ ἀσπαηητε πεκὸ!. κε πρώλλε πρησεῴεσος, πικὶ τὰ 
ετεπίσοοῦα ἀπ πτπολις εᾧεςος εςτήκτιῃε πτποσ' παρτεέαλλις 
π ππεῦς, 86 ερε πὸὶι σὲ οὐοπῦῷ εὐολ. 


1 


290 ΑΟΥΘ ΧΙΧ, 85ὅ---ΧΧ, 8 


86 Νευρτεμεν ἢ νας πζέῦσο" ἐρε πιῇ 
[δε οσπορ οι ε ολ )ε ε ρωτπ 
ἐ τρὲ τποδοῖ τηστῖ πὴΤΕΤΙ 
87 Τὰ ἢ Ἄδὰσ πὶ οωὺ οἷ οὐδεοδῖ" δτὲ 
τπεῖε πΔΡ τ πεῖρε παρ᾿ π 
πεῖ ρώσθε ε πεΐ “τὸ εἴπ οὐ 
Ῥπεῦ δύω 4π οὐ κδίοσδ ὃ ἐτὲιπ 
388 ποῦτε" εἴ κε δηϑητριος σὲ 
δὼ πεσὸν τάχ πιτης ὁ οὐχ 
τοῦ δὲ τοοδσ τπδσ τὶ οεπδισο 
φοεῦ δὼ οὐχ φεπδιθσπᾶτος 
89 φοδροσοιβεφεῖ' εἴαχὲ πὲ οωΐδ δὲ 
πετὲ ταατε πο εεπαῦο 
ΔΒ ε ὑοὰ οἵ τεοοσδοῖ εἰπδείθὼ 
40 πε’ τησιπλυπεσεῖ ΔΡ ε τρὲ σ 
ἰ ὕτοσὴτ ε ρὸν ε τδε πδὶι {ΤΟὉ] 
ΤΡ κπ οὐέες τὶ οωδ' πἫ τἔἕτητε" 
ἐοσησοος ἀεεεοιῖ εὐ λοῦος οδ 
41 φῬῷοι ἴὸὶ τεῷ εἶπε ποΐ δὲ δ!πδ περ 
Ομᾶρ. ἥηἴπε ε δολ' «““πποὰ τρε πειίτορ 
ΧΧ.Ὶ τῷ δΔο' ἃ πασλος χοὸοῦ ποὰ κε “τὰ 
ϑηῆτης δ ςεποωπίοσ) δέζδς 
παζεῖθ εοεοοῦυ δει ε ὑοὰ ε δωπ 
2 εταεδπέδουια ἢ τὰρ εἴἴδεοῦυ 
ΠΤ δὲ τὸ ποὰ ἐτ ἀεεελὺ δῦ ΔΕ 
ςεἐπεοώπου οἵ οσισδκε ἐπε 
8 ει ε ϑελλδἊο" δσὼ τὸὶ τεῷ ΕἴΡ φιεε 


ὟΥ9 γδὺ βύυῖκο οαοὐ πὶ πεῖρε τὰ. 


5 ἱεροσύλους. 

5 Ὴ κπεπουκίοσὰ, βλασφημοῦντας. 

“ οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται. δ ἀγοραῖος, Ἡ φεπατορδιος. 
5 ἀνθύπατοί. ΤῊ δἀὰβ πὰν. 8. κινδυνεύομεν. 


ἄχποοῦυ ᾿ ἐλλλὶπ οωΐδ. 10 ἀσπασάμενος. 


ΑΟΥΤΘ ΧΧ. 8-8 291 


προοου ἀξεελσ ἐὰ ταὶ ἴοσλδῖ Ὁ οὐ ΒΡ] 
ε Ῥῷ7ος ἐλ ΘΉΡ ε τ σριδ" δ πὶ 
ποτε 3 ε πωτ" ε τδέλθελο 

4 πιὰ" πειοσηρ δὲ πος πσι εὼ 
εὔπτατρος πίθηρε 4 πῦρρὸὰ πε 
ὑοὰ οἷτ δεροιδι ε ὑολ δε οἵ ϑεςςὰ 
ΔοπτπΗ ΔΡτοταρος πὰρ [ςεποῦ πη] 
τοςῦ δὼ [πδΐος δλερδεος [τὰς τῇ]ες 


Ἰο 
εἸ ὑοὰ οπ μὰ χϑκανοαιυς, 
7, περ]οροῦυ ετ 77;ἷἦΞ 
ζίὰ. Ῥοοὴσ προῦὰ πλοῦ τ φοοῦ 79 
7; δύω δὴ σδίθξε τὸ οοοσ] «τε δ] 
7 ας πο]σὰ δὲ πὶ πεοδύῤδδτοι ετοοὸ 

ἴφ 44] ππὼρ (οἷ) τς ποειη δ" παῦλος 

ίλε πτσδκε πασοεδσ πὲ εἴπησ ε ὑολ 

[Ἑ π]ερδοτε"" πειοὼπ Δὲ δεπίδ. 

[Ξε] πε τὰ. τπδλῖθε τὸ τέσιθη" 
8 [πεϊσοσα σελδιεοπὸς χεροῖν οἵτ ἐς 

[448] ἴ τπεῖ] ἐποοοσο ἴ ΘΗτ" σὼ 


ἶ ᾿ ΦἘΟΥΟ ἀδγβ.᾽ Η τπολιῖττ πεῦοτ, μῆνας τρεῖς. 
͵ "Ὴ διοςσχπε. 5. Ἢ εκτος- 4 Πύρρου Βεροιαῖος. 

δ Σεκοῦνδος. 5 Δερβαῖος, Ἡ “ερϑδιος, 

ΤῊ τιεοόϑεος. εδολ οἵ τεῷεοος τυθοικος δὼ τροῴτανος, 
8 πὸν ἀλεῖς δυΡίπορ τ ἀσσὼ εἐροι οἱ τρωὰς, 6 ἀπο ΔῈ ΔΠΟσΉΡ 
εὖονλ οπὶ πεφιλύππος αὐπποδ περοοῦυ ππαϑδὰ. ἅπει τπροον 
προῦι που προου ε τρωδς, δϑὼ ΔΠΡ σδίηξ προοῦ ἀπλλαν. 

δ. Ἢ εποοοῦρ οκε ππωῖι! Ξξποειβ. 

" μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον. 

10. ΠῊΘΥΘ Ὑγ616 ἸὩτ 05 ῬυΓηΐηρ᾽ ἰπ {Π9 ὈΡΡΘΙ ομϑιαρον.᾽ ΤΉΘΥΘ 
18. ΠΟ ϑαυϊναϊοπὺ ἴῃ ἐμ Οορίϊο ἴον ἱκανα. Ἡ φεπλδαιπὸς δε 
ἐπδίπωον Σερο. 


1 9 “ ε ΄, 
εν τῳ σπὙπέερῳφῳ.- 


“82 ΑΟΤΘ ΧΧ, 9-1ῦ 


[πεοσὰ οσορσιρε οετοος οΥαῖῖ 
[οσ]σοσιθτ ε πεῖρδ πὲ εὐτυχῶς 
[ε]ρε οσποσ ποιπηὸ σὼπ ἀφεεοο" 
[εἰρὲ πασλος πὲ ἃ ποιπηῦ ΟΡΟΙΙ 
ε οροΐῖ ε χωξ ε περοῦσο" δέφε ε δολ 
[φ]υκῖτ! ταρὲρ τποεετε τ οε ε πε 
«Ητ᾽ δύὼ δόοτιῦ εἸδεοοῦτ' 
10 ἃ πᾶσλος δε εἰ ε πεέοητ᾽ δέῖπδ 
οτέ ε ορδαΐ ε χὼϊ ὅσὼ ἴἫ τέρε θὼ 
[Δ ε Ῥοῖι πέχδιι! πὸῦ κῈ πῇ {τὸρ 
τῷ τε Ψυ ΧΗ πὰρ ὕθοὸπ τὸ ΘΗτΕ' 
11 [π τεῷ εἰ ὼ]πα δὲ ε ορδΐ ε σχῶ 
[τ Ππὼρ ὃ [452] ποεῖ δ στ’ δὼ δ. 
[ως δααηοκε παρ οοδλσ τ λππτὰ 
759: πρη] πὸ. δσὼ πὶ θ τεῖ ρὲ δεῖ 
12 73ε δολ δσὼ): δσεῖπε βεπίθηρε πες 
[εἐτοπτδὰρ δσ]ὼ δ ςεποώποῦυ ε 458 
18 [τε ποι ΔῈ] δυρσορπ ε ὑολ ε 
[ποῦ ΔΙ ]ΘΉΡ ε ορδΐ ε ϑδρεοοῦ 
7953λε πᾶυσλοε φεῦ’ 
[τοῦ ἘΔΡ τε] θὲ πτ δτοίς π[46] 
[«“λ0ὸῷ εἶ πὸ «φοοιθς " πττοςῦ τ 
14 [Ῥᾶτε" πὰ τΕΡ ΕἼΤ 1 Ὶ ε Το 
[οἵτ ϑδςο]ς πον ΔΤ ΘΣΙ δπεὶ 
15 [ε “εἰτυληπη" 4«ε περδοτε ΔῈ 
[Δ ΘΉΡ εἰ ὑοὰ οἷς πίετὰ εἰτ ἀδξεεὰσ 


1 Ἢ εὐολ “ιν. 5 ἀπὸ τοῦ τριστέγου. 

8. ἘῸΣ δίῃτωπι. 

4“ «ἪἫϑθ ἰοοκ᾽ Ξξ γευσάμενος. 

δ ΤΕ] βαησῖβο.᾽ Η “Ὁ 10 νγὰβ ΠΡ ὑ᾽, τπαπτε πονυοεα 
πε, ἄχρις αὐγῆς. [ 

5. ἐπὶ τὴν ΓΑσσον, Ἡ εθϑδοος. } 
᾿ ἴῊ κ.ἧε εἐπετὰλε πᾶυδλος σξανδσ. β 


τὰ σα μι νλαι ν τῊςς αν 4: Ἀνδ μι “ωὼ 


5. Ὴ εἰπδαλοοῖμε. 


ΑΟἸΒ ΧΧ. 158-20 258 


,ι ἘΡῚ. 950 


[δΕ] 


ἴπ τῆῖερ [εἰ σὼ οἵ] 
᾿ς π᾿ ρδοῖτε “5 ε] 
Ἄμεὰ πίασ Δοε] 
[τὰῷ πριπ]ε εἰτας φοίοτε ἐτε [ζ ε] 
ἰεεῖος [ξὲ πδδοὶ πιτὲ ω πὶ οἵ] 
τὰςσιδ " πες ΘΈΠΗ ἘΔΡ πε εἰ ὼ]}" 
πε εἰὔσώπε εἰπδι σας 5.49] 
εΡ πέφοοσυ ἴτ τπεμτ πος ΤῊ] 
17 οἵ ϑιεροσοδληδο " ε ὑολ δὲ οἷς [“ἢ 
Ἅητος διίχοου ε εἐφεσοοίς δ 
φοοῦστε ε πεπρεούσ τ᾽ ἐρος [τ τε] 
: “18 ΒΆΒειδ " ΤΠ τὰρ οὔὐεὶ δὲ τὰ Ῥος" 
πεχδ πὸὺ ΣῈ πτῶ τι τετὶῖῖ 
ἐοῦσι πεσπησῦ πὰ στὰὶτ πιθ ὉΠ] " 
προοῦυ ἴτ δἴοσερ φῬὰτ οἵτ τίδειδ) 
τε ὅτ δἵρ πεσόει! ΤΗΡΣῚ [τ|46] 
19 4“ητῖ|τ εἰὸ ἴ οαφοδ κε παοειο] 
οἴ απ ποσὶ πὶ οὗδιο πτεοοῦ σὼ οἷτ 
φεπραδειοοσε δὼ ὅς πιρὰςβος] 
ὅτ ἀσίπωπε «φεεοΐ οἵ οεπέπι 
20 ὑσληῦ πίοσαδοϊ" χε [πεῖπι φεπ| Ἄδὰσ 
τ πὲτ Ῥ ποῖρε πη τ] ε τὰς [τὰ] 
φτἰὼτ ε ροοῦυ σὼ εἐ ξεθωϊ πΗ 
τ δηδοςσιδ ἀσὼ [οἷ πηετ" [Εἰ] 


16 


ΣῊ πεν ἄσπεξετο εὗοὸνλ πιος. ἥσπείρδοτε δὲ ἁπάοοπε 
εὔδϑϑος ἄσὼ πτερεισω ὁπ τρωτύυλιος, ασπείρδοτε ΔῈ ἅπει 
εὐλιλητος. 

3 ομρῖίβ π|ὰ. ῬοΞ. 

5. Ἢ πεοπην τετποοοῦυπ, 4 Ἢ κΞεπιῃμωρπ. 

5 ἽΤῃ στοδὺ Βα ΠΥ οὗ Θυοιυ Κἰπᾶ.᾽ Η οἱ οὗδιο, μετὰ πάσης 
ταπεινοφροσύνης. 

5 ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς. ΤῊ εὔξζοϑω, 


Η ἢ 


“294 ΑΟΥΘ ΧΧ, 21-27 
21 Ῥ αεἶτρε τ ἴοσλδϊ [τὰς πὸ ἐλ πη) 
ἴ τακεετδοιὰ ε φοίσε ε πχοειο) 
Ἀσὼ τπιστῖς ε φοσί ε πε χο] 
22 εἰς τ}: τεποῦσ 6 ΔΊΟ[Β] ͵ 
πεπῖδ; εἵπδδωμ [ἐ ορδΐ ε ϑιεὶ 
Ῥοσεδληδε εὐὐπξοίοσι δὰ τῇ 
23 ξτ πῖθώπε «εἰφηοἵ[Ἠ 4τ.925.5]" 
[πΊΆ ΗΜ] πεπῖδ ετοσδδὺ Ὁ 4“«:1| 
τρε παξοεδλΐ πᾶτὰ ἱπολις εἰ] 
Σὼ ὅτοος χε οὔὐἷχ [φεΦΆ 0} Ὲ] 
τας οεπθλιψις σείετ ε ῬΟΒ] 
24 οἵ ϑιεροσεδληφ" ἰδλλδ τὶ τξκολ] 
εἰὸ ἂπ [τ τ]ὰ ΧΗ οἷ Ἄδδσ πι0δ] 
ΕΟ]. 96 “χε θεὲ πχὼμ ε δοὰλ «τ πὸ Ρο 
[01] “τος ἀσὼ ταϊιδπόπιδ Ἐπ Ὶ δἵ 
“διτὸ ε ὑὁολ οὐτῖ πχοεῖς τὸ ε τρίδ] 
Ῥ φπτρε τ ἴοσδῖ τὰς ποσεείτε) 
πατῦ ας πεσδποαελιου πττελ ΔΙΡΙο] 
25 4««. πποῦτε" τεῖῖοῦυ 6ε εἰς 
φῆητε ἁποι ξεοοοσι κε τὼ 
τ παπδσ σὲ δῦ ε πὰ 9ὺ “τὰ [τε] 
τοῦ ΠΤΩΤΗ ΤΗΡΤῚ τε τὰ ΕἸ 
ε ὑοὰ οἵ τοοτοσυ εἴπηρσεςε 
26 π τοῖπτερο πὶ τὸ ε τε παΐ τ] 
Ααἴἴτρὲ πΗτῖ «ες ποοῦ ἴτ ΘΟΟ[σ] , 
“χε ζουσδδοὺ ε ὑολ οεὰς πεεποε [π| 
27 ΟὐΟΣ ππ||420 ἀπ ἴοοπΠΤ ὈΔΡ ε τίδε τὰ] 
““΄ὠτῇ ε πίοκε ΤΗΡΕΙ͂ κε πίποῦ] 


1 ΤῊ Οορίϊο οτἱῦϑ “ ΟὨγιβϑ᾽,, 

5 Ἢ τεποσν εἰς φῆητε ὅποῖ ἄΑλΗρ ας πεππδ, 
5. Ὴ πέῆοοοσυτι δι ππετπδτώλλπτ ἐροιῖ ἀταχδσ. 

“ Κυρώου Ἰησοῦ. 

δ ΠῊΡ Οορίϊο δα ἀ5 “ἔο ὑμ6 ὅϑυγβ δηᾷ ασθοκβ᾽, Ἡ ποσυεειεπιπ, 
6 ῊἩ πτετπάαπὸὰν ἃπ, 


ΑΟΥΘ ΧΧ. 28- 8 ΡΝ 


28 τε προσέχεῖ ἐ ρωτῖτ πὰς πίο] 
φὲ τηρῖζ᾽ πδΐ εὐτὸὰ πὲ πιὰ" εἶτ οὐ] 
δα πὰ τηστῖς τὸ πεπισποόπίοο) 

ε φρδΐ ε χσωξ ε “οοτε ἵτεβπ 
πλησῖὰ ἂς πχοεῖς" τὰ πτ Δ [ΞΠποο] 
ΔΙῚ ε ὑοὰ ουτῖς πειεοο ἀπ Φ 61] 

29 ἀτεφοῦῖ. ξοοοσῖ πὸ δῖοι κε [4{{|| 
ποὰ τὰ ὕωπ εἰεϊπησ ε οἷον) 

ε ρωτῖ πσιῖ φεποσώμ! [ἐσ ΟἹ 
ΡΠ πεεζεοο δὺς ε πορε" [δσὼ] 

80 [ςεἸ]πα τ᾽ σε ε ὑοὰ τ οττ [τησ] 
τὰ πσὶ φεπρωδκεε ἐσχὼ τ [{] 
{πὲ εἐὐσοοοοε ε τρε σἱπωι 
[5] τὸ “δϑητης οἵ πᾶροῦυ [5490] 

381 οὐ" ε τ᾽ δε πδΐ σὲ φβοεέις π|τέτπ] 
[εἴρε τὸ πίεε]έεέσε" “ὲε εἰς το 4917 
προσπε πτέσίθη τὰς περ οοῦ] 

[αεπ ἴλο] εὐξεύω ἂς [που δ] 
ἱποῦδ ἀφοοωτῆτ οειρας ετοοίστ ΕἾ 
82 ἱτεποῦ 5 Ὲ] ἐπὶ «τεεωτὰ [ε τοῦ] 
ΕῚ «: εἰ τω υκαῖ δ ΤᾺ ἀὐκιαθυμδοσς »»» 


Ἢρ μριμαιχυρμμς τι - πὲτ οσδδὺ τῆροῦ " ἘῸΙ. 9θὺ 
88 [3:Π] ἵεπιθσσει ε Ἄδὰσ τ ΔΤ [66] 
84 ποσὺ ἡ φοειτε" πτῶτι τὰ 
τποοοῦσ χε ἃ πεῖστα ττεἴπΠε ὅ 
85 ἴ πιὰ τς πἸΕΤ ταφοοδῖ" εἰ 
ταν «τορτιτ ε οωὐ πιε." 
προσέχετε. ὅ “ἼΤὨΘ Ηο]ν ϑ'ριτγιθ᾽, ἃ5 ἴῃ ἐμ ασθοκ. Η πποσυτε. 
5. ἐγὼ οἶδα ὅτι. 
“Ἡ πιίηὰκε πτεχᾶρις πετευπσοιῖι πσάλοι ἐπὼτ πσαχωτῖς 


᾿ ϑὼ εἴ πηῆτῖ πτεβληροποϑεῖὰ, 
δ ἼΠη689 ΒΔ 485 Βουυϑα ἴῸΣ τὴν πθθάβ᾽, ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. 


296 


837 


38 


ΑΟΤΘ ΧΧ. 836-.-.-ΧΧΙ. 4 


Χε τοῦ τὲ θὲ ὕε ε φωτί. 

ε ὔὐπ οιςε πτετῖτῖι οὰ. ΜΕΤ 

σωπε " πτετῖ Ὁ πεεεέσε Ἂς 

[πἸάψοκε ἀὸ παχοεῖς τὸ " κε πτοεῖ 

[π|ὲ ττ δ ποος " χὰ οὐ δεῖττεεδ, 
[π]δριοςῖ πὲ ὖ ἐροσὲ “τὸ τ τερ ἐπ 
τ τερ εἶχε αὶ πδῖ δὲ δ β εἰλξ περὶ 
ἀξ τὰ αδοοὰσ τηροῦυ δ᾽ ΔΈ ΔΗΝ" 
ἴῶρυποσ αε πριαεε ταρε οὐον πτὸς 
μννδονον ε ορδΐ εξ πεεδηῦ 

[32] πασλος" δύτπεί ε Ῥο ε σα5Ὲ 
[Δ 9] τὶ φητῦ τ φουὸ ἐπὶ πιὰ 

[πε] ττ δ ποοσὐ κε εἐτετῖτδ. 

[πε}|τ τ στ δῖ ε πὰῦ ε πὰ Φο᾽ 
[π|εσόποῖ χε ἀξαθοι ε ὑοὰᾺ ε παοῖ" 
[τ ΤΡ] εεὔὔὐψωπε χε ε τε ποσϑσὲ 

[πε εεοοῦσ πτι πὼ] ε σὰ δ ΘῊΡ 
ἰδτεῦ] ε οροΐῖ ε πίω" τεπεῇρδοτε 
[3ε] ε φροδλος" ε ὑοὰ δὲ ἂς πεῖὸδ ε 
[τ κεεεδὰσ ε πλ[τ]δρὰ " αἰτποως ὃ 

[ε αεὐἹρρὰ ἀσὼ τὸ τεῷ πρε εὐ χοΐ 
[εἰ ποκιοορ ε τεφοιπίμη ΔΉΤδ, 

[λε δυπω ε ὁολ τὸ τεῷ ἐππὼρ δὲ 
[ε. πσπῆρος ἁπῆδὸς οὐ οὔοσῃ ἀεειοι"" 
[δ το ἸΘΉΡ ε τίεσριδ πε ε οραΐ ε τ 
ἴσφῆος " περε παοΐ με. μυποκλιλρ 

ἰφ τ ποδὶ ἐτ φεοελίσ "7 77 


᾿ Μακάριόν. "Ὴ εροσε εσι. 

5 Ὴ ομῖξα τηρονσ. “Ἢ δσυΐπει, κατεφίλουν. 

“Ἢ εσναλομῷ πρητ. 5 Ὴ πτδίκχοου, ᾧ εἰρήκει. 

Ἴ προέπεμπον. 

ΓΑ ουνγαγὰβ ο Μυσα. 8.60 βουΐθιβ γθδάϊηρϑ ὅο ὑμὶβ Ὑθ 159. 


9 


Ν ’ ιν 3 ἢ 
καὶ καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον. 


οὐκ) ἑν - μων 


τ ττοο)'ἷχ᾿ τ ΝΣ ΝΣ 
ῬΡΙΑΤΕ ὙΠ 


κῆρες πο ἐφδατΗ͂ο «- λα εε με, 
 γἢ Ρ τ εν 4: ΤΣ ἘΣΣΙ ἐξεέχον 
γι. ἘΔ εκ ἢ Ὁ τὰς ἘΚ ΚΣ τ 
κὶ τὰ Ον κε χε σλκ! γωΣκ, «οὐήεωις. 
ἀλὺνμ ῬΡΙΑΚΙΚΑ ΚΙ ς τι ἈΙΝΙΛΊΛΙΚΙΙ 
ΡΣ Υ ΟΣ {Ἀ}}ᾺῈ 7 εὐ ἌΝ} ΝΑ 
“Ὁ ΤΥ 5. “τ πρεν κγι: τὶ ἐγ ετεον Ὁ ἡ ΓᾺῚ 
Ξ.Ων; γπ ΣΥΑΣ ΕΣ ΧΩ, ἡ 4: “ΚΑ Ἡ ΦΆΡΩΤ' 
υϑεενα ἐκ Ἃ" γξΞοε. Ἀν, ἜΝ τ᾿ ΦΞΥΟΝΛ 
ἜΒΗ ἐπε να τ ἌΡ Ὸ «ΆΡἿ Ἦ 
ἐν "ναμα ΕΣ Ἂ, ᾿ , ᾿ 
τῆς ἰλα Κος κὖςΣ οὐ στῶ .: 
θυ. Υ αὐ με ἔτ ΎΥ αν τ 
ΤΣ ῬΎ ΘΙ ΝΑ Ὰ ΒΚ ἘἪΠ κε 
ΝὙΒΟ ἍΜΑ. μ᾿ εν Ἔ}} ΚΥΆ Αγ τὸ λλρ. 
᾿ἐΞ ν ἜΤ ΦΕΞ ΨΥ νόει κα 
ΤΑΧΎ ΟτΣ τὴν ἐπε ἈΓΤΑΆΚ Ζ 
ἘΡΆΛΓ ΑΕ ς αν} το μον ὥυκκς 
ἮΣ ἃ", “μὰ ἯΠ ἢ το το ἡ ΕΓ] ΩΣ 7 
] ὝΡΑΡ ΕΚ τ ΠΝ κι ς ἘΞ -' ΓΤ] ΆΤΑ 
ὩΣ κλέι ἐν ΜΚ, ὌῚ αὙς ἼΤΆΖ τ, 
ΤΥΤΤΆΛΑ ᾿ς “ἢ ΑΙ ΚΩΛΈ εκ.» 
ἌΣ νυ" δα ὙΠ ΡΠ ΕΥΕ; - 
ἀν τῇ τῳ δἰ χνκροον συ ὦ ΚαεστΆ. ἜΡΩΣ ΤῊ 
ἀξς, γμαϊοσιν “ ΓΝ ἐπ μα ΤΣ ὁ σ - 
ῬΏΌΧΑΡΩΣ ! ἤν ἢ εἰ φελῷ 
"κυ γσητ. " ῳν κἢ ΔΑ Υδ (Σ (αν ὡς 
ι ΨῬΝ. ΓΝ Χ 1: δ 3, ἃ ἌΜΕ Ἐ’ ΟὙΧ 
ἘΦ ΌΤΕΥ ΒΊΣΕΝΝ ἘΣ ἀν ϑκϑινει. ΨἈΑΡΣΥΝ. 
΄᾿ τ ΚΟ" ἈΚ τορι. τ πεζάς 
Ἐρεεεσ μα. ἐὰν ε ἀμγ βρη, 
μη) Κη γισι εν Τὴ ΘῈ ΤΑΊ 
ἧα ἜΣ “ὦ Ἂς πηκκυνο 
ἐ ὁ δι. Ἔν αν: Ἅ» 
ἢ ἡ 411} 
..} ἀἔὐυ γ κ) 2.5 
ον τ γ Ὁ 


ΜΒ. Οπιενται, 7594, οι. 960 (ΑΟΥ8 ΟΡ ΤῊΒ ΑΡΟΒΤ ΕΒ χχ. 838---χχί. 4) 


᾽ν, 


10 


ΑΟΤΝ ΧΧΙ. 4-10 257 


αθλοῖ ον ποὸοοῦυῦ7ὔ7 
7 [πᾶσλος πίε 


ἘΠ΄]. 97 α 


[πε τ φεοι ε ὑολ τηρίοτ ἢ νὰν κου] ᾿ 
[το] 96. παν πεσίθην εἸ7 

[π τ]πολις δύὼ ἴτ τίερ μπομκθστεμ 
[πεσπδτ ουκῖτ πίεμῆρο [δ ΗΔ] 
[σὼ δπδόπαζεῦ πε ἐΡ]ῊΗσ" 
ἁπελεθ ε πξοεῖιῖ πτοοῦ δὲ ἂσ 
ποτοῦ ε πεσπηεεῆ ΟΣ ΔῈ 
δσοὼτ ε ὑοὰ οἵἷή τῦρος δι 
Βδτατὸ ε ορδαΐ ε πτολεφδεις 
δσὼ τὸ τεῷ πδοπᾶζεῖ πὶ πεσόπην 
δσὼ οΑΤ σ᾽ πούσροου" κε πεῖὶ 
Ῥδετε δὲ πὶ τεῷ ἐπεὶ ε ὑοὰ δπεὶ 
ε Βεεδριδῦ δὼ δυδωμ ε φοῦσὰ 
ε πΗν ὃς Φίλιππος πρεετδ 
{ποεέμ 19 ε οὐὰ οας ποδί πὲ’ 
ΔΘ ΘΟΤΗ [1 πὸΐ δὲ πέστε 
το πίσεερε τὲ παρϑεέπος 
εἰδισπροφητεσε" ἀσὼ τ τε] 


1Ὴ 4 δύω πτερᾶπρε επχασδϑητης ΔΠσὼ φδρτην ποδίηξ 
προου. πὸὶι δὲ πεύὼ ἅταλοοῦυ ἀν πᾶῦλος πὲ εὖολ οἵτας 


πεππὰ εταλτρειῦωμπ εορὸσ εϑιληλα, ὅ πτερεσίθσωῶπε δε 
ετρεπκὼΐ Εὐ0Ὰ ππειροοῦυ ἅπεὶ εὖον δπαχοοῖηε εὐϑπὸ σξβσοπ 
εὗδον τηροῦν αἱ πεύφιοανε αὐ πεσίπηρε δ. πῦον πτπολις, 


2 ἀπησπασάμεθα. 5 Ὴ δἃπὰλε. 4 ἘῸΥ ε παοῖ. 
δ᾽ ἘῸΓ ε πετης, 6 κατηντήσαμεν. 
Τ᾿ ἀσπασάμενοι. δ᾽ ἘῸΥ φδρτηνσ. 


ἐξελθόντες ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν, Ἡ εονλ δπακοοῖ!ε ἀπόωμ 


ετεδισδρτὰ. 


19 ἘῸΣ φεςφτδιθεοει. Ἢ ἘῸΣ φδοτης. 


298 ΑΟΤΘ ΧΧΙ. 10-1 


ἐσ ἀποολσ τ οδο ποοοῦυ ἂσ' 
πῬΡοφητΉς εἴ ε ὑοὰλ οὐ ἴου 
11 δαΐδ ε πεῖρδι πὲ δπδῦος" δύίω) 
ἴ τεῷ εἶεν τὰ. Ῥο δίζ{τ π44[0] 
[αἰ ας παδσλος" δίδθοσῃ ἴτ πεῖ 
στα ας πειοσέρητε πεέχδοῖ 
“ε ποῖ πὲτ ἐρὲ πέπιῖδ ἐτ οὐ 
δδῦ κὼ ἀβεεοοῦ" σε πρώδφεε ε 
τὲ πωξὶ πε πεῖ «“οχῷ εεπτδ 
[4τοΡ}Ὲ} τ τεῖ ρὲ οἵτ ϑιεροσεδληδ 
[πδστὶ τὶ ἴἵοσλδαῖ" δὼ 7᾽ὔ9Ὀ.ὄἥἅΔδε3 
12 [ε] φραΐ επστκ τὶ πρεέϑπος" τὸ τερ 
[εἸπεωτας δὲ ε πὸ δςεπ 
[ε]Ἰεπεωπε πον τὰς πὲτ ας 
[π|οετὸ. ετ ἀβεεὰσ ε τὰς τρὲ εἰὐωτΗ] 
18 ἱξ ΕἸΡοῖ ε Θιεροίσε]δἌπεε" το ΓΕ] 


ΠΑΘΗΤ ΔΙΟΙ 


79 ἑοπον ε τρε 
“ἘῸΝ ε τὴ]ρὰ “τοῦ οἵζ τοίτε] 


τροωνρὶδαώμις φὰ πρδι ἂς πχοεις [τ]" 


14 ἵ ΤΕΡ ΕἾ τὰς πιϑεῦ δὲ δππὰ Ῥ[ωπ) 
ἐκ 4τοεος χε “ελρΡὲ πούσὼϊτῃ 

15 41εἰ πχοεῖς τπωπε" πποτοὰ οὐ. πτεΐ 
φοοῦυ δὲ δπεούτωτι διτεεοοι ε] 


“- 


ἐπιμενόντων, Η πτερεπσω. 
τὴν ζώνην. 8 Ἢ πεοετὰδε. 
4Α πηϊβίακϑ ἴου ἀποεποωπξ. 


᾿Ὴ 18 τοτὲ ἃ πᾶσλος ουωϊιῃὃ εἰχὼ ἀτλῖκος, κε οὐ πὲ 
πετετπεῖρε ἀταλοῦ ἐτετπριλλε δὼ ἐτετπουϊπεῖ ἀΣπΘΗΥ ΔΙΟΚ 


τὰρ ξεδτωτ ον ἀχοποι ετρεϑαλορτῖ ΔΆΝὰ εἐτρδάλοσ, 
δ μὴ πειθομένου. 


ΑΟΥἿΘ ΧΧΙ. 160-21 289 


16. ε φρδΐ ε ϑιεροσεδληδι" πσιὶ 
ΔΎΔΘΗΤΗς Ετ Οοἵτ ΒΕσΔΡΊδ 
δύ κυτῖς τὰ οὐ λέλϑητης 
παρδιος ἴ πσπριος παδὸ, 

17 εὧπ ε τρὲ ποσοεῖλε ε Ῥοεῖ τὶ τίε) 
Ῥ ἐππὼρ δε ε ορδΐ ε ϑιεροῦυ 
σδληφο ἃ πεόπησ τποπὶτ ε Ῥὸ 

18 οὐ οἵ οὐφδῖιε" ας πεῖρδοτε 
δὲ πασλος διε πάφοοδλὰς ε φουί) 
τὰ ἴδππδος" πεσεοοσο ΔΕ [ε] 
Ῥοΐ πὲ τ πε ππρεοῦστε 

19 Ῥοςδ' πο τὸ τεῷ εἴδεόπαζε Ἂς 
ατοοῦυ διρεόοος" δΔιῚτασ ε ποῦ] 
ποῦύὰ πὶ περύησε εἐπτὰ πποῦ 
τε δὰσ ἴ πρέϑιος ε ὑοὰ οἵ 

20 τειλιλποιῖτδ" πτοοῦ Δὲ ἴτ [τέ] 

Ῥ οσεωτας δὲ δύτὲ ἐοοῦ ὅς π[50] 
εἰς " ἃσὼ πεέχὰσ πδι! κῈ ΒΔ [δ] 
[πεους [κε] οὐ ΟὐῊΡ πτ᾽ δ. τ60] 
οπ [τ πεὶ πτ ἀσπισότεσε [οἵτ τ] 
οὐ δλδῖδ ἀσὼ πτοοῦ τ ΉΡοΟΙσ] 

21 ἐεο τ ρεχπὼρ ε πποδεος" δ[σ] 
ἕωτὰς δὲ οὐ ε τύπητε ,;έὲ [5 }] 
εὔω πα πἴοίσλ δῖ τηροῦν εἶτ οτ] 
ὑμηδυβ δοιληδτ αὐξαήνιΣ, ΤΌ, ἐδεα ΟΝ ἜΠΙΡΟῚ 

[π] 


1 “ΠῊ 95 ἀἰβοίροθ γγῆο γγϑῖθ ἴῃ Οδθϑαῦθα ἔοοῖκ τ ἴο δὴ οἱά 
αἸβοῖρ]θ, ἃ Ουρτίδη, Νοιηδϑῦη, ὑμαὺ νγθ ταϊρῃῦ βοϊουῦση τ ἢ 
Βίτη,᾽ συνῆλθον δὲ καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας σὺν ἡμῖν, 
ἄγοντες παρ᾽ ᾧ ξενισθῶμεν Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ μαθητῇ. 

5 τὰκωῦος. 5. Ἢ ποτ ρφεππρεοσῦστερος. 

Ἢ ετρας πποζαλιος ετρεσοάρωοσυ εὖον «τοκώσοης, εκχὼ 
ἀταλος πὸὰν εττσοῦδε πεϑίπηρε. δὼ εταχαλοοῖ!ε οὐ πρσώπτ. 
22 οὐ δε πετποίπωπε πᾶπτως ςεπδσωτᾶκ. 


240. 


ΣῊ ετρευύφεεπε. 
εαπτοῦυ Ἀδὰν Ππιῆδχε εἰ ἕὼ πδὴ Ξξ οὐδὲν ἔχουσιν λέγειν 
πρός σε. 


ὅδ ὅν, ἡμεῖς ἐπεστείλαμεν, κρίναντες, ἃ μα ΟὨ 5 γὰρ. 
“Ἢ ππειδωλοπ. δ᾽ καὶ πνικτὸν καὶ πορνείαν. 
5 Ὴ δυσενο. 


22 
28 


24 


25 


20 


27 


ἝΞ 


ΑΟἿΒ ΧΧΙ. 21--27 


ἤεταε) εὗλε}7ῆῃ»»»» "7 
ατοοῖθ!ε οἵἵ πεσοωζητ' οσ σε {5 

τ παι πωπε πδιτίως ςεπὰΔ] 

ε[ὠτῆας κε δμπεῖ" δΡι [πδΐ σὲ ἐτ πὶ 
“[Ω] «ποτοῦ πδη "οὐ τοοῦ πὸ Ῥω] 
4““ε τποοπ πὰ πὸ οσπιτὰσ ἀεοελῦ 
πΟσΈΡΗΤ οὰ Ῥοοῦυ «αφῳδύδδσ πδΐ σι 
τοῦ πὰ τῦδοι ππεοοδσ σὼ πὰ χὸ 
ε ὑοὰ ἐπε ε τρε σρεμπεὶ σωοσ " 
δσὼ εεπδειθεε του χὰ οεὲΐ 

ΘοᾺ πε πε πτ δσεοτίεοσ ε τη 
Ητπ δλλδὰ σὲ πτοῦ φωὼπ οἱ 
ἄδρε ε πποεῖος " ἐβποδϑρερ ε Ῥοςῖ 

ε τῦε τὶ φέϑιος σὲ πτ ἄσπις 

τέσε εὐὐἴττοσ Ἄδδσ πίσοχε ε πῶ 
πδρ 3 ἀπο ἘΔΡ Δα δσὼ δ 
σραῖϑ πὰ ε τρὲ σοᾶρερ ε πισώὼτ 
πλωλοι τὰν πέσε ἴτ πτὲτ 
αἰοοῦτ' δὼ τπορπιδῦ τότε 
πᾶσλος δῖσι αὶ πρώδεε κε πεῖ 
Ῥδςτε διιτοδοι! παεοοδσ δδὼπ 

ἐ φοῦιι ἐ πεῷπε ε ταῦο πὶ πέρο 

οὐ ἂξ πκωὼπ ε δοὰλ κε πτῦδο τδιῖ 

τ οὐτδλε ϑύεῖὰ ε ορδΐ σὰ πίουδ) 
ποῦδ ἀξεεοοῦ" Πό τέρὲ ποδί δὲ 

τ φοοῦυ κὼκπ ε ολ πὶ ἵοσλδῖ 

πε ὑοὰ οἵτ τδς]ῖδ ἴ τεῷ οὐπὰσ' 

ε Ῥοι φᾷς πεῷῇπε ἁσεεσδρ ἢ [π|δ9Ὲ 


ΑΟἸΒ ΧΧΙ. 27--82 34] 


Ηἰπεὲ Τηρ" ἄσεῖτε τὸ πευσ στα 

28 ε ορδΐ ε χω" δύδίσηδη ε ολ ἐσ 
ὦ ἅξεεος χὲ πρώδες ἴττὲ πις 
ῬΔΗᾺ ὕσητε! ποδὶ πὲ πρωδφε ε τ" 
οσῦε πλδος πᾶὶ πιοεφος “τ 
[τοπο]ςῦ εἐὐζζεύω ἴτ οσον πιοε’ δϑὼ 
[91] δῖε οεποσεϊ μι ε φοῦ ε 


ἘΡῚ. 98 ὃ 


»»»»"»"5:- πέρπε: ἃ τπολις 
[τηὴ]ρς ἐπρήμέμν: δ σὼ ἃ πδος ἰδ σέωονο] 
ἀσδόέδοτε ἂς πασλος δύο π]) κε 
ΔἼ0 Ὁ πῦολ τε περπεῦδ" δσὼ δσισττεῦ 

381 πόδ φοτ᾽ δε" ἃ ποσὼ ὅωπ ε ορδΐ 
ας πΧΎΔΊΙ ΡΟς 11» ὅτε ἘΠΙΡΗ σε 
ἃ Θιεροσεδλησε τ ἮρΡς ττὸρ 

382 ΤΡ δὼ πτεύποῦ δῖδι τὸ οεὲὰ 
αεἰδτοῖ τς ΘΕ Δ ΤΟσΤᾺΡ 
οςῖ δπωτ ε οραΐ ε χωοσ" τ τε 

1 βοηθεῖτε. 3 Ῥὸῦ ετ ἡ. 5. Ὴ “εἴ πειερπε. 

“Ἢ δαἀ5 “Ϊπ ϑυθυυ Ρρ]δοθ᾽, οἵ ακὸ πιας. 

ὅ Ἕλληνας, Η φεποσεετεπιπ, 

5 Ὴ επειίερπε. δίκωριες ασπεῖαιὸ ετουσδδῦ, 29 πεδυπὰν 
ΤΔΡ πε ετροῷταεος πρασεῴεςος οἷ᾽ τπολις πατανδοῖ. εσάλεετε 
“ε πτὸ πᾶσλος πατῇ ε φοῦτ ἐπεέρπε. 

1 ἐκινήθη τε ἡ πόλις ὅλη. 

5.Α Πἴπθ οὗ ἐοχέ, ἐμθ ϑαυϊναϊθηὺ οὗ καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ 
θύραι, ἮδΔ5 ὈΘΘῃ οταϊ θα ὈΥ {μ6 βουῖρθο. Ἡ δδὰβ5 ὅσω πτευπον 
δυίατδας ππρο. 


ΡῊ εσισιπε, Ὁ Βροδά ἃ ποσνὰ. 
Ἢ ΤῊΘ βουῖρθ νβϑὺ τοῖθ π, δῃὰ ἔμ δἰἐϑγϑα ἰΐ ἰο “χ᾽. 
2 τῆς σπείρης. 


"Ὁ ΤῊΘ Οὐου 15 ἃ5 ἴῃ ἐῃθ ΟὙὝθ6Κ στρατιώτας καὶ ἑκατοντάρχους ; 
Η πρεπρεκδτοπταροζος απ φεπακᾶτοσ, 
τἰὶ 


ἘΡῚ. 99 α 
[πῸ] 


242 


33 


34 


3ὅ 


30 


37 


838 


ΑΟΥΘ ΧΧΙ. 382-38 


Ῥοσπδῦ δὲ ε πιλιδρος πὰ π 
ἐπ τοσταρος δύω ἂς φελτοῖ" 
δσλο ἐσοιοσεὲ ε πασλος" τότε 
πχτλτλρχος ΔΓ Τ᾽ πειουσοειῖ. 
δδαεδοτε ἀφοοοῖῖ ἀσὼ δοσερ 
ἔδοτε ε “ορῖ ποδλσει εἴττεῦ" 
δσιπε πὰ πτοὸς πὲ ἀσὼ οὐ πε 

πτ ΙΔ πεέρὲ πεῖηηῖσθε δῖα 
βδπ ε ὑολ ποσὰ ποῦὰ πᾶς πεῖ 
{δ πὲ ἐπεπ εἰειῃσαεσοις ΔῈ 
εἰϑφεὐ ε π᾿ Ξ’ ε τῦε πεῖστορ 
ΤΡ διοσέρφοδοπε ε πετῦ ε ορδΐ 
ε τπδρεδεῤδοληδ' τὸ τὲρ οσπὼρ “Ἢ 
ἐπὶ πτ ΡΤ δείσωπε ε τρε 

ας ««ἁτοῖ τδλοι ε χώου ε τ᾽ δε 
τροροη ἀξ πεεηηῖπεῦ περε 

πλδος ἘΔΡ ΤΉΡΣΙ οὐὴρ ποωξ ἐσ 
ὅπδπ ε δοᾺ ἐσκὼ ἅξεθος κε ἀπ 
[τ]|Σοάε{πἰπἡτ|]ε [18] πεσε" εἐὐπδισι 
πᾶσλος δὲ ε ροῦν ε τπδρεεεῦο 
ΔΗ πέχδῖῖ ἂς πχτλιλρχος χε ἐπε 
στὸ πὸδ ε τ Ῥα σι" οὐἴσοκε ἐΡοΒ" 
ΤΟΙ δὲ πίε] Ὁ πε ἐπεμποοοσῦ π] 
[πε] «οεἸπτουςεετε]πτ 19. ἐειε } ΤΠ ΤΟΙ] 


1 Ἢ πείοσοι. 
2 Βοδᾶ πρδλσεις ςεπτε, ἃ5 ἴῃ Ἡ ; αἵ. ἁλύσεσι δυσί. 


Βοδά ε εἴλκε, γνῶναι. 4 τὸ ἀσφαλὲς. . 
εἰς τὴν παρεμβολήν. 

Ἡ ϑοόρϑλη, τὴν βίαν τοῦ ὄχλου. 

Αἷρε αὐτόν. 8. Εὲΐ ἔξεστί μοι. 9 ετρδχε. 


19 Ῥῃλληνιστὶ γινώσκεις ; Η χταλπτονεειεπιι, 1: Ἢ εις. 

1 Ἢ εἴἰε πτοὶ ἂἃπ σε πε πρεσππκηλλε πεπτ 05Ὲ ΦΑΘῊ 
ππεῖροοῦ ἀϑὼ δι εὐὁᾺ ετερῆαλος πῆτου τ|οὼ πρώλχκε ποιπὸ- 
Ῥιος, 89 πεχε παυλος χε ἁπον ακεπὶ ἀπτὶ οὐρώλλε, 


᾿ αΨΨ ὙΦ 


ποτ του τυ ΡΝ τὸν 


ΑΟΥΝ ΧΧΙ. 38---ΧΧΤΙ. 8 348 


τ τ 
ποὺ πὶ ρωφος 9. 
89 πᾶασλος χε ποῖ “ἰε} 7 
Ῥίωκφ)ε αὶ ἴἵοσλδῖ δῖ οὐ οδξ τί εοο) 
Δίε πὴπιὲ}] τστλιστὸ ἂς πολειτηίς]ξ 
τ οσπολις εὐξεοοειτ᾽ " ἴσο 
πξ δὲ ἀβεεον πδὰτ᾽ τἀῖσοκε νπἷς 
40 πΆδος" δὼ πἃὁἮ τέρὲ οὐποσ' πεσφε 
οΤ ὦ 'τῶπε διοσωϊθὸ πὰσ τ τὰς 
πὲ ὅς “ἰττο εὔρδιος " εἸἴχω ἂς 
ΟΒδρ. αος " χὰ πρώδεε πὰ ἐπηῦ δσὼ 
ΧΧΙΙ.Ὶ τὰ εἴοτε " σωτὰς ε τὰἀπολουιδῦ 
2 ἐτ τποὸπ τὰ Ῥωτὶτ τέπου δ τὸ τε 
Ῥ οσεωτὰς δὲ ,χεέ εἰιδίθδκε πὰς 
αοδῦ ἂς «πτ᾿ οεύφρδιος 5 ἀσὼ ἀῦπὰ 
8 Ῥωοῦν πὸ φοῦυο" δύὼ πεχδ" σε δα 
τ ούφρωφεε πἴουσλδϊ ε δυσποὶ οἵτ 
ταρεοος οἵ τστλιστὰ δδέόδτοῦ 
{τ᾿ οὐ τεῖ πολις ε δυπδίδεσε"θ 
δὲ ἀεξειοΐ οἵ οσωρξ᾽ οἃ Ῥατῇ π 
πδδεδ τη " ε ὑολ οἷς πποοοος 
τ πὰ εἴοτὲ εἴο τὶ ρεϊπὼρ ε 
πποῦτε" πδιτὰ Θὲ ετὶτ πὸ «“- 


1 Παρσεὺς τῆς Κιλικώς. 

3.Α5 ἰδ Οτἴθοκ οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης : Η πεπολις 
ουπολις, 

3 ΠῊ9 Οορέϊο μὰ5 πὸ ϑαυϊναϊϑηὺ ἴον. ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ ὃ 
Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν κατέσεισε τῇ χειρὶ τῷ λαῷ, νΒΙΟἢ 
ἰ5 τομἀογθᾶ ἰῃ Η Ὀγ πτερεξκδδι δε πστποοτλιροοος πᾶῦσδλος 
ΔΙ φερ τε ἐαπὶ πτωρτΡ δ κιλα Πτε στ ἐπδδος, 


: τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ. δ᾽ ἘῸΓ τὰ ἁπολοτιὰ. 
5.ΑᾺΒ5 ἴῃ ἐδθ ΟἼθοῖΚ πρὸς ὑμᾶς νῦν. 

ΤῊ πτὸςπε κεαιπτοεῦρδιος, 5Ὴ ὅποκ ἀπε, 
" ἀνατεθραμμένος. 10. πεπαιδευμένος. 


ἀτ ἢ 
ν- 
δ τῶ 


944 ΑΟΤΒ ΧΧΠΙ͂. 3-9 


“τος τὸ ποοῦ πτωτι ΤΗΡΤΙΤ "Ὁ 

4 δ΄ή δλιωμπεξ ποὰ τεὶ οἵ τὰ. οφίδτ 
ἐ πεεου " εἴεεοσρ πὶ πρωδεςε τς 
περιοοες εἵποσκε δεοεοοῦ ε 

δ πειστεπώονυ " τϑὲ οἱ ἐρεῖ πὰρ 
χιέρεσε Ὁ «εἶἴἴτρὲ τὸ ποῖ τς πε 
πρεεύστερος τηροῦ " πὶ πὶ 
τ σι ἐπτολη πτοοτοῦ δἵ 
ῥὼπ ε δλδδοεδόβπος" ε τρὸὰ [εὐπ|ε] 
οὐ τ πὰτ ἀφοολ εὐ ἫΡ ε θὲ 
εἐροσεδίλησε. σὲ πὰς εσέτι 

6 [“τῶἹ]ρὲὶ ἀξεοοοῦ δ" δείθπε δὲ 
ἱππμδρῖ Εἴδλρίομ! 1", “- Ὁ ι 

ἘΠῚ. 99ὺ ὔ 

[Π8]} »ηηή",»» 72νι τὰ οφραΐ 
μμπρτιβα ρριϑδνριι 1}}}}};}2}|2.1| οἵοε ε οφαΐ 

7999939999θ τὼ διωωτε εν 
[ϑ6 ες “ῳ] ἅφδεοος πδῖ" χε [ἐδ] 
[λε] εασίλε [δ ϑροι ἡπὴτ πο’ 

8. [δυο δε δἵοσιδι εἴκω ἀεξετος 
χε ὅτ πο πχοεῖς" δὼ πίε ]δ 
ποῖ πε ΟΗ πὲ τὸ ππδζωρ δῖος" 

9 πεη᾿ Μπητ᾽ πο" πὲτ “τὸ 
πεὲ)͵ μπαφοοδΐ δύπδσ ε πούοειι 
δσὼ δυσὼπε οἵ οὐροτε" τπ οὐ 
στὰς δὲ ε Τό" ὅς πέὲτ {8 
“χε παξεεδλΐ δσπὰσ ἐπούοειπ 


καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστε σήμερον. 3 ἐδίωξα. 
Η ετερε. 4 ΠρΡΕΠΕΠΙΟΤΟΧΗ, καὶ ἐπιστολὰς. 

ἢ ἵνα τιμωρηθῶσιν. 

5 Ἢ πτερειρωπῖτ ἐροῦσι εδάχδοπος ἀσππουάζαλεερε ἀϑόυοειπ : 
{8 ΕοῬδι ἐκὼ ὁπ ουταῦπε εὖον τ τπε. 7 διρε δε εορδ: εὐ 
πὰ ὅσω. 

ΤῊ διονωϊ δ, δῃηᾷ οὐχἱΐβ εἴπω ἄσαλος, 


8 


10 


11 


12 


18 


14 


18 


ΑΟΤΘΚ ΧΧΤΙΙ. 9-1ὅ “4 


δὼ δδίθσὼπε οἵτ οσροτε ὅπ οὐ 
ἕσῶτας δὲ ἐὲ ΤΟ "ὉΠ κε Ππετ [Πὰ 

Σὲ παροολῖ" πεχδῖ δὲ χε πᾷζοεις 
οὐ πὲ ἔπδδι" πτοῦ δὲ δοσω 
{π |] πέσδι ποῖ" σε τωοσὰ πὰ δὼπ 
ε φοῦιν ἐ δλδϑέδόπος δῦὼ ςεπδ 

{δ χῈ ταροολ ας πιεοὰ ΕἸ ατοοδλῦ 
ἐ τ᾽δε οωὸ πιεὲ επτ στοῖθοῦυ 

πὸ ε δδσ ΠΤ τΤΕΡ ττωοσ τ Δὲ δ 
Δ εἰπὰσ ε ὑοσὰλ φὰ πούοεῖν κε πε 
[οο]σ ετ ἀδοολύ" ύδχι “τοειτ᾽ δε 
ΘΗΤ σι πῈΤ τἴαφοοδῖ" δἴδωπ 

ε φοῦιχ πσΊσό ε δλδεεδόπος" οὔϑω 
4“ δὲ χεὲ ἁπδιῖδς οὐϑεΡ φοὸ 

τε πᾶτὰ πίρενος εὖ “πτρ) ε 

φὰ Ῥοὶ ποσὶ πίοσλδῖ τηροῦν ε 

Τ ΟοὐῊρ οἷ] δδιεεδόπος" διζεῖ 

{πὰ οὶ δίἴδθε Ῥατῖ οὐ ξωΐϊ πεέχδοῖ 
ποῖ σὰ εασλε πὰ σοὺ πὰ ε 
ὑολ' δοιὰ δὲ πτεσπου ἐτ ἂς 

ἰδ δἴπδσ [εἐ δολ)]' τττοῖῦ δε πίε] 
[Ὡ]|δΔῚ ποῖ [χὰ πῆποστε αὶ πεὶ 
[ετοτε] 
[πὸ πε]ϊεοσώί{π]| 
δὼ ε εὠτίας εὐσόηη ε ὑολ οἵ] 
Ῥω[Π᾿ χε ἐβπείπθωπε δ [τὸ Ὧὸ 4“:ἴ1Τ| 


1 ἘῸῦ δεουσωιδ, ΤῊΘ ΟὙΘΘΚΚ μ85 πὸ ϑαυϊναϊϑηὺ ἔου ἐπ6 Οορέϊο 
τοι δὲ δοόσωτηξ (80), δα ἔπθ56 σγογᾶϑ δῖ οὔ ὑθα ἴῃ Η Β 
ἰοχὺ. δύ, ὃ δὲ Κύριος εἶπε πρός με. 

2 Βοδᾶ σὴ Η πατακδκ. 5. Ἢ πτερειτωουπ. 

“ Ἡ οτοἱίβ πσ΄, δὰ 88 ε δδαλδςπκος. 

"Ὴ πποσυτε ππεπειοτε δι πα Εὐο0Ν εἐοουῖ πεφουσῶμπ ἀσὼ 
ἐπὸὰσ ἐπϑικιος ὅσὼ εσωτᾶς Ἔσόλλη εὖον ὁπ ρως. 15 χε ππὸ- 


πε 


5 Ὴ κππδύζωπε, 


ἘῸ]. 100 α 
{πΕε]} 


246 ΑΟΥΘ ΧΧΙ͂Ι, 1ὅ-21 


τίρε] τ πδορῖτ ρώκεε [πτες ἴτπὲ 1 Τ| 
τί δ πδισ ε Ῥοοῦ δύὼ [δΔΗ]οοτίἭεου7" 

16 τίεϊποσ σὲ οὐ πετὶ πδιωπίε) 
τωοῦσξ πὸ κι ὑδπτῖσεεο πὸ [εἰ 
ω ε ὑοὰ πηπεμεεδϑητης δὼ 

17 πὸ ἐπιπδλι ας πεῖρδι δείθὼ 
πε δὲ ἵἴἴ τεῷ τῆτοῖ ἐ ϑιίεροῦυ 
ἐδιληδε" δύὼ εἴ! ΔΗᾺλ οἷς περ 
πε’ αἰωπ᾽ε οὐ οσεπτδςειςῦ 

18 δἵΐπδσ ε Ῥοεῖ εἴἴχξω ἀεοοος παΐ 
χε δέπη δειεὸῦ ε ὑολ οἵϊ τοῦ 
εροσεδληφσε χε ποειτδκι 
Ὑλετρεῦ Δ ἴτ ΤΟΟΤΗ ε τὸν 

19 Ητ ποῖ φὼ πεχδῖ χε πᾷχρεις 
πτοοῦ ςεσοοσδιαῖ χὰ δποΝ 
πε εἰὼτπ «εεεοοῦυ ε φουπῦ ἂσ 
ὠ ετοῖοσε οἵτ ποσπλπτη 

20 ἴὸὶἡ πετ᾿ πἰετεσε ε Ῥοβ᾽ δῦθὼ οἱ 
εἐὐπλ πωο Τ᾽ ε δολ κε πεέσποεῖ 
τ ἐτεῷθδιπος περεεῖτρε 
ΔΘ Θὼ πεῖλθὲ Ῥδτ πε εἴεσ 
πευλοστ πε’ ἀσὼ πεΐρδρερ 10 
ἐπφοεῖτε πὲ ἴτ πεὲτ παρωτῦ 

21 ἀξεεο πέχδ! πδὶ κε ὅπ “σὲ 
εὐτυκοοσ δῖοη ε φέπρε 


ΣῊ πετῆπδδε. 3. ἘὸῸγ τωοσι πὸ, 
5.Α ῬΙυπάου ἴον ππεκποῦς, ΟἿ. τὰς ἁμαρτίας σου. 
4 ἐπικαλεσάμενος. 


" Βροδὰ στ Η οσεποτὰεις, γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει. 
“Ὴ «πτααπτρε. 

τ δῖο, θαῦ ἃ βύγοκϑ ἱηάίοαϊθα ὑμαὺ ἃ ἰβ ἕο 6 ἀοϊϑἐϑά. 
"Ἢ πειωτῆ ἐρουπ, 

" συνευδοκῶν, Η εἰσυπενδοπει, δηᾷ οχαΐίβ πε. 


᾿Ὴ εἴρδρερ. 


ΑΟΥΘ ΧΧΤΙ. 22-26 247 


22. θος ἐσοσηοῦυ: ἀσεοωτας, 
δὲ εἐ Ῥῷοι σι πεεπηῖσεῖ ε πεχὰσ 
{πὸ πεΐ τὲ δύὼ σὰ ορδσ' 
ε ὑολ εἐὐχκὼ ἅτεοος [χε πδῇ ὃ 
τ τεῖ “εἰπὲ ε ὑολ οὐχ ππδὰρ᾽ 
π| ἀππὲ ἘΔΡ πὰ ε Ῥοι ε ὠπῷ δ᾽ 
23 [εἰσι σπδηδ ε ὁοσὰ ἐστὶν ε ορδῖ 
[τὸϑὶ π]εδοοἴτετ᾽ δίσω δυίπες {0 


πτρειπκανατιας [πε Βίδιδις ἐἴζεει 
[πε ε τὶ|δε πὸ πλοεῖσε ε[ττε]σ 
[δ σπδία ε] ὑοᾺ ε Ῥοῖ τπττείἵ 9 ε]" 
25 [πτὲρ οσεοεν τ δὲ τὉ77}7 
ΠΕ πσὶ παῦύλος ἂς ποὸεπδ. 
ΤοΟΥΤ ΡΤ ος ἐτ θεὲ Ῥδ τε 
“δὲ ἐπεέοτο πητῖτ ε οτοῦσεῦ 
εἐσφωδφεε τἴὸὶ ορωδεδιος ἐεεῖτ 
260 ποῦς ε Ῥοιγ19. ἴτ τεῷ εἰἴεωτὰς 


1 Ἢ πτασηητηε. 

5.Α Ριυπᾶον οὗ {δ βουῖθο ; βύγικο ουὖ ε πεκὰν. ΤΉΘΙΘ 5 ΩῸ 
ΟὙθοκ ἴοσ παληηῖπε, ἐπουρἢ 1 15 ῬΡΥΟΡΔΌΙΥ ἱτρ] 194 ἴῃ Ἤκουον. 

ὅ Αἴρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον. ἴ]η1685 πὰ: ΞΞ δὲ ἔΠ6 0 15. ΠῸ 
ϑαυϊναϊθηΐ ἴῃ ἐμ Οορέϊο ἴον Αὖρε. 

Α Ἢ οἶα πὶ δ Ἡ εοπϑ. 

5 ΤΏΘΥΘ ΒΘΘΙῺΒ ὅο ὈΘ ΤΌΟΙΩ ἴῸ ὑἢγθ9 ἰοἰΐθυβ. Η ετσώϊτῃ δε. 

7 ἘῸΣ πὶ πεσφοεῖιτε, 

ΣῊ ὅτνὼ εσπες τποεῖῖς ἐπῆρ. 24 ἃ περοιλιαροοος οσεο- 
σλφπε ἐπιτῖ ἐροῦσι ετπαρεαλθολη εδίχοος ἐφῖοσε Ἔρος 
πξεπαιδοτιτξ. “επὰς εεειαλε κε ετῦε δ} ΠπᾺοεισε ἐπεσωτι 
φολ εροι πτεῖρε. 25 πτερουοοδετέ δὲ ππσϑλοῦς πεκδε. 

9 μαστίζειν. 

Ὁ ΦΑ τϑη, ἃ Βοιηδῃ, ἴῃ ἡγΒοσα ἔῃ γα ἰδ ΠΟ βίη ἢ; ΟΥ̓. ἄνθρωπον 

Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον. 


ἘΠῚ. 1009 
[πΕ|] 


248 


27 


28 


29 


80 


ΩΝ 


ΑΟἸΒ ΧΧΙΠ. 206-80 


δὲ τεσ1τ' ποεμδιτοπταρχ ος 

ΔΤ πείιούοεῖ ἐ πχτλιδρχος 

δι τδιατοο. εἸκὼ ἄδεεος χε ἃ 

πδῦ χε οὐ πετ᾽ Ἐπδιδ" πεὶ Ῥὼ 
456 ἘΔΡ οσοφωδεδιος [πε|’ ΔΓῚ πε 
ουοεν δὲ πσὶ πο τλιδρχος δὲ. 
“ποσο εὔκὼ ἀτεεος χε ἐπεῦν 

τὴ οσορωδεδιος του "" 

το Δὲ πέχδῖ χε ἐρὲ" ἃ ΠΧΊ 
Διδρχος δὲ οσωμπ χε δον" 
αὐ πὶ οὐποσ πὶ ΧΡῬΗκδ. ἃ τεῖ 
πολιτ δῦ" πέχεὲ παῦλος σε 

ΘΟ ΔῈ πταύχποι ΠΟΉΤΟ" 
πτέσποῦυ δὲ ἀσεδρῶου ε ὑοὰ 
ἀπβεοοι ποσὶ πὲτ ποῦδοδιτζε" 
ἀξεεο δύὼ πχτλιδρχος ΔῈΡ 
φοτε ἴὸ τεῷ εἐἴειεεε χε οσοθω 
αἰδῖος πε’ ε ὑοὰ χὲ δίθεορε πεῖ" 
[δσω [πτε]σοῦσ δι ολῖ ε ολϑ. κε 
πειρδοτε δὲ δοσωϊ ε εἴδετε 

ε ππωΡᾷ “έε ε τ᾽ δε οὐ εειδ. 

τΗΡρτῦ" ἀπεεοι πσι πίουλδῦ" [ΔΊ[ο]σ᾽ 


1 ΕῸν πῆσῖ. 

2. ἐ ομβίαον νυμαῦ ἐμουὺ τὴ] ἀο᾽ ; τ. Τί μέλλεις ποιεῖν. 

8 σὺ Ῥωμαῖος εἶ, Ἡ πτοικ πτῇἴἪ ουσφρωλλδιος, 

“Ἢ οτἱίδβ ποι. 

5.41 ρᾷγθ Υ̓ΘΙῪ ΙΩΠΘὮ ἹΩΟΠΘΥ͂ ἴῸ ὑμ18. Οἱ σθηβῖρ, Ἐγὼ 
πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησάμην. 

"Ἢ μμάφενλήσος οὐ τ Ὴ ἈκΑνος ὙΥ ΒΘ ἢ ΔΡΎΘΘΒ ὙΥ δ ἐμ γϑοθὶγϑα 
Οὐθοκ ὑοχῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν. 

Ἢ ὅτνὼ χε πεδίϑλορξ. 

8. ὁ Αηᾷ βὑγαϊρεὐνγαυ 6 σὑϑ]θαβϑα ἴτ᾽ ξξ καὶ παραχρῆμα ἔλυσεν" 
869 Ῥχοῖ. βιουύου᾽β ποΐϑ ἕο {ἢ ὙΘ159. 

5Α ὈΙυΠάΘΥ ΤῸ ςεκὰτητόρει, ἃ5 ἴῃ Η ; 6. τὸ τί κατηγορεῖται 
ὑπὸ τῶν Ιουδαίων. Αοοογαϊηρ ἰο ἐμ6 ασθοκ Ῥδὺ] νγὰβ σοϊϑαβϑϑᾶ 


ἃ 
αΥντον. 


ΝΣ ἃ ων δον)......λ.... 


ΟΒδρ. 
ΧΤΙΙΙ. 1 


ΑΟΥΘ ΧΧΊΙΠ. 80---ΧΧΙΠ], ὅ 249 


ἐφέδοιε ε τρῷε σεωοσο [π]σὺὰ ΠΔΡΌ] 
χη εέρεσς π|42] πεσεσπ ἐΑΡιΟ ] 


Δ τδοίοοα 
“πῆτε - ποίσλος δε 5955 
ε φοῦπ ε πίεσπ εἰλριο πεέχδῖ 
“εἰ ἐπρώδεε πὸ [πησ ΔΙΙΟΗ 
[δ ολιύτεσε" ἂς πίπουτε [91| 
ἰ[εσπδησις πτορ ὃ ἐπ διοσο [{8]} 
φρίδ ε ποοῦυ προοῦ τ" πλΡ τερεσε) 
δὲ ἁπδπῖδὰς διοσέερφοδοπε πὶ 

πὲτ ἀφε Ῥᾶτου οὰ τηῦ ε Ῥωρτ 


απ τε ταπρο" τοτὲ παῦσλος 


ΠΕΧδΔῚ πὶ χὰ πποῦτε πλΡὰ 
ΟΤΗ τὸ ετ χηθ᾽ πριοος ἢ 
ΤΟΙ ἐπηριτεῦ ἀφοεοΐ πδτὸὰ ππὸ 
αὐος " δῦὼ πουσεέερεοεδοις πτδῖ 
πρὸ ποδεος" ε οἵοσε ε ροΐ" πε 
“ὰὺ πσὶ πὲτ ἀρε Ῥᾶτου χε εἐβ 
ἔδϑοῦ ἃς πᾶρχιερεῦς κε πποῦτε" 
πέχδ! δὲ πσὲὶ πασλος σε πεὶ 
ἕροῦπ ἂν πὸ ἐπησ κῈ ΠΑΡ τε 
Ῥεσε πε’ ἔεηρ τὰ χε ππεῆχε 
πέθοου ἐ πρχ ὧν κε πεβίάδοςϑ' 


ἐῃθ ἀδὺ αὔἴονγ Ἀἷβ σοηνουβαύίοῃ υγῖθ ὑπ ΟΠ τοῖ, Τῇ δὲ ἐπαύριον 
νον ἔλυσεν αὐτὸν. 

" Ἡ πευπρελριοι τηρῖ. ὅσαι πᾶῦδλος ἐπέοητ, δΥΤΑΘΟΙ 
ἐρατῆ οἵ τεσαλητε πᾶῦλος δὲ διειωρας εἐφοῦπ ε πότϑπρε- 
Ριοπ πεχδε. 


2. πεπολίτευμαι. 8. πάσῃ συνειδήσει. 
4 ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας. δ ἘῸΣ φδϑτηΐξ. 


Ν , ,΄ 
σὺ κάθῃ κρίνων με. 


ΤΑ βου 065 ΘΥΓΟΥΣ ; βύσῖκο ουὧὖῦ κατὰ. 


παρανομῶν, Ἡ πὰρὸ πποκλιος, 


" Ἐχοά. χχὶϊ. 18. 


κκ 


ἘΡ]. 101 α 


{π᾿π| 


9200 τ ΆΑΟΤΒ ΧΧΠΙ͂Ι. 6-9 


6. πὶ ΤΡ εἴὲ τὲ δὲ σι παυλος 
“ὲ ποῦύὰ πιο πὰ ποδλοσπδι 
ος πὲ δϑὼ ππῆξὲ σδὶ πὰ πείδδρις 
σοῖος πε’ δχπδη ε ὑοὰ οἷς 
πευσπρελριοι " χὰ πρώδθε πδ 
“πῆσ δποπ πὶ οὐ ϑδρισοδι 
ος ἁππ οσίθηρε κε φΦδρισόδιος 
ἐσπριεῦ ἄξεοοῖ ε τε ϑελπ᾽ις " 

τ ταπδότδςσις τ πετ᾿ «τοοῦτ' 

7 παῖ πὶ τεῷ ΕἼ σοΟΩ δίσετδεις ᾧ 
{πωπεὲ [ππεφδιρισοίδιος τὰς πὶ 
σδδοόούηδιος " δὼ ἃ ΠΕΗΗΙΕ 

8 πω" πὶ εδδδούυβδιῖος ἘΔΡ ἐξ 
[Ἰὼ] ἀξεεος σὲ δε ““ἴϊ οι δ Οτὰ 

[εις] ουδὲ οἰτῖ δἰ ππελῖος οὐδε κεἴ 

ἘΠ]. 1010 7 7,5 


[ΠΗ] 


δ δοτδειῖς)],,,, 
7 σὼ οὐ] πιὰ" 
9 [τ τέρε ουὐἹποσ' δὲ ἴτ Δ [ΠΗ ΔΗ] 

τ ὠπὲ δυ]τωοσπου πσι [9 οἹει 

[π|ὲ τπτὶ πεϊσρδδιοέλτεῦσς Ἂς ποὰ 


τ πειρδρισοόδιος δσ κε) 
ἔσσω τεῖος κὲ πτῷ στ Δ[δ]ὰσ 
δι ας πέεϑθοοῦυ ας πεῖ φωδϑεε" 


1 ἘῸΣ πκε οσυὰ.- 
5. ἐγὼ κρίνομαι. 

8. {ΠῊ 9 Βορθ οὗ ἐδθ τϑβαγγθούϊοη ", θαῦ ἐμ ασθθκ μδ8 ἐλπίδος 
καὶ ἀναστάσεως. 

“Ἢ ἃνότδεις, ἐγένετο στάσις. 

5 ἐσχίσθη. 

5 Ὴ ὕσπ ἁπδοτὰδσις, ἵχτωπ. 

8Ὴ ουὐδἷς]Ὴ ἀὰπ ππὰ. πεῴδρισδιος ΔῈ ςεφοδλοδοῦσει κε 
οὐἷ δπδοόταςις ἀσὼ οὐἷ δττελος δϑὼ οὐἷ ππὰ. 9. πτερε 


ουὐποσ' δε πδιίθπκδη τ! πε, Γ 


10 


11 


12 


18 


14 


15 


ΑΟΥΘ ΧΧΙΠΙ, 9-1ὅ 


εἐεῖ εἰπὼπε οὐππδ ἢ οὐδᾶτπέ 

Ἄος πὲ πτ δι δ κὲ τα οοδοῖ ἂς 
ΠΡ τ᾽ οὐῦε πποῦτε" τ τερε οὐ 
ποσ' δὲ ἴὶ Ἵτδεῖς τθὼπὲε ἃ ΠΧ τ 
Ἄτλρχος Ῥ᾽ φοτε “πὼς ἴοε 
φεοσοῦτ κε παῦλος" διοσερ 
ἕρπε ἂς πεοτρατεέσεεδ ε ὅωπ 

ε ΠΕΘΗ͂Τ ε τορξὲῖ ε ὑολ᾽ οἵ τεῦ 
ΔἸΗΤΕ δὼ ε “ΤΕ ε τπᾶρεες 
ὑολη οἵ τεσίπη δὲ ἐτ πῆσ' 

ἃ πχοεῖὶς ἀθὲ Ῥδτῆ ἐχκωτ" ΠΕΣΔΕ 
“χε τῶν ἴ τ ἴϑε ἴἴτδη Ὁ αἴ 
τρε ε τ ὑπητ᾽ οἷτ ϑιερουεὰ 

Δηες οὰπὲ οἱ ε τῬΡε ΒΡ ““ττρε 
τ τεῖ ρε οἵ τῆξὲ ρωφη" ἵἴ τε 
Ῥὲ οτοοῦυ ,)εὲ τπὼπε ἄσειῖρε ποῦ 
ἐροσος πσοί οὐ φοεῖπε τὸ που δῖ 
ΔσΌΡΗ ἐπεσέρην εἐὐχὼ ἀἕεεος 

δὲ ππε ποσὼδν οὐδε πὲ πὶ 

εὦὼ ἀππτ τς οωτὸ ἐς παπλος" 

πὸ πτασόδειε Δὲ ἂς πεΐ ΔΙΔΙΝ 
πεσπὰρ ροοῦσο ε ρ..ε τ ρωκεε πε" 
ποῖ σὲ δοττ πεσόσει ε πεπρες 
[ὄστερος] πᾶπ παρχιερεσεῦ ἐσ 
ΧΩ ἅτοοος χε οἵτ οὐδδῖ! ΔΩ 
ΡῈ τ πεπέρησ ε τὰς τὲπ Ἄδδσ 
πδσττο τὸ ἐς παῦλος: 
τέποῦ δε" [τ]πτοοπὸ ἀϑοϑ ||] 


[ε] τ Ρε τ Ὁ [πδἢ πδι" εωΐοσο] 


εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος. 
Η τεπρτρειῇ. 


5 Ἢ ομηῖίβ εδον δηὰ ἢδ8 φπὶ τέϑαλητε. 
“ ἘῸν ποτ. 


Τηγογίθα ογάθυ: τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις. 


201 


202 ΑΟΥΘ ΧΧΠΙΠΙ, 1δ-21 


ἘΡῚ. 108 ἃ 
[Π6] 


Ε πεΧῚ Ἀιλφίχος ΄ 
[ε τε]τῖϊ 7 
ἤχει οἷ᾽ ὁσωνξ 
πο δε τυοδτί 7» 
779ὼ)κ ε φοῦσιπ ε φωτί πεκκοοι 
16 δἰ εϊωτας, δὲ πσι πίῦηρε τ τείω]) 
πίε 44] πασλος ε πεσηρος " δ [Η] 
ε φοῦι ε τ᾿ παρεδεθολη διγτίδ) 
17. ..ε πασλος" ποσλος δὲ δ δοσντε 
ε οὔὰ τ ποεπδιτοιτδρχος πὲ 
ΔΕ κε" πεῖ τσηρεὲ τσῆἶἷὯς τῦδ. Ὁ πχὶ 
Ατδρχος οὐστε οὐτσδκε ΠᾺΡ ε 
18 ΧοοΙ ε Ῥοῖ " δίδειδοτ᾽ε δὲ ἂς πίη 
Ῥὲ τῦη4ε. δζκυιτῆ ε φοῦι τὸ πχιλι 
ΔΡΧΟος εὔἴκω ἀξεεος" σὲ πασλος 
ΠῈῚΤ ΦὩὋἘΠΡ πὲ πτ δίδεοστε ε φῬοΐ 
Δ ἐπεὼπτ ε εἰπὲ πδλη ε φοῦν 
ἂς πεΐ οβαμρε: εἐσπατῆ οὐἴσοκε 
19 ε ποοῖῖ πδθ ἃ ΠΧ τ ρος δὲ ἃ 
ἀδοδοτεῦῖ πὴτεῖ στα" διεερ τοῦ 
ποὰ σελ δίσονο κε οὐ πέτε 
20 οσπττῇ ε οοεῖ ἐροι" πεχδι 
“ε πίοσλδι πὸ πτ ἀστδεςε 
ἐςεποωππῖ σὰ πὰς ἐμβεῖ)] κε πὸσ' 
Ἅος τὶ Ῥῷδετὲ ε τῆδητε κε ποσὰ 
φεδλριοιδ φὼς εἐσπδίσιπε οὐ οὐ 
21 ὡΡῈ ε τύπητξ" πτοῦ δὲ τὲπῇ 


ΣῊ εν πεπουσπρελριοσ πτετπχοος πεπεοοιλιδροζος, 
δε πὰς εἰεῖπτε ετεταλητε, φὼς ετετπδαποϑο οἵ ΟΥΩΡΞ 
ἐπετεπροητου. ἀπο ΔῈ τποῦτωτ. αὐπατίφωπ ἐφουῦπ. 

5 βομὴθ νγοσὰ ΠΚ σὺ, “ἐδ κο᾽, μ88 ἀγσορρϑᾷ οαῦ ᾿θυθ. 

5. Ἢ εροστ τὰ. “Ἢ εροκ. δῊ δέδακδϑτε. 

5 Ὴ ετντὰ. Τ συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε. ὃ τὸ συνέδριον. 


ΑΟἸἿΘ ΧΧΊΠ]Π. 21-26 


εωτᾶς πἴδῦ" ςεΘΌΡ Θ᾽ ἘΔΡ ε Ῥοῖ! σι 
ἀροσοὶ ε ριεὲ τ ρωφε ε ὑοὰ πὶ 
φητοῦ" πὶ πτ ΠΌΡΕ τὸ πέσὲ 
Ῥηῦ ε τὰς οὔωει οὐδίε ε τὰς Ἷω] 
δαῖτ οσοωτ᾽ ὃ ἀξετος " δσὼ τέ 
ποῦ εεοὐτωτ᾽ ἐσσωστ ε δοᾺ 

22 [πδ]τ ππεποσὼ τσ " ΠΧΎΔΊΔΡ 
Χος] σὲ δέπδ πίοβιαηρε ε ὑοὰ 


[ε δι παραθποαῖλε πδοὶ πὲ τεπΡ “οοο] 


[ε ἀδὸσ κε δῆτδιεεοι ε πὶ 3 

23 ἰδθεοστε δὲ ε εἰπδσ τὸ τὸ [9 ΕΒ] 
[τοῦτα Ρ ος ΟΝ “Εε ε[ε] 
᾽ Ἴ«εἸδιτοῖ" ε τε στ ὑ[ωἩ] 
[πὰ δλρεοννρβ μας ὅρον δσὼ πε [τῖρ τπ] 
[πἸεσὲ δι {πητ᾿ πεδειεθερίε9] 

24 [κὰν τῥτ τπΠο0ε0τε’ τὸ τεέστθη [Δ] 
ὠ ε εοὗτε ἴἴ σεμπτύποοσε " 
Σε πὰς ἐσέετδλε πᾶσλος ἴεε 
“οοσο" ε Ῥατῆ κε Θηθπεεεὼν ΘΗ 

25 Δικ δ᾽ ἐδιερδῖ αὶ οσεπιστολη 

26 ἂξ πεΐ τύπος" βλδυλδος ρὼὴ ἂσ 
εἴδς εἰερ δῖ ας Φηλις πὲ πρᾶτις 

27 τος ἴἴ φησεεσωνπ" ΤΔΙΡΔΙ Τ᾽ πεῖ 
Ῥώδφεε δυσοπῆε ποσὶ που λδΐ δ 
οσωϊ ὃ ε φοτύξιῃ δεῖῦϑ ε οφδΐ ε 
ΩΣ πᾶς πεοτδτρευεῖδ οἱ)" πα τέ 
Ῥ τεῖηε κε οσορωκδιος πε’ 


ἸῊ πσίροτο. 


ὅ 560 Βαϊοβίσί, δγασηιοηία, ν. 824. ΗΒ ἰοχὺ 15 ἰἀϑηΐῖοαὶ 


δχοθρὺ ὑμδὺ 1 85 ει πὸραττεῖλε, 
" Ὴ πεκχδὲ χε ςεῦτε τὶ ἀχάλᾶτος, 


 δῖ.θ. Ἡ ππίποκετε. 5Ὴ πεεκιτξ. 
"Ἢ παφῷνλις πρητεαχωπ, ΤῊ οζδιφετε, χαίρειν. 
5Ὴ ενονωξ. Ὴ διει:. 


σσυ:---Ο- --- 


φῦ4 ΑΟΥΒΘ ΧΧΤΙῚ. 28--84 


28 δἵἴτουσ κοι " εδἴοσωμῃ δὲ ἐσουῖ 
τΆρεισε ἐτ οσεμππδίλι! πδ ε 
τύπητε " δύκιτ} ε οραΐ ε πεὺ 

29 ἐὐποελριοι " αἴσιιτε ἐσὲπ 
πδὰι πὲ ε τῦε φεμτητη κε, 
ἴτε πεσποδεος " ἐεεοοῖ λδὰσ 
ἴ φὰπ ε Ῥ}οι εἰἴβεπιθδ. κε πεεοῦ 

80 πὶ φ’ῦρε' τὸ τεῷ οὐτδέεοεὶ δὲ εὐ 
ΠΡΟ κε τπδισώπε ε φοῦὰπ ε 
πεῖ ρωδε ε ῥολ οὐτῖτ πίοσδδῖ 
πτέσποῦυ δἵτδοσοε " τη. ΡΟΝ" 
εἰπδρδπλεῖλερ πὶ πε πα τη 
πρρος [εἸ κι φὰπ οιώωῃ παεεεδο" 
[πὸ «τὰατοῖ σ6]εὲ πὰτ᾽δ. πὲ πτ σοῦ 

381 ἐφέδϑιῖε ἀφοφοῦ πὸῦ ἀσταλε 

ο πδσλος τὸ ΤΕ ΊΌΗ " ΔΎ ΣΥΤΕ ε 

32 διτἔπατρις “ ἂς πε ρδίοτ]ε 
ε [υυβε) αἱ βπρήσηας καρ": 

ἘῸ].108α 793953959595 

[18] 83 δολε]: πτοίοσ δὲ τὰ τερ ΩΝ εἾ 
οἰουσ μη] ε τρια [δυσὶ τέπιςτο) 
ΔΗ [1 Φηπεφεωπ" ΔΟ[ΠΔΡ] 
84 φιοταῖ πδί! ἂς πασλος" τ τὲρ εἰ 
οἴ!ς οἱε πστ Φησεδεω ἢ δέσει 
τε [56] οὐ ε ὑοὰ πε οἵ δὲν τὶ [ε] 
προ λδ δ᾽ ΤΠ τΤεΡ εἴειαεε δὲ χε οὐ 


1 ἐνεκάλουν, Η ετουσετκδδλει. 


Ἡ διστῖτξ εὐετηδλει. 
Η διτᾶσος. “ παραγγείλας. 
Η δὼκ πασξαλδο. ἀσκοότου ετπδρελιδολη " 88 πτοοῦυ σε 
πτερουδωπκ εἐφοῦπ ἐταδισδριὰ σὲ τεπιστολη ἀσπρηστξακωπ, 
ΔΎΠΔΡοιστΟ, πδ! ττπᾶυλος, 
δ τῷ ἡγεμόνι. Ἷ παρέστησαν. 
" ἐκ ποίας ἐπαρχίας ἐστὶ, 


2 


8 


δ 


ΑΟΤΊΚ ΧΧΙΠΙ, 85---ΧΧΤΥῪ, ὃ φοῦ 


85 ε ὑοὰ πε οἵζ τστλιστδ " πεχδι χε 
ἐὲν ἐσωτὰς ε Ῥοι ϑοτδι ἐσ 
{πδατειῖ ττσὰ πε ΤΗ[ ΠΟΊΡος 3" δου 
ἐφεδῖπε δὲ ε τε σοδρερ ε Ῥοεῖ 
ρας πεπρδιτωριοιῦ τὸ φΗΡὼ 

ΟΒδρ. ΔΗς “τς ἴου δὲ τὸ οοοῦυ διέχει 
ΧΧΙΥ.Ις οφδαΐ πσι δδιστδις πΑΡΧ τε 
Ῥεέσε «οἷν οἵ πρεεύστερος 
δσὼ Οὐ ΡΗΤὼΡ σὲ τερτυλλοςς 
δύσαεεεε ε παῦλος ἐς ποηῖε 

2 φιωχτ" τὸὶ τεῷ οσεεοῦστε δὲ ε 
ῬοΟΙ δεδρχι πὶ πδτηθπορι τπσι τεῷ 
τολλος εἴχζω ἀετεεος χε εσὶτ 
ουποσ πὶ ΕἸΡΉ πη τποοπ πῖδιῖ 
ε ολ οἵ τοοτῖ" δὼ φεέν πε 
τ πδοσο ας πεΐ φέϑπος ε ὑολ 

3. φυτῖῖ τεμπροιοιτοτδ (75 ΘΗ 
τς πεπρδτισότος " ςΕΤΔΕΙΟ οἱ) 
Ἀφόοοι τὸ οὐσοεῖπ! πτος οἷς 4:8. 

4 πιο. οαδιῦ κα οὐποσ' ἴτ οφοτ᾽ χε 
βὰς δὲ" ἐπε τ οὐεὲ πδὴ ἐπὲ 
φοσο ἔεοοπς ἀφόθος ε τρεὲ ποὼ 
τὰς ε ρῬοι οἵ οσιθωίωτ) ε ολ οἷ 

δ τεβϑδεῖτοδη " ἄπρε ἰπΔΡ ε πεῖ 
Ῥωδθε αὶ ἀοιίδεος ε δίζτοσπες 1! 
οσοτδςεις Σ αὶ ἴοσλδῖ τηροῦ ἐτ οἵ 


ΤῊ εσνίπδπει ρωονυ, 
οἱ κατήγοροί σου. 
καὶ ῥήτορος Τερτύλλου. "Ὴ δεδρόχει. 
κατηγορεῖν, Ἡ πκδιτητόορει, 

7 διὰ τῆς σῆς προνοίας. 

δ᾽ κράτιστε Φῆλιξ. "ῊΗ εετὸτο. 

1 ΤῊ βουῖθθ μδ5 τη ἃ 11π6 ἐμγουρἢ κα ; τϑδα ὑμϑυϑίουθ οῖτ, 
ἘΞ Ὴ εἄἥτουπες Ἵτὰςις, ἐὸν 


3 ΕἸ “" ’ἅ 
ἐν τῷ πραιτωρίῳ. 


"- Ὁ 


κινοῦντα στάσεις. 


ἘΡῚ. 108} 


[4] 


φῦθ ΑΟΥΒ ΧΧΙΝ. 656-11 


τίοηβοσάθεπη ε ποδλοὶ πὲ τ 

ἱφ διρΊεεις [1| ὅμως ἐλ ικω δορί ε δὲ 

τῶν κὰ ὦ ͵ 2393“ 

’ πτδιιδδαλοτε [πεβαρο οὐ πα} 

[σϑας δὲ οὐ δε ϑεοη ε ΔΙΗΔΗΡΙΠΕ) 

ἀπβεέτος ε εἰφεὲ ε τῦε πἰδΐ ΤῊ] 

[Ῥοῦ εἶτ τὰ πδτηθπορτ' κε “ε]ο.εῖ 

9 [πὶ ’ φητοῦ)" δσοσωσὰ χε οωίου ΠσΊ] 
[που δῖ] ἐσκὼ ἀφετος “[επτὰ]ἔ 

10 εἰφείοτ τὸ τεῖ οε" ἃ προηπεφεὼπ 
δὲ κωρἕξε ε πᾶσδος ε τεῦ δου 
τὸ εἴκὼ ἅπαοος κε εἴσοουσ πὸ 
ἀδεεος" κε εἴσοοσι ἀξελομῖ εἰς 
φὰρ προδεπεῦ ἐπὸ πὶ φειγζζοδπ 
ε πεΐ φρεϑιος οἵτ οὔ δεποι ἰοῦ 

11 ἴἵ φητ᾽ ἀπδισδξε οδΡοει. ἐσπ 
[69]... ἀτός ε εἰἍ:6 χε δεπὶ 
Ῥρφοσοῦ ε “᾿πτηοοῦςοῖ ποοοῦυ στ 


8 


1 πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως. 

ἸΗ πππδζώρδιος, 6 εδεπειρὰζε ἐκωρας ἀσπερπε΄ πὸ: πτὰπ- 
δΆλδοτΕ ἄγνος. Ὀυὐπιῃσολε ΔῈ ΟἹ ἌΣΔΙΟΝ ΕἀπΔΆριπε ἀξαιοε. 
ἐξεῖλε ετῶς πὶ τῆρον εἸπηδιτητορει ἀταίοο! πρητου, 9 δνυ- 
ουωϊπδ δε φωον πσιπιουδλὸι εὐχὼ ἅκαλος, χε δὶ ζαλομτ 
πτειρε. 

ὁ ὙΠ Οορέϊο ἐοχὺ μδ8 πὸ ϑαυϊναϊθηῦ Ὁ. καὶ κατὰ τὸν ἡμέτερον 
νόμον ἠθελήσαμεν κρίνειν. παρελθὼν δὲ Λυσίας ὃ χιλίαρχος μετὰ Ἢ 
πολλῆς βίας ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν ἀπήγαγε, κελεύσας τοὺς κατηγόρους 
αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπὶ σέ, 1. 6. ᾿ῦ ογχἱέϑ γΘ 156 7 δῃᾷ ἃ ραγὺ οὗἩ γθ 186 8, 

ἡμεῖς κατηγοροῦμεν. 

δ “ΠῊ9 ΨΟΥΘΙΠΟΣ ΠΑΥΪηρ Τηδθ ἃ 5ῖρῃ ο Ῥδὰ] ἕο βρϑδκ, ἢΘ 
ϑηΒυγΟΥΘα βδυϊηρ.᾽ 

5 Ἢ πειοοουπ. 

1 ΠῊ9 βουῖθθ οογγϑοῖβ μὶϑ μηϊϑύακθ ὈΥ στουσεϊ θη ὑμ6859 νγοσᾶβ. 

δ ΤΑΚο (Π6 ὅτ. ἐκ πολλῶν ἐτῶν, Ἡ προονυ, “ἀδαγϑ᾽, 

9 Βοδᾶ ουχστοπ. 10 ἙΞῸΣ φδροὶ, 

1 Ἢ ζξπεῖρ φοσο, 13 Ἡρδὰ αὐπτοποοσς, 


ἩΤΓΟΝ 


ΡΙΑΤΕ ΥἹΙ 


“ἘΖΥΤΈΠΕ ὃς, 

“σις αν (ἢ 

ἐεθι νι τικ οκ ΠΕΡῚ 

““-.-.- κικκτιομ Ἢ. 
Γττδι διλαετος ἐξεῖςς ζα 83 


ξ. ἐδ. “τ ἜΠΕΣΕ τῷ φ' Ἄταξηι Ἧ πες 
Ἄς 4" : 


“ 


Σ Ἐεευβπαλ δ»...( τ 


ἀξ ἐρξτστα ἀξ ς, ὙΚκ 3 Ξες ἘΞ ΣῈ ἘΣΞΞ Ἔ πξε 
δ 15 6:0: τὰκ τα κχεςραστι τΟὙΡ 

3 ΝΠ "» Μοκτοὺν ἘΧε κτε;, 
ευΟ ΟΜ ἈΙΕΚΆΤΟ Ὁγσπεεσαγλιν. 


ὝΞΕΒ ΕΝ ἐπετ στ ες » εν τὐὴκλἐυνξ,- 
ΔΥΟΥ ὦ. τοτλγω. πτυτον, ὑεῖ τε 
ἐν ΦΡΑῸ. Ἄτον τ)λ σεν γάζα τι Ξ ᾿ 
πεν τ φ- ὍΥΖ ΚΥΟΥ ΒΑ ΠΤ τῶ ἐ᾿ οὙ ΕΞ 
πη τς 15: ΠΕ ῪΨ ᾿ΘΥ ΟῪ Ἐρλσ τον ἘΥζΥλάς - 
τι: ΧΕ ΤΕ κ» λέτε κ Ἐξ ἸἘΞΏΖΆΙ μ- 
Ἀν τ γΤκζο τον. Ἄ Τεντε, Ἂς : 
Ξοτο χε ἐπ κεγτενυν τὰ, ΘΩΥ πεεητυγαες - 
τοῦ ΣΈΛΓενν ,} φῶτ λιο ΤΑΥ εχ Ἐὰ 
ΑΚ Ο ςγρε Ἐ ΚῈρ, προ Ἀ4 γε: . 
“νοῦ χ .-2Ὰ} Ῥευκις κω κει ἔγγεῖ . 
ἘΣ ΤΥ δι ατκ ττκὶ ἐκάδο, ὙΞ ΑΒΕ. δαξαςι ἘΣ ΆΛΕῚ τον 


ΕῚ: “Ὁ 
ΕΣ 


ἔξ ᾿ ΚΤῸΝ ἰβΥ Επ 5 ον δὲ νον τ 
τ τ χχλτ Ἐτ γνγη 
Ἐρεες π πεν εἰν ΝΞ πὰ τον ῬΟΥ͂Σ ΌΘΑ »ἥ 
ἀμ στενκ ὐϑοερν τ ς ὰ - 


ΘΑ, «τ ΡΣ τ τ ἀξὸ βιύγως ἄδικον 
ἐπε εσαξ τ; οὺς υνοσττενεκσλι, ἰπ Ἀγ. 


85: Φ'.- 


Ἀάνεκε δ φ΄Ἢἕ! 3. ἄς «τὖὧς; ἐν τοὺς ΟΝ τ εινκν 
τες ρας τπιἰκιγοῦ ὦ 
81." οἶος τς εςς τῇ ἘΞ ΕΥ 


᾿ ὐρυνώνν, ΡΞ 


΄-. 
τ 


τ 
Ϊ 
Ι 
Ι 
Ι 
' 
Ι 


- 


ΜΒ. Οπιενται, 7504, οι, 108 ὃ (ΑοΥβ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΒΤ ΕΒ Χχίν. 8-16) 


τη Ἡ 


γὐνὴ ὼ ΤΣ 
Γ » ν Ὁ ᾿ 


ΑΟΥΞ ΧΧΙ͂Κ, 11---ΧΧΎΤΙ. 1 φοἡ 
τ αἴδωπ ε τοιεροσεδληφῖ 


12 ἐσοσώτῃτ"" ἀσὼ τπ οὔρε ε 
Ῥοΐ εἴχοκε πᾶν οὐδ οἷος περπε 
Η εἴέσεοοσο τὸ οὐ δτηηῖθε οὐ 
δὲ οἵτ ππεσεσπδπθπη οὐδὲ 
18 οἵτ τπολις" οὐδὲ ““σοες ἂς 
αἰοοῦυ ε τὰρο ε Ῥᾶτου ε πε 
τ οὐπβατηθπορτῦ ἀϑοοοοῦυ τεποῦσ τὶ 
14 φητοῦ" τοοεεολίου). ἂς ποδί πδὴ κεῦ 
πδιτὰ ΤΕΈΘΊΗ ἐτ ἐρὲ [πἰδίφεουτε 
ε ρος κε οδιρεοίο]" πεϊτασαχε 
τ τεῖ οὲ ἂς πιοῦτε ἴτ τὰ εἰοτεῦ᾽ 
διπιστεσεῦῖ ε πὲτ ἐπρ τηροῦν 
οἵτ πποδεοὸς τς πέπροθη 
15 της " εὐττδῖΐ ἀϑοολσ τὸ οὐὉ ἐλ 
πις [ε φοῦυ)ῖ ε πποῦύτεῖ τὲτ ε 
Ῥὲ πἱδΐ σήωτθτ οητὸ ταπδοτδ 
εἰς εἐτ πδίῃ!ὼπε τὸ Ἰτταιπδῖος 
10 τς πδδῖπος " εδἴδιο πε " φὼ δὲς 
παῖ [ε τὴρὰ πίω πὐδῖ πουσοσί Δ Δ Η]) 
εἰς δαῖτ ΧΙ ΡΟΠῚ τὸ οσοεέιία [ππτ49] 


[Ἐοὺγ Ιϑανθβ νυ ϊπρ:] 


ΟΒ8Ρ. ζ΄ 
ΧΧΟΊ. 32 [ποπρωκκε ΚΠΡΠΕΡΕΣ β 7 
πτεδ]δηλ κε ΕΟ πλις δ] 
ΟΒδΡ. Ῥε" [τεῷ οσαριτε δὲ [εὲ τρέὲ οΘΉ] 
ΧΧΥΤΙ. 1 Ὁ [ε] οιτδίλιδ" δῖ παῦλος [186] 


ἘῸ1.104α 
[ῬΔ] 


1 ΕῸΓ ε φροῦ ε τριεροσοδδηαλι. ΞῊ εουνωττ. 
5. κατηγοροῦσί μου ; ὑμοΥΘίο 6 ΤῸ ἀταλοοῦν τοδᾶ 5ταλοι, 


.Ἡ δε πδε ἅτπὸιῖ, 5 
6 


τῷ πατρῴῳ Θεῷ. 

πιστεύων. 7 ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν Θεόν. 

8 Ἢ πτοπδότδςις, " ἀσκῶ. 19 συνείδησιν. 
ΕῚ ; 


“08 


ΑΟΥΡ ΧΧΥΤ, 1-8 


φοεν ποῖσε ἐδθὴρ τὶ οὐϑεηδ 
το τα οο" ε περδι πε ἴου 
[Ἄτος]" ε ὁοὰλ οἷ τεέπιρη πος 
ὑδετ " ἁπδλε δὲ εὐ χοΐ τ 
[δ τροεστεῖ. ἐἰπδρο τ᾽ ἐδ 
ατὰ τ τΤδοῖδ ΔΒ ΔῈ ὑοσᾺ δύὼ 

[δ ριοτρχος δεν πασοοδλιι " πὲ 
[ὁοὰ οὐ ϑεεεδίλοπιπη 5 πὴτὰ 

[τ δπεδλοιτδ" ἀϑπεῖρδοτε 

[]1ὲ ἀπόόοοῖθε ε εὐλὼμπ ἴοσλι 

ἴοῖς δε δέειρε ἴ οὐ δοτταοδί τ 466] 
[πά8] πασλος δι μα ε ὅωπ ε φοῦπ 
[πὲ πεισδεερ εὐπεισ!ητξ " 

[πίω ε δοὰ οἷς πεεδὶ ἐτ σεφελῦ 

[Δ ΠἸΘΉΡ ε τοῦ πὶ πσπρος ε τὸς 

[7 τησ πω άφθοθο ’ 
΄ 7777,Μ] τερ ετῷ ϑὼτ ᾿ 
» Βοιλλος τ τοτλιστὰ τς 
[τ᾿πδαε στο δεν ε φεσρρὰ π 
[τλυστδ" δὼ ἃ πϑεμδτοτΑ Ὁ 
ος φὲ εὐχοῖ πτε Ῥδποτε 

[9 1 ποοδὶ ἐτ ἀτοοδλῦ εἴπ Θὼτ 
ε δοὰ ε τοιτδλιὰ δι τδ ε777 
77» δύω πὶ τεῷ ἐπωςπ ποῖ (ἢ) 


ΣῊ ετνχοι οσεῦδολν οἷ ΔΆΡΔΑΛΗΤΤΗ, 
"Ὴ ϑεςςδα Ἀοπίμη, 


ΑΟἿΘ ΧΧΎΥΤΪΙ͂Ι.. 8-1 259 


ἘῸΙ.1040ὺ 


[Ρὰ] 


2 2.ν 9:33... ἐζκω φεφε[οο] 

10 [Ξε] πρωϑεε πὰ σε ερίε ἘΨΗ 
«ΘῊΡ πδιθωπε οἵτ οὐ 
τας οὐποσ' τὸὶ ποςε πῶς ο 
πεοί τς πᾶασεῖῖ δλλὰ πεὰ πε 

11 ΨυΧΗ προεμβδτοῦταροος ΔῈ 
πειεωτας ποὰ πὲτ Ὁ φ4πεοςε 
πες ππδύπληρος ε οοῦ ε πέὲτ ε 

12 Ῥὲ πᾶσλος σὼ ἀξοεοοῦυ " ἐες πλι 
πὴ ΔῈ 4“τ“οτἷ Δ ε φοονῖε ε 
ῬΟΙ ἃ πὲ φοῦσὸ “στ τσποῖππεὲ ε [πω] 
ε ὑσλ οἷς πεοὸ ἐτ ἀξεελσ " εἰτὰσ' 
“ε ςεπδιατδοεῖ οὐ Διο 77 
Φουα " τε ΤΕΒΡΗΤΗ " τῖςΕ] 
“ἦοοῦε ε Ῥ}οῚ εἸσώμτ ε «77 
Δα ἀσὼ ε τε Ρ δ. " τ τεῖρε] 

18 πτοῦ φης δὲ εἰ ε ὑοὰᾺ ουὐδἹες [ἐσὲ] 
“ε ἁπεέστωϊ τ ωπ|ε]" στ, 
οὐποῦυ ε ὑοὰλ οἵτ τὸ δλί[δ]εος [δ] 

14 πὸ ΒΡΗτη ποώοῦ «ἴττοδ 
ουπουΐ δὲ δύυτσ πλρῶὼδς [οτοῦε) 
ε φοῦιπ ε ορδιτ" εἰὔδσάεοστε ἐ Ὁ 

15 Οἱ χε οσρδησλωΐδ πὸ τὲρ ετ9] 

ΦΩΡΠ χε ὅς πζοει εβφεῖσοες 


[ἀπ εεοι ε ἴ οσὐε πτὴν ΔΗΡΙ7, 


1 Βαϊϑβϑίσὶ ςεποϊῃσασσοιν ετὰρε οὐλύαληπ, 
᾿Β Φηπις, 5. Β ενρδκηλωπ, Οἵ, εὐρακύλων. 


4260 ΑΟΥΒ ΧΧΎῚΤΙ. 160-28 


777» διυδοωτ" διτω εἶτ), ὁ ὁ. 
» Ὁ ΕἸ φοῦσπ ἐσπησος εἰ δι σ] το σ τε] 
[ε Ῥίος χε πλδυδλδ" “ἰοτις δ] ᾿ 
ἰσἴαεσοις ε δϑέδοτε [τ τες] 
17 [δι] - [ἐσ οῖλε ε φρο 


[ἐὐβφοτεῖ χε ᾿ἀκηποΐς 


ἘΠΡῚ.10δα 
[ΡῈ] 


εἴ «τηὰρ' τέποῦ οἱ τ [χω] 
τεῖος ΠΗΤΙ κε τῶπ τ [ΟΗΤ] 
τὰς οὐ ΧΗ ἘΔΡ ποσωτ᾽ πὸ 
φε ε ὑοὰ πὶ οητ᾽ τηῦστῆ εἰ9 3 Ὲ ὶ 

23 τὸ ποῖ “εδσδδ 1 ΔΊοσωπΟ 
ὈΔΡ ποῖ ε δολ τ τεὶ οσση πὶ 


ΣῊ 16 διτωλιπτ δε ἐροῦπ ἐσπηῆζος εἰηδϑάλουτε ἐρὸς σε 
πλδυδὰ. ἀκοῦις ἀπσαςσολι ἔδάχαοτε πτεσκάῷη. 17 ἐσᾶλε ερὸς 
εἐσεῖρε πρεπβδοηϑεῖδ Ἔϑάλοῦρ Ξῖπκχοι, εὔῆφοτε αληπὼς πεεφε 
εφρδι εϑαχὰ εἰὸ πρωπὶ ἄσπερ ποοῦτε. ἀπθσβδὰν εὐοκ. 18 ερε 
προ ταλὼπ ΔΕ τΠ ον ἐρρδι εσὼπ ἐπέρφοσϑὸ βεπείρδοτε ἄσποῦχε 
εἶολ ππευφοφπδὰσ. 19 δύὼ αὐπποὸ πείρδοτε δσπες ποοῦτε 
ἀαππχοι ππευστα. 90 ξαλααῖ οὐΡη δε πίει] οστε ἀταὰπὶ οοὐ 
προου, ἃσὼ ερὲ ουὐποσ' πρριαλὼπ φύχωπ. εὐλαὶ Ἀδὰν δῈ 
πορεὰπις τποοὺπ πὰπ ετρεπουκὸι. 21 πτεροσώςῃ δε ἄσξαχοοῦν 
ουώαλι, τοτὲ πᾶῦυλος δήδρερδτε ὁπ τεσάλητε εὐἰκὼ ἄταλὸς 56 
πρώλλε πείρι!ε ἀκ ἐρῶτπ πε εσωτᾶς ποὼς, ετάχπὼ εὖονλ Ε 
ΚΡΉΤΗ ἄσὼ εἴρην ἀσπειατπκὸφ ἈΠ πεῖοςε, ἰ 


ΑΟἸΘ ΧΧΎΊΤΙ. 238-81 261 


σι πατππελος ἂς πὰ ποῦτε ε 
24 ε ἀ κεῖσε πδὲ" εἴ κὼ ἄδεεος 
ΧΕ τὴπῬῸ ἢ φοτε παῦλε" οὰπε 
ε ΤΡ οὕτδροι ε Ῥὰτ ἂς πο" 
δὼ εἰς ηΗτε ἃ πποῦτε 
Χᾶριζε πὴ πὶ οὐοῦ τὸς ετ᾽ 
25 “ΘῊΡ παροελη" ε τῦε πδΐ σὲ 
τ φῬωϑθεε “εδλρε πετῖοητ οὐ 
Ῥοτ᾽ τ᾽ πιότέσε τᾺΡ ε πποῦ 
τε χε ἐεπδίῃωπε πᾶτὰ Θὲ 
26 ὅτ ἄσχοος ποῖ" οὰπξ ε τρε πὶ 
τωϑεητ᾽ ε οοῦὰ ἐσ πηςος" 
27 τ τέρε τ “τε φ“ετδτ᾿Ὲ ΔῈ 
τἴτ οσση πε Δροωτ οαεὶ 


[Αρουΐ ἔθη 11η65 νγαμεϊηρ] 


τοοῦὲε [λὲ τὼ] 
ΠΕ δὲ ἀτπὲ π[ς Δ] 
ὕδλσω δύ χδλδ τὸ 
τεϑδλδεςδ" ἀσσῖ [ἈοεισΈ) 

ϊπ|ὲ εἰσίπδπες οαυσσδὰ οΟ[ΘΗ] 
81 πεῖκε πασλος τεποέπδιτοι 

τὰ χοὸς πὰς Ἰπεεδλιτοῖ χε ἐρὲ 

τὰς ποῖ σῷ οἵ παοΐῖ πτωτῖ 


ΣῊ επΡρωτ φὰς πᾶτριὰς, περὲ ππεεῖ πὼ ἄκακος οἷτ τπδῖηε 
πτεύίηη, κε ἁπρὼπ ἐροῦπ ἐὐωρα. 28 δσὼ πτερούυποῦξε 
πτόολις, ἄνσφε εχόούὼτ πρπὼτ ἀσακοου, πτερουσὼ δὲ οἱ 
ππκεποῦνι ὅυποῦυς πτῦολις εἐπαλοου, ἄσρε εὐλπτη πόπωτ, 
29 εὐῦροτε ἀχηποτε ποετωληπτ ἐφοῦτ ἐφέπακὸ, εὐ ΠΔΙΠΤ ΔΌΠ ΕΣ 
ττοου προυσὸν οι πόρου, ΔΥΠΆΗΝ ετρὲ οτοοῦσε τ(πὠπε. 
80 ερε ππεειῖ δε τπιπεὲ πὸ πὼτ ε πὰ ποῖ ἀϑόαδλδ ἐτῆᾶτο 
(ετεσκαη ἢ) ετεϑαδδοςδ. εὐσεὲπ Ἀοεῖδε κε ἐὐπάπεκ φουσὰν, 
ΦΙΘΗ, 

2 χαλασάντων. 


ἘῸΙ. 10θα 
[ῬῈΕ] 


262 ΑΟΤἧ ΧΧΥῚΙ. 82--38 


82 πτετ᾽ πδιπου καῖ τότε [Ππ| 
«““δτοΐ δύσωλπ τ πόσο πὶ 
τε σπδι η" δύῆδὰς ε ὑοὰ ε τρε 

383 ὑωπ’ στε οτοου δὲ φὼπ 
ε φοσπῦ περὲ πασλος Ἵεοπὲ 
ἀπεεοοῦ τηροὸῦ ε τε σσι ποῦ 
ορε εὔκω ἧτεεος χε εἰς “εἰτ 
τοιτε πὸ ἔθου ε ποοῦυ δτετῖ 
«τοὔὐὐν ε ὑοσλ ετεττο πδειτ᾽ ἡ 

84 ἐπ εἐτπουεοε λδὰσ' ε τ᾽ δε 
ποῖ τ σοπς ἀτερὼτι ε τρὲ 
τι οὐρα" πὶ τὰΡ εἐἴ0 
οπ φὰ ΘΗ ὅξ πετπουκδῖ" ἴτ14ε᾽ 
ουτω πὰ τὸ οσωτ᾽ πδϑὲ ε 
ὑοᾺ οἵ τετππὰπε Ἃ Ἄδὰσ 

86 Ἀπεφωτῆ τ τερὲ χε πδὶϊ 


88 [1 τὰρ οὔὐεῖ δὲ δίστρε πζοι] 


1 δὰ [δ5 ἀγορροᾶ ουὖ, ἴοΥ 9 ΟὝθθκ 88 ὑμεῖς σωθῆναι οὐ 
δύνασθε. Ἡ πτετπδιηουκδι ἀπ, 

3 τὰ σχοινία τῆς σκάφης. 

ΣῊ »οτοοσε ττωπε. 

“Ἢ πτετπρπδεττ, 5Ὴ σταῶπ. 

5 Ἢ εδολ οἡὶ τὰπε ΠΆδὰν σταχωτπ. 

ΤῊ πὸδι δὲ δέσι πουοεῖη δεν ἀρίστου ἀσπποῦτε πεπεσετο 
εὖονλ πουοσ πιᾶκ ἀσὼ δ ποθεῖ δέδροζ ει πουώλε, δῦ πὸ 
φωωπ, 86 ἀπουροτ δε πρηττηρπ. πτοῦῦ φωον ἀσδι ΠΟσΤΡΟΦΗ, 
87 πεπεῖρε τηρῖ πδιῃείετὰςε πε οὲ πχος. 


) 


ΑΟἸΞ ΧΧΎΥΤΙ. 838-41 268 


δοδῖ" εἐσποῦσχε δεπείςο]σο 

89 ε Θδλδεοοδῖ πὸ τέρὲ οτοοῦσε 
Δὲ τπὼπεὲ πὸ “τε ὐπὸ 
πειῃεοσμξ 2: οσπολποςϑ 
πε πτ Δδειοροῦ εὐποῦ κεδ. 
ἀπόόοοῖε τὸ ΟΗΤΕ ἁσὼ ἄῦδι 
ποχπε ἐπδσ Ὲ σελ 
δάεσοες ε τοῦχε πχοΐ ε οὉ (1.6. οσ᾽ πὴ) 

40 ἐαοδυ " δύτεμας ποδυσδὰ δῦ 
ἤδὰσ ε ὑολδ εἐσδῖθε ε ὑολ' οὰ 
48. δῦπὰ σώοῦ ε ὑοὰλ πποιησ" 
δὼ δὰ ε οραῖ πτ σιελδῦσο" 
Δύο τ᾽ πεπτηῦσ ἐτ τ ὑολ 

41 ε φοῦχπι ε πεβροῖ" δῦὼ τωϑδοῖττ" 
Δὲ ἐσεεδ εἴοὸ πρώπρ ἴἴϑδ. 


1.ΑᾺ5 {9 6. εἰς τὴν θάλασσαν, Ἡ ἐπαιοον Ποδλδοσὰ, 

ἢ οὐκ ἐπεγίνωσκον, Ἡ πτπε ππεει σοσωώπε, “86 58 ]ου8. ΚΗΘ 
10 ποῖ᾽. 

ὃ κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλόν. 

“Ἢ δὄνυχίοκπε πὰν κε ἐπεςεπδίητουσε πκοὶ ἐροῦσι εαλὰσ. 
Ουὖτν ἐοχὺ ἈρΊΘΘΘ ΤΟΥΘ. ΟΙΟΒΘΙΥ υιΐῃ ἐμ ΟΥ̓. εἰς ὃν ἐβουλεύοντο, 
εἰ δύναιντο, ἐξῶσαι τὸ πλοῖον. 

δ Ὴ οχτηϊβ εὐολ. 

5 Ὴ ετϑῖπε ὁπ ϑδλδοῦσὰ, εἴων εἰς τὴν θάλασσαν. 

Τ᾿ ΠῊΡΥ ἀγθὺῦ ὉΡ ὑπ ΔΠΌΠΟΥΒ, ΠΟΥ οαδὺ οἱ, ὑπο ὺ νγοϊσῃϑά 
ουὐ [ἰο 568}, δῦ ἐμθ βπηθ ὑΐπηθ, ὑΠΘΥ τϑϑαϑϑᾶ ἐπθ ῃϑδᾶβ οὗ ἐῃθ 
βέθουϊηρ' οδιβ (ου ἐμ6 [ὑνγο] τὰ 4615), ἐμ Ὺ Ποϊβέθα ἐπ 5811, ἐμ ὺ 
Βδι 16 Ὀν ὑπ πᾶ 0. τγαβ ἔτουῃ οὔ ὑπμ6 5θ8 ὑονγαγάβ {6 
Βῃογθ.᾽ φδϑλὸ Ξξξ ἅμα, ἀσκὰ κωον ε δοδ ΞΞ ἀνέντες τὰς ζευκτηρίας, 
ππριην Ξε τῶν πηδαλίων, ταν ε φρὰϊ ΞΞ ἐπάραντες, πτσΊΓἈασο 
(Η πτστολασνοσυ) Ξξξ τὸν ἀρτέμονα, ττπτην Ξξξ. τῇ πνεούσῃ, δὰ 
ἀύΡφωτ ε φοῦ ε πΠΕΡΡΟ ΞΞ κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν. ΤΉΏΘΙΘ 5 
ΠῸ ΟὙὝΘΘΙΚ ἔου ετ πὶ ὅοδ, δηᾶ {μ9 ᾿δϑὺ τυθαρον οὗ ἔμ Οορέϊο 
γ βίο οὗ {Π γϑυύβθ 15. ἃ ῬδΥΔΡὮΏΓΆΒΘ. 

5Ὴ δυτωδλιτ, “ΤΠΘΥ τδὴ ἰηἴο ἃ ρἷδοθ συ βῖο ἢ τγὰϑ ἃ σοῦ (Ὁ) 
(οΥ 5808] ὃ) οὗ ὑΠ9 5688. 


ἘΡῚ.106ὺ 
[ὈῬε] 


9204 ΑΟἸΘ ΧΧΎΥΤΙ͂Ι. 41---ΧΧΎΤΙ]. 1 


Ἀδοςδ᾽" δύλεδῖε παοὶ ε Ῥοο"" 
ἃ ΠΕΙ͂ΘΗ 496} δσὍ εἴπτες [δι]. 
πειχιδροῦ δὲ δι ῦωλι ε ὑοὰ 
φυτῖς πέπον κα πτησῦ 
ετ τὶ ὑοὰ ε φοῦι ε πεέβρο 

42 4- Δελτοῖ δὲ ἀσξσι {πο χτε 
ε φετὸ πετηΗρ " Φτηπωςδ 
τε οὔὐὰ πῆηῦεὲ πὶ Ὁ ὑολῖ- 

48 ποεμπὰτ᾽ τ ΔΡΙ οἷς Δ[ε]᾿ 
ἐποσὼμ ε τοῦχε παυλος 


44 ᾿πηεςορΊεπὲ φοείμε] 


9 ἐππδτ]ςε ογῥεα, γουλορες, ' 


{τὰ οὐου π|199] 
ΟΒδΡ: ἴε προ" σὼ ἴ τερε πδσ' 
ΧΧΥΤΙΙ.1 ουσ[δῇ] τοτῖε δσοσῖτ τῆ 


᾿ πρωπο (Η πρωωπϑ) ποδλδορὰ Ξξ τόπον διθάλασσον. 


2. ΠῊ9 5ῃϊ]Ρ βύυοκ ἔαϑὺ ἴῃ 1{᾿, ἐπέκειλαν τὴν ναῦν. ΕΌΣ ε Ρο, 
Ἡ Βδ5 εὐλὰσ. 

5. Τ5. ἔογο-ρανῦ τοιθδί ποᾶ ἔαϑὺ, 1ῦ τηουϑᾶ ποῖ. Ἡ ἃ πείϑη 
Ἄλεπ ΤΔΈΡΟ. ΔΊ σ ἐππέπταν ἀπατος, ΟἿ. καὶ ἡ μὲν πρώρα ἐρείσασα 
ἔμεινεν ἀσάλευτος. 

4 ἐΤὺ5 βύθυῃ ὈΓΌΪΚΚΘ ἀρ ὑμγοαρἢ ἐπ ν᾽ ]θποθ οὗ {π9 νυν πα υῖο 
νγῶϑ ΟΥ̓ ἐῃ9 5θὰ ὑονγαυβ ὑΠ9 βῇογθ᾽ ; αυσ. ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ 
τῆς βίας. ΤῊΘ ΟὙθοὶκ βὰν ποίῃϊηρ' ἀρουὺ “6 νυ πα Ὑγῃΐο ἢ νγὰβ 
οἵ {Π6 βθὰ ὑονγαῦαβ {8 βῇογθ᾿᾽. 

ὅ τοὺς δεσμώτας. δ μήτις, Η Πδ5 τηπὼς 8150, 

7. Τιρϑοῦ οὴθ βδῖ]ου Βῃου]ᾶ ϑβοῦρϑθ. Η πτευπηηδε πςεσοαι, 
τ. ἐκκολυμβήσας διαφύγοι. 

δ Ὴ πᾶυλος δέκωνλσε πεπεδσίποςσπε, διίοσεφοδοπε δὲ ππε- 


τευπισολι ἀτάλοοῦν ἐπῆε ποειίοσον πιπορῖ ἐπεῖρο. 44 ὅσ 
ππέζεεπε φοεῖπε αλεπτ φὲ φεππδτοε φεπποοϑνε δὲ φεποιδαθι 


ἐλκενν [Πρσγ8 ἔμοτθ 18 8 Ῥσθὰκ ἴῃ Ἡ.] 


ΑΟΥΘ ΧΧΎΤΙΠ. 1-Ὁ Φθὅ 


εος χε “ὲελιτη πε πεορὰπ 
2 δαρθδαροςϊ δὲ δϑσεῖρε πδὶὶ πὶ οὐ 
ποσ' ἂς «ἴττεεδει ρῬωφεε" δῦ 
ΕΡΟ ἘΔΡ τ οὐπώοτ δὼ ἂσ 
{ποπῖτ ε Ῥοοῦ ε τὸς πχδξε 
8 τ ὑσὰ πᾶς ποωουσ" π τερεὲ πὰν 
λος ἂς σὰ οσδίπη τὸ σκε᾽" δὶ 
ποσοῦ ε ππωρτ' δὼ 
ἐπβώντ ἀσφιω εἰ ε ὑολ οἵ θεὲς 
4:ε δε ιὲορ φὼς ἴ τειστκ 
4 πὸ τερὲ πϑδρύδρος δὲ πὸὰσ' 
ε πεέθϑηριοιῖ εἴδίῃε τοδὶ 
τ εσταε πεύχὼ ἀξειοςῦ χε 
πᾶπτὼς πεὶ Ῥω: ΟὐΡΕ 
φωτ᾽ δ πε- κε τὸ τὲρ εου καῖ 
ε ὑοὰ οἵ ϑδλδεοὰ επ᾿ε πεῖ 
δ [αεἰπιπδ" πιο! ε ὠπῷ. τος 
[1εὲ πὶ τεῷ εἰποῦσχε τ ΠΕΘῊ 
Ῥιοῦ ε ορδΐ ε πμωϑτ φεπὲ Ἂς 
6 πὰρ λδδσ" πτοοῦ δὲ πεῦὺσ 
[Ὁ ποεῖ πὲ φὼς Εεγὸ. 
7 ωρδη πε ὁὲ ε ὁΡαὶϊ οἵ οΥὐ 
77, 0}επτου᾽ εὐἵορες “ε 
[πσωεῖ τ οὐποσ' ἴ ποοῦ " 
[δσω εἐσπὰσ κε ὃς πε λδὰσ 
ἔϑεῖπε τλρνρβῇ ἐαριϑη, δσπτοοῦ 


Ἰ. οἵ τε βάρβαροι. οελεῆμαῃ Ξε πϑαρϑδρος. 
ΞΗ ποΐλοσς. 5 δυρφῦω. 
“Ἢ ΒΠ1οὰ 105 τηουδῃ τι ἢ Ηἷθ μαπᾶ᾽; Θγ. καθῆψε τῆς χειρὸς 
αὑτοῦ. 
" “ΤΉΘΥ Βρδῖο βαυίηρ᾽; ΟἿ. ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους. 
5 ἘῸΣ ἀσπειπεπιία, 
Μ τὴ 


266 ΑΌΟΤΞ ΧΧΎΤΊΙΠ. 7-12 


ε περδι πίε ποσόϊλιος [πε τὶ 
δσοπτ ε Ῥου πῷ) [πο εῖτ 
τ φοοῦ ΔῈΡ οὐπίδ εἰ Ῥροι τὲ 
8 ααὐτεεδῖ τ 4Ὁ460]}5 Δοὼπε 
Δὲ ε τῷε πιωτ᾽ ἃς ποσίδλ)ος 
φοεοδε" δσὼ πῇσώπε ΟΗτΕΙ ὃ 
πετποτε " πᾶσλος δδωπ 
ἐ φοῦνπ τὰ Ῥο" δΊΔΗΝ" δα 
τλε τειστκ ε χω δ τδὰ 
9 δὅο" ἴ τέρὲ πδΐ δὲ ῶπε 
πεν οἷτ τ μΗησος Ετ 60 
οπὸ οἵτ φεπίσωπε δισσὶ περὶ 
οὐθέν ε Ῥοιι " ΔῈΡ πᾶρρε ε βῬοοῦ" 
10 πτοοῦ δὲ δσεῖρε πδὶῖ τὶ οὐ 
ποσὸ τὸ τλειοῖ ἀσὼ πὶ τ᾿ 
ποῦ ε σωοσ ε ὑολ δυτδλο 
11 ὃς πετῖτ ἢ ΧΡιδῦ πδι" «αἴττοδ. 
τποοεῖττ πεῦοτ᾽ ΔΙ ΘΉΡ ἥ 
ου ουὐκοὶ τὲ Ῥδβοτ᾿ εϑ ε δῖ ᾿ 
φέοοῖς ε τῆησος " εἐρε οὐ 
ΔΎΔΕΙΙ ἀφοοοι τὸ ΔιοσΒοΡοίο] 10 ᾿ 
12 ἄσὼ ἴὸἫ τέερὲ πδοοοῖε ε ςὐ]Ρὰ] 


1 ΓἪ6. β5μονοᾷ Κἰηάπθοθ ἴο υ8 δηάᾷ ἴογθ οὗ βέγδηρθυβ 
(μοβρ αὐ)"; α΄. φιλοφρόνως ἐξένισεν. 


2 πυρετοῖς. 

3. «Απᾷ Πἰβ ᾿πύθυϊου νγὰ5 59 Κ᾽; ΟἿ. δυσεντερίᾳ συνεχόμενον. 

Ἢ πεεστα. δ Ἢ ππεςεεπςε ετοῖϊ τπηςος ετίποοπ. 
5 Ὴ πρεπποσ. 7 ππτδῖδ. 


δ Ὴ εκὼ εὖον δυτᾶδλο πετπροοριὰ. 

» Βακοίοθ, ἐμ πδέϊνθ Εἰρυρύϊδῃ πϑη16 ἴον ΑἸθχαηᾶνία, ἰβ, οὗ 
ΘΟΌΪΒΘ, 864 ΠΘ6ΓΘ. 

1 παρασήμῳ Διοσκούροις. 


ΑΟΥΒ ΧΧΎΥΤΙΙ. 12-17 267 


πουσεδὶ ΔῊΡ τποεεῖττ᾽ πρὸ 
13 οὐ ἀτοελσ" ε ὅοὰλ δὲ φὰς πεεδ) 
ἐτ “τοοδῦ ΔΙΟΘΉΡ διμδι 
ταῦτ᾽ ἢ ε οΡησιος ὃ δσὼ «τ 
ποὰ οσροοῦυ δυτἾησ Ρ]ης πὶ 
{ε πεν ας πεποπδῦ ε [πο] 
14 τιολοῦς " δῖφε ε φεπο τη 5] 
ἀϑεεδῦ ΔΕ ποὼπι ε 


18 


τ τποδο[ττ 

ος ἡ Φορίος) ε τωϑδεῖῖτ ε Ῥοι" 

ἵἴ τερὲ πᾶσλος δὲ πὸὰσ ε 

φῬοοῦυ δῇ τω πΡῊΤ δ εσ δρι 

16 ετ τὸ τε ππουῦυτε" πὸ τέρε πὶ 

ὅωπ δὲ ε φοῦσπ ε φρωμηὋη ἃ 
πϑεπατοσταρος ὁ πὶ ππὲτ 
ΔῊΡ ε τοοτῖϊ ἦς παρ Χ ὧδ 
τς «“«Δτοῖ" δ πὸ πασλος 
ε τε ἰσὼ φὰρι ρου παξ πεοὰ 
το ἐτ φᾶρεὲρ ε φρο: δείπω 

17 πε δὲ ““ἴτοδ τπολεῖττ τ οοοῦυ 


Η ετνρδκουςοὰ. 5 κατηντήσαμεν. 5. Ῥήγιον. 
ἄχρις ᾿Αππίου Φόρου καὶ Τριῶν Ταβερνῶν. 
εὐχαριστήσας, Ἡ εὐοχδΡιοτει, 

“ ΕὙὝ,Ώοη γγχὸ πδα ϑηξοσθά Ποιὴθ ἔμ μοκαίοηνδυομοθ σᾶνθ 
ἔμοβθ 0 νγϑῖθ Ῥουμπα ἰηΐο {μθ μδηᾶ οὗ ὑπ δίόμοῃ οὗ ὑῃθ 
ΒΟΙΑΙΘΙΒ; δηᾶ ἢθ βϑοηῦ δύᾶὺ ῬδῺῈ] ἕο τϑιηδίη ὈΥ Πἰτηβ61 συ ἱ ἢ 
{ῃ9 50] 19 ψγῈῸ ριυδτγαθα Ὠΐτη.᾿ ἃ πρεκδτοπταροοος τ ππεταληρ 
ε τοοτῖξτ! κ: πρό ωπ πὶ ἀλδτοῦ ΞΞ ὃ ἑκατόνταρχος παρέδωκε τοὺς 
δεσμίους τῷ στρατοπεδάρχῃ ; 566 {86 τοδάϊηρθ οὗ {Π6 γϑῦβθ σίνϑῃ 
ῬΥ Ῥεοΐῖ, ϑουΐοσ. 


4 


δ 


ἘῸῚ. 107 
[ῬΗ] 


ἘοΙ. 108. 
[Ῥ9] 


268 ΑΟἸΒ ΧΧΥΤ͵ΙΙ. 17-.-28 


δίδεοστε ἐπορὼμ τ ἴοσ δῖ" 
ΠΕΧΔΕῚ πὰσ' χὰ πρώδες πὸ “ΠῊ 
σ' ὅποι πτ᾿ αὐτ δὰ οσῦὲε πλὸδ 
ος Ἢ πεοωμτ᾽ τὸ πειτεῖοτε" 
δαὶ ἀεξεροΐ εἰδηρ ε ὑολ οἷτ οτ() 
ἐροσεδληδε ε οροΐ επστπ πὶ 
18 περρωφεδιοςδ δῦὼ ἴτ τεῷ οὐ 
δδηριτε ἀφοεοί υόσωιῖῃ 
ἐ βδὰτ ε ὑοὰ χε τὲπ οσρε ἐ 
Ἄδδσ πὶ αὐτο ἀφοοοσῦ ορδΐ πὶ 
19 ΦΗΤ᾽. τ τέρε πἴοσδλδϊ δὲ τῇ 
[οἹσδηΐ δσδυδθπδζεῦ ἀτοεοΐ 
ε τὰ ἐπιβδλιῖ ἂς προ" φως 
εἴ πρὰτ Ἡπορε" δὲ ἂς πὰ 
20 φέθιος" ε τ᾽ δε τεῖ δἵτί σε 
διῖςεποπ)] τσ τῖΓ} ε πὸσ εΕ Ῥὼ 
τ ἁσὼ ε {πᾶ ΄κὲ ὑφ 9 Η ΤῈ" 
[δ θεηρ τὰρ πὸ τεῖ οδίλσεις}δςε 
[τὸ]ε ϑελπις κε πισρδηλ" 


7 7.18 


21 


28 


1 -- 0Φο πα ᾿ Ν “- εἰ δαί ᾿ 
ἐπρχὼπ π τοῦ δλὰϊς ΞΞ τοὺς ΟΥΤας τῶν ου ων πρωτους. 


ΤΉΘΙΘ 15 ΒΟ ϑαυϊναϊθηῦ ἴῃ ἐμθ Οορέϊο ἴου συνελθόντων δὲ αὐτῶν. 


- , - , 
5. ἔθεσι τοῖς πατρῴοις. 3. τῶν Ῥωμαίων. 
. δ 


3 ΄, , ᾽ » θ ΄, 
ἀνακρίναντες με. αἰτίαν σανατου. 


δ΄ ἠναγκάσθην. ἿἽ ἐπικαλέσασθαι. 
5. “ΠῸ χη8Κθ δὴ ἌΡΡθδ] ἴο ὑμ6 Ἐπηρϑσου᾿ ; ΟἿ, Καίσαρα. 
" κατηγορῆσαι. 10 διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν. 


ἮΦῚ βραρρ]ϊοαίοα᾽ ; ΟἿ, παρεκάλεσα. 

δ τὴν ἅλυσ' «Ψ ταύτην. 

1. Ἢ 21] πτοοῦ σὲ πεχὸὰν πδι. ξὲ ἅποὸι οὔτε ἀγπηκι σοδι 
ετῆπητα εὖονλ οπἱ τονυδλδῖδ οὔτε απὸ οὐὰ εἰ ππεόπην 


ΑΟΥἿΞ ΧΧΥΊΠ. 28--27 2609 


[δ]ὲ πτοοδσ [ΠΡ Ἔεἴττρίε] 
[ταεῖττερο ἀππποῦτε" ε 

[Ππιϑὲεῖ ἀξοοοοῦ ε τἾὐε)] τὸ ἁἀσὼ 

ε ὑοὰλ οἷς πποιεῖοίο) ἂς “εὐδεης τς 
[πεϊπροθητης χπὶ οτοοσε" 

24 Δ Ῥοσοε" φοεῖτε δὲ δῦπι 
Θεὲ" ε πετξἕζχκω δεεεοοῦυ" εν 
βοοῦσε δὲ δΔὺοῸῬϑ δἂτ ποτε" [Δ] 

25 εἰ ε ὁολ επεετητ᾽ δὰ τ 
τς πεσέρησῦ ἐὰ πᾶσλος ὼ 
πὸσ τ οὐτποκε ἴὸ οσωτ᾽ χε 
βΒβδλως ἃ πεῖς ετ οσδδὺ 
{πὸ κὲ ττῶὧὐν πετίτεῖοτε 
ε ὑοὰλ οὐτῖτ ποδεῖδὰς πεπρο 

260 Φητης εἴχω ἅφεος χὰ ὑωπ 
τ ποῖ πεῖ Ἄδος πᾶ χοὸς 
πῶῦ κε οἵ οὐσεωτ᾿ας τέτπι 


δεώτας πτέτι τὰς οὐ 
δὼ οἷν οὐδ τ᾽ ἐτιτιτδιτδιδ᾽ 

27 πτετῖϊ τὰς εὐωρῷ " δῖ Ππ 
{ΠΟΤ᾽ πὰρ πσιὶ πρητ᾽ «ς πεΐ δ. 
ος" ἃσὼ δύοροι! ε εὠτας οἵἵ 
πεσϑεδδκε δὼ ΡΉΤΕΟΝΝ 


πϑτδαλοι πρκὼ πουπέθοου ετόμητη. 22 τπδζιον σΈ σχαλοκ 
ετρεποωτας ἐπετβακεεσε ἐροοσ, ετῶς τοιρδίρεσις τᾺΡ ἀυτδαλοις 
“ε ςεδητίλετε φὼς φὰς ακὸ πιας, 28 ἀυτδοςε ΔῈ πδὲ! ἐσφοοσυ, 
ΔΡΕΙ {ΠΡΟ ΠΘΊ ΟΥΆΛΗΗΓΕ ἐπαλὰ ετ ποτ. ἃσὼ δ κῈ 
παταλὸσ εἰράλπτρς πτλπτερο ἀχπποῦτε. 


1 πείθων. ἐπείθοντο. 


5. ἠπίστουν. 4 μὴ συνῆτε. 


ἘῸΙ. 108 
[Ῥη 


270 ΑΟΥΘ ΧΧΎΤΙΠ, 80, 81 


7 δτω (ἢ [7595 τσο]π ε φροίῃ 
τ οὐοῦ [π|]|6ὲ ἐτ ὅπ ε φοίσμ) 

81 ὲ Ῥὺο" εἰπηρύοςε τὶ ταεῖττε 
[Ῥ9 τ΄ ππίουστε" δσὼ εἰ[ἢ εὐ[ω]) 
[ε] τ᾽ δε πίπο]εις τὸ πεχς οἵ 
[π]δροΉσιδ. δια ἄσο: δ ΣΣ Σ Σ Σ 


--- οΟ--. ..-.. ..ς.ς. ..-... ...ς... ..- ...--Ὁᾷςς.. .-..--...... 


ς ΗΟΠΡΆΆΣΙΟ πΗλ ὦ 


ΠΟΟΤΟΛΟΟ 


ϑεῖτιυ ον ἀπηνεῖς ἤλτει 


ΤΕΑΝΒΟΒΙΡΤ ΟΥ ΤῊΝ ΟΟἸΟΡΗΟΝ ΨΜΗΙΟΗ [15 
ΨΈΕΙΤΤΕΝ ΙΝ ΟΥΒΒΙΝῈ ΟΒΕΕΚ ὙΕΙΤΙΝΟ 


[ὰ ποκε κα πχοεῖς δ !Πὼπε τὰ. Ῥοεὶ εεὶ 

Χὼ ἀξεῖος" πο κε δ'σις ἃς πεὶ Ἄδος" ε τς οὐ 

[εἸτετὰῖρ ποῦς" τετποσερ ποῦς εαχὶτ πετ 

ποῦε - τετπρ σΏΝΤ ἂς παοεῖς πποῦτε" 

πε τ ἀσίτδακιε τσ τιν “ ΔῈ ΠΡ ““ερεὲ ππος 

αἰος οὐδὲ πὲτ τπΠοὺπχ φὰς πποοεεος " πίποῦυ 

[οσ τΔΡ τς πποοόεεος πὸ πλιδῦοδος 

[π|ὲ- αἰ πειδωλ ε δολ" δρι παρεέέσε χὲ δ. 
ἘῸ1.109α ἴὶ ΟΤΗ ἃ φῬώτπ πσὶ πποεῖς " πὲ πτλ {τδαϑτεὶ 

[Ῥ1Δ] πὰ πιδὲ 5 χε πδὰς εἰζεπδφαει ε ὑολ οἷττ ε τεὶ 

χοιδλωξιδ, κε πεῖ διὼνπ " οσδεηηῖμε [ἘΔὈὉ] 

δ πλιδῦολος ἐπιϑύδει ε τας πὸ ΠΡΗ ε [81] (Ὁ) 

ε ορδΐ εχὶτ πῆδο" οὔδὲ ε τες πὸ ᾿ς ΤΒΒΕΝ 7 

πος" εἴοσωϊ ε ὠφεν πῥωςκεε 707 

πεηρώσεε" επητ᾽ οἷ οὐφοοῦὲ Ἀβρααηροὶ ε] 

οααπου πθὲ πουσειοου " σὼ ε τῦε [παΐ δ. 18] 


πος ὁ ἃ δ ΨΥ ΡΝ . 


ἕω 
ΝΟ τ οὐδ ϑρὼ». ΨΡΙΟΥΝ 


ΡΙΑΤΕ ΙΧ 


ΣΌΝ “5 


-“ [ 
Φν Ἣ 


ἐὸν 8.ος Φ ον ἤχος Ὃ ΠΝ τἂν ἐμόν 


{οὶ 
ἘΣΞ ἱ Ὡ ὦ τὰ 
ι άσδα ὍΝ ᾿ 


μο παν ΜΠ 
ἘΣ,“ “Π Ξ.-. --»" 
«δ τ» 
-ωῖ ἃ 
Ὡς σὰς τ: 


ΜΒ. Οπισνται, 7504, οι. 108 ὃ (ΑΟΥΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΒΊΤΙΕΒ Χχνὶ. 80, 91) 


ΣΦ ΦΝ 
Νὰ 
Ἰ 


ΤΕΑΝΞΟΒΙΡΊΤ ΟΕ ΤῊΝ ΟΟΙΟΡΗΟΝ 9.7.1 
τ οτη οὰ Ῥοι πσὶ πποῦτε «“ετΘ.΄,᾽,Γ 


ποοῦ 4 πεῖζίσηρε ε πβοοεεος : [3222 πὸ9] 
«εἴτ ε ὑοὰλ οπ τεις καδὰφέταο, Δ ἀπ «:π| 


τέλος εἐἰπησ ὦ ΤΡ ποίη ἐαΡΆΙΟΒΗΒΕΝΙ 


αλλλὰ [ μιβαν Ἡ 


ΓΑΡουὺ ἔθη 11π65 συδηξίηρ] 


Ἐ ἘΠ ἔοο σξαν 
ϑ ετεις ἐ τὸς πεες πτᾶπος ετ πδδιίχψδῖ τὶ ἘΠ]. 109 
του πὸ πεουσοεῖῖ! κε ἐσπδθὼ πδῦ ἴτ ὁ εἰ [Ῥι8] 


75 εὔρσροσε εἰ πὸ πποστε δὲ πὲ ἐσπδδϑετι (ἢ 
799: πιοειος αὖ πίοῦτε παΐ ετὲ πεύποῦστε 
πε φητοῦ εἐὐχὼ ἥφοεος χε πτπηστιδ [ΠΟῸΝπ 
779». οὔὐδἷς κπῆπε πποῦτε σωντ᾽ ἀεοεος ἐσεῖρε 
7 του πιεεετο ε τ᾿ ΔΊΙΔΘΉΒΗ ἂς πποῦτε 
3 εἐϑίωσε πεεεοοῦυ τὸ περητ᾽ ἐτταΐησ πδΐ ετε 
ΖΞ νεέφεοῖτα ποσοεῖα Μελ᾿ οἵτ τπιςτῆς77 

75 ἔχρησν ΠΡ τρε σπταπᾶσε ἀϑονωτι 
1 ετ᾽ πεεεδσ ρει πεεέεσε σε ἃ πκχοειοῦ7 
77.0.93393ϑ»ϑ0πετῖὰ στ τοῖϊτδοοιε ὅς πησεῦ7, 


7υρρωςε ε τῦε τς πᾶϑος “εἴ πεπῦ7 


[ΔΡουΐ ἔθη 1ἰπθ5 νγαπέϊηρ (9)] 


ἘΡῚΙ.1 α 


[Ὁ] 


[ΤἈΠΟΒΆΛΥΦΙΟ Η ΠΘΆΒΗΗΟΙ 
(Βεῖῦ. τι. 5. Οὐἱϑηῦ. 6808) 


ΟΒδΡ.1. 8 ὕῦτε πειθοοπ πὲτ πἰδῖθωπε) {ππὸ. 
9 τωρ τωρ" ὅποι ΘΟ τὠρδῖ 
[π|ὴς πεέτπσοι " πετατυηρ 
βοίπόπος οὐ τεϑλῃζμις " δσὼ 
ΤΑ ΤΕΡΟ 4ὖἰ θυ ΠΟ ΌΗ 40 ΠῚ 
Σοειῖς τὸ πεέχΡε" δσοπε θὲ ΤΠ 
εος ετόσεεοῦτε ε ρος ὲ πᾶτϑἷεος 
ε τὸς παξε “" πποῦτε" δθσὼ ε τὸς 
ταλτέῖτρε τὶ ἴῷ πεῖ ΟΣ 
10 τπῶπε φ 495. πεπῖῖδ " “ε πέροοῦ᾽ 
" ΤΗΥΡΙΔΒΗ" δὼ δίσωτας εσ' 
σΗ οὐ πᾶροὸῦ “τοὶ πὲ τὶ οὐ 
11 “Δ Άπισς " εὐχὼ 4“φ4τος ““ὲ πὲ 
τ ἐππὰσ ε βῬοοῦ 4“. πὲτ εβππδιτὰσ 
εἐ φοοῦ" ἔἐρδι σοὺ εὐσχκώωσε πὰ στὸ 
οὐ εοῦσ ε τεδλῖίψεε πεπεληςσιδ ἐτ 
οι ἐφέσος " δσὼ αὐ" 490 ΠΡ 
πλόος δθὼ ϑέδλτιρὰ 44 σις 
“(ὦ φιλδελῴτο δε ἀδοομτδ 
12 σὼ δίᾶτοι ε τσ ε ΤΕ "Ηθἰ “ε πέὲτ 
{8 πὲ πορεοδλι" ἢ ΤΕΡ εἰπτοὶ ΔῈ 
δαπὰσ ε σα 16 πὶ σοῖσι αὶ τ 
18 οσὺ " ερε πεῖπε αὶ οσπηρε πὶ Ῥὼ 
“τε οὐ τόῖπητε πὲ πλσ πτὰ" 
εἰσοολε κι οσίστο" ΕἸ ῊΡ ε πὲ 
στ ε πεγϑπειῖὸε αὶ οσποχο αὶ ποσὺ 


ἷ 
ἰ 


14 


1ὅ 


10 


17 


ὯΝ 


19 


ΟΒδ8Ρ. 
11.1 


20 


ΒΕΝΕΠΑΤΊΙΟΝ 1, 14---Ἰ|, 1 278 


ίερε τεζαπεὶ οὐοῦϊ! 4“. πειίίω 

θὲ πὶ οὐόοῦτ αὶ οὐσοῦτι" δύθὼ πε] 
π- οὐχ τω" ἐρὲ πειῦδα οπϑὲ πὶ οστθδο] 
τ πωρτ’ ἐρεὲ πειούφηητε εἰπὲ τὰ [οὐ] 
φοδεῖτ τ ὕλρωτ εἴποοε οσ οσορω" 
ερὲ τεζεη ο πϑοὲ “ὶ περροοῦ τῷ 
ἐπφεοοῦ ἐπδιπώοσ" ἐσσὶ δ 

π- σοὺ αὶ τε στα τὶ οσπδιεε " ἐρε 
ούσηξε πῆσ ε ὑοσλ οὐ τεῖζταπρο 
εἐοτῆδε 4“ δὸ ἐπδσ" ἐρὲ πέεῖρο ὁ 
ἴϑε “ε ΠΡῊ ε τῷ οὐὔοϑεῖνν οἷ τεῦ 
δο45" τὸ τὰρ εἰπδῦ δὲ ε Ῥοῖ" δῖρε 
φὰ Με οὔὐρῆητε πϑθὲ πὶ πὲτ 
τοοστ' ἀσὼ δτδλε τειστα 

π οὐδε ε δι ε κὼτ" ΕἼΣΩ 
Αεειος Σὲ “πῷ Ὁ οοτὲ ἁποῖ πὲ 
πίσορπ ἀσὼ πόδε" πὲτ οὔτ 

δθὼ δίδου" δσὼ εἰς ὅῆητε τἰ 

οὐ τδ. ἐπεὲρ ταὶ ἐπερ " ἁσὼ ερὲε 
ΜΠ ΉΤΟΟΥ 4“ὖ πεεοῦ “91 ΔΈΕΗΤ" 
φῦ δὲ πὶ πὲ πτ δῆπδῦ ε Ῥοοῦ 

““ἰὦὰ πετ τΠΟοπ᾿ δύὼ πέὲτ πδίθω 

πε “πῖσὰ δι" ποηστῦ 

Ῥίον 4“ ποδί τ εἰοσ πτ Δππδσ' 
εφροοῦυ οἵϊ τὰ οὐτδεο" «4“|ΗῪὴῪ Τολῖε 
πλσοπτδ πὶ που ῦ " ποδί πίειοσῦ] 
πολ πασππελος πὲ τὶ τοδίθεζε 
πεπηληςσιδ " σὼ τόδε πὰσν 
Χτδ. τοδῖεε πεπηληςσιδ πε" 


ΟΣ “: πλαππελος αὶ τεβηλησιδ. 
ὧι τ ὁκ εἐϑεσοεν κε πδὶ πὲτ ετὶ 


ὦ «τ4ο0ῸνΥ σι πξόξεις " ΠΕΤ ἃ 
φἰλοτε 4“ πολ τ εἰοῦ Οὐὲ ΤΕΣ 
ΝΩ 


ΕἘΠΡῚ.10 


[3] 


ἘΡ0].2ὰ 
[ε]} 


274 ΒΕΥΝΕΤΙΙΑΤΙΟΝ 1. 1-9 


στα αὶ οὐπδαε" πὲτ “τοοιῦεὲ οὐ τα 
ἧτὲ πὶ τεδῦειε πλσόχ πιο πὶ ποσὸ " 
2 Τεοοσπ αὶ πεπούησε" “εὖ περ 
φιςε “τὰ τεμοΎ ΠΟΦΟΠΗ " 
ἁσὼ κε α«πππσ04. ε τ οὸ. πεθοοῦ " 
ἁσὼ δππεῖραζε πὶ πὲῚ Χὼ «“ε 
“τος χε ἁποι οεπδποοτολος 
π- φοῖπε δὲ πε" δθὼ δῆρε ε Ῥὸ 
8 ὧσ ε φεπποῦσς πε δὼ οὐπτδη 
“τοέλὸσ αὶ ΟσοΎποδεοπη " ἀσὼ 
ἀπ ε Ῥοη ε τε πὰ Ῥὰπ" “πὲ πὶ 
4 φιςε" δλλδ οσπτδι φεπποσθὶ ε 
Ῥοι χὰ δῆήβὼ ποὼμπ πτέηδ[ ἘΔ] 
δ πη πὶ σορῷ π΄ δρι πεεεέεσὲ 6ὲ “3ε 
πτδῆρε ε οὰ τῶπ πὸ “εετδποι 
πὰ εἰρὲ πὶ πεποῦησε κα ΠΠΟΡΠ " 
πῶπε ατπτοῦ ἀπῆν πδὴ τατος (ἢ) 
ἘῸ]. 2ὺ ε τευ πιδ ε ὑοὰ 4. πεῦϑεδ ἐπ 
[Ὁ] 6 ταῖς «“εταπου " δᾶλδ οὐπτὰη πδὶ 
“τοολὺ σὲ ἐπέέοοτε ταὶ πεούησε {πὶ 
πολδιτης " πὶ οὼ ε ἄεοοτε φεεεοοῦ " 
7 πετε οὐ το" φτλδχε Ἄπεοδλσ ΦἘ ΔΘ ΓῺ 
σωταῖ" κε οὔὐὰ ἐτ ἐρὲ πεπῖδ σὼ 
αεφεέοοῦυ αὶ ΠΕ Ἄ σοΙδ " ΠΕΤ τἴδ. 
αρὸ ἐποΐ πλιὸ ε τρὲ οσὼδς ε ὑοὰ 
φις πιιηΐ κα πωπῷ " ΠΔῚ ἐτ πὶ Τ 
“ἴηπΗτΕ 4“ ππλρδίδλιοος 4“ε πὰ ποῦτὲ" 
φδι «ἡ παππεέλος τὸ Τεβ Δ Ήςσιδ 
ετ οὰὺ σαεσρηδ" πὲ πδὶ πτὲτ δῖ 
Χὦ ἀβεφοοῦυ σὰ πίθορπ δισὼ 
ποδη " πὲ πτ δ στοῦ δὼ ΔΕ 
9 ὡπο - ἔεσεοοσια τεπϑλυμις 
«τὰ τεμαετοηπε" ΔΆ λα πτπ 


8 -»---- 


ΒΕΝΈΠΑΤΙΟΝ Τ|. 9--14 278 


οὐϑεντῖλθ' δὼ τεετρειπξιοῦ 
δι ΠῚ τ Σὼ «δτεεος" χε δῖοι 
φεπιοσλδιὲ τ οοῖτε δὲς πε" 
δΆλα τουπδλ ΠΌ Η 40 ποδτὰ 
10 ἴδε τε" “'“πῷὸ Ὁ φοτὲ ἀδὸὰσ Φη 
τοῦ τ πὲτ ἐβππδίποποῦυ " εἰς ΟΗ͂ 
τε παλιδῦολος πλεῖ οι 
πὸ τ ΘΗ τῆῦτὴ ε πειῃτεπο" 
Σε πὰς ἐσέπειραζε αϑεσωτι" 
ἁσὼ οὐ τητῖ δφοοδλσ τ οὐϑὰι ἘΠ]. 8 α 
ἅτε “. “'ἦἤἨτο αὶ οοοῦ" {πὼπε ὅξ πις [τ] 
τος τὰ φῬδι ε πεεοῦ" δύὼ ἀποῦ 
11 πὸ “" πεμλοεε “ε πωπὸ " πεέτε 
ΠΤ φὐλδχῈ Ὑπονλῦ ε σῶτες 
ΔΕΔΡΕῚ σὠταε" χε οὐ πετ εἐρε πε 
πῖδ Σὼ φεφοο ἃ ΠΕΒΗΆΒΟΙΣ " 
πὲτ προ ππὸ σπιτ τ σοπὶ 
ε ὑσᾳσψἨἯᾶΐφσἷὄσριτας πεεοῦ 4“: “εξ Ἵπδσ 
12 ἜΟΔΙ 49. πατπελος τ τεβηλησι. 
ἐτ φὰς περύδειος " ὲ πδῖ πέτ 
Σὼ “τφἰοοῦν πσι πᾶτε οὐπτδοῖ 
Αϑεοδῦ ἢ ΤΟΗῈ ἐτ τῆς ε πρὸ σπδτ᾿ 
13 Τεοοσι σὲ ἐποσηηςρ τῶν πεῖὸ 
ἐτ ἐρὲ πέεϑροπος 4“: ποδτᾶπδς αὶ ΘΗ 
τ δὼ δηδέέδοτε 4“. πὸ Ῥδ 
““πὲ πρὸ τὶ τὰ πιοὶς " δὼ δπ 
θεὲ Ῥᾶτη οπ περοοῦ πτὰῦ το 
Οὔτ “ε πὸ “πτρὲ 4“: πιότος οδ 
τε τηῦτ" πεῖὸὶ ἐτ ἐρΡε πέϑρο 
πος “ς“ ποδτδπδς σὴ ᾿ ΘΗΤΕΙ 
14 ἀσὼ οὔπτδι ϑεπποσι ε ῬΟη σε 
οὐπτδη οοῖπε ἐσδέέδοτε τ τε 
εὐὼ πα ὑδλδρδεε πδὶ πτδοῖ 


276 ΒΕΥΝΕΙΑΤΙΟΝ ΤΙ, 14-20 


τολῦε ὑδάδη ε πὲς ἐποαπδίλοι 
ἘῸ]. 80 “ἐπ “τὸ ε ὑοὰ πὶ [πῆρε «ες ΠΙΟΗᾺ 
Η ε τρῷε σοόοσεέες ᾿τωὼτ πὶ εὐλωλου" 
16 δὼ πεοεπορπεσε" τι τὲ τέπρε ΟΝ 
ἐοσπτδη φοῖπε ἐσδϑέδοτε πὶ τεσ 
16. αὶ πιπολδῖτης " φεέτδοι σῈ εἴθὼ 
πε “φτοῦ ὄπην πὴ οἷν Οὐ ΘΈΠΗ 
ΤδΑατΠῈ ππδεδοδλη οὐ ΤΟΗΡΕ πὶ τὰ 
17 ΤΑΠΡΟ" πέτὲ οὔτ! φτδιδκε 4ς 
αἰὰὺ ε σῶτες δεδρεοωτας" χε ἐρεὲ 
πέπῖδ σὼ “τετος χε οὐ τὶ πε 
πλησιδ" πὲτ πδσροὸ τποοῦ πλεῖ 
ε τρε ςοσὼδε ε ὑολ φις πεεδπτδ 
ετ ΦΗΠπ᾿ δσὼ ἀποοῦ πδ τὶ οὐ 
ἄσῷος εεοσοῦτῃ ἐρὲ οσρδν πὶ ὕρρε 
ὴρ εἐ ρος ε “μἵας ἀδὸσ σοοῦσ Ἄ«τετοςῖ 
ΕἸ ΗτΕι ΠΕῚ δ ΥΤΟ " 
18 φὰς «“" παπτσελος ταὶ τεβἌ σι. 
ἍἋ, ἐτ φὰ οἵδτειρδ " χὰ πδὶ πεν ἐπὶ 
Χὼ ατφεοοῦυ δὲ πίθηρε «9 ποῦ 
τε" πετ εἐρὲ πειῦδὰ οϑε πὶ οὐ 
ἄδὺ τ ΒωΟΤ" ἐρὲ πειιούρηητε 
1. οθϑε κα οσροδοῖτ αὶ ὄδρωτ" τα 
εροῦπ αὶ πεποῦησε 4“ τεῆ ἃ 
πἘΔΠΗ καὶ τεππίστις " δσὼ 
τεπδιδβόῦῖδ 49 ΤεΗΟ ΠΟ ΘΗ " 
ἘῸ]. 4 α Ἄσπτω πεπρῦησε πὶ οδὲσ πδδδσ ε ΠΕΡ 
Θ 20 ορπ" δΆλδ οσπτδι ε ῬοΝ κε 
ΔΉΒὼ πὶ τέσριοος χὰ εἰεζαδελ τῶι 
ἐτ κὼ “τος ε ρος χὰ δπτ οὔπρο 
ᾧΦστης " εὐτδω δὼ εεπλδαπὰ πὶ 
πὰ Ἦ φιεοδὰ" ε τρὲ σπορπεσε" δὼ 
ποεοσεέακε θὼτ πὶ εαἰλωλοι" 


ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ Π]. 21---Π|. 1 277 


21 διδ δὲ πὰς πὶ οσοσοει! κε ἐδεεεε 

22 τὰποι ε ὑοᾺ οὐ τέσπορπιὰ " εἰς Οἡ 
τὲ ἔπδποῦσς ἀνεεος ε οΟΡδι 
ἐσίθωπε" δσὼ πὲτ ὃ πὶ ποεῖ 
πρεοέὰς εἐὐποσ αὶ ϑλυζις " εἰπῶ 
πὲ δὲ ες τὰς “Ἱ;ετᾶποι ε ὑοὰ ὁ 

23 πεορύησε" ἔπδεεοοῦτ τ πες 
πε πῆρε οὰ οσεεοῦυ" δύὼ ἐἐ 
πδεῖδοε ποσὰ πεπηληςσιδ ΤῊ 
Ῥου" χὰ δοη πὲτ φοτρετ 
- ἐἰσίλοοτε “ἰὖ ποτ’ δὼ 

Τυδῖ πῆτὰ ποῦὰ ποῦδ πᾶτὰ 

24 πειούησε: ἔξω δὲ “δος πῇ 
Τὰ πὶ Μὲ ςέ πη εἐτ οι ϑειδτεῖρὰ 
πετε 4“ τοῦ τὶ οὔω “τεελδῦ" 
ἀσὼ 4“π οὐέοοῦσι τὸ πέεϑίηπ 4] 
πεοᾶταπδς" πθὲ ἐτούσὼ 4τφος ()" 

τ ἔποτδλε πὲ ορηθε" ἐπὶ τηῦστα 

25 πληνΐ πὲτ τὶ τηστι διόήδλοτε φεοϑοοῖ ΕῸ]. 4 ὺ 

26 {δι ει" δσὼ πὲτ παρὸ περ δ Π 
Ῥὲῷ ε πὰ φύησε τὰ ὑολ. τπδῖ πλεῖ 
"- τέσούειδ σὰ πρέϑπος τηροῦ " 

27 πεέεοοῖε “εεοοοῦυ οὐ οὐσερωῦ «“: 
πέμπτπε" ἃσὼ πειοσοίεοσ πθϑὲ 
εἰσασοσωσι τ πες μεσ 4 πῆε 
Ῥδδεεῦσς πέόε οὐσοιου πᾶτὰ θὲ οὦ 
πταυπιτο ε ὑοὰ ουὐτες πὸ τῶτ" 

28 δὼ ἀπο πδιῖ 4“ε ποὸ αὶ ὁτοοσθσε" 

29 πέτε οὐδ Ἷ φΦλδπε φεοολῦ ε τὼ 
ταῖς φοΔΡΕΙοωτεε" κε ἐρε πεέπῖδ 
Σὼ “τ“τ|ὸς ξὲ οὐ πὶ πεβηληςσιὰ " 

ΟΒδ8Ρ. (Σ" αι παππελος τὶ τεπελησιδ 
πὰς, ζκἐὲτ οὐ σις " ΣῈ δὲ πῈΤ Ἐπὶ 


278 ΒΕΥΕΈΙΑΤΙΟΝ 11]. 1--ΞὉ 


ΧΩ 4“τ“΄2εἶὐοοῦσ ποὺ πετὲ οὔτε ποδ. 
{{Ὶ 4“: πὰ τὰ πίοῦτε " δὼ π 
ΔΙ τὶ εἰοῦ " ξεοοσι τ πεπο 
ὕησε κε οὐπτδη οὐδν φεοεδλῦσ 
2 Δε ἐποῖρ ἐπδεέοοῦτ" ᾿Πὼπε ἐπ 
Ῥοεῖς τπὶ τὰσρε π πὲ ξέπη πδι 
ἐπεσπδϑεοῦ πε' 49Ππ εἰοὲ ἘΔΡ ε 
πεπούησε εὐχηπ ε ὑοὰ 4“: πὶ κε 
8 τὸ ε ολ 4“: πὸ ποῦτε" δῷι πεεεέσε 
δὲ χε πτδῆσὶ δσὼ πτὰπεώταν 
ἘῸ]. δα πὰ φε" ππ ολρερ πα φεετδου" 
ἐμὰ εἴπώπε δὲ εἐβπίσδι τὰς Ῥοεῖς " ἀπησ 
ε κὼπ πϑὲ πὶ οσρειζσιοσε" δύὼ πὸ 
πδίπειδοε δὲ πὰ εἰπησ τα Δ τ θεὲ 
4 εοῦδι ε χωβπ' δλλδ οὔπστη οὐσδσοπ 
- ρωφδες οὐ σις “π᾿ ουτωλες 
τ πεσροῖτε " σὼ σεπδϑέοοῖθε ττες 
«δὶ οὐ φεπούσω εἐὐσοσοῦμ! “σε ἐεες 
δ πιπδ" πὲτ προ ἀπδοῦ οτος 
π- τε φὲ πὶ φεπούσω εσοσοῦϊ" 
δσὼ πὶ ἔπδετ πεῖρδι ε ὑοὰ 
δι ρας πξωώδδε 4“: πωπῷ " 
Ἄσω τπδροεδολοςει 46 πεῖρδι 
4“ πὶ φετὸ ε ὑοὰ “- πὰ τῶτ' δὼ 
θ6. 4:π “ιτὸ ε ὑοὰ πὶ πειζαππελος" πὲ 
τε οὔὐὰ φεδδχε δεδεο" “ΔΕ 
ταν" χε οὐ πὲτ ἐρεὲ πέππὰ σὼ 
Αὐεεοο τ πε ΔΉσΙδ " 
τ (ξ3 5: « παπασελος τὸ τεβἌ στὰ, 
ἐτ οὰ Φιλδοδελῷιδ" χὰ πδὶ 
πετ ΕἸ κὼ ατεεοοῦυ τσὶ ππεέτοῦδ. 
διὸ πεεε- πέετε οὐστδς! πιθοῖιτ 
- Ἄασεῖ " ἐἰπσαπόσὼν «εἰ 


ΒΕΝΈΕΠΑΤΙΟΝ ΤΠ. 7-.18 279 


Ἄδδσ πασιθταν" εἴπ δ 

ἅωτας “«ὰ ἀδὰσ ποιποσὼπ" ἢ 

ἐροῦσι τὶ πεπούησε" εἰς ΦΗΗΤΕ 

εἰς ὁ πΗτε οἱὴ δι φοπτεδε φ.τὸ ε ὑοὰ τ οὔρο 10]. δὺ 
εἰοσὼνΐπ" ἐπ ἀἈδδὸσ πδειῃσεσοεε ε τὸ 
ἴπῶταν Ὑτετος κε οὐποσι τε τερσ ες 

δσὼ ΔΗ ε πὸ {δ πὲ" 4“π ἐβδ Ρ δ. 

ας πὰ Ῥδιι εἰς οηητε δυδ οοῖπε ε ὑολ 

ου τουπδθσθτη 4“ ποδταῖδς" 

Δ ΕΤ ὼ ““4.:ος χε ποι φεέπιοῦυ 

δὸῦ τ οοῖτε δὲ πεν δΆλδ ἐσσι σΟΝ- 


Θις ὁθητε ὄπὸ τρεὲ σεὶ πεεοσώιϊτ 


10 


11 


12 


18 


αἰ πὶ “τὸ ε ὑοσὰ αὶ περ οὔὐΡπητε" 

δὼ ππ εἰατε ΣῈ ΔΙ͂ΟΝ ΔΙΑΦΕΡΙΊΤΗ " 

Σὲ δῆρδρερ ε πίδιξε πὶ ταῦῦσπο 

ΑΦΟΠΗ " δσὼ ὅποι Ὁ ἀπδοδρερ 

ε Ῥοι ε ὑοὰλ οὐ τεσποῦ 49 ππἴρδς 

φτος ετ πησ ε οῦδι ἐσ τοῖποῦ 

Απέπη τηρὲ " ε πεῖραζε τὶ πὲτ ΟὐῊ 

ηρ δι ούχξεέεε πῆδο" ἔπησν τὰ 

ΧῊ δέέδοτε 4“" πὲτ τὶ τοῦτ ΣῈ 

πὰς ππὲ Ἄδδσ φὲ ε ὗολ" πὲτ πὰ 

ρο ἔπδδι τὶ οσοτυλλος ορδι οος 

περῷπε “"- πὰ ποῦτε" πέεῖ} τὰς εἰ 

ἐ ὁοὰλ σε: ὅσὼ ἔπδορδι ε οῬδι ε 

ΩΣ “ἢ πὰ «ἡ πὰ ποῦτε" 4“: 

πρὸ πὶ τπολις 4“ πὰ πόῦτε Θιῖὲ 

ληκε αὶ ὄρρε ετ πὴσ ε ὁοἋ ου τπε' 

ε ὑοὰλ οἵτες πὰ ποῦτε" δϑὼ " 

πὰ Ῥὰπ αὶ ὕρφρε" πέτε οὐτῆ φτλχε 5]. θα 
Αϑεοελῦ δελρείοωτες πὲ οὐ πὲτ εἐρὲ τα 
πε πῖδ χὼ Ἱτελοο τὸ πε Δ ΉςΙδ " 


280 


Ύ 


15 


16 


.Υ 


18 


21 


ΒΕΝΕΠΑΤΊΙΟΝ ΤΠ, 14-21 


οὰΣ «“ε παππελος πὶ τεπηληςιδ, 
ἔτ οὰ Ἀδοδλοπῖ " ΞῈ δὲ ΠΕῈΤ Ετὶ 
Χὼ “τ“τοοῦ τσὶ πρδϑτην πεῖ 
τρε “᾿ πότος 4“" “.6ε" πὲ φούειτε 
45 ΠΟΩΝΤ 4“ πποῦτε" ἴέοοῦσα 

πα πεηούησε" ξὲ οὐδὲ πα ορι 
δα οὐδὲ ππ οὶ δα’ ποποσὲ 
ἐπ ἐπορῖ ἢ πε’ Ηὶ ἐβοηδε" σέ ΠΤ 
π σου πα εἐλοο" οὐδε πὸ ον 
δι οὐδε ππ οῆδε δ ἔπδπὸ δοᾺ 
Αφέέοη ε ὑοὰλ οὐ τὰ τὰπρο" “Ξε 
βχὼ “τος χε δὰ οσρεδεεδλου 
δὼ δ Ῥειεῖδλο" δὼ πὶ ΤΡ Χ 
Ῥιδ δὰ πὶ Ἄδδσ" ἐππτ σοοῦ δα 
“χε πτοῖ πὲ πτδλσπορος" τὶ εὖτ 
ππ ἀσὼ πὶ ΟΗπε" ἀύὼ πα ὅλλε 
ΕΠΠΗ πὸ φησ" ἴσι οχιτε 

πδΔΗ Ε τσεὲπ οὐποσὺ τὶ τοοὸτ Εἰἰ 
ποοεςὲ οὐ οὐφωρτῖ" σὲ πὰς ε 
ΠΕΡ ρενεῖδο" δύὼ φεέποοιτε 

"τ οσοῦτ! " Ξε ἐπετδδσ οΥὼΒ " 
ΜΕῚ τὴὶ οσὼπο ε ὑοὰ ποσὶ π 
{πππὲ «“« πεββὼ πὸ ΘΗσ" 


Ἄπτω οὐπδρρε ε ὄ ε πεαῦδιΑ χε ἐπέ 
πῶσ ε ὑολ " δποπ σΔΡ πε ἕετε «ατοοοοῦ 


τπαυχπίοοῦυ τουζεύω πὸσ" πὼρ δὲ 
δὼ πὰ φεέταποι" εἰς ΟΗΗΤτΕ τὰ 


ε Ῥὰτ φιρεὶ πρὸ ἀσὼ τττωρ 4" εἐρῦδ 
οὐὰ εὠτας ε τὰ σε" πεοσὼνπ 4ε πὶ 


φρο" ἐπδδωμ ε φοῦσὰ π|ὰ ῬΟῚ τοῦ 
δὲν ποτ δεδγ δὼ ΤΟΣ πρεεοδι" 
πὲ παρὸ ἔποῦ πδ ε τρὲ 9.410 


1 ΟΥ̓ ΡΊΏΔΙΠΥ οσορωρτ. 


ΒΕΝΕΈΠΑΤΙΟΝ 1Π. 21--͵Ἀ ὁ 281 


ος φιτοσωὼι οὲ πὰ ϑροιος " ϑοὲ 
φῶ τΑῦχρο δίφφεοος οἵτοῦ τες 

22 πὰ εἴὼτ οἵ πείιϑροπος " πετε 
ΟΥΤΕ φελοχε φεεεδλδῦ ΦΕΡΕ 
εωταξ" χε οὐ πέὲτ ἐρὲ πεπτδ σῷ 
φεεεοοῦυ τ ΠΕ ἌΒΜΕΙΣ :- 


ΟΡ. ποδὶ πδα ἡ δατδσ ἐὐφὸ εἴοῦ 
ΙΡ.1 πὰ ΟΡδι ο τπε" δύὼ τίσοῦπ 


- τη τ δισωτες ε Ῥοξ" πϑὲ 
"1 οσοδλπισς - εεἰσδικε πρεοεδι 
εὔκὼ “τος " χὲ δέου ε ορὰδι ε πεὶ 
“τὸ τἀτοδῦοη ε πὲτ πδῖθώπε 
2 «ὐπποὰ πδι' τ τέσποῦ ΔΩ 
πε ρφ4ε4Ἅ πέπῖδ " 'σὼ εἰς ηΗΤΕ 
πε οὐὰ οσϑροῖος πη ε οῇδι οἱ 
τπε’ ἐρε οὐδ φιεοος οι πέϑθροπος " 
8 ἃσὼ πὲτ φεῖοος οἵ πεϑροπος 
ἐεζεῖτε τ ϑορδεις πὶ οσῶπε τὸ τδέπις 
δὼ αὶ σδρδιποῦ ἐρὲ οσοεῖς πῶτε ἘῸΙ. 7α 
ε πειϑροπος" εἴο 4“: πεῖτε καὶ οὐ τέ 
4 σλρδιοι" δθὼ ἐρὲ σοῦστ δτε πὶ 
ϑροιος 4“ πῆτε 4“: πεέϑροπος " 
ερε φεππρεεύῦστερος φϑεοος οἵ πα 
οὔτ δὲῖτε πϑροῦος " ἐὐσσοολε αὶ θεν 
φοῖτε πὶ οσοῦπι ἐρε φρεὲτ πλοες 
δ π ποσὺ οὐχ πεσλπησε" δθσὼ 
πεέσπησ ε σὰ ο.Ἅ πεϑροιπος πσι 
φεπεῦρησε" “εἰ εις η9η " 4{4 
φεισ οροσύδδι- ἐρὲ δα αὶ ἃ 
δασπὰς τ πωΘῪ «“ποὐὸ 4“. π “ε- 
τὸ ε ὃολ 4“"-" πεθροπος" ἐτὲ πδὶ πὲ 
ποδί! 495 πὰ τὰ πποῦτε" 
6 Ἄσπνω “ει παιτὸ ε ὑολ “- πεϑροποὶ᾽" 
ο0ο 


282 τς ΒΕΝΕΠΙΑΤΙΟΝ ΤΥ. 868-11 


πε οῦπ οσϑδλλδοοδ ποῦδση 
εἰν" ἔσεῖπε πὶ οσπρσετδάλος " 

ἍἌσω πὶ τάῦπητε 4“Ἅε πέϑθροπος 
“'΄ὦὐ πείπωτε" πὲσ πα τοοῦ 
π- ζῶον ἐσάδὲρ πῦδλ οἵ Θ᾿ 

7 δὼ οὐ πᾶροῦ" πίορπ πὶ ζῶ 
οὐ εἴειτε πὶ οσαεοῦσι" πεέρερ 
σπδσ αὶ ζῶοπ εἐἴεῖιπε τὶ οὐ δεδοε" 
πεεεὲρ τπορεῖτ τ ζώου εεο 
- φρο πὶ ρῬωφε" πεεὲρ ἴτοοῦε 
να ζώου εἴεῖπε αὶ οσδιῖτος ΕἼΘ Ηλ" 

8 ἌἍσπω πε εἴτοοῦ αὶ ζωοῖΐ " πετὲ ποῦδ. 
ποῦδ διεφεοοῦυ ἕοοῦυ τὶ τὴῦ στὶπὶ πεν 
εἰὸ “«ε« πεύπωτε" ἐσὲ πὶ ὑδιὰ “ες π 
ἐσροσθσι" ύὼ 4“: ἐσπὸ τοοτοῦ ε ὑολ 
“« περοοῦ ““τὖ τεῦστση " ἐὐχὼ “- 
α'ος " χε ἰοσδδὸ " «ουίδϊδὸ τοσδδὺ" 
παοεῖς πῆοστε ππλτηρδ. 
τωρ πὲτ {ποοπ' δσὼ πέτε πεεῖ 

9 {ποοπ΄ ἀσὼ πὲτ πΗσ" δὼ εΡ 
δις πζώοιυ τ κα πέοοῦ “εἰὰὶ ΠπΤΔΣ 
ο επ τεσ ΔΡιΟΤδ " 44 πὲτ 9.440 
ος φυχεν πεϑροῦος ἐτ οὐ {πὲ π| 

10 ἐπερ " τθαῦσπδοτοῦ πσὶ πκοῦ 
τ διτε 4“. πρεεῤστερος" 4“: πὶ ““τὸ 
ε ὑολ 4“: πετ φεεοος οἵ πεϑροπος" 
τ ςεοσώττ 495 πὲτ οπὸ {πὰ πὶ 
ἐπε τὸ ἐπερ " ἀσὼ πεεποῦκ 
τ πεσηλοες “κε πὶ φὐτὸ ε ὑολ «εε 
πὲτ φιαϑοος οἵ πέθροΐος " ἐσχὼ 

11 4τποοὺς χε ποεεπίῦὰ πες πεὶ 
ποστε" πκὶ 44 πέροοῦυ 4: πτΤΔΙ 

Ο «“ τόσοι " χε πτοῦ ΔΗΟΗΤ 


τα πχδλνῶ «-. 


ΒΕΝΕΠΑΤΊΟΝ ΤΥ. 11--Ο͵Ὗ. 7 288 


π- πὸ π|49." δὼ ἐσίποοπ" δὼ 
πτασοωμπτ ε τὸς πεβοόοσωϊ " 
ΟΒδΡ..1 σὼ διπδῦ ἐὐδώωδθε οὐ τοῦ 
δας 4" πὲτ οδίοος οἵ πεϑροῖος 
εἰἴςηρ φὲ ΘΗ. ἅσὼ οἵ πᾶροῦυ εἰτοῦε ΕΟ]. 8 α 
2 πὶ ἐδίεε αὶ σρατπις " ἀσὼ δῦ τ 
εσδπαελος εἴδσαεσοες ἐἴησφιοζε 
π- ἴον πὶ οοπ οὰ οὐποσ' πὶ σ"η" χε 
Μπ89 ΠΕῚ 4{Ππ|Π8 τ Οὐ 4“ πξώῳ 
““.ε" ἃσὼ ε ὑωὰλ ε δολ πὶ πειξ|ς δ. 
8 τ’ δύὼ 4"πὲὰὸ ἀδὸσ εἰ σεῖισοιν 
Ουδλε οὰ τπε’ οὔδεὲ ουχεν πῆδρ' 
οὐδε φὸὰ ΠΕΟΗΤ 49 πῆδῷ ε οὐσὼΐπ 
4 «« πκωὼδσε ἡ ε πῶσ ε Ῥοῖ " ΔΙ͂ΟΝ 
Δὲ διριδες ἐδδλτε" ΣῈ ““π οὔοε 
ε ἀδὸὰσ εἰἴδεπίθδ. αὶ σῶν 49 π 
5 ξωωδκε πὶ ε πὰ ε Ῥοι" πέζχε 
οὐδ δι ε ὑοὰ ον πεπρεεύστερος 
χε δὲπῷ Ῥιεδε" εἰς ΟηΗτε ΔΊΣΡΟ 
πσεέω) παροσὲ ε ὅολ οὐ τε Φυλλη 
"τ τοῦσδλὰ στῆσε αὶ ΔΑ ΕΙΣ " 
ΕΣΡ᾿ οσὼνπ 4“: πκωώδεε 4““| 
θ τεχεδῖψειε αὶ σῷρδτις " δσὼ 
Δντδιδ᾽ ΟἹ ΤΆΚΗΗΤΕ «9 πεθροπὸ" 
«εἰ πείτοοῦυ πὶ ζῶο " ἀσὼ 
"1 ΤΆΗΗΤΕ αὶ πεπρεούετερος ἐσ 
φιειδ' εἴδεα Ῥάτ ε δυπομςῖ " 
ε οὐὐτῆ σδ1 αὶ τὰπ δισὼ σΔΙΠΕ 
- ὁδί" ετὲ πδὲὶ τὰ ποδί! 44 πιὰ 
“« πιοῦτε" ετ οὐχοοῦυ “ττοοῦ 
ἐ ὑοὰ ἐχος πὰ τηρε: 
7 Ἅστνω δίζει" δέκι “« πκωωσεε" ε ὑολ ἘῸΪ. 8ὺ 
οι τούνδαν" κε πὲτ φάεοος οἱ πεθρο. Ἰ 


ἘΡῚ.9ὰ 
1Θ 


284 


8 


10 


11 


ἜΞΠΥΕΠΑΤΙΟΝ Υ. 8-18 


πος ὅσω τα ΤΡ ἐ{πτὸ δύπδρ 
τοῦ πσι πείῖτοοῦυ πὶ ζῶο" 440 π 
χοῦτ δέτε “ε πρεεύστεροξ " κε π 
“τὸ ε ὃολ «“- περιειῦ" ἐοῦσι ΒιΘ δ. 
Ῥὰ πτὴὶ ποῦύδ ποῦὰ 4“ οὐ ῶτδ. 

ΔΗ πὶ ποσῦ" ἐσέ αὶ ἱποσοηπε 

ετε πὶ πὲ πε Ηλ αὶ πὲτ οσδὺ" 
ἁσὼ δύχω πὶ ούχὼ πὶ ὗρρε ἐσ 

Χὼ «“τ““:00" κὲ πεεπίσὸ 'τῖὶ 

“« πκωώφεε" δύὼ ε οσὼπ πὶ πὶ 
εἰεφρδτις " πὰ δύβόποι " δσὼ 
δδίσοπε πεσποστε ΟῬδι 9... 
πεβεποο " ε δοὰ οὐ Φσλη πὶ 

“«« οἵ δέπε' δὲ Ἄδος" δου φέϑθιος " ΔΒ 
εἰἴρε “τον τ οὐλλητερο 4«Ἃ6 πεῖ 
ποῦτε" ἁσὼ πὶ οὐσηηδ' δσὼ ἐς 
ΔΡΡῬΟ ε δι ἐχας πὰρ" δἴπδσ 


ἍἌσνω δίσωτας ἐσοη πθὲ πὶ οἐπ 


12 


18 


δθσπελος εἐπδιθοσ " 4“«ι πῆτε 

“« πεθροῖος “ὦ πεπρεοῦστε 

Ῥος: “τ΄ὰὸ πζωοπ" ἐρὲ τεσῊΠπε 

εαἰἴρὲ αὶ ρεσξῦδ τα τῶδ ““ἰὰ ὁ εἰ 

00 πὶ το" ἐσκὼ δϑεεος οἷ οὐ 

ποσ' ποοη " χε {επἰπιπὰ. πσὶ πὲ 
οτει πτοσποῦςε " ε τρὲ {πὶ ταῖς 
τῆρσδ «“εἰὖὸ Ττοεετρειοοδο" 4 ΤΟΟ(θιδ. " 
ἁσὼ πδδέδοτε" ΑΦ0 πτλῖδ" 4“εἰι πὲ 
ρου" 4“ πεέοεεοῦ" σὼ σῶμπτ ππιεὲ 
οα τπὲ’ ἃσὼ ουκεο πῆδῷ" δὼ 

οὰ ΠΕΘΗ͂Τ 4“- πῆδο" δὼ ϑδλ 
Ἄδοοδ " “πὰ ποτ τ ΟΗτοῦ τηροῦ " 
δισωτας ε Ῥοοῦυ ἔσσω “τος χε 
πεέσεεοῦυ “κε πὲτ ϑείοος οἵ πέϑρο 


ΒΕΝΕΠΑΤΙΟΝ Υ. 18---Ἱ. 6 δῦ 


πος" φεὰ πεέοιειθ" δσὼ πτδιο᾽ 
αεὰ πεέοοῦυ" «εἴ πδεέδοτε" {{|8. 
14 πτέπεὲρ τὶ ἐπεέρ " δσὼ πείτοου 
τ ζῶο πεσχὼ “εεεος ΣῈ οδ 
“1ηῆπ|" δύὼ πὲ πρεεούετερος 
Ομᾶρ. δὄσπδρτοῦυ ΔυΌσΌΤΠΤ" ἀσὼ 
ΥΙΙ δύσδσ τ τέρε τοσὼν τπσι 
πεέριειδ πὶ οσέὶ εἰ πεσφρδσδις " δὲ 
εὠτας ε οὔὐὰ “- πείζτοου ἴ ζωοι 
θὲ πὶ οὕαθη πὶ ρου 4“:πὲ εἰ 
2 χω ““:π᾿᾽ς χὲ διδοσ " διδσ Δ σῸ 
εἰς οῦσοτο εἴοσοῦϊ " ἐρε οὐπῖΐτε 
τ ΤΟΟτΤ " 49 πὲτ τλλην ε Ῥοῖ" δύὼ 
Ἄστ πδὰ αὶ οσπλοσε" δεν ε ὑοᾺ 
83 ΕἸ Ρδειτ ἀσὼ δΔΧΡοΟ" πὶ τερ 
τοσὼν δὲ τὶ τέεεὲρ οπτε: 
π- σὔρδςις " δισωῶτες ε πόρὲρ Ἵσπδῦ ἘΠῚ. 90 
"τ ζώου εἴσω «φεοοξ χε δαδοῦυ" Ἢ 
4 ἀσὼ διίει ε σὰ πσὰ οσοτο εἐτρεῖι 
Ῥωμπ ἀσὼ πὲτ τλλησ ε Ῥ}οῖῖ ἂσ 
ΐ πδ ε τρὲ τ αὶ ἔρηπη ε ὁοὰ οἱ 
“καὶ πῆδὸ" χὲ πὰς εἐσερωτὸ πὶ 
πεσέρησ" δὼ δὶ πὶ πὶ οὐ 
ὅ Οσ' καὶ πε ε" πὶ τέρὲ Ἰοσὼμ δε τὲ 
ταεεὲρ τποσοτε τὶ σὔρδτις " δισὼ 
τοὶ ε πεεερ {πΠοϑεῖτ τ ζῶσι εεὶ 
ΧΩ «αφεεος σὲ δειοσ" δισὼ εἰς 
οὐτο αὶ ἥδ’ ἀσὼ πὲτ ταλησ 
ε Ῥῷοε ε οὔὰσ οσδεδλῖθε θὲς τεῖστα" 
6 δίσωτας ἐὔόθη τα τέῖηητα 
4“. πείίτοου τὶ Τωο " Ξε οὐσδὰ 
πύχε πὶ σοῦδὸ φὰ οσέδτεέερε" 
δσὼ τπορατὲ τὶ σΆπιχε αὶ εἰ 


286 ΒΕΝΈΠΑΤΙΟΝ ΥἹ. 6-12᾽ 


ὧτ φὰ οὐεδτεέερε" ππὲρ δε 
ΤΟΙ 4411 ΠΗΡΠ " 41πῸΡ τὰβο 
7 οὐ πὶ τέρε ἰοσὼν δὲ πὶ τας 
ἐφ τοὲ πὶ εἐῷὥραδξις " δισωτας 
ε τέση 4“ πεεεὲρ ἴτοοῦ τ᾿ το 
8 οἵ οὴ ἐὔξὼ «αφτοὸς χὲ δειοῦυ " ἂν 
ω εἰς οὔοτο εοσέτωτ" ὅσὼ 
πὲτ τὰλε ε Ῥοι ε πεῖῖρδν πε 
πεεοῦ ἐρὲ δαῖτ οὐδ πεοως" 
ἘῸ1.10 ἃ δαὶ δ πὶ οσεέκοσειδ εχῖς ποῦὰ 
πὰ τ ἄτοοῦυ 44 ππδὺὸ" ε “Ἰοοστοῦυ 
οι της «1 πρεδωπ “εἰ π 
αὐοσ 4τἰ πεθσριον 46 πῆδρ" 
9 π' τερεὲ !οσὼΐ δὲ καὶ τάδεὲρ τε αὶ ὦ 
Ῥδᾶτδις " δῖπδσ ἃ ΠΕΓΗΤ 4“ πὲ 
Θτσοιδότηριοι ε πεσοοου ἐπ 
ἐπρώσεε ἅτ ἀσροοτῦου ε τῦε π 
{Π 56 κ᾽ πποῦτε" 4“ Τατττατ 
10 τρέ ἐπε οὐσπταῦσς - ἀσὼ δσδῖι 
ἤδη ε ὑοὰλ οὐ οσποσ αὶ σΗ ἐσ 
Χὼ «αδοος " κέ τδλτε οὐ Πὼ 
πὲ πχοεῖς ππετουσδδαὺ 4“" “τε 
ἐ πὸ πριπὲ δ" ἀσὼ πὸ κὶ ΔῈ 
αι πεηδδ " “«ε« πεπεέποεῖ ε ὑοδ 
οα πετ Οὐ οὐχες πηδὸ" 
11 σὼ δυσὶ πὸὰῦ ποσὰ ποῦύὰ πὶ οὐ 
στολὴ αὶ οσωδ! " ἀσὼ ἂσ 
“οος πῶσ χε πὰς εὐξέδιτοι 
Αϑεοοοῦυ αἱ πὰ ποσὶ αὶ οὐ ει" 
ἀπ οὐχὼπ ε ὑδολ πσι πεὲσ' πε 
Ἵἐπησ πεσιαῦηρ φοοοδὰ " πδὶ 
ἐτοσπδαφοοῦτοῦυ φώοῦυ πὶ τεσρε" 
12 δὼ δῖδσ αὶ τερὲ ἰοσὼπ πὶ τ 


ΒΕΝΕΠΑΤΙΟΝ ΥἹ. 12---Ἴ. 2 287 


“Φε0 (ὁ εἰ σῷρδτις" δύποσ αὶ πος 


το ᾿πωπε" 
ΠΡΗ δδσεανοον τ ὸὲ πὶ ουὐδσοοῦπε δὼ ΕῸΪ.10ὺ 
18 ποοῦ ΔῈΡ εἐποῖ ποιοῦ τ τπε᾿ ῦθε πὸ 


ε δι εἐχὸν πῆδρ ποὲ πὶ οσύω πὶ καὶ 
τε εσποῦς ε ὑοὰλ τὶ πεσσωωῦδε ερε οὐ 

14 τοσ τὰ τὴσ πτεε ε Ῥος" τπὲ δΔεσὼλ πὲ 
τ ουξκωώωδες ΕἸΘΉΝΔ' τοοῦ πιο. 
ου πῆσος πιοε" δύπιον ε ὑολ οὐ 

15 πεσϑεδ δύὼ πρρωοῦ 44 πὰρ 
φο τ ποσδ' «τὸ τ ὉΥ̓ΔΊΔΡΟς " 490 
πρόϑόοδο “4 ἘΞωΩΡΕ" δσὼ 
φιεοδὰ πὸ οὐ Ῥοεθε" ἀσοοόποῦ 
οα πεοπυλδιοιτ 400 ποιῦτ τα 

16. ἐπτόσ τη οἱ ἐὐκὼ αφοϑος" τὰ εἰ 
τοοῦ «““ὖὸ αὶ εὐὖτ' κε φοεὲ ε οῦδι ε χὼϊιπ 
ΜΤΕΤΗ ΦΟΠΙΤ" 49 πὶ φετοὸ ε ὑολ 
495 ΠΕΤ φεοοος οἱ πεϑροῖος " ἁσὼ ε 

17 ὁοᾺλ οὐ τόορτη 4“. περιειὼῦ " χε δῖ 
εἰ σὰ πποσ' τὸὶ σοοῦ τὶ τε ΟΡ " 
πτὴ9 ΠΕῚ πδίδθε Ῥδτε: 

Ομδρ. Πποὰ πὰὶ δτδσ ε Ἰτοοῦυ πὶ τ 
Η.1 πεέλος εὔὐδρε ϑᾶτου ε πείτοου τὲ 
ποοῦ 4. ΠΗ͂ΔΟ " ἔὔδαϑδοτε 49. πὲ 
ττοοῦ τὶ τσ “9 ππδο' σὲ π|ὲ 
τηῦ πιε εποὲ πῆδο Η ἐπ 
ϑδλλδοοδ "ἢ χὰ Ἄδδσ τα {πη 
2 Ἄνω διίτὰσ ε πε ἀπθελος εἴπησ ἘΠ].11 α 

ε ὑοὰ οὐχ “ε “δ. τὸ ἴδ “9 ΠΡΗ᾿ πὸ 
ἐ οὐχ οσεφρδτις τὶ τοῦτο πτὰ 
πποῦτε ἐτ οὐ " ΔΊ ΧΠΗδΔΗ 
ἐ ὁολ ου οὐποσ πὶ ἐν "ῷὸἼ ε πείτοου 
- ἀπσελος" πὰ πτ δύτδὰς πῶσ ε τὰ 


288 ΒΕΝΕΠΙΑΤΊΟΝ ΓὙἹΙ. 8-9 


8 πὲ πῆὰῷρ “ἴθ ΘΔ Λδοςδ " εχ 
αϑαλοος ΧῈ 4““1πῸ τὰπε πῆδῷ " Α90 
Θδαλλδοοδ αὐ τ τ0ηπ|" τπδττ πὶ 
τωωδὲ πὶ ἐποιιοδὰ αἍ πεπποῦστε 

4 ε οῇδι ἔἐχπὰ τεύτερπε" ἃσὼ δισὼ 
ταὶ ε τὴπε ππς πτασοφρδτιζε 
αἰφεοοσ" 44 ΔῚτε τ τῦδ " 49} 
τοοῦυ πὶ τσο ε ὑοὰλ οὐ ᾧπυσλη πες 
τ ἐπθηρε «9 πειηδ : 

δ ὑοὰ οὐ τεῷ υΑλη πὶ τουλὰ 


φΦητ σποοῦσς πὶ τὺ εἐστοοῦε " 


ὑοὰ οὐ τεῷυλη πα φρουσύης 

“τ ἐποοῦς αὶ 0 ε ὑοὰ οἱ 

τεῷσλη καὶ δα “πτ σποοῦς πὶ {00 " 
θ ὑοὰ οὐ Φυλη αὶ ΔΗ " “τ ἐπὸ 

οὔὐς πὶ {0 Εἰλολ ου τεῷσλη 

πεφϑδλειοα δεῖτ ἐποοῦς πὶ 0" 

ὑοὰ οὐ τεῷ σλη 4“ε “δπδς 

«ἢ φἰὐτ σποοῦς πὶ 00 ὃ: 


ἘῸῚ.110ὺ 7 ὑοὰλ οὐ τεῷσλη καὶ ἐσ δεεὼμ 4{ 
ὦκα τ εποοῦς τα {0 " Εὐἰδολ οα τεῶσ' 

ΔΗ πὶ λέσει φεπτ σποοῦς τ τθ0 : 

8 ὑοᾺ οὐ τεῷυλη κα το Δ Ρ “5 


τ εποοῦσς πα {00 " Εἰδολ οι τεῷῶν 
ΔΗ πὶ ταθουλοι “επτ ἐποοῦς τ τῦο " 
ὑολ οὐ τεῷ υλη καὶ τωσηῷ «ἐπ 


τ ἐποοῦς καὶ 60 " ὑοὰ ου τεῷσ 

ΔΗ πὶ δεπιίδαϑῖ δε τ σποοῦσς πὶ το ἐσ 
9 τοοῦε" “«πποὰ πὸὶ ΔῈ διπδισ δ σὼ 

εἰς οὐποσ' “«᾿ φεηηϊμε ἐπδισωε τς 

ἐδεῖ Ἄδδσ πδειυσαεσοας ἐοπε εὖλ 


18 


ΒΕΝΈΕΠΑΤΙΟΝ ὙΠ]. 9-16 289 
οι φεϑίος π|ν οὐ Φυλη" οἵ ἃς 


πε’ εὔᾶρε φᾶτοῦυ 4“ π “ντὸ ε ὑολ “ε 
πεϑροῖος" 4““|||4.9] πὶ «4τὸ ε ὑοὰ “ε πὲ 
φτειὸ - εὐδσοολε πὶ φεποτολη πὶ οὐ 
10 οὐκ!" ερὲ ρεπῦδο πὶ πεσστπ" ἐσ 
δίσπδα ε ολ οὐ οσποσ το σφ "Ἢ 
ἐσχὼ “τ“τ0ο0" 5Ξὲ πούχδι “" π 
ἐπποστε ἐτ ϑοόοος οΥἱ πέθροιος 
11 «αἍὦὖ πεοιειὼ " σὼ παπθελος 
τηροῦυ πέσᾶρε Ῥᾶτοῦυ “- ππὼ 
τέ 4“- πεϑθροπος " “.ἐὖὐ πεπρεοὺνσ 
τέρος “"τ|͵ πε Ἴτοοῦυ τ ζωοιτ " δσὼ 
δύπδοτοῦυ ἐπὴν πεσοο 4“ τὶ ““τὸ 
ε ὑοὰλ “ε πεϑθροῖος δυοσωτϊατ 
12 “«ε« πποῦτε εὐσὼ σὲ φδϑτηιῖ 
πέσεφου «““᾿ἰ πέοοῦυ 4“:ἰ τοῦ 
Φιδ ἀσὼ τευ ΔΡιότειδ αφι 
πτδῖο 4“ τόοεε" 4“ πδοέδοτα 
“« πεπποῦστε δ. ἐπὲρ πεπερ ΘΔ ΗΝ" 
Αποσωμσὸ τσὶ οσὰ ε ὑοσὰ οὐ πέπρες 
ὑετερος εἴσω “τεὸς πδὶ χὲ πιὰὲο πὲ 
πὸ ἐτ σοολε καὶ πεὶ στοόλη πὶ οσωδι" 
14 ἀθσὼ πτᾶσει ε ὑοσὰ τωι" πέζχδι 
τδι κε πα τον εἐτ σοῦ" πὲ 
ΔΙ πδι" ΣῈ πδὶ πὲτ πησ ε δολ 
οι τῆοσ' τὸ ϑλυζις " ἐ δθέιω πὶ πὲσ 
“στολὴ δστύδοου 9.49 πεσποεῖ 
1ὅ 4“. περιειὸ" ε τῦε πὰι τε 4“: πὶ “᾿τοὸο 
ε δοὰ 4“: πεϑθροπος “- πποῦτε ἐσ 
{64 π{|ὲ πδιῖ 49 περοοῦ «εἰ τσ 
ΠΗ 4... πεῖρπε’ ἀσὼ πεέτῷ 4"0 
ος φιὲ πεζϑθροπος {ποροδιῦες ε Ῥοου " 
10. πεέπδοπο δι" οὐδε ποεπδειὸς 
ἘΡ 


ἘΟῚ. 12 ὰ 
πε 


ἘῸῚ. 120 


290 


27 


ΒΕΥΕΙΑΤΊΟΝ ΥἹΙ. 16---ἹΠ].. 6 


δα τὰ πτεποσ" ἀσὼ ΠΡΗ 4“: 
πσαεὰ πο πδρεῈ Δ ε ΟΌΔΙ ε ΧΩ 
οὐ" κε περιειὸ ἐτ πὸ τϑηΗτε 

4“« πεϑθροπος" πδϑεοοῖθε ποεϑοδσ 
πείόόοοιε φφφεοοῦ" δσὼ πείκι 

Αβοεῖτ οητοῦ ε οὔδι ἐπ 45 πύῸ 

“" “τοοῦ αὶ πο " πτὰ πποῦτα 

ὠτὲ τὸ βαθεῖ πος ε ὑοσλ οὐ πεσῦδλ 


πὸ Ομδρ. Η τεῷ εἴοσὼν τ ταβερ σδῖσεε πὶ εῷ 


ἘῸῚ1.18 ὦ 


ΨΙΠ.1 
2 


Ῥδπις " δύυβδρώου ορδὲ ΟἹ τπὲ 
δου σῖς οὐποῦυ" δὼ διπδσ ε ποδ. 
{π| παππελος ετ “ε πὶ “τὸ ε ὑολ κὲ 
πίοστε ἐτ ἀρε ρᾶτου " δύτπδσ 
ποδῖεῖε αὶ ἐδ Ἄπισς " ἀσὼ δεν πσι 
πε δππελος δέδοε Ῥᾶτε ἐπα πέὲθοῦ 
σἰδοτηρῖοι " ε οὐὰν οὐἼΠΟΟΡΗ πὶ 
ποσὸ τ τοοτ δαὶ πδ αὶ Θεὰ 
ποσοησπε εἐπδιπώοῦυ " πὲ πὰς 

εἰεΐ ε ραν « πε Δ ΗΝ ππὲτ ὃ 
δα τηροὸῦ ἐξ ες πεθύυςιδοτη 

Ῥιίοσ αὶ που εἐτ “ε πὶ “εἰτὸο ε ὑολ 


4 4“«« πεθροπος " ἀθσὼ δίζκιςε ε οθδι 


πσιὰ πῆᾶππος πεπιοσο ππιτα 

«αὐτὶ πε ΔΗᾺ αὶ πετουδδῦ" 

ε δοὰλ ου τσῖας “" παῦπελος “" πὶ ἂς 
το ε ὑολ “᾿ πίοστε" δῦὼ ἃ πὰξ 
πελος χὰ πὶ τθοσρη δὅδεδος πὶ 
πωώρτ ε ὑολ “4 πεϑϑοιδοτηριοΣ 
δὼ Δ ποκ ε δι ἐκεε πῆδῷ 
ἀσίθσωπε τσὶ φεπρροῦ 46 πε’ 

«αἰ φεποση " 4“ Θεπεῦρησε" 

“εἰ οσῆδατο" δὼ ΠΟΔΙΡΕ 
παππελος ἐτ ἐρε τεδλῖσειε ποδλπιας 


ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΥὙΠΠ]|.. 6-18 29] 


τ τοοτοῦ " ἀσεύτωτου ε τρὲ σεδιλπῖζε" 
᾽ πορπ αὶ ἀπθπελος δοδ πῖζε" ἀσὼ 
δ σΠωπε" πσὶ οσδλλδοοπε «0 οὐ 
τ᾽ εἐστηῷρ 4“: οσόποι" δύποκεῖ ε 
ορδι χες πΗῆδῷ " δθὼ ποῦ καὶ {Π042{|1] 
8 «« πῆδῷ δ ρωπο" (αςο Ἀπἴζε 
σι πεεεὲρ ἐπὰσ αὶ ἀπθσελος " ἀσὼ 
πθὲ πὶ οὐποσ πὶ τοῦῦ " εἴ σερο οὶ οσπὼ 
τ᾽ δύποκξο ε οῇδι ε Θδλλλδοεοδ 
δὼ ποῦ τὸ τποδεῖτ τ ΘΔ λδοςοδ 
9 ΔῚΡ εἐπο ἀσὼ δύδεοῦυ τσὶ ποῦ πὶ 
{ποόεῖτ πεποωπτ τ ΘΔΔἌδοςδ 
ἐτὲ οὐ ΨΥΧΗ πὶ οητοῦ " δὼ 
ποῦ καὶ {ποϑεῖτ τ πέχησ ΔΊΤΔΒΟ " 
10 εεερ πτοσεῖτ τ ἀππελος διοδλὰ 
πἴζτε" ἃσὼ δέῖρε ε ὑοὰλ οὐ τπε 
σι οὐποσ πὸ εἰοσ" ΕἼ ΧεΡο θεὲ πὶ οὐ 
Ἄδοπὰς" δεν ε ΟῬδι ἐπξεν ποῦ πὶ {0 
Αὐταὶ πειερώου " α9 αὶ πύΗ 
11 ποεφοροῦ ΠΡ 44 ποιοῦ Ετ 4“. 
αεὰσ πὲ δι θιο " ἀσὼ ποῦ κὶ 
{Ποαϑτ πεοοόοόοοῦυ ΔσοΠε" δσὼ 
ουδηηῖθε τ ρώδεε δύδεοῦ ε ὑολ 
ΘΙ φεοοοοῦ χὰ ἀύσιθε" 
12 Ποεερ ἰτοοῦ τ ἀππελος διεδλ 
πΐζε᾽ ἃσὼ ποῦ τὸ {ποεεῖττ 
“᾿. ΠΡΗῊ δἰ Π}ὠσὲ" 4“τιἰ ποῦ αὶ {Π0 94 τ 550]. 180 
49 ποοῦ “ἰ ποῦ τὶ τπΠοϑεῖτ πειστοῦ " ΒΗ 
“εὲ πὰς εἐἴερπδῆε πσὶ ποῦ αὶ {Ποαφϑῖτ' 
δὼ περοοῦ ΜΕ τὰ Ὁ ΟὔΌΕΙ " ΦΈΠΕ 
οὐ τὸ πποϑϑῖτ" «60 τεύη οἱ πος" 
τὰ σὼ δίσωτας ἐσδατος ΕἸ ΗΛ 
ΘΙ ΤΑΚΗΗΤΕ πὶ ΤπΠΕῈ ’ ΕἼ ΧΩ «φφτος 


ἘῸ].14α 
ἘΘ 


292 


ΟΒ8Ρ. 


ΒΕΝΕΙΑΤΊΟΝ ὙἹΠΠ]. 13---ἸΧ. 7 


οι οὐποσ αὶ 9 Σὲ οὔοι τὲ τε: 
ΤΠ σΟπ’ οὔοι πα ΠΕΤ ΟΥΉΗΡ 
ούχες πῆδο' ε ὑολ φιεὲ. πῆὲ ξέπη 

τ φροοῦυ αὶ ἀθσθελος πδὶ ἐτ πδοδιὰ. 
πιζε" παρε ἴου αὶ ἀππελος δὲ 
σδἰλπῖζε" σὼ δίπδσ ἐσειοῦ δε 

φε ε ὑοὰλ οὰ τπὲ ἐ δι εχ πῆδο᾽ 
δὼ δύτ δι} 44. πίσοῖστ αὶ τίθὼ 

τε “ας πποῦπ" δσὼ ἢ τεῷ εἴοὸῦ 

ὧὡπ πα τθωτε 4“ πποῦσι " δίζει 
ερρδι οὐ τίθῶτε πσιὶ οὐπὰπ 

πος" πϑὲ πὶ ουσπᾶππος πὶ Ῥω 

τόσ - ΔΊΡΗδπΕε σὰ ΠΊΡΗ 4“: 

ΠΔῊΡ ε ὑολ ριεὲ πῆᾶππος πὶ τ 
τε ᾿ ἀσὼ ἃ φεπίκε εἰ Ἢ 

φΡδι ἐχὴὶ πηδο᾽ δοὺ πὰσ οὐ ἐποὸῦ 
εἴἷὰ πθὲ ἐτὲ οὐπτὰσ ἐποῦ 

οἴὰ αϑοοδῦ πσιὶ αὶ οσωρε 44 πε 

δΟ δύχοος πᾶσ ΣῈ πὰς ππεὲῦ 
ΤᾺΗΕ πέχορτος 4“: πῆδρ" δσὼ {πὰ 
πιο εἰθητει πρωδηε " ετὲ ϑεῖτὰσ 
αποοδλσ π τες ρδὸπις φε πποῦστε ἐπε 
τέστέρε " θὼ 4“14π οὐτδὰς πὰσ 

ε τρὲ σαεοοῦστοῦσ " δλλδὰ σὲ εσεῦδ 
σαπζε ἀκεεοοῦυ αὶ του πεῦοτ :-- 
δσὼ πεστῆδς εἴοὸ πϑθὲ “"- πετῆὰς 
πεποσώφε εὐσθδξεη οσρώδφεε" 


6 ὥρδι δὲ οὰ περοοῦ ἐτ “δελσ τὶ 


ἢἶἙὩ 


Ῥωκεε πδίσττε πτοὸ ποῖον 

τςε τῖὶ φὲ ε Ῥοι" ποεεπέθσάεει 
ἐπεοοῦ ἁσὼ πτὰ πεεοῦ ΠΩΤ 
πεηδιδσ" πεῖπε ΔῈ αὶ πεῖ! πη (ἢ σ᾽ 
ἐο «“« πεῖπε ναὶ ϑεποτωΡ ἐσ 


ΒΕΝΕΓΠΑΤΙΊΟΝ ΙΧ. γ-15 298 


εὐτωτ ε ππολσυεος" εἴχκε εἐρε 

Θεππλοος αὶ ποσὸ οὐχ πεσὰ 
πΗσὲ" εἐρὲ πεῦσροὸ ο τϑὲ πὶ φεὶ 

8 φΦου ρωφε" εὐ φεμω οὲ πῶ 
οὐ πϑθὲ “" πίω πὶ πεσοριοοδεε" ερὲ 

9 πεσούρεο θὲ ππὸὶ πεὶ ““οὔὐἹ " ἐστ 
φεποὼμ φιώοσ πϑὲ πὶ φέρ 
δ 4“. πειῖῖπε" ἐρέ περροοῦυ 
π πεστπο ο πὲ 45 περθοοῦυ τ οεὶ 

Ὄδρενδ " “" φεποτώωρ ἐπὰ 
τσ εὐπητ ἐππολσεῖος :: 

10 ἐοῦσι ϑεποδτ ὦ φεεεοοῦ ἐσὺ τὲ πιῖδὶ πὶ ἘΠ]. 140 
σσωρε" ἃσὼ φεπειὼ οὐ πεσοδτ Ἃ 
τεσεχοσεοιδ. δὲ ε “᾽οσὴρ πεπρωθε 

11 πὶ του αὶ εὗοτ᾽ οὐπταῦν φτεοδλσ 4“. πὶ 
ἐσρρο πδτοελος “9 πποῦσι" ε πεῖρδι 
κι «εὐτροεύροιος πὲ ὕδττωμ 4“ «“"ἰὶ 

12 τοσεεπτι δὲ σὲ πέττδπο " εἰς οὐ; 
οὐ δίίοσει πε εἰς ηητε σεπησ τσὶ 
πε οὔοι ἐπδσ: 

πτοὰ πδα "ἃ πέρεὲρ σοοῦυ πὶ ΔῈ 
πελος ἐδ Ἀπἴζε" δσὼ διόὼ 
“ ὅδτις ἐσεθη ε ὑοὰλ οὐ τὰπ 
4“. πεϑθυσιδοτηρῖοι πὶ ποσὸ ε 

14 τ αε πὶ “ετὸο ε ὑολ “εἰ πιοῦυτε εὔσζσω 
Ατοοος" “ὁ περερ σρὸοῦσ τὶ ἁπτπελος 
ἐτ ἐρὲ τεδλλπιθας τὸ τοῦτο " ξε ὑωλ 
ε ὑοὰλ “ε πείιίτοου τὶ ἀππελος ἐτ κι 
ΗΡ οὐχες πιοσ' τὶ εἴερο πεσῷρὰ 

15 τῆς " δσὼ ἁσδωλ 4“. πείτοοῦυ 
- ἀθππελος" πδὲ ετ εὔτωτ ετεὲῦσ 
ποῦ 4“ περοοῦ" “4 πεῦοτ ““τἰ 
τεροδπε’ χε πὰς εὐεεοί[υ]οῦσἶτ. 


294 ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΙΧ, 16-. 1 


16. 4. ποῦ πὶ ᾿ποφηῖτ πεπρώθεε" δσὼ 
τῆπε πὶ πεοτρατέσαεδ τ πε τὼ 
Ὁ πε τῦδ πὶ τὸδ " πσὲπ ἐπδσ'" 
17 δίςσωτας ε τεσῊπε" δὼ τΤὰι 
ἘΡῚ. 16δα τε πτ διπδσ ε πεῖπε πὶ περ τωρ 
δὰ “κ(ὐὖὁ πεταλε ε ροοῦ" ἐστὶ φέποὼπ 
οιῶου πδσδδῖ ππώρτ' οὲ ούσδ 
απθύυποι" οὲ ΘΗ" ἐρὲ πᾶπέσε 
- περτώωΡ ὦ πϑοὲ πὶ πᾶπησε 
τ ἀὐδέοσι" ἐἸπησ ε ὑολ οὐ ρωὸ 
τσὶ οσπωώρτ' 4“τἰ οὐπᾶππος" 4“: 
185. Ουϑημπ" ε ὑολ οὰ τέὶ τπραοτε 4“ π 
Ἄνθη ὅσαεοῦυ σὰ ποῦ τὶ {ΠΟ φεῖτ 
περώθεε φκ6ὲ ππωρτ' 4τ| ππὰπ 
πος ΑΦ0 ΠΕΘΗΣ ἐτ πησ ε ὑολ 
19 οι ρφωουν" ερὲ τέσουύειδ σΔΡ τὸ πε 
φτωωΡ ὁπ ρωοῦ «“"ἰ πεσοδτ 
πεσοδτ ἘΔΡ ἐσὸ πὲ ναὶ ϑεπθος' 
Θρε ρφεπδπησε “"φεοοῦσ " δὼ οϑδι 
20 πρητοῦ εὐσιισοπξ" πὸ πὲ «ες 
πη δὲ πευρώφδεε ἐτὲ “Ἰ᾿ πού το 
οα πεπλσση 4“4“π οὐ αξέτδιτοι 
οὐ ε ὑοὰλ ου περύησε πὶ πευ στα" 
Θ τοὶ τρὲ σοσωττ πεδλδιδεὼ 
πιο τ ποσὸ «Δ πὶ ΟΔΤ 4τ| πὶ 
Ὅσαδτ «ἢ τ πε" πδὶ τὲ 4π| 
δοας αεοεοου ε πὰσ ε ὑολ' “͵ἢὰὸ πὶ 
τε πδὶ ἐτε φεἰσοες φεφεοοῦυ ἐσὼ 
21 ταε ἢ ε “τϑοῖε" οὐδὲ “π᾿ οὔὐεεε 
ἘΡῚ.1δὺ ΟἸΒΡ.Χ.1 ε ὑοὰ ουα πεσφωτὼ" “τ πέσοτη " 
ὦ “.0 πεσπορπιδ " δῖπδσ ε πὲ Δ 
πελος εἰσεεσοις εὔπησ ε ὑολ οὐ τπὲ» 
ἐρε ουπδοολε οιωξ " ἐρὲ οὔὐϑειντ οὐχ 


ΒΕΥΈΠΑΤΙΟΝ Χ. 1-8 990 


τεῖῖλπε" ἐρὲ πεῖῖρο ο ἴϑε “" πΡηΗ ε 
Ῥὲ πειούφηητε ο πϑὲ πὶ φεποτσλ 
Δος αὶ πωρτ’ ἐσ ουὐξκωώω δες εε 
πορ! ε ὑολ οὐ τειῖστα" δὼ δπω 
πατεῖ οσρηητε αὶ οσπδας οὐ Θδὰ 
Ἄδοςδ " σὼ τεῖῖρῦοσρ οἵ πεῖρο 
δαδσπδη ε σὰ οὐ οὐποσ' τὶ ο495 
πθὲ τὸ οσαεοσιὶ ΕἸ ἌΟΗἑε " τσ τὰ 

Ρ ἐἰδπδη δὲ ε ὑοὰ δυσδξε 

σὰ τοδῖθεε τ οροσδδι οἱ 
πεέσδόπε" δσὼ τ Τὰρ οὐἴσδκε 

πσιὶ τοδῖεε τ ρου δι οὐ 
πεέσδοπε" δῖεὶ ΔῈ εἰπδοερ πὲ τὶ 

τ ἀσχοοῦ πσὰὶ τολῖεε αὶ ορουσὺ 
δι" διζωτες ἐσοαθη ε ὑολ 

Οὐ τπὲ εὔχὼ “δφεος χε τω 

ὧε ἐρν πε πταύχοου πσὰ περ 
φῬουσῤύδι πὰ τὸν σδοῦ" δσὼ 
παῦιελος τ δύτδσ ρος ἐδ 

ε Ῥᾶτει οὐχ ϑδλλδοοδ “πὶ 

πέηρο" δι πτεῖστε ποῦ 

Ἴδαν ε Οδι ε τπὲ" δὼ δΔΊΩΡΕ ἘῸ]. 16α 
“5 πετοῦρ {8 πιεπερ αὶ ἐπε σδαθηπ ". Δπ 
πε πτδσωμπτ ἅτπὲ 4π| πτὲτ τὶ 
φητο" δὼ πῆδὸ “4 πῖὲτ τὶ ΘΗΤΕ" 
δσὼ Θδλλδοοδ δον πὲτ ἢ ΘΗΤΟ" 
Σὲ “ιἷὰ σὲ οὐσοεῖ! 6εὲ πδιθὼπε" δὰ 
ἊἋδ δὲ οὰ πέροοῦυ τὶ τέσ 9η " «4: 
περὲρ σα 1 πὶ ἀππελος ἐασαππονυ 
ε ἐδίλπιζε ἶπτὸ χὼπ ε ὑολ ποσὶ π 
οηοτύριοι 4ὸ πποῦτε" πθὲ πὶ 

τὸῦι ἐσδθπελιζε τ πεεῖρ φεο δ, 

αεὐν πεπροίστης " σὼ τεσ θη 


9296 ΒΕΝΕΙΑΤΊΟΝ Χ, 8---ΧΙ, 4 


τ σωτες ἐρος εείσδικε πεν 
καδι ε ὑοσὰλ οὐ τπε' πεχδ! ΟἿ πδὶ 
“ε ῥὼπ πὸ κὶ “ πκωωδφθε εἐτ 
πορ! ε ὑοὰ οὐ τοῦς 4“ παῦε 
Δος πδὶ ἐτ ἄρε Ῥδτα οὐχ ΘδᾺ 

9 Ἄδεοδ “εἰ πέηρο " διδὼΐπ 68 
πὰαπασελος πεχδῖῖ πδὶ κῈ 4:8. 
ΔΙῚ 4“. πσωώεεε" πεχ δι πῆδὶ 
ἀε σατὶ πὶ οὐοενῖ " ἀσὼ πὰ 
πε ἐἴεδῖθε αὶ Θητη " δλλδ 
ἀπὸ λοσ οὰ τὰ Τὰπρο πϑὲ 

10 πὶ οσεύτω" δίκι “" πκωώφε ε δολ 
οὐ τοὺς 4“ πδππελος διοσο δε" 
δσὼ πειρολσ' πε πϑὲ πὸ οσεύτω 

οὺ τὰ τΤὰπρο: 


ἘῸ].108Ὁ Ἵ ΤΕΡ εἰοσοσειῖ Δὲ δεθε τ ΘΗΤ " 
ἋΣ 11 ΠεΕχδῖῖ πὶ κε φὰπε οἱ πὲ ε τρε πὶ 


προῷτστεσε ἐχπ πλδος" “τ θὲ 
Θος “ἰὰ φεπδοπε" “τὴ ΘέπρῬω 
ΟΒδρ. οὐ ἐπδισωοῦ " ἀσὼ δότ πδὶ 
ΧΙῚ κα οσπδ εἐἴἴειτε πὶ οσσερωὺ ἐσ 
Χὼ “το χε τὠοσσια πα τθτ ΠΡ 
πε αν ποῦτε 4“: πεϑύςιδοτη 
Ῥιοα" “πὸ πετοσώϊτ ΟΡδι δὶ 
2 ΦΗ͂ΤΙ δύὼ ταύλη ἐτ οὐ ὑοὰ «“ε 
πὴπε πδὰς ε πᾶροῦυ πὸ τες τι 
τὸ χε πταύυτδὰς πὲ πὶ φεϑηος" 
δσὼ σεπδαρὼδε τὶ τπολις εἐτοῦ 
8 δδῦ πὶ ριοφεὲ Ἵσποοῦς πὶ εὗοτ δϑὼ 
Τπδτδὸς “9 πδόόῖτρε σπδσ Ετ 
ρῬεσπροῷῴστεσε 4“ δεστοπο 
οὔὐς πὶ τὲ" «“΄ᾺΧΧ΄ Ξε πὶ φοοῦυ" ἐρεὲ εκ 
4 δοοῦσπε οιωοσ" πὶ πε τω 


ΞΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΧΙ. 4-10 


τ ποεῖτ οπτε “04 ΤΆ πιὰ. 
σπτε " ἐτ ρὲ Ῥᾶτοῦ" 4“: πὶ “-τὸ 
ε δολ’' «“: πεξ 4“: πῆδῷ" πέὲτ 
που εἐπκιτοῦ τ σΌμπς" οὐ 
ΒωΘῪ πὲτ πῆνσ ε ὑολ ἡ τέσ 
τὰπρο πειοσὼσς τὶ πέῦσχδ 

“ε’ πετπδοόσῶτα 
επκιτοῦυ τὸ σους - τὰν τε θὲ ετοῦτὰ 
ἀποοῦτο πδὶ οὐπτοῦ ἐποόσετιδ, 
ατειδλῦσ ἐσεῖτ τπὲ σε ππεσρώοσῦ 
ππέροοῦ τηροῦ πτεσπροθν 
τὰ ἀθὼ οὐπτοῦ ἐποόσειδ επτὲ 
τφεοοῦυ ἐσοποο" σὼ ἐπᾶτδοςε 
“ι πῆδο' ρος πλύϑτη πιὸ πτὰπὸ 
τ ἕοπὺπ ετουπδούδίθς" ἐστθδαι 
ΣΝ ε δολ πὶ τεσ εεστεθεῖτρε" 
τοτὲ πεϑύφιοι ἐτ πηῦσ ε φορὰ ᾿ 4. 
ποσὰ ἀπδάστθ!ε πο οολῦ 
ΠΕ ΡΟ ε φροοῦυ πεοεοοῦύτου " ὅτε 
πεσεωσοα τπὼπε ἐσπης ε ὑοδ 
οα πὰ πλδτεῖὰ τὶ τποσ' «“ε πολις" 
ἐτοσδεοῦστε ε ρος ππεσεσδτιης 
“ε εολοϑεδ " δὼ ΒΗ 446" πεεδ 
οὐ πτ ἀσοῖζου πεπεσχς τὸ ΟΗΤΕ" 


9 Ἄσω ε ὑολ ου πλδος" στε πεῶν 


10 


ΔΗ “16 πδὸπε “: πρέϑιος " ἐξ 
πδῖλσ πσὶ τὶ φέϑπος ε πεσθὼ 
τὸ αὶ τοϑοῖτ τ φοοῦυ οὐσος" ποε 
ται πὰ Ἄδὸὰσ ε τες πεσεωδεδ οἱ 
τ ταῷφος " δθὼ πετοῦηηρ οὐκ ες 
ππὰρ σεπδρδαῖθε φεφοοοῦυ ποεοῦ 
ποι ποέχοοῦυ τ φεῖῖ ΔΏΡΟΙς 
"τ πεσΈρΡΗησ " Ξε πεπροφῷστης ς 

ῳ ᾳ 


297 


ἘΠΟΡῚ.17 α 
Ἃς 


ἘΌῸΪ. 170 


ἃς 


ἘῸῚ.18 ἃ 


298 


11 


12 


18 


14 


1ὅ 


16 


27 


ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΧΙ. 10-17 


πὸ δσδζδατιζε ὦ αὶ πΕΤ᾿ ΟἿ 
ουχας πῆδὸ" “επτοδ ΠπιΠο ἜΤ 

δὲ προοῦ οὐδδε" δσ παὰδ πὶ πο 
εἰ ε ὑοὰ οιτες πποῦτε διύωπ ε 
φοῦν ε Ῥροοῦ - ἀσδφε Ῥᾶτοῦ ἐπε 
πὲσ οὔφηητε" δύποσ πὶ φοτὲ 9ε ε 
δι ἔχ πὲτ πὰῦ ε Ῥοοῦ" δίσὼ 
ταὶ εὐποσ πὶ σ ε ὑολ οὺ τπὲ ες 
Χὼ “““τος πὸὰῦ' χὰ δόίηῖτη Ὁ 

Ῥὰι ε πεὶ “δ6." ἁσὼ σύωπ ε 

οΡδΥ ἐ τπὲ οκκ οσπλοολε ἐσσὼ 

τ εἐ φοὸοῦσ πσῖ πεύσδκε" Ὁ 4“. 
πέροοῦυ δὲ ετ “ἠεεδλσ " δύποσ' 

π- ἥδετο πε’ δὼ ποῦ πὶ 

ἍῃπῚ καὶ τπολις δέῖφε" δθὼ δῦ 

ακοῦ οι. πῆδετο σὰ ΠΑ 

π Ὁ πρωδεε" δὼ πὸ ΠΕ ΞΕ ΠΗ 
Δύφοοτε δττ ἐοοῦσ «ε πποῦτε 

- τπε’ δαδωπ πσὶ πεεερ 

πὰ πὶ Οσὐοι" εἰς ΘΗΗτΤΕ ΕἼ πΗσ' 

ου οὐδέπη σὰ περὲρ {πο ρφϑητ 

"τ οὔὐοι" ἃ πεῖέὲρ σδι} τ δπ 

πελος ἐδλπιζε " δθὼ δύω 

πε σὰ φεπποσ πὶ σ9ῃη ΟΌδιὲ Θὲ τπὲ 
εὐχὼ “““400" κὲ ἃ Ταέητέρο “4 π 
ποόοοος Ὁ Τὰ Πα" “00 πεΉ Χ ῬΟ" ἃσὼ 
ΠΡΟ ὅδ. ἐπὲρ πὶ ἐπὲρ " ἃσὼ π 
χοῦ δτε 40 πρεοδεέτερος ἐτ φεεοος 
ου πευσϑροποῦ" “9 π “τὸ ε ὑοὰ “εὲ π 
ποῦτε" δύυπδοτοῦυ ἐπ πεῦοο 
δύοσωϊστ 4“ε πποῦστε" ἐσσὼ “τπτος" 
“ε τηεσ δριστοῦυ πλρ πα 

πίοστε Ππδ ΤΡ ΤΡ 


ΒΕΝΕΙΑΤΊΟΝ ΧΙ. 17---ΧΤΙ, 4 299 


πὲτ {ποοπ᾿ δσὼ πέτε πεισοοπ 
Χε δῆχι πτεμποσ' τ σ0 44. ἀδὼ 
ΔΗΡΡΡΟ" δύποσσε πσι τ φεθπῶ" 
δὼ δεν πσὶ τέβορ τη " “4 πε 
οὐοεῖ! ε πρῖτε τὶ πὲτ οτο" 491 
ΜΕΤ φφοοῦτ' δθὼ εἴ «“- πῦε 

πε τ πεβοοοδὰλ «τ πππρὸ 
ὥστης " “εὐ πεβ πετοσδδὺ" 
δσὼ πὲτ Ὁ φοτὲ ΘΗτο 4““ πε 
Ῥδπ πποῦσὲ “εἰ πηοσδ’ ἁσὼ ετὰ 
βΒο πὲ πτ δῦτδπε πῆδῷ" δὼ 
διοσὼπ τσὶ πὴπε 4“. πποῦτε 

ε ὑοὰ οὰ τπε’᾿ ἁσὼ δεοσωπο ε 
ὑοὰλ πσιῖ τσιῦσδλος πὶ τῖδθυβη 
4. πχοεῖς ρὲ πεέρπε: ὅσὼ ἂσ 
πε πσιὶ οεπεῦρησε" “τι οεὰπ 
᾿ ΤἸΗ 5 4“ οεὲὰτ οφρουδῦδι: 

αὐ Θεέ φοτο" 4“. οὐποσ'᾽ πὰ ἘΡῚ.18 ὃ 
Ἄδδοπε" δὼ οὐποσ' 4“. «Δ εῖ" λη 
διοσωπο ε ὑολ ου τπὲς: 
οσέρτοεε ἐσσοολε 40 ΠΡΗ " ἐρε πὸ 
οὐ φὰ πέζῆτ πὲς ΟΥΡΗΗ 

τε ἐρε “πτεποοῦσς τ εἴοῦ ὁ 

- οὐπλοοο χὰ Τέσλ ΠΗ " ἂσ 

ω εεέετ εἐαὖ πδδμε" ἐοδῖθηδε 
ε δολ εοὐ πδὰβε ξδϑιςε " δου 
ὡπρ ε ὑοὰ πσὰὶ οσδεδεῖῖ οὐ 
τπε’ δὼ εἰς οὐποσ τὸ ἈΡὰ 
βΒὼπ εἰτρερφωι " ἐσσὶ ἐὰ 

{ΠῚ ΕΔΠΗ φφοφο τ" 441 ΦΦΗΤ 

"τ τὰπ δὼ δῖε ἐπσῬηπε 
φυσι πεῖλπησε" δὼ ΠΕ 

σὰτ δ ΠΝ" 4“᾿ ποῦ τὸ {πο εεῖῖτ 


800 ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ ΧΙ]. 4-10 


π ἐποιοῦ τ τπε’ δ πτοχοῦ ε ορδῖ 
ἔσαν πῆδὸ" δύ ΠΕΔΡΔΒΩΣ 
δΔΈδρε Ῥατ 5 4ι π φετὸ ε ὑοὰ πτε 
ἔριαδε τὰι ἐτηδιαἷδιςε " ΞῈ πὰς 
εεαὔσοεσεπε πεσίσηρε εεζεοσῦ 

ὅ Οροῖζ" δύω δόφδεισε τὶ ΟΥἿΠΡ (ἰὴ 
φοοῦτ πὶ ἐτ πδέσοοιε τὰ Εἰ 
ρφέϑθιπος τηροῦ ον ουσερωῦ 
«“- πέπιπε" δισὼ δύΤωΡ π 
«α πέσίθηρε τὰ πτοῦστε" δισὼ {πὲ 

ἋΘ 6 τεεθφοιπος" τεέσεριεεε δὲ ΔΌπὼΤ 
ἐ φοῇδι ε τερσεεος" ἐσεεὰ ε ἁσεύτωτ 
πὰς" ε δοὰλ οτος πποῦτε" χε εἐσεςὰ 
ποῦς " πὶ ΘΗΤΕ 4- «επτοποοῦς 

1 πε “πὶ εε πὶ φοοῦυ " ἀσὼ ΔΩ 
πε πσὰῖ οὐπολσαεοὶ ορδι ΟἿ τπὲ" 
ἸΟΔΗΝ " 4“π πεδπθθελος ἐσ ει 
{ὲ «“ὰ Τέω " ἁσὼ πὲ 
ΡδΒὼΝ αοἢ πειζαππελος ἐσ 

8 αἰπ0ὲ" δὼ “:π οσειῃσεεσοει" 
οὐδε “Ἰποῦσιι πέσετὰ οἷν τπε᾿ 

9 ἀσποῦς 45 ΠΕΡ ΠΩΝ ποσ' 
ποοιὶ πὶ ἀρ χ'διος " πετοσ σοῦ 
τε ἐροῖ χε πδλιδῦολος " ἀῦσὼ π 
ἐδταδς Ππὲὶ πΆδδ πτοῖ 
ποσάβεπη ΤΗΡΟ ΔΎ ΟΣΚΕΙ 
ἐ φῇδι ἐξεν πῆδῷ' δδὼ ΜΕ 
ἀππελος σποχοῦ πετεοδο" 
ἴόωτας ἐσποσ αὶ στῇ ε ὑολ 
ου τπεὲ’ ἔχω “δος σὲ τὲ 
ποῦ δίσπε πσὰὶ πουχδι 
αεὖ ΤΟοοὉ" δύ Τάτ τερο 
“αὶ πεποῦστε" δὼ τεσοῦύειδ 


ἘῸ]Ι.19α 


10 


ΒΕΝΈΕΠΑΤΊΟΝ ΧΙ]. 10-17 801 


“. πεῖχρε" σὲ δύποῦς ἐπε 

(ΓΗ ἂς πηδλτηθορος πὶ πεπόπησν 

ΠΕῚ ΒΑ τη Ορει φεφεροῦ κε Π “τὸ ε ἘΠῚ. 19ὺ 
ὑοὰλ 4“. πποῦτε" “: πέροου “τ τεῦ τ: 

11 ἅπ δύὼ πτοῦ ΔΊΣΡΟ ε Ῥοε ε τὸς 
πεεοεῖ 4“ περιειὸ " ἃσὼ ε τῦε π 
{πὲ τεσ τ τεεῖτρε" “απ οὐ 
δεέρε τ ΧΗ {ἃ οῦδι ε πεεοῦ ς 

12 ΕΣ: πὰ: ἐσῷραπε 4“: πησεὲ" “τὶ 
πετόσηηρ πὶ ΟΗτοῦ " οὐοι 
4“. πῆδο' α΄ ϑδλλδοοδ χε ἃ 
ποιδδολος εἰ ἐπέςητ ἴδ Ῥωτα 
“τὸ οὐποσ αὶ στ εἰἸεοοῦσι 
“εὲ βΒεὲ ποσὶ πὶ ὁοσοεῖ! πέτε οὐ 

18 τὰ [π᾿ πὶ τεῷ εἴπδσ δὲ τσὶ 
πελραβῶπ " ΧΕ δύποχο ε πε 
(τ ἔχεν πῆδο" διΊΠΩΤ 
πὰ τέσριδες πτ ΔΟΣΠπΕ πιὰ 

14 φοοῦστ᾽ δὼ δυξ πὶ τέσρτοτς 
π- τῆς ἐπδῦ τα δΔέεῖτος " κε πὰς 
ἐξεεφὼλ ε δοὰλ ε τερησοῦ " ε πεοϑεδ 
ἐτ ουπδεδποσίας τ ΘΗΤΕ τ οὐ 
οε " 4πτ| Θεποσοεῖα «εἴ τ 
πδῖθε τὸ Οσοεῖ! " 4“ π α.τὸ ε ολ εε 

1δ προ" δύὼ προ" δίπους 
- οσεεοοῦυ ε ὑολ οὐ Ῥω" πϑὲ 
τ Οσέρο οἱ παροῦυ τὶ τεοριαθε" 

“ε πὰς εἶεὲ τρε εὠδφ: - Δυὼ " 

16 ἃ πῆδῷ ὅρηθει ε τεσριδε " ἀσὼ ἃ Π 5Ὸ].20α 
πὸ οσὼϊπ αὶ Ῥω δωσε ἂς πεὶ ε “δ 
ῬοΟ’ ἐτ ἐρὲ πελρᾶπωὼνπ ποῦυκ Ἵϑεϑοοῖ 

17 ε ολ οὐ τεῖζταπρο" ἃ πελράπὼπ 
δώμτ ε τέσρτατε " δῦ ε εἴρε 


802 ΒΕΥΕΠΑΤΙΟΝ ΧΙ], 17---ΧΤΠ]. 7 


"τ οὐπολεέεεος 4“ τὰ πῈ ςΈπΠΗῊ 4“ε πε 
ἐπέραδδ πδιὶ ἐτ δρέρ εἐπεμτόλη 
Ἂς πῆοῦτε" 4411 ΤΑΎ τ τ τρε τα ἴτ᾿ 
ΟΒδΡ. σὼ δίδοε ῬδΤ οΥχκοο πίθὼ τὶ ΘδᾺ 
ΧΤΙΙΙ. 1 Ἄδοσδ " δῖπδσ ἐσϑύφιοι εἴπησ 
ε ρῥδι οὐ ϑδλλδεοδ" εσὰὰ ““Ὃη͵ΉῺτ 
"Ὁ ΤᾺΠ δεοοο" δισὼ σδίσεε τα ΔΠΗ " 
ἐρεὲ ἹἽ'ῳὌἔε͵ηἡτὲε πὶ σῬΗπε οὐχ πεῖ ἃ 
πΗσε " εἴεηρ ἐσ πεῖ ἁπησε 
2 πσι οσὐρὸπ αὶ ξιοῦσδ " δσὼ πὲ 
Θύριοι πτ δῖτδισ ε ῬΟΚΙ ἐἕγζεῖτε 
τ οὐυσπαρδδλις " ἐρὲ πειιούρηητε 
ο θεὲ πὶ πὸ πὶ εἰλρα" εἐρὲ Ῥωξ ο 
θὲ πὶ Ῥω πὶ οσδεοσι" ἀσὼ πὲ 
ραδὼν ΔΓ Ὶ πδοῖ πτεισοος 
«τὰ πεθροπος φπὸ οὐποσ πὶ ε 
8 «οὐεῖδ " ἀσὼ οὔειῖε ε ὃολ οἷ 
πελπησε" εἴακε πτασο οτῦες 
επεεοῦυ δὼ τὲ πλτυτη 4“. πεῖ 
ατοῦ ἀυτδάσος " ἃ πῆδῷ ΤΗΡΕΙ͂ 
ΡῬ ὕπηρε οἵ παροῦ 4“ πεθυριοι" 
Ερ]. 200 4 δὼ Δύο Τ 4“. πελρᾶπὼμπ σε 
«εὖ ΔΓῚ πτεκούειῖδ 45 πεθύριοι " Δσὼ ἂσ' 
Οὐ 4“. πεθύφιοι ἐὐσὼ φτοοος" 
χὰ πιο πὲτ ττὼνΐ ε ῬΟΙΗ πτες 
πέτε οὐπσοοε φεφερο ἐδοῖε ττ29 
δ ΑΑδιι1 δοτ Δὲ πδῖ! τ Οὐ ΤΑΠΡΟ ες 
εὲ ποσ' ταὶ {98 πὲ" δὼ εὐκιοσὰ " ἂσ 
τᾶδς Δὲ πδι! ε τρὲ τ} “ππ|6εὲ τ ο 44 σπὸ 
6 οῦς παὸὶ εὖοτ διιοσὼπ πα Ῥω ε 
“τοῦδ ε πρὸ 4“ πποῦτε" 4“τἰι τεῖῖ 
ΠΗ ΜΗ " ΑΦΠερΠ ΕΤ ΟΥΉΗΡ ΟἿ τπὲ" 
7 δὼ δύτ πδ! πτεκοόῦςειδ ἐδὰ 


11 


12 


18 


14 


ΒΕΥΕΠΙΑΤΊΟΝ ΧΠἽῚ. 7-14 


Φυλη πταὸ οὐ δος οἵ δὲπε οἱ 
φεθιος " δὼ ςεπδοσώτατ 

πΔῈ τσὶ οὐολ πιὰ ἐτ ΟΥΉΗΟ 
ρυύχεν πῆδο πέτε 4“ πεν 

Ῥδπ ἐπῆρ δὲ ε πξωωδεε “" πὼ 
πῷὸ 4“ περοιειὸ πτοσποῦοῖῖ 

“τὰ τηδταδολη 40 πποςειοὺ " 
πετε οὔτε “λιδχε ΦἘΔΡΕ 
ἕωταν" πὲτ δυχεδιλωτῖζε 

σελ στοῦ ε ταῦῖχ δι Δώστδ, " 

πὲτ παρωτὸ σου ούςηςε σεπδ 
φοτύξι οὴτ τοηε " πὰι πὲ π 
Δοδθυ ποφεοπη " δφεὶ τπιο τὸ 

"τ πετοσδδὸ" διπδσ ε πε 

ϑυρῖον εἐἴπησ ε δι οὐ ϑδλλδοςδ 
ἐσὰτ τὰπ ἐπδῦ φεοοοιῦ πὲ 49 πέρι 
εἰς » εἰπὲ πθὲ “Ὁ πελραβωπ" 
ἐζεῖρὲ τὶ τεχόσοιδ 49 πεϑύφιοι τὲ 
ΟΡ" 4“: πείίεετο ε ὑολ " ἀσὼ δεῖ 
τρὲ πῆδῷ ““10Ὃὶ πὲτ᾿ Οὐηηρ οἷ ΘΗ 
τι οσωϊθτ «Ὁ πέϑύυριοι τα τθοΡ π 
πδι πτ δυτδλσε τε πλστη 4“ π 
εἰμοοσ ἀσὼ επδεῖρε τα Θεμπιδ' 
“ει “δεῖ φὼς δὲ π|τρὲ πίω 

οτ εἰ ε ὑοὰ ου τπὲ εἐσες πῆδο 
“πὶ φετὸ ε ὑοὰ πεπρω δε " πεῖ 
πλδιτδ αὶ πτετ Οὐ οὐχον 

πῆδο ε τῦε “" “δεῖς πτὰσ 
τὰδῦ διῇ] ἐδδσ 4“. πφοτὸ ε ὑολ 
4“ε πεϑύφιοι " ἐἴχκω “τεὸς τα 

πεν οὐηρ ορδι ουύχες πῆδο 

““ὲ τοῖο αὶ ΟὐοΊπὼΣ 4 πὲ 
Θύριοι " ἐτ ἐρὲ τεπΆστη πα τ 


808 


ἘῸ]Ι. 21 α 
κε 


804 ΒΕΥΕΠΑΤΊΟΝ ΧΙΠΠ. 14--ΧΤΥ. 8 


σπεε ουωωτ " δισὼ διζωπῷ " 
15 σὼ δὴ πδ! ε τρε αὐ πὶ τα οὶ 
πὼπ 4“: πεϑύφιοι" χὰ πὰς 
ἐξεεῖσοξε τσὶ τοιπὼμ 45 πὲ 
Θύυφιοι " ἀσὼ ἀπδοόδειτε πε 
ἥδις πὲτ ἐποεπδοσωτατ δα 
«“« πεϑύριοι εἐσεσοουστοῦυ: 
ΕῸ]. 210 16. ἀσὼ ἀπδτδὰς πὶ Οσον πῖος τὶ ποσὶ 
τον 4“ τ ποσ' αὶ Ῥάδεεδλο “εἰ ΠΟΗΠΕ 
προοε “01 τὶ ΘοοδλᾺ" χὰ πὰς εσεΐ 
πῶσ φεπορδι ἐσ τεῦσστς τ οὐ 
17 δα" Ηὶ ἐσ τεύτέοπε" σὲ πιὰ δ δ 
δῦ εὐσεεσοῖς ε τπὼπ ἡ ε τ ε ὑολ" εἰ 
ΑΛΉτεὶ πότ ΟΥΤῚ πεοοδι" 41 πὲ 
18 Θύφριοι "ἢ πεῖραν" πὰὶ πὲ π 
αεδιστοοίθιδ " πᾶτε οὐ ΘῊΤ 
Αλδεο "5 ΔΕ ΡΕεπ τηπὲ" “Ὁ πρδα 
αι πεϑύριοι " ΤΗΠΕ ἘΔΡ πὶ οὔρω 
αλε τὲ ἐξεῖρὲ πὶ ςεσ' τε εετὰ ςε" χες. 
ΟΒδΡ. ττδσ δσὼ εἰς οσοτειῦε εἴδο 
ΧΙ ΙΝ: ἐ Ῥᾶτεῃ ουχες πτοοῦ τ στῶ" 
δσὼ αὐπτδῖτε τὶ τὸδ “εὖ τὸ ῤ 
οὐ π Ὁ ἐστε οοδλῖ" εὐ ΤΙ 
αεοεδλῦ 4“ πειρδι “Ἐπ πλιὰ κι 
πειζεωτ" εἴσηρ ε οῦδι ἐξα 
2 τεύτερε" δθὼ διίζωτες ἐσ 
σαη ε ὑολ οὐαὶ τπεὲ πὲ “-ὶ πέρρο 
οὐ αὶ φεπεεοοῦυ ἐπδιθωοσ" δὼ 
θὲ πὶ τεσθη πὶ οεπποσ αὶ οροσὸ 
δι δὼ τέσ πτ διοωτας 
ε ρος ἕθο πϑὲ πὶ φὲιπ σιθδροδλος 
8 ἐσσιθδριζε τα πεσηιθαρδ" δῦ 
ω ἐσχὼ πα ούχω πὶ ὕρφρε 


ΒΕΨΈΕΠΑΤΙΟΝ ΧΙΥ. 3--9 800 


4“ε πὶ φετὸ ἐ ὑοὰ 4“: πεϑροποὶ 
“ὦ πὶ ἀετὸ ε ὅολ" 4“ε πείίτοοῦυ τ ζωοι " ΕῸ].25α 
ααἰὸ πεπρεσύετερος " ἀσὼ πε “"π {ττι 
{σοοὲ πὶ ἀδδν ε εἰϑεεὲ ΤΩ ΔΗ " ΕἸΦ9ῃ 
τέῖ πεετδῖτε τ τὸδ " 4“ πέῖῖτο 
ου πα πο " πὲ πταῦσιθοοποῦυ ε ὑολ 
4 φ94“4 πῆδο' πὸδι ετὲ φοπ ουτωλῖς 
αεὰ σοτεσε" ε φέμ πᾶρϑεπος ἘΔΡ πε 
δ ἐτ φεοοῖ!ε 4“ περτειῦ ε 
πε ἐτ ἐἼπδίει) ε Ῥο πὶ τὰ πτ ἂσ 
ποποῦ ε ὑολ οὐ πὶ ρωκδθε" ποῦδ 
ΠΑΡΧΗ 4“. πποῦτε" 4“: πέοι 
δ εἰὖ" ἀσὼ ““π οὔδὲ ε δολ οἷ 
τεσταπρο" φέ ἃτ ποῦ πΔΡ πε’ 

6. ἁἴπὰσ ἐσαπθᾶελος εἰ ΗᾺ οὐ 
τῶῆητε τα τπε" ἐοῦσα οσέσδτ 
πελιου τὰ τότε τα τ. ἐπερ 
ἐ ταιπεοει! τ πτὲτ φαφοος ε ΟΡ 
ἔχεν πῆδὸ" δύὼ ἐσ πο 
Θος πος οὐ ΦυλΗ οἱ δέπε οἱ 

7 Ἄδοὲξ" εἴσω ““““ος οἵὖὐ οὐποσ 
" ΗΕ δΡν φοτεὲ ΟΗΤΕ 4“ π 
ποστε πτετισὶ ἐοοῦ πδι χε ἂς 
εἰ πσιὶ τεῦσποῦ τὸ τεζαρισεις " ἀσὼ 
τετποσϊῃτ 4“ πὲ τ δ τὰ 
44τὲ τπὲ 4“:| πδο" “Ἢ ΘδᾺ 
Ἄδοςδ " “τ ππσῸῊ ππεεοοοοῦ " 

8 Ἃ πε δυπελοξ- “ε “τεο Ἵπδσ οὐδοε ἘΌ]. 32 ὃ 
πο! εἴἴκω “τος χε δέρε δέρε Ὅ 
πσι τῆσδ τα ὑδῦσ'λωμπ " ἀσὼ δῆρε 
Θίος τηροῦ φέρ 4“: πηῦπ “ε πσὼ 

9 πτ τ τεσπορπῖδ " ἃ πε “ἐεὸὺ Ὁ 
αὖτ αὶ ἀππελος οὐδοῖ ποωοῦυ εἰπῶ 
ΒΓ 


ἘΡῚ. ὅ8α 


8906 


10 


] 


12 


18 


14 


15 


ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ ΧΙ. 9-1ὅ 


αἌ4“:ος οὐ οὐποσ' αὶ πη κε πετ 
πδοσώτατ 4“. πεέθύυριοι ἢ τεέῖοι 
πῶπ’ διδῶ πεν πεσοδι ἔπ 
τεατερπε" αὶ ἐσ τε στ" πτὸῖ 
ΩΣ οἱ ἀπδοὼ ε δοὰ ο.". πηῷ7π 
“᾽ πσωπτ 4“ πποῦτε" πδὶ ἐτπσ 

Ῥὰ πὶ δῦφαδτοι οι πξῷὼ πὶ τέ οῦ 
[Ἢ “ δύὼ ςεπδύδοδιτι